Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu - strona główna

Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu

Logo Unii Europejskiej

Dla pacjentów

Aktualne informacje

Szanowni Państwo, Drodzy Pacjenci

Raporty epidemiologiczne jak i nasze własne obserwacje pokazują znaczne zwiększenie liczby zachorowań spowodowanych wirusami układu oddechowego, w tym Covid19. Przypominamy o sczepieniach przeciw grypie powszednie dostępnych oraz zasadach przestrzegania higieny w miejscach możliwego szerzenia się zakażeń: myciu, dezynfekcji rąk i konieczności zasłaniania ust i nosa w przypadku występowania objawów infekcji górnych dróg oddechowych. W przypadku występowania objawów ogólnych infekcji zalecamy szybki kontakt z lekarzem rodzinnym. Obok starych mutacji, pojawiły się nowe mutacje wirusa Cov19 nazywane : Kraken, Pirola, Eris itp. Pamiętajmy jednak,że zaszczepienie przeciwko COVID-19 stanowi nadal najlepszą ochronę (ale nie 100% ) przed zakażeniem koronawirusem.

Najczęstsze objawy zakażenia nowymi wariantami to: – kaszel – ból gardła – katar – uczucie zmęczenia – bóle mięśni. Objawy mogą się oczywiście różnić w zależności od osoby, a niektórzy wciąż mogą przechorować COVID-19 bezobjawowo. W grudniu br powinna pojawić się w Polsce nowa szczepionka przeciw nowym mutacjom i w pierwszej kolejności powinny z niej skorzystać osoby po 60. roku, oraz mające częste kontakty z licznymi grupami osób.

W aktualnej sytuacji epidemiologicznej Komitet Kontroli Zakażeń Szpitalnych IFPS zaleca:
1. Noszenie maseczek ochronnych w miejscach gdzie spotyka się inne liczne grupy osób np. sklepy, autobusy, kina itp.
2. Częste mycie/ dezynfekcja rąk po powrocie do domu i kontaktach z innymi osobami
3. Przy zgłaszaniu się na konsultacje planowe z cechami infekcji dróg oddechowych – noszenie maseczek ochronnych


Dalsze zlecenia Komitetu wydawane będą w zależności od rozwoju stanu epidemiologicznego w Polsce

Komitet Kontroli Zakażeń Szpitalnych IFPS
grudzień 2023 r.

Szanowni Państwo, Drodzy Pacjenci

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 14 czerwca 2023 r. „z dniem 1 lipca 2023 r. odwołuje się na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stan zagrożenia epidemicznego w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2”. Należy jednak pamiętać, że maseczki zakrywające nos i usta wciąż są istotnym środkiem ochrony indywidualnej każdego pacjenta. Rekomenduje się stosowanie maseczek ochronnych zawsze, gdy istnieje ryzyko przenoszenia chorobą przenoszoną drogą kropelkową np. przy zakażeniu górnych dróg oddechowych, czy też w sytuacji obniżonej odporności immunologicznej pacjenta.

Komitet Kontroli Zakażeń Szpitalnych IFPS
02.07.2023 r.
Terminy wizyt w Instytucie Fizjologii i Patologii Słuchu ustalane są osobiście w rejestracji pacjentów, telefonicznie, listownie oraz za pomocą poczty elektronicznej, a w Światowym Centrum Słuchu dodatkowo przez wypełnienie formularza rejestracyjnego.


KOMUNIKAT:

Szanowni Pacjenci,

W związku z inicjatywą Narodowego Funduszu Zdrowia wysyłania powiadomień sms o zaplanowanym terminie konsultacji/hospitalizacji w Instytucie prosimy Państwa o kontakt z naszym Zespołem przed przyjazdem we wskazanym w sms terminie.

W przypadku zaplanowania świadczenia w terminie powyżej 6 m-cy od daty zapisu pacjenta Instytutu zgodnie z obowiązującymi przepisami wyznacza termin świadczenia na tydzień/miesiąc/rok. Przy wykonywaniu miesięcznie ok 1300 hospitalizacji oraz ponad 2500 konsultacji ambulatoryjnych dla niektórych osób zaplanowany z wyprzedzeniem 6 m-cy termin świadczenia może być zmieniony. W celu otrzymania aktualnej informacji prosimy Państwa o wcześniejszy kontakt:

Konsultacje ambulatoryjne: rejestracja@ifps.org.pl (tel. 22 356 03 01, 22 356 03 03)
Hospitalizacje zabiegowe: termin@ifps.org.pl (tel. 22 356 03 87)

Z poważaniem
Z-ca Dyrektora ds. medycznych
Witold Cieśla

Informujemy, że przez telefon nie udzielamy żadnych informacji o stanie zdrowia pacjentów
Podstawa prawna: art. 46 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz 1638, z późn. zm.). art. 13 i nast. ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzecznika Praw Pacjenta (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1318, z późn. zm.)