Dla pacjentów

Szanowni Pacjenci

Informujemy, że w związku ze znacznie zmniejszoną liczbą pracowników Zespołu Obsługi Pacjenta, państwa kontakt telefoniczny, mailowy, uzyskanie kopii dokumentacji oraz Rejestracja na miejscu będzie trwała dłużej niż dotychczas, prosimy o zrozumienie.

Dyrekcja Instytutu


Informacja o odwołaniu konsultacji i hospitalizacji

Szanowni Państwo, Drodzy Pacjenci

Liczba rejestrowanych w Polsce osób zakażonych Sars-Cov2 nadal jest wysoka , nie zmniejsza się liczba zgonów z tego powodu. Rozpoczęty program Narodowego Szczepienia przeciw Covid19 ma szansę zmniejszyć ten trend . Nadal jednak obowiązują zasady przeciw-epidemiczne : maska na nos i usta, częste mycie i dezynfekcja rak, zachowanie dystansu od innych osób. Dla każdego z nas podstawowy kontakt z lekarzem to lekarz POZ. On też jest odpowiedzialny za w opiekę nad pacjentem podejrzanym o zachorowanie/chorym na Covid19 – prosimy tam kierować się w pierwszej kolejności.

Zgodnie z zaleceniami Premiera w trosce o zdrowie obywateli, osoby z grupy powyżej 70 roku życia nie powinny wychodzić z domu – prosimy nie przyjeżdżać na planowe konsultacje o ile nie nastąpiło znaczne pogorszenie stanu zdrowia. Rozumiemy ,że Telekonsultację nie są najlepszą formą leczenia ale czasami jest to lepsze niż narażenie się na zakażenie. Konsultacje planowe w poradniach specjalistycznych Instytutu udzielane będą – jak dotychczas – pacjentom tzw. pierwszorazowym zgodnie z terminem ich zapisu oraz przed i po operacjami realizowanymi w przypadkach medycznie uzasadnionych i bezpiecznych dla pacjenta. W pozostałych przypadkach realizowane będą niezbędne konsultacje planowe zwłaszcza w zakresie świadczeń medycznych, dla których Instytut został utworzony. Przed wejściem do budynku Szpitala i Poradni obowiązuje Procedura TRIAGU co wydłuża proces przyjęcia pacjenta.

Jak wiadomo operacje usunięcia migdałków oraz zaawansowane zabiegi zatok obocznych nosa są procedurami generującymi aerozole, które z kolei są jedną z najbardziej ryzykownych dróg transmisji wirusa SARS-CoV-2. Zgodnie ze światowymi i krajowymi wytycznymi oraz dostępnymi publikacjami naukowymi, zabiegi usunięcia migdałków (m.in. adenotomia i tonsillektomia) oraz zaawansowane zabiegi rynologiczne w czasie pandemii powinny zostać ograniczone do niezbędnego minimum i wykonywane w sytuacjach zagrożenia zdrowia i życia.

Rekomendacje Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Otorynolaryngologów, Chirurgów Głowy i Szyi na czas pandemii COVID-19 w praktyce ambulatoryjnej i szpitalnej wskazują: „Procedury chirurgiczne w tych zakresach powinny być ograniczone do onkologii, stanów pilnych, przypadków, w których istnieje zagrożenie pogorszenia się stanu zdrowia przy nieudzieleniu świadczenia” (zalecenia i publikacje p. link). W stanach nagłych, zagrażających życiu, przy nagłym pogorszeniu stanu zdrowia lub szybkim przebiegu choroby zagrażającym nieodwracalnym pogorszeniem się stanu zdrowia świadczenia zdrowotne będą udzielane jak dotychczas, w tych sprawach kiedy tylko jest to możliwe – prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny.

Pacjentów zgłaszającym się do leczenia szpitalnego prosimy o zgłaszanie się wyłącznie do wejścia „A”. Osoby przyjmowane do leczenia szpitalnego mają pobierany wymaz w kierunku zakażenia Covid19. Osoby zgłaszającym się do leczenia Ambulatoryjnego – Poradnia Specjalistyczna proszeni są – do wejścia „B”. Dodatkowo pacjenci Poradni Audiologiczno-Foniatrycznej – zgodnie z przekazywanymi informacjami telefonicznymi – do wejścia „A”

Pacjenci zgłaszający się na leczenie przechodzący procedurę TRIAGU zobowiązani są podpisania druku „Oświadczenia pacjenta” → link, oraz Regulaminu pobytu w ŚCS Kajetany → link lub Poradni specjalistycznej w Warszawie → link.
Dalsze decyzje będą podejmowane w zależności od rozwoju sytuacji epidemicznej w kraju i decyzji właściwych władz.

Dalsze decyzje będą podejmowane w zależności od rozwoju sytuacji epidemicznej w kraju i decyzji właściwych władz. Pamiętajmy, że utrzymanie ścisłych zasad ochrony przed SARS-Cov2 oraz szubki proces szczepienia populacyjnego warunkuje tempo przywrócenia dotychczas realizowanych świadczeń medycznych. Ten czynnik powoduje, że czas oczekiwania w Instytucie na planowe świadczenia zdrowotne może się wydłużyć, na co nie mamy wpływu, tym niemniej za uciążliwości przepraszamy.

Komitet Kontroli Zakażeń Szpitalnych

Warszawa, 11 stycznia 2021r.

Schemat Światowego Centrum Słuchu

Do pobrania w pliku pdf
https://whc.ifps.org.pl/wp-content/uploads/2020/12/PLAN-WHC_20200522.pdf

Podstawowe zalecenia epidemiologiczne w okresie pandemii COVID-19
dla pacjentów Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu

 1. Masz:
  • gorączkę > 38°C,
  • kaszel,
  • duszność,
  • bóle mięśni,
  • zaburzenia węchu i smaku

  nie przyjeżdżaj na planową konsultację/hospitalizację – skontaktuj się lekarzem POZ.

 2. Przechorowałeś Covid19 i od ostatniego ujemnego wyniku wymazu minęło mniej niż 45 dni – nie przyjeżdżaj na hospitalizację! – umów się na inny termin.
 3. Miałeś kontakt w okresie ostatnich 14 dni z osobą chorym na covid19 lub przebywającą na kwarantannie z tego powodu – nie przyjeżdżaj na konsultację/hospitalizację! – umów się na inny termin
 4. Często myj i dezynfekuj ręce, nie podawaj ręki na powitanie.
 5. Jak wychodzisz z domu – nie dotykaj bez potrzeby oczu, ust i nosa.
 6. W publicznych, zamkniętych pomieszczeniach (sklep, kawiarnia itp.) noś maseczkę ochronną na nosie i ustach, często myj, dezynfekuj ręce.
 7. Poza domem używaj tylko jednorazowych chusteczek, ręczników itp.
 8. Unikaj przebywania w miejscach gdzie gromadzi się większą grupą osób – zachowuj dystans min. 2 metry od innych.
 9. Jeżeli czujesz się źle lub obserwujesz u siebie objawy chorobowe, natychmiast skontaktuj się z lekarzem POZ.
 10. Po przyjeździe do poradni/szpitala Instytutu bezwzględnie przestrzegaj zasad bezpieczeństwa wpisanych w Regulamin pobytu.


Komitet Terapeutyczny IFPS
Kajetany 17.08.2020 r.

Narodowy Program Szczepień – transport do Punktów szczepień

Wydany przez: Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie
Data publikacji komunikatu: 16.02.2021 r.

Samorządy uruchomiły dedykowane linie telefoniczne, na które mogą zgłaszać się osoby potrzebujące pomocy w dotarciu do punktów szczepień. Transport powinien być dostępny dla osób z orzeczeniem o niepełnosprawności w stopniu znacznym, dla seniorów, mających problemy z dotarciem do punktów szczepień na terenach gmin wiejskich, miejsko-wiejskich oraz w miastach poniżej 100 tys. mieszkańców oraz osób powyżej 70 roku życia, mających trudności w samodzielnym dotarciu do najbliższego punktu szczepień w miastach powyżej 100 tys. mieszkańców. Dowóz osób, które zgłoszą potrzebę pomocy w dotarciu do punktów szczepień sfinansuje rząd.

Transport do punktów szczepień – infolinie samorządów

Numery telefonów, na które mogą zgłaszać się osoby potrzebujące pomocy w dotarciu do punktów szczepień znajdują się w poniższym załączniku.

Materiały

Transport do punktów szczepień – Infolinie samorządów 26.01.2021

Dane kontaktowe osób zajmujących się realizacją Narodowego Programu Szczepień (NPS) przeciw COVID-19 w województwie mazowieckim:

 1. Mariusz Sokołowski (Pełnomocnik Wojewody do spraw realizacji Narodowego Programu Szczepień przeciw COVID-19 w województwie mazowieckim) 22 695 64 11
 2. Infolinia Mazowieckiego Oddziału NFZ (Organizacja Punktów Szczepień) 22 279 75 43
 3. Infolinia Agencji Rezerw Materiałowych (Dystrybucja szczepionek) 22 123 48 05
 4. Infolinia Ministerstwa Zdrowia (Informacje i rejestracje w zakresie szczepień) 989

Zależy nam, aby każda osoba mogła znaleźć odpowiedź na pytania związane ze szczepionką i procesem szczepienia. Wszystkie bieżące informacje, które dotyczą szczepień przeciw COVID-19 znajdują się na stronie gov.pl/szczepimysie.

Źródło: https://www.gov.pl/web/uw-mazowiecki/narodowy-program-szczepien–dane-kontaktowe

Ogólne zasady systemu szczepień dla nauczycieli akademickich oraz innych osób prowadzących zajęcia na uczelniach

Wydany przez: Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
Data publikacji komunikatu: 13.02.2021 r.

Od poniedziałku, 15 lutego br. od godz. 8:00 rusza możliwość rejestracji na szczepienia nauczycieli akademickich oraz innych osób prowadzących zajęcia na uczelniach. Zapisy obejmują nauczycieli akademickich z datą urodzenia po 31 grudnia 1955 r.

Najważniejsze informacje

 • Nauczyciel akademicki, który pracuje w więcej niż jednej uczelni lub współpracuje z więcej niż jedną uczelnią, może zgłosić się do zaszczepienia tylko w jednej uczelni. Rekomendujemy tę, która jest podstawowym miejscem pracy.
 • Za zapisy odpowiedzialni są rektorzy uczelni, którzy powinni wybrać koordynatorów uczelnianych. Sposób prowadzenia zapisów należy do autonomicznej decyzji uczelni.
 • Rektorzy będą wybierać miejsca szczepień, według listy punktów szczepień, która zostanie przekazana przez Ministerstwo Edukacji i Nauki.
 • Zakres danych niezbędnych do wypełnienia formularza będzie udostępniony uczelniom publicznym i niepublicznym jeszcze dziś, 12 lutego.
 • W poniedziałek, 15 lutego br. OPI PIB udostępni uczelniom formularz. Dane wprowadzać będą upoważnione przez rektora osoby.
 • Zestawienia uczelni będą przekazywane do NFZ, który następnie prześle je do punktów szczepień.
 • Punkty szczepień będą się kontaktować z uczelniami w celu ustalenia terminu szczepień dla danych grup nauczycieli zbiorczo z całej uczelni.
 • W poniedziałek, 15 lutego 2021 r. o godzinie 12:00 OPI PIB zorganizuje bezpłatne webinarium dla koordynatorów uczelni dotyczące metody i sposobu przesyłania danych do formularza. Szkolenie będzie transmitowane na kanale YouTube OPI PIB. Nie jest wymagana rejestracja.

Q&A szczepienia wszystkich nauczycieli (do pobrania plik PDF)

Źródło: https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/ogolne-zasady-systemu-szczepien-dla-nauczycieli-akademickich-oraz-innych-osob-prowadzacych-zajecia-na-uczelniach

Nowe zasady, ale nadal w reżimie sanitarnym. Zmiany od 12 lutego 2021 r.

Wydany przez: Ministerstwo Zdrowia
Data publikacji komunikatu: 05.02.2021 r.

W ramach określonego reżimu sanitarnego otwieramy hotele, stoki, kina, teatry, baseny. Nowe zasady będą obowiązywały na razie przez dwa tygodnie. Chcemy powoli i ostrożnie wracać do normalności, stale jednak przypominając, że pandemia trwa. Każdego dnia do szpitali trafiają nowi chorzy, niektórzy przegrywają walkę z wirusem. Pamiętajmy zatem o zasadach bezpieczeństwa i higieny. Miejmy zdrowie nasze, ale też innych zawsze na pierwszym miejscu.

Nowe zasady. Nadal w reżimie sanitarnym

Luzujemy obostrzenia, ale na razie wprowadzamy łagodniejsze rozwiązania warunkowo – na dwa tygodnie. Najważniejsze dla nas są zdrowie i życie Polaków. Dlatego nadal – to bardzo ważne – obowiązują nas wszystkich zasady bezpieczeństwa.

NOWE OBOSTRZENIA – OD 12 LUTEGO DO 26 LUTEGO

 • Wdrożone warunkowo na dwa tygodnie
 • Nadal obowiązuje reżim sanitarny
 1. Hotele – dostępne dla wszystkich przy zachowaniu reżimu sanitarnego (50% dostępnych pokoi, posiłki serwowane tylko do pokoi, na życzenie gości. Restauracje hotelowe – zamknięte).
 2. Kina, teatry, opery i filharmonie ponownie otwarte – podczas wydarzeń kulturalnych zajętych może być maksymalnie 50% miejsc siedzących. Obowiązują maseczki. Zakaz konsumpcji.
 3. Otwarte baseny. UWAGA! Aquaparki nadal będą nieczynne.
 4. Stoki otwarte.
 5. Otwarte boiska zewnętrzne, korty itp. – wznowiony amatorski sport na świeżym powietrzu.
 6. Siłownie dalej zamknięte.
 7. Restauracje – tak jak do tej pory – będą mogły wydawać posiłki na wynos i w dowozie.

Bezpieczeństwo nadal najważniejsze

Źródło: https://www.gov.pl/web/koronawirus/nowe-zasady-od-12-lutego

#SzczepimySię – w drugim tygodniu lutego rozpoczynamy szczepienia nauczycieli

Wydany przez: Ministerstwo Zdrowia
Data publikacji komunikatu: 05.02.2021 r.

Którzy nauczyciele będą objęci szczepieniami w pierwszej kolejności?

W pierwszej grupie będą to:

 • nauczyciele wychowania przedszkolnego,
 • osoby zatrudnione na stanowisku pomoc nauczyciela,
 • osoby zatrudnione na stanowisku pomoc wychowawcy,
 • nauczyciele klas I-III szkół podstawowych (w tym wychowawcy świetlic, nauczyciele bibliotekarze, specjaliści z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej),
 • nauczyciele szkół i placówek specjalnych,
 • nauczyciele i instruktorzy praktycznej nauki zawodu,
 • pracownicy pedagogiczni poradni psychologiczno-pedagogicznych,
 • kadra kierownicza pedagogiczna wymienionych szkół i placówek.

Jak będą wyglądały szczepienia nauczycieli?

Cała procedura będzie bardzo prosta. Nauczyciel będzie zgłoszony przez dyrektora szkoły lub placówki oświatowej.

Dyrektor będzie wypełniał w Systemie Informacji Oświatowej prosty formularz, który zostanie udostępniony w poniedziałek, 8 lutego br. w „Strefie Pracownika” SIO. W formularzu, który będzie zawierał wykaz nauczycieli, dyrektor zaznaczy imiona i nazwiska chętnych nauczycieli zatrudnionych w szkole lub placówce, dopisze pracowników niebędących nauczycielami, lub niezatrudnionych w szkole (chodzi o instruktorów praktycznej nauki zawodu) i wypełniony formularz prześle drogą elektroniczną do Ministerstwa Edukacji i Nauki. Następnie formularz z listą zgłoszoną do szczepienia zostanie przekazany do właściwego szpitala węzłowego. Nazwa szpitala i jego adres będą widoczne w formularzu. Będzie to szpital znajdujący się w najbliższej okolicy danej szkoły i placówki. W momencie dostarczenia szczepionki, szpital przypisany szkole poinformuje dyrektora szkoły lub placówki, kiedy jego pracownicy mogą przyjechać na szczepienie.

Jak będzie wyglądać rejestracja nauczycieli przez dyrektorów szkół i placówek?

W poniedziałek, 8 lutego br. dyrektorzy otrzymają w „Strefie Pracownika” Systemu Informacji Oświatowej (SIO) https://strefa.ksdo.gov.pl formularz zgłaszania nauczycieli oraz pracowników niebędących nauczycielami, którzy w pierwszej kolejności będą mogli zostać zaszczepieni. Ministerstwo przekaże również dokładną instrukcję zgłaszania pracowników w strefie dla zalogowanych SIO oraz szczegółową procedurę procesu szczepienia krok po kroku.

Dyrektor szkoły będzie miał czas na wypełnienie formularza zgłoszeniowego do środy, 10 lutego br.

Źródło: https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/szczepimysie–w-drugim-tygodniu-lutego-rozpoczynamy-szczepienia-nauczycieli

Zalecenia dotyczące postępowania u osób z chorobą COVID-19 leczonych w domu

wydany przez: Ministerstwo Zdrowia
Data publikacji komunikatu: 2.02.2021 r.

Stanowisko konsultantów krajowych: medycyny rodzinnej, chorób zakaźnych oraz anestezjologii i intensywnej terapii we współpracy z Radą Medyczną przy Premierze RP z dnia 01.02.2021

Podsumowanie zaleceń

Pacjent leczony z powodu COVID-19 w warunkach domowych, zwłaszcza z czynnikami ryzyka ciężkiego przebiegu choroby, wymaga stałego monitorowania z uwagi na ryzyko nagłego pogorszenia stanu zdrowia. Leczenie stosowane w łagodnym przebiegu sprowadza się do stosowania leków objawowych, jak w innych ostrych infekcjach wirusowych dróg oddechowych. W sytuacji pogorszenia przebiegu choroby, pacjent powinien jak najszybciej trafić do szpitala, gdzie ma szansę na uzyskanie skutecznego leczenia. Nie należy opóźniać kierowania pacjenta do leczenia szpitalnego.

 1. Nie zaleca się stosowania deksametazonu u chorych na COVID-19 leczonych w domu.
  Wyniki badań klinicznych, w tym przede wszystkim badania RECOVERY oraz oparte na nich wytyczne AOTMiT wskazują na korzyść ze stosowania deksametazonu w dawce 6 mg dziennie u hospitalizowanych pacjentów z COVID-19 wymagających tlenoterapii lub mechanicznej wentylacji płuc. U chorych na COVID-19 niewymagających tlenoterapii, ani mechanicznej wentylacji płuc stosowanie glikokortykosteroidów zwiększa ryzyko zgonu.
 2. Nie zaleca się stosowania tlenoterapii domowej w ostrej fazie choroby w związku z ryzykiem gwałtownego pogorszenia zagrażającego życiu. Konieczność stosowania tlenoterapii w leczeniu COVID-19 stanowi bezwzględne wskazanie do hospitalizacji.
  Pacjent z chorobą COVID-19, u którego pojawia się niewydolność oddechowa wymagająca stosowania tlenoterapii, wymaga niezwłocznego leczenia w warunkach szpitalnych. Tlenoterapia domowa jest powszechnie stosowana w leczeniu pacjentów z przewlekłą niewydolnością oddechową, lecz nie może być stosowana w leczeniu ostrej niewydolności oddechowej. Pojawienie się ostrej niewydolności oddechowej świadczy o postępie choroby i groźbie bardzo szybkiego pogorszenia, mogącego prowadzić do bezpośredniego zagrożenia życia. Dodatkowo, zastosowanie tlenoterapii w domu może spowodować opóźnienie w dotarciu pacjenta do szpitala, przez co pacjent traci szansę na otrzymanie leczenia wymagającego zastosowania w pierwszych dobach choroby COVID-19 o ciężkim przebiegu (5-8 dni od wystąpienia objawów).
 3. Nie zaleca się stosowania glikokortykosteroidów wziewnych w leczeniu COVID-19 – brak danych dotyczących skuteczności.
  Brak danych dotyczących stosowania GKS wziewnych u pacjentów z COVID-19 uzasadniających takie leczenie. W takiej sytuacji AOTMiT nie wydał zalecenia w tej sprawie.
 4. Nie zaleca się stosowania w leczeniu COVID-19 leków o potencjalnym działaniu przeciwwirusowym charakteryzujących się wątpliwą skutecznością lub o dowiedzionej nieskuteczności, w tym: amantadyny, chlorochiny, hydrochlorochiny, lopinawiru z rytonawirem, azytromycyny.
  Znaczne ilości danych z badań klinicznych, w tym największych – SOLIDARITY, RECOVERY i REMAP-CAP wskazują na brak korzyści ze stosowania chlorochiny, hydroksychlorochiny, azytromycyny i lopinawiru z rytonawirem u chorych na COVID-19.
  Opublikowane wyniki badań nie uzasadniają stosowania amantadyny u chorych na COVID-19.
 5. Nie zaleca się włączania leków przeciwpłytkowych, ani przeciwzakrzepowych w leczeniu COVID-19 u chorych przebywających w domu, o ile nie pojawią się wskazania inne niż zakażenie koronawirusem.
  Wyniki wstępnych badań wskazują na zmniejszenie ryzyka postępu choroby u pacjentów z COVID-19, leczonych przewlekle kwasem acetylosalicylowym. Natomiast brak dotychczas danych dotyczących skuteczności stosowania kwasu acetylosalicylowego i innych leków przeciwpłytkowych włączanych w chwili rozpoznania COVID-19.
 6. Nie zaleca się stosowania innych leków, w tym inhibitorów ACE i statyn w leczeniu choroby COVID-19.
  Brak danych uzasadniających stosowanie innych grup leków u chorych z COVID-19, poza badaniami naukowymi prowadzonymi za zgodą komisji bioetycznej.
 7. Zaleca się kontynuowanie bez zmian dotychczasowego leczenia farmakologicznego, w tym: glikokortykosteroidów – także wziewnych – ze wskazań innych niż COVID-19, niesteroidowych leków przeciwzapalnych, leków przeciwnadciśnieniowych (w tym inhibitory ACE), statyn, leków przeciwpłytkowych i przeciwzakrzepowych.
  Nie wykazano zwiększenia ryzyka zgonu związanego z leczeniem częstych chorób przewlekłych. Dlatego zaleca się kontynuację stałego leczenia tych schorzeń.
 8. Zaleca się stosowanie leków przeciwgorączkowych (najskuteczniejsze są niesteroidowe leki przeciwzapalne lub paracetamol) w przypadku gorączki >38,5 st. C.
  Na podstawie zaleceń National Institutes of Health (NIH), opartych na zasadach ogólnie przyjętych w chorobach infekcyjnych.
 9. Brak danych dotyczących wyższości poszczególnych niesteroidowych leków przeciwzapalnych nad innymi. Brak również dowodów na ich szkodliwość. Pomimo wstępnych doniesień o ewentualnej szkodliwości stosowania ibuprofenu, kolejne badania kliniczne na dużych populacjach chorych na COVID-19 nie wykazały takiej zależności. Dlatego brak jest danych uzasadniających wybór poszczególnych leków z tej grupy.
 10. Zaleca się utrzymanie podaży płynów odpowiedniej do temperatury ciała, ale nie mniejszej niż 2000 ml na dobę. W przypadku chorych z przewlekłą niewydolnością serca i przewlekłą niewydolnością nerek wskazana jest samokontrola diurezy, nasilenia obrzęków oraz codzienny pomiar masy ciała.
  Zalecenie oparte na zasadach ogólnie przyjętych w chorobach infekcyjnych.
 11. Stosowanie antybiotyków w chorobie COVID-19 jest uzasadnione wyłącznie u osób z przewlekłymi chorobami zapalnymi z zakażeniem (np. POChP), poddawanych immunosupresji lub z niedoborami odporności z innych przyczyn, oraz w razie przewlekającej się infekcji dolnych dróg oddechowych (>14 dni) z cechami zakażenia bakteryjnego – np. pojawienie się ropnej plwociny.
  Zalecenie oparte na zasadach ogólnie przyjętych w chorobach infekcyjnych na podłożu wirusowym, w związku z nieskutecznością antybiotyków w zakażeniach wirusowych oraz w celu zapobiegania selekcji szczepów bakterii lekoopornych.
 12. Zaleca się stosowanie leków przeciwkaszlowych u chorych z nasilonym kaszlem (utrudniającym mówienie i sen). W ciężkich przypadkach można rozważyć stosowanie preparatów z zawartością kodeiny.
  Zalecenie wydane przez NIH w związku z obserwacją, że kaszel jest częstym objawem pogarszającym wydolność oddechową oraz utrudniającym funkcjonowanie pacjentów z COVID-19.
 13. Brak wiarygodnych danych dotyczących wpływu stosowania witaminy D na ryzyko zakażenia i przebieg choroby COVID-19. Ze względu na powszechny niedobór wit. D w populacji – szczególnie w okresie jesiennym i zimowym – oraz niewielkie ryzyko powikłań zaleca się stosowanie suplementacyjnej dawki wit. D do 2000 IU dziennie u dorosłych (do 4000 IU u osób powyżej 75 roku życia), zgodnie z zaleceniami suplementacji tej witaminy w populacji polskiej.
  Zalecenie AOTMiT wskazują na ryzyko cięższego przebiegu choroby u pacjentów z niedoborami witaminy D, przy jednoczesnym małym ryzyku związanym ze stosowaniem tego preparatu. Zasady suplementacji i leczenia witaminą D – nowelizacja 2018 r. jednoznacznie wskazują na konieczność suplementacji tej witaminy w całej populacji polskiej, przez większość roku. Jednocześnie ostatnie dane opublikowane w The Lancet Diabetes&Endocrinology wskazują na brak istotnego wpływu podawania witaminy D na przebieg ostrych infekcji dróg oddechowych.
 14. Brak wiarygodnych danych dotyczących skuteczności innych leków i suplementów diety w leczeniu COVID-19, w tym witaminy C i cynku.
  Wyniki dotychczasowych badań nie uzasadniają stosowania witaminy C, ani cynku u chorych z ciężką sepsą. Dotychczas brak danych dotyczących korzyści ze stosowania tych preparatów u chorych z COVID-19.
 15. Zaleca się regularne pomiary ciśnienia tętniczego u chorych na COVID-19 w wieku >65 lat oraz u wszystkich leczonych z powodu nadciśnienia tętniczego i niewydolności serca.
  Zalecenie oparte na ogólnych zasadach postępowania u chorych z nadciśnieniem tętniczym oraz niewydolnością serca, szczególnie z współistniejącą chorobą infekcyjną.
 16. Zaleca się monitorowanie saturacji krwi tętniczej tlenem za pomocą pulsoksymetru u wszystkich pacjentów z dusznością spoczynkową, a szczególnie u osób w wieku >60 lat.
  W związku z częstym występowaniem u chorych na COVID-19 niewydolności oddechowej z głęboką hipoksemią bez subiektywnego uczucia duszności, uzasadnione jest monitorowanie saturacji, szczególnie u pacjentów w podeszłym wieku i/lub osób obciążonych schorzeniami towarzyszącymi. Optymalnym rozwiązaniem jest włączenie pacjenta do programu Domowej Opieki Medycznej (system PulsoCare), w którym będzie stale monitorowany – https://www.gov.pl/web/domowaopiekamedyczna
 17. Zaleca się skierowanie pacjenta do szpitala, w razie wystąpienia następujących okoliczności:
  1. Duszności występującej w spoczynku i utrudniającej mówienie, częstości oddechów powyżej 30 na minutę
  2. Sinicy lub hipoksemii – saturacji krwi tętniczej tlenem zmierzonej pulsoksymetrem < 94% (w przypadku chorych z przewlekłą niewydolnością oddechową – np. POChP, zwłóknienie płuc – SpO2 < 88%). Hipoksemia jest wskazaniem do hospitalizacji niezależnie od subiektywnego uczucia duszności.
  3. Gorączki powyżej 39 stopni Celsjusza – szczególnie utrzymującej się przez ponad dobę i powodującej bardzo znaczne osłabienie pacjenta w wieku średnim lub podeszłym.
  4. Kaszlu utrudniającego swobodne oddychanie i mówienie
  5. Bólu w klatce piersiowej
  6. Spadku ciśnienia tętniczego krwi poniżej 90/60 mmHg (jeśli chory zazwyczaj ma wyższe)
  7. Zmian świadomości i zachowania – trudność w obudzeniu chorego, niepokojąca zmiana zachowania i sposobu mówienia, utrudniony lub niemożliwy kontakt z chorym, utrata przytomności

Źródła danych:

 1. Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji: Farmakoterapia COVID-19 – aktualizacja Zaleceń (wersja 2.0, 27 listopada 2020 r.) https://www.aotm.gov.pl/media/2020/12/Farmakoterapia-COVID-19-Aktualizacja-wersja-2.0-27-listopada-2020-r._new_aktualna.pdf
 2. National Institutes of Health: Therapeutic Management of Patients with COVID-19 https://www.covid19treatmentguidelines.nih.gov/therapeutic-management/
 3. UpToDate Coronavirus disease 2019 (COVID-19): Outpatient evaluation and management in adults. https://www.uptodate.com/contents/coronavirus-disease-2019-covid-19-outpatient-evaluation-and-management-in-adults
 4. Rusińska A. i wsp. Zasady suplementacji i leczenia witaminą D – nowelizacja 2018 r. http://mavipuro.pl/jourarch/PN2018001.pdf (dostęp 17.01.2021)
 5. Hai Pham et al. The effect of vitamin D supplementation on acute respiratory tract infection in older Australian adults: an analysis of data from the D-Health Trial. https://www.thelancet.com/journals/landia/article/PIIS2213-8587(20)30380-6/fulltext (dostęp 17.01.2021)
 6. Flisiak R, Parczewski M, Horban A, et al. Management of SARS-CoV-2 infection: recommendations of the Polish Association of Epidemiologists and Infectiologists. Annex no. 2 as of October 13, 2020. Pol Arch Intern Med. 2020; 130: 915-918. doi:10.20452/pamw.15658

Autorzy stanowiska:
Konsultant krajowy w dziedzinie medycyny rodzinnej – dr hab. Agnieszka Mastalerz-Migas
Konsultant krajowy w dziedzinie chorób zakaźnych – prof. dr hab. Andrzej Horban
Konsultant krajowy w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii – prof. dr hab. Radosław Owczuk

Członkowie Rady Medycznej:
Wyżej wymienieni oraz:
Prof. dr hab. Piotr Czauderna
Prof. dr hab. Robert Flisiak
Prof. dr hab. Tomasz Laskus
Prof. dr hab. Bartosz Łoza
Prof. dr hab. Magdalena Marczyńska
Dr hab. Iwona Paradowska-Stankiewicz
Prof. dr hab. Miłosz Parczewski
Prof. dr hab. Małgorzata Pawłowska
Prof. dr hab. Anna Piekarska
Prof. dr hab. Krzysztof Pyrć
Prof. dr hab. Krzysztof Simon
Dr n. med. Konstanty Szułdrzyński
Prof. dr hab. Krzysztof Tomasiewicz
Prof. dr hab. Jacek Wysocki
Dr n. med. Artur Zaczyński

Materiały Zalecenia postępowania z pacjentem z COVID-19 leczonym w domu

Źródło: https://www.gov.pl/web/zdrowie/zalecenia-dotyczace-postepowania-u-osob-z-choroba-covid-19-leczonych-w-domu

Od 1 lutego otwieramy galerie handlowe i muzea. Przedłużamy pozostałe zasady bezpieczeństwa

wydany przez: Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
Data publikacji komunikatu: 28.01.2021 r.

Koronawirus jest trudnym przeciwnikiem. Aby go pokonać, musimy być solidarni i odpowiedzialni. Pomimo stabilnej sytuacji związanej z dostępnością wolnych łóżek i sprzętu, wciąż zmagamy się z wysoką liczbą osób w szpitalach i pod respiratorami w Polsce, a przede wszystkim – ze zgonami. Dlatego przedłużamy obowiązujące zasady bezpieczeństwa. Wyjątkiem są sklepy w galeriach handlowych, muzea i galerie sztuki – od 1 lutego będzie możliwe ich ponowne funkcjonowanie w ścisłym reżimie sanitarnym. Pozostałe ograniczenia, które obowiązywały do tej pory, pozostają bez zmian. Mamy bezpieczną rezerwę łóżek i sprzętu dla chorych na COVID-19. Nie oznacza to jednak, że sytuacja nie jest trudna. W szpitalach, także pod respiratorami, wciąż przebywa bardzo dużo osób. Pamiętaj, powrót do normalności zależy tylko od nas i naszego odpowiedzialnego zachowania.

Galerie handlowe, muzea oraz galerie sztuki ponownie otwarte od 1 lutego

Sklepy w galeriach i centrach handlowych

Od 1 lutego będzie możliwe ponowne otwarcie sklepów w centrach i galeriach handlowych. Tego typu miejsca będą jednak musiały działać w ścisłym reżimie sanitarnym.

Limity klientów w sklepach

W placówkach handlowych, na targu lub poczcie, obowiązuje limit klientów:

Ważne! Restauracje i punkty gastronomiczne w centrach i galeriach handlowych pozostają zamknięte. Możliwy jest jedynie dowóz oraz podawanie żywności na wynos.

Ważne! Od 1 lutego nie będą obowiązywać godziny dla seniora.

Muzea i galerie sztuki

Od 1 lutego w ścisłym reżimie sanitarnym będą mogły działać także muzea i galerie sztuki.

Ograniczenia i zasady bezpieczeństwa

 • Obowiązuje utrzymywanie co najmniej 1,5-metrowej odległości między pieszymi.
 • Konieczne jest zasłanianie ust i nosa w miejscach publicznych, m.in. na ulicy, w autobusie, w przychodni, sklepie czy w kościele.
 • Obowiązuje zakaz działalności stacjonarnej restauracji – możliwy jest jedynie dowóz oraz podawanie żywności na wynos.
 • Ograniczone jest prowadzenie działalności hotelarskiej (z wyjątkami).
 • Nieczynne są stoki narciarskie.
 • Zawieszona jest działalność niektórych placówek kultury, w tym m.in. teatrów czy kin.
 • Obowiązuje zakaz działalności klubów nocnych, dyskotek i innych miejsc udostępnionych do tańczenia.
 • Zawieszona jest działalność basenów, aquaparków, siłowni, klubów i centrów fitness (z wyjątkami).
 • Środkami transportu zbiorowego może podróżować ograniczona liczba osób.
 • kościołach obowiązuje limit osób – max. 1 osoba na 15 m2, przy zachowaniu odległości nie mniejszej niż 1,5 m.
 • zgromadzeniach publicznych może uczestniczyć max. 5 osób.
 • Obowiązuje zakaz organizacji wesel, komunii, konsolacji i innych uroczystości oraz przyjęć okolicznościowych.
 • Targi, wystawy, kongresy i konferencje mogą odbywać się wyłącznie on-line.
 • Obowiązują ograniczenia związane z przekraczaniem granicy i ruchem międzynarodowym.
 • Uczniowie klas I-III szkoły podstawowej uczą się stacjonarnie. Uczniowie wyższych klas szkół podstawowych i ponadpodstawowych uczą się zdalnie.

Szczepionka przeciw COVID-19 – skuteczna broń w walce z koronawirusem

Dysponujemy skuteczną bronią w walce z wirusem – szczepionką. Trudny czas pandemii będzie dobiegał końca z każdą kolejną zaszczepioną osobą. Dopóki duża część społeczeństwa nie zaszczepi się na koronawirusa, będziemy musieli nadal przestrzegać podstawowych zasad bezpieczeństwa.

Wykonaliśmy już ponad 1 mln szczepień (I i II dawką). Obecnie ze szczepionek mogą korzystać seniorzy powyżej 70. roku życia. Stopniowo szczepienia będą udostępniane kolejnym grupom wiekowym. Do końca 2021 r. Polska ma zapewnione 88 mln dawek szczepionki.

Dostępność terminów oraz szybkość wykonywania szczepień jest uzależniona od dostaw, które zapewnia producent. Obecnie cała Unia Europejska, w tym również Polska, zmagają się ze zbyt dużym zapotrzebowaniem na szczepionki, w porównaniu do jej dostępności od producenta.

Sprawdzone i rzetelne informacje

Rzetelne i sprawdzone informacje na temat szczepień przeciw COVID-19 są dostępne na stronie www.gov.pl/szczepimysie oraz na całodobowej i bezpłatnej infolinii Narodowego Programu Szczepień pod numerem 989.

Dane liczbowe dotyczące szczepień udostępniamy w raporcie na naszej stronie w zakładce Raport szczepień przeciwko COVID-19. Raport jest aktualizowany raz dziennie.

Źródło: https://www.gov.pl/web/koronawirus/od-1-lutego-otwieramy-galerie-handlowe-i-muzea-przedluzamy-pozostale-zasady-bezpieczenstwa

Ruszyła rejestracja na szczepienie dla osób 70+.Osoby po 80. roku życia nadal mogą się zapisywać

wydany przez: Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
Data publikacji komunikatu: 22.01.2021 r.

22 stycznia o godz. 6:00 ruszyły zapisy na szczepienie przeciw Covid-19 dla osób w wieku od 70 do 79 lat. W ciągu pierwszych trzech godzin zarejestrowało się 150 tys. osób. Szef KPRM Michał Dworczyk zapewnia, że każdy senior w Polsce ma gwarancję zaszczepienia. Uruchomiliśmy nowe formy zapisu. Zachęcamy do skorzystania z rejestracji przez SMS lub online.

Każdy senior z gwarancją otrzymania szczepionki

Do końca I kwartału tego roku szczepionkę przeciwko Covid-19 w Polsce przyjmie 3 mln 100 tys. osób. – Mamy system przygotowany na znacznie większą skalę szczepień – mówił Michał Dworczyk. – Jednak z uwagi na niezależne od nas, ograniczone wielkości dostaw, nie będziemy w stanie zaszczepić w tym czasie większej liczby osób – przypominał szef KPRM.

Jak zapisać się na szczepienie?

Jest kilka możliwości rejestracji na szczepienie. Zainteresowani mogą zadzwonić na infolinię 989, wysłać SMS o treści SzczepimySie pod numer 664 908 556, skorzystać z e-rejestracji lub zapisać się telefonicznie bezpośrednio w punkcie szczepień. Pamiętaj! Jeśli chcesz skorzystać z ostatniej opcji, nie musisz udawać się do punktu szczepień. Wystarczy, że tam zatelefonujesz.

 1. Zadzwoń na infolinię 989
  Infolinia jest bezpłatna i całodobowa. Jeśli nie jesteś w stanie sam zadzwonić, poproś o pomoc rodzinę lub sąsiada. Przed połączeniem przygotuj Twój numer PESEL i kod pocztowy. Po połączeniu z konsultantem podaj swoje imię i nazwisko, PESEL i numer kontaktowy (opcjonalnie). Wybierz dokładny termin oraz miejsce szczepienia. Po rozmowie na podany numer telefonu otrzymasz SMS z potwierdzeniem umówienia wizyty na szczepienie. Jeśli nie uda Ci się połączyć z konsultantem, zostaniesz przekierowany do automatycznej rejestracji. Automat zaproponuje Ci kilka opcji, wybierz „Chcę zapisać się na szczepienie”. Zostaniesz poproszony o podanie numeru PESEL i Twojego kodu pocztowego. Potem wybierzesz dla siebie dogodny termin na przyjęcie szczepionki przeciwko Covid-19.
  Ważne! Dla każdego pacjenta, który nie otrzyma terminu po kontakcie z infolinią, konsultanci oddzwonią, gdy dostępne będą nowe terminy szczepień.
 2. Wyślij SMS
  To nowa forma rejestracji. Wyślij SMS na numer 664 908 556 o treści: SzczepimySie. System pokieruje Cię krok po kroku: najpierw zostaniesz poproszony o przekazanie numeru PESEL, a potem o przesłanie kodu pocztowego. System zaproponuje Ci najbliższy termin na szczepienie w punkcie położonym blisko Twojego miejsca zamieszkania. Jeśli ten termin nie będzie dla Ciebie dogodny, będziesz mógł wybrać inne daty. Po zarejestrowaniu, na dobę przed szczepieniem otrzymasz SMS przypominającego o terminie i miejscu wizyty.
  Ważne! Jeżeli w systemie rejestracji nie będzie wolnego terminu, do wszystkich osób, które wyślą SMS oddzwoni infolinia w chwili uruchomienia nowych terminów szczepień.
  Sprawdź szczegóły dotyczące rejestracji przez SMS – kliknij.
 3. Skorzystaj z e-Rejestracji
  e-Rejestracja dostępna jest na stronie pacjent.gov.pl. Pamiętaj, że możesz skorzystać z tego sposobu, jeśli masz Profil Zaufany (sprawdź, jak łatwo go założysz). System zaproponuje Ci pięć dostępnych terminów w punktach szczepień, które znajdują się blisko Twojego adresu. Jeśli żaden z proponowanych terminów nie będzie Ci pasował albo będziesz chciał zaszczepić się w innym punkcie, w innym mieście – będzie taka możliwość. Wystarczy, że skorzystasz z dostępnej wyszukiwarki i wskażesz dogodną dla Ciebie datę i lokalizację. Zaraz po dokonaniu rezerwacji, otrzymasz powiadomienie SMS, a następnie ponownie przypomnimy Ci o szczepieniu dzień przed planowanym terminem.
  Wsparcie w wypełnieniu formularza dla pacjentów dostępnego na stronie https://szczepimysie.pacjent.gov.pl/
 4. Zapisz się w punkcie szczepień
  Do dyspozycji osób, które chcą skorzystać z darmowej szczepionki przeciwko Covid-19 jest blisko 6000 punktów szczepień w całym kraju. Także bezpośrednio w punkcie może zarejestrować się na szczepienie. Mapa z lokalizacjami wszystkich punktów dostępna jest tutaj.
  Ważne! Osoby, które ukończyły 80 lat, wciąż mogą zapisywać się na szczepienie. Rejestrację dla tej grupy wiekowej rozpoczęliśmy 15 stycznia. Zatem od 22 stycznia dodajemy kolejną grupę osób (70 – 79 lat).
  Zachęcamy do rejestracji przez telefon lub przez internet. Dbajmy o siebie i innych, stosując wciąż obowiązujące zasady bezpieczeństwa. Rejestracja przez telefon lub online jest prostą, ale też najbezpieczniejszą formą zapisu.

Źródło: https://www.gov.pl/web/szczepimysie/ruszyla-rejestracja-na-szczepienie-dla-osob-70-osoby-po-80-roku-zycia-nadal-moga-sie-zapisywac

System eKolejka powiadomi o terminie testu

wydany przez: Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie
Data publikacji komunikatu: 04.01.2021 r.

Ministerstwo Zdrowia uruchomiło system eKolejka umożliwiający kierowanie pacjentów na pobranie wymazu w kierunku SARS-VoV-2 do wybranego punktu mobilnego. Po wystawieniu przez lekarza skierowania na test, pacjent otrzymuje SMS z rekomendacją terminu, godziny oraz lokalizacji testu. Jednocześnie punkt wymazowy otrzymuje informację, że pacjent został zapisany na określony dzień i godzinę. Dzięki otrzymanej informacji, punkt mobilny nie dokona zapisu na daną godzinę innego pacjenta.

System informatyczny dedykowany punktom mobilnym umieszczony został na stronie ekolejka.mz.gov.pl. Logowanie do systemu zostało zintegrowane z Elektroniczną Platformą Logowania Ochrony Zdrowia (e-PLOZ).

Mam zlecenie na badanie finansowane przez NFZ, jakich dokumentów potrzebuję?

Zabierz ze sobą dowód osobisty. Jeżeli nie posiadasz dowodu osobistego (nie masz nr PESEL), w zleceniu zostanie wpisany np. seria i nr Twojego paszportu – podaj go następnie w punkcie mobilnym. Nie musisz znać numeru zlecenia ani posiadać jego wydruku.

Jak się przygotować do badania?

Na badanie zabierz ze sobą dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość (ten, którego serię i numer podawałeś osobie wystawiającej skierowanie na badanie).

Minimum 2 godziny przed badaniem:

 • nie spożywaj posiłków
 • nie pij
 • nie żuj gumy
 • nie płucz jamy ustnej i nosa
 • nie myj zębów
 • nie przyjmuj leków
 • nie pal papierosów.

Materiały

Źródło: https://www.gov.pl/web/uw-mazowiecki/system-ekolejka-powiadomi-o-terminie-testu

Do listy postanowień noworocznych: zaszczepię się!

wydany przez: Narodowy Fundusz Zdrowia
Data publikacji komunikatu: : 01.01.2021 r.

Premier Mateusz Morawiecki zachęca, żeby jednym z noworocznych postanowień Polaków było zaszczepienie się. W pierwszym dniu nowego roku na jego profilu na Facebooku pojawił się post, w którym deklaruje, że w 2021 r. zaszczepi się przeciwko COVID-19.

Zaszczep się w 2021 roku – ochroń siebie i swoich najbliższych

Aktualnie trwają szczepienia grupy „zero” – osób, które są na pierwszej linii frontu w walce z COVID-19. W styczniu ruszą też zapisy dla grupy pierwszej. Zaszczepić się będą mogli wtedy: pensjonariusze domów pomocy społecznej oraz zakładów opiekuńczo-leczniczych, pielęgnacyjno-opiekuńczych i innych miejsc stacjonarnego pobytu, osoby powyżej 60. roku życia w kolejności od najstarszych, służby mundurowe, w tym Wojsko Polskie oraz nauczyciele.

Szczegółowe informacje o Narodowym Programie Szczepień przeciw COVID-19, w tym o etapach szczepień, znajdziesz na stronie internetowej gov.pl/szczepimysie.

Dołącz do akcji zaszczepię się w Nowym Roku!

Pamiętaj, że dzięki Tobie i Twojej decyzji o zaszczepieniu się przeciw COVID-19, szybciej powrócimy do normalności. Dlatego dołącz do akcji i spraw, żeby nadchodzący 2021 rok był po prostu lepszy. Pobierz grafikę i opublikuj na swoich profilach w mediach społecznościowych z hashtagiem #SzczepimySię . A być może to dzięki Tobie kolejne osoby dołączą do programu szczepień!

Materiały

Źródło: https://www.gov.pl/web/szczepimysie/do-listy-postanowien-noworocznych-zaszczepie-sie

Komunikat Ministra Zdrowia w sprawie produktu leczniczego Comirnaty

wydany przez: Narodowy Fundusz Zdrowia
Data publikacji komunikatu: 30.12.2020 r.

Dotyczy Charakterystyki Produktu Leczniczego Comirnaty.

Mając na uwadze wątpliwości środowiska medycznego dotyczące informacji zamieszczonych w Charakterystyce Produktu Leczniczego Comirnaty (dalej również jako: „ChPL”), zgodnie z którymi po rozcieńczeniu jedna fiolka produktu leczniczego Corminaty zawiera 5 dawek szczepionki, pomimo iż w praktyce z jednej fiolki można uzyskać nawet do 7 dawek szczepionki, Minister Zdrowia wydał w tej sprawie komunikat.

Zapoznaj się z treścią komunikatu

Źródło: https://www.nfz.gov.pl/aktualnosci/aktualnosci-centrali/komunikat-ministra-zdrowia-w-sprawie-produktu-leczniczego-comirnaty,7888.html

Wykorzystanie szczepionek w okresie świąteczno-noworocznym

wydany przez: Narodowy Fundusz Zdrowia
Data publikacji komunikatu: 31.12.2020 r.

Odpowiadając na apel Naczelnej Izby Lekarskiej o jak najefektywniejsze wykorzystanie szczepionek dostarczonych do szpitali w okresie świąteczno-noworocznym, do 6 stycznia, oprócz szczepienia pracowników szpitali, dopuszczalne jest także szczepienie członków ich rodzin oraz pacjentów, którzy w tym czasie przebywają w szpitalu, a których stan zdrowia na to pozwala.

Dzięki tej możliwości szpitale węzłowe maksymalnie wykorzystają dawki szczepionki, które mogłyby nie być podane zgłoszonym do szczepień medykom i personelowi niemedycznemu, ze względu na nieobecność w czasie świąt i w okresie noworocznym.

Przypominamy, że szczepionki trafiają do szpitali w partiach zawierających wielodawkowe fiolki. Fiolki muszą być użyte w krótkim czasie po ich dostarczeniu, dlatego podanie szczepionek rodzinom medyków i pacjentom pozwoli na ich maksymalne wykorzystanie.

Szczepienia przeciw COVID-19 są wykonywane dla osób z danego etapu. Aktualnie wyszczepiane są osoby z grupy „0”, czyli m.in. personel medyczny. Szczepienia mogą być realizowane dla innych osób TYLKO I WYŁĄCZNIE w przypadku ryzyka zmarnowania szczepionki poprzez brak stawiennictwa osób uprawnionych. NFZ zażąda pilnych wyjaśnień od podmiotów, w których pojawiły się uzasadnione wątpliwości co do złamania tych zasad.

Źródło: https://www.nfz.gov.pl/aktualnosci/aktualnosci-centrali/wykorzystanie-szczepionek-w-okresie-swiateczno-noworocznym,7891.html

Przedłużamy etap odpowiedzialności i wprowadzamy dodatkowe ograniczenia – zamknięte stoki i nowe zasady bezpieczeństwa w Sylwestra

wydany przez: Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie
Data publikacji komunikatu: 19.12.2020

Do 17 stycznia 2021 r. przedłużamy etap odpowiedzialności, podczas którego wprowadzamy dodatkowe ograniczenia. Zamknięcie stoków narciarskich oraz zakaz przemieszczania się w Sylwestra – to niektóre z nich. Sprawdź, jakie zmiany czekają nas po świętach.

Sylwester na nowych zasadach

Zostań w domu i nie organizuj imprez i spotkań towarzyskich poza gronem domowników. Podobnie jak inne liczne kraje europejskie, również Polska wprowadza ograniczenia w tym dniu. Z 31 grudnia 2020 r. na 1 stycznia 2021 r. w godzinach od 19:00 do 6:00 w całym kraju obowiązuje zakaz przemieszczania się. Wyjątkiem będą m.in. niezbędne czynności służbowe oraz inne wskazane w rozporządzeniu.

Nowe zasady bezpieczeństwa – od 28 grudnia do 17 stycznia

Nowe zasady bezpieczeństwa będą obowiązywały od 28 grudnia 2020 r. do 17 stycznia 2021 r., czyli do końca przerwy szkolnej. Co się zmieni?

 • Ponowne ograniczenie funkcjonowania galerii handlowych – otwarte pozostają m.in. sklepy spożywcze, z książkami i prasą, drogerie, apteki, a także wolnostojące wielkopowierzchniowe sklepy meblowe
 • Ograniczenie funkcjonowania hoteli – dostępne dla służb mundurowych, medyków, pacjentów
 • szpitali specjalistycznych, ośrodków COS. Wyjątkiem są również hotele pracownicze.
 • Zamknięte stoki narciarskie
 • Infrastruktura sportowa dostępna tylko w ramach sportu zawodowego
 • 10 dniowa kwarantanna dla przyjeżdżających do Polski transportem zorganizowanym

Przedłużamy dotychczasowe zasady i ograniczenia:

 • Zakaz przemieszczania się osób poniżej 16. roku życia bez opieki rodzica lub prawnego opiekuna od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 -16:00 (wyjątkiem są półkolonie)
 • Ograniczenia w transporcie zbiorowym:
  • 50% liczby miejsc siedzących, albo
  • 30% liczby wszystkich miejsc siedzących i stojących, przy jednoczesnym pozostawieniu w pojeździe co najmniej 50% miejsc siedzących niezajętych.
 • Ograniczenia w miejscach sprawowania kultu religijnego – max. 1 os./15m2
 • Udział w zgromadzeniach – max. 5 osób
 • Zakaz organizacji wesel, komunii i konsolacji
 • Zamknięte siłownie, kluby fitness i aquaparki
 • Ograniczenie w sklepach – max. 1 os./15m2
 • Godziny dla seniorów – od poniedziałku do piątku w godzinach 10:00-12:00
 • Zamknięte restauracje. Posiłki wyłącznie na wynos lub dowóz
 • Żłobki i przedszkola funkcjonują bez zmian

Źródło: https://www.gov.pl/web/uw-mazowiecki/przedluzamy-etap-odpowiedzialnosci-i-wprowadzamy-dodatkowe-ograniczenia–zamkniete-stoki-i-nowe-zasady-bezpieczenstwa-w-sylwestra

Dłuższy termin na zgłoszenie personelu do szczepienia przeciw COVID-19

wydany przez: Narodowy Fundusz Zdrowia
Data publikacji komunikatu: 18.12.2020

Do 28 grudnia Ministerstwo Zdrowia wydłużyło termin przyjmowania zgłoszeń personelu medycznego i niemedycznego do szczepień przeciw COVID-19 w szpitalach węzłowych, szpitalach niewęzłowych, uzdrowiskach oraz zakładach opiekuńczo-leczniczych. W tych ostatnich do szczepienia mogą zgłaszać się też pacjenci.

Szpitale węzłowe to placówki medyczne wytypowane do zorganizowania i przeprowadzenia szczepień w tzw. etapie „0”, czyli jeszcze przed szczepieniem populacyjnym.

Ministerstwo Zdrowia wydłużyło termin zapisywania się pracowników medycznych i niemedycznych szpitali węzłowych oraz innych jednostek, w tym między innymi aptek, na szczepienie przeciw COVID-19.

Do 28 grudnia szpitale węzłowe mają czas na zebranie list chętnych na szczepienie. Osoby te muszą być zatrudnione w placówkach wytypowanych do szczepienia w etapie „0” oraz muszą wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych.

ZOBACZ: Aktualny wykaz (stan na 18.12.2020 r.) szpitali węzłowych (otwiera się w nowej karcie)

W tzw. etapie „0” uprawnieni do szczepienia w szpitalach węzłowych są (stan na 18.12.2020 r.):

 • pracownicy szpitala węzłowego,
 • pracownicy pozostałych podmiotów wykonujących działalność leczniczą, w tym stacji sanitarno-epidemiologicznych,
 • pracownicy domów pomocy społecznej i miejskich ośrodków pomocy społecznej,
 • pracownicy aptek, punktów aptecznych, punktów zaopatrzenia w wyroby medyczne, hurtowni farmaceutycznych, w tym firm transportujących leki,
 • pracownicy uczelni medycznych i studenci kierunków medycznych,
 • osoby zatrudnione w izbach lekarskich, pielęgniarek i położnych, aptekarskich oraz diagnostów laboratoryjnych i fizjoterapeutów,
 • personel niemedyczny, czyli administracyjny, pomocniczy (bez względu na formę zatrudnienia, również wolontariuszy, stażystów itp.) tych placówek.

Do 28 grudnia trwa także zbieranie list personelu i pacjentów zakładów opiekuńczo-leczniczych, którzy chcą skorzystać ze szczepień przeciw COVID-19. Do tego terminu na szczepienie mogą zgłaszać się również pracownicy uzdrowisk i szpitali niewęzłowych (np. onkologicznych). Dotyczy to również personelu niemedycznego.

Szczepienie w ZOL-ach, uzdrowiskach i szpitalach niewęzłowych będzie zorganizowane na miejscu, w tych placówkach.

Źródło: https://www.nfz.gov.pl/aktualnosci/aktualnosci-centrali/dluzszy-termin-na-zgloszenie-personelu-do-szczepienia-przeciw-covid-19,7883.html

Skuteczność i bezpieczeństwo – 8 grudnia rząd ogłasza projekt Narodowego Programu Szczepień Przeciw COVID-19 i zaprasza do szerokich konsultacji

wydany przez: Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
Data publikacji komunikatu: 08.12.2020

Rząd ogłosił projekt Narodowego Programu Szczepień Przeciw COVID-19.

Założenia projektu narodowej strategii szczepień zaprezentowali minister-członek Rady Ministrów Michał Dworczyk, minister zdrowia Adam Niedzielski, szef Centrum Analiz Strategicznych dr hab. Norbert Maliszewski oraz Główny Doradca Prezesa Rady Ministrów do spraw COVID-19 prof. Andrzej Horban.

Darmowo i dobrowolnie

Naszym celem jest przeprowadzenie programu szczepień, dzięki któremu mamy uzyskać odporność populacji – powiedział minister Michał Dworczyk. Jest to jedna z największych operacji logistycznych w ciągu ostatnich kilkudziesięciu lat. Cały proces będzie przeprowadzony w sposób przyjazny dla obywateli – dodał.

Podstawowym celem zaprezentowanym w programie jest dostarczenie szczepionek:

 • bezpiecznych i skutecznych,
 • w wystarczającej ilości,
 • w najkrótszym czasie,
 • darmowych,
 • dobrowolnych i
 • łatwo dostępnych.

Do południa projekt dokumentu zawiśnie na stronach Kancelarii Prezesa Rady Ministrów i Ministerstwa Zdrowia – powiedział minister Michał Dworczyk. Natomiast do soboty 12 grudnia będziemy zbierali wszystkie uwagi. Na ich podstawie będziemy chcieli dokument ulepszyć, tak żeby 15 grudnia mógł zostać przyjęty przez Radę Ministrów – dodał.

Dokument składa się z 9 rozdziałów opisujących m. in. skuteczność i bezpieczeństwo szczepionek, proces zakupów i finansowanie, dystrybucję i logistykę, zalecenia medyczne i organizację punktów szczepień czy kolejność szczepień.

Propozycje zmian w programie szczepień będzie można przesyłać pod adresem: konsultacje-koronawirus@kprm.gov.pl.

Akcja informacyjna i profrekwencyjna

Przed rozpoczęciem szczepień rząd planuje przeprowadzić dużą akcję informacyjną i profrekwencyjną. Wszystko po to, aby zachęcić do szczepień jak największą liczbę obywateli.

Przygotowujemy kompleksowy pakiet informacyjny obejmujący kampanię medialną, serwis poświęcony szczepieniom oraz infolinię – powiedział minister zdrowia Adam Niedzielski. Tak, żeby każdy z nas mógł poznać szczegóły dotyczące szczepień – dodał.

Punkty szczepień przeciw COVID-19

Osoby zainteresowane zaszczepieniem będą mogły to zrobić:

 • stacjonarnie w placówkach POZ,
 • stacjonarnie w innych placówkach medycznych,
 • przez mobilne zespoły szczepiące,
 • w centrach szczepiennych szpitali rezerwowych.

Wprowadzanie szczepionki do obiegu – jak to wygląda krok po kroku

Zatwierdzenie szczepionki na COVID-19 odbywa się za zgodą Komisji Europejskiej.

Szczepionka przeszła już m.in. szczegółowe badania laboratoryjne. Na obecnym etapie specjaliści z 27 krajów UE dokonują oceny dokumentacji. Następnie do 29 grudnia planowane jest głosowanie ekspertów z krajów członkowskich. Wspomniany proces zakończy się wydaniem decyzji przez Komisję Europejską.

Oznacza to, że proces rejestracji powszechnych szczepień rozpocznie się najprawdopodobniej w pierwszym kwartale 2021 r.

Źródło: https://www.premier.gov.pl/wydarzenia/aktualnosci/skutecznosc-i-bezpieczenstwo-8-grudnia-rzad-oglasza-projekt-narodowego.html

Szczepionki przeciwko COVID-19 już niedługo dostępne dla Polaków – umowy na ich zakup zostały podpisane

wydany przez: Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
Data publikacji komunikatu: 02.12.2020 r.

Od początku epidemii ludzie na całym świecie wyczekiwali szczepionki, która powstrzyma rozprzestrzenianie się COVID-19. Dzięki miesiącom ciężkiej pracy naukowców już niedługo będziemy mogli rozpocząć szczepienia. Będą one darmowe i dobrowolne. Polska podpisała umowy na zakup ponad 45 mln dawek szczepionek, po ich zatwierdzeniu przez europejskie instytucje. To największa operacja logistyczna związana ze zdrowiem Polaków. Szczepionka to bardzo ważny element walki z koronawirusem, ale kluczowa jest również nasza wzajemna odpowiedzialność. Chroń siebie i innych – przestrzegaj obowiązujących zasad bezpieczeństwa!

Umowy na zakup szczepionek zostały podpisane

Zdrowie i bezpieczeństwo obywateli jest dla nas priorytetem. Polski rząd podpisał umowy na zakup szczepionki przeciwko COVID-19 z trzema firmami:

 • Pfizer BioNtech;
 • Johnson&Johnson;
 • AstraZeneca.

Po zatwierdzeniu ich przez europejskie instytucje, do naszego kraju trafi ponad 45 mln dawek szczepionki przeciwko COVID-19.

Proces szczepień przeciwko COVID-19 to największa operacja logistyczna związana ze zdrowiem Polaków. Obecnie trwają prace nad Rządową Strategią Szczepień, która zostanie przyjęta przez Radę Ministrów po konsultacjach w połowie grudnia.

Szczepionka – dla kogo w pierwszej kolejności?
oraz inne informacje :

Źródło: https://www.premier.gov.pl/wydarzenia/aktualnosci/pokonales-covid-19-oddaj-osocze-sprawdz-jak-to-zrobic-i-co-ci-przysluguje.html

Koronawirus to poważne zagrożenie dla naszego zdrowia i życia. Zależy nam, aby w pierwszej kolejności ze szczepionek skorzystały osoby szczególnie narażone, czyli:

 • pracownicy służy zdrowia;
 • mieszkańcy Domów Pomocy Społecznej i pacjenci Zakładów Leczniczo-Opiekuńczych;
 • osoby powyżej 60. roku życia;
 • służby, które wspomagają walkę z COVID-19 – m.in. policja i wojsko.

Szczepienie jest dobrowolne, ale zachowajmy się odpowiedzialnie. Nawet jeśli ktoś się czuje młody i silny, to poprzez zaszczepienie może ochronić kogoś starszego, przerwać łańcuch zakażeń. Sprawa jest najwyższej wagi.- wyjaśnia szef polskiego rządu.

Proces szczepień

Proces rejestracji powszechnych szczepień rozpocznie się w lutym 2021 r. Wszystko jednak zależy od decyzji Europejskiej Agencji Lekowej. Proces będzie prosty i jednocześnie bezpieczny. Jak będzie wyglądał?

 1. Rejestracja – online: przez infolinię lub u lekarza POZ, na specjalnej stronie www lub poprzez Internetowe Konto Pacjenta.
 2. Zgłoszenie do punktu szczepień – kwalifikacja przez lekarza lub pielęgniarkę.
 3. Wykonanie szczepienia oraz obserwacja pacjenta po szczepieniu.
 4. Powtórzenie procesu po upływie 21 dni – bez konieczności ponownej rejestracji.

4 grudnia rusza nabór podmiotów, które będą organizowały punkty szczepień. Szczepienia będą realizowane:

 • stacjonarnie w placówkach POZ;
 • innych stacjonarnych placówkach medycznych;
 • w mobilnych zespołach szczepiących;
 • w centrach szczepiennych w szpitalach rezerwowych.

Aby rejestracja na szczepienia była jeszcze łatwiejsza, od 15 grudnia uruchomimy specjalną infolinię. Będzie ona przeznaczona tylko tematowi szczepionek przeciwko COVID-19.

Bądź odpowiedzialny – przestrzegaj zasad bezpieczeństwa

Szczepionka przeciwko COVID-19 będzie bardzo ważnym elementem w walce z koronawirusem. Pamiętaj jednak, aby do czasu jej wprowadzenia zachowywać się rozsądnie i odpowiedzialne. Przestrzegaj aktualnie obowiązujących zasad bezpieczeństwa – stosuj zasadę DDMA+W:

D jak dystans

Dystans społeczny towarzyszy nam od początku epidemii koronawirusa. 1,5 m to minimalna odległość, jaką powinniśmy zachowywać od innych osób. Dzięki temu chronimy zarówno siebie, jak i ludzi wokół nas.

D jak dezynfekcja

Mycie rąk wodą z mydłem, albo ich dezynfekcja to podstawa w walce z koronawirusem. Jednak ręce to nie wszystko. Pamiętaj o czyszczeniu i dezynfekcji powierzchni i przedmiotów, których często dotykasz.

M jak maseczka

Maseczka, szalik lub przyłbica – zasłaniaj nos i usta w przestrzeni publicznej. Rób to zarówno w pomieszczeniach zamkniętych jak i na ulicy. Tam również spotykasz i mijasz wiele osób.

A jak Aplikacja STOP COVID – ProteGO Safe

Korzystasz z aplikacji i miałeś bliski kontakt z osobą chorą? Twój telefon Cię o tym poinformuje. STOP COVID ProteGO Safe to dobrowolna, darmowa i w pełni bezpieczna aplikacja, która pomaga w walce z koronawirusem.

W jak wietrzenie

Zadbaj, aby w zamkniętych pomieszczeniach, w których spędzasz dużo czasu był dopływ świeżego powietrza. Często wietrz pokoje w domu i w pracy.

Dodatkowe wynagrodzenie dla medyków – jak i kiedy będzie wypłacane?

wydany przez: Narodowy Fundusz Zdrowia
Data publikacji komunikatu: 02.12.2020 r.

Od 1 listopada 2020 roku dodatkowe wynagrodzenie1 w związku ze zwalczaniem epidemii COVID-19 przysługuje również personelowi SOR-ów, izb przyjęć, zespołów ratownictwa medycznego oraz diagnostom laboratoryjnym. Opisujemy szczegóły dotyczące wypłaty tych środków dla medyków.

Minister Zdrowia, poleceniem z 1 listopada 2020 roku, zobowiązał Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia do przyznania dodatkowego wynagrodzenia za pracę w związku ze zwalczaniem epidemii COVID-19 nowym grupom personelu medycznego. W poleceniu zapisano także podwyżkę dodatku o 100%.

Komu przysługuje dodatkowe wynagrodzenie?

Dodatkowe wynagrodzenie otrzymują już osoby zatrudnione w szpitalach II i III poziomu zabezpieczenia covidowego2, które (kryteria wymienione poniżej muszą być spełnione łącznie):

 • wykonują zawód medyczny,
 • uczestniczą w udzielaniu świadczeń zdrowotnych,
 • mają bezpośredni kontakt z pacjentami z podejrzeniem i z zakażeniem wirusem SARS-CoV-2.

Od 1 listopada 2020 roku dodatkowe wynagrodzenie przysługuje także osobom wykonującym:

 • zawód medyczny w SOR lub izbach przyjęć, zespołach ratownictwa medycznego, w tym lotniczych zespołach ratownictwa,
 • czynności diagnostyki laboratoryjnej w laboratoriach umieszczonych na wykazie Ministra Zdrowia, zlokalizowanych w szpitalach I, II i III poziomu zabezpieczenia covidowego, z którymi NFZ podpisał umowę na wykonywanie testów w kierunku SARS-CoV-23.

Dodatkowe wynagrodzenie otrzymają pracownicy medyczni zatrudnieni na umowę o pracę lub na umowę cywilno-prawną.

Ile wynosi dodatkowe wynagrodzenie?

Od 1 listopada 2020 roku dodatek został podwojony i wynosi aktualnie 100% wynagrodzenia wynikającego z umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej.

Jednocześnie maksymalna kwota dodatku nie może być wyższa niż 15 tys. zł.

Kiedy medycy otrzymają dodatkowe wynagrodzenie?

Dodatkowe wynagrodzenie za listopad zostanie wypłacone w grudniu 2020 r.

Oddziały Wojewódzkie Funduszu otrzymają od placówek medycznych dane o:

 • liczbie personelu medycznego, który kwalifikuje się do otrzymania dodatkowego wynagrodzenia,
 • wysokości wynagrodzenia tych osób za listopad br.

Fundusz przekaże placówkom medycznym należne środki w terminie 3 dni, pod warunkiem, że przesłane przez placówki dokumenty zostały prawidłowo sporządzone i nie będą wymagały korekty lub uzupełnienia. Czas potrzebny na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia zależy w największym stopniu od jakości i kompletności danych otrzymanych przez Fundusz z placówek medycznych.

Ewidencja czasu pracy przy pacjencie z COVID+ nie jest koniecznością

NFZ nie wymaga ewidencjonowania czasu pracy konkretnego pracownika przy pacjentach z COVID-19. Taki obowiązek nie wynika z polecenia Ministra Zdrowia. Natomiast udzielanie świadczeń medycznych pacjentom z podejrzeniem i z zakażeniem wirusem SARS-CoV-2 nie może być incydentalne.

Oznacza to na przykład, że sporadyczne wejście do tzw. strefy brudnej, nie jest podstawą do otrzymania dodatkowego wynagrodzenia. To do dyrektorów placówek medycznych będzie ostatecznie należała właściwa ocena, w oparciu o kryteria z polecenia, którzy pracownicy kwalifikują się do otrzymania dodatkowego świadczenia pieniężnego.

Skąd pochodzą środki na sfinansowanie dodatkowego wynagrodzenia?

Środki na dodatkowe wynagrodzenie pochodzą z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

Narodowy Fundusz Zdrowia odpowiada za przekazanie środków na sfinansowanie dodatkowego wynagrodzenia do placówek medycznych.

 1. W formie dodatkowego świadczenia pieniężnego
 2. Placówki te muszą być wpisane do wykazu prowadzonego przez dyrektorów oddziałów NFZ wspólnie z wojewodami.
 3. Laboratoria te muszą być wpisane na listę opublikowaną na stronie internetowej Ministerstwa Zdrowia pod adresem: https://www.gov.pl/web/zdrowie/lista-laboratoriow-covid (otwiera się w nowej karcie).

Pliki do pobrania (plik pdf): Nowelizacja polecenia Ministra Zdrowia z 30.09.2020 r. (1.11.2020 r.)

Źródło: https://www.nfz.gov.pl/aktualnosci/aktualnosci-centrali/dodatkowe-wynagrodzenie-dla-medykow-jak-i-kiedy-bedzie-wyplacane,7863.html

Baza łóżkowa dla pacjentów z SARS-CoV-2

wydany przez: Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie
Data publikacji komunikatu: 02.12.2020 r.

Wojewoda Mazowiecki na bieżąco monitoruje sytuację epidemiologiczną na Mazowszu, podejmując działania adekwatnie do zmieniającej się sytuacji na terenie województwa mazowieckiego. Realizując działania przeciwepidemiczne, Wojewoda sukcesywnie powiększa bazę łóżek dla pacjentów z potwierdzonym zakażeniem wirusem SARS-CoV-2, zarówno w Warszawie, jak i na całym Mazowszu, w zależności od sytuacji epidemiologicznej.

Realizując działania przeciwepidemiczne, Wojewoda sukcesywnie powiększa bazę łóżek dla pacjentów z potwierdzonym zakażeniem wirusem SARS-CoV-2, zarówno w Warszawie, jak i na całym Mazowszu, w zależności od sytuacji epidemiologicznej. Ponadto, wszystkie decyzje konsultowane są z dyrekcjami szpitali, NFZ oraz samorządami z uwzględnieniem bezpieczeństwa pacjentów hospitalizowanych z powodu innych schorzeń.

Od początku pandemii Wojewoda Mazowiecki wydał 244 decyzje nakładające na szpitale obowiązek realizacji świadczeń opieki zdrowotnej w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (stan na 2 grudnia).

Obecnie w województwie mazowieckim ogólna liczba łóżek przeznaczonych dla pacjentów COVID-19 to 5 377, z czego zajętych jest 2 785. Liczba respiratorów dla pacjentów zakażonych wirusem SARS-CoV-2 to 416, z czego zajętych jest 301 (stan na 2 grudnia).

Na Mazowszu obecnie wyznaczono 86 szpitali do opieki nad pacjentami z COVID-19, w tym na poziomie I – 50 , na poziomie II – 58 na poziomie III – 6 (CSK MSWiA, tymczasowy Szpital Narodowy, SPZOZ w Siedlcach w zakresie psychiatrii, UCK WUM – Dziecięcy Szpital Kliniczny w Warszawie, Instytut Hematologii i Transfuzjologii w Warszawie oraz Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Przasnyszu). Aktualnie na poziomie I decyzjami Wojewody i Ministra Zdrowia dostępnych jest 237 łóżek przygotowanych dla pacjentów z potwierdzonych wynikiem zakażenia COVID-19, na poziomie II – 4 319 łóżek, na poziomie III – 821 łóżek. (stan na 2 grudnia). Ponadto, szpital dysponuje również respiratorami, które nie są objęte decyzją Wojewody i w sytuacji zagrożenia życia powinien je wykorzystywać. Zgodnie z przepisami prawa, żaden szpital nie może odmówić przyjęcia pacjenta w stanie zagrożenia jego życia. W związku z powyższym nieakceptowane są odmowy przyjęć pacjentów zakażonych koronawirusem wymagających respiratoroterapii z powodu zajętych łóżek respiratorowych przeznaczonych decyzją Wojewody dla pacjentów zakażonych Sars-CoV-2. Każdy pacjent, który trafi do szpitala powinien otrzymać pomoc.

Na Mazowszu łączna liczba respiratorów przeznaczonych do leczenia wszystkich pacjentów to 1 390 (w tym 768 w Warszawie), zestawów ECMO do oksygenacji pozaustrojowej dostępnych jest łącznie w województwie mazowieckim 12 (w tym 9 w Warszawie).

Źródło: https://www.gov.pl/web/uw-mazowiecki/baza-lozkowa-dla-pacjentow-z-sars-cov-5

Pokonałeś COVID-19? Oddaj osocze! Sprawdź, jak to zrobić i co Ci przysługuje

wydany przez: Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
Data publikacji komunikatu: 25.11.2020 r.

Jeśli koronawirusa masz już za sobą, możesz uratować innych. Twoje osocze zawiera przeciwciała, które mogą wspomóc leczenie chorych na COVID-19. Oddaj osocze w jednym z Centrów Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa. Za ten szlachetny gest przysługują Ci m.in. dwa dni wolne w pracy, prawo do korzystania poza kolejnością ze świadczeń opieki zdrowotnej i usług farmaceutycznych, pakiet konsultacji medycznych.

Kto może oddać osocze?

Osocze mogą oddać osoby, które były zakażone koronawirusem (SARS-CoV-2) bądź chorowały na COVID-19 i wyzdrowiały, w efekcie czego w ich krwi znajdują się przeciwciała. To właśnie te przeciwciała są cenne, bo mogą wspomagać leczenie chorych z ciężkimi, zagrażającymi życiu objawami.

Osocze może zostać pobrane od osób:

 • w wieku 18 – 65 lat, które przeszły zakażenie SARS-CoV-2 (potwierdzone testem, bądź wpisem w aplikacji gabinet.gov.pl),
 • o wadze min. 50 kg,
 • po wyzdrowieniu, u których minęło:
  • co najmniej 28 dni od ustąpienia objawów lub
  • 18 dni od zakończenia izolacji,
 • po spełnieniu podstawowych kryteriów kwalifikacji dla dawców krwi* m.in. :
  • należy być zdrowym i nie leczyć się z powodu chorób przewlekłych,
  • w przypadku osób, które miały w przeszłości przetaczaną krew lub jej składniki oraz kobiet po przebytej ciąży, wymagane będą dodatkowe badania, które zostaną przeprowadzone w centrum krwiodawstwa i krwiolecznictwa.

Czytaj dalej:

Źródło: https://www.premier.gov.pl/wydarzenia/aktualnosci/pokonales-covid-19-oddaj-osocze-sprawdz-jak-to-zrobic-i-co-ci-przysluguje.html

Baza łóżkowa dla pacjentów z SARS-CoV-2

wydany przez: Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie
Data publikacji komunikatu: 22.11.2020 r.

Wojewoda Mazowiecki na bieżąco monitoruje sytuację epidemiologiczną na Mazowszu, podejmując działania adekwatnie do zmieniającej się sytuacji na terenie województwa mazowieckiego. Realizując działania przeciwepidemiczne, Wojewoda sukcesywnie powiększa bazę łóżek dla pacjentów z potwierdzonym zakażeniem wirusem SARS-CoV-2, zarówno w Warszawie, jak i na całym Mazowszu, w zależności od sytuacji epidemiologicznej.

Realizując działania przeciwepidemiczne, Wojewoda sukcesywnie powiększa bazę łóżek dla pacjentów z potwierdzonym zakażeniem wirusem SARS-CoV-2, zarówno w Warszawie, jak i na całym Mazowszu, w zależności od sytuacji epidemiologicznej. Ponadto, wszystkie decyzje konsultowane są z dyrekcjami szpitali, NFZ oraz samorządami z uwzględnieniem bezpieczeństwa pacjentów hospitalizowanych z powodu innych schorzeń.

Od początku pandemii Wojewoda Mazowiecki wydał 232 decyzje nakładające na szpitale obowiązek realizacji świadczeń opieki zdrowotnej w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (stan na 22 listopada).

Obecnie w województwie mazowieckim ogólna liczba łóżek przeznaczonych dla pacjentów COVID-19 to 4 968, z czego zajętych jest 3 040. Liczba respiratorów dla pacjentów zakażonych wirusem SARS-CoV-2 to 379, z czego zajętych jest 327 (stan na 22 listopada).

Na Mazowszu obecnie wyznaczono 86 szpitali do opieki nad pacjentami z COVID-19, w tym na poziomie I – 50 , na poziomie II – 57 na poziomie III – 6 (CSK MSWiA, tymczasowy Szpital Narodowy, SPZOZ w Siedlcach w zakresie psychiatrii, UCK WUM – Dziecięcy Szpital Kliniczny w Warszawie, Instytut Hematologii i Transfuzjologii w Warszawie oraz Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Przasnyszu). Aktualnie na poziomie I decyzjami Wojewody i Ministra Zdrowia dostępnych jest 237 łóżek przygotowanych dla pacjentów z potwierdzonych wynikiem zakażenia COVID-19, na poziomie II – 3 910 łóżka, na poziomie III – 821 łóżek. (stan na 22 listopada).

Ponadto, szpital dysponuje również respiratorami, które nie są objęte decyzją Wojewody i w sytuacji zagrożenia życia powinien je wykorzystywać. Zgodnie z przepisami prawa, żaden szpital nie może odmówić przyjęcia pacjenta w stanie zagrożenia jego życia.

W związku z powyższym nieakceptowane są odmowy przyjęć pacjentów zakażonych koronawirusem wymagających respiratoroterapii z powodu zajętych łóżek respiratorowych przeznaczonych decyzją Wojewody dla pacjentów zakażonych Sars-CoV-2. Każdy pacjent, który trafi do szpitala powinien otrzymać pomoc.

Na Mazowszu łączna liczba respiratorów przeznaczonych do leczenia wszystkich pacjentów to 1 390 (w tym 768 w Warszawie), zestawów ECMO do oksygenacji pozaustrojowej dostępnych jest łącznie w województwie mazowieckim 12 (w tym 9 w Warszawie).

Źródło: https://www.gov.pl/web/uw-mazowiecki/baza-lozkowa-dla-pacjentow-z-sars-cov-5

Premier: Przedstawiamy kompleksowy plan działania na nadchodzący czas – 100 dni solidarności w walce z COVID-19

wydany przez: Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
Data publikacji komunikatu: 22.11.2020 r.

Koronawirus to trudny przeciwnik. Walka z nim musi być przemyślana. Ostatnie obostrzenia doprowadziły do wyhamowania epidemii. Jednak nie na tyle, żeby w daleko idący sposób rozluźniać obecne restrykcje. Po analizie danych dotychczasowych zachorowań, przedstawiamy kompleksowy plan i jasne założenia na nadchodzące 100 dni. Pozwoli nam to łatwiej dostosować się do epidemicznej rzeczywistości – zarówno tej gospodarczej, jak i społecznej. Została podjęta decyzja o otwarciu sklepów i usług w galeriach handlowych – będą musiały one działać w zaostrzonym reżimie sanitarnym. Ferie zimowe odbędą się w całym kraju w tym samym terminie, jednak uczniowie nie wyjadą na zimowiska. Pamiętaj, że dalsze rozluźnianie restrykcji lub ich zaostrzenie zależy od naszego odpowiedzialnego zachowania, które przekłada się na liczbę zachorowań.

Pozostałe informacje pod linkiem:

plik pdf do pobrania: Konferencja – 100 dni solidarności w walce z COVID-19. (rozmiar pliku: 3.63 MB)

Źródło: https://www.premier.gov.pl/wydarzenia/aktualnosci/premier-przedstawiamy-kompleksowy-plan-dzialania-na-nadchodzacy-czas-100-dni.html

Plan działania – 100 dni solidarności w walce z COVID-19

Nasz plan szeroko omówiliśmy z gronem ekspertów. Nad nowymi rozwiązaniami dyskutowaliśmy w ramach posiedzeń Rady Medycznej, Gospodarczego Sztabu Kryzysowego i Rządowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego, a także z analitykami i legislatorami Kancelarii Premiera i Rządowego Centrum Legislacji.

W ramach prac przygotowaliśmy trzy projekty rozporządzeń w sprawie ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii. To trzy warianty obostrzeń, po które będziemy sięgać w zależności od rozwoju sytuacji. Dotyczą one:

 • tzw. etapu odpowiedzialności (będzie obowiązywał od 28.11. do 27.12),
 • etapu stabilizacji, czyli powrotu do podziału Polski na trzy nowe strefy – czerwoną, żółtą i zieloną (najwcześniej od 28.12 – zależnie od sytuacji epidemicznej),
 • kwarantanny narodowej (która zostanie wprowadzona w ostateczności, kiedy trzeba będzie natychmiast i radykalnie ograniczyć transmisję wirusa w społeczeństwie).

Eksperci się wypowiedzieli, teraz czas na Ciebie! Weź udział w konsultacjach społecznych. Weź udział w konsultacjach społecznych. Uwagi do aktów prawnych – są dostępne w formie PDF na samym dole tego artykułu – wysyłaj na adres: konsultacje-koronawirus@kprm.gov.pl.

Jak wyglądają poszczególne zasady bezpieczeństwa w podziale na etapy? Wejdź w link i zapoznaj się z tabelą

Etap odpowiedzialności – od 28 listopada do 27 grudnia
Sklepy w galeriach handlowych z reżimem sanitarnym

Utrzymująca się wysoka liczba zachorowań na COVID-19 nie pozwala na daleko idące znoszenie restrykcji i ograniczeń. Od 28 listopada przywracamy jednak możliwość funkcjonowania sklepów i usług w galeriach i parkach handlowych w ścisłym reżimie sanitarnym.

„Warunek utrzymania tego reżimu jest jeden: dyscyplina każdego sklepu, galerii, sklepu meblowego. Jeśli będzie inaczej, te sklepy będą zamykane” – poinformował szef rządu.

W sklepach i galeriach handlowych będzie obowiązywał limit osób – maksymalnie 1 os. na 15 m2. Pamiętaj, że w przestrzeni publicznej masz obowiązek zasłaniać nos i usta. Przy wejściu do sklepu zdezynfekuj ręce lub używaj rękawiczek ochronnych podczas całych zakupów.

Ferie zimowe od 4 do 17 stycznia

Przerwa w nauce w całym kraju potrwa od 4 stycznia do 17 stycznia 2021 r. i zastąpi dotychczasowe ferie zimowe. Tegoroczny wypoczynek będzie się jednak różnił od pozostałych. Dzieci i młodzież pozostaną w domach, ze względu na zakaz organizacji wyjazdów na ferie zimowe.

Rząd wspiera branżę turystyczną. Na pomoc mogą liczyć również przedsiębiorcy, którzy działają w branży turystyki zimowej. Otrzymają oni rekompensaty, które pomogą złagodzić skutki kryzysu.

Pozostałe zasady i ograniczenia – etap odpowiedzialności

Przemieszczanie się

 • dystans 1,5 m od innych osób;
 • ograniczenia w przemieszczaniu się dzieci i młodzieży poniżej 16. roku życia. Od poniedziałku do piątku (w dni nauki szkolnej) w g. 8:00 – 16:00 mogą poruszać się jedynie z rodzicem lub opiekunem prawnym.

Wydarzenia kulturalne i kina

 • Działalność zawieszona

Komunikacja zbiorowa. Ograniczenia liczby osób w transporcie publicznym:

 • 50% liczby miejsc siedzących, albo
 • 30% liczby wszystkich miejsc siedzących i stojących, przy jednoczesnym pozostawieniu w pojeździe co najmniej 50% miejsc siedzących niezajętych.

Kult religijny

 • Ograniczenie liczby osób w kościołach – max. 1 os. na 15m2
 • obowiązek zachowania odległości min. 1,5 m od innych osób oraz zakrywania nosa i ust.

Zgromadzenia i spotkania

 • W zgromadzeniu może uczestniczyć max. 5 osób.
 • Imprezy organizowane w domu – z udziałem max. 5 osób. Limit ten nie dotyczy osób, które wspólnie mieszkają.

Wesela, komunie i konsolacje

 • Zakaz organizacji

Targi i wydarzenia

 • Wyłącznie w formie online

Parki rozrywki

 • Działalność zawieszona

Edukacja

 • Nauczanie zdalne dla uczniów wszystkich klas szkoły podstawowej i ponadpodstawowej.

Sklepy i galerie handlowe

 • Ograniczona liczba klientów – max. 1 os./15m2
 • Godziny dla seniorów – od poniedziałku do piątku w g. 10:00 – 12:00

Hotele

 • Działalność zawieszona, z wyjątkiem gości przebywających w podróży służbowej, sportowców oraz medyków

Gastronomia

 • Wyłącznie „na wynos” i „na dowóz”

Salony fryzjerskie i kosmetyczne

 • Funkcjonowanie w reżimie sanitarnym – min. 1,5 m odległości między stanowiskami

Siłownie, kluby fitness i aquaparki

 • Działalność zawieszona

Współzawodnictwo i wydarzenia sportowe

 • Bez udziału publiczności

Od 28.12 etap stabilizacji – zależnie od sytuacji epidemicznej możliwy stopniowy powrót do stref czerwonych, żółtych i zielonych

W momencie spadku liczby zachorowań, wrócimy do podziału na strefy: czerwoną – powiaty z najwyższą liczbą chorych, żółtą i zieloną – powiaty z najniższą liczbą chorych. Będziemy także stopniowo rozluźniać panujące restrykcje. Jakie zasady będą obowiązywały w strefach?

STREFA CZERWONA

Kiedy średnia dzienna liczba zachorowań z 7 dni osiągnie ok. 19 tys.

Przemieszczanie się

 • dystans 1,5 m od innych osób;
 • ograniczenia w przemieszczaniu się dzieci i młodzieży poniżej 16 roku życia. Od poniedziałku do piątku w g. 8:00 – 16:00 mogą poruszać się jedynie z rodzicem.

Wydarzenia kulturalne i kina

 • 25 proc. miejsc zajętych przez publiczność – przy udostępnieniu co czwartego miejsca na widowni, w rzędach naprzemiennie.

Komunikacja zbiorowa. Ograniczenia liczby osób w transporcie publicznym:

 • 50% liczby miejsc siedzących, albo
 • 30% liczby wszystkich miejsc siedzących i stojących, przy jednoczesnym pozostawieniu w pojeździe co najmniej 50% miejsc siedzących niezajętych.

Kult religijny

 • Ograniczenie liczby osób w kościołach – max. 1 os. na 15m2
 • obowiązek zachowania odległości min. 1,5 m od innych osób oraz zakrywania nosa i ust.

Zgromadzenia i spotkania

 • W zgromadzeniu może uczestniczyć max. 5 osób.
 • Odległość pomiędzy zgromadzeniami nie może być mniejsza niż 100 m.
 • Imprezy organizowane w domu – z udziałem max. 5 osób. Limit ten nie dotyczy osób, które wspólnie mieszkają.

Wesela, komunie i konsolacje

 • Zakaz organizacji

Targi i wydarzenia

 • Wyłącznie w formie online

Parki rozrywki

 • Działalność zawieszona

Edukacja

 • Uczniowie klas I-III szkoły podstawowej – nauka stacjonarna

Sklepy i galerie handlowe

 • Ograniczona liczba klientów – max. 1 os./15m2
 • Godziny dla seniorów – od poniedziałku do piątku w g. 10:00 – 12:00

Hotele

 • Działalność zawieszona, z wyjątkiem gości przebywających w podróży służbowej, sportowców oraz medyków

Gastronomia

 • Wyłącznie na wynos i na dowóz

Salony fryzjerskie i kosmetyczne

 • Funkcjonowanie w reżimie sanitarnym – min. 1,5 m odległości między stanowiskami

Siłownie, kluby fitness i aquaparki

 • Działalność zawieszona

Współzawodnictwo i wydarzenia sportowe

 • Bez udziału publiczności;

STREFA ŻÓŁTA

Kiedy średnia dzienna liczba zachorowań z 7 dni osiągnie ok. 9,4 tys.

Przemieszczanie się

 • Brak ograniczeń

Wydarzenia kulturalne i kina

 • 25 proc. miejsc zajętych przez publiczność – przy udostępnieniu co czwartego miejsca na widowni, w rzędach naprzemiennie.

Komunikacja zbiorowa. Ograniczenia liczby osób w transporcie publicznym:

 • 50% liczby miejsc siedzących, albo
 • 30% liczby wszystkich miejsc siedzących i stojących, przy jednoczesnym pozostawieniu w pojeździe co najmniej 50% miejsc siedzących niezajętych.

Kult religijny

 • Ograniczenie liczby osób w kościołach – max. 1 os. na 7m2

Zgromadzenia i spotkania

 • W zgromadzeniu może uczestniczyć max. 25 osób.
 • Odległość pomiędzy zgromadzeniami nie może być mniejsza niż 100 m.

Wesela, komunie i konsolacje

 • Ograniczenie liczby gości – max. 50 osób

Targi i wydarzenia

 • Wyłącznie w formie online

Parki rozrywki

 • Ograniczona liczby osób – max. 1 os./7m2

Edukacja

 • Nauczanie hybrydowe

Sklepy i galerie handlowe

 • Ograniczona liczby klientów – max. 1 os./7m2

Hotele

 • Działalność bez ograniczeń

Gastronomia

 • Otwarte w g. 6:00 – 21:00

Salony fryzjerskie i kosmetyczne

 • Brak ograniczeń

Siłownie, kluby fitness i aquaparki

 • Siłownie i kluby fitness – 1 os./7m2
 • Aquaparki – max. 50 proc. obłożenia

Współzawodnictwo i wydarzenia sportowe

 • 25 proc. miejsc zajętych przez publiczność

STREFA ZIELONA

Kiedy średnia dzienna liczba zachorowań z 7 dni osiągnie ok. 3,8 tys.

Przemieszczanie się

 • Brak ograniczeń

Wydarzenia kulturalne i kina

 • 50 proc. miejsc zajętych przez publiczność

Komunikacja zbiorowa. Ograniczenia liczby osób w transporcie publicznym:

 • 100% liczby miejsc siedzących, albo
 • 50% liczby wszystkich miejsc siedzących i stojących

Kult religijny

 • Ograniczenie liczby osób w kościołach – max. 1 os. na 4m2

Zgromadzenia i spotkania

 • W zgromadzeniu może uczestniczyć max. 100 osób.

Wesela, komunie i konsolacje

 • Ograniczenie liczby gości – max. 100 osób

Targi i wydarzenia

 • Ograniczenie liczby uczestników – max. 1 os./4m2

Parki rozrywki

 • Ograniczona liczba osób – max. 1 os./4m2

Edukacja

 • Nauczanie hybrydowe

Sklepy i galerie handlowe

 • Działalność bez ograniczeń

Hotele

 • Działalność bez ograniczeń

Gastronomia

 • Działalność bez ograniczeń

Salony fryzjerskie i kosmetyczne

 • Działalność bez ograniczeń

Siłownie, kluby fitness i aquaparki

 • Siłownie i kluby fitness – 1 os./7m2
 • Aquaparki – max. 50 proc. obłożenia

Współzawodnictwo i wydarzenia sportowe

 • 50 proc. miejsc zajętych przez publiczność

Koronawirusa masz już za sobą? Oddaj osocze i zostań honorowym dawcą

Jeżeli chorowałeś na COVID-19 i wyzdrowiałeś, osocze z Twojej krwi może bardzo pomóc innym pacjentom, którzy walczą z chorobą. Osocze może zostać pobrane od osób:

 • w wieku 18 – 65 lat, które przeszły zakażenie SARS-CoV-2,
 • po wyzdrowieniu, u których minęło co najmniej 28 dni od ustąpienia objawów lub 18 dni od zakończenia izolacji,
 • po spełnieniu podstawowych kryteriów kwalifikacji dla dawców krwi określonych w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 11 września 2017 r. w sprawie warunków pobierania krwi od kandydatów na dawców krwi i dawców krwi (Dz. U. z 2017 poz. 1741).

Ważne! Osocze można oddać najwcześniej po 28 dniach od wyzdrowienia po potwierdzonej przebytej chorobie COVID-19 lub po 18 dniach od zakończenia izolacji.
Dowiedz się więcej: https://www.gov.pl/web/koronawirus/chorowales-na-COVID-19-i-wyzdrowiales

Spełniasz te warunki? Oddaj osocze i zostań honorowym dawcą! Pomożesz innym, a sam zyskasz:

 • 2 dni wolne od pracy
 • ulgę za transport kolejowy i transport miejski
 • pakiet konsultacji medycznej – kardiologa, neurologia, pulmonologa itp.

Bądź odpowiedzialny. Stosuj zasadę DDMA+W

Skuteczna walka z koronawirusem jest możliwa dzięki przestrzeganiu podstawowych zasad postępowania. Stosuj zasadę DDMA+W, czyli:

 • Dystans
 • Dezynfekcja
 • Maseczka
 • Aplikacja STOP COVID – ProteGO Safe
 • Wietrzenie

Utrzymywanie dystansu społecznego min. 1,5 m, częste mycie rąk i ich dezynfekcja oraz zakrywanie ust i nosa to podstawowe czynności, które pozwalają ograniczyć ryzyko zakażenia koronawirusem. Warto też często wietrzyć pomieszczenia, w których przebywamy, szczególnie w miejscach pracy i mieszkaniu. Walkę z zagrożeniem wspiera też aplikacja STOP COVID – ProteGO Safe. Jest ona w pełni bezpieczna, bezpłatna i dobrowolna. Im więcej osób będzie z niej korzystać, tym szybciej i skuteczniej ograniczymy tempo i zasięg rozprzestrzeniania się koronawirusa.

Konsultacje projektów rozporządzeń – terminy

Projekty rozporządzeń poddajemy konsultacji. Uwagi można zgłaszać na adres konsultacje-koronawirus@kprm.gov.pl.

 • uwagi do projektu dot. tzw. etap odpowiedzialności można zgłaszać do poniedziałku 23 listopada do g. 20:00 w temacie mejla wpisując [ETAP ODPOWIEDZIALNOŚCI]
 • uwagi do projektu dot. kwarantanny narodowej – można zgłaszać do 27 listopada g. 20:00 w temacie mejla wpisując [ETAP STABILIZACJI]
 • uwagi do projektu dot. trzech nowych stref (czerwoną, żółtą i zieloną) można zgłaszać do 27 listopada g. 20:00 w temacie mejla wpisując [KWARANTANNA NARODOWA]

Pliki do pobrania:

Konferencja – 100 dni solidarności w walce z COVID-19. (rozmiar pliku: 3.63 MB)

Źródło: https://www.premier.gov.pl/wydarzenia/aktualnosci/premier-przedstawiamy-kompleksowy-plan-dzialania-na-nadchodzacy-czas-100-dni.html

COVID-19: aktualne dane o sytuacji epidemiologicznej i komunikaty

wydany przez: Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie
Data publikacji komunikatu: 22.11.2020 r.

Obecnie w województwie mazowieckim w szpitalach hospitalizowanych jest 3 040 osób. Kwarantanną objętych jest 50 597 osób, nadzorem epidemiologicznym objętych jest 1 109 osób, a izolacją 31 310 osób. Potwierdzono 105 528 przypadków zachorowań. Liczba zgonów powiązanych z COVID-19 – 1 714. Ozdrowiało 66 623 osób. (stan na 22 listopada br.).

Nie wszystkie osoby z potwierdzonym wynikiem koronawirusa SARS-CoV-2 są hospitalizowane, lecz wszystkie osoby, które miały z nimi kontakt są identyfikowane i obejmowane kwarantanną.

Dla wszystkich dzwoniących w sprawie kwarantanny COVID-19 dostępna jest infolinia inspekcji sanitarnej +48 22 25 00 115. Infolinia czynna jest całą dobę. Informacja jak zachować się kiedy występują u nas objawy Covid-19 dostępna jest TUTAJ.

Apelujemy o uszanowanie prywatności pacjentów.

Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie pozostaje w stałym kontakcie ze wszystkimi instytucjami, służbami, inspekcjami oraz strażami mającymi związek z działaniami epidemiologicznymi przede wszystkim ze Stacjami Sanitarno-Epidemiologicznymi, Komendą Stołeczną oraz Wojewódzką Policji, Komendą Wojewódzką Państwowej Straży Pożarnej, a także służbami dyżurnymi Lotniska Okęcie oraz Lotniska Warszawa-Modlin. Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego monitoruje całodobowo sytuację na Mazowszu i jest gotowe do podjęcia działań wynikających z odpowiednich procedur.

Zalecamy stosowanie zasad higieny zgodnie z instrukcją opublikowaną na dedykowanej stronie na platformie gov.pl – http://www.gov.pl/koronawirus. NFZ uruchomiło bezpłatną infolinię 800 190 590. Numer jest czynny całą dobę, przez 7 dni w tygodniu. Wykwalifikowani konsultanci informują, co zrobić, by otrzymać pomoc.

Ważne informacje

Akty prawne i wydane dokumenty dotyczące przeciwdziałania Covid-19 dostępne są pod linkami.

Materiały

Źródło: https://www.gov.pl/web/uw-mazowiecki/covid-19-aktualne-dane-o-sytuacji-epidemiologicznej

Co zrobić, jak miałem kontakt z osobą zakażoną koronawirusem?

wydany przez: Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
Data publikacji komunikatu: 19.11.2020 r.

Źródło: https://www.youtube.com/user/kancelariapremiera?sub_confirmation=1

Premier: Wierzę, że wygramy walkę z COVID-19

wydany przez: Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
Data publikacji komunikatu: 15.11.2020 r.

W pierwszej kolejności będą one dostępne dla grup największego ryzyka: personelu medycznego, seniorów i służb mundurowych. Później – dla wszystkich chętnych. Według firmy Pfizer, szczepionka ma ponad 90 proc. skuteczność.

Źródło: https://www.premier.gov.pl/wydarzenia/aktualnosci/premier-wierze-ze-wygramy-walke-z-covid-19.html

Baza łóżkowa dla pacjentów z SARS-CoV-2 – Szpital tymczasowy w Radomiu

Data publikacji komunikatu: 15.11.2020 r.

Wojewoda Mazowiecki na bieżąco monitoruje sytuację epidemiologiczną na Mazowszu, podejmując działania adekwatnie do zmieniającej się sytuacji na terenie województwa mazowieckiego.

Na Mazowszu obecnie wyznaczono 86 szpitali do opieki nad pacjentami z COVID-19, w tym na poziomie I – 50 , na poziomie II – 56 na poziomie III – 3 (CSK MSWiA, tymczasowy Szpital Narodowy, SPZOZ w Siedlcach w zakresie psychiatrii). Aktualnie na poziomie I decyzjami Wojewody i Ministra Zdrowia dostępnych jest 237 łóżek przygotowanych dla pacjentów z potwierdzonych wynikiem zakażenia COVID-19, na poziomie II – 3 405 łóżek, na poziomie III – 689 łóżek. (stan na 15 listopada br.).

Na Mazowszu łączna liczba respiratorów przeznaczonych do leczenia wszystkich pacjentów to 1 390 (w tym 768 w Warszawie), zestawów ECMO do oksygenacji pozaustrojowej dostępnych jest łącznie w województwie mazowieckim 12 (w tym 9 w Warszawie).

Szpital tymczasowy w Radomiu – decyzja Wojewody

Szpital tymczasowy w Radomiu powstaje na Oddziale Rehabilitacji Radomskiego Szpitala Specjalistycznego im. dr. Tytusa Chałubińskiego we współpracy Totalizatora Sportowego oraz Radomskiego Szpitala Specjalistycznego. W szpitalu ma być zapewnione 100 łóżek dla pacjentów z potwierdzonym SARS-Cov-2, w tym 20 łóżek respiratorowych.

Źródło: https://www.gov.pl/web/uw-mazowiecki/baza-lozkowa-dla-pacjentow-z-sars-cov-2–szpital-tymczasowy-w-radomiu

Zarządzenie Nr 183/2020/DEF

wydany przez: Narodowy Fundusz Zdrowia
Data publikacji komunikatu: 13.11.2020 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie realizacji projektu grantowego „Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19”

Pliki do pobrania (archiwum zip ze strony https://nfz.gov.pl): Zarządzenie Prezesa NFZ Nr 183/2020/DEF

Źródło: https://www.nfz.gov.pl/zarzadzenia-prezesa/zarzadzenia-prezesa-nfz/zarzadzenie-nr-1832020def,7265.html

Premier: Wierzę, że wygramy walkę z COVID-19

wydany przez: Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
Data publikacji komunikatu: 13.11.2020 r.

Premier Mateusz Morawiecki rozmawiał z przedstawicielami firmy farmaceutycznej Pfizer Polska. Spotkanie poświęcone było współpracy dotyczącej przygotowania przez nasz kraj zakupu i dystrybucji szczepionek przeciwko COVID-19. W pierwszej kolejności będą one dostępne dla grup największego ryzyka: personelu medycznego, seniorów i służb mundurowych. Później – dla wszystkich chętnych. Według firmy Pfizer, szczepionka ma ponad 90 proc. skuteczność.

Podczas rozmowy z przedstawicielami firmy Pfizer omówione zostały kwestie związane z właściwym przechowywaniem i dystrybucją szczepionki. Powinna ona być przetrzymywana w bardzo niskiej temperaturze – ok. -70 stopni i musi bezpiecznie dotrzeć do miejsca, gdzie będzie przechowywana. Efektem spotkania było także powołanie wspólnej grupy roboczej z ekspertami Pfizer.

Nadal prowadzimy trudną walkę z COVID-19, ale wierzę, że tę walkę wygramy – podkreślił premier Mateusz Morawiecki. Musimy jak najszybciej ograniczyć straty dla gospodarki i do tego służyć będzie także proces szczepienia, żeby jak najszersza grupa obywateli była odporna – wyjaśnił szef rządu.

Szczepionka najpierw dla grup największego ryzyka

W pierwszej kolejności szczepionka przeciw COVID-19 będzie dostępna dla grup największego ryzyka: personelu medycznego, seniorów oraz służb mundurowych. Później – dla wszystkich chętnych.

Jak zaznaczył premier Matusz Morawiecki, mimo optymistycznych informacji związanych ze szczepionką, nadal musimy bezwzględnie przestrzegać reżimu sanitarnego. Zasada jest prosta: im mniej kontaktów społecznych, tym większe szanse na opanowanie drugiej fali pandemii. Im więcej czasu w domu, tym mniej szans na zakażenie.

Szczepionka na COVID-19

Amerykański koncern farmaceutyczny Pfizer poinformował, że szczepionka na COVID-19, tworzona przez niego we współpracy z niemiecką firmą biotechnologiczną BioNTech SE, ma ponad 90 proc. skuteczność. Komisja Europejska zatwierdziła umowę z obiema firmami na zakup 300 mln dawek.

Źródło: https://www.premier.gov.pl/wydarzenia/aktualnosci/premier-wierze-ze-wygramy-walke-z-covid-19.html

Rozmowa premiera z prezesem AstraZeneca

wydany przez: Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
Data publikacji komunikatu: 13.11.2020 r.

Premier Mateusz Morawiecki uczestniczył w wideokonferencji z prezesem koncernu biofarmaceutycznego AstraZeneca Leifem Johanssonem. Tematem rozmowy była współpraca w walce z pandemią koronawirusa w Polsce, w tym wspólne działania na rzecz zapewnienia dostępu do szczepionki na COVID-19. Omówiono także działania AstraZeneca związane z ogłoszoną w styczniu 2020 r. inwestycją koncernu w Polsce o wartości 1,5 mld zł. Oficjalnie zainicjowano również współpracę w ramach Warsaw Health Innovation Hub.

Polska będzie kontynuować współpracę z AstraZeneca oraz innymi podmiotami pracującymi nad szczepionką przeciwko COVID-19. Chcemy zapewnić polskim pacjentom bezpieczną i skuteczną szczepionkę tak szybko, jak to będzie możliwe. Premier Mateusz Morawiecki i prezes Leif Johansson potwierdzili współpracę przy jak najszybszej dystrybucji potencjalnej szczepionki. Firma AstraZeneca prowadzi prace badawczo-rozwojowe nad szczepionką przeciwko COVID-19 we współpracy z Uniwersytetem Oksfordzkim.

Warsaw Health Innovation Hub

Premier Mateusz Morawiecki i prezes Leif Johansson omówili projekt Warsaw Health Innovation Hub. Jest to inicjatywa AstraZeneca, wypracowana we współpracy z Agencją Badań Medycznych. Jej ideą jest partnerstwo publiczno-prywatne, pozwalające na identyfikację najpilniejszych problemów w systemie opieki zdrowotnej oraz ich szybkie i skuteczne rozwiązanie. Podobne projekty AstraZeneca realizuje z rządami wielu innych państw.

AstraZeneca w Polsce

Mimo trwającej pandemii COVID-19, firma AstraZeneca wdraża swoje plany inwestycyjne w Polsce. Koncern istotnie zwiększył zatrudnienie, które po raz pierwszy w historii obecności spółki w naszym kraju przekroczyło 2 tys. osób, z czego ponad 1000 zajmuje się kluczowymi procesami badawczo-rozwojowymi w skali światowej. Firma AstraZeneca otrzymała w Polsce status Centrum Badawczo-Rozwojowego.

Dzisiejsze spotkanie było kontynuacją rozmów rozpoczętych w styczniu 2020 r., podczas Światowego Forum Ekonomicznego w Davos, w trakcie których premier Mateusz Morawiecki i prezes AstraZeneca ogłosili decyzję o zwiększeniu zaangażowania koncernu w Polsce i inwestycję o wartości 1,5 mld zł.

W rozmowie premiera Mateusza Morawieckiego z prezesem AstraZeneca Leifem Johanssonem uczestniczyli także m.in. minister zdrowia Adam Niedzielski, prezes Agencji Badań Medycznych Radosław Sierpiński, wiceprezes AstraZeneca na Europę Środkowowschodnią i Kraje Bałtyckie Radu Rasinar oraz dyrektor ds. Public & Government Affairs, Polska Piotr Najbuk.

Źródło: https://www.premier.gov.pl/wydarzenia/aktualnosci/rozmowa-premiera-z-prezesem-astrazeneca.html

Dane o epidemii to dobro publiczne pomagające chronić zdrowie i życie obywateli

wydany przez: Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
Data publikacji komunikatu: 07.11.2020 r.

Podstawowym celem rządu w dobie pandemii jest dokładanie wszelkich starań, aby w sposób najbardziej kompletny i rzetelny informować obywateli. Przypominamy, że jedynym wiarygodnym źródłem danych dotyczących rozwoju epidemii są przede wszystkim Ministerstwo Zdrowia i Państwowa Inspekcja Sanitarna. Na poziomie lokalnym przekazują je też wojewódzkie i powiatowe stacje sanitarno-epidemiologiczne.

Rzetelne i sprawdzone informacje przekazywane są na bieżąco

Informacje i dane na temat stanu epidemii w kraju przekazywane są za pośrednictwem codziennych konferencji prasowych, rządowych stron internetowych, w tym przede wszystkim www.gov.pl/koronawirus i portali społecznościowych:

Dodatkowo na szczeblu lokalnym udostępniają je wojewódzkie i powiatowe stacje sanitarno-epidemiologiczne: https://www.gov.pl/web/koronawirus/stacje-sanitarno-epidemiologiczne

Każdego dnia publikowany jest szczegółowy raport dotyczący liczby zachorowań i zgonów związanych z COVID-19.

Przy Ministrze Zdrowia działa specjalnie powołany zespół, którego celem jest wymiana doświadczeń oraz porównywanie danych różnych klas modeli epidemiologicznych i podejść do prognozowania epidemii. W jego skład wchodzą przedstawiciele instytucji publicznych (Ministerstwa Zdrowia, Głównego Inspektoratu Sanitarnego, Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – Państwowego Zakładu Higieny, Głównego Instytutu Statystycznego, Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji oraz Centrum e-Zdrowia) oraz zespołów ekspercko-badawczych.

Pliki do pobrania (plik pdf): Prezentacja – Ministerstwo Zdrowia (rozmiar pliku: 1.96 MB)

Źródło: https://www.premier.gov.pl/wydarzenia/aktualnosci/dane-o-epidemii-to-dobro-publiczne-pomagajace-chronic-zdrowie-i-zycie.html

Nowe kroki w walce z koronawirusem – ostatni etap przed narodową kwarantanną

wydany przez: Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
Data publikacji komunikatu:04.11.2020 r.

Ostatni etap przed narodową kwarantanną;

Chcemy maksymalnie spowolnić rozprzestrzenianie się koronawirusa w Polsce. Sytuacja jest poważna i wymaga od nas wszystkich zdecydowanych działań.

Najlepsze metody walki z wirusem to odosobnienie, izolacja, kwarantanna oraz unikanie dużych skupisk ludzkich, a także przestrzeganie zasad bezpieczeństw. Do ustabilizowania sytuacji potrzebujemy powrotu społecznej dyscypliny i ograniczenia mobilności obywateli. Nowe zasady bezpieczeństwa, które wprowadzamy dają możliwość zapanowania nad dużymi wzrostami zakażeń oraz dają nadzieję na uratowanie zdrowia i życia setek Polaków.

Najważniejsze zmiany

 • Nauka zdalna w klasach 1-3 szkół podstawowych – od 9 listopada do 29 listopada;
 • Przedłużenie nauki zdalnej w klasach 4-8 szkół podstawowych i szkołach ponadpodstawowych – do 29 listopada;

Uwaga! Dla dzieci medyków i służb mundurowych będzie zapewniona możliwość opieki nad dziećmi w szkołach. Każdy nauczyciel będzie miał możliwość zrefinansowania 500 zł kosztów sprzętu elektronicznego niezbędnego do nauki zdalnej.

 • Zamknięcie placówek kultury: teatrów, kin, muzeów, galerii sztuk, domów kultury, ognisk muzycznych – od 7 listopada do 29 listopada;
 • Hotele dostępne tylko dla gości przebywających w podróży służbowej – od 7 listopada do 29 listopada;
 • Ograniczenie funkcjonowania galerii handlowych. Otwarte pozostają punkty usługowe, sklepy z artykułami spożywczymi, kosmetycznymi, artykułami toaletowymi oraz środkami czystości, wyrobami medycznymi i farmaceutycznymi, artykułami remontowo-budowalnymi, artykułami dla zwierząt, prasą;
 • Pozostały handel: w sklepach do 100 m2 – 1 os/10 m2, w sklepach powyżej 100 m2 – 1 os/15 m2 (bez zmian) – od 7 listopada do 29 listopada
 • Kościoły: 1 os/15m2 – od 7 listopada do 29 listopada

Aktualne środki bezpieczeństwa przedłużamy do 29 listopada:

 • od poniedziałku do piątku, w godzinach 8:00-16:00 obowiązek przemieszczania się dzieci do 16. roku życia pod opieką rodzica lub opiekuna
 • w transporcie publicznym zajętych 50% miejsc siedzących lub 30% wszystkich
 • zawieszona działalność basenów, aquaparków, siłowni
 • wydarzenia sportowe bez udziału publiczności
 • zawieszenie działania sanatoriów
 • zawieszenie stacjonarnej działalności lokali gastronomicznych i restauracji przy dopuszczeniu prowadzenia działalności w zakresie dowozu lub na wynos
 • ograniczenie zgromadzeń publicznych do max. 5 osób
 • zakaz organizowania spotkań i imprez
 • ograniczenie przemieszczania się osób 70+ (z wyjątkiem obowiązków zawodowych i zaspokajania niezbędnych potrzeb życia codziennego)

10 działań antykryzysowych dla firm
Zalecenie DDMA+W

Skuteczna walka z koronawirusem jest możliwa dzięki przestrzeganiu podstawowych zasad postępowania. Rozszerzamy zasadę DDMA na DDMA+W, czyli:

 • Dystans
 • Dezynfekcja
 • Maseczka
 • Aplikacja STOP COVID – ProteGO Safe
 • Wietrzenie

Utrzymywanie dystansu społecznego min. 1,5 m, częste mycie rąk i ich dezynfekcja oraz zakrywanie ust i nosa to podstawowe czynności, które pozwalają ograniczyć ryzyko zakażenia koronawirusem. Warto też często wietrzyć pomieszczenia, w których przebywamy, szczególnie w miejscach pracy czy placówkach oświatowych. Walkę z zagrożeniem wspiera też aplikacja STOP COVID – ProteGO Safe. Jest ona w pełni bezpieczna, bezpłatna i dobrowolna. Im więcej osób będzie z niej korzystać, tym szybciej i skuteczniej ograniczymy tempo i zasięg rozprzestrzeniania się koronawirusa.

Źródło: https://www.premier.gov.pl/wydarzenia/aktualnosci/nowe-kroki-w-walce-z-koronawirusem-ostatni-etap-przed-narodowa-kwarantanna.html

Izolatoria obejmą opieką dodatkowych pacjentów

wydany przez: Narodowy Fundusz Zdrowia
Data publikacji komunikatu: 28.10.2020 r.

Pacjenci hospitalizowani z powodu COVID-19, którzy nie wymagają już leczenia szpitalnego, powinni być kierowani do izolatoriów. Do już istniejącej bazy izolatoriów dołączą niektóre sanatoria i szpitale uzdrowiskowe. Koszty pobytu pacjentów w izolatoriach pokrywa Narodowy Fundusz Zdrowia ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

Opieką w izolatorium objęte są osoby:

 1. z dodatnim wynikiem testu na obecność koronawirusa, które lekarz* lub inspektor sanitarny skierował do izolatorium, do momentu wypisu z izolatorium lub przeniesienia na oddział szpitalny, w przypadku pogorszenia się ich stanu zdrowia.
  Wśród nich są m.in. osoby:
  • bezobjawowe lub skąpoobjawowe
  • które ze względu na możliwość zakażenia bliskich z grupy podwyższonego ryzyka (np. osoby starsze, z obniżoną odpornością), nie powinny w nim przebywać w miejscu zamieszkania
  • które z innych przyczyn nie mogą poddać się izolacji w miejscu zamieszkania.
 2. hospitalizowane z powodu COVID-19, które ze względu na poprawę stanu zdrowia, nie wymagają już leczenia w warunkach szpitalnych.
  W Polsce działa obecnie 35 izolatorów. W każdym województwie jest co najmniej jedna taka placówka.
 3. * lekarz szpitala albo lekarz zakładu leczniczego albo lekarz POZ / felczer

  Źródło: https://www.nfz.gov.pl/aktualnosci/aktualnosci-centrali/izolatoria-obejma-opieka-dodatkowych-pacjentow,7838.html

Ponad pół tysiąca punktów pobrań wymazów w Polsce

wydany przez: Narodowy Fundusz Zdrowia
Data publikacji komunikatu: 23.10.2020 r.

Już w 530 punktach w Polsce można pobrać wymaz na obecność wirusa SARS-CoV-2. Ich liczba systematycznie rośnie, wraz ze zwiększonym zapotrzebowaniem na wykonanie testów. Tylko w ciągu tygodnia powstało 61 nowych punktów. Do każdego pobrania trzeba się dobrze przygotować. Poniżej praktyczna instrukcja.

Jak przygotować się do pobrania wymazu?

Jak wskazuje

prof. Katarzyna Dzierżanowska-Fangrat

, kolsuntant krajowy w dziedzinie mikrobiologii lekarskiej:
 • wymaz powinien być pobrany po upływie około 3 godzin od ostatniego posiłku
 • przed pobraniem materiału nie należy myć zębów, stosować płynów do płukania jamy ustnej, tabletek do ssania na gardło oraz gum do żucia
 • wymaz powinien być pobrany po zachowaniu co najmniej 3 godzinnego odstępu od zaaplikowania donosowych środków przeciwdrobnoustrojowych (kropli, maści, aerozoli)
 • przed pobraniem materiału nie należy przepłukiwać ani wydmuchiwać nosa
 • przed pobraniem należy wyjąć ruchome protezy zębowe.

Znajdź najbliższy punkt [mapa]

Wykaz punktów oraz codziennie aktualizowana specjalna mapa, na której zaznaczono lokalizację wszystkich miejsc pobrań, wraz z numerami telefonów oraz godzinami przyjęć, znajduje się na stronie pacjent.gov.pl.

Sprawdź, gdzie znajduje się najbliższy punkt pobrań otwiera się w nowej karcie

Źródło: https://www.nfz.gov.pl/aktualnosci/aktualnosci-centrali/ponad-pol-tysiaca-punktow-pobran-wymazow-w-polsce,7835.html

Kto może skireować mnie na test w kierunku COVID-19?

Lekarz podstawowej opieki zdrowotnej po przeprowadzonym wywiadzie w czasie teleporady może wystawić zlecenie testu na obecność koronawirusa.

Wejdź na: https://www.gov.pl/web/koronawirus/pytania-i-odpowiedzi

Infolinia Inspekcji Sanitarnej: 22 25 00 115
Infolinia NFZ: 800 190 590


Uzdrowiska zawieszają czasowo swoją działalność

wydany przez: Narodowy Fundusz Zdrowia
Data publikacji komunikatu: 24.10.2020 r.

W związku z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 23 października 2020 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii
od dnia 24 października 2020 r. do odwołania, uzdrowiska zawieszają czasowo swoją działalność.

Szczegółowych informacji udzielą oddziały wojewódzkie NFZ

Pacjenci, którzy rozpoczęli leczenie uzdrowiskowe przed dniem 24 października 2020 r., kontynuują leczenie zgodnie z harmonogramem.

Przypominamy zasady bezpiecznego korzystania z pojazdów publicznego transportu zbiorowego w trakcie epidemii SARS-CoV-2 w Polsce

wydany przez: Główny Inspektorat Sanitarny
Data publikacji komunikatu: 31.08.2020 r.

Pasażer:

 1. Pasażer ma obowiązek zasłaniania ust i nosa w pojazdach publicznego transportu zbiorowego.
 2. Pasażer ma obowiązek zachowania bezpiecznego odstępu od innych pasażerów.

Kierowca i obsługa pojazdu:

 1. Obsługa pojazdu ma obowiązek zasłaniania ust i nosa (rekomendowane maseczki, przyłbice). Obowiązek nie dotyczy kierowców pojazdów, którzy przebywają w wydzielonych w pojeździe kabinach, nie mając kontaktu z pasażerami i innymi pracownikami obsługi pojazdu.
 2. Kierujący pojazdem może nie wpuścić  do pojazdu osoby bez zasłoniętych ust i nosa oraz wyprosić  pasażera z pojazdu, który nie zasłania ust i nosa.
 3. Zablokowanie przycisków do otwierania/zamykania drzwi. Otwieranie/zamykanie drzwi przez kierującego.

Źródło: https://www.gov.pl/web/gis/zasady-bezpiecznego-korzystania-z-pojazdow-publicznego-transportu-zbiorowego-w-trakcie-epidemii-sars-cov-2-w-polsce-glowny-inspektorat-sanitarny-ministerstwo-zdrowia-ministerstwo-infrastruktury-24082020-r

KOMUNIKAT

Szanowni Państwo, drodzy Pacjenci ,

Prawidłowe efekty leczenia zapewnia jedynie  zasada wzajemnego zaufania między pacjentem a pracownikiem ochrony zdrowia ; lekarzem , pielęgniarką, diagnostą itp. Podstawą tego zaufania jest mówienie sobie prawdy. Pacjent nie może zatajać ważnych informacji o swoim zdrowiu , przebiegu dotychczasowego leczenia , przyjmowanych lekach, zagrożeniach z którymi się zetknął. Jak będzie tak postępował nie tylko będzie źle leczony , ale też pozbawi i siebie i innych pacjentów opieki zdrowotnej. Lekarz nie może obiecywać efektów leczenia niezgodnych z możliwościami, wynikami badań,stanem zdrowia pacjenta.   

W sytuacji panującej pandemii covid19 mówienie nieprawdy o braku objawów choroby,  braku kontaktu z osobą zakażoną , pobycie w szpitalu , domu opieki społecznej,     a więc czynnikach ryzyka zakażenia  sars-cov-2  zagraża nie tylko osobie , która mówi nieprawdę ale też innym pacjentom i personelowi medycznemu.

W całym systemie publicznej ochrony zdrowia w okresie pandemii wyznaczone są placówki udzielające pomocy w każdej specjalności medycznej z zachowaniem odpowiednich zasad organizacji  i środków ochrony. Nie zostawimy państwa bez pomocy, tylko musimy wiedzieć o możliwych zagrożeniach i ryzyku by zapewnić państwu i naszemu personelowi odpowiednie warunki bezpiecznego leczenia. Przypominamy , że pacjenci, którzy stwierdzili nieprawdę podpisując się pod  drukami Oświadczeń narażają się na odpowiedzialność  karną.

Komitet Zakażeń Szpitalnych
Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu

Kajetany 06.08. 2020 r.

Wsparcie psychologiczne NFZ w czasie epidemii COVID-19

wydany przez: Narodowy Fundusz Zdrowia ( skrót )
Data publikacji komunikatu: 05.05.2020 r.

O tym, jak działa wsparcie psychologiczne NFZ w czasie epidemii COVID-19 pytamy psycholog Kornelię Lewandowską, która czuwa nad pracą specjalistów na infolinii Funduszu.

 Jak czas pandemii może odcisnąć się na naszej psychice?

To bardzo indywidualna kwestia, ale niewątpliwie sytuacja, z którą przyszło nam się zmierzyć, powoduje dezorganizację w wielu sferach życia. Wraz z nią często pojawiają się gwałtowne zmiany, które u większości z nas wywołują lęk, obawę i niepewność. Doświadczamy smutku, ale też gniewu i frustracji, drażliwości, niezgody na zaistniałe warunki. Pojawia się dużo sfer, nad którymi zwyczajnie tracimy kontrolę, a z tym trudno sobie poradzić

Z jakimi problemami pacjenci dzwonią najczęściej?

Dzwonią do nas osoby, które doświadczają trudności psychologicznych pojawiających się w przebiegu pandemii, kwarantanny (samotność, nieradzenie sobie ze stresem, trudności w relacjach, brak wsparcia, frustracja, gniew, bezradność). Dzwonią osoby, które mają potwierdzoną diagnozę COVID-19, doświadczające strachu, lęku o swoje życie, niepewności. Telefonują również osoby, które poszukują informacji o miejscach pomocowych związanych z terapią, czy leczeniem psychiatrycznym w okresie izolacji społecznej. Odbieramy telefony od osób, które były leczone, np. psychiatrycznie, zanim pojawił się koronawirus, a których objawy obecnie ulegają nasileniu. Szukamy wówczas możliwości pomocy takim osobom, informujemy o wsparciu instytucjonalnym, terapeutycznym, lekarskim.

Znaczną część telefonów odbieramy także od osób starszych przeżywających trudności w radzeniu sobie z sytuacją pandemii, pogrążonych w samotności, lęku o własne zdrowie i bliskich, tęsknocie za „normalnym”, znanym i typowym kontaktem z bliskimi.

Zobacz podcasty o poradach psychologicznych w czasie epidemii

Zadzwoń pod bezpłatny numer 800 190 590 i poproś o rozmowę z psychologiem.

Sprawdź, co jeszcze zyskasz kontaktując się z Telefoniczną Informacją Pacjenta NFZ

Źródło: https://www.nfz.gov.pl/aktualnosci/aktualnosci-oddzialow/psycholog-telefon-na-infolinie-jest-pierwszym-krokiem-daje-szanse-na-odreagowanie-emocjonalne-zmniejszenie-leku,405.html

INFORMACJA  DLA PACJENTÓW
z dnia 05.04.2020 r.

ROZPORZĄDZENIA  RADY MINISTRÓW
z dnia 2 maja 2020 r.
w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii
(Dz. U. z 2019 r. poz. 1239 i 1495 oraz z 2020 r. poz. 284, 322, 374 i 567) zarządza się, co następuje
.„ wyciąg” …

.

                                                                         §  11. 
Szczególne zasady udzielania świadczeń opieki zdrowotnej w czasie obowiązywania stanu epidemii]

5.  Do odwołania świadczeniobiorca, który nie zgłosił się na ustalony termin udzielenia świadczenia opieki zdrowotnej i został z tego powodu skreślony z listy, o której mowa w art. 20 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, podlega przywróceniu na tę listę bez konieczności uprawdopodobnienia, że niezgłoszenie się nastąpiło z powodu siły wyższej. Wniosek o przywrócenie na listę oczekujących, o którym mowa w art. 20 ust. 10f ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, świadczeniobiorca zgłasza nie później niż w terminie 14 dni od dnia odwołania stanu epidemii.

Dekalog bezpiecznego zachowania podczas epidemii koronawirusa

Komunikat wydany przez: Główny Inspektorat Sanitarny
Data publikacji komunikatu: 16.04.2020 r.


Dekalog bezpiecznego zachowania podczas epidemii koronawirusa

 1. Często myj ręce
  Należy pamiętać o częstym myciu rąk wodą z mydłem, a jeśli nie ma takiej możliwości dezynfekować je płynami/żelami na bazie alkoholu (min. 60%). Istnieje ryzyko przeniesienia wirusa z zanieczyszczonych powierzchni na ręce. Dlatego częste mycie rąk zmniejsza ryzyko zakażenia.
 2. Podczas powitania unikaj uścisków i podawania dłoni
  W ciągu dnia dłonie dotykają wielu powierzchni, które mogą być zanieczyszczone wirusem. Powstrzymaj się od uścisków, całowania i podawania dłoni na powitanie.
 3. Unikaj płatności gotówką, korzystaj z kart płatniczych
  Na powierzchni banknotów i monet mogą znajdować się wirusy i bakterie. W miarę możliwości unikaj płatności gotówką. Korzystaj z kart płatniczych i bankowości elektronicznej.
 4. Unikaj dotykania oczu, nosa i ust
  Dłonie dotykają wielu powierzchni, które mogą być zanieczyszczone wirusem. Dotknięcie oczu, nosa lub ust zanieczyszczonymi rękami, może spowodować przeniesienie wirusa z powierzchni na siebie.
 5. Regularnie myj lub dezynfekuj powierzchnie dotykowe
  Powierzchnie dotykowe w tym biurka, lady i stoły, klamki, włączniki światła, poręcze muszą być regularnie przecierane z użyciem wody z detergentu lub środka dezynfekcyjnego. Wszystkie miejsca, z których często korzystają ludzie powinny być starannie dezynfekowane.
 6. Regularnie dezynfekuj swój telefon i nie korzystaj z niego podczas spożywania posiłków
  Na powierzchni telefonów komórkowych bardzo łatwo gromadzą się chorobotwórcze drobnoustroje. Regularnie przecieraj lub dezynfekuj swój telefon komórkowy (np.: wilgotnymi chusteczkami nasączonymi środkiem dezynfekującym). Nie kładź telefonu na stole i nie korzystaj z niego podczas spożywania posiłków.
 7. Zachowaj bezpieczną odległość od rozmówcy
  Należy zachować co najmniej 2 metry odległości z osobą, z która rozmawiamy, twarzą w twarz, która kaszle, kicha lub ma gorączkę.
 8. Stosuj zasady ochrony podczas kichania i kaszlu
  Podczas kaszlu i kichania należy zakryć usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką – jak najszybciej wyrzuć chusteczkę do zamkniętego kosza i umyć ręce używając mydła i wody lub zdezynfekować je środkami na bazie alkoholu (min. 60%). Zakrycie ust i nosa podczas kaszlu i kichania zapobiega rozprzestrzenianiu się zarazków, w tym wirusów.
 9. Odżywiaj się zdrowo i pamiętaj o nawodnieniu organizmu
  Stosuj zrównoważoną dietę. Unikaj wysoko przetworzonej żywności. Pamiętaj o codziennym jedzeniu minimum 5 porcji warzyw i owoców. Odpowiednio nawadniaj organizm. Codziennie wypijaj ok. 2 litrów płynów (najlepiej wody). Doświadczenia z innych krajów wskazują, że nie ma potrzeby robienia zapasów żywności na wypadek rozprzestrzeniania się koronawirusa.
 10. Korzystaj ze sprawdzonych źródeł wiedzy o koronawirusie
  Niepokój to naturalny odruch w przypadku występowania nowego zagrożenia zdrowotnego. Korzystaj ze sprawdzonych źródeł wiedzy opartych na dowodach naukowych, które publikowane są na stronach internetowych gis.gov.pl i gov.pl/koronawirus. Wiedza naukowa to najskuteczniejsze narzędzie w walce z koronawirusem.


Źródło: https://gis.gov.pl/bez-kategorii/dekalog-bezpiecznego-zachowania-podczas-epidemii-koronawirusa/

Koronawirus – jak prawidłowo nałożyć i zdjąć rękawice

Komunikat wydany przez: Główny Inspektorat Sanitarny.
Data publikacji komunikatu: 03.04.2020 r.

Jak prawidłowo nałożyć i zdjąć maseczkę

Koronawirus – jak prawidłowo nałożyć i zdjąć rękawice

Komunikat wydany przez: Główny Inspektorat Sanitarny.
Data publikacji komunikatu: 03.04.2020 r.

Jak prawidłowo nałożyć i zdjąć rękawice Źródło: https://gis.gov.pl/aktualnosci/koronawirus-jak-prawidlowo-nalozyc-i-zdjac-rekawice/

Opieka stomatologiczna w czasie epidemii COVID-19

Komunikat wydany przez: Narodowy Fundusz Zdrowia
Data publikacji komunikatu: 03.04.2020 r.


W nagłych przypadkach, na przykład ból zęba, pacjenci zakażeni lub podejrzewani o zakażenie koronawirusem otrzymają niezbędną pomoc stomatologiczną.

Narodowy Fundusz Zdrowia zapewnił finansowanie doraźnych świadczeń stomatologicznych dla pacjentów chorych na COVID-19 i podejrzewanych o zakażenie.

Zapoznaj się z Zarządzeniem Prezesa NFZ nr 45/2020/DSOZ

Specjalnie dla osób z COVID-19 opieka stomatologiczna w nagłych przypadkach, np. ból zęba, będzie wykonywana w dentobusach. Mobilne gabinety dentystyczne mają stacjonować przy szpitalach jednoimiennych, ale w razie potrzeby będą mogły dojechać bezpośrednio do pacjentów.

Z kolei dla pacjentów podejrzewanych o zakażenie koronawirusem pomoc doraźną zapewnią wybrane, odpowiednio do tego przygotowane, gabinety stomatologiczne.

Pozostali pacjenci mogą korzystać z opieki stomatologicznej na dotychczasowych warunkach. Listy otwartych gabinetów dentystycznych, posiadających umowę z NFZ, można znaleźć na stronach internetowych oddziałów wojewódzkich Funduszu.

Pamiętaj! Zanim udasz się do gabinetu stomatologicznego, zadzwoń do swojego dentysty i skonsultuj swoje dolegliwości.

Źródło: https://www.nfz.gov.pl/aktualnosci/aktualnosci-oddzialow/opieka-stomatologiczna-w-czasie-epidemii-covid-19,397.html

Obowiązek zgłaszania chorób zakaźnych i zgonów z ich powodu

Komunikat wydany przez: Główny Inspektorat Sanitarny.
Data publikacji komunikatu: 03.04.2020 r.

Zgodnie z art. 27. ust. 1. ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz.U. z 2019 r. , poz. 1239, z późn. zm.):

 1. Lekarz lub felczer, który podejrzewa lub rozpoznaje zakażenie, chorobę zakaźną lub zgon z powodu zakażenia lub choroby zakaźnej, określone na podstawie ust. 9 pkt 1 (w rozporządzeniu Ministra Zdrowia zawierającym wykaz tych chorób), jest obowiązany do zgłoszenia tego faktu właściwemu państwowemu inspektorowi sanitarnemu określonemu na podstawie ust. 9 pkt.
 2. Zgłoszenia dokonuje się niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 24 godzin od chwili powzięcia podejrzenia lub rozpoznania zakażenia, choroby zakaźnej lub zgonu z powodu zakażenia lub choroby zakaźnej.
 3. Kierownicy podmiotów wykonujących działalność leczniczą zapewniają warunki organizacyjne i techniczne niezbędne do realizacji obowiązku, o którym mowa, oraz sprawują nadzór nad jego wykonywaniem.

Załączniki:

Źródło: https://gis.gov.pl/aktualnosci/obowiazek-zglaszania-chorob-zakaznych-i-zgonow-z-ich-powodu/

Zakaz odwiedzin

Zakaz odwiedzin pacjenówt w IFPS


Terminy wizyt w Instytucie Fizjologii i Patologii Słuchu ustalane są osobiście w rejestracji pacjentów, telefonicznie, listownie oraz za pomocą poczty elektronicznej, a w Światowym Centrum Słuchu dodatkowo przez wypełnienie formularza rejestracyjnego.


KOMUNIKAT:

Szanowni Pacjenci,

W związku z inicjatywą Narodowego Funduszu Zdrowia wysyłania powiadomień sms o zaplanowanym terminie konsultacji/hospitalizacji w Instytucie prosimy Państwa o kontakt z naszym Zespołem przed przyjazdem we wskazanym w sms terminie.

W przypadku zaplanowania świadczenia w terminie powyżej 6 m-cy od daty zapisu pacjenta Instytutu zgodnie z obowiązującymi przepisami wyznacza termin świadczenia na tydzień/miesiąc/rok. Przy wykonywaniu miesięcznie ok 1300 hospitalizacji oraz ponad 2500 konsultacji ambulatoryjnych dla niektórych osób zaplanowany z wyprzedzeniem 6 m-cy termin świadczenia może być zmieniony. W celu otrzymania aktualnej informacji prosimy Państwa o wcześniejszy kontakt:

Konsultacje ambulatoryjne: rejestracja@ifps.org.pl (tel. 22 356 03 01, 22 356 03 03)
Hospitalizacje zabiegowe: termin@ifps.org.pl (tel. 22 356 03 87)

Z poważaniem
Z-ca Dyrektora ds. medycznych
Witold Cieśla

Informujemy, że przez telefon nie udzielamy żadnych informacji o stanie zdrowia pacjentów
Podstawa prawna: art. 46 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz 1638, z późn. zm.). art. 13 i nast. ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzecznika Praw Pacjenta (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1318, z późn. zm.)

 • Rejestracja

  Rezerwacja terminu wizyt, ważne telefony


 • Wymagane dokumenty

  Skierowania do jednej z Poradni Specjalistycznych

 • Kopie dokumentów

  Informacja na temat dokumentacji medycznej pacjentów


 • Leczenie szpitalne

  Konsultacje przedoperacyjne, przygotowanie do operacji


 • Telefitting

  Metoda Telefitingu i Telerehabilitacji


 • Jak do nas dojechać

  Adresy i mapy dojazdu do naszych placówek


 • Parking

  Informacja o opłatach za korzystanie z parkingu w Kajetanach