Działalność naukowo-badawcza

W Instytucie Fizjologii i Patologii Słuchu dużą wagę przywiązuje się do łączenia działalności naukowej i szkoleniowej, wychodząc z założenia, że w ten sposób zapewnia się najbardziej efektywny i harmonijny rozwój kadry naukowej oraz całego Instytutu. Działalność naukowo-badawcza Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu ma charakter interdyscyplinarny i jest związana z następującymi specjalnościami z obszaru medycyny i techniki:

Specjalności z obszaru medycyny i techniki:

 • otorynolaryngologią
 • audiologią
 • foniatrią
 • genetyką
 • rehabilitacją
 • inżynierią biomedyczną
 • biocybernetyką
 • akustyką
 • telemedycyną

Realizujemy następujące programy naukowo – badawcze:

 • epidemiologia oraz badania przesiewowe słuchu i mowy
 • elektrofizjologia narządu słuchu
 • zaburzenia słuchu uwarunkowane genetycznie
 • zaburzenia głosu i mowy
 • zawroty głowy i zaburzenia równowagi
 • aparaty wszczepialne w leczeniu zaburzeń słuchu
 • metody chirurgiczne w leczeniu zaburzeń słuchu
 • szumy uszne
 • telemedycyna, akustyka i inżynieria biomedyczna