Wybrane wystąpienia naukowców

2018

Nazwa: 8th Emirates Otorhinolaryngology, Audiology and Communication Disorders Congress
Data: 17-20 I 2018
Miejsce: Emiraty Arabskie, Dubaj
Praca: Application of the Bonebridge Bone Conduction Implant in Congenital Singled – sided seafness
Autor:  Tomanek E.
Praca: Methods of treatment the otosclerosis in children – case presentation of a 15-year- old patient
Autorzy:  Tomanek E., Skarżyński P.H., Boruta M., Buksińska M., Skarżyński H.
Praca: Application of the Bonebridge bone conduction implant in a 9,5-year old patient with congenital singled-sided deafness – a case presentation
Autorzy:  Tomanek E., Boruta M., Osińska K., Ratuszniak A, Król B., Skarżyński P.H., Skarżyński H.
Praca: Usher syndrome: results of cochlear implantation
Autorzy:  Tomanek E., Skarżyński P.H., Ołdak M., Skarżyński H.
Praca: Prevalence of hearing Impairment in adults aged over 65 with Diabetes Mellitus Type 2
Autorzy:  Dąbkowska A., Skarżyński P.H., Skarżyński H.
Praca: Impact of hypoglycemia on hearing function in Type 1 and Type 2 Diabetic subjects
Autorzy:  Dąbkowska A., Grzechocińska R., Skarżyński P.H., Piątkiewicz P.
Praca: Treatment Hearing Impariment In Cogan’S Syndro
Autorzy:  Dąbkowska A., Pastuszak A., Dziendziel B., Skarżyński H., Skarżyński P.H.
Praca: Uczestnik konferencji
Autor:  Cywka K.
Praca: Hearing preservation after cochlear implantation using different steroid therapy models
Autorzy:  Skarżyński P.H., Król B., Osińska K., Gos E., Skarżyńska M.B.
Praca: Evaluating of the prevalence and severity of tinnitus in otosclerosis patients
Autorzy:  Skarżyński P.H., Dziendziel B., Gos E., Skarżyński H.
Praca: Subjective and Objective Assessment of Patients with New Couplers of The Vibrant Soundbridge System
Autorzy:  Skarżyński P.H., Skarżyński H.
Praca: Application of the Bonebridge Conduction Implanting in Congenital Singled-sided deafness
Autorzy:  Skarżyński P.H., Tomanek E.

Nazwa: Board Meeting ISfTeh
Data: 30-31 I 2018
Miejsce: Zurich, Szwajcaria
Praca: Uczestnik spotkania członków zarządu International Society for Telemedicine and e-Health, prezentacja osiągnięć Światowego Centrum Słuchu Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu w zakresie telemedycyny, a także nakreślenie planu na kolejny rok
Autorzy:  Skarżyński P.H.

Nazwa: ADHEAR course
Data: 2-9 II 2018
Miejsce: Chicago, USA
Praca: Uczestnik szkolenia z zakresu nowych możliwości i rozwiązań dotyczących protezowania słuchu w Ear Institute of Chicago
Autorzy:  Cywka K., Boruta M.

Nazwa: Ultimate Colorado Midwinter Meeting
Data: 4-9 II 2018
Miejsce: Vail, USA
Praca: Uczestnik konferencji
Autor:  Skarżyński H.
Praca: Single-Sided Deafness Treatment with Cochlear Implants and Bone Conductive Implants
Autor:  Skarżyński P.H.
Praca: Hearing Preservation in Partia lDeafness Treatment in Children
Autor:  Skarżyński P.H.

Nazwa: ABI Workshop
Data: 7-9 II 2018
Miejsce: Chennai, Indie
Praca: Binaural benefit after sequential bilateral auditory brainstem implantation
Autorzy:  Lorens A., Skarżyński H., Zgoda M., Behr R.

Nazwa: EGYPT COCHLEA 2018 Conference
Data: 8-10 II 2018
Miejsce: Kair, Egipt
Praca: Analysis of audiological benefits after Bonebridge system implantation
Autorzy:  Skarżyński P.H., Król B., Osińska K., Skarżyński H.
Praca: Cochlear implantation and hearing preservation with residual hearing in children in Partial Deafness Treatment
Autorzy:  Skarżyński P.H., Skarżyński H.
Praca: BAHA Attract System – experience from World Hearing Centre
Autorzy:  Skarżyński P.H., Król B., Osińska K., Skarżyński H.
Praca: Panelist: CI and Beyond
Autor:  Skarżyński H.
Praca: Uczestnik konferencji
Autor:  Doliński P.
Praca: Round Table: Virtual TourInto the Experts (Expert Panel)
Autor:  Skarżyński P.H.
Praca: Hearing preservation after cochlear implantation using different steroid therapy models
Autorzy:  Skarżyński P.H., Skarżyńska M.B., Król B., Osińska K., Gos E., Skarżyński H.

Nazwa: ARO2018 MidWinter Meeting
Data: 9-14 II 2018
Miejsce: San Diego, Kalifornia, USA
Praca: Application of next-generation sequencing to identify mitochondrial mutations: report on m.7511T>C in hearing loss patients
Autorzy:  Lechowicz U., Pollak A., Stawiński P., Lorens A., Skarżyński P.H., Skarżyński H., Płoski R., Ołdak M., Frączak A., Rydzanicz M.
Praca: Whole exome sequencing identifies TRIOBP pathogenic variants as a cause of post-lingual bilateral moderate-to-severe sensorineural hearing loss
Autorzy:  Ołdak M., Pollak A., Lechowicz U., Pieńkowski A., Stawiński P., Skarżyński H., Płoski R.

Nazwa: Co słychać na pograniczu? –  o poznawaniu kultury przez niesłyszących
Data: 17 II 2018
Miejsce: Krosno, Polska
Praca: Czynniki kształtujące osiągnięcia szkolne uczniów korzystających z implantów ślimakowych
Autor: Zgoda M.

Nazwa: 31st Politzer Society Meeting & the 2nd Global Otology Research Forum
Data: 21-24 II 2018
Miejsce: Las Palmas de Gran Canaria, Hiszpania
Praca: Mobile applications as new telemedicine tools
Autorzy:  Kutyba J., Skarżyński P.H., Świerniak W., Ludwikowski M.
Praca: A hearing screening program for children from Asia and Africa
Autorzy:  Skarżyński P.H., Ludwikowski M., Rajchel J.J., Kutyba J., Skarżyńska M.B.
Praca: Influence of implantation of hearing implants on reduction of tinnitus
Autorzy:  Skarżyński P.H., Rajchel J.J., Kutyba J., Świerniak W., Bieńkowska K.
Praca: Speaker: Hearing preservation  in CI
Autor:  Skarżyński P.H.
Praca: Speaker: CI complications in children
Autor:  Skarżyński P.H.
Praca: Chairman: Single Sided Deafness
Autor:  Skarżyński P.H.
Praca: Stress coping styles among a clinical group of tinnitus patients and their relationship with tinnitus handicap
Autorzy:  Rajchel J., Bieńkowska K., Świerniak W., Raj-Koziak D., Skarżyński P.H., Skarżyński H.
Praca: Is tinnitus a significant problem in patients with otosclerosis?
Autorzy:  Rajchel J., Dziendziel B., Świerniak W., Bieńkowska K., Skarżyński P.H., Skarżyński H.
Praca: Bone-conducted implantation benefits in adult patients with Single-Sided Deafness
Autorzy:  Rajchel J., Skarżyński P.H., Dziendziel B., Ratuszniak A., Król B., Skarżyński H.
Praca: Characteristics of tinnitus in Polish patients with and without hearing loss
Autorzy:  Rajchel J., Skarżyński P.H., Świerniak W., Raj-Koziak D., Skarżyński H.
Praca: Uczestnik konferencji
Autor:  Boruta M.
Praca: Self-reported sound and speech perception after cochlear implantation in patients with unilateral hearing loss
Autorzy:  Kruszyńska M., Lorens A., Obrycka A., Skarżyński P.H., Skarżyński H.
Praca: Current approach and long-term results in partial deafness in cochlear implantation
Autorzy:  Skarżyński P.H., Skarżyński H.
Praca: How we could avoid complication in Partial Deafness Treatment in children?
Autorzy:  Skarżyński P.H., Skarżyński H.
Praca: The Vibrant Soundbridge with a new SP and LP couplers
Autorzy:  Skarżyński P.H., Porowski M., Kozieł M., Skarżyński H.
Praca: Does steroid therapy can help in hearing preservation?
Autorzy:  Skarżyńska M.B., Król B., Gos E., Skarżyński H., Skarżyński P.H.
Praca: The evaluation of audiological benefits and surgical aspects after Bonebridge system implantation
Autorzy:  Skarżyński P.H., Król B., Osińska K., Porowski M., Kozieł M., Skarżyński H.
Praca: Surgical technique and evaluation of complications after implantation Ponto system
Autorzy:  Skarżyński P.H., Król B., Osińska K., Mrówka M., Kozieł M., Skarżyński H.
Praca: Subjective evaluation of benefits among BAHA attract users – 12 and 24 month follow-up
Autorzy:  Skarżyński P.H., Król B., Osińska K., Kozieł M., Mrówka M., Skarżyński H.
Praca: Adverse events evaluation after BAHA attract surgery –  12 and 24 month follow-up
Autorzy:  Skarżyński P.H., Król B., Osińska K., Porowski M., Kozieł M., Skarżyński H.

Nazwa: Edukacja włączająca w szkołach i placówkach systemu oświaty – uczeń z dysfunkcją słuchu
Data: 27 II 2018
Miejsce: Warszawa, Polska
Praca: Uczestnik konferencji
Autor: Zgoda M.

Nazwa: AAS Scientific and Technical Conference
Data: 1-3 III 2018
Miejsce: Scottsdale, USA
Praca: Does Heightened Visual Attention Affect Inner Ear Function?
Autorzy:  Jędrzejczak W.W., Milner R., Piłka E., Ganc M., Skarżyński H.
Praca: Repeatability of contralateral acoustic stimulation effect on transiently evoked otoacoustic emissions
Autorzy:  Jędrzejczak W.W., Piłka E., Skarżyński H.

Nazwa: Konferencja Szkoleniowa Medtronic
Data: 6-10 III 2018
Miejsce: Nowy Jork, USA
Praca: Uczestnik konferencji
Autor:  Gwizdalska I.
Praca: Uczestnik konferencji
Autor:  Łazęcka K.

Nazwa: Kongres Wyzwań Zdrowotnych – III Health Challenges Congress (HCC 2018)
Data: 8-10 III 2018
Miejsce: Katowice, Polska
Praca: Telemedycyna: moda czy potrzeba?
Autor:  Skarżyński P.H.
Praca: Sesja interdyscyplinarna: Czy technologia zastąpi lekarza?
Autor:  Skarżyński H.

Nazwa: XXV Welconomy Forum in Toruń
Data: 12-13 III 2018
Miejsce: Toruń, Polska
Praca: Wyzwania współczesnej medycyny
Autor:  Skarżyński H.
Praca: Wpływ nauki na innowacyjny rozwój gospodarczy kraju
Autor:  Skarżyński P.H.

Nazwa: Tinnitus Research Initiative Tinnet Conference
Data: 14-16 III 2018
Miejsce: Regensburg, Niemcy
Praca: Tinnitus and Hearing Survey: A Polish study of Validity and Reliability
Autorzy:  Raj-Koziak D., Rajchel J., Piłka A., Skarżyński H., Skarżyński P.H.
Praca: Visual Analogue Scales as a tool for assessment of the tinnitus: Psychometric evaluation in a clinical population
Autorzy:  Raj-Koziak D., Gos E., Świerniak W., Niedziałek I., Rajchel J., Skarżyński H., Skarżyński P.H., Karpiesz L.
Praca: Udział w konferencji
Autor:  Raj-Koziak D.

Nazwa: V Szkoła Otolaryngologii/ IV Krajowy Zjazd Szkoleniowy Polskiego Towarzystwa Otolaryngologów Chirurgów Głowy i Szyi
Data: 16-17 III 2018
Miejsce: Toruń, Polska
Praca: Rozbieżności w testach funkcji obwodowego narządu przedsionkowego u pacjentów z zespołami przebiegającymi z nadciśnieniem w uchu wewnętrznym
Autorzy:  Tacikowska G., Pietrasik K., Sosna M., Skarżyński H.
Praca: Charakterystyka migreny przedsionkowej (klinika, testy przedsionkowe), analiza retrospektywna 213 pacjentów
Autorzy:  Tacikowska G., Pietrasik K., Sosna M., Skarżyński H.

Nazwa: The 23rd ISfTeH International Conference on Telemedicine and eHealth, The 23rd Finnish National Conference on Telemedicine and eHealth
Data: 15-17 III 2018
Miejsce: Finlandia, Helsinki
Praca: Mobile application – new telemedicine tools?
Autorzy:  Skarżyński P.H., Kutyba J., Cywka K., Dziendziel B., Świerniak W., Sztabnicka A., Skarżyński H.
Praca: Telefitting in the National Network of Teleaudiology – chance and opportunity for constant care of CI patients in Kyrgyzstan
Autorzy:  Skarżyński P.H., Ludwikowski M., Świerniak W., Cywka K., Skarżyński H.
Praca: Comprehensive approach to the National Network of Teleaudiology in Word Hearing Center in Kajetany
Autorzy:  Skarżyński P.H., Ludwikowski M., Świerniak W., Renke K., Skarżyński H.
Praca: Comparison of the frequency of positive hearing screening outcomes in school-age children from different countries in Africa – telemedicine model
Autorzy:  Skarżyński P.H., Ludwikowski M., Świerniak W., Dziendziel B., Skarżyński H.
Praca: Chairman, Session 3B: My solutions: eHealth around the world
Autor:  Skarżyński P.H.

Nazwa: Warsztaty Biofeedback
Data: 19-20 III 2018
Miejsce: Białystok, Polska
Praca: Uczestnik konferencji
Autorzy:  Milner R., Ganc M.

Nazwa: XIII Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Sekcji Audiologicznej i  Sekcji Foniatrycznej PTOChGiSz
Data: 22-24 III 2018
Miejsce: Łódź, Polska
Praca: Wygłoszenie wykładu na zaproszenie udział w komitecie naukowym przewodniczenie sesji
Autor: Kochanek K.
Praca: Zastosowanie korytykosteroidów w  zachowaniu resztek słuchowych w leczeniu częściowej głuchoty
Autorzy:  Skarżyński P.H., Król B., Gos E., Skarżyński H., Skarżyńska M.B.
Praca: Porównanie systemów na przewodnictwo kostne
Autorzy:  Skarżyński P.H., Ratuszniak A., Cywka K., Dziendziel B., Skarżyński H., Kozieł M.
Praca: ADHEAR – alternatywą dla innych rozwiązań na przewodnictwo kostne w zastosowaniu u dzieci
Autorzy:  Ratuszniak A, Osińska K., Król B, Skarżyński P.H., Skarżyński H., Kozieł M.
Praca: Ocena uciążliwości szumów usznych przed i po operacji stapedotomii
Autorzy:  Dziendziel B., Skarżyński P.H., Świerniak W., Bieńkowska K., Gos E., Skarżyński H.
Praca: Ocena zastosowania systemu CROS u dziecka z głębokim jednostronnym niedosłuchem odbiorczym – opis przypadku
Autorzy:  Sztabnicka A., Cywka K., Kutyba J., Skarżyński P.H.
Praca: Efekty zastosowania aparatów na przewodnictwo kostne u dziecka z obustronnym niedosłuchem mieszanym − studium przypadku
Autorzy:  Cywka K., Sztabnicka A., Kutyba J., Skarżyński P.H.
Praca: Ocena korzyści słuchowych u pacjentów z implantem Vibrant Soundbridge z couplerami: Incus-LP, Incus-SP, RW-Soft
Autorzy:  Skarżyński P.H., Ratuszniak A., Osińska K., Król B., Renke K., Kozieł M., Skarżyński H., Tomaszewska-Hert I.
Praca: Ocena strategii radzenia sobie ze stresem wśród dorosłych pacjentów z szumami usznymi i ich związek ze zgłaszaną dokuczliwością szumów usznych
Autorzy:  Rajchel J., Bieńkowska K., Świerniak W., Raj-Koziak D., Dziendziel B., Skarżyński P.H., Skarżyński H.
Praca: Przegląd kwestionariuszy stosowanych do oceny zawrotów głowy i zaburzeń równowagi
Autorzy:  Skarżyński P.H., Ratajczak A., Sosna M., Skarżyński H.
Praca: Subiektywna ocena korzyści słuchowych po wszczepieniu implantu ślimakowego u pacjentów w wieku senioralnym
Autorzy:  Kowalczuk A., Kitka K., Lorens A., Obrycka A., Ludwikowski M., Skarżyński H., Skarżyński P.H.
Praca: Słuch elektryczno-naturalny – wyniki odległe
Autorzy:  Skarżyński H., Lorens A., Dziendziel B., Skarżyński P.H.
Praca: Przewodniczący sesji: Postępy w diagnostyce, leczeniu i rehabilitacji w zaburzeniach głosu i mowy
Autor:  Szkiełkowska A.
Praca: Nowoczesne podejście do czynnościowych zaburzeń głosu
Autor:  Szkiełkowska A.
Praca: Zastosowanie ankiet RSI i RFS w polskiej wersji językowej
Autorzy:  Włodarczyk E., Domeracka-Kołodziej A., Miaśkiewicz B., Szkiełkowska A.
Praca: Zastosowanie kwestionariusza oceny niepełnosprawności głosu pVHI w różnych zaburzeniach głosu u dzieci
Autorzy:  Krasnodębska P., Szkiełkowska A., Rosińska A.
Praca: Porównanie częstotliwości pozytywnych wyników badań przesiewowych słuchu u dzieci w wieku szkolnym z różnych krajów w Afryce
Autorzy:  Skarżyński P.H., Świerniak W., Bieńkowska K., Ludwikowski M., Skarżyński H.
Praca: Ocena korzyści z implantu na przewodnictwo kostne BAHA Attractu dziecka z zespołem Kostmanna − opis przypadku
Autorzy:  Dziendziel B., Skarżyński P.H., Świerniak W., Wawszczyk S., Skarżyński H.
Praca: Uszkodzenia słuchu spowodowane ekspozycją na głośną muzykę u dzieci w wieku szkolnym na podstawie kwestionariusza oraz badania otologicznego i audiometrycznego
Autorzy:  Sułkowski W., Kochanek K., Jałocha-Kaczka A., Owczarek K., Olszewski J.
Praca: Joga jako terapia poprawiająca koncentrację, odpoczynek i sen dla pacjentów z przewlekłymi szumami usznymi
Autorzy:  Niedziałek I., Milner R., Ganc M., Lewandowska M., Raj- Koziak D., Skarżyński H.
Praca: Postępowanie logopedyczne w procedurze terapeutycznej u pacjentów z zaburzeniami głosu w Klinice Audiologii i Foniatrii IFPS
Autorzy:  Mularzuk M., Jarzyńska-Bućko A., Szkiełkowska A.
Praca: Strategia postępowania w leczeniu niepowodzeń w otosklerozie na podstawie analizy przypadku
Autorzy:  Skarżyński H., Plichta Ł., Dziendziel B., Boruta M., Skarżyński P.H.
Praca: Efektywność chirurgii strzemiączka u osób starszych – przegląd literatury
Autorzy:  Gocel M., Skarżyński P.H., Skarżyński H.
Praca: Przewodniczący sesji: Fonochirurgia narządu głosu Biologia molekularna − możliwości praktyczne i perspektywy w badaniach narządu słuchu
Autor:  Ołdak M.
Praca: Leczenie mikrochirurgiczne blizny fałdów głosowych po urazie jatrogennym krtani
Autorzy:  Miaśkiewicz B., Szkiełkowska A., Wrona D., Nikiel K.
Praca: Ocena akustyczna głosu u pacjentów leczonych z powodu rowka głośni
Autorzy:  Miaśkiewicz B., Szkiełkowska A., Gos E., Panasiewicz A.
Praca: Dziedziczenie dwugenowe GJB2/TMPRSS3 niedosłuchu – rzeczywistość czy nadinterpretacja?
Autorzy:  Ołdak M., Lechowicz U., Pollak A., Oziębło D., Skarżyński H.
Praca: Identyfikacja patogennych wariantów w genie TRIOBP u pacjentów z peri – i postlingwalnym niedosłuchem z zastosowaniem technologii sekwencjonowania całoeksomowego
Autorzy:  Pollak A., Lechowicz U., Murcia Pieńkowski V.A., Stawiński P., Kosińska J., Skarżyński H., Ołdak M., Płoski R.
Praca: Pierwsza charakterystyka audiologiczna niedosłuchu dominującego wywołanego uszkodzeniem genu TBC1D24
Autorzy:  Oziębło D., Tacikowska G., Kochanek K., Skarżyński H., Ołdak M.
Praca: Niezależne potwierdzenie patogennej roli wariantu p.Ile374Thr genu COCH w powstawaniu postlingwalnego niedosłuchu odbiorczego
Autorzy:  Oziębło D., Tacikowska G., Skarżyński H., Ołdak M.
Praca: Ocena częstości występowania niedosłuchu uwarunkowanego mutacjami locus DFNB1 wśród pacjentów z implantem ślimakowym
Autorzy:  Pollak A., Skarżyński H.
Praca: Przewodniczący sesji: Postępy w diagnostyce, leczeniu i rehabilitacji w zaburzeniach słuchu
Autor:  Kochanek K.
Praca: Przewodniczący sesji: Innowacje w audiologii i foniatrii, możliwości i perspektywy − sesja międzynarodowa anglojęzyczna
Autor:  Skarżyński H.
Praca: Przewodniczący sesji: Postępy w diagnostyce, leczeniu i rehabilitacji w zaburzeniach słuchu
Autor:  Skarżyński H.
Praca: Ocena psychometryczna Wizualnych Skal Analogowych (VAS) jako narzędzia do pomiaru uciążliwości szumów usznych
Autorzy:  Raj-Koziak D., Niedziałek I., Milner R., Ganc M., Lewandowska M., Skarżyński H.
Praca: Możliwości poprawy słuchu z zastosowaniem implantów ucha środkowego
Autorzy:  Skarżyński H., Skarżyński P.H.
Praca: Badania przesiewowe słuchu u osób dorosłych oraz w wieku podeszłym
Autorzy:  Kochanek K., Skarżyński H.
Praca: Ocena korzyści słuchowych po zastosowaniu systemu BAHA Attract u pacjentki z zespołem Teachera Collinsa − studium przypadku
Autorzy:  Skarżyński P.H., Ratajczak A., Skarżyński H.
Praca: Stymulacja Polimodalnej Percepcji Sensorycznej SPPS-ska metodą Skarżyńskiego − ocena efektywności terapii
Autorzy:  Bieńkowska K., Gos E., Grudzień D., Czajka N., Skarżyński H., Skarżyński P.H.
Praca: Zmiana istotna klinicznie w szumach usznych po stapedotomii
Autorzy:  Gos E., Raj-Koziak D., Dziendziel B., Skarżyński H., Skarżyński P.H.
Praca: Percepcja korzyści a satysfakcja z implantu ślimakowego i zadowolenie z życia u osób dorosłych z częściową głuchotą
Autorzy:  Kobosko J., Pankowska A., Geremek-Samsonowicz A., Skarżyński H.
Praca: Analiza wybranych przyczyn niepowodzeń po stapedotomii
Autorzy:  Barylyak R., Skarżyński H., Dziendziel B., Boruta M., Skarżyński P.H.
Praca: Muzyka w rehabilitacji i rozwoju dzieci − pacjentów po wszczepieniu implantu – studium muzykoterapii aktywnej i pasywnej
Autorzy:  Kaczyńska B., Skarżyński H., Grudzień D., Płotczyk J., Warsicka M.
Praca: Rozwój umiejętności muzycznych po wszczepieniu implantu ślimakowego – studium przypadku
Autorzy:  Kaczyńska B., Skarżyński H., Szkiełkowska A., Grudzień D., Płotczyk J., Warsicka M., Pastuszak D.
Praca: Aplikacje telefoniczne – nowe narzędzia w telemedycynie
Autorzy:  Kutyba J., Świerniak W., Skarżyński P.H.
Praca: Komitet Naukowy
Autorzy:  Kochanek K., Miaśkiewicz B., Ołdak M., Skarżyński H., Skarżyński P.H., Szkiełkowska A.

Nazwa: The International Conference on Information and Communication Technologies for Ageing Well and e-Health
Data: 22-23 III 2018
Miejsce: Madera, Funchal, Portugalia
Praca: Uczestnik konferencji
Autor:  Świerniak W.

Nazwa: III Konferencja Wytyczne w Otologii Towarzystwa Otorynolaryngologów, Foniatrów i Audiologów Polskich
Data: 5-7 IV 2018
Miejsce: Kraków, Polska
Praca: Komitet Naukowy
Autorzy:  Geremek-Samsonowicz A., Jędrzejczak W., Kochanek K., Lorens A., Ludwikowski M., Skarżyński P.H.,Szkiełkowska A., Wolak T.
Praca: Komitet Organizacyjny
Autorzy:  Chyłkiewicz J., Czarnecki P., Gałęska E., Kuca A., Miąskiewicz M., Michaluk P., Nowicki M., Okrasa R., Rupiewicz A., Wanatowska O., Wołujewicz K., Zalewska A.
Praca: Przewodniczący Komitetu Naukowego
Autor:  Skarżyński H.
Praca: Otoskleroza i aktywne implanty słuchowe
Autorzy:  Skarżyński H., Skarżyński P.H.
Praca: Przewodniczący sesji: Lecture Session I
Autor:  Osińska K.
Praca: Przewodniczący sesji: Leczenie otosklerozy w Światowym Centrum Słuchu
Autorzy:  Skarżyński H., Skarżyński P.H.
Praca: Przewodniczący sesji: Lecture Session II
Autorzy:  Wolak T., Kowalczuk A.
Praca: Przewodniczący sesji: Lecture Session III
Autorzy:  Skarżyński P.H., Cywka K.
Praca: Zaburzenia głosu u pacjentów z rowkiem głośni i współistniejącymi łagodnymi zmianami fałdów głosowych
Autorzy:  Miaśkiewicz B., Gos E., Szkiełkowska A., Panasiewicz A.
Praca: Przewodniczący sesji: Foniatria
Autorzy:  Miaśkiewicz B., Wrona D.
Praca: Leczenie fonochirurgiczne bamboo nodule – opis przypadku
Autorzy:  Miaśkiewicz B., Szkiełkowska A., Panasiewicz A.
Praca: Opieka foniatryczna nad pacjentem po rekonstrukcji nerwów krtaniowych
Autorzy:  Krasnodębska P., Szkiełkowska A.
Praca: Przewodniczący sesji: Implanty słuchowe
Autorzy:  Geremek-Samsonowicz A., Szkiełkowska A., Sztabnicka A.
Praca: Subiektywna i obiektywna ocena korzyści z implantu ślimakowego u osób dorosłych z częściową głuchotą o początku prelingwalnym
Autorzy:  Geremek-Samsonowicz A., Kobosko J., Pankowska A., Skarżyński H.
Praca: Dojrzewanie ośrodkowego układu słuchowego oraz rozwój psychoruchowy u dzieci po wszczepieniu implantu ślimakowego: studium przypadku
Autorzy:  Paluch P., Kochański B., Ganc M., Milner R., Cieśla K., Wolak T., Lorens A., Obrycka A., Lewandowska M., Duch W., Skarżyński H.
Praca: Funkcjonalny polimorfizm MMP9 i BDNF jako potencjalny biomarker neuroplastyczności u dzieci z głuchotą prelingwalną leczonych z pomocą wszczepienia implantu ślimakowego
Autorzy:  Matusiak M., Obrycka A., Oziębło D., Kaczmarek L., Skarżyński H.
Praca: Rozwój poznania społecznego u dzieci głuchych lub niedosłyszących, które są użytkownikami implantów ślimakowych (CI)
Autorzy:  Pluta A., Haman M., Zgoda M., Skarżyński H.
Praca: Ocena skuteczności i efektywności zastosowania implantu Bonebridge w kompensacji niedosłuchu przewodzeniowego i mieszanego
Autorzy:  Ratuszniak A., Skarżyński P.H., Kozieł M., Porowski M., Skarżyński H.
Praca: Implanty ucha środkowego – aspekty fizyczne i audiologiczne
Autor:  Ratuszniak A.
Praca: ADHEAR – alternatywą dla innych rozwiązań na przewodnictwo kostne w kompensacji niedosłuchów przewodzeniowych
Autorzy:  Ratuszniak A., Skarżyński P.H., Kozieł M., Osińska K., Cywka K., Sztabnicka A., Skarżyński H.
Praca: Przewodniczący sesji: Zawroty głowy i szumy uszne
Autor:  Tacikowska G.
Praca: Przegląd kwestionariuszy stosowanych do oceny zawrotów głowy i zaburzeń równowagi
Autorzy:  Ratajczak A., Skarżyński P.H., Sosna M., Skarżyński H.
Praca: Określenie poziomu stężenia neuroprzekaźników mózgowych u pacjentów z szumem usznym
Autorzy:  Wójcik J., Cieśla K., Pluta A., Skarżyński P.H., Wolak T.
Praca: Ocena jakości życia oraz nasilenia objawów depresyjnych u dorosłych: pacjentów z szumami usznymi
Autorzy:  Dziendziel B., Rajchel J.J., Bieńkowska K, Świerniak W., Skarżyński P.H., Raj-Koziak D., Gos E., Skarżyński H.
Praca: Aleksytymia a strategie radzenia sobie ze stresem u osób z szumami usznymi oraz osób z głuchotą postlingwalną
Autorzy:  Fludra M., Kobosko J., Karendys-Łuszcz K., Gos E., Geremek-Samsonowicz A., Skarżyński H.
Praca: Ocena uciążliwości szumów usznych oraz subiektywnego słyszenia przed i po operacji stapedotomii
Autorzy:  Dziendziel B., Świerniak W., Bieńkowska K., Skarżyński P.H., Gos E., Skarżyński H.
Praca: Przewodniczący sesji: Otologia pediatryczna
Autor:  Bieńkowska K.
Praca: Przewodniczący sesji: Fizjologia
Autorzy:  Jędrzejczak W., Wawszczyk S.
Praca: Warianty zakrętu skroniowego przedniego, poprzecznego (Heschla) na podstawie segmentacji obrazów MR 3T
Autorzy:  Wolak T., Cieśla K., Furmanek M., Wójcik J., Skarżyński H.
Praca: Rozwój psychoruchowy dzieci z implantem ślimakowym: badania wstępne
Autorzy:  Kochański B., Ganc M., Jędrzejczak W., Paluch P., Wójcik J., Cieśla K., Lewandowska M., Wolak T., Duch W., Skarżyński H.
Praca: Metody statystyczne oceny rzetelności i zgodności pomiaru
Autor:  Gos. E
Praca: Powtarzalność efektu supresji kontralateralnej emisji otoakustycznych
Autorzy:  Jędrzejczak W., Piłka E., Milner R., Ganc M., Kochanek K., Skarżyński H.
Praca: Przewodniczący sesji: Lecture Session IV
Autor:  Mrówka M.
Praca: Przewodniczący sesji: Lecture Session V
Autorzy:  Tomanek E., Ratuszniak A.
Praca: Przewodniczący sesji: Zapalenia ucha środkowego u dzieci
Autorzy:  Mrówka M., Matusiak M., Boruta M.
Praca: Ocena zdolności odczuwania smaku u pacjentów przed i po stapedotomii
Autorzy:  Bieńkowska K., Wojciechowski M., Król B., Skarżyński P.H.
Praca: Ocena funkcjonowania poznawczego w grupie pacjentów z szumami usznymi
Autorzy:  Skarżyński P.H., Bieńkowska K., Świerniak W., Rajchel J.J., Raj-Koziak D., Gos E., Skarżyński H.
Praca: Gruczolak ucha środkowego
Autorzy:  Skarżyński H., Barylyak R., Boruta M., Skarżyńska B.
Praca: Pourazowe uszkodzenie ucha środkowego
Autorzy:  Boruta M., Skarżyński P.H., Kaczyńska B., Dziendziel B., Skarżyński H.
Praca: Organizacja tonotopowa pierwotnej kory słuchowej u osób z szumami usznymi lub z częściową głuchotą
Autorzy:  Cieśla K., Wolak T., Lewandowska M., Lorens A., Rusiniak M., Pluta A., Skarżyński H.
Praca: Istotne zmiany związane z wiekiem w narządach słuchu u starszych pacjentów leczonych w Opolskim Centrum Słuchu i Mowy. Analiza statystyczna danych z lat 2010–2016
Autorzy:  Skarżyński P.H., Cudejko R., Weron K., Kopaniecka K.
Praca: Efekty zastosowania aparatów na przewodnictwo kostne u dziecka z obustronnym niedosłuchem mieszanym – studium przypadku
Autorzy:  Cywka K., Sztabnicka A., Skarżyński P.H., Kutyba J.
Praca: Leczenie niedosłuchu w zespole Cogana
Autorzy:  Dąbkowska A., Pastuszak A., Dziendziel B., Boruta M., Skarżyński H.
Praca: Problemy diagnostyczne w postawieniu rozpoznania i ustaleniu strategii leczenia w zespole Perraulta
Autorzy:  Skarżyński H., Ołdak M., Dąbkowska A., Dziendziel B., Skarżyński P.H.
Praca: Leczenie szumów usznych w częściowej głuchocie – PDT-EC
Autorzy:  Skarżyński P.H., Skarżyński H., Lorens A., Dziendziel B., Raj-Koziak D.
Praca: Leczenie zaburzeń słuchu w zespole Vatera
Autorzy:  Fronczak P., Skarżyński P.H., Dziendziel B., Skarżyński H.
Praca: Leczenie zaburzeń słuchu w zespole Dandy-Walkera
Autorzy:  Fronczak P., Groszek E., Skarżyński P.H., Dziendziel B., Skarżyński H.
Praca: Leczenie zaburzeń słuchu w zespole Fahra
Autorzy:  Groszek E., Buniowska B., Dziendziel B., Skarżyński H.
Praca: Charakterystyka funkcji wejście/wyjście dla emisji otoakustycznych wywołanych przez krótkie tony
Autorzy:  Jędrzejczak W., Kochanek K., Piłka E., Skarżyński H.
Praca: Rozwój umiejętności muzycznych po wszczepieniu implantu ślimakowego – studium przypadku
Autorzy:  Kaczyńska B., Skarżyński H., Szkiełkowska A., Skarżyńska M.B.
Praca: Zmiany w odbiorze muzyki przy jednostronnym upośledzeniu słuchu po wszczepieniu implantu ucha środkowego
Autorzy:  Kaczyńska B., Skarżyński H., Skarżyńska M.B.
Praca: Przetrwała tętnica strzemiączkowa – opis przypadku
Autorzy:  Kąkolewska T., Skarżyński H.
Praca: Ocena wpływu polaryzacji krótkiego tonu o częstotliwości 500 Hz na progi fali V słuchowych potencjałów wywołanych pnia mózgu – ABR
Autorzy:  Kochanek K., Korzeniec K., Piłka A., Śliwa L., Skarżyński H.
Praca: Objawy współwystępujące i dodatkowe obciążenia zdrowotne a wyniki leczenia dorosłych pacjentów z nagłym niedosłuchem czuciowo-nerwowym
Autorzy:  Niedziałek I., Skarżyński P.H.
Praca: Leczenie niedosłuchu za pomocą implantu ślimakowego u pacjenta z zespołem Jouberta – opis przypadku
Autorzy:  Skarżyński H., Król B., Osińska K., Skarżyńska B.
Praca: Ocena korzyści słuchowych po wszczepieniu implantu ślimakowego u pacjentów z jednostronną głuchotą i pacjentów z asymetrycznym niedosłuchem
Autorzy:  Kruszyńska M., Pastuszak D., Obrycka A., Lorens A., Skarżyński H.
Praca: Czy rodzice są świadomi występowania ubytku słuchu u swoich dzieci. Wyniki badań przesiewowych słuchu w województwie małopolskim
Autorzy:  Kunz K., Ludwikowski M., Skarżyński P.H.
Praca: Badania przesiewowe słuchu u dzieci z Azji i Afryki
Autorzy:  Skarżyński P.H., Ludwikowski M., Kutyba J., Świerniak W., Skarżyńska M.B.
Praca: Efekty zastosowania aplikacji ReSound Relief w terapii szumów usznych – wyniki wstępne
Autorzy:  Kutyba J., Świerniak W., Skarżyński P.H.
Praca: Ocena aplikacji ReSound Relief pod względem przydatności w praktyce klinicznej do terapii szumów usznych
Autorzy:  Kutyba J., Skarżyński P.H., Sulich R.
Praca: Szumy uszne u pacjentów z niedosłuchem uwarunkowanym mutacjami mitochondrialnego DNA
Autorzy:  Lechowicz U., Pollak A., Raj-Koziak D., Rydzanicz M., Skarżyński H., Płoski R., Ołdak M.
Praca: Kompensacja funkcji słyszenia po wszczepieniu implantu ślimakowego u pacjentów z częściową głuchotą
Autorzy:  Lorens A., Skarżyński H.
Praca: Implant ślimakowy w terapii szumów usznych u pacjentów z jednostronną głuchotą
Autorzy:  Lorens A., Kruszyńska M., Obrycka A., Pastuszak D., Skarżyński P.H., Raj-Koziak D., Skarżyński H.
Praca: Słuch elektryczno-naturalny w leczeniu częściowej głuchoty u dorosłych (PDT-ENS)
Autorzy:  Skarżyński H., Lorens A., Dziendziel B., Kaczyńska B., Skarżyński P.H.
Praca: Analiza polimorfizmu funkcjonalnego genów MMP-9 i BDNF w poszukiwaniu potencjalnego biomarkera neuroplastyczności u dzieci z głębokim niedosłuchem czuciowo-nerwowym leczonych za pomocą wszczepienia implantu ślimakowego w IFPS
Autorzy:  Matusiak M., Rejmak-Kozicka E., Kaczmarek L., Skarżyński H.
Praca: Postępowanie w zaburzeniach słuchu występujących u pacjentów z zespołem Downa
Autorzy:  Mrówka M., Skarżyński H., Porowski M., Skarżyński P.H.
Praca: Zespół Treachera-Collinsa – współczesne możliwości terapii
Autorzy:  Mrówka M., Skarżyński P.H., Dziendziel B., Porowski M., Skarżyński H.
Praca: Pilotażowe Badania Przesiewowe Słuchu w Kamerunie i Nigerii
Autorzy:  Skarżyński P.H., Ludwikowski M., Najjar M.A., Skarżyńska M.B.
Praca: Wpływ 12-tygodniowych ćwiczeń mięśniowo-oddechowych wykonywanych zgodnie z indyjską filozofią jogi na jakość życia pacjentów z chronicznymi szumami usznymi
Autorzy:  Niedziałek I., Milner R., Ganc M., Lewandowska M., Raj-Koziak D., Skarżyński H.
Praca: Wcześniejsze zapalenia uszu a wyniki badań przesiewowych słuchu w województwie podlaskim
Autorzy:  Ludwikowski M., Skarżyński P.H., Nykiel K.
Praca: Problem diagnostyczny i kierunki terapii w zespole Susaca
Autorzy:  Olszewska-Staroń A., Ołdak M., Dziendziel B., Skarżyński H.
Praca: Pierwsze niezależne potwierdzenie zaangażowania genu PTPRQ w rozwój niedosłuchu dominującego
Autorzy:  Ołdak M., Oziębło D., Adamiok A., Sarosiak A., Skarżyński H.
Praca: Dowód przeciwko dwugenowemu TMPRSS3/GJB2 dziedziczeniu niedosłuchu – praktyczna lekcja w dobie sekwencjonowania wysokoprzepustowego
Autorzy:  Ołdak M., Lechowicz U., Pollak A., Oziębło D., Skarżyński H.
Praca: Leczenie niedosłuchu za pomocą implantu ślimakowego u pacjenta z zespołem Pendreda
Autorzy:  Skarżyński H., Osińska K., Król B., Skarżyński P.H.
Praca: Leczenie niedosłuchu za pomocą implantu ślimakowego u pacjenta z zespołem CHARGE
Autorzy:  Skarżyński H., Osińska K., Król B., Skarżyński P.H.
Praca: Wyniki leczenia nagłego niedosłuchu czuciowo-nerwowego u pacjentów dorosłych za pomocą sterydoterapii i hiperbarii tlenowej
Autorzy:  Krawczyńska A., Marciniak J., Niedziałek I., Skarżyński P.H.
Praca: Przydatność badania tomografii komputerowej w ocenie wad wrodzonych ucha środkowego i zewnętrznego przed planowanym wszczepieniem implantu typu Vibrant Soundbridge – opis przypadku
Autorzy:  Kwasiuk M., Osińska K., Porowski M., Skarżyński P.H., Skarżyńska M.B.
Praca: Rehabilitacja neurologopedyczno-psychologiczna pacjenta po udarze niedokrwiennym pnia mózgu w wyniku zakrzepicy tętniaka wrzecionowatego tętnicy podstawnej
Autorzy:  Ossolińska M., Szpirak-Dec B., Figiel M., Kwaśny-Czehak K., Szuber D., Skarżyński P.H.
Praca: Leczenie zaburzeń słuchu w zespole BOFSa
Autorzy:  Piecuch A., Dziendziel B., Skarżyński H.
Praca: Ocena wpływu rodzaju urządzenia pomiarowego na amplitudę sygnału emisji otoakustycznej produktów zniekształceń nieliniowych
Autorzy:  Piłka E., Jędrzejczak W., Olszewski Ł., Kochanek K., Skarżyński H.
Praca: Leczenie zaburzeń słuchu w zespole oczno-uszno-kręgowym (Goldenhara)
Autorzy:  Porowski M., Skarżyński H., Mrówka M., Skarżyński P.H.
Praca: Zastosowanie implantów ślimakowych w leczeniu głuchoty w złożonych wadach kardiologicznych
Autorzy:  Porowski M., Cieśla W., Werner B., Zawadzka-Głos L., Skarżyński P.H., Skarżyński H.
Praca: Dokuczliwość szumów usznych wśród pacjentów z implantem pniowym
Autorzy:  Skarżyński P.H., Rajchel J.J., Lorens A., Dziendziel B., Skarżyński H.
Praca: Wytyczne Amerykańskiego Towarzystwa Otolaryngologii, Chirurgii Głowy i Szyi dotyczące diagnostyki i postępowania terapeutycznego w przypadku szumów usznych u osób dorosłych
Autorzy:  Rajchel J.J., Raj-Koziak D., Skarżyński P.H., Skarżyński H.
Praca: Międzykulturowa adaptacja kwestionariusza Tinnitus Handicap Inventory do języka polskiego
Autorzy:  Skarżyński P.H., Rajchel J.J., Raj-Koziak D., Piłka A., Rostkowska J., Skarżyński H.
Praca: Problemy w codziennym funkcjonowaniu pacjentów z szumami usznymi a współwystępujący niedosłuch
Autorzy:  Rajchel J.J., Raj-Koziak D., Bieńkowska B., Świerniak W., Skarżyński P.H., Skarżyński H.
Praca: Ocena psychometryczna rzetelności i trafności kwestionariusza THS
Autorzy:  Raj-Koziak D., Gos. E., Rajchel J.J., Piłka A., Skarżyński H., Skarżyński P.H.
Praca: Postępowanie diagnostyczne w przypadku szumów usznych dziecięcych
Autorzy:  Raj-Koziak D., Skarżyński H., Skarżyński P.H., Bieńkowska K., Gos E.
Praca: Objawy depresji a zastosowanie implantu ślimakowego u osób po 65 roku życia
Autorzy:  Rostkowska J., Wojewódzka B., Geremek-Samsonowicz A.
Praca: Porównanie wyników pomiarów tympanometrii szerokopasmowej w dwu urządzeniach
Autorzy:  Śliwa L., Kochanek K., Skarżyński H.
Praca: Przed- i pooperacyjna ocena częstości występowania oraz uciążliwości szumów usznych wśród dorosłych pacjentów zakwalifikowanych do wszczepienia implantu ślimakowego w Światowym Centrum Słuchu
Autorzy:  Skarżyński P.H., Świerniak W., Dziendziel B., Gocel M., Ratajczak A., Kutyba J., Rajchel J.J., Bieńkowska K., Skarżyński H.
Praca: Ocena związku pomiędzy uciążliwością szumów usznych a funkcjonowaniem poznawczym
Autorzy:  Skarżyński P.H., Świerniak W., Bieńkowska K., Rajchel J.J., Raj-Koziak D., Gos E., Skarżyński H.
Praca: Nietypowy przebieg zespołu poszerzonego wodociągu przedsionka
Autorzy:  Tacikowska G., Pietrasik K., Sosna M.
Praca: Rejestracja wywołanych akustycznie potencjałów wewnątrzślimakowych u osób z częściową głuchotą, użytkowników implantów ślimakowych
Autorzy:  Walkowiak A., Lorens A., Pieczykolan A., Skarżyński H.
Praca: Wrodzone poszerzenie wodociągu przedsionka
Autorzy:  Wawszczyk S., Skarżyński P.H., Skarżyński H.
Praca: Analiza wartości ładunków elektrycznych stosowanych do kompensacji funkcji słyszenia w różnych grupach użytkowników implantów ślimakowych
Autorzy:  Wiśniewski T., Lorens A., Obrycka A., Walkowiak A., Skarżyński H.
Praca: Częstość występowania ubytków słuchu wśród chłopców i dziewczynek w województwie lubelskim
Autorzy:  Włodarczyk S., Ludwikowski M., Skarżyński P.H.
Praca: Zespół Fahra – rzadka choroba o złożonej symptomatologii
Autorzy:  Zaborek M., Łyczba J., Skarżyński P.H.
Praca: Osiągnięcia szkolne na zakończenie nauki w szkole podstawowej użytkowników implantów ślimakowych a wiek, w którym przeprowadzono operację
Autorzy:  Zgoda M., Lorens A., Obrycka A., Putkiewicz-Aleksandrowicz J., Skarżyński H.
Praca: Implantacja ślimakowa w zespole Cogana
Autorzy:  Zygadło J., Pastuszak A., Skarżyński P.H.
Praca: Terapia Neurofeedback 9-letniego chłopca z zespołem nadpobudliwości psychoruchowej i centralnymi zaburzeniami przetwarzania słuchowego
Autorzy:  Ganc M., Milner R., Jędrzejczak W., Skarżyński H.
Praca: Ocena zastosowania systemu CROS u dziecka z głębokim jednostronnym niedosłuchem odbiorczym – opis przypadku
Autorzy:  Sztabnicka A., Cywka K., Skarżyński P.H., Kutyba J..
Praca: Uczestnik konferencji
Autor:  Czajka N.

Nazwa: „O tym się nie mówi V – Innowacje w edukacji oraz perspektywy rozwoju osób niesłyszących i słabosłyszących”
Data: 6-8 IV 2018
Miejsce: Lublin, Polska
Praca: Tożsamość osób głuchych z implantem ślimakowym – o czym mówią badania wstępne osób dorosłych z głuchotą prelingwalną? Pytania i dylematy
Autor:  Kobosko J.
Praca: Wyniki szkolne na zakończenie nauki w szkole podstawowej uczniów – użytkowników implantów ślimakowych, a wiek w którym przeprowadzono operację
Autorzy:  Zgoda M., Lorens A., Obrycka A., Putkiewicz-Aleksandrowicz J., Skarżyński H.

Nazwa: 4th International Symposium on Otosclerosis and Stapes Surgery
Data: 6-7 IV 2018
Miejsce: Kraków, Polska
Praca: Organizing Committee
Autorzy:  Skarżyński H., Skarżyński P.H., Chyłkiewicz J., Gałęska E., Kuca A., Miąskiewicz M., Michaluk P., Nowicki M., Okrasa R., Rupiewicz A., Wanatowska O., Wołujewicz K., Zalewska A.
Praca: Round Table I, Chairmen: Otosclerosis and active hearing implants
Autorzy:  Skarżyński H., Skarżyński P.H.
Praca: Chairman: Lecture Session I
Autor:  Osińska K.
Praca: Opening Session, Chairmen: Otosclerosis in the World Hearing Center
Autorzy:  Skarżyński H., Skarżyński P.H.
Praca: Round Table II, Chairman: Difficult Situations in Stapes Surgery
Autor:  Matusiak M.
Praca: Free Papers I, Chairmen: Outcomes
Autorzy:  Porowski M., Gos E.
Praca: The pre–and postoperative assessment of quality of life and hearing benefits in group of patients with otosclerosis undergoing stapedotomy
Autorzy:  Skarżyński P.H., Bieńkowska K., Dziendziel B., Świerniak W., Gos E., Skarżyński H.
Praca: Measuring the postoperative change in quality of life and its significant correlates among patients with otosclerosis–the preliminary findings
Autorzy:  Skarżyński P.H., Dziendziel B., Świerniak W., Bieńkowska K., Rajchel J.J., Gos E., Skarżyński H.
Praca: The assesment of the auditory benefits after stapedotomy using audiometric tests and self-report questionnaire
Autorzy:  Skarżyński P.H., Ratajczak A., Dziendziel B., Świerniak W., Gos E., Bieńkowska K., Skarżyński H.
Praca: Assessment of tinnitus oppressiveness using the TFI questionnaire after the implantation of the CODACS system–a case study
Autorzy:  Fludra M., Ratuszniak A., Król B., Skarżyński P.H., Skarżyński H.
Praca: Clinically important change in tinnitus sensation after stapedotomy
Autorzy:  Gos E., Raj-Koziak D., Dziendziel B., Skarżyński P.H., Skarżyński H.
Praca: Audiometric results after stapedotomy with platinum prosthesis
Autorzy:  Skarżyński H., Król B., Skarżyński P.H., Osińska K.
Praca: Free Papers II, Chairman: Pathogenesis and Diagnosis
Autor:  Raj-Koziak D.
Praca: Genetic factors in the development of otosclerosis
Autorzy:  Ołdak M., Oziębło D., Pollak A., Lechowicz U., Adamiok A., Skarżyński H.
Praca: Genetic association analysis in Polish patients with otosclerosis
Autorzy:  Oziębło D., Adamiok A., Domagała S., Skarżyński H., Ołdak M.
Praca: An attempt to dissect the genetic background of familial otosclerosis
Autorzy:  Pollak A., Skarżyński H., Ołdak M.
Praca: Otosclerosis or otosclerosis-like stapes fixation in patient with mixed hearing loss and COCH pathogenic variant?
Autorzy:  Oziębło D., Adamiok A., Tacikowska G., Furmanek M., Skarżyński H., Ołdak M., Skarżyński P.H.
Praca: Stapes fixation in enlarged vestibular aqueduct due to SLC26A4 pathogenic variants
Autorzy:  Lechowicz U., Pollak A., Tacikowska G., Skarżyński H., Ołdak M.
Praca: Stapes fixation in female carriers of POU3F4 pathogenic variants mimicking otosclerosis
Autorzy:  Pollak A., Lechowicz U., Tacikowska G., Niedziałek I., Furmanek M., Skarżyński H., Ołdak M.
Praca: The pre–and postoperative assessment of tinnitus distress severity among patients qualified for stapedotomy–preliminary findings
Autorzy:  Skarżyński P.H., Świerniak W., Dziendziel B., Bieńkowska K., Gos E., Rajchel J.J., Skarżyński H.
Praca: Evaluating of the prevalence and severity of tinnitus in otosclerosis patients
Autorzy:  Skarżyński P.H., Dziendziel B., Bieńkowska K., Świerniak W., Gos E., Skarżyński H.
Praca: Genetic background of osteogenesis imperfecta in Polish patients
Autorzy:  Adamiok A., Osińska K., Oziębło D., Skarżyński P.H., Ołdak M., Skarżyński H.
Praca: Chairmen: Lecture Session II
Autorzy:  Wolak T., Kowalczuk A.
Praca: Chairmen: Lecture Session III
Autorzy:  Skarżyński P.H., Cywka K.
Praca: Free Papers III, Chairman: Diagnostic Approaches
Autor:  Boruta M.
Praca: Wideband absorbance measures for assessment of otosclerotic ears: A preliminary study
Autorzy:  Kochanek K., Śliwa L., Skarżyński H.
Praca: Audiological profile of patients with large vestibular aqueduct
Autorzy:  Raj-Koziak D., Krasnodębska P., Gos E., Skarżyński H., Skarżyński P.H.
Praca: Round Table III, Chairman: Revision Stapes Surgery
Autor:  Lorens A.
Praca: Free Papers IV, Chairmen: Treatment Approaches
Autorzy:  Porowski W., Sosna M.
Praca: Round Table IV, Chairman: Genetics in Otosclerosis
Autorzy:  Skarżyński H., Ołdak M.
Praca: Instructional Course I, Chairman: A New Reversal Steps Stapedotomy
Autor:  Śliwa L.
Praca: Instructional Course II, Chairman: Otosclerosis: From Standard to Challenging Cases
Autor:  Barylyak R.
Praca: Chairman: Lecture Session IV
Autor:  Mrówka M.
Praca: Chairmen: Lecture Session V
Autorzy:  Tomanek E., Ratuszniak A.
Praca: Free Papers V, Chairman: Ossicular Prostheses
Autor:  Pławski K.
Praca: Audiometric results after stapedotomy with KURZ Skarżyński prosthesis
Autorzy:  Skarżyński H., Król B., Skarżyński P.H., Osińska K.
Praca: Free Papers, Chairman: Implants in Treatment of Otosclerosis
Autor:  Król B.
Praca: Evaluation of the effectiveness and efficacy of the CODACS system in patients with otosclerosis
Autorzy:  Ratuszniak A., Osińska K., Skarżyński P.H., Skarżyński H.
Praca: Cochlear Implantation in Adult Patients with Far Advanced Otosclerosis – Systematic Review
Autorzy:  Kowalczuk A., Ludwikowski M., Skarżyński H., Skarżyński P.H.
Praca: Assessment of wideband absorbance in patients with middle-ear implants: A preliminary study
Autorzy:  Skarżyński H., Kochanek K., Śliwa L., Jędrzejczak W.W.
Praca: Hearing loss among Osteogenesis imperfecta patients – experience of World Hearing Center
Autorzy:  Osińska K., Skarżyński P.H., Skarżyński H.
Praca: Taste disorders after stapedotomy
Autorzy:  Wojciechowski M., Król B., Skarżyński P.H.
Praca: Malleus ankylosis. Case report
Autorzy:  Skarżyński H., Plichta Ł.
Praca: Surgical treatment of the 5-year old boy with otosclerosis
Autorzy:  Skarżyński H., Boruta M., Dziendziel B., Skarżyński P.H.
Praca: Round Table V, Chairman: Biomechanics of Stapes Surgery
Autor:  Kochanek K.
Praca: Tinnitus in the patient with neuroendocrine adenoma of middle ear (NAME)
Autorzy:  Buksińska M., Skarżyński P.H., Skarżyński H.
Praca: BOR syndrome – case report
Autorzy:  Buksińska M., Błażejewska A., Skarżyński P.H., Skarżyński H.
Praca: Is the chamber stapes prosthesis safe for patients?
Autorzy:  Girejko G., Mrówka M., Skarżyński P.H., Kwacz M.
Praca: Chamber stapes prosthesis – preclinical study of sound transmission
Autorzy:  Kwacz M., Pudlik M., Mrówka M., Gambin W.
Praca: Coexistence of congenital stapes ankylosis with middle ear malformations in children
Autorzy:  Młotkowska-Klimek P., Skarżyński H.
Praca: Progressive otosclerosis with bilateral sensorineural hearing loss and vestibular impairment – case report
Autorzy:  Pietrasik K., Tacikowska G., Sosna M., Skarżyński H.
Praca: Stapes surgery for paediatric otosclerosis – a literature review
Autorzy:  Rajchel J.J., Skarżyński H., Dziendziel B., Boruta M., Skarżyński P.H.
Praca: Stapedotomy in the only hearing ear with persistent tinnitus
Autorzy:  Skarżyński H., Plichta Ł., Wawszczyk S., Skarżyński P.H.
Praca: Tinnitus evaluation method in adult patients with otosclerosis
Autorzy:  Skarżyński P.H., Dziendziel B., Świerniak W., Bieńkowska K., Skarżyński H.
Praca: Audiologic outcomes after stapedotomy in Ehlers – Danlos Syndrome – pediatric cases report
Autorzy:  Skarżyński P.H., Dziendziel B., Wawszczyk S., Boruta M., Skarżyński H.
Praca: Long-term hearing results after stapes surgery – observation of 5 and 10 years follow-up
Autorzy:  Skarżyński H., Kutyba J., Ratajczak A., Gocel M., Gos E., Skarżyński P.H.
Praca: Ossiculoplasty in single sided conductive hearing loss with suspected otosclerosis
Autorzy:  Skarżyński H., Bartosik J., Kaczyńska B., Skarżyńska M.B.
Praca: Certain causes of surgical treatment failure of otosclerosis – case report
Autorzy:  Skarżyński H., Plichta Ł.
Praca: Promontorium drilling for better visualization of oval window – case report
Autorzy:  Skarżyński H., Plichta Ł.
Praca: Stapedotomy in the only hearing ear
Autorzy:  Skarżyński P.H., Skarżyński H.
Praca: Impact of stapes surgery on tinnitus in patient with osteogenesis imperfecta – a case study
Autorzy:  Skarżyński P.H., Osińska K., Dziendziel B., Rajchel J.J.
Praca: Effectiveness of stapes surgery in patients over 60 years old
Autorzy:  Skarżyński P.H., Gocel M., Bieńkowska K., Dziendziel B., Kutyba J., Ratajczak A., Gos E., Skarżyński H.
Praca: Effectiveness of stapes surgery in the elderly – review of literature
Autorzy:  Skarżyński P.H., Gocel M., Dziendziel B., Skarżyński H.
Praca: Evaluation of auditory benefits in a patient with Treacher Collins Syndrome after stapedotomy – a case report
Autorzy:  Skarżyński P.H., Ratajczak A., Dziendziel B., Skarżyński H.
Praca: Review of possible postoperative otoneurological complications after stapedotodomy
Autorzy:  Sosna M., Tacikowska G., Uszyńska-Tuzinek M., Skarżyński P.H., Skarżyński H.
Praca: Uczestnik konferencji
Autor:  Czajka N.

Nazwa: IV Sympozjum: Wyzwania Współczesnej Protetyki Słuchu/XXIII Kongres Polskiego Stowarzyszenia Protetyków Słuchu
Data: 12-13 IV 2018
Miejsce: Poznań, Polska
Praca: Badania przesiewowe słuchu u osób dorosłych/Hearing screening in adults
Autor:  Kochanek K.
Praca: Przewodniczący sesji
Autor:  Kochanek K.
Praca: Komitet Naukowy
Autorzy:  Skarżyński H., Kochanek K.

Nazwa: Baltic Business Forum
Data: 18-20 IV 2018
Miejsce: Świnoujście, Polska
Praca: Współczesne metody diagnozowania i terapii zaburzeń słuchu – polska szkoła leczenia wad słuchu
Autorzy:  Kochanek K., Skarżyński H.

Nazwa: AmericanOtological Society, The 151st Annual Spring Meeting
Data: 18-22 IV 2018
Miejsce: Waszyngton, USA
Praca: Electro-Natural Stimulation (ENS) in Partial Deafness Treatment: Paediatric Case Series
Autorzy:  Skarżyński H., Skarżyński P.H.

Nazwa: Konferencja  naukowo szkoleniowa AAA 2018
Data: 18-21 IV 2018
Miejsce: USA, Nashville
Praca: Effects using of the ReSound Relief application in therapy of tinnitus
Autorzy:  Kutyba J., Skarżyński P.H., Świerniak W., Ludwikowski M.
Praca: Uczestnik konferencji
Autor:  Mazur T.
Praca: Audiological Evaluation of the Novel Bone-Conduction Hearing Device ADHEAR
Autorzy:  Ratuszniak A., Skarżyński P.H., Kozieł M., Cywka K., Sztabnicka A., Skarżyński H.
Praca: Telemedical Fitting of Patients with Cochlear Implants in Central Asia
Autorzy:  Skarżyński P.H., Ludwikowski M., Walkowiak A., Cywka K., Sztabnicka A., Skarżyński H.
Praca: Assessment of auditory Rehabilitation in Children Up to Two Years Old After the Use of Hearing Aids
Autorzy:  Cywka K., Sztabnicka A., Kutyba J., Dziendziel B., Skarżyński P.H.
Praca: The Evaluation of Audiological Benefits after Bonebridge System Implantation
Autorzy:  Skarżyński P.H., Król B., Osińska K., Kozieł M., Cywka K., Sztabnicka A., Skarżyński H.
Praca: Subjective and Objective Evaluation of Hearing with Baha Attract system
Autorzy:  Skarżyński P.H., Kozieł M., Tomaszewska I., Cywka K., Sztabnicka A., Skarżyński H.
Praca: Telemedical Fitting of Patients with Cochlear Implants in Central Asia
Autor:  Skarżyński P.H.

Nazwa: 13th Congress of the European Skull Base Society
Data: 19-21 IV 2018
Miejsce: Warszawa, Polska
Praca: Uczestnik konferencji
Autor:  Rajchel J.

Nazwa: Neuronus 2018 IBRO Neuroscience Forum
Data: 20-22 IV 2018
Miejsce: Kraków, Polska
Praca: Levels of glutamine and glutamate in tinnitus patients assessed with proton magnetic resonance spectroscopy
Autorzy:  Wójcik J., Cieśla K., Pluta A., Skarżyński P.H., Wolak T.
Praca: Tonotopic organisation of auditory cortex in sensorineural hearing loss.. and more
Autorzy:  Cieśla K., Wolak T., Lorens A., Kochanek K., Skarżyński H.

Nazwa: AmericanOtological Society, The 151st Annual Spring Meeting
Data: 20-21 IV 2018
Miejsce: Waszyngton, USA
Praca: Electro-Natural Stimulation (ENS) in Partial Deafness Treatment: Paediatric Case Series
Autorzy:  Skarżyński H., Lorens A., Dziendziel B., Skarzyński P.H.

Nazwa: 27th Congress of the European Rhinologic Society
Data: 22-26 IV 2018
Miejsce: Londyn, Wielka Brytania
Praca: Employment of Hydrodebrider in treatment of Chronic Rhinosinustis and bacterial colonisation in nose
Autorzy:  Łazęcka K., Gwizdalska I., Witkowska E., Stręk P., Mickielewicz A., Wawszczyk S., Skarżyński P.H., Skarżyński H.
Praca: Use of sinus surgery navigation systems in treatment of recurrent CRS
Autorzy:  Łazęcka K., Gwizdalska I., Witkowska E. Dąbrowska-Bień J., Mickielewicz A, Wawszczyk S., Skarżyński P.H., Skarżyński H.
Praca: Retrospective assessment of factors influencing sinus reoperation in patients with CRS in the material of the Institute of Physiology and Pathology of Hearing
Autorzy:  Łazęcka K., I. Gwizdalska, Witkowska E. Dąbrowska-Bień J., Mickielewicz A, Wawszczyk S., Skarżyński P.H., Skarżyński H.

Nazwa: ERS 2018
Data: 22-26 IV 2018
Miejsce: Londyn, Wielka Brytania
Praca: Meningioma in nasal cavity in patient with neurofibromatosis
Autorzy:  Mickielewicz A., Gwizdalska I., Skarżyński H.
Praca: Silent sinus syndrome – report of a case
Autorzy:  Mickielewicz A., Gwizdalska I., Łazęcka K., Witkowska E., Skarżyński P.H., Skarżyński H.
Praca: Employment of Hydrodebrider in treatment of Chronic Rhinosinustis and bacterial colonisation in nose
Autorzy:  Łazęcka K., Gwizdalska I., Skarżyński P.H., Stręk P., Wawszczyk S., Witkowska E., Mickielewicz A., Skarżyński H.
Praca: Use of sinus surgery navigation systems in treatment of recurrent CRS
Autorzy:  Łazęcka K., Gwizdalska I., Dąbrowska-Bień J., Mickielewicz A., Skarżyński H., Skarżyński P.H., Wawszczyk S.
Praca: Reoperations post endoscopic sinus surgeries with the use of hydrodebrider system
Autorzy:  Mickielewicz A., Wawszczyk S., Gwizdalska I., Łazęcka K., Dąbrowska-Bień J., Witkowska E., Skarżyński P.H., Skarżyński H.,
Praca: Complications in septoplasty and septoplasty with turbinate surgery based on a large group of 5639 patients
Autorzy:  Dąbrowska-Bień J., Skarżyński P.H., Gwizdalska I., Łazęcka K., Skarżyński H.
Praca: The Polish version of the Nasal Obstruction Symptom Evaluation (NOSE) scale a cross-cultural adaptation in a clinical population
Autorzy:  Dąbrowska-Bień J., Skarżyński P.H., Gwizdalska I., Łazęcka K., Skarżyński H.

Nazwa: 9th Singapore Allergy and Rhinology Conference
Data: 3-5 V 2018
Miejsce: Singapur, Singapur
Praca: Uczestnik konferencji
Autor:  Skarżyński P.H.

Nazwa: 14th Warsaw International Medical Congress
Data: 10-13 V 2018
Miejsce: Warszawa, Polska
Praca: Evaluation of bone-conduction implantation benefits in adult patients with Single Sided Deafness
Autorzy:  Gocel M., Rajchel J.J., Dziendziel B. , Skarżyński P.H., Skarżyński H.
Praca: Tinnitus handicap and psychological factors
Autorzy:  Rajchel J.J., Skarżyński P.H., Raj-Koziak D.
Praca: The assessment of the auditory benefits after stapedotomy using audiometric tests and self-report questionnaire
Autorzy:  Ratajczak A., Dziendziel B., Świerniak W., Skarżyński H., Skarżyński P.H.
Praca: Are parents aware of hearing problems in their children? Results of hearing screening program in the Malopolskie voivodeship
Autorzy:  Kunz K., Ludwikowski M., Skarżyński P.H.
Praca: Previous ear infections based on parents report and the results of hearing screening program in  Podlaskie voivodship
Autorzy:  Nykiel K., Ludwikowski M., Skarżyński P.H.
Praca: Assessment of patients taste ability after stapedotomy
Autorzy:  Bieńkowska K., Wojciechowski M., Król B., Skarżyński P.H.
Praca: Results of hearing screening program in the Lubelskie voivodeship – are there any gender differences?
Autorzy:  Włodarczyk K., Ludwikowski M., Skarżyński P.H.
Praca: The frequency of co-occuring symptoms and comorbidities in adult patients with sudden sensorineural hearing loss and their relationship with hearing recovery
Autorzy:  Marciniak J., Krawczyńska A., Skarżyński P.H.
Praca: Audiological evaluation of the novel bone conduction hearing device ADHEAR in patients with different hearing loss
Autorzy:  Renke K., Ratuszniak A., Kozieł M., Skarżyński H., Cywka K., Skarżyński P.H.

Nazwa: The Mediterranean Society of Otology and Audiology International Meeting
Data: 13-15 V 2018
Miejsce: Jerozolima, Izrael
Praca: Telemedicine in Otology
Autorzy:  Skarżyński P.H.
Praca:  Mini Symposium: Newborn Screening Programs
Autor:  Skarżyński P.H.
Praca: Round Table 12: Implantable Hearing Devices
Autor:  Skarżyński H.

Nazwa: 12th Congress of the European Laryngological Society
Data: 16-19 V 2018
Miejsce: Londyn, Wielka Brytania
Praca: Voice aspects in pathological sulcus vocalis with coexistant benign lesions of the vocal folds
Autorzy:  Miaśkiewicz B., Gos E., Szkiełkowska A., Panasiewicz A.
Praca: Fibrous mass of the vocal folds: clinical characteristics, treatment and voice results
Autorzy:  Miaśkiewicz B., Szkiełkowska A., Gos E.
Praca: Application of esophageal pH monitoring in differentia diagnosis of voice disorders in children
Autorzy:  Włodarczyk E., Miaśkiewicz B., Szkiełkowska A.

Nazwa: Molecular Biology of Hearing and Deafness 2018
Data: 16-19 V 2018
Miejsce: Getynga, Niemcy
Praca: First audiological characteristics of autosomal dominant hearing loss caused by a novel TBC1D24 gene alteration
Autorzy:  Oziębło D., Tacikowska G., Kochanek K., Skarżyński H., Ołdak

Nazwa: Tomatis Convention
Data: 18-21 V 2018
Miejsce: Warszawa, Polska
Praca: 20 lat historii Metody Tomatisa® w Polsce (badania i praktyka)
Autorzy:  Skarżyński H., Szkiełkowska A.
Praca: Ewaluacja testów uwagi słuchowej u dzieci 7 letnich po zastosowaniu terapii Metodą
Tomatisa: rozprawa doktorska dotycząca projektu „Uwaga! Sposób na sukces” realizowanego z udziałem 1000 dzieci
Autor:  Mularzuk M.
Praca: Polimodalna Stymulacja Słuchowa
Autor:  Czajka N.
Praca: Kapsuła Badań Zmysłów
Autor:  Piłka A.
Praca: Wpływ stymulacji dźwiękami na rozwój drogi słuchowej
Autor:  Wolak T.
Praca: Polymodality of interactions in stimulation of the child development
Autor:  Czajka N.
Praca: Ewaluacja testów uwagi słuchowej u dzieci 7 letnich po zastosowaniu terapii metodą Tomatisa
Autorzy:  Mularzuk M., Szkiełkowska A., Czajka N.

Nazwa: LION – the 13th Global Broadcast – Telekonferencja naukowa
Data: 22 V 2018
Miejsce: Kajetany, Polska
Praca: Ossikuloplastyka z użyciem cementu szkłojonomerowego, transmisja na żywo
Autor:  Skarżyński H.
Praca: Wszczepienie implantu ślimakowego w częściowej głuchocie
Autor:  Skarżyński H.

Nazwa: XI Balkan Congress Of Otorhinolaryngology
Data: 31 V – 2 VI 2018
Miejsce: Varna, Bułgaria
Praca: Evaluation of progress of auditory rehabilitation in children up to 2 years of age after the use of hearing aids
Autorzy:  Cywka K., Sztabnicka A., Skarżyński P.H.
Praca: Assessment of effectiveness of the hearing aids for patients with sudden deafness
Autorzy:  Sztabnicka A., Cywka K., Skarżyński P.H., Kutyba J.
Praca: Partial Deafness Treatment – long term results
Autor:  Skarżyński P.H.

Nazwa: ESPO 2018
Data: 2-5 VI 2018
Miejsce: Sztokholm, Szwecja
Praca: Cochlear Implant Session 1: How I do it – CI and Pain!
Autorzy:  Skarżyński P.H.
Praca: Pediatric a case study of electro – natural stimulation in partial deafness treatment
Autorzy:  Skarżyński H., Lorens A., Dziendziel B., Skarżyński P.H.
Praca: Chairman: Otology Session 10, Papers 4
Autorzy:  Skarżyński H.
Praca: Assessment of The Effectiveness of Bonebridge Implantation in Children
Autorzy:  Ratuszniak A., Gos E., Skarżyński P. H., Skarżyński H.
Praca: Audiological Evaluation of The Novel Bone Conduction Hearing Device Adhear in Patients with Conductive Hearing Loss
Autorzy:  Skarżyński P. H., Ratuszniak A., Kozieł M., Cywka K., Skarżyński H.
Praca: Radiological measurements of cochlea and hearing preservation
Autorzy:  Matusiak M., Skarżyński H., Lorens A., Furmanek M.
Praca: Application of vibrant soundbridge in hearing restoration after modified radical mastoidectomies in children
Autorzy:  Skarżyński H., Mrówka M., Porowski M., Ratuszniak A., Skarżyński P.H.
Praca: Long term observation of skin reaction in children using the transcutaneous implants for Baha
Autorzy:  Mrówka M., Skarżyński P.H., Porowski M., Ratuszniak A., Skarżyński H.
Praca: Challenges and possibilities of hearing loss treatment by bone conduction implant BAHA Attract in a child with Kostmann syndrome
Autorzy:  Skarżyński H., Dziendziel B., Skarżyński P.H.
Praca: Electric complementation of hearing in the treatment of partial deafness in the case of siblings
Autorzy:  Skarżyński P.H., Dziendziel B., Lorens A., Skarżyński H.
Praca: Long – term results of the implantation by bone-anchored hearing aids in group of patients with Treacher-Collins syndrome
Autorzy:  Skarżyński P.H., Dziendziel B., Ratajczak A., Renke K., Mrówka M., Skarżyński H.

Nazwa: Człowiek głuchoniemy – życie, wychowanie, edukacja
Data: 5 VI 2018
Miejsce: Warszawa, Polska
Praca: Tożsamość osoby głuchej w dobie implantów ślimakowych – wyzwania i dylematy współczesności
Autor:  Kobosko J.

Nazwa: Hearing Across the Lifespan HEAL 2018
Data: 7-9 VI 2018
Miejsce: Cernobbio, Włochy
Praca: The result of hearing screening among school-aged children in Lagos, Nigeria
Autorzy:  Bieńkowska K., Skarżyński P.H., Świerniak W., Ludwikowski M., Skarżyński H.
Praca: Hearing screening program among school-age children in eastern Poland
Autorzy:  Świerniak W., Skarżyński P.H., Ludwikowski M., Skarżyński H.
Praca: Pilot hearing screening program among school-age children in Tajikistan – a telemedicine model
Autorzy:  Świerniak W., Skarżyński P.H., Piłka A., Skarżyńska M.B., Włodarczyk A.W., Kholmatov D., Makhamadiev A., Hatzopoulos S.
Praca: Comparison of The Frequency of Positive Hearing Screening Outcomes in School – Age Children from Different Countries in Asia
Autorzy:  Skarżyński P.H., Ludwikowski M., Świerniak W., Bieńkowska K., Skarżyński H.
Praca: Hearing Screening For First Grade Pupils in Primary School in Mazowsze Region (Poland) in Years 2017/2018
Autorzy:  Ludwikowski M., Skarżyński P.H., Świerniak W., Bieńkowska K., Skarżyński H.
Praca: Central Auditory Processing Didorder (CAPD) – Hearing Screening Programme in Group of Children in School-Age
Autorzy:  Skarżyński P.H., Kochanek K., Piłka A., Jędrzejczak W.W., Bruski L., Skarżyński H.
Praca: Hearing Screening Programme in Schools in Rural Areas and Small Towns in The Eastern of Poland
Autorzy:  Skarżyński P.H., Kochanek K., Skarżyński H., Ludwikowski M., Bruski Ł.
Praca: Prevalence of Hearing Disorders in Western Poland – Analysis of 95.411 School-Age Children
Autorzy:  Skarżyński P.H., Kochanek K., Skarżyński H., Szkiełkowska A., Piłka A., Bruski L.
Praca: Procedures Used For Hearing Screening in Primary School Children: A Comparison of Audiometric and Objective Methods
Autorzy:  Skarżyński P.H., Śliwa L., Kochanek K., Piłka A.
Praca: Round Table, Panelist:  Pre – CI (Re)habilitation During The First Year Of Life – This Makes The Difference!
Autor:  Zgoda M.
Praca: Uczestnik konferencji
Autor:  Cywka K.

Nazwa: Lubelskie Dni Otolaryngologii
Data: 8-9 VI 2018
Miejsce: Kazimierz Dolny, Polska
Praca: Chirurgiczne protezowanie słuchu
Autor:  Skarżyński H.
Praca: Rozwój słuchowy małego dziecka z częściową głuchotą, użytkownika implantu ślimakowego
Autorzy:  Lorens A., Obrycka A., Skarżyński H.
Praca: Otoskleroza – w poszukiwaniu genów sprawczych
Autor:  Ołdak M.
Praca: Aktualne możliwości oceny uciążliwości i diagnostyki szumów usznych
Autor:  Raj-Koziak D.
Praca: Tympanometria szerokopasmowa w ocenie ucha środkowego
Autor:  Kochanek K.
Praca: Prowadzenie sesji
Autor:  Kochanek K.
Praca: Członek Komitetu Naukowego
Autor:  Ołdak M.

Nazwa: XXX Barany Society Meeting
Data: 10-13 VI 2018
Miejsce: Uppsala, Szwecja
Praca: The clinical characteristics of vestibular migraine – a  retrospective study of 156 patients  in reference to International Classification of Headache Disorders 3rd edition
Autorzy:  Tacikowska G., Rzeski M., Pietrasik K., Sosna M., Skarżyński H.
Praca: Influence of Partial Deafness Treatment  –  Electro Acoustic Stimulation (PDT-EAS) cochlear implantation on vestibular function
Autorzy:  Sosna M., Skarżyński P.H., Tacikowska G., Pietrasik K., Skarżyński H.

Nazwa: 10th International Congress of the Polish Society for Vascular Surgery
Data: 14-16 VI 2018
Miejsce: Warszawa, Polska
Praca: Uczestnik konferencji
Autor:  Cieśla W.

Nazwa: European Human Genetics Conference
Data: 16-19 VI 2018
Miejsce: Mediolan, Włochy
Praca: Evidence against TMPRSS3/GJB2 digenic inheritance of hearing loss – practical lesson learned in the era of high throughput sequencing
Autorzy:  Ołdak M., Lechowicz U., Pollak A., Oziębło D., Skarżyński H.
Praca: First independent confirmation of the PTPRQ gene involvement in autosomal dominant hearing loss
Autorzy:  Oziębło D., Adamiok A., Sarosiak A., Skarżyński H., Ołdak M.
Praca: First audiological characteristics of autosomal dominant hearing loss caused by a novel TBC1D24 gene alteration
Autorzy:  Oziębło D., Tacikowska G., Kochanek K., Skarżyński H., Ołdak M.
Praca: CIB2 gene in the pathogenesis of hearing loss – results of pooled DNA high throughput sequencing
Autorzy:  Pollak A., Gzik J., Jacoszek A., Lechowicz U., Stawiński P., Płoski R., Skarżyński H., Ołdak M.
Praca: Iterative Sequencing and Variant Screening (ISVS) as a novel pathogenic mutations search strategy
Autorzy:  Lechowicz U., Gambin T., Pollak A., Podgórska A., Stawiński P., Franke A., Petersen B., Firczuk M., Ołdak M., Skarżyński H., Płoski R.

Nazwa: 29th Congress of Union of The European Phoniatricians
Data: 13-16 VI 2018
Miejsce: Helsinki, Finlandia
Praca: Acoustic characteristics of voice in patients treated for sulcus vocalis
Autorzy:  Miaśkiewicz B., Szkiełkowska A., Włodarczyk E., Panasiewicz A., Skarżyński P.H.
Praca: Fibrous mass of the vocal folds: clinical characteristics, treatment and voice results
Autorzy:  Miaśkiewicz B., Szkiełkowska A., Włodarczyk E., Panasiewicz A.

Nazwa: VI Kongres Szczyt Zdrowia
Data: 20 VI 2018
Miejsce: Warszawa, Polska
Praca: Udział w debacie okrągłego stołu
Autor:  Skarżyński H.

Nazwa: Forum – Telemedycyna
Data: 20 VI 2018
Miejsce: Warszawa, Polska
Praca: Wykład wprowadzający „Perspektywy Telemedycyny w Polsce”
Autor:  Skarżyński H.

Nazwa: 14th ENT Danube Symposium
Data: 20-23 VI 2018
Miejsce: Krems, Austria
Praca: Vibrant Soundbridge – different possibilities in middle ear implants
Autor:  Skarżyński P.H.

Nazwa: European Academy of Otology & Neuro-Otology
Data: 20-23 VI 2018
Miejsce: Kopenhaga, Dania
Praca: Cochlear implantation – how to avoid and resolve complications (Round Table)
Autor:  Skarżyński P.H.
Praca: Complications related to inner ear malformation
Autor:  Skarżyński P.H.
Praca: Partial Deafness Treatment in Cochlear Implantation
Autor:  Skarżyński H.

Nazwa: 15th International conference on Cochlear Implants and other Implantable Auditory Technologies
Data: 27-30 VI 2018
Miejsce: Antwerpia, Belgia
Praca: Assessment of the effectiveness of a bonebridge implantation in children
Autorzy:  Ratuszniak A., Gos E. , Skarżyński P.H., Skarżyński H.
Praca: Application of the bonebridge implant with simultaneous reconstruction of the posterior wall of the external auditory canal with autogenuos material
Autorzy:  Ratuszniak A., Osińska K., Król B., Skarżyński P.H., Skarżyński H.
Praca: Audiological evaluation of the novel bone conduction hearing device adhear in patients with conductive hearing loss
Autorzy:  Skarżyński P.H., Ratuszniak A., Kozieł M., Cywka K., Skarżyński H.
Praca: Outcomes of cochlear implantation in patients with unilateral hearing loss
Autorzy:  Kruszyńska M., Lorens A., Obrycka A., Skarżyński P.H., Skarżyński H.
Praca: Academic achievement of children after cochlear implantation
Autorzy:  Zgoda M., Lorens A., Obrycka A., Skarżyński H.
Praca: School attainments of cochlear implant users evaluated at the end of primary education – the role of implantation age
Autorzy:  Zgoda M., Lorens A., Obrycka A., Skarżyński H.
Praca: Early auditory development of cochlear implanted children with partial deafness
Autorzy:  Obrycka A., Lorens A., Kruszyńska M., Skarżyński H.
Praca: Health Related Quality of Life improvement after cochlear implantation
Autorzy:  Obrycka A., Lorens A., Skarżyński P.H., Skarżyński H.
Praca: ESRT as a predictor in fine structure audio coding strategy and variable pulse duration in CI fitting
Autorzy:  Walkowiak A., Lorens A., Polak M., Skarżyński H. Skarżyński P.H.
Praca: Quantification of intracochlear Auditory Evoked Potentials (AEPs)
Autorzy:  Walkowiak A., Lorens A., Polak M., Skarżyński H.
Praca: Uczestnik konferencji
Autor:  Porowski M.
Praca: Application of Bonebridge bone conduction implant in difficult anatomical conditions
Autorzy:  Skarżyński H., Osińska K., Ratuszniak A., Skarżyński P.H., Porowski M., Król B.
Praca: The use of implantable devices in congenital malformations of the middle and/or external ear
Autorzy:  Osińska K., Kwasiuk M., Król B., Skarżyński P.H., Skarżyński H.
Praca: Hearing loss among patients with Osteogenesis imperfecta – experience of World Hearing Center
Autorzy:  Skarżyński H., Osińska K., Skarżyński P.H.
Praca: Osteogenesis imperfecta – analysis of the phenotypes and intraoperative changes observed during surgical procedures among patients treated at the Institute of Physiology and Pathology of Hearing
Autorzy:  Skarżyński H., Osińska K., Skarżyński P.H.
Praca: Binaural benefit after sequential bilateral auditory brainstem implantation
Autorzy:  Skarżyński H., Lorens A., Zgoda M., Behr R.
Praca: Electric and acoustic stimulation in children with partial deafness
Autor:  Lorens A.
Praca: ABI application in NF2: Panelist
Autor:  Skarżyński H.
Praca: Hearing Preservation after Cochlear Implant Surgery in Postlingual Patients with Partial Deafness
Autor:  Skarżyński H.
Praca: Hearing preservation after cochlear implantation using different steroid therapy models
Autor:  Skarżyński P.H.
Praca: How much Cochlea do we have to stimulate? – Tutor
Autor:  Skarżyński P.H.
Praca: Music in rehabilitation and development of pediatric patients after cochlear implantation – Study on active and passive music therapy
Autorzy:  Kaczyńska B., Warsicka-Kaczyńska M., Grudzień D., Płotczyk J., Skarżyński H.
Praca: Development of music skills after cochlear implantation – Case report
Autorzy:  Kaczyńska B., Grudzień D., Warsicka-Kaczyńska M., Płotczyk J., Skarżyński H.
Praca: Difficulties in cochlear implantation in children with Di George syndrome
Autorzy:  Porowski M., Skarżyński H., Mrówka M., Skarżyński P.H., Ratuszniak A.
Praca: Vibrant Soundbridge in congenital external and middle ear deformation in patient with Goltz – Gorlin syndrome
Autorzy:  Skarżyński H., Porowski M., Ratuszniak A., Mrówka M., Skarżyński P.H.
Praca: Two cases of cochlear implantation in young children with Goldenhar syndrome (oculoauriculo-vertebral)
Autorzy:  Skarżyński H., Porowski M., Mrówka M., Skarżyński P.H.
Praca: Long-term clinical outcomes of a transcutaneous bone conduction hearing implant: 2-year results from a multicenter study
Autorzy:  Kruyt I.J, den Besten C.A., Monksfield P., Bosman A.J., Green K., Runge C., Skarżyński P.H., Mylanus EAM, Hol M.K.S.
Praca: Treatment of deafness using cochlear implant in patient with extremely rare genetic syndrome: branchio-oculo-facial
Autorzy:  Skarżyński H., Porowski M., Skarżyński P.H., Mrówka M.
Praca: Hearing Preservation after Cochlear Implant Surgery in Postlingual Patients with Partial Deafness
Autorzy:  Skarżyński P.H., Skarżyński H.
Praca: Long-term outcomes in partial deafness treatment
Autorzy:  Skarżyński P.H., Skarżyński H.
Praca: Bilateral electro-acoustic stimulation approach – New findings, Flex28 surgical study
Autorzy:  Skarżyński P.H., Lorens A., Skarżyński H.
Praca: Measuring changes in quality of life in patients with auditory implants
Autorzy:  Lassaletta L., Skarżyński P.H., Távora-Vieira D., Van de Heyning P., Staecker H., Zernotti M., Gavilán J.
Praca: Hearing Preservation CI in Postlingual Residual Hearing (Przewodniczący, Round Table)
Autor:  Skarżyński P.H.
Praca: BAHA attract vs ADHEAR
Autorzy:  Skarżyński P.H., Kozieł M., Ratuszniak A., Cywka K., Skarżyński H.
Praca: Is there a Future for Percutaneus Bone Conductive Devices? (Round Table)
Autor:  Skarżyński P.H.

Nazwa: 1st Sino-Euro Forum on Otology and YouHear International Forum 2018
Data: 29 VI – 1 VII 2018
Miejsce: Guangzhou, Chiny
Praca: Partial deafness cochlear implantation in children/ Review of partial deafness treatment
Autor:  Skarżyński P.H.
Praca: Uczestnik konferencji
Autor:  Skarżyński H.

Nazwa: 3rd Stakeholders’ meeting for the WHO programme on prevention of deafness and hearing loss
Data: 3-4 VII 2018
Miejsce: Genewa, Szwajcaria
Praca: Uczestnik spotkania
Autorzy:  Skarżyński P.H., Skarżyński H.

Nazwa: 11th FENS Forum of Neuroscience
Data: 7-11 VII 2018
Miejsce: Berlin, Niemcy
Praca: Functional polymorphism of mmp9 and bdnf as a potential biomarker of neuroplasticity in prelingual deafness treatment with cochlear implantation
Autorzy:  Matusiak M., Obrycka A., Oziębło D., Kaczmarek L., Skarżyński H.
Praca: MSIT+ (Modified Multi-Source Interference Task) for fMRI Environment
Autorzy:  Wojciechowski J., Dzianok P., Antonova I., Kublik E., Rogala J., Hyniewska S., Wolak T.

Nazwa: Międzynarodowa Konferencja Naukowo – Muzyczna „Muzyka w rozwoju słuchowym człowieka”
Data: 9 VII 2018
Miejsce: Kajetany, Polska
Praca: Obniżona tolerancja na dźwięki z prezentacją muzyki do terapii dla osób z szumami usznymi oraz nadwrażliwością słuchową skomponowanej przez zespół Światowego Centrum Słuchu
Autor:  Raj-Koziak D.
Praca: Percepcja muzyki przez implant
Autor:  Lorens A.
Praca: Muzyka i jej znaczenie w rehabilitacji słuchu dzieci – użytkowników implantów słuchowych – studium muzykoterapii aktywnej i pasywnej
Autor:  Kaczyńska B.
Praca: Uczestnik konferencji
Autor:  Czajka N.

Nazwa: International Neuropsychological Society 2018 Mid-Year Meeting Bridging Science and Humanity
Data: 18-20 VII 2018
Miejsce: Czechy, Praga
Praca: Independent effects of age, HIV, and HIV-associated clinical factors on neuropsychological functioning and brain volume in aviremic HIV+ patients
Autorzy:  Pluta A., Sobańska M., Gawron N.

Nazwa: Japan Design, Idea & Invention Expo-2018
Data: 4-5 VIII 2018
Miejsce: Tokio, Japonia
Praca: Uczestnik targów
Autor:  Czajka N.

Nazwa: Music & Cochlear Implants Symposium 2018
Data: 19-22 VIII 2018
Miejsce: Montreal, Kanada
Praca: Music in rehabilitation and development of pediatric patients after cochlear implantation  – study on active and passive music therapy
Autorzy:  Kaczyńska B., Skarżyński H., Skarżyński P.H., Grudzień D., Płotczyk J., Warsicka M.
Praca: Development of music skills after cochlear implantation – case report
Autorzy:  Kaczyńska B., Skarżyński H., Skarżyński P.H., Szkiełkowska A., Grudzień D., Płotczyk J., Warsicka M.
Praca: Uczestnik konferencji, nawiązanie kontaktów w zakresie muzykoterapii w przypadku osób niedosłyszących
Autor:  Wołujewicz K.

Nazwa: WHO Regional Committee for Africa: sixty-eighth session
Data: 25-28 VIII 2018
Miejsce: Dakar, Senegal
Praca: Teleaudiology possibilities between Africa and other continents
Autor:  Skarżyński P.H.

Nazwa: XXVIII Forum Ekonomiczne „Europa Wspólnych Wartości czy Europa wspólnych interesów”
Data: 4-6 IX 2018
Miejsce: Krynica, Polska
Praca: Organizacja i udział w panelu pt. „Regionalne programy zdrowotne w polityce samorządowej”
Autor:  Skarżyński H.

Nazwa: 48. Zjazd Polskiego Towarzystwa Otorynolaryngologów Chirurgów Głowy i Szyi
Data: 5-8 IX 2018
Miejsce: Katowice, Polska
Praca: Otoskleroza – podejście w Polsce i na świecie
Autor:  Skarżyński P.H.
Praca: Szumy uszne – diagnostyka, terapia i ocena wyników
Autorzy:  Raj-Koziak D., Skarżyński P.H., Skarżyński H.
Praca: Implanty ucha środkowego – kiedy warto skierować pacjenta?
Autor:  Ratuszniak A.
Praca: Aparaty słuchowe na przewodnictwo kostne i system Adhear – praktyczne aspekty i nowe możliwości
Autorzy:  Cywka K., Skarżyński P.H.
Praca: Co powinien wiedzieć lekarz rezydent o diagnostyce i leczeniu zawrotów głowy?
Autor:  Tacikowska G.
Praca: Implanty słuchowe w Polsce – wczoraj i dziś
Autor:  Skarżyński H.
Praca: Implanty na przewodnictwo kostne – aspekty audiologiczne
Autor:  Ratuszniak A.
Praca: Co powinien wiedzieć otorynolaryngolog o rehabilitacji pacjenta po wszczepieniu implantu ślimakowego?
Autorzy:  Zgoda M., Lorens A., Skarżyński H.
Praca: Zaawansowane metody neuroobrazowania w otolaryngologii
Autorzy:  Wolak T., Cieśla K., Pluta A., Wójcik J., Furmanek M., Adamczyk M., Kwaśniewska A., Skarżyński H.
Praca: Tympanometria szerokopasmowa – wyniki badań własnych
Autorzy:  Kochanek K., Śliwa L., Jędrzejczak W., Mrugała P., Piłka E., Skarżyński H.
Praca: Sesja XXVII Fonochirurgia
Autorzy:  Wierzbicka M., Szkiełkowska A., Morawiec-Sztandera A., Pietkiewicz P.
Praca: SESJA XXXI Sesja panelowa Światowego Centrum Słuchu – Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu
Autorzy:  Skarżyński H., Pawlak-Osińska K., Klatka J., Niedzielski A.
Praca: Możliwości funkcjonalnej mikrochirurgii krtani
Autor:  Miaśkiewicz B.
Praca: Jakie są możliwości fMRI dla codziennej praktyki otolaryngologicznej ?
Autor:  Wolak T.

Nazwa: 55 Inner Ear Biology Workshop
Data: 6-8 IX 2018
Miejsce: Berlin, Niemcy
Praca: Udział szkoleniowy w konferencji
Autor:  Skarżyński P.H.

Nazwa: IX Zjazd Polskiego Towarzystwa Genetyki Człowieka
Data: 13-15 IX 2018
Miejsce: Bydgoszcz, Polska
Praca: Dowody przeciwko dwugenowemu dziedziczeniu niedosłuchu uwarunkowanego wariantami genów TMPRSS3/GJB2 – praktyczna lekcja w dobie sekwencjonowania następnej generacji
Autorzy:  Ołdak M., Lechowicz U., Pollak A., Oziębło D., Skarżyński H.
Praca: Nowy obraz fenotypowy u pacjentów z patogennymi wariantami genu TRIOBP zidentyfikowanymi z  zastosowaniem technologii sekwencjonowania całoeksomowego
Autorzy:  Pollak A., U. Lechowicz U., Pieńkowski Murcia V.A., Stawiński P., Kosińska J., Skarżyński H., Ołdak M., Płoski R.
Praca: Zastosowanie sekwencjonowania następnej generacji do odkrywania wariantów genu WFS1 w rodzinach z niedosłuchem
Autorzy:  Leja M., Oziębło D., Adamiok A., Domagała S., Skarżyński H., Ołdak M.
Praca: Gen PTPRQ odpowiedzialny za rozwój niedosłuchu dominującego w drugiej rodzinie na świecie
Autorzy:  Sarosiak A., Oziębło D., Adamiok A., Skarżyński H., Ołdak M.
Praca: Potwierdzenie udziału genu TBC1D24 w powstawaniu niedosłuchu dominującego – identyfikacja drugiego patogennego wariantu
Autorzy:  Oziębło D., Leja M., Sarosiak A., Tacikowska G., Kochanek K., Skarżyński H., Ołdak M.

Nazwa: MedExpo Yug 2018
Data: 18-20 IX 2018
Miejsce: Osz, Kirgistan
Praca: Udział w międzynarodowej wystawy specjalistycznej
Autor:  Michaluk P.

Nazwa: XII Zjazd Polskiego Towarzystwa Kongwistycznego
Data: 19-21 IX 2018
Miejsce: Kraków, Polska
Praca: Badania nad rozwojem psychoruchowym i dojrzewaniem Ośrodkowego Układu Słuchowego u dzieci korzystających z implantu ślimakowego
Autorzy:  Kochański B., Paluch P., Ganc M., Milner R., Cieśla K., Pluta A., Wolak T., Wójcik, J.
Praca: Obrazowanie zmysłów ze szczególnym uwzględnieniem kory słuchowej
Autorzy:  Wolak T., Pluta A., Wójcik J., Cygan H.B., Paluch P., Kochański B., Wojciechowski J.
Praca: Zastosowanie spektroskopii rezonansu magnetycznego w analizie składu biochemicznego płatów skroniowych i czołowych u osób z szumem usznym
Autorzy:  Wójcik J., Cygan H.B., Wolak T., Pluta A., Paluch P., Wojciechowski J., Kochański B.
Praca: Ocena lateralizacji funkcji językowych w korze mózgowej człowieka
Autorzy:  Cygan H.B., Wolak T., Pluta A., Wójcik J., Paluch P., Wojciechowski J.,Kochański
Praca: Prezentacja zespołu badawczego Naukowego Centrum Obrazowania Biomedycznego Światowego Centrum Słuchu
Autorzy:  Wolak T., Pluta A., Wójcik, J., Cygan H.B., Paluch P., Kochański B., Wojciechowski J.

Nazwa: XXXII International Academy ORL-HNS Conference
Data: 21 IX 2018
Miejsce: Belgia, Antwerpia
Praca: X.M. Plouzhnikov Memorial Lectures 2018 (round table)
Autor:  Skarżyński P.H.
Praca: Udział w dorocznym spotkaniu międzynarodowej organizacji naukowej w celu wysłuchania i przyjęcia raportu rocznego i wyboru nowych władz
Autor:  Skarżyński H.

Nazwa: CMEH 2018 – The 23rd China International Medical Devices Exhibition
Data: 26-30 IX 2018
Miejsce: Beijing, Chiny
Praca: Udział w targach – zdobycie informacji na temat najnowszych technologii i dostępnych rozwiązań w zakresie telemedycyny oraz aparatury medycznej
Autor:  Michaluk P.

Nazwa: Europejskie Forum Technologiczne
Data: 26-27 IX 2018
Miejsce: Katowice, Polska
Praca: Udział w obradach okrągłego stołu: Telemedycyna
Autor:  Skarżyński P.H.

Nazwa: XV Jubileuszowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa OTORYNOLARYNGOLOGIA
Data: 27-28 IX 2018
Miejsce: Łódź, Polska
Praca: Diagnostyka audiometryczna – audiometria impedancyjna
Autor:  Kochanek K.
Praca: Ocena instrumentalna słuchu dziecka w wieku prelingwalnym
Autor:  Kochanek K.
Praca: Sesja pro i kontra I – Leczenie guzków głosowych u dzieci
Autor:  Szkiełkowska A.
Praca: Przewodniczący Sesji doniesień oryginalnych
Autor:  Kochanek K.

Nazwa: Hearring Meeting
Data: 27-30 IX 2018
Miejsce: Wiedeń, Austria
Praca: ICF classification for CI fitting
Autorzy:  Lorens A., Kruszyńska M., Skarżyński P.H., Skarżyński H.
Praca: Uczestnik spotkania
Autor:  Cywka K.
Praca: Udział w obradach okrągłego stołu: Electrode Selection for Residual Hearing Versus Longer Electrode and Partial Insertion
Autor:  Skarżyński P.H.
Praca: Udział w obradach okrągłego stołu: Vibrant Soundbridge – where are we going?
Autor:  Skarżyński P.H.

Nazwa: Wykład inauguracyjny na rozpoczęcie nowego roku akademickiego w Akademii Pedagogiki Specjalnej
Data: 28 IX 2018
Miejsce: Warszawa, Polska
Praca: Słuch w rozwoju człowieka
Autor:  Skarżyński H.

Nazwa: VIII Jesienne Spotkania Otolaryngologów Pomorza, Kujaw, Wielkopolski, Warmii i Mazur
Data: 5-6 X 2018
Miejsce: Dolina Charlotty k/Słupska, Polska
Praca: Pomiary absorbancji akustycznej w ocenie ucha środkowego
Autor:  Kochanek K.

Nazwa: Committee on Hearing Towarzystwa AAO-HNS
Data: 7-10 X 2018
Miejsce: Atlanta, USA
Praca: IAB Regional Roundtable for Europe (Przewodniczący, wyjazd na specjalne zaproszenie)
Autor:  Skarżyński P.H.

Nazwa: Objective Measures in Auditory Implants Symposium (OMAI) 2018
Data: 8-13 X 2018
Miejsce: Tel-Aviv, Izrael
Praca: Quantification of Intracochlear Auditory Evoked Potentials (AEPs)
Autorzy:  Lorens A., Polak M., Walkowiak A., Skarżyński H.
Praca: Intracochlear Recordings of Cochlear Microphonics in Hearing Preservation Cochlear Implantees
Autorzy:  Lorens A., Polak M., Walkowiak A., Skarżyński P.H., Skarżyński H.
Praca: ESRT as a Predictor in Fine Structure Audio Coding Strategy and Variable Pulse Duration in CI Fitting
Autorzy:  Walkowiak A., Lorens A., Polak M., Skarżyński P.H., Skarżyński H.
Praca: Speech processing in CI users
Autorzy:  Cieśla K., Wolak T., Wróbel M., Walkowiak A., Małkowski B., Skarżyński H.

Nazwa: 7th International Conference on Global Telehealth
Data: 10-11 X 2018
Miejsce: Colombo, Sri Lanka
Praca: Comprehensive approach to the National Network of Teleaudiology in Word Hearing Center in Kajetany, Poland
Autorzy:  Skarżyński P.H., Ludwikowski M., Świerniak W., Renke K., Skarżyński H.
Praca: Uczestnik spotkania
Autor:  Skarżyński P.H.

Nazwa: Implantable Acoustic Devices Conference
Data: 11-12 X 2018
Miejsce: Sheffield, Wielka Brytania
Praca: Vibrant Soundbridge: round window vibroplasty in adolescents after radical operations
Autorzy:  Skarżyński P.H., Ratuszniak A., Porowski M., Osińska K., Skarżyński H.
Praca: The Bonebridge implant in children with mixed or conductive hearing loss: audiological outcomes
Autorzy:  Ratuszniak A., Skarżyński P.H., Gos E., Skarżyński H.
Praca: Evaluation of the effectiveness and efficacy of the Bonebridge system in patients with conductive and mixed hearing loss
Autorzy:  Skarżyński P.H., Ratuszniak A., Porowski M., Kozieł M., Skarżyński H.

Nazwa: Multi-country workshop on ear and hearing care in the European region, WHO meeting
Data: 16 X 2018
Miejsce: Moskwa, Rosja
Praca: Country presentation: Ear and hearing care status (discussion). Reprezentacja Polski
Autor: Skarżyński P.H.

Nazwa: Nowoczesne technologie medyczne i ich wpływ na profilaktykę oraz codzienną praktykę kliniczną w polskiej służbie zdrowia oraz debata: Podsumowanie Wielospecjalistycznego programu Przeciwdziałania Chorobom Cywilizacyjnym i Wsparcia Zdrowia Polaków „Po Pierwsze Zdrowie” 2018
Data: 17 X 2018
Miejsce: Warszawa, Polska
Praca: Nowoczesna terapia w zaburzeniach przetwarzania słuchowego w chorobach centralnego układu nerwowego (SPPS-S)
Autor: Czajka N.
Praca: Uczestnik konferencji
Autor: Szkiełkowska A.

Nazwa: 9 Forum Rozwoju Mazowsza
Data: 17-18 X 2018
Miejsce: Warszawa, Polska
Praca: Smartcare, czyli jak dbać o zdrowie i jakość życia mieszkańców? Debata
Autor: Skarżyński P.H.

Nazwa: Scientific Conference „Innovative Technologies in the Diagnosis and Rehabilitation of Patients with Deafness and Hearing Loss” Anniversary of the National Research Centre for Audiology and Hearing Rehabilitation
Data: 18-19 X 2018
Miejsce: Moskwa, Rosja
Praca: Application of wideband absorbance measures for assessment of otosclerotic ears
Autorzy:  Śliwa L., Kochanek K., Jędrzejczak W., Skarżyński H.

Nazwa: 63rd International Congress of Hearing Aid Acousticians
Data: 18-19 X 2018
Miejsce: Hannover, Niemcy
Praca: Udział w targach
Autorzy:  Mazur T., Cywka K., Mordziński M.

Nazwa: Konferencja dla osób z szumami usznymi i obniżoną tolerancją na dźwięki
Data: 20 X 2018
Miejsce: Kajetany, Polska
Praca: Muzyka w rozwoju słuchowym człowieka
Autorzy:  Kaczyńska B.
Praca: Skąd ten stres?
Autorzy:  Fludra M., Karendys-Łuszcz K., Sarnicka I.
Praca: Błędy w myśleniu
Autorzy:  Fludra M., Karendys-Łuszcz K., Sarnicka I.
Praca: Psychosomatyka – gdy w ciele odbijają się emocje
Autorzy:  Fludra M., Karendys-Łuszcz K., Sarnicka I.
Praca: Terapia Biofeedback – historia powstania metody, jej rodzaje i zastosowanie
Autorzy:  Ganc M., Milner R.
Praca: Co to jest nadwrażliwość słuchowa?
Autor:  Raj-Koziak D.
Praca: Warsztaty: Sposoby radzenia sobie z szumami usznymi – aspekty psychologiczne
Autorzy:  Fludra M., Sarnicka I.
Praca: Panel dyskusyjny: Moderator, uczestnicy panelu
Autorzy:  Raj-Koziak D., Karpiesz L., Niedziałek I.
Praca: Trening Biofeedback zmienności rytmu serca (HRV Biofeedback) i jego zastosowanie w terapii szumów usznych
Autor:  Milner R.
Praca: Warsztaty: Trening Biofeedback zmienności rytmu serca (HRV Biofeedback) i jego zastosowanie w terapii szumów usznych
Autor:  Milner R.

Nazwa: XVII Hearing and Structure Preservation Workshop
Data: 25-27 X 2018
Miejsce: Uppsala, Szwecja
Praca: Cochlear Microphonics in Hearing Preservation Cochlear Implantees
Autorzy:  Lorens A., Walkowiak A., Polak M., Pieczykolan A., Furmanek M., Skarżyński H.

Nazwa: APSAO 2018
Data: 26-28 X 2018
Miejsce: Taipei, Tajwan
Praca: Cochlear Implant (Moderator, Round Table)
Autorzy:  Skarżyński P.H.
Praca: Overview of CI in Poland
Autorzy:  Skarżyński P.H., Skarżyński H.

Nazwa: 4th World Congress on Cochlear Implants in Emerging Countries, 54th South African ENT Congress
Data: 28 X- 1 XI 2018
Miejsce: Kapsztad, RPA
Praca: Assessment of auditory rehabilitation in children up to 2 years old after the usage of hearing aids
Autorzy:  Cywka K., Skarżyński P.H., Sztabnicka A.
Praca: Assessment of effectiveness of the hearing aids for patients with sudden hearing loss
Autorzy:  Sztabnicka A., Skarżyński P.H., Cywka K.
Praca: Music in rehabilitation and development of pediatric patients after cochlear implantation – study on active and passive music therapy
Autorzy:  Kaczyńska B., Skarżyński H., Grudzień D., Płotczyk J., Warsicka M.
Praca: Results of hearing screening results among school-aged children in Lagos, Nigeria
Autorzy:  Skarżyński P.H., Ludwikowski M., Świerniak W., Bieńkowska K., Skarżyński H.
Praca: Telemedical fitting of patients with cochlear implants in Central Asia
Autorzy:  Skarżyński P.H., Ludwikowski M., Walkowiak A., K. Cywka, A. Sztabnicka A., Tomaszewska-Hert I., Pierzyńska I.
Praca: Characteristics of auditory brainstem evoked potentials in subjects with Down syndrome
Autorzy:  Kochanek K., Sienkiewicz K., Piłka A., Śliwa L.
Praca: Application of wideband absorbance measures for assessment of otosclerotic ears
Autorzy:  Jędrzejczak W., Śliwa L., Kochanek K., Skarżyński H.
Praca: Auditory attention and suppression of transiently evoked otoacoustic emissions
Autorzy:  Jędrzejczak W.W., Milner R., Piłka E., Ganc M., Skarżyński H.
Praca: The evaluation of audiological benefits after Bonebridge system implantation
Autor:  Skarżyński P.H.
Praca: Adverse events evaluation after Baha Attract surgery – up to 36 months follow-up
Autor:  Skarżyński P.H.
Praca: Effectiveness of stapes surgery in the elderly – review of literature
Autor:  Skarżyński P.H.
Praca: High-frequency distortion product otoacoustic emissions in subjects with tinnitus
Autor:  Jędrzejczak W.W.

Nazwa: 1st International Conference on E-Health And Telehealth
Data: 1-3 XI 2018
Miejsce: Katmandu, Nepal
Praca: Telemedical fitting of patients with cochlear implants in Central Asia with hearing implants
Autorzy:  Skarżyński P.H., Ludwikowski M., Walkowiak A., Cywka K., Skarżyński H.
Praca: eHealth and Teleaudiology network in Poland  – Past, Current and Future
Autorzy:  Skarżyński P.H., Ludwikowski M., Walkowiak A., Cywka K., Skarżyński H.

Nazwa: 48th Society for Neuroscience Annual Meeting
Data: 3-7 XI 2018
Miejsce: San Diego, USA
Praca: Functional polymorphism of MMP9 and BDNF as a potential biomarker of neuroplasticity in prelingual deafness treatment with cochlear implantation – a retrospective cohort analysis
Autorzy:  Matusiak M., Obrycka A., Oziębło D., Kaczmarek L., Skarżyński H.

Nazwa: Zastosowanie systemów rezonansu magnetycznego 3T i „więcej” w badaniach naukowych i w praktyce klinicznej
Data: 9-10 XI 2018
Miejsce: Polska, Łódź
Praca: Uczestnik konferencji
Autor:  Wolak T.
Praca: Nowa era w badaniach funkcjonalnych mózgu – Simultaneous Multi Slice EPI
Autor:  Wolak T.
Praca: Zastosowanie systemu do prezentacji bodźców wzrokowych i słuchowych w szybkim następstwie czasowym w badaniach 3T fMRI
Autorzy:  Nikadon J., Chojnowski M., Wolak T., Lewandowska M., Bałaj B., Dołżycka J., Gorgol Joanna, Szmytke M., Dreszer J.
Praca: „Mikroradiologia”. zastosowanie systemów MR 3T w strukturalnej ocenie patologii ucha wewnętrznego i kompleksu nerwów VII+VIII
Autorzy:  Furmanek M., Adamczyk M., Maj E., Wolak T., Walecki J., Skarżyński H.

Nazwa: Otonomy study Investigator Meeting
Data: 9 XI 2018
Miejsce: Praga, Czechy
Praca: Spotkanie Naukowe
Autor: Skarżyński P.H.

Nazwa: INTERNATIONAL CONFERENCE SOCIAL PROVISION FOR DEAF SERVICES – Mental Health and Deafness
Data: 14-17 XI 2018
Miejsce: Wrexham North Wales, Wielka Brytania
Praca: Self-esteem in the deaf who have become cochlear implant users as adults
Autorzy:  Kobosko J., Jędrzejczak W., Gos E., Geremek-Samsonowicz A., Maciej Ludwikowski M., Skarżyński H.
Praca: Deaf identity and loneliness – study of adult CI users with prelingual deafness
Autor:  Kobosko J.

Nazwa: XLI Krajowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa, Problemy otolaryngologii dziecięcej w codziennej praktyce
Data: 18-20 XI 2018
Miejsce: Kajetany, Polska
Praca: Ocena powtarzalności audiometrycznych badań przesiewowych u dzieci w wieku szkolnym
Autorzy:  Bieńkowska A., Piłka A., Tarczyński K., Skarżyński H., Kochanek K.
Praca: Porównanie wyników badań przesiewowych słuchu u dzieci w wieku szkolnym wykonywanych w różnych latach w województwie świętokrzyskim
Autorzy:  Wieczorek P., Piłka A., Tarczyński K., Skarżyński H., Kochanek K.
Praca: Kostne implanty słuchowe u dzieci
Autorzy:  Mrówka M., Skarżyński H., Porowski M., Skarżyński P. H.
Praca: Rozwój i zmiany w technice implantacji zaczepów tytanowych do aparatów słuchowych na przewodnictwo kostne
Autorzy:  Mrówka M., Skarżyński H., Porowski M., Skarżyński P. H.
Praca: Wady wrodzone ucha środkowego w zaburzeniach rozwoju I i II łuku skrzelowego – przegląd piśmiennictwa
Autorzy:  Buksińska M., Skarżyński H., Skarżyński P. H.
Praca: Sesja Naukowa IV: Zaburzenia słuchu u dzieci
Autorzy:  Niedzielski A., Gos E.
Praca: Profil audiologiczny i psychologiczny dzieci z szumami usznymi
Autorzy:  Raj-Koziak D., Bieńkowska K., Gos E., Krasnodębska P., Włodarczyk E., Skarżyński H., Skarżyński P.H.
Praca: Lingwistyczne aspekty zaburzeń przetwarzania słuchowego u dzieci i ich rehabilitacja z perspektywy logopedy
Autor:  Skoczylas A.
Praca: Aspekty audiologiczne zespołu Pendreda u dzieci – przegląd piśmiennictwa
Autorzy:  Woźniczko K., Rajchel J. J., Dziendziel B., Skarżyński P. H.
Praca: Ocena częstości występowania niedosłuchu uwarunkowanego mutacjami locus DFNB1 wśród pacjentów z implantem ślimakowym
Autorzy:  Pollak A., Skarżyński H.
Praca: Sesja Naukowa II: Zaburzenia głosu u dzieci
Autorzy:  Szkiełkowska A., Pucher B., Miaśkiewicz B.
Praca: Ocena korzyści słuchowych z wykorzystaniem kwestionariusza APHAB u dzieci z systemem Bonebridge
Autorzy:  Miśko E., Ratuszniak A., Dziewirz Z., Skarżyński P. H., Skarżyński H.
Praca: Ocena postępów rehabilitacji słuchowej u dzieci do 2 roku życia po zastosowaniu aparatów słuchowych
Autorzy:  Cywka K., Sztabnicka A., Boruta M., Skarżyński P. H.
Praca: Przyczyny i diagnostyka zawrotów głowy u dzieci – uaktualnienie
Autorzy: Tacikowska G., Sosna M.
Praca: Warsztaty VIII: Audiometria impedancyjna
Autor:  Kochanek K.
Praca: Analiza polimorfizmu funkcjonalnego genów MMP-9 i BDNF w poszukiwania otencjalnego biomarkera neuroplastyczności u dzieci z głębokim niedosłuchem czuciowo-nerwowym leczonych za pomocą wszczepienia implantu ślimakowego w IFPS
Autorzy:  Matusiak M., Obrycka A., Oziębło D. , Rejmak-Kozicka E., Kaczmarek L., Skarżyński H.
Praca: Zastosowanie pH-metrii gardłowej w dysfonii dziecięcej
Autorzy:  Włodarczyk E., Szkiełkowska A.
Praca: Wyniki audiologiczne zastosowania implantu Bonebridge u dzieci
Autorzy:  Ratuszniak A., Skarżyński P. H., Gos E., Skarżyński H.
Praca: Profil audiologiczny i psychologiczny dzieci z szumami usznymi
Autorzy:  Raj-Koziak D., Bieńkowska K., Gos E., Krasnodębska P., Włodarczyk E., Skarżyński H., Skarżyński P.H.
Praca: Warsztaty III: Co laryngolog dziecięcy powinien wiedzieć o badaniach ABR?
Autor:  Kochanek K.
Praca: Panel I: Drenaż wentylacyjny u dzieci
Autorzy:  MielniK-Niedzielska G., Skarżyński P.H., Niedzielski A., Kaźmierczak W., Porowski M., Golusiński P., Pucher B., Kłębukowski L.
Praca: Panel II: Centralne zaburzenia słuchu – metody terapeutyczne
Autorzy:  Kurkowski M., Raj-Koziak D., Czajka N., Maziarek A., Sobańska J., Grudzień D.
Praca: Panel III: Operacje migdałków gardłowego i podniebiennych u dzieci – jak sobie radzić w trudnych sytuacjach?
Autorzy:  Sułkowski S., Skarżyński P.H., Mrówka M., Kłębukowski I., Kuczkowski J., Konopka W.
Praca: Czy rodzice potrafią zauważyć zaburzenia słuchu u dziecka?
Autorzy:  Gos E., Skarżyński P. H., Kochanek K., Świerniak W., Jędrzejczak W. W., Włodarczyk E., Skarżyński H.
Praca: Panel IV: Co otolaryngolog dziecięcy powinien wiedzieć o rehabilitacji pacjentów po wszczepieniu implantu słuchowego?
Autorzy:  Lorens A., Geremek-Samsonowicz A., Zgoda M., Pankowska A., Ratuszniak A., Obrycka A.
Praca: Panel V: Telemedycyna w otolaryngologii dziecięcej
Autorzy:  Markowski M., Skarżyński P.H., Kuczkowski J., Olszewski J., Amernik K., Walkowiak A., Pankowska A., Pucher B.
Praca: Panel VI: Operacje zatok obocznych nosa u dzieci
Autorzy:  Mielnik-Niedzielska G., GwizdalsKa I., Konopka W., Kuczkowski J., Skorek A., Chmielik P., Dąbrowska-Bień J.
Praca: Zawroty głowy jako ekwiwalent migreny w wieku dziecięcym
Autorzy:  Tacikowska G., Pietrasik K., Rzeski M., Sosna M. Skarżyński H.
Praca: Perlaki wrodzone u dzieci – prezentacje przypadków
Autorzy:  Mrówka M., Skarżyński H., Porowski M., Skarżyński P.H.
Praca: Trudności terapeutyczne w zaburzeniach głosu u dzieci.
Autor:  Szkiełkowska A.
Praca: Postępowanie diagnostyczno-terapeutyczne w laryngomalacji
Autorzy:  Panasiewicz A., Szkiełkowska A., Ślusarczyk A., Tomanek E.
Praca: Wyniki implantacji ślimakowej u dzieci z zespołem Dandy-Walkera – przegląd piśmiennictwa
Autorzy:  Bieńkowska K., Porowski M., Rajchel J., Skarżyński P.H., Skarżyński H.
Praca: Trudności diagnostyczne w psychogennych zaburzeniach słuchu u dzieci – opis przypadku
Autorzy:  Wrona D., Domeracka-Kołodziej A., Szkiełkowska A.
Praca: Warsztaty IV: Detekcja i powtarzalność emisji otoakustycznych w praktyce klinicznej
Autorzy:  Jędrzejczak W.W., Kochanek K., Piłka E.
Praca: Warsztaty V: Co powinien wiedzieć lekarz o rehabilitacji dziecka po zastosowaniu implantu ślimakowego? – wskazania do wykorzystania w codziennej praktyce lekarskiej
Autorzy:  Geremek-Samsonowicz A., Pankowska A.
Praca: Wykład Inauguracyjny: Implanty słuchowe u dzieci – historia, obecne możliwości
Autor:  Skarżyński H.
Praca: Wypalanie się sił u słyszących matek dzieci głuchych, a rola doświadczanego stresu  i strategii coping – badanie pilotażowe
Autorzy:  Kobosko J., Geremek-Samsonowicz A., Olędzka M., Fludra M., Skarżyński H.
Praca: Trening słuchowy dla dzieci do 3 roku życia z jednostronną głuchotą czuciowonerwową, korzystających z systemu implantu ślimakowego
Autorzy:  Olędzka M., Molga A., Pankowska A., Pastuszak D., Geremek-Samsonowicz A., Skarżyński H.
Praca: Warianty liczby kopii w powstawaniu niedosłuchu genetycznie uwarunkowanego
Autorzy:  Harasimowicz B., Ołdak M.
Praca: Sesja Naukowa I: Implant ślimakowy  u dziecka – aktualne wytyczne i możliwości
Autorzy:  Lorens A., Włodarczyk E., GeremeK-Samsonowicz A.
Praca: Schemat postępowania dotyczący dopasowania procesora mowy zgodny ze standardami jakości stosowania implantów ślimakowych u niemowląt, dzieci i młodzieży
Autorzy:  Lorens A., Skarżyński P. H., Boruta M, Włodarczyk E., Skarżyński H.
Praca: Ocena korzyści słuchowych po zastosowaniu implantu ślimakowego u dzieci z jednostronną głuchotą
Autorzy:  Kruszyńska M., Lorens A., Obrycka A., Pastuszak D., Skarżyński P. H., Skarżyński H.
Praca: Pomiar odruchu mięśnia strzemiączkowego w ustawieniu procesora mowy użytkowników implantów ślimakowych
Autorzy:  Walkowiak A., Lorens A., Polak M., Skarżyński H., Skarżyński P. H.
Praca: Kwestionariusze jako narzędzia pomiarowe wspomagające diagnostykę audiologiczną małego dziecka
Autorzy:  Obrycka A., Lorens A., Padilla J., Skarżyński P. H., Skarżyński H.
Praca: Rozwój psychomotoryczny małych dzieci z obustronnym głębokim niedosłuchem, korzystających z implantu ślimakowego – badanie podłużne
Autorzy:  Ganc M., Kobosko J., Jędrzejczak W. W., Milner R., Kochański B., Paluch P., Lewandowska M., Obrycka A., Skarżyński H.
Praca: Rozwój sensomotoryczny dziecka – na co zwrócić uwagę w rehabilitacji dziecka po zastosowaniu implantu ślimakowego?
Autorzy:  Paluchowska J., Fludra M., Geremek-Samsonowicz A., Skarżyński H.
Praca: Osiągnięcia szkolne dzieci, które korzystają z implantów ślimakowych
Autorzy:  Zgoda M., Lorens A., Obrycka A., Skarżyński H.
Praca: Postawa rodzicielska a satysfakcja pacjenta z użytkowania implantu ślimakowego – studium przypadku
Autorzy:  Bieńkowska K., Lorens A., Putkiewicz-Aleksandrowicz J.
Praca: Ocena korzyści słuchowych po zastosowaniu implantu na przewodnictwo kostne(system BAHA) u pacjentów z zespołem Treacher-Collins – obserwacja wieloletnia
Autorzy:  Dziendziel B., Skarżyński P.H., Skarżyński H.
Praca: Trudności i wyzwania w leczeniu niedosłuchu u dziecka z zespołem Kostmanna – studium przypadku
Autorzy:  Dziendziel B., Skarżyński P. H., Skarżyński H
Praca: Diagnoza niedosłuchu nieorganicznego u dziecka na podstawie studium przypadku
Autorzy:  Skarżyński P.H., Raj-Koziak D., Rajchel J.J., Skarżyński H.
Praca: Studium przypadku pacjenta z zespołem skrzelowo-uszno-nerkowym
Autorzy:  Buksińska M., Skarżyński H., Skarżyński P.H.
Praca: Perlak wrodzony piramidy kości skroniowej – opis przypadku
Autorzy:  Buksińska M., Dąbrowska-Bień J., Mrówka M., Skarżyński H.
Praca: Masywny perlak wrodzony piramidy kości skroniowej z destrukcją błędnika – opis przypadku
Autorzy:  Mrówka M., Dąbkowska A., Buniowska B., Buksińska M., Plichta Ł., Skarżyński H.
Praca: Zmodyfikowany dostęp do okienka okrągłego w implantacji dziecka z częściową głuchotą i nietypowym przebiegiem zatoki esowatej
Autorzy:  Porowski M., Skarżyński H., Mrówka M., Skarżyński P.H.
Praca: Otoskleroza u dzieci – w poszukiwaniu genetycznego tła chorób imitujących otosklerozę
Autor:  Ołdak M.
Praca: Analiza wyników kwestionariusza niepełnosprawności głosowej u dzieci z zaburzeniami głosu i mowy
Autorzy:  Krasnodębska P., Szkiełkowska A., Rosińska A.
Praca: Rehabilitacja logopedyczna pacjentów z zaburzeniami głosu w oparciu o terapię Stymulacji Słuchowej Głosu
Autorzy:  Rosińska A., Szkiełkowska A., Piłka E.
Praca: Wpływ problemów logopedycznych na jakość głosu u dzieci
Autorzy:  Mularzuk M., Bućko-Jerzyńska A., Szkiełkowska A.
Praca: Rozszczep podśluzówkowy podniebienia a adenoid
Autorzy:  Ślusarczyk A., Szkiełkowska A.
Praca: Genetyczne podłoże niedosłuchu dziedziczonego w sposób autosomalny dominujący
u pacjentów pediatrycznych
Autorzy:  Oziębło D., Leja M., Sarosiak A., Skarżyński H., Ołdak M.
Praca: Identyfikacja molekularnej przyczyny epizodycznie postępującego niedosłuchu u pacjentki z poszerzonym wodociągiem przedsionka i dysplazją środkowo szczytowych odcinków ślimaka
Autorzy:  Pollak A., Lechowicz U., Skarżyński H., Płoski R., Ołdak M.
Praca: Sesja Naukowa III: Genetyka a problemy zaburzeń słuchu u dzieci
Autorzy:  Ołdak M., Pollak A.
Praca: Sesja Naukowa V: Implanty kostne i aparaty słuchowe
Autorzy:  Porowski M., Barylyak R.
Praca: Identyfikacja wariantów genu WFS1 w rodzinach z niedosłuchem w zakresie niskich
częstotliwości
Autorzy:  Sarosiak A., Leja M., Oziębło D., Domagała S., Pollak A., Skarżyński H., Ołdak M.
Praca: Wariant patogenny w genie DIAPH1 – wspólna przyczyna niedosłuchu i makrotrombocytopenii
Autorzy:  Oziębło D., Leja M., Sarosiak A., Skarżyński H., Ołdak M.

Nazwa: Cultural and environmental factors in socio-cognitive development
Data: 22-23 XI 2018
Miejsce: Lublin, Polska
Praca: False belief understanding in oral deaf children with cochlear implants
Autorzy:  Pluta A., Zgoda M., Wysocka J., Golec K., Haman M.

Nazwa: Aspects of Neuroscience
Data: 23-25 XI 2018
Miejsce: Warszawa, Polska
Praca: Członek Rady Naukowej
Autor:  Wolak T.

Nazwa: Maximizing Performance in CI Recipients: Programming Concepts
Data: 1-3 XII 2018
Miejsce: Nowy Jork, USA
Praca: CI fitting in patients with partial deafness
Autorzy:  Lorens A., Obrycka A., Skarżyński H.

Nazwa: Konferencja Naukowo-Szkoleniowa „Słucham więc potrafię – Listening is I can
Data: 7 XII 2018
Miejsce: Kajetany, Polska
Praca: Tożsamość osobowa a poczucie samotności użytkowników implantu ślimakowego z głuchotą prelingwalną w kontekście rozwoju teorii umysłu
Autor: Kobosko J.
Praca: Programowanie słuchu: dopasowanie neurokognitywne procesora mowy
Autor: Lorens A.
Praca: Mechanizmy neuropoznawcze teorii umysłu u dzieci głuchych używających implantów ślimakowych
Autor: Pluta A.
Praca: Komitet Naukowy
Autorzy:  Skarżyński H., Zgoda M., Ambroziak N., Barej A., Bieńkowska K., Coninx F., Geremek-Samsonowicz A., Kobosko J., Lorens A., Obrycka A., Pluta A., Walkowiak A., Zgoda M., Pankowska A.
Praca: Postrzeganie przez rodziców trudności w funkcjonowaniu słuchowy dzieci korzystających od pierwszego roku życia z implantów ślimakowych
Autor: Bieńkowska K.
Praca: Kanony i strategie metody audytywno-werbalnej. Zajęcia praktyczne
Autorzy:  Zgoda M., Geremek-Samsonowicz A., Pankowska A., Barej A., Zielińska E.

Nazwa: Telemedicine and eHealth 2018
Data: 14-15 XII 2018
Miejsce: Warszawa, Polska
Praca: Aplikacje mobilne – nowe narzędzia telemedycyny
Autorzy:  Kutyba J., Skarżyński P.H., Cywka K., Walkowiak A.
Praca: The use of telemedicine in ABR research, between the World Hearing Center and Ukraine, Belarus and Kyrgyzstan
Autorzy:  Skarżyński P.H., Buraczyńska M., Karmelieva B., Beisheeva C., Tomaszewska-Hert I.

2017

Nazwa: Hearing Implants for Adults with Age-Related Hearing Loss
Data: 13-14.01.2017
Miejsce: Nowy Jork, USA
Praca: Panelielist
Autor: Skarżyński P.H.
Praca: The benefit of cochlear implantation for elderly patients with partial deafness
Autorzy: Lorens A., Pieczykolan A., Skarżyński P.H., Skarżyński H.

Nazwa: 7th Emirates Otorhinolaryngology Audiology and Communication Disorders Congress
Data: 18-20.01.2017
Miejsce: Zjednoczone Emiraty Arabskie, Dubaj
Praca: 6 months evaluation of patients after bonebridge implantation
Autor: Skarżyński P.H.
Praca: A case study of electro-natural stimulation (ens) in partial deafness treatment
Autor: Skarżyński P.H.
Praca: BAHA attract bone conduction system- review of the patients and evaluation of the results
Autorzy: Osińska K, Skarżyński P.H.
Praca: Complex Therapeutic Procedure In A Patient With Microtia And External Auditory Canal Atresia
Autor: Mickielewicz A.
Praca: Evaluation of outcomes of the new couplers for vibrant soundbridge system
Autor: Skarżyński P.H.
Praca: Modified Endoscopic Lothrop Procedure/ Draf III In Treatment Of Chronic Frontal Sinusitis: A Report Of 65 Cases
Autor: Mickielewicz A.
Praca: Perinatal Risk Factors As A Cause Of Deafness Among Cochlear Implant Patients
Autorzy: Osińska K., Skarżyński H., Skarżyński P.H., Rajchel J., Król B.

Nazwa: EAONO – 8th Instructional Workshop
Data: 18-21.01.2017
Miejsce: Izmir, Turcja
Praca: Moderator: Consensus Session on Cochlear Implants
Autor: Skarżyński P.H.
Praca: Qualification process and surgical possibilities with different implants (cochlear implants, middle ear implants, bone conductive implants)
Autor: Lorens A.

Nazwa: Surgical Advisory Board Meeting
Data: 27-28.01.2017
Miejsce: Wiedeń, Austria
Praca: Udział w spotkaniu naukowym ekspertów – chirurgów na zaproszenie
Autorzy: Skarżyński H., Skarżyński P.H.

Nazwa: Ultimate Colorado Midwinter Meeting
Data: 29.01 – 2.02.2017
Miejsce: Vail, USA
Praca: Passive and Active Bone Conductive Implants
Autorzy: Skarżyński P.H., Skarżyński H.

Nazwa: Surgical Advisory Board Meeting
Data: 1-3.02.2017
Miejsce: Innsbruck, Austria
Praca: Udział w spotkaniu naukowym na zaproszenie
Autor: Lorens A.

Nazwa: Forty Fifth Annual Meeting International Neuropsychological Society
Data: 1-4.02.2017
Miejsce: New Orleans, Louisiana, USA
Praca: Neurocognitive and Brain Functions in Highly Functioning and Successfully Treated Young HIV Seropositive Men
Autorzy: Łojek E., Pluta A., Szymańska B., Gawron N., Sobańska M., Ambroziak A.R., Wolak T., Bieńkowski P., Sienkiewicz-Jarosz H., Scińska-Bieńkowska A., Rao S., Bornstein R.

Nazwa: 40th Annual MidWinter Meeting of the Association for Research in Otolaryngology
Data: 11-15.02.2017
Miejsce: Baltimore, USA
Praca: Influence of visual attention on contralateral suppression of transiently evoked otoacoustic emissions
Autorzy: Jędrzejczak W.W., Milner R., Kochanek K., Skarżyński H.
Praca: Novel neuro-audiological findings and further evidence for C10orf2 involvement in Perrault syndrome
Autorzy: Ołdak M., Oziębło D., Pollak A., Stępniak I, Lazniewski M., Lechowicz U., Kochanek K., Furmanek M., Tacikowska G., Plewczynski D., Wolak T., Płoski R., Skarżyński H.

Nazwa: XIV Konferencja Naukowo-Szkoleniowa „Otorynolaryngologia Łódź 2017” / IX Konferencja Polskiego Towarzystwa Audiologicznego i Foniatrycznego
Data: 2-3.03.2017
Miejsce: Łódź, Polska
Praca: Audiometria impedancyjna szerokopasmowa jako nowe narzędzie oceny klinicznej narządu słuchu
Autor: Kochanek K.
Praca: Badanie mowy za pomocą funkcjonalnego rezonansu magnetycznego
Autor: Wolak T.
Praca: Członek panelu „Pro- i kontra”
Autor: Szkiełkowska A.
Praca: Komitet Naukowy
Autorzy: Kochanek K., Szkiełkowska A., Wolak T.
Praca: Przewodniczący sesji
Autorzy: Kochanek K., Szkiełkowska A.
Praca: Zastosowanie wideostroboskopii w ocenie kompleksowej rehabilitacji głosu u pacjentki z porażeniem krtani
Autorzy: Krasnodębska P., Domeracka-Kołodziej A., Miaśkiewicz B., Mularzuk M., Ratajczak I., Szkiełkowska A.

Nazwa: II Konferencja Naukowa – Wytyczne w otorynolaryngologii, audiologii i foniatrii
Data: 9-11.03.2017
Miejsce: Zakopane, Polska
Praca: Adaptacja kwestionariusza THS do języka polskiego: ocena psychometryczna rzetelności i trafności
Autorzy: Raj-Koziak D., Rajchel J., Karpiesz L., Niedziałek I., Sarnicka I., Karendys K., Piłka A., Skarżyński P.H., Skarżyński H.
Praca: Adaptacja polskiej wersji Skali Oceny Objawów Niedrożności Nosa
Autorzy: Dąbrowska-Bień J., Łazęcka K., Skarżyński P.H.
Praca: Adaptacja testu TRT (Text Reception Treshold)
Autorzy: Maszewska M., Lorens A., Zekveld A., Kramer S., Skarżyński H.
Praca: Aktywny Trening Słuchowy w terapii zaburzeń przetwarzania słuchowego
Autorzy: Rostkowska J., Kłonica L., Geremek-Samsonowicz A.
Praca: Analiza częstości występowania niedosłuchu u pacjentów z częstymi epizodami hipoglikemii
Autorzy: Dąbkowska A., Grzechocińska R., Skarżyński P.H., Piątkiewicz P.
Praca: Badania pacjenta z implantem SYNCHRONY w rezonansie magnetycznym 3T
Autorzy: Wójcik J., Furmanek M., Cieśla K., Pluta A., Lewandowska M., Rusiniak M., Skarżyński H., Lorens A., Wolak T.
Praca: Badania przesiewowe słuchu u dzieci w wieku szkolnym w Kamerunie oraz leczenie głuchoty za pomocą implantów ślimakowych w Afryce
Autorzy: Najjar M.A., Skarżyński P.H., Ludwikowski M., Piłka A., Skarżyński H.
Praca: Badania przesiewowe u noworodków w Afryce
Autorzy: Najjar M.A., Skarżyński P.H., Osińska K., Ludwikowski M., Skarżyński H.
Praca: BAHA wczoraj i dziś. Rozwój i zmiany w technice implantacji zaczepów tytanowych do aparatów słuchowych na przewodnictwo kostne
Autorzy: Mrówka M., Skarżyński P.H., Porowski M., Skarżyński H.
Praca: Charakterystyka i częstość występowania tzw. zjawiska gusher wśród dzieci poddanych operacji wszczepienia implantu ślimakowego
Autorzy: Żak A., Osińska K., Dziendziel B., Skarżyński P.H.
Praca: Charakterystyka słuchowych potencjałów wywołanych pnia mózgu u osób z zespołem Downa
Autorzy: Sienkiewicz K., Kochanek K., Piłka A.
Praca: Chirurgiczne modelowanie głośni w zaburzeniach głosu
Autorzy: Miaśkiewicz B., Szkiełkowska A., Krasnodębska P., Domeracka-Kołodziej A.
Praca: Co można, a czego nie można zbadać, stosując technikę czynnościowych badań mózgu (fMRI)
Autorzy: Wolak T., Pluta A., Lewandowska M., Cieśla K., Wójcik J., Skarżyński H.
Praca: Częstość występowania szumów usznych i ocena ich uciążliwości u dorosłych pacjentów zakwalifikowanych do wszczepienia implantu ślimakowego
Autorzy: Skarżyński P.H., Świerniak W., Dziendziel B., Kutyba J., Rajchel J., Skarżyński H.
Praca: Depresja a zastosowanie implantu ślimakowego u osób po 65 roku życia
Autorzy: Rostkowska J., Wojewódzka B., Geremek-Samsonowicz A., Pankowska A., Olędzka M., Dębińska- Khalil M., Pastuszak D.
Praca: Diagnostyka zaburzeń słuchu za pomocą słuchowych potencjałów wywołanych pnia mózgu
Autor: Kochanek K.
Praca: Efektywność treningu słuchowego u pacjentów z zaburzeniami przetwarzania słuchowego
Autorzy: Piniaha J., Paluchowska J., Fludra M.
Praca: Elektrofizjologiczne i behawioralne korelaty dojrzewania funkcji ośrodkowego układu słuchowego u dzieci z głuchotą prelingwalną po wszczepieniu implantu ślimakowego
Autorzy: Paluch P., Kochański B., Lewandowska M., Milner R., Ganc M., Cieśla K., Wolak T., Lorens A., Obrycka, A., Duch W., Skarżyński H.
Praca: Funkcjonowanie pamięci operacyjnej u pacjentów użytkowników systemu implantu ślimakowego
Autorzy: Putkiewicz-Aleksandrowicz J., Maszewska M., Kruszyńska M., Lorens A., Skarżyński H.
Praca: Głębokość insercji elektrody w implantacji ślimakowej u pacjentów z częściową głuchotą a pooperacyjna funkcja błędnika
Autorzy: Sosna M., Pietrasik K., Tacikowska G., Matuszewska M., Mazur A., Skarżyński P.H., Skarżyński H.
Praca: Gruczolak neuroendokrynny ucha środkowego (NAME) – opis przypadku
Autorzy: Buksińska M., Skarżyński P.H.
Praca: Gruczolak ucha środkowego
Autorzy: Boruta M., Tomanek E., Skarżyński H.
Praca: Historia rozwoju Krajowej Sieci Teleaudiologii
Autorzy: Ludwikowski M., Walkowiak A., Skarżyński P.
Praca: Implant ucha środkowego Vibrant Soundbridge – porównanie zastosowania zaczepu na odnogę długą i krótką kowadełka
Autorzy: Osińska K., Skarżyński H., Ratuszniak A., Skarżyński P.H., Porowski M., Król B.
Praca: Implanty ucha środkowego – rodzaje, wskazania, zastosowanie
Autor: Olszewski Ł.
Praca: Izolowany perlak wyrostka sutkowatego – opis przypadku
Autorzy: Król B., Mrówka M.
Praca: Jedyne słyszące ucho
Autor: Skarżyński H.
Praca: Leczenie częściowej głuchoty przy użyciu implantu MidScala Advanced Bionics
Autor: Skarżyński P.H.
Praca: Leczenie obustronnej otosklerozy u 15-letniego pacjenta – opis przypadku
Autorzy: Tomanek E., Boruta M., Buksińska M., Skarżyński P.H., Skarżyński H.
Praca: Mózgowa reprezentacja pamięci krótkotrwałej a różnicowanie częstotliwości dźwięków u dzieci z dysleksją
Autorzy: Lewandowska M., Rusiniak M., Cieśla K., Pluta A., Skoczylas A., Milner R., Ganc M., Skarżyński H., Wolak T.
Praca: Międzykulturowa adaptacja kwestionariusza Tinnitus Handicap Inventory do języka polskiego
Autorzy: Rajchel J., Skarżyński P.H., Raj-Koziak D., Piłka A., Włodarczyk A.W., Skarżyński H.
Praca: Model predykcyjny rozwoju słuchowego małego dziecka
Autorzy: Serafin-Jóźwiak J., Piotrowska A., Obrycka A., Lorens A., Skarżyński H.
Praca: Możliwość oceny zachowania resztek słuchowych za pomocą badań węchu – badanie wstępne
Autorzy: Wojciechowski M., Dziendziel B., Piłka A., Skarżyński P.H.
Praca: Nagła głuchota wśród dzieci – przegląd literatury
Autorzy: Skarżyński P.H., Rajchel J., Skarżyński H.
Praca: Najnowsze doniesienia w zakresie różnych implantów słuchowych oraz trendy na przyszłość
Autor: Skarżyński P.H.
Praca: Narzędzia diagnostyczne stosowane w ocenie stanu psychicznego pacjentów z zaburzeniami słuchu –przegląd literatury
Autorzy: Skarżyński P.H., Bieńkowska K., Dziendziel B., Skarżyński H.
Praca: Narzędzia kwestionariuszowe przeznaczone do oceny korzyści z użytkowania aparatu słuchowego – przegląd literatury
Autorzy: Penar K., Skarżyński P.H., Skarżyński H.
Praca: Narzędzia stosowane do oceny szumów usznych przed operacją i po operacji wszczepienia implantu ślimakowego – przegląd literatury
Autorzy: Świerniak W., Skarżyński P.H., Bieńkowska K., Raj-Koziak D., Skarżyński H.
Praca: Niedosłuch nieorganiczny u dziecka – przebieg postępowania diagnostycznego na podstawie studium przypadku
Autorzy: Skarżyński P.H., Raj-Koziak D., Rajchel J., Dziendziel B., Skarżyński H.
Praca: Niedosłuch obustronny spowodowany wrodzonym poszerzeniem wodociągu przedsionka – Large Vestibular Aqueduct Syndrome (LVAS) u 7-letniej pacjentki – opis przypadku
Autorzy: Wawszczyk S., Skarżyński P.H., Skarżyński H.
Praca: Niedosłuch po kądzieli
Autorzy: Lechowicz U., Pollak A., Rydzanicz M., Stawiński P., Skarżyński H., Ołdak M., Płoski R.
Praca: Nowe doniesienia o genetycznych uwarunkowaniach niedosłuchu
Autorzy: Ołdak M., Pollak A., Lechowicz U., Oziębło D.
Praca: Objawy depresyjne a strategie radzenia sobie ze stresem i samoocena u osób dorosłych z głuchotą prelingwalną zaopatrzonych w implant ślimakowy po 18 roku życia
Autorzy: Kobosko J., Geremek-Samsonowicz A., Skarżyński H.
Praca: Objawy otolaryngologiczne w zespole Silvera-Russela – opis przypadku
Autor: Piecuch A.
Praca: Ocena audiologiczna pacjentów z nerwiakami nerwu słuchowego
Autorzy: Karpiesz L., Piłka E., Raj-Koziak D., Sarnicka I., Karendys-Łuszcz K., Skarżyński H.
Praca: Ocena częstości występowania i uciążliwości szumów usznych u dorosłych pacjentów poddanych operacyjnemu leczeniu otosklerozy – przegląd piśmiennictwa
Autorzy: Dziendziel B., Skarżyński P.H., Raj-Koziak D., Skarżyński H.
Praca: Ocena efektów binauralnych u pacjentów z jednostronną głuchotą i pacjentów z asymetrycznym niedosłuchem, użytkowników systemu implantu ślimakowego
Autorzy: Kruszyńska M., Pastuszak D., Obrycka A., Lorens A., Skarżyński H.
Praca: Ocena jakości życia związanej ze zdrowiem u pacjentów korzystających z systemu implantu ślimakowego
Autorzy: Obrycka A., Pieczykolan A., Lorens A., Skarżyński H.
Praca: Ocena korzyści po stapedotomii z zastosowaniem protezek KURZ
Autorzy: Król B., Osińska K., Skarżyński H., Skarżyński P.H.
Praca: Ocena krótkoterminowej kompleksowej rehabilitacji głosu u pacjentów z porażeniem krtani
Autorzy: Krasnodębska P., Domeracka-Kołodziej A., Szkiełkowska A., Mularzuk M., Sokołowska-Łazar D., Zając-Ratajczak I., Panasiewicz A.
Praca: Ocena przewodnictwa w nerwie słuchowym i pniu mózgu za pomocą metody ABR u osób z zespołem Downa (ZD)
Autorzy: Sienkiewicz K., Kochanek K., Piłka A.
Praca: Ocena szumów usznych u osób kwalifikowanych do wszczepienia implantu Vibrant Soundbridge i Bonebridge. Analiza wyników przedoperacyjnych
Autorzy: Kutyba J., Skarżyński P.H., Świerniak W., Rajchel J., Dziendziel B., Skarżyński H.
Praca: Ocena wpływu ćwiczeń mięśniowo-oddechowych wykonywanych zgodnie z indyjską filozofią jogi na funkcjonowanie pacjentów z szumami usznymi w oparciu o wyniki uzyskane z kwestionariusza TFI
Autorzy: Niedziałek I., Ganc M., Milner R., Raj-Koziak D., Skarżyński H.
Praca: Ocena wpływu polaryzacji krótkiego tonu o częstotliwości 500 Hz na progi fali V słuchowych potencjałów wywołanych pnia mózgu – ABR
Autorzy: Kochanek K., Korzeniec K., Piłka A., Śliwa L., Skarżyński H.
Praca: Ocena zaburzeń smaku w wybranej grupie pacjentów po stapedotomii
Autorzy: Wojciechowski M., Król B., Skarżyński P.H., Skarżyński H.
Praca: Operacje ucha jedynie słyszącego – przegląd literatury
Autorzy: Boruta M., Skarżyński H.
Praca: Otoskleroza u najmłodszego chłopca – leczenie operacyjne
Autorzy: Skarżyński H., Boruta M., Dziendziel B., Skarżyński P.H.
Praca: Ośrodkowe zaburzenia słuchu, defunicja i diagnostyka
Autor: Włodarczyk E.
Praca: Panaceum molekularne, czyli sekwencjonowanie nowej generacji w niedosłuchu
Autorzy: Pollak A., Lechowicz U., Murcia-Pieńkowski V.A., Biernacka A., Podgórska A., Rydzanicz M., Stawiński P., Skarżyński H., Płoski R., Ołdak M.
Praca: Perlak wrodzony piramidy kości skroniowej – opis przypadku
Autorzy: Buksińska M., Dąbrowska-Bień J., Mrówka M., Skarżyński H.
Praca: Perlaki wrodzone u dzieci – prezentacje przypadków
Autorzy: Mrówka M., Porowski M., Dąbrowska-Bień J., Buksińska M., Skarżyński H.
Praca: Pomiar akustycznie wywołanego odruchu mięśnia strzemiączkowego u użytkowników implantu ślimakowego w praktyce klinicznej IFPS
Autorzy: Walkowiak A., Lorens A., Zgoda M., Mrugała K., Skarżyński H.
Praca: Porównanie aktywnych i pasywnych implantów na przewodnictwo kostne
Autorzy: Skarżyński P.H., Król B., Osińska K., Ratuszniak A., Michałek M., Skarżyński H.
Praca: Porównanie skuteczności wybranych metod stymulacji okienka okrągłego przy użyciu systemu implantu ucha środkowego typu Med-El Vibrant Soundbridge (VSB)
Autorzy: Olszewski Ł., Jędrzejczak W.W., Piotrowska A., Skarżyński H.
Praca: Pourazowe uszkodzenie ucha środkowego – analiza przypadku
Autorzy: Boruta M., Tomanek E., Buksińska M., Skarżyński H.
Praca: Powikłania oczodołowe zapalenia zatok przynosowych – opis przypadku
Autorzy: Wawszczyk S., Gwizdalska I., Łazęcka K., Skarżyński H.
Praca: Poziomy stymulacji elektrycznej stosowane u użytkowników implantów ślimakowych
Autorzy: Wiśniewski T., Lorens A., Obrycka A., Walkowiak A., Skarżyński H.
Praca: Proces diagnostyczny dzieci z podejrzeniem zaburzeń przetwarzania słuchowego z perspektywy logopedy
Autor: Skoczylas A.
Praca: Propozycja treningu słuchowego dla pacjentów z asymetrycznym niedosłuchem korzystających z systemu implantu ślimakowego
Autorzy: Dębińska-Khalil M., Olędzka M., Ćwiklińska J.
Praca: Przedoperacyjna ocena szumów usznych u dorosłych pacjentów kwalifikowanych do chirurgii strzemiączka
Autorzy: Dziendziel B., Skarżyński P.H., Świerniak W., Rajchel J., Kutyba J., Skarżyński H.
Praca: Przegląd literatury dotyczący kwestionariuszy wykorzystywanych do oceny jakości życia u pacjentów z implantem słuchowym
Autorzy: Kutyba J., Skarżyński P.H., Skarżyński H.
Praca: Przetwarzanie mowy u użytkowników implantów ślimakowych – badania O15-H2O PET
Autorzy: Cieśla K., Wolak T., Walkowiak A., Skarżyński H., Wróbel M., Małkowski B.
Praca: Przewlekłe zapalenie zatok – „o czym się mówi?”
Autor: Gwizdalska I.
Praca: Psychiczny dystres i samoocena u osób dorosłych z głuchotą postlingwalną korzystających z implantu ślimakowego
Autorzy: Kobosko J., Piłka E., Jędrzejczak W. W., Pankowska A., Skarżyński H.
Praca: Rehabilitacja foniatryczna głosu
Autor: Szkiełkowska A.
Praca: Rehabilitacja przedsionkowa – program autorski i doświadczenia własne Instytutu Fizjologii Patologii Słuchu
Autorzy: Zaleski M., Tacikowska G., Pietrasik K., Sosna M., Rzeski M.
Praca: Samoistny ubytek kostny na podstawie środkowego dołu czaszki z płynotokiem usznym. Opis przypadku
Autorzy: Buniowska B., Uszyńska-Tuzinek M.
Praca: Sieć teleaudiologiczna między Światowym Centrum Słuchu, Ukrainą, Białorusią i Kirgistanem
Autorzy: Ludwikowski M., Walkowiak A., Skarżyński P.H., Pierzyńska I., Bruski Ł.
Praca: Stan zaszczepienia przeciwko Streptococcus pneumoniae wśród pacjentów użytkowników implantu ślimakowego
Autorzy: Piotrowska A., Paradowska-Stankiewicz I., Skarżyński H.
Praca: Studium przypadku pacjenta z obustronnym niedosłuchem mieszanym, leczonego przy pomocy klasycznego implantu BAHA oraz implantu Baha Attract
Autorzy: Skarżyński P.H., Ratuszniak A., Kozieł M., Król B., Osińska K. Skarżyński H.
Praca: Studium przypadku pacjenta z zespołem skrzelowo-uszno-nerkowym
Autorzy: Buksińska M., Skarżyński P.H.
Praca: Stymulacja elektryczno-naturalna (ENS) w leczeniu częściowej głuchoty, najdłuższe w świecie studium przypadku
Autorzy: Skarżyński H., Lorens A., Dziendziel B., Skarżyński P.H.
Praca: Stymulacja Polimodalnej Percepcji Sensorycznej – metodą Skarżyńskiego
Autor: Czajka N.
Praca: Subiektywna i obiektywna ocena pacjentów z nowymi Couplerami systemu Vibrant Soundbridge
Autorzy: Moskalik M., Skarżyński P.H., Osińska K., Król B., Ratuszniak A., Skarżyński H.
Praca: Subiektywna ocena dźwięków odbieranych przez implant ślimakowy u pacjentów z jednostronną głuchotą
Autorzy: Pastuszak D., Kruszyńska M., Lorens A., Skarżyński H.
Praca: Subiektywna ocena hospitalizacji psychologicznych pacjentów z szumami usznymi
Autorzy: Fludra M., Sarnicka I., Karendys-Łuszcz K.
Praca: Subiektywna ocena korzyści słuchowych po wszczepieniu implantu ślimakowego u pacjentów w wieku 65+
Autorzy: Pieczykolan A., Lorens A., Obrycka A., Skarżyński H.
Praca: Subiektywna ocena umiejętności słuchowych u pacjentów Stymulacji Słuchowej Głosu – doniesienia wstępne
Autor: Rosińska A.
Praca: Subiektywna ocena zakresu percepcji dźwięków otoczenia użytkowników implantów słuchowych
Autorzy: Obszańska A., Lorens A., Wiśniewski T., Aleksandrowicz-Putkiewicz J., Ratuszniak A., Skarżyński H.
Praca: System wszczepialny Cochlear CODACS – wskazania i zastosowanie
Autorzy: Ratuszniak A., Osińska K., Król B., Skarżyński P.H., Skarżyński H.
Praca: Systemy wszczepialne na przewodnictwo kostne, rodzaje, wskazania, zastosowanie
Autorzy: Ratuszniak A.
Praca: Testy czynnościowe narządu równowagi u pacjentów poddawanych operacji wszczepienia implantu ślimakowego
Autorzy: Pietrasik K., Tacikowska G., Sosna M., Skarżyński P.H., Skarżyński H.
Praca: Trudności diagnostyczne pacjentów z zaburzeniami przetwarzania słuchowego – aspekt rehabilitacyjny
Autorzy: Czajka N., Geremek-Samsonowicz A.
Praca: Tympanometria szerokopasmowa – podstawy fizyczne, wybrane zastosowania
Autorzy: Śliwa L., Kochanek K.
Praca: Tympanometria szerokopasmowa. Wprowadzenie do warsztatów praktycznych
Autorzy: Śliwa L., Kochanek K.
Praca: Uciążliwość szumów usznych u pacjentów z implantem słuchowym CODACS przed i po operacji wszczepienia urządzenia
Autorzy: Bukato K., Rajchel J., Osińska K., Król B., Skarżyński P.H.
Praca: Uczniowie korzystający z implantów ślimakowych w szkolnictwie ogólnodostępnym
Autorzy: Zgoda M., Lorens A., Obrycka A., Skarżyński H.
Praca: Wady wrodzone ucha środkowego w zaburzeniach rozwoju I i II łuku skrzelowego – przegląd piśmiennictwa
Autorzy: Buksińska M., Tomanek E., Boruta M., Skarżyński H.
Praca: Wpływ ćwiczeń jogi na czynność bioelektryczną mózgu pacjentów z chronicznym szumem usznym
Autorzy: Ganc M., Milner R., Niedziałek I., Jędrzejczak W. W., Skarżyński H.
Praca: Wpływ grupowej terapii psychologicznej na postrzeganie szumów usznych w oparciu o badania kwestionariuszowe TFI
Autorzy: Sarnicka I., Karendys- Łuszcz K., Kuklińska K., Fludra M., Raj-Koziak D., Karpiesz L., Niedziałek I., Skarżyński H.
Praca: Wpływ rehabilitacji psychomotorycznej w modelu belgijskim, wg M. Procus i M. Block, na opóźnienia i zaburzenia w komunikacji językowej pochodzenia centralnego u dzieci
Autorzy: Długosz E., Dąbrowska A., Skarżyński P.H.
Praca: Wpływ słuchowych implantów pniowych na szumy uszne oraz słyszenie – badania kwestionariuszowe
Autorzy: Pinkas W., Rajchel J., Lorens A., Skarżyński P.H.
Praca: Wpływ terapii Neurofeedback Wolnych Potencjałów Korowych na stan kliniczny i spontaniczną aktywność bioelektryczną mózgu pacjentów z chronicznym szumem usznym – analiza wybranych przypadków
Autorzy: Milner R., Ganc M., Lewandowska M., Niedziałek I., Jędrzejczak W. W., Skarżyński H.
Praca: Współczesne zastosowania i najnowsze trendy w badaniach emisji otoakustycznych
Autor: Jędrzejczak W. W.
Praca: Wykorzystywanie informacji „Data Logs” w procedurze ustawienia procesorów Naida
Autor: Walkowiak A.
Praca: Wyniki badań przesiewowych słuchu przeprowadzonych u uczniów klas szkół podstawowych w województwie warmińsko-mazurskim
Autorzy: Ratajczak A., Ludwikowski M., Skarżyński P.H.
Praca: Wyniki implantacji ślimakowej u osoby dorosłej z zespołem Cogana – studium przypadku
Autorzy: Zygadło J., Pastuszak A., Skarżyński P.H.
Praca: Wyniki programu badań przesiewowych przeprowadzonych u uczniów szkół podstawowych w województwie małopolskim w 2015 roku
Autorzy: Renke K., Ludwikowski M., Skarżyński P.H.
Praca: Wyniki zastosowania różnych urządzeń na przewodnictwo kostne
Autor: Skarżyński P.H.
Praca: Zaburzenia węchu a jakość życia
Autorzy: Bieńkowska K., Wojciechowski M., Król B., Skarżyński P.H.
Praca: Zastosowanie implantu Bonebridge z jednoczasową rekonstrukcją tylnej ściany przewodu słuchowego zewnętrznego materiałem BoneAlive u pacjentów po operacjach radykalnych zmodyfikowanych
Autorzy: Skarżyński H., Porowski M., Skarżyński P.H., Mrówka M., Ratuszniak A.
Praca: Zastosowanie implantu na przewodnictwo kostne Bonebridge w trudnych warunkach anatomicznych
Autorzy: Osińska K., Skarżyński H., Skarżyński P.H., Porowski M., Król B., Ratuszniak A.
Praca: Zastosowanie implantu na przewodnictwo kostne typu Bonebridge u 9,5-letniego chłopca z jednostronnym głębokim niedosłuchem zmysłowo-nerwowym – opis przypadku
Autorzy: Tomanek E., Boruta M., Osińska K., Ratuszniak A., Król B., Skarżyński P.H., Skarżyński H.
Praca: Zastosowanie ph-metrii gardłowej w diagnostyce różnicowej zaburzeń głosu u dzieci
Autorzy: Włodarczyk E., Domeracka-Kołodziej A., Szkiełkowska A.
Praca: Zastosowanie wybranych metod analizy danych jakościowych w badaniach medycznych
Autor: Gos E.
Praca: Zdalne badania ABR wśród pacjentów z Azji Środkowej
Autorzy: Tomaszewska-Hert I., Skarżyński P.H., Karmelieva B., Beisheeva Ch.
Praca: Zdolność do lokalizacji dźwięku u pacjentów korzystających obuusznie z systemu implantu ślimakowego
Autorzy: Mrugała K., Lorens A., Walkowiak A., Najjar A., Skarżyński H.
Praca: Zdolność do lokalizacji dźwięku u pacjentów z jednostronną głuchotą i pacjentów z asymetrycznym niedosłuchem, użytkowników systemu implantu ślimakowego
Autorzy: Lorens A., Kruszyńska M., Mrugała K., Pastuszak D., Skarżyński H.
Praca: Ziarniniak krwawiący przegrody nosa – opis przypadku
Autorzy: Mickielewicz A., Gwizdalska I., Powała A., Skarżyński H.
Praca: Zmiany organiczne i czynnościowe krtani w refluksie gardłowo-krtaniowym (LPR)
Autorzy: Domeracka-Kołodziej A., Włodarczyk E., Szkiełkowska A.

Nazwa: Ogólnopolska konferencja naukowo-szkoleniowa „O tym się nie mówi IV – Komunikacja osób niedosłyszących”
Data: 31.03 – 2.04.2017
Miejsce: Lublin, Polska
Praca: O komunikowaniu się z otoczeniem osób z częściową głuchotą – percepcja doświadczanych korzyści z implantu ślimakowego i jej związek z radzeniem sobie ze stresem
Autor: Kobosko J.

Nazwa: Congrès SMORL 2017, 1st African Cochlear Implant Meeting
Data: 31.03.- 3.04.2017
Miejsce: Marrakesz, Maroko
Praca: Les facteurs de risques périnataux comme la cause de la surdité chez les patients porteurs d’implant cochléaire
Autorzy: Osińska K., Król B., Skarżyński H., Skarżyński P.H.
Praca: Réseau National de Téléaudiologie
Autorzy: Najjar M.A., Skarżyński P.H., Ludwikowski M., Zwolińska M., Walkowiak A., Skarżyńska M., Skarżyński H.

Nazwa: Spotkanie krajów Grupy Wyszehradzkiej na temat stosowanych i planowanych rozwiązań telemedycznych
Data: 3.04.2017
Miejsce: Kopenhaga, Dania
Praca: Uczestnik konferencji
Autor: Ludwikowski M.

Nazwa: III Międzynarodowe Sympozjum – Wyzwania Współczesnej Protetyki Słuchu
Data: 3-5.04.2017
Miejsce: Poznań, Polska
Praca: Tympanometria szerokopasmowa
Autor: Kochanek K.

Nazwa: Med-e-Tel
Data: 5-7.04. 2017
Miejsce: Luksemburg, Luksemburg
Praca: Hearing screening in children in Rwanda and Tanzania
Autorzy: Skarżyński P.H., Piłka A., Osińska K., Najjar A., Ludwikowski M., Skarżyński H.
Praca: Moderator
Autor: Skarżyński P.H.

Nazwa: 2nd World Congress in Cochlear Implants in Emerging Countries
Data: 11-13.04.2017
Miejsce: Zjednoczone Emiraty Arabskie, Dubaj
Praca: Expanding Cochlear Implant Candidacy: Electro-natural stimulation (ENS) in partial deafness treatment
Autorzy: Skarżyński P.H., Skarżyński H., Lorens A., Wawszczyk S.
Praca: Panelist: Options for Single Sided Deafness, Radiology for Hearing Loss and CI, ABI, Complications, Revisions and Reimplantations, Paediatric Cochlear Implantation: Challenges, Cochlear Implantation in Malformations
Autor: Skarżyński P.H.
Praca: The use of cochlear implant system in profound sensorineural hearing loss in patient with Cogan’s syndrome – a case study
Autorzy: Pastuszak A., Skarżyński P.H., Pastuszak D.
Praca: Tinnitus and hearing survey: a Polish study of validity and reliability
Autor: Skarżyński P.H.

Nazwa: Konferencja Fińskiego Towarzystwa Telemedycyny
Data: 19-21.04.2017
Miejsce: Turku, Finlandia
Praca: eHealth or Telemedicine in Poland – Past, Current and Future
Autor: Skarżyński P.H.

Nazwa: Living with a Cochlear Implant: EURO-CIU Symposium
Data: 20-21.04.2017
Miejsce: Helsinki, Finlandia
Praca: Posttraumatic growth in postlingually deaf CI users – the role of social support coping amongst other coping strategies
Autorzy: Kobosko J., Wojewódzka B., Geremek-Samsonowicz A., Skarżyński H.

Nazwa: VII Congreso Iberoamericano de Implantes Cocleares y Ciencias Afines (GICCA)
Data: 23-26.04.2017
Miejsce: Santiago, Chile
Praca: Chair: „Cochlear Implant and Tinnitus”, „Prognostic Factors in Cochlear Implants”
Autor: Skarżyński P.H.
Praca: Partial Deafness Treatment atraumatic surgery 25 years of experience
Autorzy: Skarżyński H., Skarżyński P.H.

Nazwa: Combined Otolaryngology Spring Meeting
Data: 26-28.04.2017
Miejsce: San Diego, USA
Praca: Hearing preservation after cochlear implantation and administration different models steroid therapy
Autorzy: Skarżyński P.H., Skarżyńska M.B., Król B., Kozieł M., Osińska K., Skarżyński H.

Nazwa: Cisza w środowisku naturalnym i w kreacji artystycznej
Data: 5-6.05.2017
Miejsce: Warszawa, Polska
Praca: Cisza a rozwój drogi słuchowej człowieka
Autorzy: Szkiełkowska A., Skarżyński H., Kazanecka E., Kurowska A.
Praca: Czy neurony lubią ciszę?
Autorzy: Wolak T., Cieśla K., Lorens A., Szkiełkowska A., Skarżyński H.

Nazwa: Nowoczesne Technologie Medyczne i ich wpływ na profilaktykę oraz codzienna praktykę kliniczną w polskiej służbie zdrowia
Data: 8.05.2017
Miejsce: Warszawa, Polska
Praca: Uczestnik konferencji
Autorzy: Dziendziel B.

Nazwa: Laryngologia w punkt
Data: 12-13.05.2017
Miejsce: Łódź, Polska
Praca: Diagnostyka nagłej głuchoty w gabinecie laryngologicznym
Autor: Kochanek K.

Nazwa: 6th International Congress on Bone Conduction Hearing and Related Technologies (OSSEO)
Data: 16-20.05.2017
Miejsce: Nijmegen, Holandia
Praca: Audiological evaluation of the bone conduction hearing system ADHEAR in patients with conductive hearing loss
Autorzy: Skarżyński P., Kozieł M., Olszewski Ł., Ratuszniak A., Osińska K., Król B.
Praca: Bone conductive devices
Autorzy: Skarżyński P.H., Król B., Osińska K., Pastuszak A., Kozieł M., Tomaszewska I., Ratuszniak A., Skarżyński H.
Praca: Children with Bone Anchored Hearing Aids (BAHA) due to various acquired and congenital ear malformations
Autorzy: Mrówka M., Skarżyński P.H., Król B., Skarżyński H.
Praca: Different bone conductive implants in different clinical situations
Autor: Skarżyński P.H.
Praca: Skin reaction in patients  using the transcutaneous implants for  Bone Anchored Hearing Aids (BAHA)
Autorzy: Mrówka M., Skarżyński P.H., Osińska K., Skarżyński H.
Praca: Subjective and objective evaluation of hearing with Baha Attract system
Autor: Skarżyński P.H.

Nazwa: XXV International Evoked Response Audiometry Study Group Biennial Symposium
Data: 21-24.05.2017
Mijesce: Warszawa, Polska
Praca: Assessment of wideband absorbance in patients with middle-ear implants: A preliminary study
Autorzy: Skarżyński H., Olszewski Ł., Kochanek K., Śliwa L.
Praca: Auditory evoked potential (ABR and cognitive potential) in children with a history of otitis media
Autorzy: Sanfins M.D., Reis Borges L., Donadon C., Skarżyński P.H., Colella-Santos M.F.
Praca: Characteristics of auditory brainstem evoked potentials in subjects with Down syndrome
Autorzy: Sienkiewicz K., Piłka A., Śliwa L., Kochanek K.
Praca: Click and Speech-ABR assessment in children with history of otitis media unilateral and bilateral
Autorzy: Sanfins M.D., Borges L.R., Donadon C., Skarżyński P.H., Colella-Santos M.F.
Praca: Comparison of high-frequency distortion product otoacoustic emissions measured by two systems
Autorzy: Pilka E., Jedrzejczak W.W., Olszewski Ł., Kochanek K., Skarżyński H.
Praca: Comparison of wideband tympanometry results from two devices
Autorzy: Śliwa L., Kochanek K., Skarżyński H.
Praca: Effect of polarity of 500 Hz tone pip on wave V threshold
Autorzy: Kochanek K., Korzeniec K., Piłka A., Śliwa L., Skarżyński H.
Praca: fMRI of auditory system
Autor: Wolak T.
Praca: Input/output characteristics of tone burst-evoked otoacoustic emissions
Autorzy: Jedrzejczak W.W., Kochanek K., Pilka E., Skarżyński H.
Praca: Objective evaluation of visual and cognitive functions in children with central auditory processing disorders (CAPD) – an event-related potentials (ERPs) study using the Visual Continuous Performance Test
Autorzy: Milner R., Lewandowska M., Ganc M., Kochański B., Paluch P.
Praca: Pressurized vs non pressurized Otoacoustic Emissions: A case report
Autorzy: Sanfins M.D., Hein T., Skarżyński P.H., Hatzopoulos S., Colella-Santos M.F.
Praca: Recordings of acoustic evoked potentials directly from the cochlea via intracochlear electrodes in partially deafened cochlear implantees
Autorzy: Walkowiak A., Lorens A., Polak M., Skarżyński H.
Praca: Speech-evoked brainstem response in children and adolescent with education musical
Autorzy: Sanfins M.D., Hatzopoulos S., Hein T.A.D., Bordin T., Pastore A., Aimoni C., Skarżyński P.H., Colella-Santos M.F.
Praca: Wideband absorbance measures for assessment of otosclerotic ears: A preliminary study.
Autorzy: Kochanek K., Śliwa L., Skarżyński H.

Nazwa: XII Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Sekcji Audiologicznej i Sekcji Foniatrycznej Polskiego Towarzystwa Otorynolaryngologów Chirurgów Głowy i Szyi
Data: 23-24.05.2017
Miejsce: Warszawa, Polska
Praca: Analiza polimorfizmu funkcjonalnego genów MMP-9 i BDNF w poszukiwaniu potencjalnego biomarkera neuroplastyczności u dzieci z głębokim niedosłuchem czuciowo-nerwowym leczonych za pomocą wszczepienia implantu ślimakowego w IFPS
Autorzy: Matusiak M., Podgórska A., Rejmak-Kozicka E, Kaczmarek L., Skarżyński H.
Praca: Analiza wartości ładunków elektrycznych stosowanych do kompensacji funkcji słyszenia w różnych grupach użytkowników implantów ślimakowych
Autorzy: Wiśniewski T., Lorens A. , Obrycka A., Walkowiak A., Skarżyński H.
Praca: Analiza wartości ładunków elektrycznych stosowanych do kompensacji funkcji słyszenia w różnych grupach użytkowników implantów ślimakowych
Autorzy: Wiśniewski T., Lorens A., Obrycka A., Walkowiak A., Skarżyński H.
Praca: Audiologczno-foniatryczne objawy paraganglioma – opis przypadku
Autorzy: Wrona D., Domeracka-Kołodziej A., Karpiesz L., Szkiełkowska A.
Praca: Chirurgiczne modelowanie szpary głośni w zaburzeniach głosu wieku senioralnego
Autorzy: Miaśkiewicz B., Szkiełkowska A.
Praca: Efekty grupowej terapii psychologicznej w rehabilitacji szumów usznych
Autorzy: Sarnicka I., Karendys-Łuszcz K., Kuklińska K., Fludra M., Raj-Koziak D., Karpiesz L., Niedziałek I., Skarżyński H.
Praca: Gruczolak ucha środkowego
Autorzy: Skarżyński H., Barylak R., Boruta M., Skarżyńska B.
Praca: Implanty ślimakowe w leczeniu szumów usznych po przebyciu nagłej głuchoty idiopatycznej
Autorzy: Fabijańska A., Osińska K., Król B., Tomanek E., Boruta M., Skarżyński H.
Praca: Kompensacja funkcji słyszenia po wszczepieniu implantu ślimakowego u pacjentów z częściową głuchotą
Autorzy: Lorens A., Skarżyński H.
Praca: Leczenie mieszanego niedosłuchu w osteogenesis imperfecta za pomocą stapedotomii – opis przypadku
Autorzy: Skarżyński H., Osińska K., Dziendziel B., Skarżyński P.H.
Praca: Leczenie niedosłuchu w zespole Cogana
Autorzy: Dąbkowska A., Pastuszak A., Dziendziel B., Boruta M., Skarżyński H.
Praca: Leczenie niedosłuchu za pomocą implantu ślimakowego u pacjenta z zespołem CHARGE
Autorzy: Skarżyński H., Osińska K., Król B., Skarżyński P.H.
Praca: Leczenie niedosłuchu za pomocą implantu ślimakowego u pacjenta z zespołem Jouberta – opis przypadku
Autorzy: Skarżyński H., Król B., Osińska K., Skarżyńska B.
Praca: Leczenie niedosłuchu za pomocą implantu ślimakowego u pacjenta z zespołem MELAS
Autorzy: Skarżyński H., Osińska K., Skarżyński P.H.
Praca: Leczenie niedosłuchu za pomocą implantu ślimakowego u pacjenta z zespołem Pendreda
Autorzy: Skarżyński H., Osińska K., Król B., Skarżyński P.H.
Praca: Leczenie obustronnej otosklerozy u 15-letniego pacjenta – opis przypadku
Autorzy: Tomanek E., Boruta M., Buksińska M., Skarżyński P.H., Skarżyński H.
Praca: Leczenie zaburzeń słuchu u pacjentów z dysplazją Mondiniego
Autorzy: Skarżyński H., Król B., Osińska K., Skarżyński P.H.
Praca: Leczenie zaburzeń słuchu w zespole BOFSa
Autorzy: Piecuch A., Dziendziel B., Skarżyński H.
Praca: Leczenie zaburzeń słuchu w zespole Fahra
Autorzy: Groszek E., Buniowska B., Dziendziel B., Skarżyński H.
Praca: Leczenie zaburzeń słuchu w zespole oczno-uszno-kręgowym (Goldenhara)
Autorzy: Porowski M., Skarżyński H., Mrówka M., Skarżyński P.H.
Praca: Leczenie zaburzeń słuchu w zespole Vatera
Autorzy: Fronczak P., Skarżyński P.H., Dziendziel B., Skarżyński H.
Praca: Nerwiak osłonkowy nerwu przedsionkowo-ślimakowego jako niezwykle rzadka przyczyna masy za błoną bębenkową
Autorzy: Krasnodębska P., Maj E., Raj-Koziak D., Skarżyński H.
Praca: Nerwiak wewnątrzprzewodowy prawego kompleksu nerwów VII i VIII – opis przypadku
Autorzy: Dębińska M., Karpiesz L., Domeracka-Kołodziej A., Szkiełkowska A.
Praca: Nietypowy przebieg zespołu poszerzonego wodociągu przedsionka
Autorzy: Tacikowska G., Pietrasik K., Sosna M.
Praca: Ocena aplikacji ReSound Relief pod względem przydatności w praktyce klinicznej do terapii szumów usznych
Autorzy: Kutyba J., Skarżyński P.H., Kralczyński Ł., Sulich R., Skarżyńska M.B.
Praca: Ocena korzyści słuchowych po wszczepieniu implantu ślimakowego u pacjentów z jednostronną głuchotą i pacjentów z asymetrycznym niedosłuchem
Autorzy: Kruszyńska M., Pastuszak D., Obrycka A., Lorens A., Skarżyński H.
Praca: Ocena psychometryczna trafności oraz rzetelności polskiej wersji kwestionariusza THS(POL)
Autorzy: Raj-Koziak D., Rajchel J., Gos E., Skarżyński P.H., Niedziałek I., Karpiesz L., Sarnicka I., Karendys-Łuszcz K., Skarżyński H.
Praca: Osiągnięcia szkolne na zakończenie nauki w szkole podstawowej użytkowników implantów ślimakowych a wiek, w którym przeprowadzono operację
Autorzy: Zgoda M., Lorens A., Obrycka A., Putkiewicz-Aleksandrowicz J., Skarżyński H.
Praca: Ossikuloplastyka w jednostronnym niedosłuchu przewodzeniowym i podejrzeniu otosklerozy
Autorzy: Skarżyński H., Bartosik J., Kaczyńska B., Skarżyńska M.B.
Praca: Percepcja korzyści z implantu ślimakowego a samoocena u osób z częściową głuchotą
Autorzy: Kobosko J., Gos E., Olszewski Ł., Geremek-Samsonowicz A., Skarżyński H.
Praca: Pilotażowe Badania Przesiewowe Słuchu w Kamerunie i Nigerii
Autorzy: Skarżyński P.H., Ludwikowski M., Najjar M.A., Skarżyńska M.B.
Praca: Porównanie fonacyjnej czynności krtani u tenora i kontratenora
Autorzy: Kazanecka E., Kurowska-Janecka A., Szkiełkowska A.
Praca: Postępowanie diagnostyczno-terapeutyczne w zespole Ushera
Autorzy: Tomanek E., Skarżyński P.H., Dziendziel B., Skarżyńska M.B.
Praca: Postępowanie w zaburzeniach słuchu występujących u pacjentów z zespołem Downa
Autorzy: Mrówka M., Skarżyński H., Porowski M., Skarżyński P.H.
Praca: Postępujący niedosłuch i inne zaburzenia komunikacji w genetycznie uwarunkowanej chorobie neurodegeneracyjnej o późnym początku
Autorzy: Pollak A., Lechowicz U., Skarżyński H., Płoski R., Ołdak M.
Praca: Problem diagnostyczny i kierunki terapii w zespole Susaca
Autorzy: Olszewska A., Ołdak M., Dziendziel B., Skarżyński H.
Praca: Problemy diagnostyczne w postawieniu rozpoznania i ustaleniu strategii leczenia w zespole Perraulta
Autorzy: Skarżyński H., Ołdak M., Dąbkowska A., Dziendziel B., Skarżyński P.H.
Praca: Przełożenie problemów diagnostycznych pacjentów z centralnymi zaburzeniami przetwarzania sluchowego na prowadzoną terapię
Autorzy: Czajka N., Geremek-Samsonowicz A.
Praca: Przetrwała tętnica strzemiączkowa – opis przypadku
Autorzy: Kąkolewska T., Skarżyński H.
Praca: Przydatność testów instalowanych w telefonach komórkowych w ocenie słuchu osób dorosłych
Autorzy: Kutyba J., Kochanek K., Skarżyński P.H.
Praca: Rejestracja wywołanych akustycznie potencjałów wewnątrzślimakowych u osób z częściową głuchotą, użytkowników implantów ślimakowych
Autorzy: Walkowiak A., Lorens A., Pieczykolan A., Polak M., Skarżyński H.
Praca: Rejestracja wywołanych akustycznie potencjałów wewnątrzślimakowych u osób z częściową głuchotą, użytkowników implantów ślimakowych
Autorzy: Walkowiak A., Lorens A., Pieczykolan A., M. Polak M., H. Skarżyński H.
Praca: Rozpoznawanie kierunków propagacji dźwięku u pacjentów obuusznie korzystających z systemu implantu ślimakowego
Autorzy: Mrugała K., Lorens A., Walkowiak A., Najjar A., Skarżyński H.
Praca: Rozpoznawanie kierunków propagacji dźwięku u pacjentów obuusznie korzystających z systemu implantu ślimakowego
Autorzy: Mrugała K., Lorens A., Walkowiak A., Najjar A., Skarżyński H.
Praca: Strategia terapii w częściowej lub całkowitej głuchocie z zachowanymi lub nie niefunkcjonalnymi resztkami słuchu u dzieci do 2 roku życia
Autorzy: Skarżyński H., Lorens A., Osińska K., Król B., Ratuszniak A., Skarżyński P.H.
Praca: Subiektywna ocena dźwięków odbieranych przez pacjentów z jednostronną głuchotą, użytkowników implantu ślimakowego
Autorzy: Pastuszak D., Kruszyńska M., Lorens A., Skarżyński H.
Praca: Subiektywna ocena korzyści słuchowych po wszczepieniu implantu ślimakowego
Autorzy: Pieczykolan A., Lorens A., Obrycka A., Kitka K., Skarżyński H.
Praca: Szczepienie przeciwko Streptococcus pneumoniae w grupie pacjentów – użytkowników implantu ślimakowego
Autorzy: Piotrowska A., Paradowska-Stankiewicz I., Tarczyński K., Skarżyński H.
Praca: Trudności terapeutyczne w dysfonii porażennej – opis przypadku
Autorzy: Krasnodębska P., Domeracka-Kołodziej A., Miaśkiewicz B., Mularzuk M., Ratajczak I., Szkiełkowska A.
Praca: Wpływ 12-tygodniowych ćwiczeń jogi na codzienne życie pacjentów z przewlekłymi szumami usznymi
Autorzy: Niedziałek I., Milner R., Ganc M., Lewandowska M., Raj-Koziak D., Skarżyński H.
Praca: Wpływ czynników osobowościowych i temperamentalnych na spostrzeganie szumów usznych
Autorzy: Fludra M., Sarnicka I., Karendys-Łuszcz K., Ganc M., Niedziałek I., Geremek-Samsonowicz A.
Praca: Wpływ zastosowania implantu ślimakowego na występowanie objawów depresji u osób po 65 roku życia
Autorzy: Rostkowska J., Geremek-Samsonowicz A., Wojewódzka B.
Praca: Wrodzone poszerzenie wodociągu przedsionka (Large Vestibular Aqueduct Syndrome, LVAS)
Autorzy: Wawszczyk S., Skarżyński P.H., Skarżyński H.
Praca: Współistnienie wrodzonej ankylozy strzemiączka z wadą ucha środkowego u dzieci
Autorzy: Młotkowska-Klimek P., Skarżyński H.
Praca: Wszczepienie implantu Vibrant Soundbridge w obustronnej wadzie ucha środkowego i zewnętrznego poprzedzone ossikuloplastyką
Autorzy: Skarżyński H., Plichta Ł., Ratuszniak A., Mrówka M., Dziendziel B., Skarżyński P.H.
Praca: Wykorzystanie obiektywizacji funkcji głośni w diagnostyce trudnego przypadku foniatrycznego
Autorzy: Panasiewicz A., Krasnodębska P., Miaśkiewicz B., Szkiełkowska A.
Praca: Wyniki kompleksowej rehabilitacji głosu z powodu porażenia krtani u pacjentów w wieku senioralnym
Autorzy: Krasnodębska P., Domeracka-Kołodziej A., Miaśkiewicz B., Szkiełkowska A., Panasiewicz A.
Praca: Wysiękowe zapalenie ucha środkowego w przebiegu przewlekłego zapalenia zatok
Autorzy: Mickielewicz A., Gwizdalska I., Łazęcka K., Witkowska E., Skarżyński H.
Praca: Wytyczne Amerykańskiego Towarzystwa Otolaryngologii, Chirurgii Głowy i Szyi dotyczące diagnostyki i postępowania terapeutycznego w przypadku szumów usznych u osób dorosłych
Autorzy: Rajchel J., Raj-Koziak D., Skarżyński P.H., Skarżyński H.
Praca: Zastosowanie aparatu typu BAHA u pacjentki z chorobą Pageta – prezentacja przypadku
Autorzy: Mrówka M., Skarżyński P.H., Porowski M., Skarżyński H.
Praca: Zastosowanie pH-metrii gardłowej w diagnostyce różnicowej zaburzeń głosu u dzieci
Autorzy: Włodarczyk E., Szkiełkowska A.
Praca: Zastosowanie systemu Cochlear MET w kompensacji niedosłuchu odbiorczego i mieszanego – ocena skuteczności i efektywności
Autorzy: Ratuszniak A., Osińska K., Gos E., Skarżyński H., Skarżyński P.H.
Praca: Zespół delecji 22q11.2 – problem diagnostyczny
Autorzy: Boruta M., Tomanek E., Dziendziel B., Skarżyński H.
Praca: Zespół paraneoplastyczny wyprzedzający rozpoznanie nowotworu
Autor: Tacikowska G.
Praca: Zespół Treachera-Collinsa – współczesne możliwości terapii
Autorzy: Mrówka M., Skarżyński P.H., Dziendziel B., Porowski M., Skarżyński H.
Praca: Znaczenie współpracy lekarza i psychologa w rehabilitacji pacjenta z szumem usznym
Autorzy: Karpiesz L., Sarnicka I., Karendys-Łuszcz K., Raj-Koziak D., Skarżyński H.
Praca: Korzyści z bilateralnej implantacji ślimakowej u dziecka z niedosłuchem uwarunkowanym genetycznie w przebiegu zespołu Waardenburga – opis przypadku
Autorzy: Panasiewicz A., Dziendziel B., Skarżynski H., Skarżyński P.H.
Praca: Leczenie miejscowe przewlekłego zapalenia ucha środkowego
Autorzy: Plichta Ł., Buniowska B., Skarżyński H.
Praca: Problemy w terapii szumów usznych i niedosłuchu w zespole Pierre’a-Robina
Autorzy: Fronczak P., Skarżyński P.H., Dziendziel B., Skarżyński H.
Praca: Słuch elektryczno-naturalny w leczeniu częściowej głuchoty u dorosłych (PDT–ENS)
Autorzy: Skarżyński H., Lorens A., Dziendziel B., Kaczyńska B., Skarżyński P.H.
Praca: Słuch elektryczno-naturalny w leczeniu częściowej głuchoty u dzieci (PDT–ENS)
Autorzy: Skarżyński H., Lorens A., Dziendziel B., Skarżyński P.H.
Praca: Zastosowanie implantów typu Bonebridge u 9,5-letniego chłopca z jednostronnym głębokim niedosłuchem zmysłowo-nerwowym
Autorzy: Tomanek E., Boruta M., Osińska K., Ratuszniak A., Król B., Skarżyński P.H., Skarżyński H.

Nazwa: Young Children Workshop
Data: 23-24.05.2017
Miejsce: Lizbona, Portugalia
Praca: Partial Deafness Treatment (PDT) in children – functional outcomes after cochlear implantation
Autorzy: Obrycka A., Lorens A., Skarżyński H.

Nazwa: 13th European Symposium Pediatric Cochlear Implant (ESPCI)
Data: 25-28.05.2017
Miejsce: Lizbona, Portugalia
Praca: An Effort to Eliminate Overstimulation in Children After Cochlear Implantation
Autorzy: Walkowiak A., Lorens A., Zgoda M., Skarżyński H., Obrycka A., Skarżyński P.H.
Praca: Auditory development of children implanted at an early age
Autorzy: Obrycka A., Lorens A., Piotrowska A., Maszewska M., Skarżyński H.
Praca: Auditory training material prepared for self-administration in the group of single side deafness patients after cochlear implantation
Autorzy: Pastuszak D., Kruszyńska M., Lorens A., Skarżyński H.
Praca: Biomerkers of neuroplasticity
Autorzy: Matusiak M., Obrycka A., Kozicka E., Kaczmarek L., Skarżyński H.
Praca: Early auditory development of cochlear implanted children with partial deafness
Autorzy: Obrycka A., Lorens A., Piotrowska A., Maszewska M., Skarżyński H.
Praca: Evaluation of patients with PONTO system
Autorzy: Skarżyński P.H., Król B., Osińska K., Kozieł M., Tomaszewska-Hert I., Skarżyński H.
Praca: Indications to different bone conductive implants in different clinical situations
Autorzy: Skarżyński P.H., Król B., Osińska K., Kozieł M., Tomaszewska-Hert I., Skarżyński H.
Praca: Long term results of binaural hearing after sequential bilateral auditory brainstem implantation
Autorzy: Lorens A., Zgoda M., Skarżyński H., Behr R.
Praca: Middle ear implants – The World Hearing Center experience with active middle ear implants devices
Autorzy: Skarżyński P.H., Skarżyński H.
Praca: Subjective evaluation of hearing quality Baha Attract Implant
Autorzy: Skarżyński P.H., Król B., Osińska K., Pastuszak A., Skarżyński H.
Praca: The hearing benefit of cochlear implantation for individuals with unilateral hearing loss
Autorzy: Lorens A., Kruszyńska M., Skarżyński P.H., Obrycka A., Skarżyński H.

Nazwa: 1st World Tinnitus Congress / XII International Tinnitus Seminar
Data: 22-24.05.2017
Miejsce: Warszawa, Polska
Praca: A Polish adaptation of the Tinnitus Handicap Inventory: a study of validity and reliability
Autorzy: Skarżyński P.H., Rajchel J.J., Raj-Koziak D., Piłka A., Rostkowska J., Skarżyński H.
Praca: Alexithymia and strategies of coping with stress in people with tinnitus and in people with postlingual deafness – a comparison study
Autorzy: Fludra M., Kobosko J., Karendys-Łuszcz K., Gos E., Geremek-Samsonowicz A., Skarżyński H.
Praca: Application of the proton magnetic resonance spectroscopy to measure levels of glutamate in patients with tinnitus
Autorzy: Wójcik J., Lewandowska M., Karpiesz L., Raj-Koziak D., Niedziałek I., Wolak T., Skarżyński H., Skarżyński P.H.
Praca: Assessment demandingness tinnitus with patients qualified to implantation to Vibrant Soundbridge. Evaluation of the results before and after surgery
Autorzy: Skarżyński P.H., Kutyba J., Gos E., Skarżyńska M.B.
Praca: Assessment of tinnitus in patients with Bonebridge hearing implant before the implantation of the device
Autorzy: Skarżyński P.H., Kutyba J., Penar K., Dziendziel B., Świerniak W., Rajchel J.J., Bieńkowska K., Skarżyńska M.B.
Praca: Assessment of tinnitus oppressiveness with the TFI questionnaire after implantation of the CODACS system – a case study
Autorzy: Fludra M., Ratuszniak A., Król B., Osińska K., Skarżyński P.H., Skarżyński H.
Praca: Chairperson
Autorzy: Raj-Koziak D., Sosna M., Sarnicka I., Dziendziel B., Lorens A., Walkowiak A., Karpiesz L., Rajchel J.J., Czajka N., Krol B., Pastuszak A., Ludwikowski M., Wawszczyk S., Pankowska A., Fabijanska A., Barylyak R., Wolak T., Plichta L., Zgoda M., Ciesla K., Oldak M., Pollak A., Lechowicz U., Tacikowska G., Osinska K., Penar K.
Praca: Cochlear implant as a treatment for tinnitus in unilateral hearing loss
Autorzy: Lorens A., Kruszyńska M., Obrycka A., Pastuszak D., Skarżyński P.H., Raj-Koziak D., Skarżyński H.
Praca: Connection between cognitive process and severity of tinnitus among patients with hearing impairment
Autorzy: Skarżyński P.H., Świerniak W., Bieńkowska K., Rajchel J.J., Raj-Koziak D., Skarżyńska B.
Praca: Connection between tinnitus and job satisfaction among hospitalized patients – preliminary study
Autorzy: Skarżyński P.H., Bieńkowska K., Świerniak W., Rajchel J.J., Raj-Koziak D., Gos E., Niedziałek I., Karpiesz L., Ludwikowski M., Dziendziel B., Skarżyński H.
Praca: Depressive symptoms, quality of life and tinnitus handicap in a clinical group of tinnitus patients
Autorzy: Skarżyński P.H., Rajchel J.J., Raj-Koziak D., Bieńkowska K., Gos E., Skarżyńska M.B.
Praca: Development of musical skills after cochlear implantation
Autorzy: Kaczyńska B., Skarżyński H., Skarżyńska M.B., Wanatowska O.
Praca: Diagnostic problems and tinnitus treatment in Susac syndrome
Autorzy: Olszewska-Staroń A., Ołdak M., Dziendziel B., Skarżyński H.
Praca: Distortion Product Otoacoustic Emission Levels in Normal-Hearing Individuals with Tinnitus after Acoustic Trauma
Autorzy: Bartnik G., Lewandowska M.
Praca: Effect of 12 weeks of yoga training on quality of life of patient with chronic tinnitus
Autorzy: Niedziałek I., Milner R., Ganc M., Lewandowska M., Raj-Koziak D., Skarżyński H.
Praca: Electric-acoustic stimulation in treatment of tinnitus (PDT-EAS)
Autorzy: Skarżyński P.H., Dziendziel B., Raj-Koziak D., Skarżyński H., Wanatowska O.
Praca: Grey matter abnormalities in bothersome tinnitus
Autorzy: Lewandowska M., Milner R., Ganc M., Niedziałek I., Wójcik J., Skarżyński H., Wolak T.
Praca: Handicapping impact of tinnitus in clinical population of children with hearing loss in Kyrgyzstan
Autorzy: Skarżyński P.H., Raj-Koziak D., Rajchel J.J., Uzakbaev K., Beisheeva Ch., Kermalieva B., Pierzyńska I., Ludwikowski M., Piłka A., Skarżyński H., Wołujewicz K.
Praca: Impact of stapes surgery on tinnitus in patient with osteogenesis imperfecta – a case study
Autorzy: Skarżyński P.H., Osińska K., Dziendziel B., Rajchel J.J., Skarżyńska M.B.
Praca: Interpersonal support of adults suffering from tinnitus compared to cochlear implant users with postlingual deafness. The role of socio-demographic variables
Autorzy: Kobosko J., Fludra M., Gos E., Geremek-Samsonowicz A., Skarżyński H.
Praca: Management of tinnitus in partial deafness with electric-natural hearing – PDT-ENS
Autorzy: Skarżyński P.H., Dziendziel B., Raj-Koziak D., Skarżyński H., Wołujewicz K.
Praca: Music therapy programme and tinnitus after cochlear implantation
Autorzy: Kaczyńska B., Skarżyński H., Szkiełkowska A., Skarżyńska M.B., Wołujewicz K.
Praca: Patterns of rsfMRI connectivity in tinnitus
Autorzy: Lewandowska M., Wolak T., Milner R., Ganc M., Niedziałek I., Cieśla K., Skarżyński H.
Praca: Preoperative assessment of tinnitus in adult patients qualified for stapes surgery
Autorzy: Skarżyński P.H., Dziendziel B., Penar K., Rajchel J.J., Świerniak W., Kutyba J., Bieńkowska K., Skarżyńska M.B.
Praca: Prevalence and characteristic of tinnitus in patients with vestibular migraine
Autorzy: Tacikowska G., Rzeski M., Pietrasik K., Sosna M.
Praca: Prevalence of tinnitus in school-age children
Autorzy: Piotrowska A., Raj-Koziak D., Tarczyński K., Skarżyński H.
Praca: Prevalence of tinnitus in school-age children
Autorzy: Piotrowska A., Raj-Koziak D., Tarczyński K., Skarżyński H.
Praca: Problems in treatment of tinnitus and hearing loss in a Pierre Robin syndrome
Autorzy: Fronczak P., Skarżyński P.H., Dziendziel B., Skarżyński H.
Praca: Psychological experiment: How can psychologist help adults tinnitus sufferers? The role of attention
Autorzy: Skarżyński P.H., Bieńkowska K., Świerniak W., Rajchel J.J., Raj-Koziak D., Gos E., Niedziałek I., Karpiesz L., Ludwikowski M., Dziendziel B., Skarżyńska M.B.
Praca: Psychometric Evaluation of the Polish version of Tinnitus and Hearing Survey
Autorzy: Raj-Koziak D., Rajchel J.J., Piłka A., Skarżyński H., Skarżyński P.H., Karpiesz L., Niedziałek I.
Praca: Questionnaires used to assess tinnitus before and after cochlear implant – a literature review
Autorzy: Skarżyński P.H., Świerniak W., Bieńkowska K., Skarżyński H.
Praca: Relationship between tinnitus handicap and life satisfaction, emotional control and illness acceptance
Autorzy: Skarżyński P.H., Rajchel J.J., Raj-Koziak D., Bieńkowska K., Piłka A., Skarżyńska M.B.
Praca: Revision surgery after unsuccessful surgical treatment of hearing loss and tinnitus in otosclerosis
Autorzy: Plichta Ł., Skarżyński P.H., Król B., Skarżyński H.
Praca: Role of high-resolution MRI in the diagnostic algorithm of tinnitus – review based on one centre experience
Autorzy: Furmanek M.I., Raj-Koziak D., Piotrowska A., Cieśla K., Pluta A., Wolak T., Walecki J., Skarżyński H.
Praca: Stapedotomy in the only hearing ear with persistent tinnitus
Autorzy: Skarżyński H., Plichta Ł., Wawszczyk S., Skarżyński P.H.
Praca: Surgical treatment of tinnitus in the youngest boy with otosclerosis in the world
Autorzy: Skarżyński H., Boruta M., Plichta Ł,. Raj-Koziak D., Dziendziel B., Skarżyński P.H.
Praca: The comparison of tinnitus distress and handicap among subjects with normal hearing and hearing impairment – a preliminary study
Autorzy: Skarżyński P.H., Rajchel J.J, Raj-Koziak D., Dziendziel B., Świerniak W., Skarżyńska M.B.
Praca: The impact of psychological group therapy on perception of tinnitus based on results of the Tinnitus Functional Index
Autorzy: Sarnicka I., Karendys-Łuszcz K., Kuklińska K., Fludra M., Raj-Koziak D., Karpiesz L., Niedziałek I., Skarżyński H.
Praca: The pre- and postoperative assessment of frequency and severity of tinnitus distress among adult patients qualified for cochlear implant in WHC IFPS
Autorzy: Skarżyński P.H., Świerniak W., Dziendziel B., Kutyba J., Rajchel J.J., Penar K., Skarżyńska M.B.
Praca: Tinnitus & Hearing Implants
Autor: Skarżyński P.H.
Praca: Tinnitus and health-related quality of life in patients with auditory brainstem implants
Autorzy: Skarżyński P.H., Rajchel J.J., Lorens A., Pinkas W., Dziendziel B., Skarżyńska B.
Praca: Tinnitus evaluation method in adult patients with otosclerosis
Autorzy: Skarżyński P.H., Dziendziel B., Świerniak W., Bieńkowska K., Raj-Koziak D., Król B., Skarżyńska M.B.
Praca: Tinnitus in patients with genetically determined hearing loss
Autorzy: Lechowicz U., Pollak A., Raj-Koziak D., Rydzanicz M., Skarżyński H., Płoski R., Ołdak M.
Praca: Tinnitus in the patient with neuroendocrine adenoma of middle ear (NAME)
Autorzy: Buksińska M., Skarżyński P.H., Skarżyński H.
Praca: Tonotopic organisation in tinnitus and partial deafness
Autorzy: Ciesla K., Wolak T., Lewandowska M., Lorens A., Rusiniak M., Pluta A., Skarżyński H.
Praca: Treatment of tinnitus after a traumatic injury of the middle ear
Autorzy: Boruta M., Skarżyński P.H., Kaczyńska B., Dziendziel B., Skarżyński H.
Praca: Treatment of tinnitus in partial deafness – PDT-EC
Autorzy: Skarżyński P.H., Dziendziel B., Raj-Koziak D., Skarżyński H., Wanatowska O.
Praca: Treatment of tinnitus in single-sided deafness with application of a cochlear implant
Autorzy: Skarżyński P.H., Raj-Koziak D., Dziendziel B., Osińska K., Ratuszniak A., Lorens A., Król B., Skarżyńska M.B.
Praca: Usher Syndrom: treatment of hearing loss and tinnitus
Autorzy: Tomanek E., Osińska H., Skarżyński P.H., Dziendziel B., Skarżyńska M.B.
Praca: Visual Analog Scales as a Tool for Tinnitus Measurement: psychometric evaluation
Autorzy: Raj-Koziak D., Skarżyński H., Skarżyński P.H., Gos E., Rajchel J.J., Karpiesz L., Niedziałek I.

Nazwa: Konferencja NeuroMania V
Data: 27-28.05.2017
Miejsce: Toruń, Polska
Praca: Mapowanie zmysłów – czyli o tym, jak informacje ze zmysłów są przetwarzane przez mózg
Autor: Wolak T.

Nazwa: European Human Genetics Conference
Data: 27-30.05.2017
Miejsce: Kopenhaga, Dania
Praca: Novel neuro-audiological findings and further evidence for TWNK involvement in Perrault syndrome
Autorzy: Ołdak M., Oziębło D., Pollak A., Stępniak I., Łaźniewski M., Lechowicz U., Kochanek K., Furmanek M., Tacikowska G., Plewczyński D., Wolak T., Płoski R., Skarżyński H.

Nazwa: VI Ogólnopolska Studencka Konferencja Naukowa „Warszawskie Dni Nauki o Zdrowiu”
Data: 1.06.2017
Miejsce: Warszawa, Polska
Praca: Wpływ zaburzeń węchu na jakość życia
Autorzy: Wojciechowski M., Skarżyński P.H.

Nazwa: CAPD bez tajemnic
Data: 2.06.2017
Miejsce: Katowice, Polska
Praca: Badania przesiewowe słuchu u dzieci w wieku szkolnym z uwzględnieniem problematyki zaburzeń przetwarzania słuchowego
Autor: Skarżyński P.H.

Nazwa: I Międzynarodowa Konferencja Jaskrowo-Zaćmowa GlauCat 2017
Data: 2-3.06.2017
Miejsce: Warszawa, Polska
Praca: Nowoczesna diagnostyka genetyczna punktem wyjścia do zastosowania innowacyjnych metod terapii – na przykładzie genu ABCA4
Autor: Ołdak M.

Nazwa: EFAS 2017 – 13th Congress of the European Federation of Audiology Societies
Data: 7-10.06.2017
Miejsce: Interlaken, Szwajcaria
Praca: Application of Baha Connect – long term observations
Autorzy: Mrówka M., Skarżyński P.H., Osińska K., Skarżyński H.
Praca: Application of Baha system treatment of various acquired and congenital ear malformations in children
Autorzy: Mrówka M., Skarżyński P.H., Król B., Skarżyński H.
Praca: Audiological evaluation of the bone conduction hearing system ADHEAR in patients with conductive hearing loss
Autorzy: Skarżyński P.H., Kozieł M., Olszewski Ł., Ratuszniak A., Osińska K., Król B.
Praca: Middle ear implants – TWorld Hearing Center experience with active middle ear implants devices
Autorzy: Skarżyński P.H., Skarżyński H.
Praca: Subjective evaluation of hearing quality Baha Attract Implant
Autorzy: Skarżyński P.H., Król B., Osińska K., Pastuszak A., Skarżyński H.
Praca: Uczestnik konferencji
Autorzy: Wołujewicz K., Zalewska A.

Nazwa: XX Dni Otolaryngologii Dziecięcej
Data: 8-10.06.2017
Miejsce: Bydgoszcz, Polska
Praca: Ocena rozwoju słuchowego dziecka w wieku prelingwalnym
Autor: Szkiełkowska A.
Praca: Prowadzenie warsztatów: Rekonstrukcja ucha środkowego
Autor: Porowski M.
Praca: Zastosowanie materiałów bioaktywnych w chirurgii perlaka u dzieci
Autor: Porowski M.

Nazwa: 17. Jahrestagung Norddeutsche Gesellschaft für Otorhinolaryngologie und zervikofaziale Chirurgie
Data: 16-17.06.2017
Miejsce: Rostock, Niemcy
Praca: Telemedical network with tele rehabilitation and tele-fitting after cochlear implantation
Autorzy: Ludwikowski M., Zalewska A., Skarżyński P.H., Walkowiak A.

Nazwa: 2nd International Balloon Eustachian Turboplasty
Data: 20-21.06.2017
Miejsce: Berlin, Niemcy
Praca: Uczestnik konferencji
Autorzy: Skarżyński P.H., Sosna M., Pastuszak A.

Nazwa: XXXIII Zjazd Polskiego Towarzystwa Anatomicznego
Data: 22-24.06.2017
Miejsce: Katowice, Polska
Praca: Historia anatomii kosteczek słuchowych
Autorzy: Skarżyński P.H., Skarżyńska B., Ungier E.

Nazwa: ENT World Congress IFOS Paris
Data: 24-28.06.2017
Miejsce: Paryż, Francja
Praca: Chairman: Single sided deafness and cochlear implants
Autor: Skarżyński H.
Praca: Cross-cultural adaptation of the Tinnitus Handicap Inventory into Polish language
Autorzy: Skarżyński P.H., Raj-Koziak D., Rajchel J., Piłka A., Włodarczyk A.W., Skarżyński H.
Praca: Does the insertion depth of the electrode influence the vestibular function after cochlear implantation?
Autor: Sosna M.
Praca: Moderator: Hearing preservation with cochlear implants
Autor: Skarżyński H.
Praca: Panelist: Benign vocal fold lesions and phonosurgery: nomenclature
Autor: Miaśkiewicz B.
Praca: Panelist: The therapeutic options for patients with Tinnitus and hearing impairement
Autor: Skarżyński P.H.
Praca: Panelist: Which electrode for which cochlea?
Autor: Skarżyński P.H.
Praca: Results of surgical treatment of patients with sulcus vocalis
Autorzy: Miaśkiewicz B., Szkiełkowska A., Włodarczyk E., Krasnodębska P., Domeracka-Kołodziej A.
Praca: Tinnitus and Hearing Survey: A Polish study of validity and reliability
Autorzy: Raj-Koziak D., Skarżyński P.H., Rajchel J., Piłka A., Skarżyński H.
Praca: Udział w konferencji
Autor: Kaczyńska B.

Nazwa: 23rd  Annual Meeting of the Organization for Human Brain Mapping
Data: 25-29.06.2017
Miejsce: Vancouver, Canada
Praca: Holistic RS-fMRI data is greater than the sum of its parts in analyzing age – HIV interactions
Autorzy: Egbert A., Łojek E., Pluta A., Wolak T., Rao S., Bornstein R., Biswa B., Karunakaran K., Gohel S., Rusiniak M., Szymańska B., Horban A., Firlag-Burkacka E., Sobańska M., Gawron N., Desowska A., Choiński M., Czarnecki J., Bieńkowski P., Sienkiewicz-Jarosz H., Ścińska-Bieńkowska A.

Nazwa: Graduacja roku akademickiego na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego
Data: 7.07.2017
Miejsce: Warszawa, Polska
Praca: Rola słuchu w rozwoju współczesnego społeczeństwa. Istota ryzyka i przywództwa
Autor: Skarżyński H.

Nazwa: III Międzynarodowa Konferencja Naukowa Programu Naukowo-Medycznego „Muzyka w rozwoju słuchowym człowieka”
Data: 10-14.07.2017
Miejsce: Kajetany, Polska
Praca: Dźwięki odbierane przez implant a słuch naturalny
Autor: Pastuszak D.
Praca: Muzyka – zdrowe uzależnienie! Zagadnienia z psychologii muzyki
Autor: Bieńkowska K.
Praca: Percepcja muzyki przez implant ślimakowy
Autor: Lorens A.
Praca: Rozwój umiejętności muzycznych po wszczepieniu implantu ślimakowego – studiumprzypadku
Autor: Kaczyńska B.

Nazwa: International Society for Research on Emotion
Data: 26-29.07.2017
Miejsce: Saint Louis, USA
Praca: Self-relevance and recollection memory: interaction between gaze direction and emotional expression in faces
Autorzy: Hyniewska S., Balab A., Dziekan M., Okruszek Ł.

Nazwa: 15th Symposium on Cochlear Implants in children
Data: 26-29.07.2017
Miejsce: San Francisco, USA
Praca: Hearing preservation classification
Autorzy: Skarżyński P.H., Lorens A., Skarżyński H.
Praca: Long term patients’ evaluation after surgical implantation of active middle ear prostheses
Autorzy: Skarżyński P.H., Król B., Osińska K., Ratuszniak A., Olszewski Ł., Skarżyński H.
Praca: Middle ear implants – our experience with active middle ear implants
Autorzy: Skarżyński P.H., Król B., Skarżyński H.

Nazwa: XII Konferencja „Alergia Astma POCHP”
Data: 24-26.08.2017
Miejsce: Jachranka, Polska
Praca: Rola słuchu w rozwoju współczesnego społeczeństwa. Istota ryzyka i przywództwa
Autor: Skarżyński H.

Nazwa: 12 Paneuropean Voice Conference
Data: 30.08. – 1.09.2017
Miejsce: Ghent, Belgia
Praca: Application of throat pH monitoring in differential diagnosis of voice disorders in children
Autorzy: Włodarczyk E., Szkiełkowska A.
Praca: Auditory stimulation of voice in therapy of vocal fold nodules in children
Autorzy: Szkiełkowska A., Miaśkiewicz B., Włodarczyk E.
Praca: Surgical remodelling of the glottal gap in voice disorders
Autorzy: Miaskiewicz B, Szkielkowska A, Krasnodebska P, Domeracka-Kołodziej A, Panasiewicz A.

Nazwa: Rhinology World Congress
Data: 30.08. – 4.09.2017
Miejsce: Hong Kong, Chiny
Praca: Employment of Hydrodebrider in treatment of Chronic Rhinosinustis and bacterial colonisation in nose
Autorzy: Łazęcka K., Gwizdalska I., Witkowska E., Dąbrowska-Bień J., Mickielewicz A., Skarżyński P.H., Skarżyński H.
Praca: Modified endoscopic Lothrop procedure/ Draf III in treatment of chronic frontal sinusitis: a report of 60 cases
Autorzy: Gwizdalska I., Łazęcka K., Witkowska E., Dąbrowska-Bień J., Mickielewicz A., Skarżyński P.H., Skarżyński H.
Praca: Otitis media with effusion in the course of chronic rhinosinusitis
Autorzy: Gwizdalska I., Łazęcka K., Witkowska E., Dąbrowska-Bień J., Mickielewicz A., Skarżyński P.H., Skarżyński H.
Praca: Polish validation of the nasal obstruction symptom evaluation (NOSE) scale
Autorzy: Dąbrowska-Bień J., Gwizdalska I., Łazęcka K., Skarżyński P.H., Skarżyński H.
Praca: Reoperation post modified endoscopic Lothrop procedure
Autorzy: Gwizdalska I., Łazęcka K., Witkowska E., Dąbrowska-Bień J., Mickielewicz A., Skarżyński P.H., Skarżyński H.
Praca: Septal reconstruction, our experience
Autorzy: Dąbrowska-Bień J., Gwizdalska I., Łazęcka K., Witkowska E., Mickielewicz A., Skarżyński P.H., Skarżyński H.
Praca: Use of sinus surgery navigation systems in treatment of recurrent CRS
Autorzy: Łazęcka K., Gwizdalska I., Dąbrowska-Bień J., Skarżyński P.H., Skarżyński H.

Nazwa: 1st Black Sea Association of Otology and Neurotology Symposium
Data: 1-2.09.2017
Miejsce: Varna, Bułgaria
strong>Praca: Przewodniczący sesji: Ancient and modern medical science
Autor: Skarżyński H.
Praca: Subjective and objective assessment of patients with new Couplers of the Vibrant Soundbridge system
Autorzy: Skarżyński P.H., Skarżyński H.

Nazwa: 17th Session of the Regional Committee for South-East Asia – World Health Organization
Data: 6-9.09.2017
Miejsce: Male, Malediwy
Praca: Udział w panelu: Interncontinental Teleaudiology Net: Experience from Europe, Asia and Africa. Possibilities for South-East Asia
Autor: Skarżyński P.H.

Nazwa: Konferencja na SWPS Uniwersytecie Humanistycznospołecznym
Data: 7.09.2017
Miejsce: Warszawa
Praca: Kształcenie głosu u dzieci
Autorzy: Szkiełkowska A.

Nazwa: AAOHNSF Annual Meeting and Otoexperience
Data: 10-13.09.2017
Miejsce: Chicago, USA
Praca: Bonebridge implant – QUALITY OF LIFE and audilogical issues
Autorzy: Skarżynski P.H., Ratuszniak A., Król B., Osińska K., Pastuszak A., Skarżyński H.
Praca: Partial Deafness Treatment with  Electro-natural stimulation (ENS) with cochlear implants
Autorzy: Skarżyński P.H., Lorens A., Skarżyński H.
Praca: Telemedical fitting of patients with cochlear implants in Kyrgyzstan
Autorzy: Skarżyński P.H., Ludwikowski M., Walkowiak A.

Nazwa: II Ogólnopolska Konferencja: Innowacje w otolaryngologii
Data: 14-16.09.2017
Miejsce: Kołobrzeg, Polska
Praca: Aktualne wytyczne do stosowania implantów ślimakowych w różnych typach głuchoty
Autor: Skarżyński H.
Praca: Badanie ABR w praktyce otolaryngologa
Autor: Kochanek K.
Praca: Co nowego w badaniach obiektywnych słuchu?
Autor: Kochanek K.
Praca: Implanty ucha środkowego oraz urządzenia na przewodnictwo kostne – wskazania, technika chirurgiczna, wyniki
Autorzy: Skarżyński P.H., Skarżyński H.
Praca: Obliteracja kości skroniowej u pacjentów po operacjach radykalnych zmodyfikowanych
Autorzy: Pastuszak A., Porowski M., Skarżyński H., Skarżyński P.H.

Nazwa: Głusi i słabosłyszący w perspektywie tradycji, teraźniejszości i przyszłości
Data: 22-23.09.2017
Miejsce: Warszawa, Polska
Praca: Tożsamość osoby głuchej/Głuchej w dobie implantów ślimakowych – wyzwania i dylematy współczesności
Autor: Kobosko J.

Nazwa: The 2nd Congress of the International Society for Auricular Reconstruction
Data: 22-24.09.2017
Miejsce: Pekin, Chiny
Praca: Uczestnik konferencji
Autor: Mickielewicz A.

Nazwa: Posiedzenie naukowe Polskiego Towarzystwa Nauk Weterynaryjnych, Oddział w Puławach
Data: 29.09.2017
Miejsce: Puławy, Polska
Praca: Współczesne możliwości diagnostyki i terapii zaburzeń słuchu
Autor: Kochanek K.

Nazwa: Inauguracja roku akademickiego na Wydziale Inżynierii Materiałowej Politechniki Warszawskiej
Data: 2.10.2017
Miejsce: Warszawa, Polska
Praca: Rola słuchu w rozwoju współczesnego społeczeństwa. Istota ryzyka i przywództwa
Autor: Skarżyński H.

Nazwa: VI Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa OTOLOGIA 2017
Data: 5-7.10.2017
Miejsce: Łódź, Polska
Praca: Jednostronna głuchota – możliwości leczenia i doniesienia ze świata
Autor: Skarżyński P.H.
Praca: 25 lat implantów ślimakowych w Polsce. Jak się zaczęło?
Autor: Skarżyński H.
Praca: Diagnostyka otoneurologiczna u pacjentów z częściową głuchotą
Autorzy: Sosna M., Pietrasik K., Tacikowska G., Listwon J., Matuszewska M., Zazulska P., Skarżynski P.H., Skarżynski H.
Praca: Implanty ucha środkowego – aspekty fizyczne i audiologiczne
Autor: Ratuszniak A.
Praca: Jednostronna głuchota – możliwości leczenia i doniesienia ze świata
Autor: Skarżyński P.H.
Praca: Moderator okrągłego stołu: Co nowego w implantach słuchowych
Autor: Skarżyński H.
Praca: Procesory i strategie kodowania – jak się zmieniały w ciągu 25 lat?
Autor: Lorens A.
Praca: Przewodniczący sesji plenarnej z udziałem wykładowców zagranicznych
Autorzy: Skarżyński H., Skarżyński P.H.
Praca: Udział w vertigo forum: wystąpienie “Fotel mechaniczny, ewaluacja kliniczna”
Autor: Sosna M.
Praca: Zastosowanie tympanometrii szerokopasmowej do oceny przed- i pooperacyjnej ucha środkowego
Autor: Kochanek K.
Praca: Zastosowanie w praktyce otochirurgicznej protezek typu PORP/TORP i szkła bioaktywnego
Autor: Porowski M.

Nazwa: AAPM Highlights
Data: 6-7.10.2017
Miejsce: Poznań, Polska
Praca: Uczestnik konferencji
Autor: Wójcik J.

Nazwa: 4th Congress of European ORL – HNS Cornerstones in European ORL – HNS
Data: 7-11.10.2017
Miejsce: Barcelona, Hiszpania
Praca: Current approach and long term results with Partial Deafness Treatment in Cochlear Implantation
Autor:Skarżyński P.H.
Praca: Moderator dyskusji panelowej: Long term outcomes of cochlear implantation
Autor: Skarżyński P.H.
Praca: Moderator sesji: Moving Beyond Real-Ear Measures for Hearing Aid Validation and Verification
Autor: Skarżyński P.H.
Praca: Modified endoscopic Lothrop procedure/ Draf III in treatment of chronic frontal sinusitis: a report of 65 cases
Autorzy: Mickielewicz A., Gwizdalska I., Stępień A., Witkowska E., Skarżyński P.H.
Praca: Otitis media with effusion in the course of chronic rhinosinusitis
Autorzy: Mickielewicz A., Gwizdalska I., Łazęcka K., Witkowska E., Osmólski R., Skarżyński P.H.

Nazwa: V Międzynarodowa Konferencja Naukowa z cyklu: Wspieranie w rozwoju osób z niepełnosprawnością. Wobec pytań i odpowiedzi o dobrostan człowieka
Data: 10-12.10.2017
Miejsce: Kraków, Polska
Praca: Samoocena globalna u osób głuchych korzystających z implantu ślimakowego od okresu dorosłości
Autorzy: Kobosko J., Jędrzejczak W.W., Gos E., Geremek-Samsonowicz A., Skarżyński H.

Nazwa: III Polsko-Ukraińska Konferencja „Nowoczesne metody diagnostyki, leczenia i rehabilitacji pacjentów z wadami słuchu”
Data: 11-13.10.2017
Miejsce: Łuck, Ukraina
Praca: Rehabilitacja pacjentów z implantami ślimakowymi. Różne grupy pacjentów, różne potrzeby
Autorzy: Pankowska A., Geremek-Samsonowicz A., Skarżyński H.
Praca: Ustawienie implantów ślimakowych. Programowanie procesora mowy
Autor: Walkowiak A.
Praca: Wybrane metody diagnostyki, leczenia i rehabilitacji pacjentów z różnego typu wadami słuchu
Autor: Skarżyński P.H.

Nazwa: 2nd International Congress of Audiology (APtA) of the Portuguese Association of Audiology
Data: 13-15.10.2017
Miejsce: Aveiro, Portugalia
Praca: Hearing Reabilitation: geriatric specificities
Autorzy: Zgoda M., Lorens A., Rostkowska J., Skarżyński H.

Nazwa: 62nd International Congress of Hearing Aid Acousticians
Data: 18-20.10.2017
Miejsce: Norymberga, Niemcy
Praca: Uczestnik konferencji
Autorzy: Skarżyński P.H., Cywka K., Sztabnicka K.

Nazwa: CAPD bez tajemnic. Diagnoza i terapia zaburzeń centralnego przetwarzania słuchowego u dzieci i młodzieży
Data: 20.10.2017
Miejsce: Rzeszów, Polska
Praca: Badania przesiewowe słuchu u dzieci w wieku szkolnym, w uwzględnieniem problematyki zaburzeń przetwarzania słuchowego
Autor: Skarżyński P.H.
Praca: Efektywność terapii metodą SPPS
Autorzy: Bieńkowska K., Grudzień D., Gos E., Czajka N., Skarżyński P.H.

Nazwa: VIII Konferencja Naukowo-Szkoleniowa „Słucham, więc potrafię: Jak budować fundamenty”
Data: 27.10.2017
Miejsce: Kajetany, Polska
Praca: Funkcjonalna ocena układu słuchowego u użytkowników systemu implantu ślimakowego
Autor: Lorens A.
Praca: Udział w panelu dyskusyjnym: Międzynarodowe standardy oceny funkcjonalnej układu słuchowego u użytkowników systemu implantu ślimakowego
Autorzy: Lorens A., Obrycka A., Walkowiak A., Zgoda M., Jeruzalska M., Kruszyńska M.

Nazwa: Konferencja szkoleniowa pt. „Badania przesiewowe słuchu u dzieci w wieku wczesnoszkolnym – teoria i praktyka”
Data: 27-28.10.2017
Miejsce: Kajetany, Polska
Praca: Leczenie zaburzeń słuchu
Autor: Fabijańska A.
Praca: Metody operacyjne leczenia schorzeń narządu słuchu
Autor: Mrówka M.
Praca: Profilaktyka zaburzeń słuchu
Autor: Raj-Koziak D.
Praca: Rodzaje ubytków słuchu i możliwości diagnostyczne w zaburzeniach słuchu
Autor: Włodarczyk E.
Praca: Rodzaje ubytków słuchu i możliwości diagnostyczne w zaburzeniach słuchu
Autor: Miaśkiewicz B.
Praca: Rola i metodologia prowadzenia badań przesiewowych słuchu
Autor: Ludwikowski M.
Praca: Wybrane problemy zaburzeń słuchu
Autor: Skarżyński H.

Nazwa: Konferencja dla osób z szumami usznymi i obniżoną tolerancją na dźwięki
Data: 28.10.2017
Miejsce: Kajetany, Polska
Praca: 10 przykazań pacjenta z szumami usznymi
Autor: Fabijańska A.
Praca: Częstość i uciążliwość szumów usznych w grupie dorosłych pacjentów z rozpoznaną otosklerozą
Autor: Dziendziel B.
Praca: Joga jako terapia dla pacjentów z przewlekłymi szumami usznymi
Autorzy: Ganc M., Niedziałek I., Milner R., Lewandowska M., Raj-Koziak D., Wójcik J., Fludra M., Wolak T., Skarżyński H.
Praca: Neurofeedback – co to takiego i jak możemy wykorzystać tę metodę w terapii szumów usznych?
Autor: Milner R.
Praca: Panel dyskusyjny „Grupy Wsparcia”
Autor: Raj-Koziak D.
Praca: Pulsujące szumy uszne
Autorzy: Niedziałek I., Raj-Koziak D.
Praca: Spektroskopia rezonansu magnetycznego u pacjentów z szumami usznymi – analiza przypadków
Autorzy: Wójcik J., Wolak T., Niedziałek I., Karpiesz L., Lewandowska M., Cieśla K., Skarżyński P.H.
Praca: Subiektywna ocena hospitalizacji psychologicznych pacjentów z szumami usznymi
Autor: Fludra M.
Praca: Szumy uszne a satysfakcja z pracy
Autorzy: Bieńkowska K., Gos E., Świerniak W., Raj-Koziak D., Rajchel J., Skarżyński P.H.
Praca: Szumy uszne i konflikt naczyniowo-nerwowy nerwu VIII
Autor: Karpiesz L.
Praca: Szumy uszne i nadwrażliwość słuchowa – sprawozdanie z wydarzeń w 2017 roku
Autor: Raj-Koziak D.
Praca: Szumy uszne przed i po implantacji ucha środkowego
Autor: Penar K.
Praca: Szumy uszne przed i po wszczepieniu implantu ślimakowego
Autor: Świerniak W.
Praca: Trening uważności – sposób wykorzystania treningu w radzeniu sobie z szumami usznymi
Autor: Sarnicka I.
Praca: Wpływ lęku na proces adaptacji do szumów usznych
Autor: Karendys-Łuszcz K.
Praca: Wykorzystanie aplikacji Resound w terapii szumów usznych
Autor: Kutyba J.
Praca: Zastosowanie implantów słuchowych w leczeniu szumów usznych
Autor: Skarżyński P.H.
Praca: Zastosowanie kwestionariuszy w procesie diagnozy i terapii szumów usznych
Autor: Rajchel J.
Praca: Związek szumów usznych a satysfakcja z pracy zawodowej. Eksperyment psychologiczny z odwracaniem uwagi
Autor: Bieńkowska K.

Nazwa: HearRing Meeting
Data: 31.10.– 2.11.2017
Miejsce: Perth, Australia
Praca: ICF – International Classification – Patient Centred Hearing Research
Autor: Lorens A.
Praca: The ADHEAR System in Conductive Hearing Loss
Autorzy: Skarżyński P.H., Kozieł M., Tomaszewska-Hert I., Dziendziel B., Lorens A., Skarżyński H.

Nazwa: 16th Hearing and Structure Preservation
Data: 2-5.11.2017
Miejsce: Perth, Australia
Praca: Bilateral EAS Approach – New Findings, FLEX28 Surgical Study
Autorzy: Skarżyński P.H., Lorens A., Dziendziel B., Tomaszewska-Hert I., Skarżyński H.
Praca: Quantification of Intracochlear Auditory Evoked Potentials (AEPs)
Autorzy: Lorens A., Polak M, Walkowiak A., Pieczykolan A., Skarżyński H.

Nazwa: Brainstorm 2.0
Data: 4.11.2017
Miejsce: Warszawa, Polska
Praca: Mapowanie kory ruchowej i czuciowej czyli jak mózg pociąga za sznurki
Autor: Wolak T.

Nazwa: Pan African Federation of Otorhinolaryngological Society Abuja 2017 Conference
Data: 13-15.11.2017
Miejsce: Abuja, Nigeria
Praca: Audiological and quality of life results after Bonebridge surgery
Autorzy: Kozieł M., Bieńkowska K., Skarżyński P.H, Tomaszewska I., Osińska K., Król B., Skarżyński H.
Praca: Audiological outcomes after Baha Attract surgery
Autor: Świerniak W.
Praca: Conenctions between job satisfaction and tinnitus
Autorzy: Bieńkowska K., Skarżyński P.H., Raj-Koziak D., Skarżyńska M.
Praca: Diagnostic and rehabilitation of patients with (Central) Auditory Processing Disorders
Autorzy: Bieńkowska K., Skarżyński P.H., Czajka N., Grudzień D., Skarżyński H.
Praca: Telediagnostic net in Poland and other coutries
Autorzy: Ludwikowski M., Skarżyński P.H., Pierzyńska I., Bruski Ł., Świerniak W.
Praca: The pre- and postoperative assessment of frequency and severity tinnitus distress among adult patients qualified for cochlear implant in World Hearing Center
Autor: Świerniak W.
Praca: Tinnitus evaluation method in adult patients with otosclerosis
Autor: Świerniak W.

Nazwa: 10th Annual EUROHNC
Data: 15-17.11.2017
Miejsce: Poznań, Polska
Praca: Uczestnik konferencji
Autor: Skarżyński P.H.

Nazwa: MSOA VIII International Symposium on Childhood Deafness
Data: 16-18.11.2017
Miejsce: Neapol, Włochy
Praca: Cochlear Microphonics in Hearing Preservation Cochlear Implantees
Autorzy: Lorens A., Walkowiak A., Pieczykolan A., Skarżyński H.

Nazwa: VII Konferencja – Zastosowanie systemów rezonansu magnetycznego 3T „i więcej” w badaniach naukowych i w praktyce klinicznej
Data: 17-18.11.2017
Miejsce: Pabianice, Polska
Praca: Przewodniczący sesji: Ośrodkowy układ nerwowy
Autor: Wolak T.
Praca: Warianty zakrętów Heschla na podstawie segmentacji wolumetrycznej obrazów MR 3T
Autorzy: Wolak T., Cieśla K., Furmanek M., Skarżyński H.
Praca: Wykorzystanie techniki protonowej spektroskopii rezonansu magnetycznego 3T do oceny poziomu stężenia metabolitu glutaminy u pacjentów z przewlekłymi szumami usznymi
Autorzy: Wójcik J., Cieśla K., Lewandowska M., Skarżyński P.H., Wolak T., Wójcik D.

Nazwa: XL Krajowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa „Problemy otorynolaryngologii dziecięcej w codziennej praktyce”
Data: 23-24.11.2017
Miejsce: Lublin, Polska
Praca: Adaptacja kwestionariusza oceny niepełnosprawności głosu pVHI dla potrzeb oceny głosu u dzieci
Autorzy: Krasnodębska P., Szkiełkowska A., Rosińska A.
Praca: ADHEAR – alternatywą dla innych rozwiązań na przewodnictwo kostne w zastosowaniu u dzieci
Autorzy: Ratuszniak A., Kozieł M., Osińska K., Król B., Skarżyński P.H., Skarżyński H.
Praca: Badania przesiewowe dzieci w wieku szkolnym na różnych kontynentach
Autorzy: Skarżyński P.H., Ludwikowski M.
Praca: Badania węchu u dzieci
Autorzy: Wojciechowski M., Skarżyński P.H.
Praca: Chirurgiczne leczenie najmłodszego chłopca z otosklerozą
Autorzy: Skarżyński H., Boruta M., Dziedziel B., Skarżyński P.H.
Praca: Chirurgiczne leczenie najmłodszego chłopca z otosklerozą
Autorzy: Skarżyński H., Boruta M., Dziedziel B., Skarżyński P.H.
Praca: Co wiemy na temat idiopatycznego nagłego niedosłuchu odbiorczego u dzieci? Przegląd piśmiennictwa
Autorzy: Skarżyński P.H., Rajchel J.J., Skarżyński H.
Praca: Dwugenowe dziedziczenie niedosłuchu – rzeczywistość czy nadinterpretacja?
Autor: Ołdak M.
Praca: Efekty zastosowania aparatów na przewodnictwo kostne u dziecka z obustronnym niedosłuchem mieszanym – studium przypadku
Autorzy: Cywka K., Sztabnicka A., Skarżyński P.H., Kutyba J.
Praca: Efektywność treningu słuchowego u pacjentów z zaburzeniami przetwarzania słuchowego
Autorzy: Paluchowska J., Fludra M., Piniaha J., Kłonica L., Rostkowska J., Geremek-Samsonowicz A.
Praca: Implanty słuchowe, wykorzystujące przewodnictwo kostne u dzieci
Autorzy: Mrówka M., Skarżyński P.H., Porowski M., Skarżyński H.
Praca: Implanty ślimakowe w Polsce – 25 lat minęło
Autor: Skarżyński H.
Praca: Konsultacja psychologiczna w procesie kwalifikacji dzieci do wszczepienia implantów ślimakowych
Autorzy: Fludra M., Paluchowska J.
Praca: Korzyści z bilateralnej implantacji ślimakowej u dziecka z niedosłuchem uwarunkowanym genetycznie w przebiegu zespołu Waardenburga – opis przypadku
Autorzy: Panasiewicz A., Dziendziel B., Skarżyński H., Skarżyński P.H., Porowski M.
Praca: Leczenie częściowej głuchoty (PDT-EC) w grupie pacjentów pediatrycznych
Autorzy: Skarżyński P.H., Dziendziel B., Lorens A., Skarżyński H.
Praca: Leczenie niedosłuchu za pomocą implantu ślimakowego u pacjenta z zespołem Jouberta – opis przypadku
Autorzy: Skarżyński H., Król B., Osińska K., Skarżyńska M.B.
Praca: Leczenie niedosłuchu za pomocą implantu ślimakowego u pacjenta z zespołem Pendreda
Autorzy: Skarżyński H., Osińska K., Król B., Skarżyński P.H., Porowski M.
Praca: Leczenie obustronnej otosklerozy u 15–letniego pacjenta – opis przypadku
Autorzy: Skarżyński H., Tomanek E., Boruta M., Skarżyński P.H.
Praca: Leczenie zaburzeń słuchu w zespole Dandy-Walker
Autorzy: Fronczak P., Groszek E., Skarżyński P.H., Dziendziel B., Skarżyński H., Mrówka M.
Praca: Leczenie zaburzeń słuchu w zespole oczno-uszno-kręgowym (Goldenhara)
Autorzy: Porowski M., Skarżyński H., Mrówka M., Skarżyński P.H.
Praca: Leczenie zaburzeń słuchu w zespole Vater
Autorzy: Fronczak P., Skarżyński P.H., Dziendziel B., Skarżyński H., Porowski M.
Praca: Muzyka i jej znaczenie w rehabilitacji i rozwoju dzieci – pacjentów po wszczepieniu implantu – studium muzykoterapii aktywnej i pasywnej
Autorzy: Kaczyńska B., Warsicka-Kaczyńska M., Płotczyk J., Skarżyński H.
Praca: Niedosłuch obustronny spowodowany wrodzonym poszerzeniem wodociągu przedsionka – Large Vestibular Aqueduct Syndrome (LVAS)
Autorzy: Wawszczyk S., Skarzyński P.H., Skarżyński H.
Praca: Obliteracja kości skroniowej u pacjentów po operacjach radykalnych zmodyfikowanych
Autorzy: Pastuszak A., Porowski M., Skarżyński H., Skarżyński P.H.
Praca: Ocena korzyści słuchowych po zastosowaniu systemu BAHA Attract u pacjentki z zespołem Treachera-Collinsa – studium przypadku
Autorzy: Skarżyński P.H., Ratajczak A., Skarżyński H.
Praca: Ocena korzyści z implantu na przewodnictwo kostne BAHA Attract u dziecka z zespołem Kostmanna – opis przypadku
Autorzy: Skarżyński P.H., Dziendziel B., Skarżyński H.
Praca: Ocena możliwości wykorzystania zdalnego badania ABR z udziałem osób nieposiadających doświadczenia w wykonywaniu badań słuchu
Autorzy: Penar K., Kochanek K., Skarżyński P.H.
Praca: Ocena nieprawidłowości w położeniu elektrody implantu ślimakowego za pomocą obiektywnych badań potencjałów wywołanych z nerwu słuchowego u dzieci
Autorzy: Walkowiak A., Lorens A., Obrycka A., Wiśniewski T., Najjar A., Skarżyński H.
Praca: Ocena rozwoju słuchowego dzieci z częściową głuchotą, którym wszczepiono implant ślimakowy we wczesnym dzieciństwie
Autorzy: Obrycka A., Lorens A., Maszewska M., Skarżyński H.
Praca: Ocena skuteczności interwencji związanej ze stosowaniem implantu ślimakowego u małych dzieci z głębokim niedosłuchem
Autorzy: Obrycka A., Lorens A., Zgoda M., Jeruzalska M., Putkiewicz-Aleksandrowicz J., Skarżyński H.
Praca: Ocena wyników audiologicznych u pacjentów zaimplantowanych elektrodą HiFocus Mid-Scala
Autorzy: Skarżyński P.H., Matusiak M., Lorens A., Tomaszewska-Hert I.
Praca: Ocena zastosowania systemu CROS u dziecka z głębokim jednostronnym niedosłuchem odbiorczym – opis przypadku
Autorzy: Sztabnicka A., Cywka K., Skarżyński P.H., Kutyba J.
Praca: Osiągniecia szkolne na zakończenie nauki w szkole podstawowej użytkowników implantów ślimakowych a wiek, w którym przeprowadzono operację
Autorzy: Zgoda M., Lorens A., Obrycka A., Putkiewicz-Aleksandrowicz J. Skarżyński H.
Praca: Perlak u dzieci – postępowanie chirurgiczne
Autorzy: Mrówka M., Skarżyński P.H., Porowski M., Skarżyński H.
Praca: Perlak wrodzony piramidy kości skroniowej – opis przypadku
Autorzy: Buksińska M., Dąbrowska-Bień J., Mrówka M., Skarżyński H.
Praca: Porównanie implantów na przewodnictwo kostne typu BAHA Attract i Bonebridge
Autorzy: Skarżyński P.H., Król B., Osińska K., Mrówka M., Renke K., Skarżyński H.
Praca: Porównanie systemów przewodnictwa kostnego
Autorzy: Skarżyński P.H., Ratuszniak A., Kozieł M., Skarżyński H.
Praca: Postępowanie diagnostyczne w przypadku niedosłuchu nieorganicznego u dziecka
Autorzy: Skarżyński P.H., Raj-Koziak D., Rajchel J.J., Skarżyński H.
Praca: Postępowanie diagnostyczne w przypadku szumów usznych dziecięcych
Autorzy: Raj-Koziak D., Skarżyński H., Skarżyński P.H., Bieńkowska K., Gos E.
Praca: Postępowanie diagnostyczno-terapeutyczne w zespole Ushera
Autorzy: Tomanek E., Skarżyński P.H., Dziendziel B., Skarżyńska M.B.
Praca: Problemy diagnostyczne w postawieniu rozpoznania i ustaleniu strategii leczenia w zespole Perraulta
Autorzy: Skarżyński H., Ołdak M., Dąbkowska A., Dziendziel B., Skarżyński P.H.
Praca: Problemy w terapii szumów usznych i niedosłuchu w zespole Pierre-Robin
Autorzy: Fronczak P., Skarżyński P.H., Dziendziel B., Skarżyński H., Mrówka M.
Praca: Przegląd kwestionariuszy pediatrycznych wykorzystywanych do oceny słyszenia u dzieci
Autorzy: Skarżyński P.H., Kutyba J., Rajchel J., Skarżyński H., Dziendziel B.
Praca: Przełożenie problemów diagnostycznych pacjentów z centralnymi zaburzeniami przetwarzania słuchowego na prowadzoną terapię
Autorzy: Czajka N., Geremek-Samsonowicz A., Skarżyński P.H.
Praca: Rehabilitacja dzieci z jednostronnym głębokim niedosłuchem, korzystających z systemu implantu ślimakowego
Autorzy: Pastuszak D., Kruszyńska M., Lorens A., Skarżyński H.
Praca: Rozwój umiejętności muzycznych po wszczepieniu implantu ślimakowego – studium przypadku
Autorzy: Kaczyńska B., Skarżyński H., Warsicka-Kaczyńska M., Płotczyk J., Szkiełkowska A.
Praca: Septoplastyka w wieku rozwojowym i co dalej?
Autorzy: Bień J., Łazęcka K., Gwizdalska I., Skarżyński P.H., Skarżyński H.
Praca: Słuch elektryczno-naturalny w leczeniu częściowej głuchoty u dziecka (PDT–ENS)
Autorzy: Skarżyński H., Lorens A., Dziendziel B., Skarżyński P.H.
Praca: Strategia terapii w częściowej lub całkowitej głuchocie u dzieci do 2 roku życia
Autorzy: Skarżyński H., Obrycka A., Lorens A., Osińska K., Ratuszniak A., Skarżyński P.H., Mrówka M., Porowski M.
Praca: Studium przypadku pacjenta z zespołem skrzelowo-uszno-nerkowym
Autorzy: Buksińska M., Skarżyński P. H., Skarżyński H.
Praca: Stymulacja Polimodalnej Percepcji Sensorycznej met. Skarżyńskiego (SPPS-Ska) –ocena efektywności terapii
Autorzy: Bieńkowska K., Gos E., Grudzień D., Czajka N., Skarżyński P. H.
Praca: Subiektywna ocena korzyści słuchowych po wszczepieniu implantu ślimakowego – analiza wyników kwestionariusza APHAB
Autorzy: Kowalczuk A., Kitka K., Kochanek K., Lorens A., Obrycka A., Ludwikowski M., Skarżyński H., Skarżyński P.H.
Praca: Wyniki badań przesiewowych dzieci w wieku szkolnym w Nigerii, Lagos
Autorzy: Skarżyński P.H., Świerniak W., Bieńkowska K., Ludwikowski M., Skarżyński H.
Praca: Wyniki leczenia wady wrodzonej strzemiączka u 13-letniego pacjenta – opis przypadku
Autorzy: Skarżyński P.H., Skarżyński H., Bieńkowska K., Dziendziel B.
Praca: Wytyczne w rehabilitacji i rozwoju muzycznym dzieci po wszczepieniu implantu słuchowego
Autorzy: Kaczyńska B., Warsicka-Kaczyńska M., Płotczyk J., Pastuszak D., Szkiełkowska A., Skarżyński H.
Praca: Zastosowanie implantów ślimakowych w leczeniu głuchoty w złożonych wadach kardiologicznych
Autorzy: Porowski M., Werner B., Cieśla W., Zawadzka-Głos L., Skarżyński P.H., Skarżyński H.
Praca: Zastosowanie implantu typu Bonebridge u 9,5-letniego chłopca z jednostronnym głębokim niedosłuchem zmysłowo–nerwowym: opis przypadku
Autorzy: Tomanek E., Boruta M., Osińska K., Ratuszniak A., Król B., Skarżyński P.H., Skarżyński H., Porowski M.
Praca: Zastosowanie implantu ślimakowego u dzieci z jednostronną głuchotą i asymetrycznym niedosłuchem
Autorzy: Kruszyńska M., Pastuszak D., Lorens A., Obrycka A., Skarżyński H.
Praca: Zastosowanie techniki sekwencjonowania całoeksomowego do identyfikacji patogennych wariantów w genie TRIOBP u pacjentów z niedosłuchem postlingwalnym
Autorzy: Pollak A., Lechowicz U., Pieńkowski V. A. M., Stawiński P., Kosińska J., Skarżyński H., Ołdak M., Płoski R.
Praca: Zespół Treachera-Collinsa – współczesne możliwości terapii
Autorzy: Mrówka M., Skarżyński P.H., Dziendziel B., Porowski M., Skarżyński H.

Nazwa: Konferencja „Polska surdologopedia – przeszłość, sytuacja aktualna, perspektywy przyszłości. Jan Siestrzyński – prekursor polskiej logopedii, twórca polskiej surdologopedii”
Data: 23.11.2017
Miejsce: Olsztyn, Polska
Praca: 25 lat Programu Implantów Ślimakowych w Polsce z perspektywy Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu. Diagnostyka, leczenie, rehabilitacja
Autorzy: Geremek-Samsonowicz A., Pankowska A., Skarżyński H.

Nazwa: Aspects of Neuroscience
Data: 24-26.11.2017
Miejsce: Warszawa, Polska
Praca: Scientific Committee
Autor: Wolak T.

Nazwa: Maximaizing Performance in CI: Programing Concepts
Data: 1-5.12.2017
Miejsce: Nowy Jork, USA
Praca: Issue in Programming Patients with SSD
Autorzy: Lorens A., Wiśniewski T., Obrycka A., Skarżyński H.

Nazwa: 22nd ISfTeH International Conference
Data: 6-8.12.2017
Miejsce: Casablanca, Maroko
Praca: eHealth and Telemedicine in Poland and join projects with West and East Africa
Autorzy: Skarżyński P.H., Ludwikowski M., Skarżyński H.
Praca: Hearing screening in school age children in different African countries
Autorzy: Skarżyński P.H., Ludwikowski M., Skarżyński H.
Praca: National Network of Teleaudiology in Clinical Practice – Telefitting of Cochlear Implants users
Autorzy: Skarżyński P.H., Ludwikowski M., Skarżyński H.
Praca: National Network of Teleaudiology  in Poland and other countries
Autorzy: Skarżyński P.H., Ludwikowski M., Skarżyński H.

Nazwa: Konferencja szkoleniowa pt.: „Badania przesiewowe słuchu u dzieci w wieku wczesnoszkolnym – teoria i praktyka”
Data: 12.12.2017
Miejsce: Kajetany, Polska
Praca: Profilaktyka zaburzeń słuchu
Autor: Włodarczyk E.
Praca: Rodzaje ubytków słuchu i możliwości diagnostyczne w zaburzeniach słuchu
Autor: Włodarczyk E.

 

2016

Nazwa: Advances in MRI
Data: 9-10.01.2016
Miejsce: Pabianice, Polska

 • Praca: Mapping the senses in fMRI
  • Autor: Wolak T.

Nazwa: 6th Emirates Otorhinolaryngology Audiology and Communication Disorders Congress
Data: 13-15.01.2016
Miejsce: Dubaj, Zjednoczone Emiraty Arabskie

 • Praca: Indications, long-term experience and perspectives with bone conductive device
  • Autorzy: Skarżyński P.H., Olszewski Ł, Pastuszak A., Król B., Osińska K., Skarżyński H.
 • Praca: Audiological outcomes after Baha Attract surgery
  • Autorzy: Skarżyński P.H., Król B., Osińska K., Skarżyński H.
 • Praca: Hearing screening for school age children in 3 continents – Africa Asia and Europe

Autorzy: Skarżyński P.H., Piłka A., Ludwikowski M., Skarżyński H.

 • Uczestnicy konferencji
  • Autorzy: Skarżyński P.H., Król B., Pastuszak A.
 • Praca: Substantial Hearing Preservation in Children with High Frequency Hearing LossTreated with CI  422 – Results After 5 Years
  • Autor: Skarżyński P.H.

Nazwa: Ultimate Colorado Midwinter Meeting
Data: 24-29.01.2016
Miejsce: Vail, Colorado, USA

 • Uczestnicy konferencji
  • Autorzy: Skarżyński H., Skarżyński P.H.
 • Praca: Udział w dyskusji panelowej: (Re)Habilitation of the Single Sided Deaf Patient
  • Autor: Skarżyński P.H.
 • Praca: Different Groups of Patients for Hearing Preservation Surgery in Partial Deafness Treatment
  • Autorzy: Skarżyński P.H., Skarżyński H.

Nazwa: Surgical Advisory Board Meeting
Data: 29-31.01.2016
Miejsce: Wiedeń, Austria

 • Uczestnicy Konferencji
  • Autorzy: Skarżyński H., Skarżyński P.
 • Praca: Evaluation of outcomes from couplers with middle ear implants
  • Autor: Skarżyński P.H.

Nazwa: ARO 39th MidWinter Meeting
Data: 20-24.02.2016
Miejsce: San Diego, USA

 • Uczestnicy konferencji
  • Autorzy: Kochanek K., Jędrzejczak W.W., Ołdak M.
 • Praca: Comparison of Effectiveness of ABR Methods in Screening for Retrocochlear Pathologies
  • Autorzy: Kochanek K., Śliwa L., Gołębiowski M., Piłka A., Skarżyński H.
 • Praca: Influence of spontaneous otoacoustic emissions on tone burst evoked otoacoustic emissions
  • Autorzy: Jędrzejczak W.W., Kochanek K., Piłka E., Skarżyński H.
 • Praca: Novel and de novo mutations extend association of POU3F4 with distinct clinical and radiological phenotype
  • Autorzy: Ołdak M., Pollak A., Lechowicz U., Kędra A., Stawiński P., Rydzanicz M., Mrówka M., Skarżyński P., Furmanek M., Skarżyński H., Płoski R.

Nazwa: XIII Konferencja Naukowo-Szkoleniowa „Otorynolaryngologia Łódź 2016”
Data: 25-26.02.2016
Miejsce: Łódź, Polska

 • Komitet Naukowy
  • Autorzy: Kochanek K., Szkiełkowska A.
 • Praca: Rowek głośni a jakość głosu
  • Autorzy: Szkiełkowska A., Miaśkiewicz B.
 • Praca: Diagnostyka uszkodzeń słuchu z zastosowaniem współczesnych metod elektrofizjologicznych
  • Autor: Kochanek K.
 • Praca: Uczestnik konferencji
  • Autorzy: Kochanek K., Miaśkiewicz B., Szkiełkowska A.
 • Praca: Charakterystyka eufonii z zastosowaniem bezpośrednich i pośrednich metod oceny fali śluzówkowej
  • Autorzy: Krasnodębska P., Szkiełkowska A., Miaśkiewicz B.

Nazwa: HEARRING Meeting
Data: 25-28.02.2016
Miejsce: Thun, Szwajcaria

 • Udział w Konferencji
  • Autorzy: Skarżyński H., Lorens A., Skarżyński P.H.
 • Praca: Dyskusja okrągłego stołu: VIBRANT SOUNDBRIDGE – Experience with Vibroplasty Couplers
  • Autor: Skarżyński P.H.
 • Praca: A Model of Audiological Rehabilitation Based on ICF
  • Autor: Lorens A.
 • Praca: Panel Discussion: VIBRANT SOUNDBRIDGE – Experience with Vibroplasty Couplers
  • Autor: Skarżyński H.
 • Praca: Panel Discussion: Borderline Versus Desired Candidacy Criteria in Children
  • Autor: Lorens A.

Nazwa: 43rd Annual scientific and technology meeting of American Auditory Society
Data: 3-5.03.2016
Miejsce: Scottsdale, USA

 • Praca: Contralateral suppression of otoacoustic emissions in ears with spontaneous components
  • Autorzy: Jędrzejczak W.W., Kochanek K., Skarżyński H.

Nazwa: Wytyczne w otorynolaryngologii, audiologii i foniatrii
Data: 3-5.03.2016
Miejsce: Krynica-Zdrój, Polska

 • Praca: Efekty chirurgicznego leczenia u pacjentów z rowkiem głośni
  • Autorzy: Miaśkiewicz B., Szkiełkowska A.
 • Praca: Opis przypadku – obustronne porażenie fałdów głosowych po operacji tarczycy
  • Autorzy: Błażejewska A., Miaśkiewicz B., Szkiełkowska A., Skarżyński H.
 • Praca: Występowanie szumów usznych u dzieci szkolnych
  • Autorzy: Piotrowska A., Raj-Koziak D., Tarczyński K., Skarżyński H.
 • Praca: Ocena częstości występowania oraz charakterystyka szumów usznych istotnych klinicznie wśród 12-latków
  • Autorzy: Raj-Koziak D., Skarżyński P.H., Skarżyński H.
 • Praca: Geografia a genetyka niedosłuchu
  • Autor: Pollak A.
 • Praca: Pilotażowe Badania Przesiewowe słuchu w Senegalu i Wybrzeżu Kości Słoniowej
  • Autorzy: Skarżyński P.H., Ludwikowski M., Piłka A., Skarżyńska M.B.
 • Praca: Wyniki pilotażowych programów przesiewowych badań słuchu w Rumunii i Mołdawii
  • Autorzy: Skarżyński P.H., Piłka A., Ludwikowski M., Król B., Skarżyński H.
 • Praca: Odbiór dźwięków i jakość warstwy artykulacyjnej mowy dzieci w wieku przedszkolnym, korzystających z implantu ślimakowego
  • Autorzy: Pankowska A., Rostkowska J., Geremek-Samsonowicz A.
 • Praca: Możliwości percepcji słuchowej osób, które otrzymały implant ślimakowy po 70 roku życia
  • Autorzy: Rostkowska J., Wojewódzka B., Pankowska A., Geremek-Samsonowicz A.
 • Praca: Problem zaburzeń snu wśród pacjentów z szumem usznym
  • Autorzy: Fludra M., Rostkowska J., Karendys K., Geremek-Samsonowicz A.
 • Praca: Podstawowe zagadnienia teoretyczne dotyczące komunikacji
  • Autorzy: Grudzień D., Skoczylas A.
 • Praca: Zasady przygotowywania list słownych
  • Autorzy: Skoczylas A., Kurkowski Z.M., Będziński W.
 • Praca: Grupowe formy rehabilitacji słuchu i mowy u dzieci w wieku przedszkolnym z implantami ślimakowymi
  • Autorzy: Dębińska M., Daszkowska M., Samsonowicz K., Pankowska A., Geremek-Samsonowicz A.
 • Praca: Wyniki terapii Stymulacja słuchowa głosu – SSG u dzieci z zaburzeniami głosu
  • Autorzy: Szkiełkowska A., Rosińska A., Kurkowski Z.M.
 • Praca: Wskazania dotyczące metod i technik stosowanych w procesie dopasowania systemu implantu ślimakowego – wytyczne na podstawie przeglądu literatury
  • Autorzy: Wiśniewski T., Pieczykolan A., Kruszyńska M., Lorens A., Skarżyński H.
 • Praca: Wytyczne dotyczące stosowanie poszczególnych metod i technik telemetrycznych – przegląd literatury
  • Autorzy: Kruszyńska M., Pieczykolan A., Wiśniewski T., Lorens A., Skarżyński H.
 • Praca: Wytyczne dotyczące procesu udzielania informacji jako formy wsparcia oraz instruktażu wobec pacjentów po wszczepieniu implantu ślimakowego z uwzględnieniem ich potrzeb, emocji i stopnia zaangażowania w proces rehabilitacyjno-leczniczy
  • Autorzy: Jeruzalska M., Wieczorek A., Lorens A., Skarżyński H.
 • Praca: Kalibracja systemu do wyznaczania rozdzielczości kierunkowej słyszenia oraz ocena symetrii akustycznej w pomieszczeniu do badań
  • Autorzy: Mrugała K., Lorens A., Skarżyński H.
 • Praca: Szacowanie indywidualnego potencjału edukacyjnego ucznia z implantem ślimakowym – wytyczne na podstawie badania przekrojowego
  • Autorzy: Zgoda M., Lorens A., Obrycka A., Skarżyński H.
 • Praca: Teoretyczne założenia konsultacji psychologicznej w procesie kwalifikacji pacjentów do wszczepienia implantów ślimakowych
  • Autorzy: Maszewska M., Fabijańska A., Lorens A., Skarżyński H.
 • Praca: Koncepcja treningu słuchowego dla pacjentów z jednostronną głuchotą – badania pilotażowe
  • Autorzy: Pastuszak D., Kruszyńska M., Lorens A., Skarżyński H.
 • Praca: Analiza częstości występowania niedosłuchu u pacjentów chorujących na cukrzycę typu 2 z zespołem stopy cukrzycowej
  • Autorzy: Dąbkowska A., Mrozikiewicz-Rakowska B., Skarżyński P.H.
 • Praca: Zespół Ushera: analiza grupy pacjentów poddanych implantacji ślimakowej
  • Autorzy: Tomanek E., Panasiewicz A., Król B., Skarżyński P.H.
 • Praca: Ocena wpływu szumu usznego na grupę dorosłych pacjentów w populacji polskiej za pomocą kwestionariusza Tinnitus Handicap Inventory
  • Autorzy: Rajchel J.J., Raj-Koziak D., Piłka A., Skarżyński P.H.
 • Praca: Porównanie wyników badań przesiewowych w Polsce i Afryce
  • Autorzy: Pinkas W., Skarżyński P.H.
 • Praca: Leczenie częściowej głuchoty – Polska szkoła w nauce światowej
  • Autor: Skarżyński H.
 • Praca: Aktualny algorytm postępowania w wadach wrodzonych ucha zewnętrznego i środkowego u dzieci
  • Autor: Mrówka M.
 • Praca: Zastosowanie implantów ślimakowych w leczeniu głębokiego niedosłuchu zmysłowo- nerwowego w grupie pacjentów pediatrycznych z poważnymi wadami wrodzonymi układu sercowo- naczyniowego, realizowane w ramach międzyośrodkowej specjalistycznej współpracy
  • Autorzy: Porowski M., Mrówka M., Cieśla W., Zawadzka-Głos L., Skarżyński H.
 • Praca: Chirurgia strzemiączka
  • Autor: Skarżyński H.
 • Praca: Czynnościowe zaburzenia głosu wyzwaniem dla współczesnej audiologii i foniatrii
  • Autor: Szkiełkowska A.
 • Praca: Wykorzystanie systemu pomiarowego Dx- pH measurement System w diagnostyce różnicowej zaburzeń głosu
  • Autorzy: Włodarczyk E., Domeracka-Kołodziej A., Miaśkiewicz B., Szkiełkowska A.
 • Praca: Aktualne wskazania i procedura kwalifikacji do implantów ślimakowych u dorosłych i dzieci
  • Autorzy: Fabijańska A., Skarżyński H., Lorens A., Olszewski Ł.
 • Praca: Wytyczne dotyczące ustawiania procesorów mowy u pacjentów z częściową głuchotą
  • Autorzy: Lorens A., Zgoda M., Skarżyński H.
 • Praca: Rodzice w rehabilitacji małych dzieci z implantami ślimakowymi
  • Autorzy: Pankowska A., Zgoda M., Barej A., Kłonica L., Geremek-Samsonowicz A.
 • Praca: Telefitting – zdalne dopasowanie parametrów stymulacji elektrycznej u użytkowników implantów ślimakowych
  • Autorzy: Walkowiak A., Lorens A., Obrycka A., Ludwikowski M., Skarżyński H.
 • Praca: Wytyczne do oceny efektów stosowania implantu ślimakowego u dzieci przed ukończeniem drugiego roku życia
  • Autorzy: Obrycka A., Lorens A., Skarżyński H.
 • Praca: Wytyczne dotyczące stosowania kwestionariuszy jako narzędzi pomiarowych wspomagających diagnostykę audiologiczną
  • Autorzy: Obrycka A., Lorens A., Skarżyński H.
 • Praca: Wysiękowe zapalenie ucha środkowego w przebiegu przewlekłego zapalenia zatok
  • Autorzy: Mickielewicz A., Gwizdalska I., Łazęcka K., Witkowska E., Osmólski R., Skarżyński H.
 • Praca: Zastosowanie tomografii komputerowej w diagnostyce obrazowej pacjentów przed wszczepieniem implantów ucha środkowego lub na przewodnictwo kostne
  • Autor: Furmanek M. I.
 • Praca: Badania fMRI organizacji tonotopowej kory słuchowej u pacjentów z częściową głuchotą
  • Autorzy: Cieśla K., Wolak T., Lewandowska M., Rusiniak M., Pluta A., Kochanek K., Lorens A., Skarżyński H.
 • Praca: Mapowanie zmysłów za pomocą techniki fMRI
  • Autorzy: Wolak T., Cieśla K., Rusiniak M., Pluta A., Lewandowska M., Wójcik J., Furmanek M., Skarżyński H.
 • Praca: Odmienne wzorce aktywności spoczynkowej mózgu w podgrupach osób z subiektywnym, chronicznym szumem usznym
  • Autorzy: Lewandowska M., Wolak T., Milner R., Ganc M., Niedziałek I., Cieśla K., Pluta A., Rusiniak M., Wójcik J., Skarżyński H.
 • Praca: Neuroobrazowanie słuchowej pamięci roboczej u dzieci z dysleksją rozwojową
  • Autorzy: Rusiniak M., Wolak T., Lewandowska M., Cieśla K., Pluta A., Jędrzejczak W.W., Skarżyński P.H., Skarżyński H.
 • Praca: Charakterystyka kliniczna pacjentów z mutacjami genu POU3F4
  • Autorzy: Pollak A., Lechowicz U., Kędra A., Stawiński P., Rydzanicz M., Mrówka M., Skarżyński P.H., Furmanek M., Skarżyński H., Płoski R., Ołdak M.
 • Praca: „Podarunek” od matki, czyli rzecz o niedosłuchu mitochondrialnym
  • Autor: Lechowicz U.
 • Praca: Funkcja kanałów półkolistych u pacjentów z chorobą Meniere’a leczonych intratympanalnie niskim dawkami gentamycyny
  • Autorzy: Tacikowska G., Pietrasik K.
 • Praca: VEMP – przegląd możliwych zastosowań w diagnostyce otoneurologicznej
  • Autorzy: Sosna M., Pietrasik K., Tacikowska G., Matuszewska M., Listwon J., Skarżyński P.H., Skarżyński H.
 • Praca: Chirurgiczne leczenie polipów nosa
  • Autorzy: Łazęcka K., Gwizdalska I., Osmólski R., Dąbrowska-Bień J., Witkowska E.
 • Praca: Przewlekłe zapalenie zatok – aktualności
  • Autorzy: Gwizdalska I., Łazęcka K., Osmólski R., Dąbrowska-Bień J., Witkowska E.
 • Praca: Zmodyfikowana endoskopowa operacja Lothropa w leczeniu przewlekłego zapalenia zatoki czołowej na podstawie 60 przypadków
  • Autorzy: Mickielewicz A., Gwizdalska I., Stępień A., Witkowska E., Skarżyński H.
 • Praca: Rekonstrukcje przegrody nosa
  • Autorzy: Dąbrowska-Bień J., Łazęcka K., Gwizdalska I., Osmólski R., Witkowska E.
 • Praca: Monstrualny polip choanalny z towarzyszącym przewlekłym zapaleniem zatok przynosowych u 15-latka – opis przypadku
  • Autorzy: Mickielewicz A., Gwizdalska I., Wawszczyk S., Skarżyński H.
 • Praca: Wskazania do badań obiektywnych słuchu elektrycznego użytkowników implantów ślimakowych
  • Autorzy: Walkowiak A., Lorens A., Skarżyński H.
 • Praca: Subiektywna ocena zakresu percepcji dźwięków otoczenia użytkowników implantu ślimakowego
  • Autorzy: Obszańska A., Wiśniewski T., Lorens A., Skarżyński H.
 • Praca: Wyniki zastosowania systemu BAHA Attract w różnych rodzajach niedosłuchu
  • Autorzy: Skarżyński P.H., Król B., Osińska K., Olszewski Ł, Skarżyński H.
 • Praca: Procedury dopasowania systemu implantu ślimakowego – wytyczne na podstawie przeglądu literatury
  • Autorzy: Pieczykolan A., Wiśniewski T., Kruszyńska M., Lorens A., Skarżyński H.
 • Praca: Zastosowanie systemu implantu ucha środkowego Cochlear MET w leczeniu niedosłuchów typu odbiorczego i przewodzeniowego
  • Autorzy: Ratuszniak A., Olszewski Ł., Miśko E., Skarżyński H., Skarżyński P.H.
 • Praca: Zastosowanie nasofiberoskopii w diagnostyce laryngomalacji u niemowląt
  • Autorzy: Panasiewicz A., E. Tomanek E., Szkiełkowska A.
 • Praca: Zastosowanie urządzeń wszczepialnych w wadach wrodzonych ucha środkowego i zewnętrznego
  • Autorzy: Osińska K., Kwasiuk M., Król B., Skarżyński P.H.
 • Praca: Wyniki rehabilitacji pacjentów z centralnymi zaburzeniami przetwarzania słuchowego poddanych terapii metodą Tomatisa oraz na platformie SPPS
  • Autorzy: Szuber D., Ossolińska M., Kwaśny- Czehak K., Figiel M., Ligęza- Ferenc M., Skarżyński P.H.
 • Praca: Doświadczenia własne w diagnostyce i leczeniu nerwiaków nerwu VIII u pacjentów z szumami usznymi
  • Autorzy: Karpiesz L., Piłka E., Szkiełkowska A., Kochanek K., Skarżyński H.
 • Praca: Nagła głuchota i współistniejące szumy uszne
  • Autorzy: Niedziałek I., Szkiełkowska A., Raj-Koziak D., Piłka E., Skarżyński H.
 • Praca: Reoperacje po zmodyfikowanej endoskopowej operacji Lothropa
  • Autorzy: Mickielewicz A., Gwizdalska I., Skarżyński H.
 • Praca: Kompleksowe postępowanie terapeutyczne u pacjentki z mikrocją i atrezją przewodu słuchowego zewnętrznego
  • Autorzy: Mickielewicz A., Osińska K., Kwasiuk M., Łazęcka K., Cieśla W., Skarżyński H.
 • Praca: Okołoporodowe przyczyny niedosłuchu u pacjentów poddanych procedurze wszczepienia implantu ślimakowego
  • Autorzy: Osińska K., Król B., Skarżyński P.H.
 • Praca: Anatomiczna i fizjologiczna rekonstrukcja stawu kowadełkowo-strzemiączkowego
  • Autorzy: Skarżyński H., Barylyak R., Olszewski Ł., Dziendziel B., Skarżyński P.H.
 • Praca: Wyniki badań przesiewowych słuchu u dzieci w wieku szkolnym w Tanzanii i Rwandzie
  • Autorzy: Skarżyński P.H., Piłka A., Najjar A.M., Ludwikowski M., Osińska K., Skarżyńska M.B.
 • Praca: Zmodyfikowana endoskopowa operacja Lothropa w leczeniu triady aspirynowej – opis przypadku
  • Autorzy: Gwizdalska I., Wawszczyk S., Mickielewicz A.
 • Praca: Ocena korzyści z zastosowania protezek teflonowych w leczeniu otosklerozy
  • Autorzy: Skarżyński P.H., Król B., Mrówka M., Porowski M., Skarżyński H.
 • Praca: Interdyscyplinarny zespół w diagnostyce w kierunku implantów ucha środkowego
  • Autorzy: Skarżyński P.H., Król B., Osińska K., Walkowiak R., Skarżyński H.
 • Praca: Obustronna stapedotomia u pacjenta z wadą wrodzoną
  • Autor: Olszewska A.
 • Praca: Zespół Susaca jako jedna z przyczyn nagłej głuchoty – opis dwóch przypadków
  • Autor: Olszewska A.
 • Praca: Ocena zaburzeń smaku w wybranej grupie pacjentów po wszczepieniu implantu ślimakowego
  • Autorzy: Wojciechowski M., Sulich A., Fronczak P., Skarżyński P.H., Skarżyński H.
 • Praca: Neurofeedback wolnych potencjałów korowych w terapii chronicznych szumów usznych: studium przypadku
  • Autorzy: Milner R., Lewandowska M., Ganc M., Niedziałek I., Jędrzejczak W.W., Skarżyński H.
 • Praca: Zmiany czynności bioelektrycznej mózgu związane z percepcją szumu usznego u pacjentów z chronicznym tinnitusem – wyniki wstępne
  • Autorzy: Ganc M., Milner R., Lewandowska M., Jędrzejczak W.W., Skarżyński H.
 • Praca: Zastosowanie hydodebridera w leczeniu przewlekłego zapalenia zatok
  • Autor: Witkowska E.
 • Praca: Zastosowania systemu Vibrant Soundbridge w obustronnej wadzie wrodzonej ucha środkowego i zewnętrznego u dziecka
  • Autorzy: Skarżyński H., Osińska K., Kwasiuk M., Skarżyński P.H.
 • Praca: Terapia percepcji słuchowej dzieci z zaburzeniami przetwarzania słuchowego
  • Autorzy: Kłonica L., Pankowska A., Rostkowska J.
 • Praca: Wpływ implantacji ślimakowej na próg i zdolność do rozpoznawania smaków i zapachów
  • Autorzy: Fronczak P., Fabijańska A., Sulich A., Wojciechowski M., Skarżyński P.H., Skarżyński H.
 • Praca: Badania przesiewowe słuchu u dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym – Europejski Konsensus Naukowy
  • Autorzy: Skarżyński H., Kochanek K., Piotrowska A.
 • Praca: Problemy otologiczne u pacjenta z połowiczym przerostem twarzy – opis przypadku
  • Autorzy: Uszyńska-Tuzinek M., Buniowska B.
 • Praca: Perlak epitympanalny – trudności diagnostyczne i terapeutyczne
  • Autor: Młotkowska-Klimek P.
 • Praca: Subiektywna ocena jakości słyszenia pacjentów zaimplantowanych systemem BAHA Attract
  • Autorzy: Skarżyński P.H., Król B., Osińska K., Pastuszak A., Kozieł M., Moskalik M., Tomaszewska I., Skarżyński H.
 • Praca: Ocena wyników audiologicznych pacjentów zaimplantowanych systemem Bonebridge
  • Autorzy: Skarżyński P.H., Olszewski Ł., Król B., Osińska K., Pastuszak A., Kozieł M., Moskalik M., Tomaszewska I., Skarżyński H.
 • Praca: Ocena wyników audiologicznych u pacjentów z nowymi Couplerami systemu VSB
  • Autorzy: Skarżyński P.H., Olszewski Ł., Król B., Osińska K., Pastuszak A., Sosna M., Rostkowska J., Kozieł M., Moskalik M., Tomaszewska I., Skarżyński H.
 • Praca: Ocena wyników audiologicznych u pacjentów zaimplantowanych elektrodą HiFocus Mid-Scala
  • Autorzy: Skarżyński P.H., Matusiak M., Skarżyński H.
 • Praca: Ocena wyników chirurgicznych i audiologicznych u pacjentów zaimplantowanych systemem Ponto
  • Autorzy: Skarżyński P.H., Sosna M., Rostkowska J., Kozieł M., Moskalik M., Tomaszewska I., Skarżyński H.
 • Praca: Zastosowanie modelu telemedycznego do badania słuchowych potencjałów wywołanych z pnia mózgu
  • Autorzy: Tomaszewska I., Piłka A., Kochanek K., Skarżyński P. H., Skarżyński H.
 • Praca: Rekonstrukcja przewodu słuchowego zewnętrznego po operacjach radykalnych
  • Autorzy: Pastuszak A., Skarżyński P.H.
 • Praca: Przegląd możliwych powikłań pooperacyjnych w obrębie kości czaszki i skóry w zakresie zastosowania urządzenia wszczepialnego typu BAHA Connect
  • Autorzy: Pastuszak A., Niedziałek I., Stępień A., Kulig M.
 • Praca: Kierunkowość słyszenia wśród pacjentów z implantami na przewodnictwo kostne
  • Autorzy: Skarżyński P.H., Walkowiak A., Brodowska N., Moskalik M., Skarżyński H.
 • Praca: Niedosłuch w zespole Aperta
  • Autor: Dzięgielewska M.
 • Praca: Implanty ślimakowe u dzieci z dodatkowymi obciążeniami
  • Autorzy: Geremek-Samsonowicz A., Pankowska A., Rostkowska J.
 • Praca: Diagnoza głuchoty u dziecka z perspektywy potraumatycznego rozwoju rodziców
  • Autor: Kobosko J.
 • Praca: Satysfakcja z implantu ślimakowego u osób z głuchotą postlingwalną a akceptacja utraty słuchu
  • Autorzy: Kobosko J., Piłka E., Geremek-Samsonowicz A., Skarżyński H.
 • Przewodniczący sesji
  • Autorzy: Kochanek K., Raj-Koziak D., Piotrowska A., Geremek-Samsonowicz A., Szkiełkowska A., Lorens A., Skarżyński P.H., Skarżyński H., Włodarczyk E., Furmanek M., Wolak T., Gwizdalska I., Łazęcka K., Mrówka M.
 • Praca: Dyskusja okrągłego stołu: „Stosowanie implantów ucha środkowego i implantów na przewodnictwo kostne”
  • Autorzy: Skarżyński P.H., Olszewski Ł.
 • Komitet Naukowy
  • Autorzy: Furmanek M., Geremek-Samsonowicz A., Jędrzejczak W.W., Kochanek K., Lorens A., Ludwikowski M., Ołdak M., Piotrowska A., Pławski K., Skarżyński P.H., Szkiełkowska A., Tacikowska G., Wolak T.
 • Praca: Wyniki programu badań przesiewowych słuchu u uczniów klas szkół podstawowych w województwie podkarpackim
  • Autorzy: Renke K., Skarżyński P.H.
 • Praca: Wyniki programu badań przesiewowych słuchu u uczniów różnych klas szkół podstawowych w województwie opolskim
  • Autorzy: Ratajczak A., Skarżyński P.H.
 • Praca: Wyniki badań przesiewowych słuchu u dzieci w wieku szkolnym w Afryce
  • Autorzy: Skarżyński P.H., Ludwikowski M., Piłka A., Skarżyńska M.B.

Nazwa: Welconomy Forum in Toruń: „Integracja i Współpraca. GOSPODARKA – NAUKA – INNOWACYJNOŚĆ”
Data: 7-8.03.2016
Miejsce: Toruń, Polska

 • Udział w sesji plenarnej: Nauka w służbie innowacyjności
  • Autor: Skarżyński H.
 • Praca: Udział w sesji: Klaster – „Europa na Wschodzie”
  • Autor: Skarżyński P.H.

Nazwa: 10th International Tinnitus Research Initiative Conference
Data: 16-18.03.2016
Miejsce: Nottingham, UK

 • Praca: Tinnitus Handicap Inventory as a disease-specific questionnaire assessing tinnitus distress in Polish patients – preliminary study
  • Autorzy: Skarżyński P.H., Raj-Koziak D., Rajchel J., Piłka A., Skarżyński H.
 • Praca: Use of Slow Cortical Potential Neurofeedback in chronic tinnitus treatment
  • Autorzy: Milner R., Lewandowska M., Ganc M., Cieśla K., Niedziałek I., Skarżyński H.
 • Praca: Cochlear implantation in tinnitus patients with sudden unilateral hearing loss
  • Autorzy: Fabijańska A., Fronczak P., Lorens A., Skarżyński H.
 • Uczestnicy konferencji
  • Autorzy: Raj-Koziak D., Fabijańska A., Lewandowska M., Skarżyński P.H., Rajchel J.
 • Praca: Clinnically significant tinnitus in 12 years old children
  • Autorzy: Raj-Koziak D., Skarżyński P.H., Skarżyński H.
 • Praca: The resting state functional connectivity patterns in chronic subjective tinnitus
  • Autorzy: Lewandowska M., Wolak T., Milner R., Ganc M., Niedziałek I., Skarżyński H.
 • Praca: The correspondence between audiometric profile and tonotopic organization of the primary auditory cortex in tinnitus
  • Autorzy: Wolak T., Lewandowska M., Niedziałek I., Cieśla K., Pluta A., Rusiniak M., Skarżyński H.

Nazwa: MedTrends 2016 – Europejskie Forum Nowoczesnej Ochrony Zdrowia
Data: 18-19.03.2016
Miejsce: Zabrze, Polska

 • Praca: Kompleksowe badania zmysłów – nowe technologie telemedyczne
  • Autor: Skarżyński H.

Nazwa: Medical Tourism. BIMTE-2016
Data: 3-8.04.2016
Miejsce: Biszkek, Kirgistan

 • Praca: Prezentacja osiągnięć Światowego Centrum Słuchu IFPS oraz założeń projektu pt. „Zintegrowany system narzędzi do diagnostyki i telerehabilitacji schorzeń narządów zmysłów Innosense
  • Autor: Skarżyński P.H.

Nazwa: Med-e-Tel 2016
Data: 6-8.04.2016
Miejsce: Luksemburg, Luksemburg

 • Praca: Development of the National Network of Teleaudiology
  • Autorzy: Skarżyński P.H., Ludwikowski M., Piłka A., Walkowiak A., Skarżyński H.
 • Praca: Hearing screening in children in Rwanda and Tanzania
  • Autorzy: Skarżyński P.H., Piłka A., Osińska K., Najjar A., Ludwikowski M., Skarżyński H.
 • Praca: Telemedical Network with Ukraine, Belarus and Kyrgyzstan
  • Autorzy: Skarżyński P.H., Ludwikowski M., Piłka A., Walkowiak A., Bruski L., Skarżyński H.
 • Praca: International Telemedicine & eHealth Initiatives – Chair
  • Autor: Skarżyński P.H.

Nazwa: Euro-CIU 2016 – The Cochlear Implant Users Association annual meeting
Data: 15-16.04.2016
Miejsce: Gazzada Schianno, Włochy

 • Praca: Subiektywna ocena zakresu percepcji dźwięków otoczenia użytkowników implantu ślimakowego
  • Autorzy: Obszańska A., Lorens A., Wiśniewski T., Skarżyński H.
 • Praca: Udzielanie informacji jako formy wsparcia pacjentom po wszczepieniu implantu ślimakowego
  • Autorzy: Jeruzalska M., Wieczorek A., Lorens A., Skarżyński H.

Nazwa: Światowy Dzień Głosu
Data: 16.04.2016
Miejsce: Warszawa, Polska

 • Praca: Zastosowanie zabiegów chirurgicznych na krtani u osób pracujących głosem
  • Autor: Miaśkiewicz B.
 • Praca: Postępowanie terapeutyczno-rehabilitacyjne u profesjonalistów z zaburzeniami głosu
  • Autor: Szkiełkowska A.

Nazwa: W stronę edukacji dwujęzycznej dzieci głuchych w Polsce
Data: 21.04.2016
Miejsce: Łódź, Polska

 • Uczestnik konferencji
  • Autor: Dębińska M.

Nazwa: Międzynarodowa konferencja „Współczesne Problemy w otorynolaryngologii” / международная конференция „Современные проблемы в оториноларингологии”
Data: 25.04.2016
Miejsce: Kajetany, Polska

 • Uczestnik konferencji
  • Autor: Skarżyński P.H.
 • Praca: Nowoczesne podejście w leczeniu szumu usznego / Современный подход в лечении ушных шумов
  • Autor: Karpiesz L.
 • Praca: Konfigurowanie procesora u pacjentów po implantacji ślimaka / Настройка процессора у пациентов после кохлеарной имплантации
  • Autor: Walkowiak A.
 • Praca: Rehabilitacja chorych po implantacji ślimaka / Реабилитация пациентов после кохлеарной имплантации
  • Autor: Pankowska A.

Nazwa: XI Konferencja Sekcji Audiologicznej i Sekcji Foniatrycznej Polskiego Towarzystwa Otolaryngologów Chirurgów Głowy i Szyi
Data: 28-29.04.2016
Miejsce: Poznań, Polska

 • Uczestnicy konferencji
  • Autorzy: Skarżyński H., Kochanek K., Ołdak M., Krasnodębska P., Ratuszniak A., Raj-Koziak D., Jędrzejczak W., Miaśkiewicz B., Rostkowska J., Lechowicz U., Kobosko J., Zgoda M., Lorens A., Osińska K.
 • Przewodniczący sesji
  • Autorzy: Skarżyński H., Szkiełkowska A., Kochanek K., Ołdak M., Lorens A.
 • Praca: Ewaluacja uwagi słuchowej u dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnym po zastosowaniu terapii dźwiękowej
  • Autorzy: Mularzuk M., Szkiełkowska A., Skarżyński H.
 • Praca: Badania aktywności mózgu w odpowiedzi na stymulację zapachową z wykorzystaniem obrazowania metodą funkcjonalnego rezonansu magnetycznego (fMRI)
  • Autorzy: Wolak T., Soluch P., Pluta A., Wójcik J., Cieśla K., Lewandowska M., Rusiniak M., Skarżyński H.
 • Praca: Wybrane aspekty dopasowania urządzeń wszczepialnych na przewodnicto kostne
  • Autorzy: Ratuszniak A., Olszewski Ł., Miśko E., Skarżyński H.
 • Praca: Wstępne wyniki zastosowania systemu implantu ucha środkowego Cochlear MET – analiza przypadków
  • Autorzy: Ratuszniak A., Olszewski Ł., Miśko E., Skarżyński H., Skarżyński P.H.
 • Praca: Możliwości percepcji słuchowej osób, które otrzymały implant ślimakowy po 70. roku życia
  • Autorzy: Rostkowska J., Wojewódzka B., Geremek-Samsonowicz A., Skarżyński P.H., Porowski M.
 • Praca: Czynniki wpływające na indywidualny potencjał edukacyjny ucznia z implantem ślimakowym
  • Autorzy: Zgoda M., Lorens A., Obrycka A., Skarżyński H.
 • Praca: Zastosowanie elektroglottografii w różnicowaniu dysfonii czynnościowych
  • Autorzy: Krasnodębska P., Szkiełkowska A., Miaśkiewicz B., Włodarczyk E., Domeracka-Kołodziej A.
 • Praca: Korelacja wyników Dx-pH Measurement System z obrazem endoskopowym krtani u pacjentów z zaburzeniami głosu
  • Autorzy: Włodarczyk E., Domeracka-Kołodziej A., Miaśkiewicz B., Szkiełkowska A.
 • Praca: Odległe wyniki w laryngoplastyce iniekcyjnej u pacjentów z jednostronnym porażeniem fałdu głosowego
  • Autorzy: Miaśkiewicz B., Szkiełkowska A., Skarżyński H.
 • Praca: Percepcja korzyści z implantu ślimakowego a radzenie sobie z utratą słuchu u osób dorosłych z głuchotą postlingwalną
  • Autorzy: Kobosko J., Piłka E., Geremek-Samsonowicz A., Skarżyński H.
 • Praca: Dylematy i kontrowersje w badaniach elektrofizjologicznych słuchu – wykład wprowadzający
  • Autor: Kochanek K.
 • Praca: Powtarzalność pomiaru supresji kontralateralnej emisji otoakustycznych wywołanych trzaskiem
  • Autorzy: Jędrzejczak W., Kochanek K., Piłka E., Skarżyński H.
 • Praca: Rejestracja potencjałów wewnątrzślimakowych wywołanych akustycznie u osób z częściową głuchotą, użytkowników implantów ślimakowych
  • Autorzy: Lorens A., Walkowiak A., Pieczykolan A., Polak M., Skarżyński H.
 • Praca: Efekty leczenia nagłej głuchoty w zależności od przyczyn i współistniejących objawów
  • Autorzy: Niedziałek I., Szkiełkowska A., Raj-Koziak D., Piłka E., Karpiesz L., Michalak T., Włodarczyk E., Domeracka-Kołodziej A., Krasnodębska P., Skarżyński H.
 • Praca: Walidacja kwestionariusza THI (Tinnitus Handicap Inventory), oceniającego dokuczliwość szumów usznych, do języka polskiego – wyniki wstępne
  • Autorzy: Raj-Koziak D., Skarżyński P., Piłka A., Szkiełkowska A., Niedziałek I., Skarżyński H.
 • Praca: Odległe wyniki obserwacji reakcji skórnej u dzieci z przezskórnymi implantami tytanowymi dla BAHA
  • Autorzy: Mrówka M., Skarżyński P.H., Porowski M., Ratuszniak A., Skarżyński H.
 • Praca: Zastosowanie implantów ślimakowych we wrodzonych i nabytych wadach ucha środkowego i wewnętrznego u dzieci
  • Autorzy: Skarżyński H., Mrówka M., Porowski M., Barylyak R., Lorens A., Fabijańska A., Osińska K., Ratuszniak A., Skarżyński P.H.
 • Praca: Zastosowanie implantu Vibrant Soundbridge do przywrócenia słuchu po zmodyfikowanej radykalnej mastoidektomii u młodzieży
  • Autorzy: Skarżyński H., Mrówka M., Porowski M., Olszewski Ł., Ratuszniak A., Osińska K.
 • Praca: Atypowa spoczynkowa aktywność mózgu u pacjentów z częściową głuchotą – badanie techniką rs-fMRI
  • Autorzy: Pluta A., Cieśla K., Wolak T., Lewandowska M., Rusiniak M., Skarżyński H.
 • Praca: Uwarunkowania genetyczne niedosłuchu jednostronnego
  • Autor: Ołdak M.
 • Praca: Charakterystyka audiologiczna pacjentów z niedosłuchem wywołanym mutacjami genu TMPRSS3
  • Autorzy: Lechowicz U., Pollak A., Podgórska A., Stawiński P., Ołdak M., Skarżyński H., Płoski R.
 • Praca: Niedosłuch uwarunkowany mutacjami w genomie mitochondrialnym
  • Autorzy: Lechowicz U., Pollak A., Ołdak M.
 • Praca: Manifestacja kliniczna mutacji genu POU3F4
  • Autorzy: Pollak A., Lechowicz U., Kędra A., Stawiński P., Rydzanicz M., Mrówka M., Skarżyński P., Furmanek M., Skarżyński H., Płoski R., Ołdak M.
 • Praca: Sekwencjonowanie eksomowe – nowe narzędzie w poszukiwaniu przyczyn niedosłuchu
  • Autorzy: Ołdak M., Pollak A., Lechowicz U., Podgórska A., Stawiński P., Skarżyński H., Płoski R.
 • Praca: Postępowanie diagnostyczno-rehabilitacyjne u zawodowego wokalisty
  • Autorzy: Kazanecka E., Wrońska A., Szkiełkowska A.

Nazwa: MSOA 15th International Meeting
Data: 28-30.04.2016
Miejsce: Urgup Nevsehir, Turcja

 • Praca: Audiological and surgical outcomes after CODACS implantation procedure
  • Autorzy: Skarżyński H., Olszewski Ł. Skarżyński P.H.
 • Praca: Direct Round Window Stimulation with the Vibrant Soundbridge (Med-El)
  • Autorzy: Skarżyński H., Porowski M., Stępień A., Skarżyński P.H.
 • Praca: Bone conductive implants – surgical and audiological features
  • Autorzy: Skarżyński P.H., Król B., Osińska K., Fronczak P., Skarżyński H.
 • Praca: Lifts in surgical technique with bone conductive implants
  • Autorzy: Skarżyński P.H., Król B., Moskalik M., Kozieł M.
 • Praca: Outcomes after implantation middle ear implant MET
  • Autorzy: Skarżyński P.H., Olszewski Ł., Barylyak R., Pastuszak A., Skarżyński H.
 • Praca: Deep insertion– round window approach for hearing preservation surgery by using soft electrodes: Flex EAS, Flex soft, flex M
  • Autorzy: Skarżyński H., Matusiak M., Lorens A., Skarżyński P.H., Piłka A., Porowski M., Król B., Fronczak P., Mrówka M.
 • Praca: The effect of cochlear implantation on smell and taste thresholds and identification
  • Autorzy: Fronczak P., Fabijańska A., Sulich A., Skarżyński P.H., Skarżyński H.
 • Praca: ENG Causes of failure in otosclerosis surgeries
  • Autorzy: Skarżyński H., Barylyak R., Skarżyński P.H.
 • Praca: Different types of middle ear implants – indication, difficulties and results
  • Autorzy: Skarżyński P.H., Skarżyński H., Mrówka M. , Porowski M.
 • Praca: Expanding Cochlear Implant Candidacy: A case study of electro-natural stimulation (ENS) in partial deafness treatment
  • Autorzy: Skarżyński H., Lorens A., Skarżyński P.H., Barylyak R.
 • Praca: Indications, long-term experience and perspectives with bone conductive device
  • Autorzy: Skarżyński P.H., Olszewski Ł., Pastuszak A., Król B., Osińska K., Skarżyński H.

Nazwa: VIII Międzynarodowa Konferencja Neurootologiczna
Data: 6-7.05.2016
Miejsce: Bydgoszcz, Polska

 • Praca: The influence of cochlear implantation PDT-EAS (partial deafness treatment- electroacoustic stimulation) on vestibular function / Wpływ implantacji ślimakowej PDT-EAS (stymulacji elektroakustycznej) na czynność błędnika
  • Autorzy: Sosna M., Pietrasik K., Tacikowska G., Listwon J., Matuszewska M., Zazulska P., Skarżyński P.H., Skarżyński H.
 • Praca: Infuence of cochlear impantation on functional posturography / Wpływ implantacji ślimakowej na funkcjonalny test zborności sensorycznej
  • Autorzy: Pietrasik K., Tacikowska G., Sosna M., Skarżyński P., Skarżyński H.

Nazwa: Med-El Workshops
Data: 11.05.2016
Miejsce: Toronto, Kanada

 • Praca: Hearing Implants Made for MRI: Clinical Experience with SYNCHRONY and SOUNDBRIDGE (Interactive workshop)
  • Autor: Skarżyński P.H.

Nazwa: 14th International Conference on Cochlear Implants
Data: 11-14.05.2016
Miejsce: Toronto, Kanada

 • Przewodniczący sesji
  • Autor: Skarżyński P.H.
 • Praca: Evaluation of Outcomes from Couplers with Middle Ear Implants
  • Autor: Skarżyński P.H.
 • Praca: Expanding Cochlear Implant Candidacy: A Case Study of Electro-Natural Stimulation (ENS) in Partial Deafness Treatment
  • Autor: Skarżyński H.
 • Praca: Vibrant Soundbridge in Congenital External and Middle Ear Deformations
  • Autorzy: Skarżyński H., Skarżyński P.H.
 • Praca: Vibrant Soundbridge: Round Window Direct Stimulation
  • Autorzy: Skarżyński H., Skarżyński P.H.
 • Praca: Possibilities of Connection of Radical Mastoid Cavity Obliteration with Bone Conductive Implant
  • Autorzy: Skarżyński H., Skarżyński P.H.
 • Praca: World Hearing Center’s Experience with Cochlear Baha Attract Sytem
  • Autor: Skarżyński P.H.
 • Praca: Sound Localization in SSD Patients: Preliminary Report
  • Autor: Skarżyński P.H.
 • Praca: Outcomes After Implantation: Middle Ear Implant MET
  • Autor: Skarżyński P.H.
 • Praca: Congenital Malformations: Bone Conductive and Middle Ear Implants
  • Autor: Skarżyński P.H.
 • Praca: Long-Term Audiological and Surgical Outcomes after COODACS Implantation Procedure
  • Autor: Skarżyński P.H.
 • Praca: Outcomes of Single Side Deafness Cochlear Implantation
  • Autor: Lorens A.
 • Praca: Apical Electrical Stimulation After Deep Electrode Insertion in Patients with Partial Deafness
  • Autor: Lorens A.
 • Praca: Quantification of Intracochlear AEP’s
  • Autorzy: Lorens A., Polak M., Walkowiak A., Pieczykolan A., Skarżyński H.
 • Praca: Results After Sequential Bilateral Auditory Brainstem Implantation
  • Autor: Lorens A.
 • Praca: Socioeconomic Factors Affect Academic Achievements of Experienced CI Children
  • Autor: Zgoda M.
 • Praca: Auditory Training Material Prepared for Self-Administration in the Group of Single Side Deafness Patients After Cochlear Implantation
  • Autor: Pastuszak D.
 • Praca: Approaches to Eliminate Overstimulation in Children After Cochlear Implantation
  • Autor: Walkowiak A.
 • Praca: Adaptation of Health Utility Instrument for Evaluation of Cost Effectiveness of Different Otolaryngological Treatments and Interventions
  • Autorzy: Obrycka A., Lorens A., Padilla J.L., Piotrowska A., Pieczykolan A., Skarżyński H.
 • Praca: Genetic Background of Hearing Loss in Polish Patients with Cochlear Implants
  • Autor: Ołdak M.
 • Praca: Distinct Clinical and Radiological Phenotype Associated with POU3F4
  • Autor: Ołdak M.
 • Praca: TMPRSS3 Mutations Among Polish Patients with Hearing Loss and Cochlear Implants
  • Autor: Ołdak M.

Nazwa: Fonem – Sylaba – Logos – Paideia. Język w wychowaniu i pedagogice 
Data: 12-13.05.2016
Miejsce: Lublin, Polska

 • Praca: „Rozwój mowy i komunikowania się” dziecka głuchego jako ważny motyw decyzji rodziców o implancie ślimakowym j jego psychologiczne znaczenie
  • Autor: Kobosko J.

Nazwa: Innovations and paradigms in head and neck cancer (Polish-Italian Head&Neck Oncology Days)
Data: 12-13.05.2016
Miejsce: Poznań, Polska

 • Praca: Results after sequential bilateral auditory brainstem implantation in a patient with neurofibromatosis type 2 (NF2)
  • Autor: Obrycka A.

Nazwa: 12th Warsaw International Medical Congress
Data: 12-15.05.2016
Miejsce: Warszawa, Polska

 • Praca: Sudden Sensorineural Hearing Loss in children
  • Autorzy: Rajchel J., Żelazowska M., Skarżyński P.H.
 • Praca: Impact of hypoglycaemia on hearing function in type 1 and type 2 diabetic subjects
  • Autorzy: Dąbkowska A., Skarżyński P.H.
 • Praca: Audiometric results after stapedetomy with platinum prosthesis
  • Autorzy: Tomanek E., Król B., Skarżyński P.H.
 • Praca: Hearing screening in school age children in Poland and Africa
  • Autorzy: Pinkas W., Skarżyński P.H.
 • Praca: Olfactory before and after septoplasty and polypectomy
  • Autorzy: Bieńkowska K., Król B., Wojciechowski M., Skarżyński P.H.
 • Praca: Influence of endoscopic sinus surgery on ofaction
  • Autorzy: Bieńkowska K., Król B., Wojciechowski M., Skarżyński P.H.
 • Praca: Taste disorders in patients after stapedotomy surgery
  • Autorzy: Tomanek E., Wojciechowski M., Król B., Skarżyński P.H.

Nazwa: Tomatis ® Convention
Data: 14-16.05.2016
Miejsce: Paryż, Francja

 • Uczestnik konferencji
  • Autor: Skoczylas A.

Nazwa: Nowe technologie w diagnostyce i leczeniu zapalnych i alergicznych stanów otolaryngologicznych
Data: 15-17.05.2016
Miejsce: Odessa, Ukraina

 • Praca: Реоперация после стапедотомии/ Reoperacje po stapedotomii
  • Autor: Barylyak R.
 • Praca: Диагностика, лечение и реабилитация пациентов с нарушениями слуха при использовании телемедицины/ Diagnotyka, leczenie i rehabilitacja pacjentów z zaburzeniami słuchu przy pomocy telemedycyny
  • Autor: Skarżyński P.H.

Nazwa: Diagnostika, lechenie i reabilitacija pacientov s narusheniami slucha pri ispolzovanii telemediciny
Data: 16-17.05.2016
Miejsce: Odessa, Ukraina

 • Praca: Pieredovye technologii w dianostike i lechenii bospalitelnych i allergicheskich zabolevanij LOR-organov
  • Autor: Skarżyński P.H.

Nazwa: 16th International Congress of Young Medical Scientists
Data: 19-21.05.2016
Miejsce: Poznań, Polska

 • Praca: Hearing screening in school age children in Poland and Africa
  • Autorzy: Pinkas W., Skarżyński P.H.
 • Praca: Impact of hypoglycaemia on hearing function in type 1 and type 2 diabetic subjects
  • Autorzy: Dąbkowska A., Skarżyński P.H.

Nazwa: The European Human Genetics Conference 2016
Data: 21-24.05.2016
Miejsce: Barcelona, Spain

 • Praca: TMPRSS3 mutation as a cause of non-syndromic hearing impairment among Polish hearing loss patients
  • Autorzy: Lechowicz U., Pollak A., Podgórska A., Stawiński P., Ołdak M., Skarżyński H., Płoski R.
 • Praca: Distinct clinical and radiological phenotype associated with POU3F4 mutations
  • Autorzy: Pollak A., Lechowicz U., Kędra A., Stawiński P., Rydzanicz M., Mrówka M., Skarżyński P., Furmanek M., Skarżyński H., Płoski R., Ołdak M.
 • Praca: Technically difficult, diagnostically important – exon ORF15 of the RPGR gene in retinitis pigmentosa
  • Autorzy: Ołdak M., Ruszkowska E., Siwiec S., Pollak A., Stawiński P., Szulborski K., Szaflik J.P.
 • Praca: Deep next generation sequencing of the whole mitochondrial genome in Polish patients with aminoglycoside-induced hearing impairment
  • Autorzy: Rydzanicz M., Pollak A., Lechowicz U., Stawiński P., Wróbel M., Wojsyk-Banaszak I., Płoski R.
 • Praca: Fuchs endothelial corneal dystrophy: strong association with rs613872 not paralleled by changes in corneal endothelial TCF4 mRNA level
  • Autorzy: Oziębło D., Ruszkowska E., Udziela M., Bińczyk E., Ścieżynska A., Płoski R., Szaflik J.P., Ołdak M.

Nazwa: Diagnoza i terapia w działaniach logopedy i terapeuty jako obszar interdyscyplinarnej współpracy. Konteksty medyczne, lingwistyczne, psychologiczne i pedagogiczne
Data: 24.05.2016
Miejsce: Warszawa, Polska

 • Uczestnik konferencji
  • Autor: Ganc M.

Nazwa: 103rd National Congress SIO
Data: 25-28.05.2016
Miejsce: Rzym, Włochy

 • Praca: Impianti: cosa e cambiato negli ultimi anni e prospettive – udział w dyskusji okrągłego stołu
  • Autor: Lorens A.
 • Praca: Partial deafness treatment – kurs
  • Autorzy: Lorens A., Obrycka A.

Nazwa: II Lubelskie Dni Otolaryngologii
Data: 27-28.05.2016
Miejsce: Kazimierz Dolny, Polska

 • Praca: Operacja jedynego słyszącego ucha
  • Autor: Skarżyński H.
 • Praca: Ocena funkcjonalnych korzyści słuchowych u pacjentów z częściową głuchotą po wszczepieniu implantu ślimakowego
  • Autorzy: Lorens A., Zgoda M.
 • Praca: Kierunki badań genetycznych w dziedzinie słuchu
  • Autor: Ołdak M.
 • Praca: Zastosowanie techniki fMRI w badaniach układu słuchowego
  • Autor: Wolak T.
 • Praca: Wykrywanie zaburzeń pozaślimakowych metodami elektrofizjologicznymi
  • Autor: Kochanek K.
 • Praca: Przewodniczący sesji „Wczesna diagnostyka i terapia zaburzeń słuchu”
  • Autorzy: Skarżyński H., Kochanek K.

Nazwa: Polsko-afrykańskie Forum Ekonomiczne POLAFRO
Data: 31.05.2016
Miejsce: Warszawa, Polska

 • Praca: Panel: Innowacje
  • Autor: Skarżyński P.H.

Nazwa: II Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Biologii Medycznej i XI Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Sekcji Immunotoksykologii i Immunomodulacji Polskiego Towarzystwa Immunologii Doświadczalnej i Klinicznej
Data: 31.05. – 5.06.2016
Miejsce: Zakopane, Polska

 • Praca: Rola słuchu w rozwoju współczesnego społeczeństwa – nowe szanse, możliwości, ryzyko
  • Autor: Skarżyński H.
 • Praca: Kierunki badań genetycznych w dziedzinie słuchu
  • Autor: Ołdak M.

Nazwa: Otwarty dostęp do publikacji naukowych a wytyczne „Horyzontu 2020”
Data: 2.06.2016
Miejsce: Warszawa, Polska

 • Uczestnik konferencji
  • Autor: Miechowska M.

Nazwa: HEAL 2016 – HEaring Across the Lifespan
Data: 2-4.06.2016
Miejsce: Cernobbio, Włochy

 • Uczestnicy konferencji
  • Autorzy: Skarżyński P.H., Ludwikowski M.
 • Praca: Hearing screening for school age children in 3 continents – Africa, Asia and Europe
  • Autorzy: Skarżyński P.H., Ludwikowski M., Kochanek K., Skarżyński H.
 • Praca: Pre-School & School Age (moderator)
  • Autor: Skarżyński P.H.

Nazwa: 10 Balkan Congress of Otorhinolaryngology, Head & Neck Surgery
Data: 2-5.06.2016
Miejsce: Albania, Tirana

 • Praca: Hearing screening for school age children in 3 continents: Africa Asia and Europe
  • Autorzy: Skarżyński P.H., Piłka A., Kochanek K., Ludwikowski M., Włodarczyk A.W., Król B., Skarżyńska M.B
 • Praca: Partial Deafness Treatment – what we achieved?
  • Autorzy: Skarżyński P.H., Skarżyński H.

Nazwa: Neural Plasticity Workshops – Insight from Deafness and Language
Data: 3-4.06.2016
Miejsce: Londyn, Wielka Brytania

 • Uczestnik konferencji
  • Autor: Matusiak M.

Nazwa: Diagnoza i terapia dzieci z uszkodzeniami słuchu – podejście interdyscyplinarne
Data: 4.06.2016

 • Praca: Aktualne zagadnienia diagnostyki dzieci z wadą słuchu – rola i udział różnych specjalistów w diagnostyce i terapii
  • Autor: Geremek-Samsonowicz A.
 • Praca: Dziecko głuche a implant ślimakowy – znaczenia nadawane implantowi ślimakowemu przez słyszących rodziców i ich związek z doświadczaniem objawów depresji, lęku i aleksytemii
  • Autor: Kobosko J.

Nazwa: 10th International Conference on Cholesteatoma and Ear Surgery
Data: 5-8.06.2016
Miejsce: Edynburg, Wielka Brytania

 • Praca: Udział w dwóch panelowych dyskusjach okrągłego stołu pt: „Extending the Indications of Cochlear Implantation” oraz „Basic and translational research in cholesteatoma and ear surgery”
  • Autor: Skarżyński P.H.
 • Praca: Reconstruction of the incudostapedial joint
  • Autorzy: Skarżyński H, Porowski M, Mrówka M, Skarżyński P.H.

Nazwa: Zjazd europejskich surdopedagogów i seminarium naukowe pt.: Kim jest? Kim ma być surdopedagog?
Data: 6.06.2016
Miejsce: Kraków, Polska

 • Praca: Szacowanie indywidualnego potencjału edukacyjnego ucznia z implantem ślimakowym – wytyczne na podstawie badania przekrojowego
  • Autorzy: Zgoda M., Lorens A., Obrycka A., Skarżyński H.
 • Praca: Surdopedagog i psycholog – o „pograniczu” dyscyplin w praktyce i nauce – zagrożenia czy korzyści?
  • Autor: Kobosko J.

Nazwa: Nowoczesne Technologie medyczne i ich wpływ na codzienną praktykę kliniczną w polskiej służbie zdrowia
Data: 7.06.2016
Miejsce: Warszawa, Polska

 • Praca: Leczenie częściowej głuchoty – polska szkoła w nauce światowej
  • Autor: Skarżyński H.

Nazwa: 11th Congress of our European Laryngological Society
Data: 8-11.06.2016
Miejsce: Genua, Włochy

 • Praca: Injection laryngoplasty as the method of voice improving in elderly patients
  • Autorzy: Miaśkiewicz B., Szkiełkowska A., Włodarczyk E., Krasnodębska P., Skarżyński H.

Nazwa: European Conference on Neurotherapies
Data: 8-12.06.2016
Miejsce: Madryt, Hiszpania

 • Praca: Changes in electrical brain activity associated with paying attention to tinnitus – preliminary results
  • Autorzy: Milner R., Ganc M., Lewandowska M., Niedziałek I., Cieśla K., Skarżyński H.
 • Praca: Can Slow Cortical Potentials Neurofeedback training improve the clinical condition and normalize the spontaneous electrical brain activity in patients with chronic tinnitus?
  • Autorzy: Milner R., Ganc M., Lewandowska M., Niedziałek I., Cieśla K., Skarżyński H.

Nazwa: Annual Meeting of Society of Nuclear Medicine and Molecular Imaging 2016
Data: 11-15.06.2016
Miejsce: San Diego, USA

 • Praca: [15O]H2O PET imaging of speech processing in cochlear implant users and normal hearing individuals
  • Autorzy: Cieśla K., Wolak T., Wróbel M., Walkowiak A., Skarżyński H., Małkowski B.

Nazwa: XXXV Congreso Panamericano de Otorrinolaringología y Cirugía de Cabeza y Cuello
Data: 13-16.06.2016
Miejsce: Hawana, Kuba

 • Praca: Development of the Network of Teleaudiology in different countries
  • Autorzy: Skarżyński P.H., Ludwikowski M., Piłka A., Walkowiak A., Skarżyński H.
 • Praca: Global challenges and strategies for hearing loss prevention (round tables)
  • Autor: Skarżyński P.H.

Nazwa: Konferencja „Zintegrowany system usług dla nauki – etap I”
Data: 14.06.2016
Miejsce: Warszawa, Polska

 • Uczestnik konferencji
  • Autorzy: Miechowska M., Bombol-Lagha M.,

Nazwa: 9 th International Symposium on Objective Measures in Auditory Implants
Data: 15-18.06.2016
Miejsce: Szeged, Węgry

 • Praca: Recordings of acoustic evoked potentials directly from the different places of cochlea via intracochlear electrodes in cochlear implantees
  • Autorzy: Walkowiak A., Lorens A., Polak M., Skarżyński H.

Nazwa: 47. Zjazd Polskiego Towarzystwa Otorynolaryngologów i Chirurgów Głowy i Szyi
Data: 15-18.06.2016
Miejsce: Szczecin, Polska

 • Praca: Leczenie częściowej głuchoty – polska szkoła w nauce światowej
  • Autor: Skarżyński H.

Nazwa: XLVII Zjazd Okulistów Polskich
Data: 16-18.06.2016
Miejsce: Wrocław, Polska

 • Praca: Diagnostyka obrazowa w wybranych monogenowych dystrofiach przednich rogówki
  • Autorzy: Udziela M., Ołdak M., Szaflik J.P.
 • Praca: Ocena zależności fenotypu od wariantu genu TCF4 u polskich pacjentów z dystrofią Fuchsa
  • Autorzy: Udziela M., Ołdak M., Szaflik J.P.

Nazwa: 13th Congress of the European Society of Pediatric Otorhinolaryngology ESPO 2016
Data: 18-21.06.2016
Miejsce: Lizbona, Portugalia

 • Praca: Hearing Preservation In Partial Deafness Treatment With ‘Nucleus Slim Straight’ (Ci422) Electrode In Children
  • Autorzy: Skarżyński H., Matusiak M., Lorens A., Skarżyński P.H., Obrycka A.
 • Praca: Electrical Complementation And Electric Acoustic Stimulation In Children After Partial Deafness Treatment
  • Autorzy: Skarżyński H., Lorens A., Skarżyński P.H., Zgoda M., Obrycka A.
 • Praca: Assessment Of Early Auditory Development In Very Young Children
  • Autorzy: Obrycka A., Lorens A., Piotrowska A., Maszewska M., Skarżyński H.
 • Praca: Pediatric cochlear implantation and its influence on vestibular function
  • Autorzy: Sosna M., Pietrasik K., Tacikowska G., Matuszewska M., Listwon J., Mazur A., Skarżyński P.H., Skarżyński H.
 • Praca: Tympanosclerosis In Children Population
  • Autorzy: Sosna M., Mrówka M., Porowski M., Młotkowska-Klimek P., Skarżyński P.H., Skarżyński H.

Nazwa: Autyzm dziecięcy – zaburzenie interdyscyplinarne
Data: 23.06.2016
Miejsce: Warszawa, Polska

 • Uczestnik konferencji
  • Autor: Wolak T.

Nazwa: Human Brain Mapping 2016
Data: 26-30.06.2016
Miejsce: Genewa, Szwajcaria

 • Praca: Neuroimaging evidence for impaired working memory in HIV+ patients
  • Autorzy: Pluta A., Łojek E., Wolak T., Rusiniak M., Burkacka E., Horban A., Sobańska M., Gawron N., Ambroziak A., Szymańska B., Choiński M., Desowska A., Bieńkowski P., Jarosz H., Ścińska A., Borek D., Rao S., Bornstein R.
 • Praca: An fMRI study of the Numerical Stroop Task in HIV-infected individuals
  • Autorzy: Sobańska M., Pluta A., Łojek E., Wolak T., Rusiniak M., Gawron N., Burkacka E., Horban A., Ambroziak A., Szymańska B., Choiński M., Desowska A., Bieńkowski P., Jarosz H., Ścińska A., Borek D., Rao S., Bornstein R.
 • Praca: A fairytale for the brain – an alternative fMRI stimulation by the auditory natural paradigm
  • Autorzy: Rusiniak M., Wolak T., Pluta A., Lewandowska M., Cieśla K., Skarżyński H.
 • Praca: The relationship between functional network modularity and performance during a working memory task
  • Autorzy: Bonna K., Finc K., Dobija M., Lubiński A., Nikadon J., Wolak T., Lewandowska M., Dreszer J.
 • Praca: Functional network efficiency shift during a working memory task. Parcellation scheme matters.
  • Autorzy: Finc K., Bonna K., Dobija M., Lubiński A., Nikadon J., Wolak T., Lewandowska M., Dreszer J.

Nazwa: Otonomy – vestibular disorders
Data: 29.06.- 2.07.2016
Miejsce: Berlin, Niemcy

 • Praca: Udział w dyskusji na zaproszenie: Possibilities of novel drugs treatment in vestibular treatment in clinical trials
  • Autor: Skarżyński P.H.

Nazwa: XIV Międzynarodowa Konferencja Chorób Rzadkich „Choroby Rzadkie – Nasze Zadanie”
Data: 1-3.07.2016
Miejsce: Białobrzegi, Polska

 • Uczestnik konferencji
  • Autorzy: Mueller-Malesińska M., Panasiewicz A.

Nazwa: 26th Congress of the European Rhinologic Society
Data: 3-7.07.2016
Miejsce: Sztokholm, Szwecja

 • Praca: Complex Therapeutic Procedure In A Patient With Microtia And External Auditory Canal Atresia
  • Autorzy: Mickielewicz A., Osińska K., Łazęcka K., Cieśla W., Skarżyński H.
 • Praca: Monstrous Choanal Polyp With Coexisting Chronic Rhinosinusitis In A 15-Year Old Boy: A Case Report
  • Autorzy: Mickielewicz A., Gwizdalska I., Wawszczyk S., Skarżyński H.
 • Praca: Modified Endoscopic Lothrop Procedure In Treatment Of Chronic Frontal Sinusitis: A Report Of 60 Cases
  • Autorzy: Mickielewicz A., Gwizdalska I., Witkowska E., Stępień A., Skarżyński H.
 • Praca: One-Year Results Of Nuvent, Navigated Balloon Sinuplasty: A Report Of 7 Cases
  • Autorzy: Mickielewicz A., Gwizdalska I., Łazęcka K., Witkowska E., Osmólski R., Dąbrowska-Bień J., Skarżyński H.
 • Praca: Otitis Media With Effusion In The Course Of Chronic Rhinosinusitis
  • Autorzy: Mickielewicz A., Gwizdalska I., Łazęcka K., Witkowska E., Osmólski R., Skarżyński H.
 • Praca: Reoperation Post Modified Endoscopic Lothrop Procedure
  • Autorzy: Gwizdalska I., Mickielewicz A., Skarżyński H.
 • Praca: Employment Of Hydrodebrider In Treatment Of Chronic Rhinosinustis And Bacterial Colonisation In Nose
  • Autorzy: Łazęcka K., Gwizdalska I., Osmólski R., Dąbrowska-Bień J., Mickielewicz A., Skarżyński P.H., Skarżyński H.
 • Praca: Use Of Sinus Surgery Navigation Systems In Treatment Of Recurrent Crs With Or Without Nasal Polyps
  • Autorzy: Łazęcka K., Gwizdalska I., Osmólski R., Dąbrowska-Bień J., Skarżyński P.H., Mickielewicz A., Skarżyński H.
 • Praca: Contact Point Headaches
  • Autorzy: Dąbrowska-Bień J., Łazęcka K., Gwizdalska I., Adamczyk M., Skarżyński P.H., Skarżyński H.
 • Praca: Effectiveness And Safety Of Pillar Palatal Implantation Procedure Performed In General Anesthesia
  • Autorzy: Osmólski R., Skarżyński P.H., Mickielewicz A., Łazęcka K.

Nazwa: II Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Implanty słuchowe i muzyka”
Data: 14.07.2016
Miejsce: Kajetany, Polska

 • Komitet Naukowy
  • Autorzy: Skarżyński H., Lorens A.
 • Przewodniczący sesji
  • Autor: Lorens A.
 • Praca: Odbiór muzyki przez implant ślimakowy
  • Autor: Lorens A.
 • Praca: Wartości w muzyce – refleksje o muzyce z perspektywy użytkownika implantu ślimakowego
  • Autor: Jeruzalska M.

Nazwa: 12th International Voice Symposium
Data: 26-28.08.2016
Miejsce: Salzburg, Austria

 • Praca: Long term follow up in injection laryngoplasty in patients with unilatreral vocal fold paresis
  • Autorzy: Miaśkiewicz B., Szkiełkowska A., Krasnodębska P., Włodarczyk E.
 • Praca: Use of Dx-pH system in differential diagnosis of voice disorders
  • Autorzy: Włodarczyk E., Miaśkiewicz B., Domeracka-Kołodziej A., Szkiełkowska A.

Nazwa: CORLAS 2016
Data: 28-31.08.2016
Miejsce: Bordeaux, Francja

 • Praca: Expanding cochlear implant candidacy: a case study of electro-natural stimulation (ENS) in partial deafness treatment
  • Autorzy: Skarżyński H., Skarżyński P.H.

Nazwa: BICI 2016 – Binaural Hearing with Hearing Implants
Data: 8-10.09.2016
Miejsce: Munich, Niemcy

 • Praca: Fitting of Bilateral Cochlear Implants in Children
  • Autor: Lorens A.

Nazwa: Otorynolaryngologia dziecięca. Konferencja jubileuszowa 60-lecie kliniki otolaryngologii dziecięcej WUM – Kazuistyka w otorynolaryngologii dziecięcej
Data: 9-10.09.2016
Miejsce: Warszawa, Polska

 • Praca: Obiektywne metody badania słuchu ze szczególnym uwzględnieniem tympanometrii szerokopasmowej
  • Autor: Kochanek K.
 • Praca: Zmodyfikowany dostęp do okienka okrągłego w implantacji dziecka z częściową głuchotą i nietypowym przebiegiem zatoki esowatej
  • Autorzy: Porowski M., Skarżyński H., Mrówka M., Młotkowska-Klimek P.
 • Praca: Perlaki wrodzone u dzieci – prezentacje przypadków
  • Autorzy: Mrówka M., Porowski M., Skarżyński P.H., Skarżyński H.
 • Praca: Monstrualny polip choanalny
  • Autorzy: Dąbrowska-Bień J., Mickielewicz A., Gwizdalska I., Wawszczyk S., Skarżyński H.

Nazwa: II Interdyscyplinarne Sympozjum „Bezdechy i chrapanie”
Data: 9-10.09.2016
Miejsce: Białystok, Polska

 • Uczestnicy konferencji
  • Autorzy: Mickielewicz A., Błażejewska A.

Nazwa: XXXIII World Congress of Audiology
Data: 15-21.09.2016
Miejsce: Vancouver, Kanada

 • Uczestnicy konferencji
  • Autorzy: Kochanek K., Jędrzejczak W., Skarżyński H., Skarżyński P., Osińska K.
 • Praca: Incus-SP-Coupler – preliminary results
  • Autorzy: Skarżyński P.H., Olszewski Ł., Sosna M., Król B., Pastuszak A., Skarżyński H.
 • Praca: Comparison of effectiveness of ABR-based methods in diagnosis of retrocochlear pathologies
  • Autorzy: Kochanek K., Śliwa L., Gołębiewski M., Piłka A., Skarżyński H.
 • Praca: Reliability of measurement of contralateral suppression of transiently evoked otoacoustic emissions
  • Autorzy: Jędrzejczak W.W., Kochanek K., Skarżyński H.
 • Praca: Hearing screening in children in East Africa
  • Autorzy: Skarżyński P.H., Piłka A., Ludwikowski M., Skarżyński H.
 • Praca: Substantial hearing preservation in children with high frequency hearing loss treated with CI 422- results after 5 years
  • Autorzy: Skarżyński P.H., Lorens A., Matusiak M., Skarżyński H.

Nazwa: V Nowe Trendy w Otolaryngologii
Data: 16-17.09.2016
Miejsce: Ustroń, Polska

 • Praca: Przydatność metody ABR w skriningu i diagnostyce zaburzeń pozaślimakowych
  • Autor: Kochanek K.
 • Praca: członek komitetu naukowego
  • Autor: Kochanek K.

Nazwa: Międzynarodowa Konferencja Pedagogiki Specjalnej z cyklu – OSOBA Interdycyplinarne konteksty wczesnej interwencji, wczesnego wspomagania rozwoju dziecka
Data: 21-23.09.2016
Miejsce: Warszawa, Polska

 • Praca: Aktualne zagadnienia diagnostyki dzieci z wadą słuchu – rola i udział różnych specjalistów w diagnostyce i terapii
  • Autorzy: Skarżyński H., Geremek-Samsonowicz A.
 • Praca: Percepcja diagnozy głuchoty u dziecka względem innych negatywnych doświadczeń życiowych matek i jej związek z inteligencją emocjonalną, poczuciem wsparcia i objawami depresji
  • Autor: Kobosko J.

Nazwa: VII Kongres Pediatrów Krajów Wspólnoty Niepodległych Państw/Międzynarodowa Konferencja Naukowa 55-lecia Narodowego Centrum Matki i Dziecka
Data: 22-23.09.2016
Miejsce: Biszkek, Kirgistan

 • Praca: Rehabilitacja pacjentów po wszczepieniu implantu ślimakowego
  • Autor: Pankowska A.
 • Praca: Ustawienie implantów ślimakowych na odległość
  • Autor: Walkowiak A.
 • Praca: Możliwości leczenia chirurgicznego wysiękowego zapalenia uszu
  • Autor: Barylyak R.
 • Praca: Współczesne możliwości leczenia słuchu
  • Autor: Skarżyński P.H.
 • Praca: Przewodniczący sesji
  • Autor: Skarżyński H.
 • Uczestnicy konferencji
  • Autorzy: Pankowska A., Ratuszniak A., Walkowiak A., Barylak R.,

Nazwa: XI Zjazd Polskiego Towarzystwa Kognitywistycznego
Data: 22-24.09.2016
Miejsce: Białystok, Polska

 • Praca: Sieci spoczynkowe w grupie pacjentów z częściową głuchotą- badania rsfMRI
  • Autorzy: Cieśla K., Pluta A., Wolak T., Skarżyński H.

Nazwa: 28 th Congress of Union of European Phoniatricians
Data: 29.09.- 1.10.2016
Miejsce: Bilbao, Hiszpania

 • Praca: Injection laryngoplasty as a treatment method of age-related dysphonia
  • Autorzy: Miaśkiewicz B., Szkiełkowska A., Włodarczyk E., Krasnodębska P., Skarżyński H.
 • Praca: The use of Dx-pH measurement system in the differential diagnosis of voice disorders
  • Autorzy: Włodarczyk E., Domeracka-Kołodziej A., Miaśkiewicz B., Szkiełkowska A.

Nazwa: Konferencja dla pracowników placówek oświatowych oraz rodziców i opiekunów dzieci z dysfunkcją słuchu
Data: 6.10.2016
Miejsce: Łódź, Polska

 • Praca: Diagnostyka dzieci z wadą słuchu, nowe rodzaje i możliwości implantu ślimakowego
  • Autor: Geremek-Samsonowicz A.
 • Praca: Opieka nad użytkownikami implantu ślimakowego, rehabilitacja słuchowo-językowa dzieci po wszczepieniu implantu ślimakowego, adaptacja szkolna, sytuacja edukacyjna: oczekiwania i możliwości
  • Autor: Pankowska A.

Nazwa: Norma i zaburzenia komunikacji językowej w kontekście edukacyjnym
Data: 7.10.2016
Miejsce: Warszawa, Polska

 • Praca: Czynniki wpływające na indywidualny potencjał edukacyjny ucznia z implantem ślimakowym
  • Autorzy: Zgoda M., Lorens A., Obrycka A., Skarżyński H.

Nazwa: 14th Annual Conference of Cochlear Implant Group of India
Data: 7-10.10.2016
Miejsce: Delhi, Kochi, Indie

 • Praca: Cochlear implantation in adults and children with partial deafness
  • Autor: Lorens A.
 • Praca: Faculty Member
  • Autor: Lorens A.
 • Praca: GCP in CI programming
  • Autor: Lorens A.
 • Praca: Bilateral cochlear implantation
  • Autor: Lorens A.
 • Praca: Early cochlear implantation
  • Autor: Lorens A.

Nazwa: XXXIX Konferencja Naukowo-Szkoleniowa „Problemy otolaryngologii dziecięcej w codziennej praktyce”
Data: 13-15.10.2016
Miejsce: Lublin, Polska

 • Praca: Dylematy i kontrowersje w badaniach elektrofizjologicznych słuchu
  • Autorzy: Kochanek K., Jędrzejczak W.W.
 • Praca: Wady wrodzone ucha zewnętrznego – algorytm postępowania z Kliniki Oto-Ryno-Laryngologii
  • Autorzy: Skarżyński H., Mickielewicz A., Dziendziel B., Skarżyński P.H.
 • Praca: Zastosowanie techniki fMRI w badaniach układu słuchu
  • Autorzy: Wolak T., Cieśla K., Lewandowska M., Pluta A., Wójcik J., Kegler M., Kochanek K., Lorens A., Piłka A., Skarżyński H.
 • Praca: Heterogenność kliniczna i genetyczna zespołu Perrault
  • Autor: Ołdak M.
 • Praca: Ocena powtarzalności tympanometrii szerokopasmowej u osób normalnie słyszących
  • Autorzy: Śliwa L., Stańczak A., Kochanek K., Skarżyński H.
 • Praca: Przydatność testów instalowanych na telefonach komórkowych w ocenie słuchu osób dorosłych
  • Autor: Kutyba J.
 • Praca: Ocena zachowania słuchu w grupie pacjentów pediatrycznych z częściową głuchotą po operacji wszczepienia implantu ślimakowego z różnymi elektrodami
  • Autorzy: Skarżyński P.H., Lorens A., Dziendziel B., Skarżyński H.
 • Praca: Ocena wpływu polaryzacji krótkiego tonu o częstotliwości 500 Hz na progi fali V
  • Autorzy: Korzeniec K., Kochanek K., Piłka A., Skarżyński H.
 • Praca: Porównanie wyników tympanometrii szerokopasmowej z dwóch urządzeń
  • Autorzy: Kochanek K., Śliwa L., Michałek M., Piłka A., Skarżyński H.
 • Praca: Głuchota dziecka z perspektywy psychologii pozytywnej – czy rodzice doświadczają potraumatycznego rozwoju wskutek bycia rodzicami głuchego dziecka?
  • Autor: Kobosko J.
 • Praca: Zmiany w krtani w przebiegu laryngomalacji u niemowląt
  • Autorzy: Szkiełkowska A., Panasiewicz A., Ślusarczyk A.
 • Praca: Mutacja m.7511T>C genu MT-TS1 – przyczyna niedosłuchu w rodzinach o matczynym typie dziedziczenia
  • Autorzy: Lechowicz U., Pollak A., Frączak A., Rydzanicz M., Płoski R., Skarżyński H., Ołdak M.
 • Praca: Zastosowanie ph-metrii gardłowej w diagnostyce różnicowej zaburzeń głosu u dzieci
  • Autorzy: Włodarczyk E., Domeracka-Kołodziej A., Szkiełkowska A.
 • Praca: Porównanie wyników tympanometrii szerokopasmowej uzyskanych za pomocą dwóch urządzeń
  • Autorzy: Michałek M., Kochanek K., Śliwa L. Skarżyński P.H, Skarżyński H.

Nazwa: The Music & Cochlear Implants Symposium
Data: 13-14.10.2016
Miejsce: Snekkersten, Dania

 • Praca: Perception of music through a cochlear implant
  • Autorzy: Skarżyński H., Lorens A., Zgoda M., Skarżyński P.

Nazwa: Konferencja naukowa Brainstorm
Data: 15.10.2016
Miejsce: Warszawa, Polska

 • Praca: Zastosowanie techniki fMRI w badaniach układu słuchu
  • Autor: Wolak T.
 • Praca: Zmiany czynnościowe oraz strukturalne mózgu towarzyszące zakażeniu wirusem HIV
  • Autor: Pluta A.

Nazwa: Konferencja dla osób z SZUMAMI USZNYMI i obniżoną tolerancją na dźwięki oraz ich rodzin i bliskich
Data: 15.10.2016
Miejsce: Kajetany, Polska

 • Praca: Subiektywna ocena wpływu ćwiczeń mięśniowooddechowych wykonywanych zgodnie z indyjską filozofią jogi u pacjentów cierpiących na chroniczne szumy uszne w oparciu o badania kwestionariuszowe
  • Autor: Ganc M.
 • Praca: Zakład Szumów Usznych – nowa jednostka w Światowym Centrum Słuchu
  • Autor: Raj-Koziak D.
 • Praca: Zaburzenia funkcji komunikatywnych u osób z szumami usznymi
  • Autor: Szkiełkowska A.
 • Praca: Nagła głuchota to nie koniec świata, czyli o współczesnych możliwościach leczenia…
  • Autor: Fabijańska A.
 • Praca: Szumy uszne u pacjentów z nerwiakiem nerwu słuchowego
  • Autor: Karpiesz L.
 • Praca: Grupy wsparcia – Jesteśmy Razem
  • Autor: Niedziałek I.
 • Praca: Wpływ lęku na proces adaptacji do szumów usznych
  • Autor: Karendys-Łuszcz K.
 • Praca: Problem zaburzeń snu wśród pacjentów z szumami usznymi
  • Autor: Fludra M.
 • Praca: Przegląd technik relaksacyjnych
  • Autor: Sarnicka I.
 • Praca: Obiektywna ocena wpływu ćwiczeń mięśniowooddechowych wykonywanych zgodnie z indyjską filozofią jogi na aktywność bioelektryczną mózgu pacjentów cierpiących na chroniczne szumy uszne – badania w oparciu o wyniki ilościowej analizy EEG (QEEG)
  • Autor: Milner R.
 • Praca: Organizacja tonotopowa pierwotnej kory słuchowej u osób z szumami usznymi
  • Autor: Lewandowska M.
 • Praca: Neuroprzekaźniki mózgowe u osób z szumami usznymi
  • Autor: Wójcik J.
 • Praca: Nagła głuchota idiopatyczna – współczesne możliwości leczenia
  • Autor: Fabijańska A.

Nazwa: IX forum informatycznego zarządzania uczelnią narzędzia informatyczne dla kadry akademickiej
Data: 18.10.2016
Miejsce: Warszawa, Polska

 • Uczestnicy Forum
  • Autorzy: Bombol-Lagha M., Miechowska M.,

Nazwa: 61st International Congress of Hearing Aid Acousticians
Data: 19-21.10.2016
Miejsce: Hannover, Niemcy

 • Uczestnicy Konferencji
  • Autorzy: Olszewski Ł., Ratuszniak A., Walkowiak R., Skarżyński P.H.

Nazwa: 21st ISfTeH International Conference – 7th Internatonal Conference on Transforming Health with IT
Data: 21-22.10.2016
Miejsce: Ćennaj, Indie

 • Praca: Hearing Screening in School-age children in Europe, Central Asia and Africa
  • Autorzy: Skarżyński P.H., Ludwikowski M., Piłka A., Barylyak R., Pierzyńska I., Wołujewicz K., Skarżyński H.
 • Praca: Development of the National Network of Teleaudiology
  • Autorzy: Skarżyński P.H., Ludwikowski M., Piłka A., Walkowiak A., Skarżyński H.

Nazwa: XV Hearing and Structure Preservation Workshop
Data: 21-23.10.2016
Miejsce: Paryż, Francja

 • Uczestnik konferencji
  • Autor: Dziendziel B.
 • Praca: Dyskusja okrągłego stołu: Panel poświęcony tematyce poprawy zachowania słuchu
  • Autor: Skarżyński P.H.
 • Praca: Udział w sympozjum na zaproszenie organizatorów
  • Autor: Skarżyński H.
 • Praca: Fitting of SONNET EAS acoustic part
  • Autorzy: Lorens A., Olszewski Ł., Polak M., Skarżyński H.
 • Praca: FLEX Studies
  • Autor: Skarżyński H.

Nazwa: 25-lecie implantów ślimakowych w Rosji
Data: 27-28.10.2016
Miejsce: Moskwa, Rosja

 • Praca: Leczenie częściowej głuchoty – implanty ucha środkowego i implanty ślimakowe – różnorodne zagadnienia
  • Autor: Skarżyński P.H.

Nazwa: VII Konferencja Naukowo-Szkoleniowa „Słucham, więc potrafię” LISTENING IS „I CAN”
Data: 28.10.2016
Miejsce: Kajetany, Polska

 • Uczestnicy konferencji
  • Autorzy: Kobosko J., Ganc M., Rostkowska J.
 • Komitet Naukowy
  • Autorzy: Skarżyński H., Zgoda M., Geremek-Samsonowicz A., Kral A., Lorens A., Obrycka A., Pankowska A., Walkowiak A.
 • Komitet Organizacyjny
  • Autorzy: Chyłkiewicz J., Doliński P., Graniewski P., Jeruzalska M., Kruszyńska M., Kuca A., Maszewska M., Miąskiewicz M., Mrugała K., Muras A., Nowicki M., Obszańska A., Olkowska A., Pastuszak D., Pieczykolan A., Płochocki K., Szczygielska A., Wanatowska O., Wieczorek A., Wiśniewski T., Wołujewicz K., Zagrodzka J.
 • Praca: Uczyć się, aby słyszeć
  • Autor: Lorens A.

Nazwa: Global Research Symposium
Data: 31.10- 3.11.2016
Miejsce: Sydney, Australia

 • Praca: Factors Influencing Electrode Choide (round table)
  • Autor: Skarżyński P.H.

Nazwa: Medycyna Rodzinna, Nowości i Praktyka
Data: 4-5.11.2016
Miejsce: Kraków, Polska

 • Praca: Problemy laryngologiczne – szumy uszne w praktyce lekarza rodzinnego
  • Autor: Raj-Koziak D.

Nazwa: 6th CI Surgical Foundation Workshop
Data: 7-8.11.2016
Miejsce: Kajetany, Polska

 • Komitet Naukowy
  • Autorzy: Skarżyński H., Lorens A., Skarżyński P.H., Mrówka M., Barylyak R., Osińska K., Pławski K., Obrycka A.,
 • Praca: Assessment & Selection of the CI Candidate General Predictors of Outcome
  • Autor: Lorens A.
 • Praca: Round Table Discussion
  • Autorzy: Obrycka A., Mrówka M.
 • Praca: CI422 Slim Straight Electrode Array Insertion
  • Autorzy: Skarżyński P.H., Skarżyński H.
 • Praca: Temporal Bone Workshop V: Insertion of the CI522 Slim Straight Electrode Array
  • Autorzy: Skarżyński H., Skarżyński P.H., Klenzner T., Rebol J., Rovó L.

Nazwa: Spotkanie poświęcone sekwencjonowaniu następnej generacji (next generation sequencing)
Data: 8.11.2016
Miejsce: Bydgoszcz, Polska

 • Praca: mtDNA optimization and NGS pathway
  • Autor: Lechowicz U.

Nazwa: XXX Annual Assembly of the International Academy of Otorhinolaryngology – Head and Neck Surgery IAO-HNS
Data: 14.11.2016
Miejsce: Kajetany, Polska

 • Praca: Diagnosis and Management of Tinnitus
  • Autorzy: Raj-Koziak D.
 • Uczestnicy Konferencji
  • Autorzy: Ganc M., Obrycka A.
 • Praca: Application of phonosurgery in voice remodeling
  • Autorzy: Miaśkiewicz B., Szkiełkowska A., Włodarczyk E.
 • Praca: Scientific Faculty
  • Autorzy: Lorens A., Miaśkiewicz B., Mickielewicz A., Ołdak M., Raj-Koziak D., Skarżyński P.H., Szkiełkowska A., Włodarczyk E., Wolak T.
 • Praca: Structural and Functional imaging of the auditory system
  • Autor: Wolak T.
 • Praca: Partial Deafness Treatment PDT with cochlear implants
  • Autor: Skarżyński H.
 • Praca: Middle ear implants
  • Autor: Skarżyński P.H.
 • Praca: Modified endoscopic Lothrop/Draf III procedure
  • Autor: Mickielewicz A.
 • Praca: Application of phonosurgery in modeling of voice
  • Autorzy: Szkiełkowska A., Miaśkiewicz B., Włodarczyk E.
 • Praca: Application of next-generation sequencing for molecular investigations in Polish patients with hearing loss
  • Autor: Ołdak M.
 • Praca: Functional outcomes of rehabilitative treatments with CI
  • Autor: Lorens A.
 • Przewodniczący sesji
  • Autor: Ołdak M.

Nazwa: 6. Konferencja naukowo-szkoleniowa “Zastosowanie systemów rezonansu magnetycznego 3T I więcej w badaniach naukowych i praktyce klinicznej”
Data: 18-19.11.2016
Miejsce: Łódź, Polska

 • Praca: fMRI – feedback z wykorzystaniem badań czynnościowych mózgu w czasie rzeczywistym na skanerze 3T
  • Autorzy: Wolak T., Rusiniak M., Lewandowska M., Pluta A., Cieśla K., Wójcik J., Skarżyński H.
 • Praca: Badania pacjentów z implantem ucha wewnętrznego w systemach 3T
  • Autorzy: Wójcik J., Wolak T., Furmanek M., Cieśla K., Pluta A., Lewandowska M., Skarżyński H.
 • Praca: Analiza anatomicznych warunków konfliktu naczyniowo-nerwowego nerwu VIII w systemach MR 3T
  • Autor: Furmanek M.
 • Przewodniczący sesji
  • Autorzy: Wolak T., Wójcik J.
 • Uczestnicy konferencji
  • Autorzy: Paluch P., Kochański B.

Nazwa: III Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Medycyna Personalizowana “Genom-Człowiek-Świat-Zagrożenia”
Data: 23.11.2016
Miejsce: Lublin, Polska

 • Praca: Nowoczesne technologie molekularne w diagnostyce genetycznych uwarunkowań chorób neurodegeneracyjnych
  • Autorzy: Ołdak M., Pollak A., Oziębło D., Lechowicz U., Skarżyński H., Płoski R.
 • Praca: Diagnostyka audiologiczna małego dziecka
  • Autor: Kochanek K.

Nazwa: 5th International Meeting, The Mediterranean Society of Otology and Audiology (MSOA)
Data: 28-30.11.2016
Miejsce: Kapadocja, Turcja

 • Praca: Indications, long-term experience and perspectives with bone conductive devices
  • Autor: Skarżyński P.H.
 • Praca: Different types of middle ear implants – indication, difficulties and results
  • Autor: Skarżyński P.H.

Nazwa: 18. Tinnitussymposium
Data: 3.12.2016
Miejsce: Berlin, Niemcy

 • Praca: Auditory brainstem implants – eligibility, therapeutic results and tinnitus-related outcome
  • Autor: Skarżyński P.H.

Nazwa: Yaounde SORLAF – Société d’ORL de Chirurgie cervico-faciale des pays d’Afrique Francophone
Data: 8-9.12.2016
Miejsce: Yaounde, Kamerun

 • Praca: Diagnostic, traitement et rééducation des patients atteints de divers troubles de l’audition – 20 ans de l’Institut de Physiologie et de Pathologie de l’Audition
  • Autorzy: Skarżyński P.H., Ludwikowski M., Walkowiak A., Skarżyńska M.B.
 • Praca: Types de processeurs vocaux des implants utilises dans le centre mondial de l’audition
  • Autorzy: Najjar M., Zwolińska M., Ludwikowski M., Walkowiak A., Skarżyńska M.B., Skarżyński P.H.
 • Praca: Les facteurs de risques périnataux comme la cause de la surdité chez les patients porteurs d’implant cochléaire
  • Autorzy: Osińska K., Król B., Skarżyński H., Skarżyński P.H.
 • Praca: L’application des implants à conduction osseuse: indications, technique chirurgicale et résultats
  • Autorzy: Skarżyński P.H., Osińska K., Król B., Skarżyński H.
 • Praca: Réseau National de Téléaudiologie
  • Autorzy: Skarżyński P.H., Ludwikowski M., Zwolińska M., Walkowiak A., Skarżyńska M.B., Skarżyński H.

Nazwa: Konferencja „Zintegrowany system usług dla nauki – etap II”
Data: 12.12.2016
Miejsce: Warszawa, Polska

 • Uczestnicy konferencji
  • Autorzy: Bombol-Lagha M., Miechowska M.,

2015

Nazwa: 19th Window Approach Workshop
Data: 12-14.01.2015
Miejsce: Kajetany, Polska

Praca: Indications and Case Discussion of CI Candidates
Autor: Lorens A.
Praca: Fitting and Rehabilitation of Cochlear Implants
Autor: Lorens A.
Praca: Outcomes of Cochlear Implants
Autor: Lorens A.
Praca: Surgical Technique – Structure and Hearing Preservation
Autor: Skarżyński P.H.
Praca: Surgical Technique for BCI with the new BCI Lifts
Autor: Skarżyński P.H.

Nazwa: 5th Emirates Otology and Rhinology Congress
Data: 14-17.01 2015
Miejsce: Emiraty Zjednoczone – Dubaj

Praca: Deep Insertion-Round Window Approach for Hearing Preservation Surgery by Using Soft Electrodes: Flex EAS, Flex Soft, Flex M
Autor: Matusiak M.
Praca: Hearing Preservation Cochlear Implantation with Mid Scala Adavance Bonics Cochlear Implant By Using Round Window Approach
Autor: Matusiak M.
Praca: Hearing Preservation Cochlear Implantation with Cochlear Nucleus CI 422 Electrode in Children with Residual Hearing
Autor: Matusiak M.
Praca: Results of partial deafness treatment in adults by CI 422 Nucleus Freedom cochlear implant after 48 months follow up
Autorzy: Skarżyński H., Matusiak M., Lorens A., Skarżyński P.H.
Praca: Results of partial deafness treatment in adults by CI 422 Nucleus Freedom cochlear implant after 48 months follow up
Autorzy: Skarżyński H., Matusiak M., Lorens A., Skarżyński P.H.
Praca: Audiological and Surgical Outcomes After CODACS Implantation Procedure
Autor: Skarżyński P.H.
Praca: Different Bone Conductive Implant in Otological Procedures
Autor: Skarżyński P.H.
Praca: Tele-fitting of Cochlear Implant Patients in Cooperation in Poland and Other Countries
Autor: Skarżyński P.H.
Praca: The Influence of Cochlear Implantation on Vestibular Function in Partial Deafness Treatment
Autor: Sosna M.
Praca: Direct Round Window Stimulation with the Vibrant Soundbridge: 6-year Experience using Technique without Fascia.
Autor: Sosna M.

Nazwa: East Europe eHealth Innovations Summit
Data: 15-16.01.2015
Miejsce: Warszawa, Polska

Praca: National Network Of Teleaudiology In Clinical Practice / Kliniczne zastosowanie pierwszej w świecie Krajowej Sieci Teleaudiologii
Autorzy: Ludwikowski M., Wąsowski A., Skarżyński H., Bruski Ł, Lorens A., Obrycka A., Skarżyński P.H.

Nazwa: Cochlear Science and Research Seminars on Bone conduction hearing
Data: 22-23.01.2015
Miejsce: Berlin, Niemcy

Praca: A surgical overview of Baha Attract
Autorzy: Skarżyński P.H., Osińska K., Król B.

Nazwa: I Warszawskie Seminarium Zastosowania Kontrastów Hiperpolaryzowanych w badaniach MRS
Data: 9-10.02.2015
Miejsce: Warszawa, Polska

Uczestnicy konferencji
Autorzy: Wolak T., Rusiniak M., Pluta A.

Nazwa: 38th Midwinter Meeting of the Association for Research in Otolaryngology
Data: 21-25.02.2015
Miejsce: Baltimore, USA

Praca: Tone burst-evoked otoacoustic emissions in different age groups of schoolchildren
Autorzy: Jędrzejczak W.W., Olszewski Ł., Piłka E., Trzaskowski B., Kochanek K., Skarżyński H.
Praca: Transiently evoked and distortion product otoacoustic emissions in smoking and nonsmoking young adults
Autorzy: Jędrzejczak W.W., Kozieł M., Kochanek K., Skarżynski H.

Nazwa: XII Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Otorynolaryngologia Łódź 2015, VII Konferencja Polskiego Towarzystwa Audiologicznego i Foniatrycznego
Data: 5-6.03.2015
Miejsce: Łódź, Polska

Praca: Ograniczenia badań elektrofizjologicznych w diagnostyce niedosłuchów u dzieci
Autorzy: Kochanek K.
Praca: członek Komitetu Naukowego Przewodniczenie sesji
Autorzy: Kochanek K.
Praca: Urządzenia wszczepiane do ucha środkowego
Autorzy: Skarżyński H.
Praca: Udział w konferencji
Autorzy: Skarżyński H., Kochanek K., Kobosko J., Szkiełkowska A., Miaśkiewicz B., Rostkowska J.
Praca: Psychologiczne uwarunkowania satysfakcji z implantu ślimakowego u osób z głuchotą postlingwalną korzystających z implantu ślimakowego
Autorzy: Kobosko J., Piłka E., Barej A., Skarżyński H.
Praca: Efektywność i specyfika treningu słuchowego dedykowanego pacjentom ogłuchłym postlingwalnie zaopatrzonym w implant ślimakowy po 65. roku życia
Autorzy: Rostkowska J., Wojewódzka B., Geremek-Samsonowicz A.
Praca: Jakość głosu u pacjentów z fibrous mass fałdu głosowego – diagnostyka i wyniki leczenia chirurgicznego
Autorzy: Miaśkiewicz B., Szkiełkowska A.
Praca: Przewodniczący sesji – sesja doniesień oryginalnych II – foniatryczno-audiologiczna
Autorzy: Szkiełkowska A.
Praca: Zastosowanie testu uwagi i lateralizacji słuchowej w zaburzeniach głosu i mowy u dzieci
Autorzy: Szkiełkowska A.

Nazwa: Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Edukacja niesłyszących – wczoraj, dziś i jutro”
Data: 20-21.03.2015
Miejsce: Łódź, Polska

Praca: Edukacja dziecka głuchego z perspektywy słyszących rodziców – co jej sprzyja, a co ją ogranicza – ujęcie psychologiczne.
Autor: Kobosko J.
Praca: Osiągnięcia szkolne dzieci korzystających z implantu ślimakowego kończących szkołę podstawową.
Autor: Zgoda M.

Nazwa: Dzień Mózgu z SWPS
Data: 20.03.2015
Miejsce: Wrocław, Polska

Praca: Zmiany czynnościowe oraz strukturalne mózgu towarzyszące zakażeniu wirusem HIV
Autor: Pluta A.

Nazwa: 12th Congress of The European federation of Audiology Societies (EFAS)
Data: 27-30.03.2015
Miejsce: Turcja, Istambuł

Praca: Speaker – Structured Session – Indication Criteria for Hearing Aids vs Implantable Hearing Devices
Autor: Lorens A.
Praca: Hearing Preservation Cochlear Imlpantation with Mid Scala Advenced Bionics Cochlear Implant by Using Round Window Approach
Autorzy: Skarżyński H., Matusiak M., Lorens A., Walkowiak A., Skarżyński P.H.
Praca: deep Insertion- Round Window Approach for Hearing Preservation Surgery by Using Soft Electrodes: Flex EAS, Flex soft, Flex M
Autorzy: Skarżyński H., Matusiak M., Lorens A., Skarżyński P.H.
Praca: High frequency hearing loss in school-age children
Autorzy: Piotrowska A., Tarczyński K., Ludwikowski M., Skarżyński P.H.
Praca: Different Criteria for Detection of Transiently Evoked Otoacoustic Emissions in School Children
Autorzy: Jędrzejczak W.W., Trzaskowski B., Piłka E., Kochanek K., Skarżyński H.
Praca: Tone Burst Evoked Otoacoustic Emissions in Newborns
Autorzy: Jędrzejczak W.W., Konopka W., Kochanek K., Skarżyński H.
Praca: Hearing Preservation Cochlea Implantation with Cochlear Nucleus CI 422 Electrode in Children with Residual Hearing
Autorzy: Skarżyński H., Matusiak M., Lorens A., Skarżyński P.H.
Praca: Prevalence of Tinnitus in School-age Children
Autorzy: Piotrowska A., Raj-Koziak D., Tarczyński K., Skarżyński H.
Praca: Uczestnik Konferencji
Autorzy: Kochanek K., Jędrzejczak W.W., Lorens A., Piotrowska A., Ludwikowski M., Sułkowski W.

Nazwa: 10th European Symposium of EURO-CIU
Data: 9-10.04.2015
Miejsce: Belgia, Belgia

Praca: Colors of life – My life experience before and after partial deafness treatment (PDT)
Autor: Jeruzalska M.
Praca: Environmental Sounds
Autor: Obszańska A.

Nazwa: Światowy Dzień Głosu
Data: 16.04.2015
Miejsce: Uniwersytet Muzyczny – Warszawa, Polska

Praca: Nowoczesne podejście diagnostyczno-terapeutyczne w zaburzeniach głosu u profesjonalistów
Autor: Szkiełkowska A.

Nazwa: IV Konferencja Naukowa z udziałem Gości zagranicznych – Teoria i praktyka w profilaktyce oraz wspieraniu rozwoju osób z niepełnosprawnością – wobec tradycji i innowacji
Data: 20-21.04.2015
Miejsce: Kraków, Polska

Praca: Spostrzeganie dostępności wsparcia emocjonalnego a jakość relacji z innymi ludźmi u osób dorosłych z głuchota prelingwalną korzystających z implantu ślimakowego od okresu dorosłości
Autor: Kobosko J.

Nazwa: II Kongres Kongijskiego Towarzystwa Otorynolaryngologii i Chirurgii Twarzowo-Szyjnej SCOORL pt. „Problem niedosłuchu w Kongo”
Data: 21-22.04.2015
Miejsce: Kongo

Praca: Telefitting
Autor: Najjar A.

Nazwa: Med-e-Tel 2015
Data: 22-24.04.2015
Miejsce: Luxemburg, Luxemburg

Praca: Pierwsza w Świecie Krajowa Sieć Teleudiologii / First in the World National Network of Teleaudiology
Autorzy: Ludwikowski M., Wąsowski A., Skarżyński H., Bruski Ł., Lorens A., Obrycka A., Skarżyński P.H.
Praca: Telemedicine in hearing screening in school-age children
Autorzy: Ludwikowski M., Skarżyński P.H., Piłka A., Barylyak R., Pierzyńska I., Wołujewicz K., Skarżyński H.

Nazwa: Seminarium „Klub 7T” poświęcone inauguracji działalności Centrum EcoTech w Lublinie
Data: 29.04.2015
Miejsce: Lublin, Polska

Uczestnik konferencji
Autor: Wolak T.

Nazwa: 10th Asia Pacific Symposium on Cochlear Implants and Related Sciences
Data: 30.04. – 3.05.2015
Miejsce: Chiny

Uczestnictwo w konferencji
Autorzy: Skarżyński H., Skarżyński P.H., Lorens A., Piotrowska A., Obrycka A., Stępień A.
Praca: Partial Deafness Treatment – What We Achieved
Autor: Skarżyński H.
Praca: Bilateral Hearing in Pre-School and School-age Children with Cochlear Implants
Autorzy: Obrycka A., Piotrowska A., Lorens A., Zgoda M., Skarżyński H.
Praca: High Frequency Hearing Loss in School-Age Children
Autorzy: Piotrowska A., Tarczyński K., Ludwikowski M., Skarżyński P.H., Skarżyński H.
Praca: Bone Conductive Implant -Surgical and Audiological Features
Autorzy: Skarżyński P.H., Król B., Sosna M., Pastuszak A., Olszewski Ł., Mrówka M., Skarżyński H.
Praca: Free Field Stapedius Reflex Registration to Eliminate Overstimulation in Children after Cochlear Implantation
Autorzy: Lorens A., Walkowiak A., Zgoda M., Skarżyński H., Obrycka A., Skarżyński P.H.
Praca: Transcutaneous Bone-Conduction Hearing Device (Bonebridge) in Patients with Single Sided Deafness
Autorzy: Skarżyński P.H., Porowski M., Mrówka M., Stępień A., Skarżyński H.,
Praca: Middle Ear Implant MET: Our Experience
Autorzy: Skarżyński H., Stępień A., Matusiak M., Lorens A., Skarżyński P.H.
Praca: Recordings of Acoustic Evoked Potentials Directly from the Different Places of Cochlea via Intracochlear Electrodes in Patients with Preserved Low Frequency Hearing
Autorzy: Lorens A., Polak M., Walkowiak A., Skarżyński H.
Praca: Hearing Peservation in Ault Ptients with Advanced Bionics MidScala Eectrode Iplant
Autorzy: Skarżyński H., Porowski M., Mrówka M., Olszewski Ł., Stępień A., Walkowiak A., Skarżyński P.H.
Praca: Auditory Development n Very Young Profound Deaf Children
Autorzy: Obrycka A., Piotrowska A., Lorens A., Skarżyński H.
Praca: Direct Round Window Stimulation with the Vibrant Soundbridge (MED-EL)
Autorzy: Skarżyński H., Porowski M., Stępień A., Skarżyński P.H.
Praca: Adaptation of a Generic Instrument for a Health Related Quality of Life Assessment after Otologic Interventions
Autorzy: Obrycka A., Skarżyński H., Skarżyński P.H., Piotrowska A., Lorens A., Padilla J.L.
Praca: Health effects of various otologic interventions
Autorzy: Skarżyński H., Lorens A., Obrycka A.,Padilla J.L., Skarżyński P.H.
Praca: Audiological and Surgical Outcomes after CODACS Implantation Procedure
Autorzy: Skarżyński P.H., Olszewski Ł., Lorens A., Skarżyński H.
Praca: Depth of Insertion-Hearing Preservation Rate in Partial Deafness Treatment
Autorzy: Skarżyński H., Matusiak M., Furmanek M., Stępień A., Skarżyński P.H.
Praca: Hearing Peservation Cohlear Implantation with Med-El flex 24 and M electrodes in Children and Adults with Substantial Residual Hearing
Autorzy: Skarżyński H., Matusiak A., Lorens A., Skarżyński P.H.
Praca: Hearing Peservation Cohlear Implantation with Cochlear Nucleus CI 422 Eectrode in Cildren with Residual Hearing
Autorzy: Skarżyński H., Matusiak M., Lorens A., Skarżyński P.H.
Praca: Transcutaneous Bone-Conduction Hearing Device (Bonebridge) in Patients with Single Sided Deafness
Autorzy: Skarżyński P.H., Porowski M., Mrówka M., Stępień A., Skarżyński H.

Nazwa: American Transplant Congress
Data: 2-6.05.2015
Miejsce: Filadefia, Pensylwania, USA

Praca: The Impact of MYH9 Polymorphic Variant rs5756168 on Kidney Allograft Function
Autorzy: Pazik J., Oldak M., Lewandowski Z., Ozieblo D., Michalska K., Sitarek E., Sadowska A., Nowaczyk M., Grochowiecki T., Malejczyk J., Durlik M.
Praca: MYH9 Polymorphic Variants and Chronic Lesions in Transplanted Kidney Biopsy
Autorzy: Pazik J., Oldak M., Lewandowski Z., Ozieblo D., Michalska K., Perkowska A., Sadowska A., Nowaczyk M., Malejczyk J., Durlik M.

Nazwa: XIX Dni Otolaryngologii Dziecięcej
Data: 7-9.05.2015
Miejsce: Jachranka, Polska

Praca: Chirurgia rekonstrukcyjna ucha zewnętrznego u dzieci
Autor: Skarżyński H.
Praca: Aktualne wskazania do wszczepienia implantu ślimakowego u dzieci poniżej 1 roku życia
Autorzy: Fabijańska A., Lorens A., Kochanek K., Skarżyński H.
Praca: Współczesne wskazania do implantów ucha środkowego u dzieci
Autorzy: Skarżyński P.H., Olszewski Ł., Porowski M., Osińska K., Król B., Skarżyński H.
Praca: Współpraca międzyośrodkowa i chirurgiczne postępowanie w wadach wrodzonych ucha wewnętrznego, środkowego i innych narządów
Autorzy: Skarżyński H., Porowski M., Zawadzka-Głos L., Mrówka M.
Praca: Zasady opieki inżynieryjnej nad dziećmi z implantami słuchowymi
Autorzy: Lorens A., Obrycka A., Walkowiak A., Wiśniewski T., Skarżyński H.
Praca: Indywidualny program rehabilitacji dziecka z implantem ślimakowym
Autorzy: Geremek-Samsonowicz A., Pankowska A., Rostkowska J., Barej A., Skarżyński H.
Praca: Rekonstrukcja anatomiczna i funkcjonalna po operacjach radykalnych zmodyfikowanych u dzieci
Autorzy: Mrówka M., Porowski M., Skarżyński P.H., Skarżyński H.
Praca: Algorytm postępowania w wadach wrodzonych ucha zewnętrznego i środkowego u dzieci
Autorzy: Mrówka M., Skarżyński H.
Praca: Rola diagnozy psychologicznej w terapii SPS-S (Stymulacja Percepcji Sensorycznej – metoda Skarżyńskiego)
Autorzy: Grudzień D., Skoczylas A., Czajka N., Skarżyński P.H., Kurkowski M., Skarżyński H.
Praca: Związek pomiędzy artykulacją głosek dentalizowanych a wybranymi testami APD na podstawie badań dzieci poddawanych terapii Stymulacji Percepcji Sensorycznej metodą Skarżyńskiego. Badanie pilotażowe
Autorzy: Skoczylas A., Piłka A., Kurkowski M., Grudzień D., Czajka N.
Praca: Problemy emocjonalno-społeczne u dzieci zaburzeniami przetwarzania słuchowego. Propozycje terapeutyczne
Autorzy: Rostkowska J., Kobosko J., Geremek- Samsonowicz A.
Praca: Perlaki wrodzone u dzieci – wczesne rozpoznanie, leczenie chirurgiczne i opieka pooperacyjna
Autorzy: Mrówka M., Porowski M., Skarżyński P.H., Skarżyński H.
Praca: Polimodalna terapia pacjentów jąkających się
Autorzy: Rosińska A., Skarżyński H., Kurkowski M., Cieśla K.
Praca: Trening słuchowy SPS-S dla pacjentów z zaburzeniami koncentracji uwagi słuchowej współwystępującymi z centralnymi zaburzeniami przetwarzania słuchowego
Autorzy: Czajka N., Kurkowski M., Grudzień D., Skoczylas A., Rosińska A., Skarżyński H.
Praca: Europejski Konsensus Naukowy nt. Badań Przesiewowych Słuchu u Dzieci w Wieku Przedszkolnym i Szkolnym
Autorzy: Skarżyński H., Piotrowska A.
Praca: Krajowa sieć Teleaudiologii w badaniach przesiewowych słuchu u dzieci w wieku szkolnym
Autorzy: Ludwikowski M., Skarżyński P.H., Piłka A., Michaluk P., Skarżyński H.
Praca: Program badań przesiewowych słuchu dla uczniów klas I i VI warszawskich szkół podstawowych
Autorzy: Zapert A., Piotrowska A., Tarczyński K., Danielewicz A., Ludwikowski M., Kochanek K., Skarżyński H.
Praca: Badania przesiewowe słuchu u dzieci w wieku szkolnym na trzech kontynentach
Autorzy: Skarżyński P.H., Piłka A., Ludwikowski M., Kochanek K., Skarżyński H.
Praca: Zastosowanie implantu ucha środkowego Vibrant Soundbridge w złożonych wadach wrodzonych narządu słuchu u dzieci
Autorzy: Skarżyński H., Porowski M., Olszewski Ł., Skarżyński P.H.
Praca: Zastosowanie implantu z elektrodą SRA w populacji dziecięcej z resztkami słuchu
Autorzy: Skarżyński H., Matusiak M., Porowski M., Skarżyński P.H., Lorens A.
Praca: Ocena skuteczności treningu słuchowego SPS-S prowadzonego u pacjentów z zaburzeniami koncentracji uwagi słuchowej współwystępującymi z centralnymi zaburzeniami przetwarzania słuchowego
Autorzy: Czajka N., Kurkowski M., Grudzień D., Skoczylas A., Rosińska A., Skarżyński H.

Nazwa: XXIV Biennial Symposium of International Evoked Response Audiometry Study Group
Data: 10-14.05.2015
Miejsce: Busan, Korea

Praca: Comparison of effectiveness of ABR-based methods in diagnosis of retrocochlear pathologies
Autorzy: Śliwa L. Kochanek K., Gołębiewski M., Piłka A., Skarżyński H.
Praca: Automatic removal of sonomotor waves from auditory brainstem responses
Autorzy: Trzaskowski B., Jędrzejczak W.W., Piłka E., Kochanek K., Skarżyński H.
Praca: Comparison of wave V thresholds in auditory brainstem responses evoked by click, tone-pip and chirp stimuli
Autorzy: Kochanek K., Kruszyńska M., Piłka A., Śliwa L., Skarżyński L.
Praca: System for automatic detection of auditory brainstem responses and its evaluation for clinical data
Autorzy: Trzaskowski B., Jędrzejczak W. W., Piłka E., Kochanek K., Skarżyński H.
Praca: Otoacoustic emissions evoked by 0,5 kHz tone bursts in different age groups
Autorzy: W. Jędrzejczak, E. Piłka, W. Konopka, B. Trzaskowski, K. Kochanek. H. Skarżyński
Praca: Evaluation of acoustic immitance measurement with wide-band tympanometry method.
Autorzy: Śliwa L., Mazurkiewicz K., Piłka A., Kochanek K., Skarżyński H.

Nazwa: Konferencja – Publikacje naukowe w systemie oceny naukometrycznej
Data: 14.05.2015
Miejsce: Warszawa, Polska

Praca: Uczestnictwo w konferencji
Autor: Kobosko J.

Nazwa: Konferencja naukowo – szkoleniowa – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka z wadą słuchu
Data: 16-17.05.2015
Miejsce: Poznań, Polska

Praca: Psychiczna adaptacja rodziców do głuchoty dziecka a efektywność rehabilitacji
Autor: Kobosko J.

Nazwa: X Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Sekcji Immunotoksykologii i Immunomodulacji Polskiego Towarzystwa Immunologii Doświadczalnej i Klinicznej oraz I Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Biologii Medycznej
Data: 26-31.05.2015
Miejsce: Jurata, Polska

Praca: Powszechny wariant p.Asp59Gly w genie RAB40AL nie jest przyczyną zespołu Martin-Probsta.
Autorzy: Ruszkowska E., Ołdak M., Ścieżyńska A., Pollak A., Kosińska J., Mueller-Malesińska M., Stawiński P., Płoski R.

Nazwa: 52 ERA-EDTA (European Renal Association – European Dialysis and Transplant Association
Data: 28-31.05.2015
Miejsce: Londyn, Wielka Brytania

Praca: The association of donor-derived myh9 rs136211 gg variant with progressive worsening of transplanted kidney function
Autorzy: Pazik J., Oldak M., Ozieblo D., Lewandowski Z., Nowaczyk M., Malejczyk J., Nazarewski S., Chmura A., Durlik M.

Nazwa: X Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Sekcji Audiologicznej i Sekcji Foniatrycznej Polskiego Towarzystwa Otorynolaryngologów-Chirurgów Głowy i Szyi
Data: 28 -30.05.2015 r.
Miejsce: Bydgoszcz, Polska

Uczestnicy Konferencji
Autorzy: Skarżyński H., Skarżyński P.H., Szkiełkowska A., Geremek-Samsonowicz A., Kobosko J., Niedziałek I., Miaśkiewicz B., Domarecka-Kołodziej A., Ołdak M., Piłka E., Rostkowska J., Czajka N., Grudzień D., Rosińska A., Włodarczyk E., Pluta A.
Praca: Wystąpienie Konsultanta Krajowego w dziedzinie Otorynolaryngologii na otwarciu konferencji w Filharmonii Pomorskiej
Autor: Skarżyński H.
Praca: Implanty słuchowe w praktyce klinicznej
Autor: Skarżyński H.
Praca: Psychogenne zaburzenia głosu
Autor: Szkiełkowska A.
Praca: Diagnoza i terapia sensoryczna pacjentów jąkających się
Autorzy: Rosińska A., Kurkowski M., Cieśla K., Lewandowska M., Ganc M., Skarżyński H.
Praca: Trudności diagnostyczno–terapeutyczne w rzadkiej chorobie neurodegeneracyjnej – opis przypadku
Autorzy: Włodarczyk E., Szkiełkowska A., Domarecka -Kołodziej A., Skarżyński H.
Praca: Ocena wyników leczenia pacjentów z nagłą głuchotą za pomocą hiperbarii tlenowej i sterydoterapii w KAF w Kajetanach w latach 2013-2014
Autorzy: Niedziałek I., Raj-Koziak D., Szkiełkowska A., Piłka E, Wrona D., Skarżyński H.
Praca: Zastosowanie techniki „microflap” w fonochirurgii na materiale własnym
Autorzy: Miaśkiewicz B., Szkiełkowska A.
Praca: Zastosowanie chirurgicznej metody poprawy głosu u osób starszych
Autorzy: Miaśkiewicz B., Szkiełkowska A
Praca: Przewodniczenie sesji
Autor: Szkiełkowska A.
Praca: Zachowanie słuchu u dzieci po wszczepieniu implantu ślimakowego
Autorzy: Skarżyński P.H., Lorens A., Skarżyński H.
Praca: Wpływ zastosowania implantu ślimakowego na rozwój dzieci z dodatkowymi obciążeniami
Autorzy: Geremek-Samsonowicz A., Pankowska A., Rostkowska J.
Praca: Poczucie stresu i objawy depresji u słyszących matek dzieci głuchych korzystających z implantu ślimakowego i matek dzieci z centralnymi zaburzeniami przetwarzania słuchowego
Autorzy: Kobosko J., Skoczylas A., Skarżyński H.
Praca: Postrzeganie dźwięków otoczenia w subiektywnej ocenie użytkowników implantów ślimakowych przed i po aktywacji systemu implantu ślimakowego
Autorzy: Wiśniewski T., Obszańska A., Lorens A., Lutek A., Pieczykolan A., Skarżyński H.
Praca: Pomiar pamięci operacyjnej z zastosowaniem systemu komputerowego u pacjentów implantowanych – ocena trafności testu
Autorzy: Kruszyńska M., Putkiewicz-Aleksandrowicz J., Lorens A., Piotrowska A.
Praca: Potencjały czynnościowe wywołane akustycznie rejestrowane przy użyciu elektrod wewnątrzślimakowych u osób z implantem ślimakowym
Autorzy: Pieczykolan A., Walkowiak A., Lorens A., Obrycka A., Polak M.
Praca: Ocena możliwości przeprowadzenia zdalnego badania ABR z udziałem osób nie posiadających doświadczenia w zakresie wykonywania badań ABR
Autorzy: Tomaszewska I., Piłka A., Kochanek K., Skarżyński H.
Praca: Niedosłuch uwarunkowany genetycznie – wyniki sekwencjonowania eksomowego wśród polskich pacjentów z niedosłuchem
Autorzy: Ołdak M., Pollak A., Lechowicz U., Podgórska A., Stawiński P, Kosińska J.
Praca: Profil mutacji genu TMPRSS3 wśród pacjentów z niedosłuchem
Autorzy: Ołdak M., Lechowicz U., Pollak A., Podgórska A., Stawiński P., Skarżyński H., Płoski R.
Praca: Ocena przydatności i powtarzalności testu AAST w badaniach przesiewowych dzieci w wieku 5 lat
Autorzy: Brzozowska K., Piłka A., Kochanek K., Skarżyński H.
Praca: Ocena skuteczności treningu słuchowego SPS-S prowadzonego u pacjentów z zaburzeniami koncentracji uwagi słuchowej współwystępującymi z centralnymi zaburzeniami przetwarzania słuchowego
Autorzy: Czajka N., Kurkowski M., Grudzień D., Skoczylas A., Rosińska A., Skarżyński H.
Praca: Porównanie emisji otoakustycznych produktów zniekształceń nieliniowych i audiometrii tonalnej wysokich częstotliwości u osób dorosłych i w wieku podeszłym
Autorzy: Anulewicz K., Jędrzejczak W.W., Piłka A., Kochanek K.
Praca: Ocena przetwarzania słuchowego u dzieci kształconych muzycznie
Autorzy: Stój J., Dajos-Krawczyńska K., Kochanek K., Piłka A., Skarżyński H.
Praca: Obserwacja rozwoju językowego małego dziecka w opinii rodziców.
Autorzy: Pankowska A., Rostkowska J., Kobosko J., Barej A., Geremek-Samsnowicz A.
Praca: Badania przesiewowe słuchu u dzieci w wieku szkolnym na 3 kontynentach
Autorzy: Skarżyński P.H., Piłka A., Ludwikowski M., Kochanek K., Skarżyński H.
Praca: Porównanie kryteriów detekcji emisji oto akustycznych wywołanych trzaskiem w grupie dzieci w wieku 8 – 10 lat
Autorzy: Trzaskowski B., Piłka E., Jędrzejczak W.W., Skarżyński H.
Praca: Trening słuchowy SPS-S dla pacjentów z zaburzeniami koncentracji uwagi słuchowej współwystępującymi z centralnymi zaburzeniami przetwarzania słuchowego
Autorzy: Czajka N., Kurkowski M., Grudzień D., Skoczylas A., Rosińska A., Skarżyński H.
Praca: Powtarzalność emisji oto akustycznych produktów zniekształceń dla 10, 12 i 16 kHz: badania wstępne
Autorzy: Piłka E., Jędrzejczak W.W., Trzaskowski B., Skarżyński H.
Praca: Związek pomiędzy artykulacją głosek detalizowanych a wybranymi testami APD na podstawie badań dzieci poddawanych terapii Stymulacji percepcji Sensorycznej metodą Skarżyńskiego. Badania pilotażowe.
Autorzy: Skoczylas A., Piłka A., Kurkowski M., Grudzień D., Czajka N.
Praca: Rola diagnozy psychologicznej w terapii SPS-S (Stymulacja percepcji Sensorycznej – metoda Skarżyńskiego)
Autorzy: Grudzień D., Skoczylas A., Czajka N., Skarżyński P.H., Kurkowski M., Skarżyński H.
Praca: Atypowa spoczynkowa aktywność mózgu u dzieci z ośrodkowymi zaburzeniami słuchu. Badania z wykorzystaniem techniki resting-statefMRI.
Autorzy: Pluta A., Wolak T., Czajka N., Lewandowska M., Cieśla K., Rusiniak M., Grudzień D., Skarżyński H.
Praca: Efektywność i specyfika treningu słuchowego dedykowanego pacjentom ogłuchłym postlingwalnie zaopatrzonym w implant ślimakowy po 65 roku życia.
Autorzy: Rostkowska J., Wojewódzka B., Geremek-Samsonowicz A.
Praca: Centralne przetwarzanie słuchowe u osób po 50 roku życia
Autorzy: Marut E., Dajos-Krawczyńska K., Kochanek K., Piłka A., Skarżyński H.

Nazwa: European Human Genetics Conference
Data: 6-9.06.2015
Miejsce: Glasgow, Wielka Brytania

Praca: Profile of TMPRSS3 mutation among Polish patients with non-syndromic hearing impairment
Autorzy: Lechowicz U., Pollak A., Podgórska A., Stawiński P., Franke A., Petersen B.S., Firczuk M., Ołdak M., Skarżyński H., Płoski R.
Praca: Next-generation sequencing of the ABCA4 gene reveals a high frequency of complex alleles and twelve novel mutations in Polish patients with retinal dystrophies
Autorzy: Ścieżyńska A., Oziębło D., Ambroziak A.M., Korwin M., Szulborski K., Krawczyński M., Stawiński P., Szaflik J., Szaflik J.P., Płoski R., Ołdak M.
Praca: Genetically related hearing loss – results of exome sequencing in Polish patients
Autorzy: Pollak A., Lechowicz U., Podgórska A., Stawiński P., Kosińska J., Ołdak M., Skarżyński H., Płoski R.
Praca: The first female patient with Myhre syndrome and rare R496Cmutation in SMAD4 gene
Autorzy: A. Skórka, D. Gieruszczak-Białek, A. Pollak, M. Krajewska-Walasek, R. Płoski
Praca: Udział w konferencji
Autorzy: Pollak A., Lechowicz U.

Nazwa: 9th International TRI Tinnitus Conference
Data: 7-10.06.2015
Miejsce: Ann Arbor, Michigan, USA

Praca: Tinnitus in 7 and 12 year old children in Poland
Autorzy: Raj-Koziak D., Piotrowska A., Skarżyński P.H., Skarżyński H.

Nazwa: 3rd Congress of European ORL-HNS
Data: 7-11.06 2015
Miejsce: Praga, Czechy

Praca: First in the World National Network of Teleaudiology
Autorzy: Ludwikowski M., Skarżyński P.H., Wąsowski A., Skarżyński H. , Kochanek K., Piotrowska A.
Praca: Characteristic of Warsaw screening program 2007–2013
Autorzy: Ludwikowski M., Skarżyński H., Skarżyński P.H., Kochanek K., Piotrowska A., Zapert A., Danielewicz A., Tarczyński K., Piłka A.
Praca: Hearing screening in school age children in different parts of the world
Autorzy: Skarżyński P.H., Ludwikowski M., Piłka A., Barylyak R., Pierzyńska I., Wołujewicz K., Skarżyński H.
Praca: Telemedicine in hearing screening
Autorzy: Skarżyński H., Skarżyński P.H., Ludwikowski M., Kochanek K., Piotrowska A., Zapert A., Danielewicz A., Tarczyński K.

Nazwa: Organization of Human Brain Mapping (HBM)
Data: 14-18.06.2015
Miejsce: Hawaje, Honolulu

Uczestnictwo w konferencji
Autorzy: Rusiniak M., Wolak T.
Praca: Hey, people with dyslexia, train your auditory working memory! The EEG-fMRI evaluation of therapy
Autorzy: Rusiniak M., Lewandowska M., Wolak T., Cieśla K., Pluta A., Skarżyński H.
Praca: Abnormal resting-state functional connectivity in salience network in bothersome tinnitus
Autorzy: Lewandowska M., Wolak T., Pluta A., Rusiniak M., Cieśla K., Skarżyński H.
Praca: Precuneus & frontal gyrus–are they really active when we rest? An EEG-fMRI study of Berger rhythm
Autorzy: Rusiniak M., Lewandowska M., Wolak T., Cieśla K., Pluta A., Skarżyński H.
Praca: Mapping of the primary auditory cortex in subjective tinnitus
Autorzy: Wolak T., Lewandowska M., Cieśla K., Rusiniak M., Pluta A., Skarżyński H.

Nazwa: XLVI Zjazd Okulistów Polskich
Data: 18-20.06.2015
Miejsce: Poznań, Polska

Praca: Obecność wariantu rs613872 w genie TCF4 znacznie podnosi ryzyko rozwoju dystrofii rogówki Fuchsa – wyniki badań polskich pacjentów
Autorzy: Udziela M., Ołdak M., Ruszkowska E., Ścieżyńska A., Bińczyk E., Franaszczyk M., Płoski R., Szaflik J.P.
Praca: Nowe mutacje w polskiej populacji pacjentów z chorobą Stargardta i dystrofią czopkowo-pręcikową siatkówki. Wykorzystanie metody sekwencjonowania następnej generacji w diagnostyce genetycznie uwarunkowanych chorób oczu
Autorzy: Ołdak M., Ścieżyńska A., Oziębło D., Ambroziak A.M., Korwin M., Szulborski K., Krawczyński M., Pirwitz D., Płoski R., Szaflik J.P., Szaflik J.

Nazwa: 12th European Symposium Pediatric Cochlear Implant
Data: 18-21.06.2015
Miejsce: Francja, Tuluza

Uczestnictwo w konferencji
Autorzy: Skarżyński H., Skarzyński P.H., Lorens A., Obrycka A., Zgoda M., Walkowiak W., Porowski M., Mrówka M.
Praca: Udział w dyskusji okrągłego stołu
Autorzy: Obrycka A.
Praca: Development of pediatric telefitting as an emerging telemedical technology
Autorzy: Obrycka A., Lorens A., Walkowiak A., Wisniewski T., Ludwikowski M., Skarzynski P., Skarzynski H.
Praca: Bilateral hearing in pre-school and school-age children with cochlear implants
Autorzy: Piotrowska A., Obrycka A., Lorens A., Zgoda M., Skarżyński H.
Praca: Cochlear implants surgery in congenital middle and inner ear malformations in children
Autorzy: Skarżyński H., Mrówka M., Porowski M., Barylyak R., Lorens A., Fabijańska A., Piotrowska A.
Praca: Atypical amplitude growth function of EECAP responses – problems in interpretation of the results
Autorzy: Walkowiak A., Lorens A., Obrycka A., Wasowski A., Skarzynski H.
Praca: Assessment of cochlear health in patients with partial deafness after cochlear implantation
Autorzy: Lorens A., Polak M., Walkowiak A., Pieczykolan A., Skarzynski H.
Praca: Partial Deafness Treatment (PDT) in children – 11 years of observations
Autorzy: Skarżyński H.
Praca: Substantial hearing preservation in children with high frequency hearing loss treated with CI 422- results after 5 years
Autorzy: Matusiak M., Skarżyński H., Lorens A., Skarżyński P.H.
Praca: Minimizing the risk of the overstimulation in children after cochlear implantation.
Autorzy: Walkowiak A., Lorens A., Zgoda M., Wasowski A., Skarzynski H., Obrycka A., Skarzynski P.H.
Praca: Recordings of acoustic evoked potentials directly from the different places of cochlea via intracochlear electrodes in cochlear implantees.
Autorzy: Walkowiak A., Lorens A., Polak M., Skarżyński H.
Praca: Indications, long-term experience and perspectives with bone conductive device
Autorzy: Skarżyński P., Mrówka M., Olszewski L., Pastuszak A., Król B., Osińska K., Kozieł M., Moskalik M., Witkowska O., Skarżyński H.
Praca: Adaptation of health utility instrument for evaluation of cost effectiveness of different otolaryngological treatments and interventions
Autorzy: Obrycka A., Lorens A., Padilla J-L., Piotrowska A., Pieczykolan A., Skarzynski H.
Praca: Audiological outcomes after Baha Attract surgery
Autorzy: Skarżyński P., Mrówka M., Moskalik M., Kozieł M., Osińska K., Olszewski L., Ratuszniak A., Skarzynski H.
Praca: Lifts in surgical technique with Bonebridge
Autorzy: Skarżyński P., Porowski M., Olszewski L., Król B., Pastuszak A., Moskalik M., Kozieł M., Witkowska O., Skarżyński H.
Praca: History of hearing preservation surgery with residual hearing in children
Autorzy: Skarżyński P., Lorens A., Matusiak M., Skarżyński H.
Praca: Hearing preservation cochlear implantation with Mid Scala Adavance Bonics cochlear implant by using round window approach
Autorzy: Skarżyński H., Matusiak M.*, Walkowiak A., Olszewski L., Skarżyński P.
Praca: Insertion depth – does it always matter? Hearing preservation in PDCI children.
Autorzy: Skarżyński H., Matusiak M.*, Furmanek M., Lorens A., Skarżyński P.
Praca: Optimal electrode design for electrode dedicated for hearing preservation surgery – analysis of different company experience during last decades
Autorzy: Skarżyński P., Lorens A., Piotrowska A., Skarżyński H.
Praca: Application of Vibrant Soundbridgein hearing restoration after modified radical mastoidectomies in children
Autorzy: Skarżyński H., Mrówka M.*, Porowski M., Fabijańska A., Olszewski L.
Praca: Expansion of the criteria for Electric-Acoustic Stimulation
Autorzy: Lorens A., Skarżyński H.
Praca: Initial experience with single side deafness cochlear implantation in children
Autorzy: Lorens A., Skarżyński H., Kruszyńska M., Skarżyński P.H.
Praca: Auditory and non auditory responses in ABI children
Autorzy: Lorens A., Zgoda M., Polak M., Skarżyński H.
Praca: Molecularly regulated neuroplasticity in childhood deafness treated with cochlear implantation – results of first study
Autorzy: Matusiak M., Skarzyński H., Kaczmarek L.
Praca: Long term observation of skin reaction in children using the transcutaneous implants for BAHA
Autorzy: Mrówka M., Skarżyński P., Porowski M., Ratuszniak A., Skarżyński H.
Praca: Assessment of early auditory development in very young children
Autorzy: Obrycka A., Lorens A., Piotrowska A., Skarżyński H.
Praca: Long term results of cochlear implantation in children with congenital deformations and rare genetic syndromes: oculoauriculovertebral dysplasia and branchio-oculo-facial.
Autorzy: Porowski M., Skarżyński H., Mrówka M., Barylyak R.
Praca: Gusher syndrome in cochlear implantation in children
Autorzy: Porowski M., Skarżyński H., Mrówka M., Barylyak R.
Praca: International Faculty Board
Autorzy: Lorens A., Matusiak M., Mrówka M., Obrycka A., Olszewski Ł., Piotrowska A., Porowski M., Skarżyński H., Skarżyński P.H., Walkowiak A.
Praca: Assessment of cochlear health in patients with partial deafness after cochlear implantation
Autorzy: Artur Lorens, M. Polak, Adam Walkowiak, Aleksandra Pieczykolan, Henryk Skarżyński

Nazwa: Konferencja International Neuropsychological Society
Data: 28.06. – 6.07.2015
Miejsce: Sydney, Australia

Praca: Brain volume loss and neuropsychological performance in HIV+ subjects
Autorzy: Pluta A., Łojek E., Wolak T., Rusiniak M., Burkacka E., Horban A., Gryko M., Gawron N., Ambroziak A., Szymańska B., Choiński M., Desowska A., Bieńkowski P., Jarosz H., Ścińska A., Borek D., Rao S., Bornstein R.

Nazwa: 30th Politzer Society Meeting
Data: 30.06. – 3.07.2015
Miejsce: Nijgata, Japonia

Praca: Causes of failure in otosclerosis surgeries
Autorzy: Skarżyński H., Barylyak R., Dziendziel B., Król B., Skarżyński P.H.

Nazwa: 22nd International Congress on Sound and Vibration (ICSV22)
Data: 12-16.07.2015
Miejsce: Florencja, Włochy

Praca: Otoacoustic emissions at 0.5 kHz: properties and applications
Autorzy: Jedrzejczak W.W., Pilka E., Kochanek K., Skarżyński H.

Nazwa: International Scientific Conference „Hearing Implants and Music”
Data: 16.07.2015
Miejsce: Kajetany, Polska

Praca: Komitet naukowy
Autorzy: Skarżyński H., Lorens A.
Praca: Partial deafness treatment a chance for improving perception of speech and music
Autor: Skarżyński H.
Praca: Psychoacoustic evaluation of speech and music perception after partial deafness treatment
Autorzy: Lorens A.
Praca: My experience in music perception after cochlear implantation
Autorzy: Jeruzalska M.
Praca: Hearing Evaluation Through High-Frequency Pure-Tone Audiometry in Students Attending Music Schools
Autorzy: Piłka E., Jędrzejczak W.W., Skarżyński H., Kochanek K.
Praca: The Violin`s Sounds
Autorzy: Władzińska D., Władzińska B., Władziński G., Kruszyńska M.
Praca: When the Music is the Joy
Autorzy: Pijet R., Pijet A., Walkowiak A.
Praca: Musical Roots
Autorzy: Kaca O., Kaca M., Kaca W., Zgoda M.
Praca: My Musical Adventure
Autorzy: Przydworski M., Przydworska B., Przydworski J., Pieczykolan A.
Praca: The Moonlight Sonata
Autorzy: Płonka G., Obszańska A.
Praca: Making Music is My Passion
Autorzy: Turbański J., Najjar M.A.
Praca: The Fabulous Land of Sounds
Autorzy: Stopka M., Stopka A., Włodarczyk M.
Praca: My Own World of Music
Autorzy: Strycharz-Dudziak M., Wieczorek A.
Praca: Musical Talent Genetically Determined
Autorzy: Drozd A., Drozd R., Drozd K., Obrycka A.
Praca: My neighbours Don`t Complain When I Play
Autorzy: Dądela Z., Wiśniewski T.
Praca: Therapy Through music
Autorzy: Łabiga E., Jeruzalska M.
Praca: In the Rhythm of the Drums
Autorzy: Moczydłowska Z., Moczydłowska M., Jeruzalska M.
Praca: The Colours of Life
Autor: Jeruzalska M.
Praca: Technical aspects of signal processing for music enjoyment for CI patints
Autor: Lorens A.

Nazwa: Pan-European Voice Conference
Data: 31.08- 2.09.2015
Miejsce: Florencja, Włochy

Praca: Results of surgical treatment of patients with sulcus vocalis
Autorzy: Miaśkiewicz B., Szkiełkowska A.
Praca: The use of dx-PH measurement system in the differential diagnosis of voice disorders
Autorzy: Włodarczyk E., Domeracka-Kołodziej A., Miaśkiewicz B., Szkiełkowska A.

Nazwa: XII Kongres Polskiego Towarzystwa Transplantacyjnego
Data: 3-5.09.2015
Miejsce: Gdańsk, Polska

Praca: Związek polimorfizmu rs3752462 genu dla łańcucha ciężkiego niemięśniowej miozyny typu II A ze zwężeniem tętnicy do nerki przeszczepionej
Autorzy: Pazik J., Lewandowski Z., Ołdak M., Oziębło D., Perkowska-Ptasińska A., Sadowska A., Nowacka-Cieciura E., Nowaczyk M., Malejczyk J., Kwiatkowski A., Durlik M.

Nazwa: Österreichischer HNO-Kongress 2015
Data: 16-20.09.2015
Miejsce: Innsbruck, Austria

Praca: Vibrant soundbridge in congenital external and middle ear deformations in children
Autorzy: Skarżyński H. Porowski M., Matusiak M., Olszewski L., Dziendziel B., Skarżyński P.H.

Nazwa: Międzynarodowa konferencja naukowo-praktyczna „Nowoczesne metody w pediatrii, chirurgii dziecięcej i Perinatologii” (Международной научно-практической конференции «Современные подходы в педиатрии, детской хирургии и перинатологии»)
Data: 17-18.09.2015
Miejsce:  Issyk-Kul, Kirgistan

Udział w konferencji
Autorzy: Walkowiak A., Pankowska A.
Praca: Телефиттинг в медицинской практике в Мировом Центре Слуха в Каетанах
Autor: Walkowiak A.
Praca: Реабилитация пациентов с различными видами имплантов
Autor: Pankowska A.
Praca: Мнение родителей о развитии речи маленьких детей
Autor: Pankowska A.

Nazwa: Innowacje w Otolaryngologii – wyzwania, możliwości praktyczne, perspektywy
Data: 17-19.09.2015
Miejsce: Kołobrzeg, Polska

Praca: Wartość ABR w diagnostyce zaburzeń pozaślimakowych
Autor: Kochanek K.
Praca: Badania przesiewowe u dzieci szkolnych w Polsce
Autor: Kochanek K.
Praca: Członek Komitetu Naukowego
Autorzy: Kochanek K., Skarżyński H., Jędrzejczak W.W., Lorens A., Piotrowska A., Ołdak M., Skarżyński P.H., Szkiełkowska A.
Praca: Westybulologia. Kliniczne testy funkcji układu przedsionkowego
Autor: Tacikowska G.
Praca: Leczenie częściowej głuchoty – przegląd światowego piśmiennictwa i wdrożeń klinicznych
Autor: Skarżyński H.
Praca: Moderator sesji – Genetyka we współczesnej otolaryngologii
Autor: Ołdak M.
Praca: Najnowsze osiągnięcia i postęp technologiczny w diagnostyce genetycznie uwarunkowanego niedosłuchu
Autor: Ołdak M.
Praca: Technologia sekwencjonowania nowej generacji w poszukiwaniu podłoża genetycznego niedosłuchu – doświadczenia własne
Autor: Pollak A.
Praca: Mutacje w mitochondrialnym DNA a zespoły chorób genetycznie uwarunkowanych w otolaryngologii
Autor: Lechowicz U.
Praca: Nowoczesne perspektywy genetycznej terapii niedosłuchu
Autor: Ołdak M.
Praca: Wczesne wykrywanie i modelowanie wad słuchu u dzieci i dorosłuch
Autor: Skarżyński P.H.
Praca: Opieka inżynieryjna nad pacjentami z implantami słuchowymi
Autor: Lorens A.
Praca: Emisje otoakustyczne dla niskich częstotliwości
Autor: Jędrzejczak W.W.
Praca: Przewodniczenie w spotkaniu Konsultantów Wojewódzkich w dziedzinie otolaryngologii
Autor: Skarżyński H.
Praca: Moderator sesji Audiologia z otologią
Autor: Skarżyński H.
Praca: Rekomendacje – Wskazania do stosowania implantów słuchowych ucha środkowego w codziennej praktyce klinicznej
Autor: Skarżyński H.
Praca: Nowoczesna otochirurgia wyzwaniem XXI wieku
Autor: Skarżyński H.
Praca: Wskazania do implantu słuchowego w jednostronnej głuchocie
Autor: Lorens A.
Praca: Moderatorzy sesji plakatowej – Audiologia
Autorzy: Jędrzejczak W.W., Ołdak M.
Praca: Moderator w sesji plakatowej Laryngologia
Autor: Skarżyński P.H.
Praca: kurs – Zaburzenia głosu u profesjonalistów
Autor: Szkiełkowska A.
Praca: Spotkanie z koordynatorami ogólnopolskiego programu badań przesiewowych u dzieci ze szkół wiejskich
Autor: Skarżyński H.
Praca: Badania przesiewowe dzieci w świecie
Autorzy: Skarżyński P.H., Piłka A., Ludwikowski M., Kochanek K., Skarżyński H.
Praca: Gen RAB40AL: znaczenie genotypowania różnych populacji do oceny patogenności wariantów genetycznych
Autorzy: Ołdak M., Ścieżyńska A., Ruszkowska E., Pollak A., Kosińska J., Mueller-Malesińska M., Stawiński P., Płoski R.
Praca: Poziom niedosłuchu wśród pacjentów z mutacją m.1555A>G
Autorzy: Lechowicz U., Pollak A., Podgórska A., Ołdak M., Korniszewski L., Skarżyński H., Płoski R.
Praca: Przegląd możliwych powikłań pooperacyjnych w obrębie kości czaszki i skóry w zakresie zastosowania elektro-mechanicznych urządzeń wszczepialnych
Autorzy: Pastuszak A., Niedziałek I., Kulig M., Stępień A., Skarżyński H.
Praca: Przegląd możliwych pooperacyjnych powikłań otoneurologicznych przy zastosowaniu mechanicznych urządzeń wszczepialnych do ucha środkowego
Autorzy: Sosna M., Uszyńska-Tuzinek M., Kąkolewska T., Ołdak M., Skarżyński H.
Praca: Opracowanie założeń nowej metody leczenia chirurgicznego, rekonstrukcji aparatu przewodzeniowego ucha środkowego z wykorzystaniem elementów wszczepialnych pasywnych.
Autorzy: Porowski M., Osińska K., Wawszczyk S., Skarżyński H.
Praca: Procedura wszczepienia implantu ucha środkowego zaprojektowanego w sytuacji nieruchomej podstawy strzemiączka
Autorzy: Porowski M., Cieśla W., Mueller-Malesińska M., Skarżyński H.
Praca: Procedura wszczepienia implantu ucha środkowego w sytuacji rozłączonego stawu kowadełkowo-strzemiączkowego
Autorzy: Porowski M., Mrówka M., Karpiesz A., Skarżyński H.
Praca: Wszczepienie prototypowej protezki do ucha środkowego
Autorzy: Skarżyński H., Olszewski Ł., Jędrzejczak W.W.
Praca: Programy multimedialne w otologii i otochirurgii
Autorzy: Mickielewicz A., Geremek-Samsonowicz A., Zazulska P., Skarżyński H.
Praca: Przegląd technik rekonstrukcji łańcucha kosteczek słuchowych
Autorzy: Matusiak M., Król B., Pietrasik K., Fronczak B., Miaśkiewicz B., Skarżyński H.
Praca: Przegląd najczęstszych sytuacji otochirurgicznych obejmujących kosteczki słuchowe
Autorzy: Matusiak M., Bartosik J., Młotkowska-Klimek P., Skarżyński H.
Praca: Kompleksowe postępowanie terapeutyczne u pacjenta z mikrocją i atrezją przewodu słuchowego zewnętrznego.
Autorzy: Mickielewicz A., Osińska K., Łazęcka K., Cieśla W., Skarżyński H.
Praca: Zmodyfikowana endoskopowa operacja Lothropa w leczeniu przewlekłego zapalenia zatoki czołowej na podstawie 55 przypadków.
Autorzy: Mickielewicz A., Gwizdalska I., Stepień A., Witkowska E., Skarżyński H.
Praca: Ocena powtarzalności i zmienności pomiaru emisji otoakustycznych wywołanych trzaskiem na przestrzeni pół roku
Autorzy: Piłka E., Jędrzejczak W.W., Skarżyński H.
Praca: Ocena pomiaru immitancji akustycznej metodą tympanometrii szerokopasmowej
Autorzy: Śliwa L., Kochanek K., Mazurkiewicz K., Piłka A., Skarżyński H.
Praca: Zmiany czynności bioelektrycznej mózgu związane z percepcją szumu usznego u pacjentów z chronicznym tinnitusem – wyniki wstępne
Autorzy: Ganc M., Milner R., Lewandowska M., Jędrzejczak W.W., Skarżyński H.
Praca: Projekt badania klinicznego oceniającego bezpieczeństwo i wstępną skuteczność nowej protezy wszczepialnej wspomagającej proces słyszenia
Autorzy: Rzędzian J., Walkowiak R., Lechowicz U., Pollak A., Skarżyński H.
Praca: Wpływ procedury wyznaczania progu słyszenia na wynik badania audiometrii tonalnej
Autorzy: Piłka A., Piłka E., Ganc M., Czerniawska H., Skarżyński H.
Praca: Procedura tłumaczenia kwestionariusza AQoL-8D do oceny jakości życia związanej ze zdrowiem
Autorzy: Obrycka A., Lorens A., Pieczykolan A., Buniowska B., Walkowiak A., Skarżyński P.H., Skarżyński H.
Praca: Walidacja polskiej wersji kwestionariusza AQoL-8D do oceny jakości życia związanej ze zdrowiem
Autorzy: Obrycka A., Lorens A., Pastuszak D., Jeruzalska M., Wiśniewski T. Skarżyński P.H., Skarżyński H.
Praca: Genetyczne przyczyny niedosłuchu w grupie pacjentów z implantami ślimakowymi
Autorzy: Pollak A., Lechowicz U., Podgórska A., Mueller-Malesińska M., Ołdak M., Korniszewski L., Skarżyński H., Płoski R.
Praca: Mutacja genu POU3F4 p.Ala116fs jako przyczyna niedosłuchu u dwóch braci
Autorzy: Pollak A., Lechowicz U., Stawiński P., Podgórska A., Mueller-Malesińska M., Ołdak M., Korniszewski L., Skarżyński H., Płoski R.
Praca: Perspektywy i możliwości diagnostyczne w badaniach genetycznie uwarunkowanego niedosłuchu z wykorzystaniem technologii sekwencjonowania nowej generacji
Autorzy: Pollak A., Lechowicz U., Stawiński P., Ołdak M., Płoski R.
Praca: Ocena jakości życia związanej ze zdrowiem u pacjentów z zaburzeniami słuchu z wykorzystaniem kwestionariusza AQoL-8D
Autorzy: Lorens A., Obrycka A., Piotrowska A., Obszańska A., Kerendys K., Najjar A.M., Skarżyński P., Skarżyński H.
Praca: Adaptacja kwestionariusza oceny jakości życia AQoL-8D do języka polskiego
Autorzy: Lorens A., Obrycka A., Piotrowska A., Zgoda M., Kruszyńska M., Włodarczyk M., Skarżyński P.H., Skarżyński H.
Praca: Test Różnicowania Dźwięków Mowy i jego wstępna weryfikacja
Autorzy: Kurkowski Z.M., Kobosko J., Sarnicka I., Paluchowska J., Skarżyński H.
Praca: Wyniki wybranych testów wyższych funkcji słuchowych (TRW, FPT, CWT, FWT, TRS) u dzieci sześcio- i siedmioletnich z zaburzeniami wymowy
Autorzy: Kurkowski Z.M., Skoczylas A., Pankowska A., Samsonowicz K., Skarżyński H.
Praca: Ocena percepcji słuchowej u dzieci z dysleksją
Autorzy: Kurkowski Z.M., Rosińska A., Fludra M., Daszkowska M., Skarżyński H.
Praca: Wyniki badania TRW oraz wybranych testów wyższych funkcji słuchowych (FPT, CWT, FWT, TRS) u dzieci w wieku 6-9 lat bez zaburzeń komunikacji językowej
Autorzy: Kurkowski Z.M., Rostkowska J., Grudzień D., Czajka N., Skarżyńska H.
Praca: Najnowsze doniesienia dotyczące dwustronnej implantacji ślimakowej
Autorzy: Skarżyński H., Cieśla K., Kordus M., Wrona D., Piniaha J.
Praca: Najnowsze doniesienia dotyczące jednostronnej implantacji ślimakowej
Autorzy: Skarżyński H., Cieśla K., Kordus M., Wojewódzka B., Pietrzak K.
Praca: Magnetyczne właściwości tytanu i jego wpływ na obrazy uzyskiwane skanerem rezonansu magnetycznego
Autorzy: Rusiniak M., Śliwa L., Milner R., Skarżyński H.
Praca: Laserowa wibrometria dopplerowska jako metoda pomiaru ruchomości strzemiączka
Autorzy: Rusiniak M., Lewandowska M., Michalak T., Skarżyński H.
Praca: Nowa mutacja p.N714H w genie WFS1 zidentyfikowana z użyciem sekwencjonowania nowej generacji i analizy sprzężeń w rodzinie z niedosłuchem AD
Autorzy: Pollak A., Lechwoicz U., Podgórska A., Ołdak M., Mueller-Malesińska M., Korniszewski L., Skarżyński H., Płoski R.
Praca: Ocena częstości występowania i stopnia heteroplazmii mutacji m.3243A>G wśród pacjentów z niedosłuchem
Autorzy: Pollak A., Lechowicz U., Iwanicka-Pronika K., Skórka A., Ołdak M., Korniszewski L., Skarżyński H., Płoski R.
Praca: Neurofeedback wolnych potencjałów korowych w terapii chronicznych szumów usznych: studium przypadku
Autorzy: Milner R., Lewandowska M., Ganc M., Niedziałek I., Jędrzejczak W.W., Skarżyński H.
Praca: Organizacja tonotopowa pierwotnej kory słuchowej – badania techniką czynnościowego rezonansu magnetycznego (fMRI)
Autorzy: Wolak T., Cieśla K., Lewandowska M., Rusiniak M., Pluta A., Lorens A., Skarżyński H.
Praca: Wzorce korelacji przebiegów sygnału BOLD w badaniu aktywności spoczynkowej mózgu u osób z subiektywnymi szumami usznymi
Autorzy: Lewandowska M., Wolak T., Milner R., Ganc M., Niedziałek I., Cieśla K., Pluta A., Rusiniak M., Skarżyński H.
Praca: Badanie parametrów optycznych endoskopów stosowanych w zabiegach diagnostyczno – leczniczych
Autorzy: Galas J., Czyżewski A., Litwin D., Cieśla W., Janeczek P.

Nazwa: X Krakowska Konferencja Młodych Uczonych
Data: 23-26.09.2015
Miejsce: Kraków i Dobczyce, Polska

Praca: HMRS w badaniu stężenia kwasu glutaminowego oraz GABA u pacjentów z szumami usznymi
Autor: Wójcik J.

Nazwa: 2015 AAO-HNSF Annual Meeting and Otoexpo
Data: 27-30.09.2015
Miejsce: Dallas, USA

Praca: Lifts in surgical technique with bone conductive implants
Autorzy: Skarżyński P.H., Krol B., Moskalik M., Koziel M., Skarżyński H.
Praca: Bone conductive implants – surgical and audiological features
Autorzy: P.H. Skarżyński, B.Krol, K. Osinska, H. Skarżyński H.

Nazwa: International Vibrant Soundbridge & Boenebridge Symposium
Data: 1-4.10.2015
Miejsce: Wiedeń, Austria

Praca: Bonebridge vs Baha comparison study
Autorzy: Olszewski Ł., Miśko E., Skarżyński P.H., Skarżyński H.
Praca: Audiology Advisory Board – udział w charakterze eksperta
Autor:  Olszewski Ł.
Praca: Uczestnik konferencji
Autorzy: Olszewski Ł., Skarżyński P.H.

Nazwa: XIX Szkoła Rezonansu Magnetycznego
Data: 2-4.10.2015
Miejsce: Jachranka, Polska

Uczestnik konferencji
Autor: Wolak T.

Nazwa: EVER (European Association for Vision and Eye Research)
Data: 7-10.10.2015
Miejsce: Nicea, Francja

Praca: A variant rs613872 in TCF4 gene is responsible for the higher risk for Fuchs endothelial corneal dystrophy development-the results of study in Polish patients
Autorzy: Udziela M., Oldak M., Ruszkowska E., Sciezynska A., Binczyk E., Ploski R., Szaflik J.P.
Praca: Genotype and phenotype correlation of monogenic cornealdystrophies in population of central Poland
Autorzy: Udziela M., Oldak M., Sciezynska A., Ploski R., Szaflik J.P.

Nazwa: XIV Hearing and Structure Preservation Workshop
Data: 8-11.10.2015
Miejsce: Nashville, USA

Praca: Quantification of Intracochlear AEPs
Autorzy: Lorens A., Polak M., Walkowiak A., Skarżyński H.
Praca: Long-term Follow Up of PDCI, HP Over Time with SRA and FLEX28: A Comparison Study, Partial Deafness in Contralateral Normal Hearing: Benefit of HP with CI
Autor: Skarżyński H.
Uczestnicy konferencji
Autorzy: Lorens A., Skarżyński H.

Nazwa: Konferencja Naukowa „Implications of Translational Biomedical Research: Current Views and Future Perspectives”
Data: 9.10.2015
Miejsce: Warszawa, Polska

Uczestnicy konferencji
Autorzy: Wolak T., Rusiniak M.

Nazwa: Konferencja dla osób z szumami usznymi i obniżoną tolerancją na dźwięki oraz ich Rodzin i Bliskich
Data: 10.10.2015
Miejsce: Kajetany, Polska

Praca: Zaburzenia funkcji komunikatywnych u osób z szumami usznymi
Autor: Szkiełkowska A.
Praca: Nowe możliwości leczenia szumów usznych
Autor: Raj-Koziak D.
Praca: Nagłe szumy uszne – postępowanie
Autor: Niedziałek I.
Praca: Rola współpracy lekarza i psychologa w leczeniu pacjentów z szumami usznymi
Autor: Karpiesz L.
Praca: Zaburzenia snu – perspektywa psychologiczna
Autor: Fludra M.
Praca: Wpływ depresji na postrzeganie szumów usznych
Autor: Karendys K.
Praca: Jak zmienia się czynność mózgu, gdy myślę o szumie – rozważania w oparciu o wyniki badań EEG u pacjentów z szumami usznymi
Autorzy: Ganc M., Milner R., Lewandowska M.
Praca: Neurofeedback – metoda terapii szumów usznych, ocena skuteczności na podstawie dotychczas uzyskanych wyników
Autorzy: Milner R., Ganc M., Lewandowska M.
Praca: Zastosowanie czynnościowego rezonansu magnetycznego (fMRI) w badaniach mózgowych mechanizmów szumów usznych
Autorzy: Lewandowska M.
Praca: Mechanizmy molekularne – rola metabolitów GABA i glutaminianu u pacjentów z szumami usznymi
Autor: Wójcik J.
Praca: Wizyta w pracowni audiologicznej – badania słuchu
Autor: Piłka E.
Praca: Uczestnictwo w Konferencji
Autorzy: Skarżyński H., Szkiełkowska A., Niedziałek I., Raj-Koziak D., Karpiesz L., Fludra M., Karendys K., Ganc M., Milner R., Wójcik J., Lewandowska M., Piłka E., Zagrodzka J., Kuca A., Walkowiak R.
Praca: Powitanie uczestników Konferencji
Autor: Skarżyński H.
Praca: Warsztaty I – sposoby radzenia sobie z szumami usznymi – aspekty psychologiczne
Autorzy: Fludra M., Karendys K.
Praca: Warsztaty II – Zastosowanie technik funkcjonalnego rezonansu magnetycznego fMRI w badaniach szumów usznych
Autorzy: Lewandowska M., Wójcik J.
Praca: Warsztaty III – Wizyta w pracowni audiologicznej – omówienie procedur badawczych, czynniki, które mogą wpływać na badania słuchu
Autorzy: Piłka E., Walkowiak R.
Praca: Warsztaty IV – Neufofeedback – Jak zmieniać aktywność swojego mózgu?
Autorzy: Milner R., Ganc M.

Nazwa: XIX Krajowa Konferencja Biocybernetyka i Inżynieria Biomedyczna
Data: 14-16.10.2015
Miejsce: Warszawa, Polska

Praca: Członek Komitetu Naukowego
Autor: K. Kochanek
Praca: Obrazowanie tonotopowe kory słuchowej u pacjentów z częściową głuchotą
Autorzy: Wolak T., Cieśla K., Rusiniak M., Pluta A., Lewandowska M., Skarżyński H.
Praca: Czasowo-częstotliwościowa analiza emisji otoakustycznych wywołanych przez krótkie tony
Autorzy: Jędrzejczak W.W., Piłka E., Kochanek K., Skarżyński H.
Praca: Ocena powtarzalności i zmienności pomiaru emisji otoakustycznych wywołanych trzaskiem na przestrzeni pół roku
Autorzy: Piłka E., Jędrzejczak W.W., Skarżyński H.

Nazwa: EUHA (Europaische Union der Horgerateakustiker)
Data: 14-16.10.2015
Miejsce: Norymberga, Niemcy

Udział w targach
Autorzy: Olszewski Ł., Piłka A.

Nazwa: 5th Polish Illumina Symposium
Data: 15-16.10.2015
Miejsce: Poznań, Polska

Uczestnictwo w konferencji
Autorzy: Pluta A., Lechowicz U.

Nazwa: 7th International Symposium on Menieres Disease and Inner Ear Disorders
Data: 17-20.10.2015
Miejsce: Rzym, Włochy

Praca: Vestibular function after cochlear implantation in partial deafness treatment
Autorzy: Sosna M., Pietrasik K., Tacikowska G., Listwon J., Skarżyński H., Skarżyński P.H.
Praca: Semicircular canals function in patients with Menieres Disease treated with low-dose intratympanic gentamycin
Autorzy: Tacikowska G., Pietrasik K., Skarżyński H.
Praca: Persistent vestibular symptoms after cochlear implantation – clinical overwiev
Autorzy: Sosna M., Pietrasik K., Tacikowska G.
Praca: Vestibular function in partial and total deafness
Autorzy: Sosna M., Pietrasik K., Tacikowska G., Listwon J., Matuszewska M., Skarżyński H., Skarżyński P.H.

Nazwa: Konferencja pt. „Badania dla Edukacji”
Data: 19-20.10.2015
Miejsce: Warszawa, Polska

Praca: Uczestnik konferencji
Autor: Zgoda M.

Nazwa: VI Ogólnopolska Konferencja Psychologii Klinicznej Dziecka „Wzajemne związki między nauką a praktyką w obszarze psychologii klinicznej dziecka”
Data: 22-24.10.2015
Miejsce: Warszawa, Polska

Praca: Dlaczego słyszący rodzice podejmują decyzje o implancie ślimakowym dla głuchego dziecka? – znaczenia nadawane implantowi ślimakowemu przez matki i ojców i ich związek z doświadczanymi symptomami depresji, lęku i aleksytymii
Autor: Kobosko J.

Nazwa: Successful R and I in Europe 2015
Data: 5-6.11.2015
Miejsce: Dusseldorf, Niemcy

Praca: Networking meeting – WHC IPPH – International leader in ENT as prospective Partner
Autorzy: Ludwikowski M., Doliński D.

Nazwa: Audiology Live: Be Fit for the Future
Data: 5-7.11.2015
Miejsce: Amsterdam, Holandia

Praca: Challenge – To Avoid Overstimulation After Cochlear Implantation
Autor: Walkowiak A.
Praca: Patient Management for Cochlear Implant Recipients in Audiology Departments
Autorzy: Lorens A., Ripley E., Mertens G., Brill S.

Nazwa: XXXVIII Krajowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa „Problemy otolaryngologii dziecięcej w praktyce”
Data: 5-7.11.2015
Miejsce: Lublin, Polska

Praca: Otoskleroza u dzieci
Autor: Skarżyński H.
Praca: Zaburzenia głosu u dzieci
Autor: Szkiełkowska A.
Praca: Obraz kliniczny pacjentów z mutacjami genu POU3F4
Autorzy: Ołdak M., Pollak A., Lechowicz U., Stawiński P., Kędra A., Mueller-Malesińska M., Mrówka M., Furmanek M., Skarżyński H., Płoski R.
Praca: Obserwacja rozwoju słuchowego małego dziecka korzystającego z implantu ślimakowego w opinii rodziców
Autorzy: Rostkowska J., Pankowska A., Geremek-Samsonowicz A.
Praca: Ocena rozwoju słuchowego dzieci z głębokim niedosłuchem, którym wszczepiono implant ślimakowy we wczesnym dzieciństwie
Autorzy: Obrycka A., Lorens A., Piotrowska A., Skarżyński H.
Praca: Wykorzystanie urządzeń na przewodnictwo kostne w chirurgicznych procedurach otologicznych
Autorzy: Skarżyński P.H., Mrówka M., Skarżyński H.
Praca: Psychologiczne uwarunkowania decyzji słyszących rodziców o implancie ślimakowym dla ich głuchego dziecka
Autorzy: Kobosko J., Geremek-Samsonowicz A., Skarżyński H.
Praca: Tympanoplastyki u dzieci
Autor: Mrówka M.
Praca: Zastosowanie implantów Med-El Bonebridge u dzieci z wrodzonymi wadami słuchu
Autorzy: Skarżyński P.H., Osińska K., Król B., Pastuszak A., Kozieł M., Moskalik M., Tomaszewska I., Skarżyński H.
Praca: Zastosowanie systemu Cochlear Baha Connect u dzieci z wadami rozwojowymi twarzoczaszki w przebiegu zespołów genetycznych
Autorzy: Skarżyński P.H., Mrówka M., Kozieł M., Moskalik M., Tomaszewska I., Olszewski Ł., Skarżyński H.
Praca: Zastosowanie implantu ucha środkowego Vibrant Soundbridge w obustronnych wadach wrodzonych u dzieci
Autorzy: Skarżyński P.H., Olszewski Ł., Król B., Pastuszak A., Osińska K., Kozieł M., Moskalik M., Tomaszewska I., Skarżyński H.
Praca: Zastosowanie implantu ślimakowego u dzieci z jednostronną głuchotą
Autorzy: Kruszyńska M., Lorens A., Skarżyński H.
Praca: Zastosowanie implantu ucha środkowego Vibrant Soundbridge w wadach wrodzonych uszu u osób poniżej 18 roku życia
Autorzy: Skarżyński P. H., Pastuszak A., Porowski M., Skarżyński H.
Praca: Badania przesiewowe słuchu u dzieci szkolnych ze szkół wiejskich
Autorzy: Kochanek K., Skarżyński H., Piotrowska A.

Nazwa: ASN Kidney Week 2015 Annual Meeting
Data: 5-8.11.2015
Miejsce: San Diego, CA, USA

Praca: Longitudinal Association of Recipient Nonmuscle Myosin IIA Gene rs5756168 with Transplanted Kidney Doppler Ultrasound Blood Flow Indexes
Autorzy: Pazik J., Lewandowski Z., Nowacka-Cieciura E., Ołdak M., Oziębło D., Durlik M.

Nazwa: II Kongres Kongijskiego Towarzystwa Otorynolaryngologii i Chirurgii Twarzowo-Szyjnej SCOORL pt. „Problem niedosłuchu w Kongo”
Data: 7-13.11.2015
Miejsce: Kongo

Praca: Telefitting
Autor:  Najjar A.

Nazwa: Kongres Tanzańskiego Towarzystwa Otorynolaryngologii TENTS (TENTS Annual Conference)
Data: 11-13.11.2015
Miejsce: Tanzania

Praca: Telefitting
Autor: Najjar A.

Nazwa: Meeting of EFAS working group for Hearing Screening in school age children
Data: 13-14.11.2015
Miejsce: Belgia, Leuven

Praca: Hearing screening in school age children – our experience
Autorzy: Ludwikowski M., Skarżyński H., Skarżyński P.H.

Nazwa: Zastosowanie systemów rezonansu magnetycznego 3T „i więcej” w badaniach naukowych i w praktyce klinicznej
Data: 18-19.11.2015
Miejsce: Łódź, Polska

Praca: Paradygmat naturalny – inne podejście do stymulacji w fMRI
Autorzy: Rusiniak M., Wolak T., Lewandowska M., Cieśla K., Pluta A., Skarżyński H.
Praca: Mapowanie czynnościowe zmysłów (wzroku, słuchu i powonienia) z wykorzystaniem skanera 3T (Praca nagrodzona za najlepsze wystąpienie)
Autorzy: Wolak T., Cieśla K., Rusiniak M., Pluta A., Lewandowska M., Wójcik J., Furmanek M., Skarżyński H.
Praca: Zastosowanie MR wysokiej rozdzielczości w diagnostyce szumów usznych
Autorzy: Furmanek M., Piotrowska A., Raj-Koziak D., Wolak T., Walecki J., Skarżyński H.

Nazwa: 5th CI Surgical Foundation Course (we współpracy z Cochlear Academy w ramach WAW Window Approach Workshop)
Data: 23-24.11.2015
Miejsce: Kajetany, Polska

Praca: Wykład otwierający
Autor: Skarżyński H.
Praca: Cochlear Implants: Qualification Process
Autor: Lorens A.
Praca: Audiological Candidacy Considerations:
Outcome Prediction
Autor: Lorens A.
Praca: Audiological considerations in Bilateral CI (Round Table Discussion)
Autor:  Obrycka A.
Praca: Surgical Challenges during electrode insertion (Round Table Discussion)
Autor: Mrówka M.
Praca: Live CI surgeries
Autor: Skarżyński H.
Praca: Mastoidectomy presentation and/or demonstration
Autor: Mrówka M.
Praca: Posterior Tympanotomy presentation/demonstration
Autor: Mrówka M.
Praca: Temporal Bone Presentation: Cochleostomy and Round Window approaches
Autor: Mrówka M.
Praca: CI422 Slim Straight Electrode Array Insertion Demonstration
Autor: Mrówka M.
Praca: CI24RE with Contour Advance Electrode Array Insertion Demonstration
Autor: Mrówka M.
Praca: Członek Komitetu Naukowego konferencji
Autorzy: Skarżyński H., Obrycka A., Lorens A., Skarżyński P.H., Mrówka M., Barylyak R., Pławski K., Wołujewicz K., Wanatowska O.

Nazwa: VI Konferencja Naukowo-Szkoleniowa – Słucham, więc potrafię – Listening is I can Terapia audytywno-werbalna. Po co nam dwoje uszu? O aspektach słyszenia dwuusznego.
Data: 27.11.2015
Miejsce: Kajetany, Polska

Praca: Komitet naukowy i organizacyjny
Autorzy: H. Skarżyński, M. Zgoda, A. Geremek-Samsonowicz, A. Lorens, A. Obrycka, A. Pankowska, Leo de Raeve, A. Walkowiak, P. Doliński, A. Graniewski, M. Jaruzelska, M. Kruszyńska, A. Kuca, M. Maszewska, M. Miąskiewicz, K. Mrugała, A. Muras, M. A. Najjar, M. Nowicki, A. Obszańska, A. Olkowska, A. Pieczykolan, A. Szczygielska, O. Wanatowska, A. Wieczorek, T. Wiśniewski, K. Wołujewicz, J. Zagrodzka
Praca: Prowadzenie warsztatów
Autorzy: Geremek-Samsonowicz A., Wiśniewski T., Pieczykolan A., Pankowska A., Olkowska A., Kruszyńska M., Jeruzalska M., Walkowiak A., Obrycka A., Lorens A., Najjar A.
Praca: Po co nam dwoje uszu? O aspektach słyszenia dwuusznego
Autor: Lorens A.
Praca: Wykład otwierający konferencję
Autor: Skarżyński H.
Praca: Członek Komitetu Naukowego konferencji
Autorzy: Pankowska A., Geremek-Samsonowicz A., Lorens A., Obrycka A., Walkowiak A.

Nazwa: Konferencja RhinoForum 2015
Data: 27-28.11.2015
Miejsce: Warszawa, Polska

Praca: Czy laryngolog może rozpoznać refluks żołądkowo-przełykowo-gardłowo-krtaniowy?
Autor: Domeracka-Kołodziej A.

Nazwa: Maximizing Performance in CI Recipients: Programming Concepts
Data: 4-5.12.2015
Miejsce: Nowy Jork, USA

Praca: Członek Komitetu Naukowego (na zaproszenie)
Autor: Lorens A.
Praca: Organizational Management of Large Centers
Autor: Lorens A.
Praca: Electro Acoustic Stimulation
Autor: Lorens A.

Nazwa: 4th Munich Hearing Implant Symposium – Hearing Implants Around the World
Data: 10-13.12.2015
Miejsce: Monachium, Niemcy

Praca: Early or Late Switch-On: How Long Do We Need to Wait?
Autorzy: Gartner L., Lorens A.

Nazwa: V Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Logopeda nie tylko dla dzieci. Zaburzenia mowy i słuchu u osób dorosłych”
Data: 11.12.2015
Miejsce: Lublin, Polska

Praca: Uczestnik konferencji
Autorzy: Krzeszewska P., Skarżyński H.
Praca: Problemy diagnostyczne zaburzeń ośrodkowego przetwarzania słuchowego u osób dorosłych
Autor: Krzeszewska P.
Praca: Znaczenie drogi słuchowej w rozwoju współczesnego społeczeństwa
Autor: Skarżyński H.

 

2014

Nazwa: Hong Kong Heraring Implant Symposium
Termin i miejsce: 12-15.01.2014, Hong Kong

 • Praca: Hearing implants as a solution for older patients
  Autor: Skarżyński P.H.

Nazwa: 8th International Pan ARABFOS Conference
Termin i miejsce: 15-17.01.2014, Zjednoczone Emiraty Arabskie, Dubai

 • Praca: Results of Mixed and Conductive Hearing Loss Treatment With the Med-El Vibrant Soundbridge Device
  Autor: Olszewski Ł.
 • Praca: Hearing screening in school age children and teleaudiology network – results over the world
  Autorzy: Skarżyński P.H., Skarżyński H., Piotrowska A., Kochanek K., Ludwikowski M., Piłka A., Pierzyńska I., Wołujewicz K.,
 • Praca: Long Term Results of Partial Deafnes Treatment
  Autorzy: Skarżyński P.H., Skarżyński H.,

Nazwa: Hearing Implants for Older Adults
Termin i miejsce: 15-18.01.2014, New York, USA

 • Praca: An Electric Complement to Treat Certain Types of Presbycusis
  Autorzy: Skarżyński H., Lorens A., Skarżyński P.H.,

Nazwa: Surgical Advisory Board Meeting
Termin i miejsce: 25.01.2014, Austria, Innsbruck

 • Praca: Udział w dyskusji naukowej
  Autorzy: Skarżyński H., Skarżyński P.H.,

Nazwa: Audiological Board Meeting
Termin i miejsce: 26-29.01.2014, Austria, Innsbruck

 • Praca: Uczestnik
  Autorzy: Olszewski Ł., Skarżyński P.H., Skarżyński H.,

Nazwa: I Kongres Zdrowego Starzenia
Termin i miejsce: 30-31.01.2014, Warszawa, Polska

 • Praca: Badania przesiewowe słuchu
  Autor: Kochanek K.
 • Praca: Znaczenie problemu zaburzeń komunikacji
  Autor: Skarżyński H.

Nazwa: Międzynarodowe Seminarium – Masterclass „Dni przewodnictwa kostnego”
Termin i miejsce: 31.01 – 2.02.2014, Moskwa, Rosja

 • Praca: Vibrant Soundbridge – непосредственная стимуляция без фасции, с использованием куплеров и классический подход
  Autor: Skarżyński P.H.
 • Praca: Опыт Мирового Центра Слуха в использовании импланта типа Bonebridge
  Autor: Skarżyński P.H.

Nazwa: Międzynarodowa Konferencja pt. Otorynolaryngologia w Afryce, Azji i Europie
Termin i miejsce: 5.02.2014, Kajetany, Polska

 • Praca: Leczenie chirurgiczne chorób ucha środkowego
  Autorzy: Barylyak R., Skarżyński H.,

Nazwa: 17th Annual Meeting of the Biofeedback Federation of Europe (BFE)
Termin i miejsce: 10-16.02.2014, Wenecja, Włochy

 • Praca: Patterns of bioelectrical resting activity in chronic bilateral tinnitus
  Autorzy: Milner R., Lewandowska M., Ganc M., Niedziałek I., Jędrzejczak W.W., Skarżyński H.,

Nazwa: Problemy współczesnej otorynolaryngologii
Termin i miejsce: 26.02 – 1.03.2014, Biszkek, Kirgistan

 • Praca: Implantacja ślimakowa u pacjentów z Kirgistanu – wyniki wstępne
  Autorzy: Skarżyński P.H., Barylyak R.,

Nazwa: XI Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Otorynolaryngologia, VI Konferencja Polskiego Towarzystwa Audiologicznego i Foniatrycznego
Termin i miejsce: 6-7.03.2014, Łódź, Polska

 • Praca: Postępy w obiektywnych badaniach słuchu
  Autor: Kochanek K.,
 • Praca: Przewodniczący sesji / członek komitetu naukowego
  Autorzy: Kochanek K., Skarżyński H., Szkiełkowska A.,
 • Specyfika diagnozowania zaburzeń głosu i mowy u dzieci a badania obiektywne
  Autor: Szkiełkowska A.,
 • Praca: Nowoczesne technologie wspomagające słuch
  Autor: Skarżyński H.,
 • Praca: Efekty leczenia u pacjentów z rowkiem głośni
  Autorzy: Miaśkiewicz B., Szkiełkowska A.,
 • Praca: Zastosowanie nowoczesnych technologii we wspomaganiu słuchu – przypadki kliniczne
  Autorzy: Lorens A., Piotrowska A., Olszewski Ł.,
 • Praca: Implanty ślimakowe w praktyce klinicznej
  Autor: Piotrowska A.,
 • Praca: Implanty ślimakowe w częściowej głuchocie – studium przypadku
  Autorzy: Lorens A., Skarżyński H.,
 • Praca: Implanty ucha środkowego w praktyce klinicznej
  Autor: Olszewski Ł.,
 • Praca: Implanty ucha środkowego w praktyce klinicznej
  Autor: Szkiełkowska A.,
 • Praca: Objawy stresu potraumatycznego (PTSD) i depresji u osób dorosłych z głuchotą postlingwalną korzystających z implantu ślimakowego
  Autorzy: Kobosko J., Rostkowska J., Geremek-Samsonowicz A., Skarżyński H.,
 • Praca: Zastosowanie rezonansu czynnościowego w otoneurologii
  Autor: Tacikowska G.

Nazwa: Konferencja Polsko-Senegalska nt. Problemy otolaryngologii w Senegalu, Konferencja Polsko-Afrykańska z udziałem lekarzy z Wybrzeża Kości Słoniowej, Konferencja Polsko-Kameruńska nt. Otorynolaryngologia – współczesne problemy
Termin i miejsce: 10-12.03.2014, Senegal, Wybrzeże Kości Słoniowej, Dacar, Abidjan

 • Praca: Partial Deafness Treatment, Hearing Screeining in School age Children – results in the world
  Autorzy: Skarżyński P.H, Barylyak R.,
 • Praca: Surgical procedures conducted in the World Hearing Center, Kajetany
  Autorzy: Skarżyński P.H, Barylyak R.,

Nazwa: Baltic Cochlear™ Nucleus® 6 and Cochlear Baha® 4 Systems Launch Event
Termin i miejsce: 12.03.2014, Ryga, Łotwa

 • Praca: Wykład na zaproszenie: Cochlear Nucleus 6 and Baha 4 Attract System, the World Hearing Center experience
  Autor: Wąsowski A.

Nazwa: V Międzynarodowa Konferencja Rehabilitacji Słuchowej
Termin i miejsce: 13.03.2014, Barcelona, Hiszpania

 • Praca: Uczestnik
  Autorzy: Pankowska A., Geremek-Samsonowicz A.,

Nazwa: Cochlear Science and Research Seminar on Clinical Care Innovations
Termin i miejsce: 27-28.03.2014, Lizbona, Portugalia

 • Praca: Central and satellite patient management
  Autor: Skarżyński P.H.

Nazwa: Edukacja Głuchych
Termin i miejsce: 20.03.2014, Warszawa, Polska

 • Praca: Psychologiczne implikacje głuchoty dziecka w rodzinie i środowisku szkolnym
  Autor: Kobosko J.

Nazwa: Audiology NOW
Termin i miejsce: 25-30.03.2014, Orlando, USA

 • Praca: Uczestnik
  Autorzy: Ratuszniak A., Mazur T., Skarżyński P.H.,

Nazwa: Med-e-Tel 2014
Termin i miejsce: 9-11.04.2014, Luxembourg, Luxembourg

 • Praca: Expert telefitting mode for cochlear implant recipients
  Autorzy: Wąsowski A., Obrycka A., Walkowiak A., Skarżyński P.H., Skarżyński H.,
 • Praca: Teleaudiology net between World Hearing Centers (Kajetany, Poland) and Africa,Asia and Europe
  Autorzy: Skarżyński P.H., Wąsowski A., Walkowiak A., Bruski Ł., Skarżyński H.,

Nazwa: Hearring Meeting
Termin i miejsce: 9-12.04.2014, Madryt, Hiszpania

 • Praca: Hearing Preservation Classification
  Autorzy: Skarżyński H., Lorens A., Skarżyński P.H.,

Nazwa: III Bałtyckie SYMPOZJUM NAUKOWO-SZKOLENIOWE „Innowacje w medycynie i naukach o zdrowiu. Badania, edukacja, współpraca”
Termin i miejsce: 10-12.04.2014, Szczecin, Polska

 • Praca: Invited lecture: Innowacje w medycynie na podstawie rozwoju drogi słuchowej człowieka
  Autor: Skarżyński H.

Nazwa: The 2014 International Conference on Brain Informatics and Health
Termin i miejsce: 11-14.04.2014, Warszawa, Polska

 • Praca: Tonotopic organization of the Primary Auditory Cortex in patients with Partial Deafness based on functional MRI
  Autorzy: Cieśla K., Wolak T., Lewandowska M., Rusiniak M., Pluta A., Skarzyński H.,
 • Praca: Expert Telefitting Mode in National Network of Teleaudiology
  Autorzy: Wąsowski A., Obrycka A., Walkowiak A., Lorens A., Skarżyński P., Skarżyński H.,
 • Praca: Effect of Electric and Acoustic Stimulation on Sound Perception after Partial Deafness Treatment
  Autorzy: Lorens A., Skarżyński H.,
 • Praca: Determination of Hemispheric Dominance of Language Function with the use of fMRI
  Autorzy: Pluta A., Wolak T., Lewandowska M., Rusiniak M., Cieśla K., Skarżyński H.,
 • Praca: The Effect of Auditory Perception Traning on the Neural Representation of Frequency Discrimination in Childen With Developmental Dyslexia- An AEP-fMRI Study
  Autorzy: Lewandowska M., Rusiniak M., Wolak T., Pluta A., Cieśla K., Skarżyński H.,
 • Praca: Testing Working Memory Capacity in Patients with Cochlear Implant
  Autorzy: Putkiewicz J., Lorens A., Piotrowska A., Zgoda M., Skarżyński H.,
 • Praca: Hearing Screening in Preschool and School Age Children – European Consensus and Council Conclusions
  Autorzy: Piotrowska A., Kochanek K., Skarżyński H.,

Nazwa: XXII Annual Pacific Voice Conference (PVC)
Termin i miejsce: 11-13.04.2014, Kraków, Polska

 • Praca: Temporal aspects and neural correlates of auditory perception in children with dyslexia. An EEG-fMRI study
  Autorzy: Rusiniak M., Lewandowska M., Wolak T., Pluta A., Cieśla K., Skarżyński H.,
 • Praca: Sound perception changes in patients with partial deafness after cochlear implantation
  Autorzy: Ćwiklińska J., Pankowska A., Geremek-Samsonowicz A., Skarżyński H., Samsonowicz K.,
 • Praca: Development of speech discrimination in implanted patients
  Autorzy: Lorens A., Zgoda M., Geremek A., Skarżyński H.,
 • Praca: Central auditory processing disorders and specific language impairments
  Autorzy: Włodarczyk E., Szkiełkowska A., Skarżyński H.,
 • Praca: Pathological changes in speech of patients with Pompe’s disease
  Autorzy: Szklanny K., Gubrynowicz R., Marasek K., Tylki-Szymańska A., Iwanicka-Pronicka K.,
 • Praca: Acoustic analysis of voice after injection laryngoplasty
  Autorzy: Miaśkiewicz B., Szkiełkowska A., Skarżyński H.,
 • Praca: Videostrobokymography (VSK) in the assessment of voice disorders
  Autorzy: Miaśkiewicz B., Szkiełkowska A., Krasnodębska P., Skarżyński H.,
 • Praca: National Network of Teleaudiology in clinical practice for cochlear implant patients. A model of a national voice network
  Autorzy: Wąsowski A., Skarżyński P.H., Lorens A., Obrycka A., Walkowiak A., Bruski Ł., Skarżyński H.,

Nazwa: Association for Research in Otolaryngology 37th Annual MidWinter Meeting
Termin i miejsce: 21-27.04.2014, San Diego CA, USA

 • Praca: Low-frequency otoacoustic emissions in children and adults
  Autorzy: Jędrzejczak W.W., Kochanek K., Piotrowska A., Olszewski Ł., Skarżyński H.,

Nazwa: 3rd Intenational Symposium on Otosclerosis and Stapes Surgery
Termin i miejsce: 24-26.04.2014, Siofok, Węgry

 • Praca: Assessment of chosen problems of stapes surgery in otosclerosis – analysis of 14443 ears Ocena wybranych problemów chirurgii strzemiączka w otosklerozie – analiza 14443 uszu
  Autorzy: Skarżyński H., Młotkowska-Klimek P., Mrówka M., Porowski M., Skarżyński P.H., Dziendziel B., Olszewski Ł., Barylyak R.,
 • Praca: Stapedotomy in advanced pathology of the middle ear
  Autorzy: Skarżyński H., Porowski M., Mrówka M., Młotkowska-Klimek P., Skarżyński P.H., Barylyak R., Olszewski Ł., Dziendziel B.,
 • Praca: Surgical treatment of otosclerosis with limited air-bone gap/ Postępowanie w przypadkach otosklerozy z małą rezerwą słuchową
  Autorzy: Skarżyński H., M³otkowska-Klimek P., Porowski M., Skarżyński P.H.,
 • Praca: Audiometric results after stapedotomy with platinum prosthesis
  Autorzy: Skarżyński H., Król B., Mrówka M., Skarżyński P.H.,

Nazwa: XXXII World Congress of Audiology
Termin i miejsce: 3-8.05.2014, Brisbane, Australia

 • Praca: Disequilibrium in elderly population
  Autorzy: Pietrasik K., Tacikowska G., Sosna M., Zaleski M., Skarżyński H.,
 • Praca: Vestibular rehabilitation in benign paroxysmal positional vertigo
  Autorzy: Pietrasik K., Tacikowska G., Sosna M., Zaleski M., Skarżyński H.,
 • Praca: Tympanosclerosis in children population as the cause of hearing loss – rareness or significant clinical problem
  Autorzy: Sosna M., Mrówka M., Porowski M., Skarżyński P.H., Skarżyński H.,
 • Praca: The influence of cochlear implantation on vestibular function – the preliminary study – Oral poster presentation
  Autorzy: Sosna M., Pietrasik K., Tacikowska G., Kelm M., Skarżyński P.H., Skarżyński H.,
 • Praca: Hearing and structure Preservation in Partial Deafness Treatment
  Autorzy: Skarżyński H., Lorens A., Skarżyński P.H.,
 • Praca: Different systems of BAHA treatment in otolaryngological procedures
  Autorzy: Skarżyński P.H., Mrówka M., Olszewski Ł., Pastuszak A., Sosna M., Król B., Skarżyński H.,
 • Praca: CODACS – experience from clinical trial
  Autorzy: Skarżyński H., Olszewski Ł., Wąsowski A., Lorens A., Skarżyński P.H.,
 • Praca: School age hearing screening – pilot studies from countries around the world
  Autorzy: Skarżyński P.H., Olszewski Ł., Piłka A., Piotrowska A., Bruski Ł., Szuber D., Karczyński L. , Król B., Skarżyński H.,
 • Praca: Cochlear implant benefit in patients with Usher Syndrome|
  Autorzy: Skarżyński P.H., Tomanek E., Panasiewicz A., Król B., Sosna M., Skarżyński H.,
 • Praca: Waardenburg Syndrome: analysis of cochlear implantation results
  Autorzy: Skarżyński P.H., Panasiewicz A. , Tomanek E., Sosna M., Olszewski Ł., Skarżyński H.
 • Praca: Stimulus and place overlap in PDT-EC and PDT-EAS patients after deep electrode insertion
  Autorzy: Lorens A., Zgoda M., Polak M., Skarżyński H., Piotrowska A., Skarżyński P.H.,
 • Praca: Application of Nucleus SRA electrode (CI422) in subjects with EC (electric complement) level of low-frequency hearing
  Autorzy: Skarżyński H., Lorens A., Matusiak M., Porowski M., Skarżyński P.H., James Ch.J.,
 • Praca: Recordings of acoustic evoked potentials directly from the different places of cochlea via intraochlear electrodes in cochlear implantees
  Autorzy: Lorens A., Polak M., Walkowiak A., Skarżyński H.,
 • Praca: Hearing Preservation in PDT
  Autorzy: Skarżyński H., Lorens A., Skarżyński P.H.,
 • Praca: Hearing Preservation Classification
  Autorzy: Skarżyński H., van de Heyning P., Hagen R., Kameswaran M., Kompis M., Młyński R., Rajan G., Skarżyński P.H., Sprinzl G., Lorens A.,
 • Praca: National Network of Teleaudiology
  Autorzy: Wąsowski A., Lorens A., Skarżyński P.H., Skarżyński H., Obrycka A., Walkowiak A., Bruski Ł.,
 • Praca: Factors influencing the auditory development in early cochlear implanted children
  Autorzy: Obrycka A., Lorens A., Piotrowska A., Padilla J.L., Skarżyński H.,

Nazwa: Otology jubilee
Termin i miejsce: 7-10.05.2014, Halle, Niemcy

 • Praca: Perspectives of next-generation sequencing in diagnosis of genetically determined hearing loss
  Autorzy: Pollak A., Lechowicz U., Stawiński P., Podgórska A., Mueller-Malesińska M., Płoski R., Skarżyński H.,
 • Praca: Next generation sequencing and linkage analysis identified a novel N714H mutation in WFS1 gene among family with autosomal dominant hearing loss
  Autorzy: Pollak A., Lechowicz U., Podgórska A., Stawiński P., Ołdak M., Mueller-Malesińska M., Korniszewski Ł., Skarżyński H., Płoski R.,
 • Praca: Time–frequency analysis of neonatal transiently evoked otoacoustic emissions
  Autorzy: Jędrzejczak W.W., Skarżyński P.H., Hatzopoulos S., Skarżyński H.,
 • Praca: 0.5 kHz tone burst-evoked otoacoustic emissions in schoolchildren of 1 and 6 grade
  Autorzy: Jędrzejczak W.W., Piotrowska A., Piłka E., Kochanek K., Skarżyński H.,
 • Praca: Otoacoustic emissions following exposure to personal player music
  Autorzy: Jędrzejczak W.W., Trzaskowski B., Piłka E., Cieślicka M., Kochanek K., Skarżyński H.,

Nazwa: XIV International Meeting of the Mediterranean Society of Otology and Audiology
Termin i miejsce: 9-11.05.2014, Walencja, Hiszpania

 • Praca: Auditory development in very young profound deaf children
  Autorzy: Obrycka A., Lorens A., Piotrowska A., Jose-Luis Padilla, Skarżyński H.,
 • Praca: High frequency hearing loss in school children
  Autorzy: Piotrowska A., Kochanek K., Tarczyński K., Skarżyński H.,

Nazwa: Combined Otolaryngology Spring Meeting (COSM)
Termin i miejsce: 14-18.05.2014, Las Vegas, USA

 • Praca: New possibilities in middle ear implants with direct acoustic cochlea stimulation
  Autor: Skarżyński H.,
 • Praca: For basic science reports: Influence of auditory load on the thalamus activity – an fMRI study Hypothesis: The main goal of the study was to determine if the thalamus activity is modified by auditory overload in fMRI
  Autorzy: Skarżyński P.H., Kochanek K., Wolak T., Rusiniak M., Skarżyński H.,

Nazwa: Międzynarodowa Konferencja Pedagogiki Specjalnej
Termin i miejsce: 14.05.2014, Warszawa, Polska

 • Praca: Uczestnik, Honorowy Komitet Naukowy
  Autorzy: Wojewódzka D., Skarżyński H.,

Nazwa: Niesłyszący studenci. Rola środowiska akademickiego i rodzinnego
Termin i miejsce: 25.05.2014, Warszawa, Polska

 • Praca: Uczestnik konferencji
  Autor: Kobosko J.

Nazwa: II Konferencja Horyzonty Pedagogiczne: Inkluzja – marginalizacja – wykluczenie a jakość życia osób z niepełnosprawnością. Wyzwania współczesności
Termin i miejsce: 27-28.05.2014, Ostróda, Polska

 • Praca: Poczucie niepełnosprawności a percepcja siebie i doświadczanie objawów depresji u osób z głuchotą postlingwalną korzystających z implantu ślimakowego
  Autor: Kobosko J.

Nazwa: The European Human Genetics Conference
Termin i miejsce: 31.05 – 3.06.2014, Mediolan, Włochy

 • Praca: Exome sequencing identifies POU3F4 p.Ala116fs mutation among family with hearing loss
  Autorzy: Lechowicz U., Pollak A., Stawiński P., Podgórska A., Mueller-Malesińska M., Ołdak M., Korniszewski L., Skarżyński H., Płoski R.,
 • Praca: Genetic background of hearing loss among group polish CI patients
  Autorzy: Pollak A., Lechowicz U., Podgórska A., Mueller-Malesińska M., Ołdak M., Korniszewski L., Skarżyński H., Płoski R.,

Nazwa: IX Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Sekcji Audiologicznej i Sekcji Foniatrycznej Polskiego Towarzystwa Otorynolaryngologów – Chirurgów Głowy i Szyi
Termin i miejsce: 16-17.05.2014, Katowice, Polska

 • Praca: Trudności w oznaczaniu progu ABR dla częstotliwości 500 Hz
  Autor: Kochanek K.
 • Praca: Nowoczesne technologie wspomagające słuch
  Autor: Skarżyński H.
 • Praca: Percepcja słuchowa mowy pacjentów postlingwalnie ogłuchłych implantowanych po 60. roku życia
  Autorzy: Rostkowska J., Geremek-Samsonowicz A., Skarżyński H., Kobosko J.,
 • Praca: Aspekty rehabilitacji pacjentów z różnego typu implantami słuchowymi
  Autorzy: Geremek-Samsonowicz A., Pankowska A., Barej A., Ćwiklińska J., Lutek A., Ratuszniak A., Olszewski Ł., Skarżyński H.,
 • Praca: Zastosowanie implantu ucha środkowego Vibrant Soundbridge w wadach nabytych i złożonych wadach wrodzonych narządu słuchu
  Autorzy: Skarżyński H., Porowski M., Mrówka M., Olszewski Ł., Ratuszniak A., Skarżyński P.H.,
 • Praca: Nowy implant słuchowy Codacs w rehabilitacji słuchu pacjentów z otosklerozą i niedosłuchem mieszanym znacznego stopnia
  Autorzy: Skarżyński H., Porowski M., Mrówka M., Olszewski Ł., Skarżyński P.H.,
 • Praca: Zastosowanie implantów wykorzystujących kostne przewodnictwo dźwięków Med- El Bonebridge u dorosłych pacjentów z wrodzoną lub nabytą utratą słuchu – pierwsze doświadczenia
  Autorzy: Mrówka M., Porowski M., Ratuszniak A., Olszewski Ł., Skarżyński H., Skarżyński P.H.,
 • Praca: Uczestnik okrągłego stołu – Dylematy w audiologii
  Autorzy: Lorens A., Mierzwiński J.,
 • Praca: Czasowo-częstotliwościowa analiza emisji otoakustycznych zmierzonych u noworodków
  Autorzy: Jędrzejczak W.W., Skarżyński P.H., Hatzopoulos S., Skarżyński H.,
 • Praca: Emisje otoakustyczne o niskiej częstotliwości mierzone u dzieci
  Autorzy: Jędrzejczak W.W., Kochanek K., Śliwa L., Piłka E., Piotrowska A., Skarżyński H.,
 • Praca: Otoemisje wywołane trzaskiem u osób palących i niepalących
  Autorzy: Kozieł M., Jędrzejczak W.W., Kochanek K., Dajos–Krawczyńska K., Skarżyński P.H.,
 • Praca: Ocena dominacji pólkulowej dla funkcji językowych, z wykorzystaniem obrazowania metodą funkcjonalnego rezonansu magnetycznego (fMRI)
  Autorzy: Wolak T., Pluta A., Wójcik J., Cieśla K., Lewandowska M., Rusiniak M., Skarżyński H.,
 • Praca: Rehabilitacja chorych z dysfonią porażenną krtani
  Autorzy: Cieszyńska J., Urbańska G., Kuczkowski J., Przewoźny T., Skarżyński P.H.,
 • Praca: Trudności diagnostyczne w rowku głośni
  Autorzy: Miaśkiewicz B., Szkiełkowska A.,
 • Praca: Czynność gardła i krtani towarzysząca wyrażaniu emocji
  Autorzy: Kazanecka E., Borowiec A., Szkiełkowska A.,
 • Praca: Rola czynników prozodycznych w wyrażaniu emocji
  Autorzy: Borowiec A., Kazanecka E., Szkiełkowska A.,
 • Praca: Okrągły stół „Dylematy w foniatrii”
  Autor: Szkiełkowska A.
 • Praca: Ocena częstości występowania szumów usznych w populacji 7 i 12 latków mieszkających w Warszawie
  Autorzy: Raj-Koziak D., Piotrowska A., Tarczyński K., Kochanek K., Skarżyński H.,
 • Praca: Ocena tympanometrii wieloczęstotliwościowej w diagnostyce ucha środkowego u małych dzieci
  Autorzy: Sączek A., Piłka E., Kochanek K., Niedzielski A., Skarżyński H.,
 • Praca: Wysokoczęstotliwościowe ubytki słuchu u dzieci szkolnych
  Autorzy: Piotrowska A., Zapert A., Tarczyński K., Danielewicz A., Skarżyński H.
 • Praca: Ocena powtarzalności wyników testu rozdzielnousznego cyfrowego (DDT) u dzieci w wieku szkolnym
  Autorzy: Dajos-Krawczyńska K., Kochanek K., Piłka A., Biegun K., Skarżyński H.,
 • Praca: Ocena przydatności różnych metod elektrofizjologicznych w wykrywaniu zaburzeń pozaślimakowych słuchu
  Autorzy: Śliwa L. , Kochanek K., Piłka A., Skarżyński H.,
 • Praca: Ocena progu słyszenia metodą ABR z wykorzystaniem sygnału typu chirp
  Autorzy: Kruszyńska M., Kochanek K., Śliwa L., Piłka A., Skarżyński H.,
 • Praca: Strategie radzenia sobie ze stresem u osób z głuchotą prelingwalną korzystających z implantu ślimakowego od wczesnej dorosłości
  Autorzy: Kobosko J., Piłka E., Pankowska A., Skarżyński H.,
 • Praca: Doświadczanie objawów depresji a strategie radzenia sobie ze stresem i samoocena u osób dorosłych z głuchotą prelingwalną zaopatrzonych w implant ślimakowy po 18 roku życia
  Autorzy: Kobosko J., Geremek-Samsonowicz A., Skarżyński H.,
 • Praca: Ocena powtarzalności badań audiometrycznych wykonywanych w szkołach
  Autorzy: Dziedzic P., Kochanek K., Piłka A., Skarżyński H.,
 • Praca: Ocena powtarzalności wyników testów ośrodkowych funkcji s³uchowych u dzieci w wieku szkolnym
  Autorzy: Biegun K., Kochanek K., Piłka A., Dajos-Krawczyńska K.,
 • Praca: Ocena stanu słuchu u studentów lubelskich uczelni
  Autorzy: Dębiec A., Piłka A., Jędrzejczak W.W., Kochanek K., Skarżyński H.
 • Praca: Ocena wpływu hałasu szkolnego na wyniki testów centralnych funkcji słuchowych
  Autorzy: Fajdek L., Kochanek K., Jędrzejczak W.W., Piłka A.
 • Praca: Ocena stanu słuchu studentów w zakresie wysokich częstotliwości
  Autorzy: Pilch J., Kochanek K., Piłka A., Skarżyński H.,
 • Praca: Wpływ hałasu dyskotekowego na centralne funkcje słuchowe
  Autorzy: Hajkowska S., Kochanek K., Piłka A., Skarżyński H.,
 • Praca: Ocena przydatności obiektywnych metod badania słuchu u dzieci i młodzież z zespołem Downa- badania wstępne
  Autorzy: Sienkiewicz K., Piłka A., Kochanek K.,
 • Praca: Emisje otoakustyczne przed i po słuchaniu muzyki na przenośnym odtwarzaczu CD
  Autorzy: Trzaskowski B., Jędrzejczak W.W., Piłka E., Cieślicka M., Skarżyński H.,
 • Praca: Ocena audiometrycznego testu manualnego i automatycznego w badaniach osób w wieku senioralnym
  Autorzy: Kręglicka M., Śliwa L., Piłka A., Kochanek K.,
 • Praca: Ocena skuteczności rehabilitacji słuchowej u dzieci po wszczepieniu implantu ślimakowego z wykorzystaniem kwestionariusza LittlEARS
  Autorzy: Obrycka A., Lorens A., Piotrowska A., Skarżyński H.,
 • Praca: Zastosowanie elektrycznego dopełnienia lub stymulacji elektro-akustycznej u dzieci po leczeniu częściowej głuchoty
  Autorzy: Zgoda M., Lorens A., Lutek A., Putkiewicz-Aleksandrowicz J., Skarżyński H.,
 • Praca: Ocena skuteczności i efektywności zastosowania systemu BAHA Attract – pierwsze wyniki
  Autorzy: Ratuszniak A., Olszewski Ł., Kołsut E., Skarżyński P.H., Mrówka M., Skarżyński H.,
 • Praca: Genetycznie uwarunkowany niedosłuch – perspektywy i możliwości diagnostyczne z wykorzystaniem sekwencjonowania nowej generacji
  Autorzy: Lechowicz U., Pollak A., Stawiński P., Mueller-Malesińska M., Płoski R.,
 • Praca: Możliwości postępowania rehabilitacyjnego w zaburzeniach przetwarzania słuchowego u dzieci
  Autor: Szkiełkowska A.
 • Praca: Identyfikacja mutacji genu POU3F4 p.Ala116fs u dwóch braci z niedosłuchem z użyciem techniki sekwencjonowania eksomowego
  Autorzy: Pollak A., Lechowicz U., Stawiński P., Podgórska A., Mueller-Malesińska M., Ołdak M., Korniszewski L., Skarżyński H., Płoski R.,
 • Praca: Członek Komitetu Naukowego
  Autorzy: Kochanek K., Szkiełkowska A.

Nazwa: XI International Tinnitus Seminar
Termin i miejsce: 21-24.05.2014, Berlin, Niemcy

 • Praca: The assessment of impact of noise exposure on the occurrence of tinnitus in children tinnitus
  Autorzy: Raj-Koziak D., Piotrowska A., Tarczyński K., K
  ochanek K., Skarżyński H.,
 • Praca: The effect of age, gender and hearing loss on tinnitus severity and emotional state in patients with bilateral chronic tinnitus
  Autorzy: Niedziałek I., Lewandowska M., Ganc M., Milner R., Karpiesz L., Szkiełkowska A., Skarżyński H.,
 • Praca: Komitet naukowy
  Autor: Raj-Koziak D.
 • Praca: The prevalence of tinnitus in school-age children in Poland
  Autorzy: Raj-Koziak D., Piotrowska A., Tarczyński K., Kochanek K., Skarżyński H.,
 • Praca: Quantitative electroencephalography as a supportive method for diagnosis and therapy of chronic bilateral tinnitus
  Autorzy: Lewandowska M., Milner R., Ganc M., Niedzialek I., Skarżyński H.,
 • Praca: Reduced resting-state brain activity in the default mode network in tinnitus patients
  Autorzy: Lewandowska M., Wolak T., Niedziałek I., Pluta A., Rusiniak M., Cieśla K., Skarżyński H.,
 • Praca: Tinnitus and normal hearing: searching for underlying pathology
  Autorzy: Fabijańska A., Kochanek K., Raj-Koziak D., Skarżyński H.,
 • Praca: Chair
  Autor: Skarżyński H.
 • Praca: Integrated rehabilitation in Meniere’s disease
  Autorzy: Pietrasik K., Tacikowska G., Zaleski M., Skarżyński H.,
 • Praca: Round Table Discussion: Tinnitus and hearing loss – operative side – EXPERT
  Autor: Skarżyński H.

Nazwa: 12th International Congress of the European Society of Pediatric Otorhinolaryngology (ESPO 2014)
Termin i miejsce: 31.05 – 3.06.2014, Irlandia, Dublin

 • Praca: High frequency hearing loss in school children
  Autor: Piotrowska A.
 • Praca: Results of round window versus cochleostomy approaches
  Autorzy: Skarżyński H., Skarżyński P.H.,

Nazwa: 9th Balkan Congress of Otorhinolaryngology
Miejsce i termin: 1-5.06.2014, Becici, Montenegro

 • Praca: BAHA ATTRACT: A new transcutaneous implantable bone conduction system
  Autor: Skarżyński P.H.
 • Praca: Hearing Screening in School Age Children. Results over the World
  Autorzy: Skarżyński P.H., Kochanek K., Piłka A., Ludwikowski M., Skarżyński H.,
 • Praca: Hearing Preservation Classification
  Autorzy: Skarżyński P.H., Lorns A., Skarżyński H.,

Nazwa: HEAL 2014 – HEaring Across the Lifespan
Termin i miejsce: 5-7.06.2014, Cernobbio, Włochy

 • Praca: Hearing screening in school age children – results over the world
  Autorzy: Skarżyński P.H., Skarżyński H., Kochanek K., Piotrowska A., Piłka A., Ludwikowski M.
 • Praca: Assessment of usefulness of audiometric manual and automated tests to hearing screening in elderly population
  Autorzy: Śliwa L., Kochanek K., Kręglicka M., Piłka A.,
 • Praca: Moderator sesji specjalnej „International Report on EHDI Programs”
  Autor: Śliwa L.

Nazwa: Organization of Human Brain Mapping (HBM)
Termin i miejsce: 8-12.06.2014, Hamburg, Niemcy

 • Praca: Tonotopic organization of the primary auditory cortex in partial deafness
  Autorzy: Cieśla K., Wolak T., Lewandowska M., Rusiniak M., Pluta A., Skarżyński P.H., Lorens A., Skarżyński H.,
 • Praca: Tonotopic organization of the auditory cortex in patients with chronic tinnitus
  Autorzy: Wolak T., Lewandowska M., Milner R., Niedziałek I., Ganc M., Cieśla K., Rusiniak M., Pluta A., Skarżyński H.,
 • Praca: Effectiveness and reproducibility of two different clinical fMRI paradigms for determination of language lateralization in right and left handed individuals
  Autorzy: Pluta A., Wolak T., Lewandowska M., Rusiniak M,, Cieśla K., Skarżyński H.,
 • Praca: Verification of alpha rhythm hemispherical dominance using simultaneous EEG-fMRI registration
  Autorzy: Rusiniak M., Lewandowska M., Wolak T., Milner R., Cieśla K., Pluta A., Skarżyński H.,

Nazwa: Konferencja ewaluacyjna projektu Studiów podyplomowych „Zarządzanie ryzykiem w opiece zdrowotnej”
Termin i miejsce: 1.06.2014, Warszawa, Polska

 • Praca: Invited lecture: Bioinżynieria i medycyna w ocenie i rozwoju drogi słuchowej
  Autor: Skarżyński H.,

Nazwa: III Ogólnopolska Konferencja Neuroterapeutów Oświatowych EEG Biofeedback – „Zobacz jak piękny jest twój mózg”
Termin i miejsce: 18.06.2014, Kraków, Polska

 • Praca: Wzorce spoczynkowej aktywności mózgu w różnych zaburzeniach procesów słuchowych
  Autorzy: Ganc M., Lewandowaska M., Milner R.,
 • Praca: Neurofeedback jako alternatywna metoda w terapii szumów usznych
  Autorzy: Milner R., Ganc M., Lewandowska M.,

Nazwa: 13th International Conference on Cochlear Implants and other Implantable Auditory Technologies (CI 2014)
Termin i miejsce: 18-21.06.2014, Monachium, Niemcy

 • Praca: Otoacoustic Emissions in various degrees of Partial Deafness
  Autorzy: Jędrzejczak W.W., Kochanek K., Trzaskowski B., Piłka E., Skarżyński P.H., Skarżyński H.,
 • Praca: 0.5 kHz tone-burst evoked otoacoustic emissions in children
  Autorzy: Jędrzejczak W.W., Piotrowska A., Kochanek K., Śliwa L., Skarżyński H.,
 • Praca: Auditory Brainstem Responses and Auditory Steady State Responses in Partial Deafness patients
  Autorzy: Jędrzejczak W.W., Piotrowska A., Kochanek K., Lorens A., Piłka A., Skarżyński H.,
 • Praca: Uczestnik / członek panelu / uczestnik okrągłego stołu / członek komitetu naukowego / prowadzenie warsztatów
  Autorzy: Geremek-Samsonowicz A., Jędrzejczak W.W., Majchrzak A., Mrówka M., Obrycka A., Olszewski Ł., Skarżyński H., Skarżyński P.H., Walkowiak A., Piotrowska A., Porowski M., Lorens A.,
 • Praca: Recordings of acoustic evoked potentials directly from the different places of cochlea via intracochlear electrodes in cochlear implantees with partial deafness
  Autor: Lorens A.
 • Praca: Surgical experience with Baha Attract
  Autorzy: Skarżyński H., Mrówka M., Skarżyński P.H., Olszewski Ł., Ratuszniak A.,
 • Praca: Apical electrical stimulation after deep electrode insertion in patients with partial deafness
  Autor: Lorens A.
 • Praca: Acoustic structure of voice in children with partial deafness (PD)
  Autor: Włodarczyk E.
 • Praca: Otoacoustic emissions in various degrees of partial deafness
  Autor: Jędrzejczak W.W.
 • Praca: Academic achievement of experienced CI children
  Autorzy: Zgoda M., Piotrowska A., Obrycka A., Lutek A., Lorens A., Skarżyński H.,
 • Praca: Application of a test measuring frequency modulation difference limen as a tool to assess processing of temporal ne structure information in cochlear implant patients
  Autorzy: Majchrzak A., Lorens A., Zgoda M., Putkiewicz J.,
 • Praca: Hearing Preservation Classification
  Autorzy: Skarżyński H., van de Heyning P., DeMin H., Li Y., Bo L., Caversaccio M., Rivas J.A., Rivas A., Raine C.H., Arauz S.L., Zernotti S.E., Manoj M., Kameswaran M., Sprinzl G., Zorowka P., Staecker H., Parnes L., Gavilán J., Lassaletta L., Green K., Usami S., Müller J., Atlas M., Rajan G., Godey B., Karltorp E., Yanov Y., Kuzovkov V., Adunka O., Buchman C., Baumgartner W., Gstöttner W., Hagen R., Skarżyński P.H., Lorens A.,
 • Praca: Hearing preservation after partial deafness cochlear implantation with cochlear Nucleus CI 422 electrode in children and adults with substantial residual hearing
  Autor: Matusiak M.,
 • Praca: Deep insertion– round window approach for hearing preservation surgery by using soft Deep insertion– round window approach for hearing preservation surgery by using sof
  Autor: Matusiak M.
 • Praca: Partial deafness CI in children (okrągły stół: New indications (structured round table))
  Autor: Skarżyński H.
 • Praca: Long term observation in patients with bone anchored hearing aids (Baha)
  Autorzy: Mrówka M., Skarżyński P.H., Porowski M., Olszewski Ł., Pastuszak A., Skarżyński H.,
 • Praca: Tonotopic organization of the primary auditory cortex
  Autor: Cieśla K.
 • Praca: Partial deafness – mapping tonotopy in the primary auditory cortex
  Autor: Cieśla K.
 • Praca: Expert tele tting mode for cochlear implant recipients
  Autor: Wąsowski A.
 • Praca: Usefulness of the „Auditory Skills Pro le” in evaluation of the auditory skills progres n patients with partial deafness after cochlear implantation
  Autorzy: Ćwiklińska J., Pankowska A., Lutek A., Barej A., Geremek – Samsonowicz A., Lorens A., Skarżyński H.,
 • Praca: Factors influencing the auditory development in early cochlear implanted children
  Autorzy: Obrycka A., Lorens A., Piotrowska A., Padilla J.L., Skarżyński H.,
 • Praca: Reduction of a risk of overstimulation in children after cochlear implantation
  Autorzy: Walkowiak A., Lorens A., Zgoda M., Wąsowski A., Skarżyński H., Obrycka A., Skarżyński P.H.,
 • Praca: Protocol for investigation of Nucleus tting software and remote assistant tting in postoperative care over implanted patients
  Autor: Skarżyński H.
 • Praca: Management of benign paroxysmal positional vertigo in patients after cochlear implantation surgery
  Autorzy: Pietrasik K., Tacikowska G., Sosna M., Zaleski M., Skarżyński P.H., Skarżyński H.,
 • Praca: Molecularly regulated neuroplasticity in childhood deafness treated with cochlear implantation – results of rst study
  Autor: Matusiak M.
 • Praca: Detection of partial deafness during hearing screening in school age children
  Autorzy: Piotrowska A., Skarżyński H., Kochanek K., Lorens A.,
 • Praca: Genetically determined hearing loss – perspectives and diagnostic capabilities
  Autorzy: Pollak A., Lechowicz U., Stawiński P., Podgórska A., Mueller-Malesińska M., Płoski R., Skarżyński H.,
 • Praca: Audiological prole of patients with the mutation m.A1555G
  Autorzy: Lechowicz U., Pollak A., Mueller-Malesińska M., Iwanicka-Pronicka K., Podgórska A., Korniszewski L., Skarżyński H., Płoski R.,
 • Praca: Whole-exome sequencing and linkage analysis to identify a novel N714H mutation in WFS1 gene associated with autosomal dominant hearing loss
  Autorzy: Pollak A., Lechowicz U., Podgórska A., Stawiński P., Ołdak M., Mueller-Malesińska M., Korniszewski L., Skarżyński H., Płoski R.,
 • Praca: Postlingual late-onset hearing loss as a m.3243A>G mutation phenotype
  Autorzy: Lechowicz U., Pollak A., Iwanicka-Pronicka K., Skorka A., Podgórska A., Mueller-Malesińska M., Skarżyński H., Płoski R.,
 • Praca: Electrical complementation end electric acoustic stimulation in younger children after partial deafness treatment
  Autorzy: Zgoda M., Lorens A., Lutek A., Putkiewicz-Aleksandrowicz J., Skarżyński H.,
 • Praca: Study of genetic background of hearing loss among group polish CI patients
  Autorzy: Lechowicz U., Pollak A., Podgórska A., Mueller-Malesińska M., Ołdak M., Korniszewski L., Skarżyński H., Płoski R.,
 • Praca: Bilateral hearing in pre-school children with cochlear implants
  Autorzy: Obrycka A., Piotrowska A., Lorens A., Zgoda M., Lutek A., Skarżyński H.,
 • Praca: Mental health and cochlear implantation in postlingually deafened adults
  Autor: Kobosko J.
 • Praca: Partial deafness treatment – 6 surgical steps – Video session
  Autor: Skarżyński P.H.,
 • Praca: Partial deafness treatment – 6 surgical steps – video session
  Autor: Mrówka M.
 • Praca: Bonebridge implantation – surgical procedure – video session
  Autorzy: Skarżyński H., Porowski M., Fronczak P., Wąsowski A.,
 • Praca: Hearing preservation in adult patients with Advanced Bionics Mid-Scala electrode implant
  Autorzy: Skarżyński H., Porowski M., Mrówka M., Olszewski Ł., Walkowiak A., Skarżyński P.H.,
 • Praca: Pre-operative CT assessment of candidates for the Bonebridge system
  Autor: Cieśla K.
 • Praca: Structure preservation in partial deafness cochlear implantation witch Nucleus CI422 in patients with substantial low frequency hearing
  Autor: Matusiak M.
 • Praca: Hearing preservation in partial deafness treatment
  Autorzy: Skarżyński H., Lorens A., Skarżyński P.H.,
 • Praca: The use of Vibrant Soundbridge with couplers in patients with conductive and mixed hearing loss
  Autorzy: Skarżyński H., Porowski M., Fronczak P., Skarżyński P.H.,
 • Praca: Direct round window stimulation with the Vibrant Soundbridge (MED-EL): 5-year experience using technique without fascia
  Autorzy: Skarżyński H., Porowski M., Fronczak P., Skarżyński P.H.,
 • Praca: Application of MED-EL Bonebridge in adult patients with congenital and acquired hearing loss – rst experiences
  Autor: Porowski M.
 • Praca: Results of conductive and mixed hearing loss treatment with vibroplasty couplers at the stapes head and footplate
  Autorzy: Olszewski Ł., Porowski M., Skarżyński P.H., Ratuszniak A., Skarżyński H.,
 • Praca: Development of hearing preservation surgical procedure for partial deafness treatment
  Autor: Skarżyński H.
 • Praca: Results with the new Cochlear CODACS system
  Autorzy: Olszewski Ł., Wąsowski A., Skarżyński P.H., Porowski M., Skarżyński H.,
 • Praca: Development of hearing preservation surgical procedure for partial deafness treatment
  Autor: Skarżyński H.
 • Praca: Teletting of cochlear implant patients in National Network of Teleaudiology
  Autor: Wąsowski A.
 • Praca: Upgrade from Auria to Harmony speech processors in postlingually deafened adults –audiological results
  Autorzy: Walkowiak A., Lorens A., Wąsowski A., Zgoda M., Piotrowska A., Skarżyński H.,
 • Praca: Testing working memory capacity in patients with cochlear implant
  Autor: Putkiewicz-Aleksandrowicz J.,
 • Praca: Auditory brainstem responses and auditory steady state responses in partial deafness patients
  Autor: Jędrzejczak W.W.
 • Praca: Assessment of auditory development in infants with use of questionnaires
  Autorzy: Serafin-Jóźwiak J., Piotrowska A., Lorens A., Obrycka A., Skarżyński H.,
 • Praca: Surgical Chellenges during electrode insertion in cochlear implants
  Autorzy: Mrówka M., Porowski M., Skarżyński H.,
 • Praca: School age hearing screening – pilot studies from countries around the world
  Autorzy: Skarżyński P.H., Olszewski Ł., Piłka A., Piotrowska A., Bruski Ł., Szuber D., Kralczyński L., Król B., Ludwikowski M., Danielewicz A., Skarżyński H.,
 • Praca: Whole-exome sequencing identi es POU3F4 p.Ala116fs mutation in two brothers with hearing loss
  Autorzy: Pollak A., Lechowicz U., Stawiński P., Podgórska A., Mueller-Malesińska M., Ołdak M., Korniszewski L., Skarżyński H., Płoski R.,
 • Praca: The fundamental frequency of voice in candidates for cochlear implantation depending on their age
  Autor: Włodarczyk E.
 • Praca: Auditory and non auditory responses in ABI children
  Autor: Lorens A.
 • Praca: Results after sequential bilateral auditory brainstem implantation
  Autorzy: Skarżyński H., Lorens A., Zgoda M.,
 • Praca: Fitting of the MED-EL Bonebridge system
  Autor: Ratuszniak A.
 • Praca: Evaluation of the effectiveness and ef ciency of the Cochlear Baha Attract system
  Autor: Ratuszniak A.
 • Praca: Cochlear implants’ complications
  Autorzy: Skarżyński H., Mrówka M., Porowski M.,
 • Praca: Baha in various acquired and congenital ear malformations in children
  Autorzy: Mrówka M., Skarżyński P.H., Porowski M., Ratuszniak A., Skarżyński H.,
 • Praca: Vestibular aspects in cochlear implant procedure
  Autorzy: Skarżyński P.H., Kelm M., Dąbrowska A., Tacikowska G., Sosna M., Matusiak M., Skarżyński H.,

Nazwa: ERS ISIAN 2014
Termin i miejsce: 22-26.06.2014, Amsterdam, Holandia

 • Praca: An anatomical comparison of conventional and facelift incisions for parotid surgery
  Autorzy: Dabrowska-Bien J., Łazęcka K., Skarżyński P.H.,
 • Praca: Effectiveness of Hydrodebrider in treatment of recurrent CRS and Samters triad
  Autorzy: Łazęcka K., Gwizdalska I., Skarżyński P.H., Mickielewicz O., Skarżyński H.,
 • Praca: Use of sinus surgery navigation systems in treatment of recurrent CRS with or without nasal polyps
  Autorzy: Łazęcka K., Gwizdalska I., Skarżyński P.H., Mickielewicz O., Skarżyński H.,

Nazwa: 13th Danube International Otorhinolaryngological Congress 2014 and ENT National Congress 2014
Termin i miejsce: 2-5.07.2014, Cluj-Napoca, Rumunia

 • Praca: The fMRI evaluation of brain tonotopic organization in Partial Deafness
  Autorzy: Rusiniak M., Cieśla K., Wolak T., Pluta A., Lewandowska M., Skarżyński P.H., Skarżyński H.,
 • Praca: Auditory attention deficits in dyslectic children – simultaneous ERP-fMRI examination of the specific Auditory Therapy outcome
  Autorzy: Rusiniak M., Lewandowska M., Wolak T., Milner R., Ganc G., Pluta A., Cieśla K., Skarżyński H.,
 • Praca: Surgical experience with BAHA Attract
  Autorzy: Skarżyński P.H., Pastuszak A., Król B.,
 • Praca: Hearing Preservation Classification
  Autorzy: Skarżyński P.H., Lorens A., Skarżyński H.,
 • Praca: School age hearing screening – pilot studies from countries around the world / Pilot Hearing Screening in School Age Children In Republic of Moldova
  Autorzy: Skarżyński P.H., Król B., Pawłowska D., Skarżyński H.,
 • Praca: Vestibular impairment after cochlear implantation in older adults population
  Autor: Sosna M.
 • Praca: Endoscopic sinus surgery – overview of clinical application
  Autor: Sosna M.
 • Praca: Direct Round Window Stimulation with the Vibrant Soundbridge: 6-year Experience using Technique without Fascia
  Autorzy: Sosna M., Skarżyński P.H.,
 • Praca: Audiometric results after stapedotomy with platinum prosthesis
  Autor: Skarżyński P.H.

Nazwa: Zdrowie 2014
Termin i miejsce: 19-21.07.2014, Aszchabad, Turkmenistan

 • Praca: Partial Deafness Treatment with the help of cochlear implants
  Autorzy: Skarżyński H., Skarżyński PH., Barylyak R.,
 • Praca: Hearing Screening in school-age children in Europe, Asia and Africa
  Autorzy: Skarżyński P.H., Piłka A., Skarżyński H., Pierzyńska I., Wołujewicz K.,

Nazwa: Collegium Oto-Rhino-Laryngologicum Amicitiae Sacrum Conference
Termin i miejsce: 24-28.08.2014. Istambuł, Turcja

 • Praca: Audiological and surgical outcomes after CODACS™ implantation procedure
  Autorzy: Skarżyński H., Wąsowski A.., Olszewski Ł., Skarżyński P.H.,

Nazwa: XLVI Zjazd Polskiego Towarzystwa Otorynolaryngologów Chirurgów Głowy i Szyi
Termin i miejsce: 3-6.09.2014, Bydgoszcz, Polska

 • Praca: Nowoczesna otochirurgia wyzwaniem XXI wieku
  Autor: Skarżyński H.
 • Praca: Nowoczesne technologie wspomagające słuch
  Autor: Skarżyński H.
 • Praca: Chirurgiczna rehabilitacja głosu w rowku głośni – Surgical rehabilitation of voice in sulcus vocalis
  Autorzy: Miaśkiewicz B., Szkiełkowska A.,
 • Praca: Badania przesiewowe w kierunku występowania choroby zatok i zapalenie zatok u pacjentów poddawanych allogenicznyej transplantacji szpiku kostnego – Doświadczenia jednego ośrodka – Screening in sinus diseases in patients after bone marrow transplantation
  Autorzy: Sokołowski J., Drozd–Sokołowska J.E., Balcerzak J., Niemczyk K., Jędrzejczak W.W.,
 • Praca: Badania przesiewowe słuchu u dzieci w wieku szkolnym w Europie, Azji Środkowej i w Afryce – Hearing screening in school age children in Europe, Central Asia and Africa
  Autorzy: Ludwikowski M., Skarżyński P.H., Piłka A., Barylyak R., Pierzyńska I., Wołujewicz K., Piotrowska A., Skarżyński H.
 • Praca: Możliwość zastosowania narzędzi telemedycyny w regionie śląskim, dla pacjentów z implantami ślimakowymi, w tym dla głuchoty częściowej
  Autorzy: Urban I., Skarżyński P.H.,
 • Praca: Profil pacjentów teleopieki, posiadających implant ślimakowym, w Opolskim Centrum Słuchu i Mowy Medincus
  Autorzy: Cudejko R., Skarżyński P.H., Bruski Ł.,
 • Praca: Krajowa Sieć Teleaudiologii – opieka pooperacyjna
  Autorzy: Łuszcz C., Skarżyński P.H., Bruski Ł., Olszewski Ł.,
 • Praca: Nowoczesne metody stymulacji w badaniach obiektywnych słuchu
  Autor: Kochanek K.,
 • Praca: Diagnoza i rehabilitacja zaburzeń przedsionkowych w przychodni telemedycznej Zachodniopomorskiego Centrum Słuchu i Mowy Medincus
  Autorzy: Kelm M., Dąbrowska A., Skarżyński P.H.,
 • Praca: Wyniki rehabilitacji pacjentów cierpiących na głuchotę prelingwalną po wszczepieniu implantu ślimakowego w grupie dzieci przedszkolnych
  Autorzy: Szuber D., Ossolińska M., Kwaśny-Czehak K., Skarżyński P.H., Ćwiklińska J., Lorens A., Skarżyński H.,
 • Praca: Uczestnicy panelu – Technologie genomowe w audiologii i otologii
  Autorzy: Ołdak M., Pollak A., Lechowicz U.,
 • Praca: Uczestnicy panelu – Nowe technologie teleinformatyczne. Telemedycyna w otologii i audiologii
  Autorzy: Obrycka A., Kochanek K., Ćwiklińska J., Lorens A.,
 • Praca: Przewodniczący sesji: WYBRANE PROBLEMY AUDIOLOGII
  Autorzy: Szkiełkowska A., Kochanek K.,

Nazwa: EAONO WORKSHOP / 7th Instructional Workshop of the European Academy of Otology and Neuro Otology
Termin i miejsce: 13-16.09.2014, Siena, Włochy

 • Praca: Organizacja kursu pt. NEW TREATMENT METHOD OF PARTIAL DEAFNESS
  Autor: Skarżyński H.,
 • Praca: Udział w sesji okrągłego stołu: C.I. HEARING PRESERVATION: TECHNICAL ISSUES
  Autor: Skarżyński H.,
 • Praca: Uczestnik
  Autor: Skarżyński H., Skarżyński P., Lorens A.,

Nazwa: 5th International Conference on Auditory Cortex
Termin i miejsce: 13-17.09.2014, Magdeburg, Niemcy

 • Praca: Mapping tonotopy in the deprived primary auditory cortex
  Autorzy: Wolak T., Cieśla K., Lewandowska M., Rusiniak M., Pluta A., Skarżyński P.H., Lorens A., Skarżyński H.,

Nazwa: WCMHD – World Congress on Mental Health and Deafness 2014
Termin i miejsce: 16-19.09.2014, Belfast, Wielka Brytania

 • Praca: Mental health and postlingually deaf adults cochlear implant users (praca wyróżniona)
  Autorzy: Kobosko J., Piłka E., Jędrzejczak W.W., Pankowska A., Skarżyński H.,
 • Praca: Udział w Komitecie Naukowym
  Autor: Kobosko J.
 • Praca: Post-traumatic stress, coping and depressiveness in mothers after their child’s deafness diagnosis in the long-term perspective
  Autor: Kobosko J.

Nazwa: Annual Assembly of the International Academy of Otorhinolaryngology – Head and Neck Surgery (IAO-HNS) and the National ENT Conference
Termin i miejsce: 25-27.09.2014, Tibilisi, Gruzja

 • Praca: Hearing impairment treatment with different types of middle ear implants
  Autorzy: Skarżyński H., Skarżyński P.H.,
 • Praca: Udział w spotkaniu członków International Academy of Otorhinolaryngology – Head and Neck Surgery (IAO-HNS)
  Autorzy: Skarżyński H., Skarżyński P.H.,

Nazwa: Wrocławska Jesień Laryngologiczna
Termin i miejsce: 26-27.09.2014, Wrocław, Polska

 • Praca: Wyniki stymulacji elektrycznej jąder słuchowych w pniu mózgu po wszczepieniu implantu pniowego (ABI)
  Autorzy: Skarżyński H., Lorens A., Behr R., Polak M.,

Nazwa: Konferencja dla osób z szumami usznymi i obniżoną tolerancją na dźwięki oraz ich Rodzin i Bliskich
Termin i miejsce: 27.09.2014, Kajetany, Polska

 • Praca: Współczesne możliwości zastosowania wszczepialnych protez słuchowych w leczeniu szumów usznych
  Autor: Fabijańska A.
 • Praca: Mechanizmy generacji szumów usznych w świetle najnowszych badań mózgu
  Autor: Lewandowska M.
 • Praca: Występowanie szumów usznych w różnych jednostkach chorobowych
  Autor: Niedziałek I.
 • Praca: Znaczenie współpracy lekarzy i psychologa w rehabilitacji pacjenta z szumami usznymi
  Autor: Karpiesz L.
 • Praca: Psychologiczne aspekty szumów usznych, aspekty wsparcia u osób z szumami usznymi
  Autor: Sarnicka I.
 • Praca: Neurofeedback – historia, zasada działania i zastosowanie
  Autor: Ganc M.
 • Praca: Neurofeedback wolnych pacjentów korowych jako jedna z metod terapii szumów usznych
  Autor: Milner R.
 • Praca: Okno metaboliczne – czyli czym jest protonowa spektroskopia rezonansu magnetycznego
  Autor: Wójcik J.

Nazwa: V Konferencja Naukowo-Szkoleniowa – Słucham, więc potrafię – Listening is I can Terapia audytywno-werbalna. Śpiewaj, tańcz, działaj
Termin i miejsce: 2-3.10.2014, Kajetany, Polska

 • Praca: Uczestnik
  Autorzy: Kobosko J., Ganc M., Jeruzalska M.,
 • Praca: Warsztaty
  Autorzy: Barej A., Lasocik M., Lorens A., Obrycka A., Pankowska A., Zgoda M., Jeruzalska M.,
 • Praca: Członek komitetu naukowego
  Autorzy: Barej A., Geremek-Samsonowicz A., Kochanek K., Lorens A., Obrycka A., Pankowska A.,

Nazwa: IX Krakowska Konferencja Młodych Uczonych
Termin i miejsce: 2-4.10.2014, Kraków, Polska

 • Praca: Analysis of the spectroscopy methods in HMRS technique of the human brain
  Autor: Wójcik J.

Nazwa: Hearing Preservation Workshop
Termin i miejsce: 2-4.10.2014, Tokyo, Japonia

 • Praca: Uczestnik / Udział na zaproszenie w dyskusji panelowej dotyczącej badań klinicznych PDT
  Autorzy: Lorens A., Piotrowska A., Skarżyński H.,
 • Praca: Expansion of the criteria for Electric-Acoustic Stimulation
  Autorzy: Lorens A., Skarżyński H.,
 • Praca: High frequency hearing loss in school-age children – prevalence and educational consequences
  Autorzy: Piotrowska A., Skarżyński H.,
 • Praca: Long-term Experiences of Hearing Preservation: Comparison Adults vs. Children
  Autor: Skarżyński H.,

Nazwa: XXVII Congress of the Union of the European Phoniatricians
Termin i miejsce: 2-5.10.2014, Moskwa, Rosja

 • Praca: Long-term follow up in injection laryngoplasty with hyaluronic acid (Results of surgical treatment in patients with sulcus vocalis)
  Autorzy: Miaśkiewicz B., Szkiełkowska A., Włodarczyk E., Skarżyński H.,
 • Praca: The Videostrobokymography In Phoniatric Practice
  Autorzy: Miaśkiewicz B., Szkiełkowska A., Włodarczyk E., Krasnodębska P., Skarżyński H.,

Nazwa: 3 Ogólnorosyjski Kongres Implantacji Ślimakowej z udziałem gości zagranicznych / Третий Всероссийский конгресс по слуховой имплантации
Termin i miejsce: 6- 7.10.2014, St. Petersburg, Rosja

 • Praca: Leczenie częściowej głuchoty przy wykorzystaniu długiej elektrody
  Autorzy: Skarżyński P.H., Skarżyński H.,
 • Praca: Skrining i możliwości wykorzystania telemedycyny – współpraca z krajami Afryki, Azji i Europy
  Autor: Skarżyński P.H.
 • Praca: Uczestnik
  Autorzy: Pankowska A., Skarżyński P.H., Zhuchko L.,
 • Praca: Ocena kompetencji językowej dzieci w wieku 6-10 lat korzystających z systemu implantu ślimakowego
  Autorzy: Pankowska A., Barej A., Geremek-Samsonowicz A.
 • Praca: Aspekty rehabilitacji pacjentów z różnego typu implantami słuchowymi
  Autorzy: Pankowska A., Geremek-Samsonowicz A., Barej A, Ćwiklińska J., Ratuszniak A., Olszewski Ł, Skarżyński H.,

Nazwa: 59 Internationaler Horgerateakustiker-Kongress
Termin i miejsce: 15-16.10.2014, Hannover, Niemcy

 • Praca: New couplers possible for middle ear implants – objectives, limitations and possibilities
  Autor: Skarżyński P.H.
 • Praca: Possibilities with FM system among hearing impairments users
  Autor: Skarżyński P.H.

Nazwa: 8th International Symposium on Objective Measures in Auditory Implants
Termin i miejsce: 15-18.10.2014, Toronto, Kanada

 • Praca: Recordings of acoustic evoked potentials directly from the different places of cochlea via intracochlear electrodes in cochlear implantees
  Autorzy: Lorens A. Polak M., Walkowiak A., Skarżyński H.,
 • Praca: Approaches to eliminate overstimulation in children after cochlear implantation
  Autorzy: Walkowiak A., Lorens A., Zgoda M., Wąsowski A., Skarżyński H., Obrycka A., Skarżyński P.H.,

Nazwa: IV OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA PEDAGOGICZNA z cyklu Dziecko ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w przedszkolu i szkole
Termin i miejsce: 16-17.10.2014, Bielsko-Biała, Polska

 • Praca: Częściowa głuchota – grupy pacjentów i aspekty rehabilitacji słuchu
  Autorzy: Pankowska A., Geremek-Samsonowicz A., Ćwiklińska J., Skarżyński H.,
 • Praca: Aktualne zagadnienia diagnostyki dzieci z wadą słuchu, rola i udział różnych specjalistów w diagnostyce i terapii
  Autorzy: Pankowska A., Geremek-Samsonowicz A.,

Nazwa: 9. Krajowa Konferencja na temat Elektroencefalografii
Termin i miejsce: 18.10.2014, Warszawa, Polska

 • Praca: Korelacje pomiędzy rytmem fal alfa i obrazem stanu czynnościowego struktur mózgowych– kontynuacja badań z zastosowaniem metod EEG i fMRI
  Autorzy: Rusiniak M., Lewandowska M., Wolak T., Pluta A., Milner R., Ganc M., Śliwa L., Skarżyński H.,

Nazwa: 50th National Congress of the South African Society of Otolaryngology, Head & Neck Surgery
Termin i miejsce: 18-21.10.2014, Kapsztad, RPA

 • Praca: Uczestnik
  Autor: Skarżyński H.
 • Praca: Acute Otitis Media and Effusions Challenging Ear Diseases
  Autorzy: Skarżyński P.H., Skarżyński H.,
 • Praca: Implantable Hearing Devices
  Autor: Skarżyński P.H.
 • Praca: Hearing Screening in School
  Autor: Skarżyński P.H.
 • Praca: Hearing Screening in School-Age Children: results from Africa, Asia and Europe
  Autor: Skarżyński P.H.

Nazwa: First Experience Review Meeting
Termin i miejsce: 21-22.10.2014, Göteborg, Szwecja

 • Praca: Baha Attract bone conduction system-review of the patients and evaluation of the first results in Poland
  Autor: Skarżyński P.H.

Nazwa: XXXVII Krajowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa „Problemy otolaryngologii dziecięcej w codziennej praktyce
Termin i miejsce: 23-25.10.2014, Lublin, Polska

 • Praca: Kierunki rozwoju teleaudiologii dziecięcej
  Autor: Kochanek K.,
 • Praca: Specyficzność częstotliwościowa ABR
  Autor: Kochanek K.
 • Praca: Podstawy tympanometrii szerokopasmowej
  Autorzy: Śliwa L., Kochanek K., Jędrzejczak WW.,
 • Praca: Implanty słuchowe u małych dzieci
  Autor: Skarżyński H.
 • Praca: Zastosowanie emisji otoakustycznych w badaniach małych dzieci
  Autor: Jędrzejczak W.W.
 • Praca: Współprzewodniczący sesji „Pod patronatem Komitetu Nauk Klinicznych Polskiej Akademii Nauk”
  Autorzy: Kochanek K., Skarżyński H.,
 • Praca: Wpływ wieku na wyniki testu rozdzielnousznego cyfrowego DDT
  Autorzy: Dajos-Krawczyńska K., Kochanek K., Piłka A., Biegun K., Jasińska J., Skarżyński H.,
 • Praca: Blaski i cienie nowoczesnych analiz genetycznych – wyzwania związane z interpretacją danych na przykładzie genu RAB40AL
  Autorzy: Ołdak M., Ścieżyńska A., Ruszkowska E., Pollak A., Kosińska J., Mueller-Malesińska M., Stawiński P., Płoski R.,
 • Praca: Rozwój słuchowy dzieci korzystających z implantu ślimakowego i dzieci korzystających z aparatów słuchowych
  Autorzy: Obrycka A., Lorens A., Piotrowska A., Skarżyński H.,
 • Praca: Osiągnięcia szkolne dzieci korzystających z implantu ślimakowego wszczepionego im przed ukończeniem 3 roku życia
  Autorzy: Zgoda M., Obrycka A., Putkiewicz-Aleksandrowicz J., Lorens A., Skarżyński H.,
 • Praca: Centralne (ośrodkowe) zaburzenia przetwarzania słuchowego – wieloetapowa diagnoza
  Autorzy: Skoczylas A., Kurkowski Z.M., Lewandowska M., Pluta A., Szkiełkowska A., Skarżyński H.,
 • Praca: Ocena przydatności obiektywnych metod badania słuchu u dzieci i młodzieży z zespołem Downa – badania wstępne
  Autorzy: Sienkiewicz K., Piłka A., Kochanek K.,
 • Praca: Ocena wpływu hałasu na występowanie szumów usznych u dzieci
  Autorzy: Raj-Koziak D., Niedziałek I., Fabijańska A., Kochanek K., Skarżyński H.,
 • Praca: Aktywny Trening Słuchowy w terapii centralnych zaburzeń przetwarzania słuchowego
  Autorzy: Rostkowska J., Geremek-Samsonowicz A.,
 • Praca: Porównanie wyników badań otoemisji akustycznych wykonywanych za pomocą różnych urządzeń
  Autorzy: Jędrzejczak W.W., Kasperczuk A., Piłka A., Piłka E., Kochanek K.,
 • Praca: Ocena powtarzalności badań audiometrycznych wykonywanych w szkołach i przedszkolach
  Autorzy: Dziedzic P., Piłka A., Kochanek K., Skarżyński H.,
 • Praca: Porównanie wyników automatycznych i ręcznych testów przesiewowych u dzieci w wieku szkolnym
  Autorzy: Piłka A., Ćwiertniewska J., Kochanek K.,
 • Praca: Ocena progu słyszenia metodą ABR z wykorzystaniem sygnału typu chirp
  Autorzy: Kruszyńska M., Piłka A., Kochanek K., Śliwa L., Skarżyński H.,
 • Praca: Od wysiękowego zapalenia ucha środkowego do perlaka
  Autor: Mrówka M.
 • Praca: Niedosłuch uwarunkowany genetycznie – możliwości i perspektywy wykorzystania technologii sekwencjonowania nowej generacji
  Autorzy: Pollak A., Lechowicz U., Podgórska A., Mueller-Malesińska M., Korniszewski L., Stawiński P., Ołdak M., Skarżyński H., Płoski R.,
 • Praca: Trudności językowe i szkolne u pacjenta 8-letniego z ośrodkowymi zaburzeniami przetwarzania słuchowego w aspekcie możliwych strategii rehabilitacyjnych. Studium przypadku
  Autorzy: Samsonowicz K., Skoczylas A., Fludra M., Geremek-Samsonowicz A.,
 • Praca: Wyniki terapii słuchowej u dzieci z zaburzeniami głosu
  Autorzy: Szkiełkowska A., Rosińska A., Kurkowski Z.M.,
 • Praca: Zaburzenia komunikacji werbalnej u dziecka z mutyzmem – studium przypadku
  Autorzy: Daszkowska M., Skoczylas A.,
 • Praca: Diagnostyka różnicowa w zaburzeniach rozwoju mowy u dziecka do 5 r.ż.
  Autorzy: Dunajska A., De Ines M., Szkiełkowska A.,
 • Praca: Możliwości komunikacyjne dzieci z częściową głuchotą
  Autorzy: Lorens A., Zgoda M., Skarżyński H.,

Nazwa: 4 Zastosowanie systemów rezonansu magnetycznego 3T „i więcej” w badaniach naukowych i w praktyce klinicznej
Termin i miejsce: 14-15.11.2014, Józefów, Polska

 • Praca: Lokalizacja obszarów generujących i modulujących przebieg fal alfa przy wykorzystaniu jednoczesnych rejestracji EEG / fMRI
  Autorzy: Rusiniak M., Wolak T., Lewandowska M., Pluta A., Cieśla K., Skarżyński H.,
 • Praca: Zastosowanie badanie MR wysokiej rozdzielczości w kwalifikacji do wszczepienia implantu ślimakowego
  Autorzy: Furmanek M., Walecki J., Skarżyński H.,
 • Praca: Studia fMRI: myślący mózg
  Autorzy: Łoza B., Andrysiak R., Wolak T.,

Nazwa: 4th CI Surgical Foundation Course
Termin i miejsce: 24-25.1.2014, Kajetany, Polska

 • Praca: Członek komitetu naukowego
  Autorzy: Obrycka A., Skarżyński H., Lorens A., Mrówka M., Matusiak M., Skarżyński P.H., PŁawski K., Wanatowska O., WoŁujewicz K., Bruski Ł., Czerwińska E., Omen D.,
 • Praca: Cochlear Implants: Qualifcation Process
  Autor: Lorens A.,
 • Praca: Medical and Surgical Candidacy Considerations: Outcome Prediction
  Autor: Lorens A.,
 • Praca: Round Table Discussion: • Special considerations in Bilateral CI surgery
  Autor: Obrycka A.,
 • Praca: Round Table Discussion: Surgical Challenges during electrode insertion
  Autor: Mrówka M.,
 • Praca: Live CI surgeries
  Autorzy: Skarżyński H., & team
 • Praca: Mastoidectomy presentation and/or demonstration
  Autor: Mrówka M.
 • Praca: Posterior Tympanotomy presentation/demonstration
  Autor: Mrówka M.
 • Praca: Temporal Bone Presentation: Cochleostomy and Round Window approaches
  Autor: Mrówka M.
 • Praca: CI24RE with Contour Advance Electrode Array InsertionDemonstration
  Autor: Mrówka M.
 • Praca: CI422 Slim Straight Electrode Array Insertion Demonstration
  Autor: Mrówka M.
 • Praca: Individual assessment of each delegate’s surgical skills
  Autor: Skarżyński H.

Nazwa: V Europejskie Forum Marketingu Instytucji Naukowych i Badawczych
Termin i miejsce: 20-21.11.2014, Warszawa, Polska

 • Praca: Uczestnik
  Autorzy: Korneluk R., Szczygielska A., Kaczyńska B.,

2013

Nazwa: I Międzynarodowa konferencja naukowo – szkoleniowa „Edukacja nauka i przedsiębiorczość w ochronie zdrowia”
Termin i miejsce: 17.01.2013, Suwałki, Polska

 • Praca: Innowacyjne działania naukowe, dydaktyczne i organizacyjne na przykładzie Światowego Centrum Słuchu Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu
  Autor: Śliwa L.

Nazwa: Ogólnopolska Konferencja Naukowa Koła Logopedów i Audiologów UMCS – „Zaburzenia słuchu wyzwaniem dla współczesnej nauki”
Termin i miejsce: 18-19.01.2013, Lubin, Polska

 • Praca: Rola muzyki w rozwoju drogi słuchowej
  Autor: Skarżyński H.
 • Praca: Diagnostyka audiologiczna wieku rozwojowego
  Autor: Kochanek K.

Nazwa: Ukraińsko-Polskiej Konferencja pt. Nowoczesna Diagnostyka, leczenie i rehabilitacja pacjentów z wadami słuchu w Łucku / УКРАЇНО-ПОЛЬСЬКА НАУКОВО-ПРАКТИЧНАЇ КОНФЕРЕНЦІЯ -Сучасні можливості діагностики, лікування та реабілітації пацієнтів з порушенням слуху
Termin i miejsce: 21-22.01.2013, Łuck, Ukraina

 • Praca: Leczenie częściowej głuchoty
  Autor: Skarżyński P.H.
 • Praca: Możliwości telemedycyny w diagnozowaniu i rehabilitacji pacjentów z wadami słuchu
  Autor: Skarżyński P.H.
 • Praca: Chirurgiczne leczenie chorób ucha środkowego
  Autor: Barylyak R.
 • Praca: Ustawienie procesora mowy u pacjentów po implantacji ślimakowej
  Autor: Majchrzak A.
 • Praca: Obiektywne badania – progi złożonych potencjałów wywołanych ECAP oraz odruchy mięśnia strzemiączkowego (eSRT) w ustawieniu systemu implantu
  Autor: Walkowiak A.
 • Praca: Współczesne osiągnięcia w leczeniu szumów usznych / СОВРЕМЕННЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ В ЛЕЧЕНИИ УШНЫХ ШУМОВ
  Autor: Karpiesz L.
 • Praca: Rehabilitacji dzieci po wszczepieniu implantu ślimakowego.
  Autor: Pankowska A.

Nazwa: Kirgisko-Polsko konferencja otorynolaryngologiczna „Aktualne problemy w otorynolaryngologii w Kirgistanie
Termin i miejsce: 30.01-2.02.2013, Biszkek, Kirgistan

 • Praca: Leczenie częściowej głuchoty (PDT) oraz Badania przesiewowe słuchu wśród dzieci w wieku szkolnym – wyniki badań przesiewowych w Biszkeku / Лечение частичной глухоты
  Autor: Skarżyński P.H.
 • Praca: System implantu ślimakowego. Proces leczenia i rehabilitacji po wszczepieniu implantu ślimakowego / Система кохлеарной имплантации. Процесс лечения и реабилитации после кохлеарной имплантации
  Autor: Majchrzak A.
 • Praca: Leczenie otosklerozy – chirurgiczne możliwości rekonstrukcji uszu
  Autor: Barylyak R.

Nazwa: 14 Międzynarodowe warsztaty szkoleniowe Window Approach Workshop WAW
Termin: 11-12.02.2013, Kajetany, Poland

 • Organizacja kursu – Skarżyński H.
 • Praca: Auditory training after PDT – special consideration
  Autor: Solnica J.

Nazwa: Polsko-Ubzecka konferencja „Aktualne problemy otorynolaryngologii”
Termin: 13.02.2013

 • Praca: Współczesne metody leczenia szumów usznych
  Autor: Karpiesz L.
 • Praca: Leczenie częściowej głuchoty
  Autor: Skarżyński P.H.

Nazwa: Polsko-Ubzecka konferencja „Aktualne problemy otorynolaryngologii” / Польско-Узбецка научная конференция
Termin i miejsce: 13.02.2013, Kajetany, Polska

 • Praca: Диагностика и план терапии пациентов после кохлеарной имплантации
  Autor: Pankowska A.

Nazwa: 5th international course in the endoscopic sinus surgery (20-22 II, Kajetany, Poland)
Termin i miejsce: 20-22.02.2013, Kajetany, Polska
Rada naukowa: Skarżyński H., Gwizdalska I., Łazęcka K., Mickielewicz A., Osmólski R., Skarżyński P.H.,

Nazwa: 36th Association for Research in Otolaryngology Midwinter Meeting
Termin: 16-20.02.2013, Baltimore, Maryland, USA

 • Praca: Time–frequency analysis of transiently evoked otoacoustic emissions measured with different acquisition protocols
  Autorzy: Jędrzejczak W.W., Bell A., Kochanek K., Skarżyński P.H., Skarżyński H.

Nazwa: II Konferencja – Problemy laryngologiczne w praktyce lekarskiej
Termin: 2-3.03.2013, Kraków, Polska

 • Praca: Współczesne możliwości leczenia częściowej głuchoty przy pomocy różnych typów implantów słuchowych
  Autor: Skarżyński H.

Nazwa: IV Ogólnopolski Zjazd Pediatrycznego Forum Profilaktyki Chorób Cywilizacyjnych
Termin: 8-9.03.2013 Łódź, Polska

 • Praca: European Consensus on Hearing, Vision and Speech screening in preschool and school age children
  Autorzy: Skarżyński H., Piotrowska A., Kochanek K.,

Nazwa: OTORYNOLARYNGOLOGIA X Konferencja Naukowo-Szkoleniowa V Konferencja Polskiego Towarzystwa Audiologicznego i Foniatrycznego
Termin i miejsce: 7-8.03.2013, Łódź, Polska
Komitet naukowy: Kochanek K., Skarżyński H., Szkiełkowska A.,

 • Praca: Wzorce bioelektrycznej spoczynkowej aktywności mózgu osób z szumami usznymi – wyniki wstępne
  Autorzy: Ganc M., Lewandowska M., Milner R., Niedziałek I., Karpiesz L., Skarżyński H.,
 • Praca: Ośrodkowe zaburzenia słuchu – dysfunkcje słuchowe czy poznawcze? – Weryfikacja na podstawie wyników ilościowej analizy EEG (QEEG)
  Autorzy: Milner R., Lewandowska M., Ganc M., Czajka N., Kurkowski M., Kochanek K., Skarżyński H.,
 • Praca: Behawioralne i elektrofizjologiczne korelaty opracowywania informacji słuchowej w dysleksji rozwojowej
  Autorzy: Lewandowska M., Milner R., Ganc M., Włodarczyk E., Pluta A., Rusiniak M.,
  Wolak T., Skarżyński H.,
 • Praca: Współczesne wskazania do implantów słuchowych u dzieci
  Autor: Piotrowska A.
 • Praca: Czynniki ryzyka szumów usznych u dzieci
  Autorzy: Raj-Koziak D., Skarżyński H., Kochanek K., Fabijańska A.,
 • Praca: Przypadki oczopląsu pionowego do dołu – wpływ fiksacji
  Autorzy: Tacikowska G., Pietrasik K.,
 • Praca: Laryngoplastyka iniekcyjna jako alternatywna metoda rehabilitacji głosu
  w praktyce foniatrycznej
  Autorzy: Miaśkiewicz B., Szkiełkowska A.,
 • Praca: Emisje otoakustyczne – nowe możliwości
  Autor: Jędrzejczak W. W.
 • Praca: Stan zdrowia psychicznego i samoocena a efektywność treningu słuchowego u ogłuchłych osób dorosłych korzystających z implantu ślimakowego
  Autorzy: Kobosko J., Rostkowska J., Geremek-Samsonowicz A., Skarżyński H.,
 • Praca: Ocena rozwoju słuchowego małego dziecka z wykorzystaniem badań kwestionariuszowych
  Autorzy: Serafin-Jóźwiak J., Piotrowska A., Lorens A., Obrycka A., Skarżyński H.,
 • Praca: Funkcjonalny rezonans magnetyczny (FMRI) w ocenie funkcji pierwotnej kory słuchowej: leczenie częściowej głuchoty
  Autorzy: Skarżyński P.H., Wolak T., Kochanek K., Rusiniak M., Pluta A., Lewandowska M., Skarżyński H.,
 • Praca: Pilotażowy program badań przesiewowych słuchu w Tadżykistanie wśród dzieci pierwszej klasy szkoły podstawowej (7‑8 lat)
  Autorzy: Skarżyński P.H., Ludwikowski M., Kochanek K., Skarżyński H., Piłka A., Barylyak R., Karpiesz L., Pierzyńska I., Wołujewicz K.,
 • Praca: Telemedyczne rozwiązania w diagnostyce, leczeniu i rehabilitacji pacjentów po wszczepieniu implantów ślimakowych (leczenie częściowej głuchoty)
  Autorzy: Skarżyński P.H., Wąsowski A., Skarżyński H., Bruski Ł., Pierzyńska I.,

Nazwa: Wyzwania Deaf Studies w Polsce – PZG Łódź
Termin: 9.03.2013, Łódź

 • Praca: Rodzice dzieci głuchych jako obszar zainteresowania Deaf Studies
  Autor: Kobosko J.

Nazwa: X Zjazd Otolaryngologów Wojskowych
Termin: 14-16.03.2013, Szczyrk, Polska

 • Praca: Funkcjonalny rezonans magnetyczny f(MRI) w ocenie funkcji pierwotnej kory słuchowej: leczenie częściowej głuchoty
  Autorzy: Skarżyński P.H., Wolak T., Kochanek K.,. Rusiniak M., Pluta A., Lewandowska M., Skarżyński H.,

Nazwa: Cochlear Advisory Meeting
Termin: 17-19.03.2013, Belgia, Mechelen

 • Praca: 15 year experience with hearing preservation and over decade achivements with Partial Deafness Treatment (PDT)
  Autorzy: Skarżyński H., Lorens A , Piotrowska A, Skarżyński P.H., Matusiak M.

Nazwa: Konferencja Mołdawsko-Polska pt. „Współczesne problemy leczenia i rehabilitacji słuchu”
Termin: 28-29.03.2013, Mołdawia, Kiszyniów

 • Praca: Możliwości telemedycyny w diagnostyce, leczeniu i rehabilitacji pacjentów z częściową głuchotą
  Autorzy: Pierzyńska I., Skarżyński P.H., Skarżyński H., Wąsowski A., Kamyk P.,
 • Praca: Badania przesiewowe słuchu wśród dzieci w wieku szkolnym – wyniki badań przesiewowych w Biszkek
  Autorzy: Skarżyński P.H., Skarżyński H.,
 • Praca: Wyniki badań przesiewowych w Polsce i wyniki programu pilotażowego w Kiszyniowie
  Autorzy: Skarżyński P.H., Piłka A., Ludwikowski M., Wołujewicz K., Pierzyńska I., Kochanek K.,
 • Praca: Leczenie częściowej głuchoty (PDT)
  Autorzy: Skarżyński P.H., Skarżyński H.

Nazwa: XVIII Dni Otolaryngologii Dziecięcej
Termin: 23-25.03.2013, Łódź, Polska

 • Praca: Trudności w oznaczeniu progu słyszenia dla 500 Hz za pomocą słuchowych potencjałów wywołanych pnia mózgu
  Autor: Kochanek K.
 • Praca: The use of tele-medicine and eHealth tools in diagnostics, treatment and rehabilitation in patients after cochlear implantation
  Autorzy: Skarżyński P.H., Wąsowski A., Skarżyński H., Bruski Ł., Pierzyńska I.,

Nazwa: The Vestibular System- clinical and scientific update
Termin: 3-6.04.2013, Włochy, Siena

 • Praca: Vestibular aspects in cochlear implant procedure
  Autorzy: Skarżyński H., Tacikowska G., Skarżyński P.H., Matusiak M., Porowski M., Mrówka M., Kelm M., Dąbrowska A.,

Nazwa: Audiology Now
Termin: 3-6.04.2013, USA, Anheim

 • Praca: Nationwide Network of Teleaudiology in Postoperative Care Over Implanted Patients in Poland
  Autorzy: Skarżyński P.H., Wąsowski A., Skarżyński H., Olszewski Ł., Walkowiak A.,Lorens A., Zgoda M., Bruski L., Sulich R.
 • Praca: Partial Deafness Treatment: Longitudinal Results
  Autorzy: Skarżyński H., Lorens A., Olszewski Ł., Skarżyński P.H.

Nazwa: Med-e-Tel
Termin: 9-12.04.2013, Luksemburg

 • Praca: National network of teleaudiology in clinical practice for cochlear implant patients
  Autorzy: Wąsowski A., Skarżyński H., Bruski Ł., Lorens A., Obrycka A., Skarżyński P.H.

Nazwa: 40-th Congress of Neurotology & Equilibriometric Society (NES)
Termin: 19-20.04.2013, Bydgoszcz, Polska

 • Praca: Vertigo in implants patients
  Autorzy: Tacikowska G., Pietrasik K., Serafin J., Skarżyński H.,
 • Praca: Vestibular aspects in cochlear implant procedure
  Autorzy: Skarżyński H., Tacikowska G., Skarżyński P.H., Matusiak M., Porowski M., Mrówka M., Kelm M., Dąbrowska A.,
 • Praca: Diagnostic and rehabilitation of vestibular disorders based on telemedical outpatient clinic – West Pomeranian Center of Hearing and Speech Medincus / Proces diagnozy i plan rehabilitacji zawrotów głowy i zaburzeń równowagi w Zachodniopomorskim Centrum Słuchu i Mowy
  Autorzy: Kelm M., Dąbrowska A., Skarżyński P.H.,

Nazwa: 2nd Meeting of European Academy of ORL-HNS and CE ORL-HNS
Termin: 27-30.04.2013, Francja, Nicea

 • Praca: Prowadzenie kursów instruktażowych pt: Meet the Experts: Difficult situation in ear surgery Cochlear implant in partial deafness treatment
  Autor: Skarżyński H.
 • Praca: CI in partial deafness
  Autorzy: Skarżyński P.H., Skarżyński H.,

Nazwa: 9th Warsaw International Medical Congress for Young Scientists
Termin: 9-12.05.2013, Warszawa, Polska

 • Praca: Results of the Pilot Hearing Screening Program among 1st graders in primary schools in Dushanbe, Tajikistan
  Autorzy: Świerniak W. Opiekun pracy: P.H.Skarżyński
 • Praca: Perinatal risk factors as a cause of deafness among cochlear implants patients
  Autorzy: Osińska K., Król B., Skarżyński P.H.,
 • Praca: Waardenburg Syndrome; results evaluation of cochlear implantation
  Autorzy: Panasiewicz A., Tomanek E., Skarżyński P.H.,
 • Praca: Usher Syndrome: analysis of patients subjected to cochlear implantation
  Autorzy: Tomanek E., Panasiewicz A., Król B., Skarżyński P.H.,

Nazwa: X Jubileuszowy Zjazd Medycyny Rodzinnej
Termin: 9-11.05.2013, Wrocław, Polska

 • Praca: Interdyscyplinarność podstawą sukcesu w medycynie
  Autor: Skarżyński H.,
 • Praca: przewodniczącym Sesji „Telemedycyna”
  Autor: Skarżyński H.,
 • Praca: Telerehabilitacja narządu słuchu
  Autor: Skarżyński H.,

Nazwa: II Zjazd Ogólnopolskiej Między poradnianej grupy Szkoleniowej Neuroterapeutów „Alfa” Polskiego Towarzystwa Neuroterapii w Krakowie
Termin i miejsce: 10.05.2013, Kraków, Polska

 • Praca: Uczestnik konferencji
  Autor: Ganc M.,

Nazwa: 60th National Congress of the Portuguese Society of Otorhinolaryngology
Termin: 15-18.05.2013 Portugalia, Oporto

 • Praca: Partial Deafness Treatment – 15 year experience with hearing preservation surgery and its implications
  Autor: Skarżyński P.H.,

Nazwa: IV Konferencja Naukowo-Szkoleniowa „Słucham, więc potrafię” – „Listening is I can”
Termin: 16-17.05.2013 Kajetany, Polska

 • Praca: Uczestnik konferencji oraz prowadzenie warsztatów „Wsparcie psychiczne rodziców a rola terapeuty mowy”
  Autor: Kobosko J.,
 • Praca: Rehabilitacja metodą audytywno-werbalną
  Autor: Pankowska A.,

Nazwa: Pedagogika specjalna – oblicza przemian – dyskursy pedagogiki specjalnej
Termin: 22-24.05.2013 Polska, Sopot

 • Praca: Uwaga! Sposób na sukces
  Autor: Mularzuk M.,

Nazwa: 11th European Symposium on Paediatric Cochlear Implantation (ESPCI)
Termin: 21-26.05.2013, Turcja, Stambuł

 • Praca: Functional magnetic resonance imaging of tonotopic organization of the primary auditory cortex
  Autorzy: Cieśla K., Wolak T., Lorens A., Lewandowska M., Pluta A., Rusiniak M., Milner R., Skarżyński H.,
 • Praca: Deep insertion– round window approach by using SRA electrode
  Autorzy: Skarżyński H., Matusiak M., Lorens A., Skarzyński P.H.,
 • Praca: Application of Adaptive Auditory Speech Test (AAST) for speech perception performance and listening effort estimation in CI children
  Autorzy: Lorens A., Coninx F., Kramer S., Piotrowska A., Skarżyński H.,
 • Praca: BAHA application in single sided deafness (SSD) in children
  Autorzy: Mrówka M., Piotrowska A., Skarżyński H., Porowski M., Olszewski L., Skarżyński P.H.,
 • Praca: Panel D: Assessment of Quality of Life, praca pt. Subjective experiences of illness and the treatment in Partial Deafness
  Autorzy: Obrycka A., Lorens A., Padilla J.L., Skarżyński H.,
 • Praca: Minimal hearing loss in school age children – prevalence and consequences
  Autor: Piotrowska A.,
 • Praca: Assessment of auditory development in infants with partial deafness. 3. Partial Deafness Treatment in Childre
  Autor: Piotrowska A.,
 • Praca: Hearing preservation after cochlear implantation with new Med-El FLEX28 electrode
  Autorzy: Olszewski Ł., Skarżyński P.H., Skarżyński H., Porowski M., Mrówka M., Lorens A., Piłka A., Dziendziel B.,
 • Praca: Stimulation of the round window membranę by Vibrant Soundbridge without interposition of the fascia – surgical implications
  Autorzy: Skarżyński H., Porowski M., Olszewski Ł., Skarżyński P.H.,
 • Praca: Long Term Results of Partial Deafness Treatment
  Autor: Skarżyński H.,
 • Praca: Electrode Designs for Optimal Stimulation
  Autor: Skarżyński P.H.,
 • Praca: Clinical Care Model for CI Programming
  Autor: Skarżyński P.H.,
 • Praca: Speech processor upgrade in CII/HiRes90k users
  Autorzy: Walkowiak A., Lorens A., Wasowski A., Zgoda M., Piotrowska A., Skarżyński H.
 • Praca: Approaches to eliminate overstimulation in children after cochlear implantation
  Autorzy: Walkowiak A., Lorens A., Zgoda M., Wąsowski A., Obrycka A., Skarżyński P.H., Skarżyński H.,
 • Praca: Objective Measurements in Cochlear Implant Fitting in Children
  Autorzy: Walkowiak A., Lorens A., Polak M., Kostek B., Obrycka A., Wasowski A., Skarżyński H.,
 • Praca: The impact of cochlear implantation on the school life of the patient in PDCI children
  Autorzy: Walkowiak A., Zgoda M., Lorens A., Wojewodzka D., Skarzynski H.,
 • Praca: National Network of Teleaudiology for Paediatric Cochlear Implant Recipients
  Autorzy: Wąsowski A., Skarżyński H., Obrycka A., Walkowiak A., Lorens A., Skarżyński P., Bruski Ł.,
 • Praca: Expert telefitting mode for cochlear implant recipients
  Autorzy: Wąsowski A., Obrycka A., Walkowiak A., Skarżyński H., Bruski Ł., Skarżyński P.H.,
 • Praca: Long term results in partients with hearing loss, using Bone Anchored Hearing Aids (BAHA)
  Autorzy: Mrówka M., Skarżyński H., Porowski M., Skarżyński P.H.,
 • Praca: Partial Deafness Treamtent in Children
  Autorzy: Piotrowska A., Skarżyński H., Lorens A., Skarżyński P.H.,
 • Praca: Hearing Preservation Surgery
  Autorzy: Ozuer M., Roland P., Skarżyński P.H., Bozorg A., Klenzner T., Gantz B., Majdani O., Karatas E.,
 • Praca: SRA Clinical Stury in adults – results after 36 months follow up
  Autorzy: Skarżyński H., Matusiak M., Lorens A., Piotrowska A., Skarżyński P.H.,
 • Praca: Functional magnetic resonance imaging in children with partial deafness
  Autorzy: Cieśla K., Skarżyński H., Wolak T., Lewandowska M., Rusiniak M., Pluta A., Skarżyński P.H.,
 • Praca: Direction Round Window Stimulation with the Med.-El Vibrant Soundbridge
  Autorzy: Olszewski Ł., Skarżyński H., Skarżyński P.H., Piotrowska A., Lorens A., Porowski M.,
 • Praca: Application of Med.-El Bonebridge in adult patients with congenital and acquired hearing loss – first experiences
  Autorzy: Skarżyński H., Porowski M., Olszewski Ł., Skarżyński P.H., Mrówka M.,
 • Praca: Results of SRA Nucelus Freedom CI in population of children with functional residual hearing
  Autorzy: Skarżyński H., Matusiak M., Mrówka M., Porowski M., Skarżyński P.H., Olszewski Ł.,
 • Praca: Hearing loss treatment in various acquired and congenital ear malformations with the use of Bone Anchored Hearing Aids (BAHA) in children
  Autorzy: Mrówka M., Skarżyński H., Porowski M., Skarżyński P.H.,
 • Praca: Hearing Preservation Classification
  Autorzy: Skarżyński H., Lorens A., Skarżyński P.H.,
 • Praca: Approaches to elminate overstimulation in children after cochlear implantation
  Autorzy: Walkowiak A., Lorens A., Zgoda M., Wąsowski A., Obrycka A., Skarżyński P.H., Skarżyński H.,
 • Praca: Round Table D: Outcomes of Delayed CI In Prelingual Hearing Loss, praca pt. Outcomes of Delayed CI in Children with Partial Deafness
  Autorzy: Obrycka A., Lorens A., Piotrowska A., Skarżyński H.,
 • Praca: Factors influencing the auditory development in cochlear implanted children
  Autorzy: Obrycka A., Lorens A., Piotrowska A., Padilla J.L., Skarzynski H.,
 • Praca: Expert telefitting mode for cochlear implant recipients
  Autorzy: Wasowski A., Obrycka A., Walkowiak A., Skarzynski H., Bruski Ł., Skarzynski P.H.,
 • Praca: National Network of Teleaudiology for Paediatric Cochlear Implant Recipients
  Autorzy: Wasowski A., Skarżyński H., Obrycka A., Walkowiak A., Lorens A., Skarżyński P.H., Bruski Ł.,
 • Praca: Bilateral hearing in pre-school children with cochlear implants
  Autorzy: Obrycka A., Piotrowska A., Lorens A., Zgoda M., Lutek A., Skarżyński H.,
 • Praca: Assessment of auditory development in infants with partial deafness
  Autorzy: Piotrowska A., Serafin-Jóźwiak J., Lorens A., Obrycka A., Skarzynski H.,
 • Praca: Patterns of bioelectrical resting activity in tinnitus – preliminary results
  Autorzy: Cieśla K., Lewandowska M., Ganc M., Milner R., Niedziałek I., Karpiesz L., Skarżyński H.,

Nazwa: 20th IFOS World Congress
Termin: 31.05- 5.06.2013, Korea, Seul

 • Praca: Overlap versus non overlap in partial deafness treatment with deep electrode insertion
  Autorzy: Lorens A., Zgoda M., Polak M., Skarżyńśki H., Piotrowska A., Skarżyński P.H.,
 • Praca: Hearing preservation classification
  Autorzy: Skarżyńśki H., Van de Heyning P., Demin H., Rivas J.A., Raine C.C., Arauz S.L., Zernotti M., Manoj M., Kameswaran M., Sprinzl G., Staecker H., Parnes L., Usami S.I., Mueller J., Godey B., Karltorp E., Adunka O., Baumgartner W.D., Gstoettner W., Lorens A.,
 • Praca: Longitudinal study of pure-tone thresholds after partial deafness treatment
  Autorzy: Skarżyński H., Lorens A., Piotrowska A., Polak M.,
 • Praca: Specific language impairment (sli) and central auditory processing disorders
  Autorzy: Włodarczyk E., Szkiełkowska A., Skarżyński H.,
 • Praca: Quality of voice after augmentation of hyaluronic acid to the vocal fold
  Autorzy: Szkiełkowska A., Miaśkiewicz B., Remacle M., Krasnodębska P., Skarżyński H.,
 • Praca: Videostrobokymography of the vocal fold in cases of reinke edema
  Autorzy: Szkiełkowska A., Krasnodębska P., Miaśkiewicz B., Skarżyński H.,
 • Praca: Detection of partial deafness in school age children by means of otoacoustic emissions
  Autorzy: Jędrzejczak W.W., Piotrowska A., Skarżyński P. H., Kochanek K., Skarżyński H.,
 • Praca: European consensus statement on hearing screening of pre-school and school-age children
  Autorzy: Skarżyński H., Piotrowska A, Kamyk P., Kochanek K., Skarżyński P.H., Jędrzejczak W.W.,
 • Praca: Minimal hearing loss in school age children – prevalence and consequences
  Autorzy: Piotrowska A., Piłka A., Tarczyński K., Zapert A., Danielewicz A., Ludwikowski M., Skarżyński H., Jędrzejczak W.W.,
 • Praca: Hearing loss treatment in various acquired and congenital ear malformations with the use of bone anchored hearing aids (BAHA)
  Autorzy: Mrówka M., Skarżyński H., Skarżyński P.H.,
 • Praca: Speech perception outcomes with the new nucleus ci422 25mm straight array
  Autorzy: Skarżyński H., Lorens A., Matusiak M., Porowski M., Skarżyński P.H., James Ch.,
 • Praca: Partial deafness treatment using flex 28 med-el electrode – results
  Autorzy: Sakrżyński H., Lorens A., Skarżyński P.H., Olszewski Ł., Piotrowska A., Matusiak M., Porowski M., Mrówka M.,
 • Praca: Videostrobokymography of the Vocal fold in cases of reinke edema
  Autorzy: Szkiełkowska A. , Krasnodębska P., Miaskiewicz B., Skarżyński P.H.,
 • Praca: Quality of Voice after Augmentation of Hyaluronic Acid to the Vocal Fold
  Autorzy: Szkiełkowska A., Miaśkiewicz B.Remacle., Krasnodębska P., Skarżyński P. H.,
 • Praca: Nationwide Network of Teleaudiology in Clinical Practice for Cochlear Implant Parients
  Autorzy: A. Wąsowski, H. Skarżyński, A. Lorens, A. Obrycka, A. Walkowiak, Ł. Bruski, P.H. Skarżyński
 • Praca: Hearing Screening in School Age Children
  Autor: Skarżyński P.H.,
 • Praca: Direct Round Window Stimulation without Fascia in Vibrant Soundbridge Surgery
  Autor: Skarżyński P.H.,
 • Praca: Hearing Screening in School Age Children – European Consensus Statement and results over the World
  Autor: Skarżyński P.H.,
 • Praca: Validation of the LittlEARS Auditory Questionnaire in Polish Cochlear Implanted Children
  Autorzy: Obrycka A., Padilla JL., Lorens A., Piotrowska A., Skarżyński H.,

Nazwa: VIII Konferencja Sekcji Audiologicznej i Sekcji Foniatrycznej Polskiego Towarzystwa Otorynolaryngologów-Chirurgów Głowy i Szyi
Termin: 5-7.06.2013, Łódź, Polska

 • Praca: Interdyscyplinarność w medycynie / Interdisciplinary nature of medicine
  Autor: Skarżyński H.,
 • Praca: Badanie kimograficzne w ocenie zaburzeń głosu – prezentacja przypadków Kimography in the evaluation of voice disorders – case studies
  Autor: Miaśkiewicz B.,
 • Praca: Kryteria oceny czynności nadgłośniowej krtani i gardła podczas tworzenia głosu Criteria for evaluation supraglottal activities of larynx end pharynx during phonation
  Autorzy: Kazanecka E., Wrońska A., Kurowska-Janecka A., Szkiełkowska A.
 • Praca: Błędy w progowych badaniach za pomocą słuchowych potencjałów wywo łanych pnia mózgu Errors in ABR method used for hearing threshold evaluation
  Autor: Kochanek K.,
 • Praca: Pilotażowe badania przesiewowe słuchu u uczniów szkół podstawowych w Tadżykistanie, Kirgistanie i Mołdawii Pilot hearing screening in school age children in Tajikistan, Kyrgyzstan and Moldova
  Autorzy: Ludwikowski M., Skarżyński P.H., Skarżyński H., Piłka A., Barylyak R., Pierzyńska I., Wołujewicz K.
 • Praca: Emisje otoakustyczne wywołane przez bodźce typu „chirp” Otoacoustic emissions evoked by chirps
  Autorzy: Jędrzejczak W.W., Kochanek K., Śliwa L., Piłka E., Piotrowska A., Skarżyński H
 • Praca: Ocena słuchu studentów szkoły muzycznej za pomocą wysokoczęstotliwo ściowej audiometrii tonalnej / Evaluation of hearing of students of musical school by high-frequency pure tone audiometry
  Autorzy: Piłka E., Jędrzejczak W.W., Kwaśkiewicz K., Skarżyński H., Kochanek K.
 • Praca: Ocena rozwoju słuchowego dzieci korzystających z systemu implantu ślimakowego z wykorzystaniem kwestionariusza LittlEARS ® / Assessment of the auditory development in cochlear implanted children with the LittlEARS ® questionnaire
  Autorzy: Obrycka A., Lorens A., Piotrowska A., Skarżyński H.
 • Praca: Współczesna praktyka audiologiczna wg EBM / Evidence Based Medicine in audiology
  Autorzy: Piotrowska A., Lorens A., Skarżyński H.
 • Praca: Zastosowanie techniki fMRI w obrazowaniu słuchowych odpowiedzi móz gowych u dzieci z częściową głuchotą / Functional MRI of auditory responses in children with partial deafness
  Autorzy: Cieśla K., Skarżyński H., Wolak T., Lewandowska M., Rusiniak M., Pluta A., Skarżyński P.H.
 • Praca: Wpływ wartości normowych na wynik badania metodą Stacked ABR /Influence of normative data on ABR Stacked results/
  Autorzy: Piłka A., Kochanek K., Śliwa L., Gołębiewski M., Hatliński G., Skarżyński H.
 • Praca: Ocena rozrzutu śród- i międzyosobniczego w pomiarach amplitudy fali V metodą stosu (Stacked-ABR) / Assessment of intra- and intersubjective variability of wave V amplitude in Stacked-ABR measurement/
  Autorzy: Śliwa L., Kochanek K., Piłka A., Hatliński G., Skarżyński H.,
 • Praca: Psychologiczne determinanty satysfakcji z implantu ślimakowego u osób dorosłych z głuchotą postlingwalną / Psychological determinants of cochlear implant satisfaction in postlingually deafened adults
  Autorzy: Kobosko J., Pankowska A., Piłka E., Skarżyński H
 • Praca: Problemy zdrowia psychicznego rodziców dzieci z głuchotą prelingwalną k orzystających z implantu ślimakowego Mental health problems amongst parents of children with prelingual deafness using cochlear implant
  Autorzy: Kobosko J., Geremek-Samsonowicz A., Skarżyński H.
 • Praca: Jakość głosu u pacjentów z obrzękiem Reinkego po jedno- i dwuetapowej mikrochirurgii laserowej Quality of voice in patients with Reinke oedema after one- and two-step laser microsurgery
  Autorzy: Miaśkiewicz B., Szkiełkowska A., Krasnodębska P.
 • Praca: Ośrodkowe zaburzenia słuchu w dysleksji rozwojowej – ogólny czy specyficzny modalnie deficyt wagowy? / Central Auditory Processing Disorders (CAPD) in developmental dyslexia – general or modality specific attention deficit?
  Autorzy: Lewandowska M., Milner R., Ganc M., Włodarczyk E., Wolak T., Skarżyński H.
 • Praca: Protezy wszczepialne do ucha środkowego z przetwornikiem umieszczonym bezpośrednio w niszy okienka okrągłego / Direct round window stimulation with the middle ear implants
  Autorzy: Olszewski Ł., Skarżyński H., Skarżyński P.H., Piotrowska A., Lorens A., Mrówka M., Porowski M., Piłka A.
 • Praca: Ocena zmęczenia słuchowego wywołanego bodźcami stosowanymi w ba daniach ABR i ASSR / Evaluation of auditory fatigue induced by stimuli used in ABR and ASSR methods
  Autorzy: Piłka A., Wlizło K., Kochanek K.
 • Praca: Ocena spoczynkowej czynności bioelektrycznej mózgu u pacjentów z szumami usznymi za pomocą ilościowej analizy sygnału EEG – wyniki wstępne Evaluation of the resting bioelectrical activity in tinnitus patients using quantitative EEG – preliminary results
  Autorzy: Ganc M., Lewandowska M., Milner R., Niedziałek I., Karpiesz L., Jędrzejczak W.W., Wolak T., Kochanek K., Skarżyński H.
 • Praca: Charakterystyka audiometryczna słuchu u dzieci w wieku szkolnym / Audiometric characteristics of hearing in school – age children
  Autorzy: Jańczuk K., Piłka A., Kochanek K., Skarżyński H.
 • Praca: Ocena powtarzalności wyników TEOAE w badaniach studentów / Repeatability of Transiently Evoked Otoacoustic Emissions (TEOAE) in students
  Autorzy: Puchacz K., Kochanek K., Jędrzejczak W.W., Piłka A., Kruszyńska M., Śliwa L.
 • Praca: Ocena przydatności wybranych testów internetowych do wczesnego wykrywania niedosłuchów / Evaluation of online hearing tests for early detection of hearing impair ment
  Autorzy: Pieczykolan A., Kręglicka M., Piłka A., Kochanek K.
 • Praca: Ocena powtarzalności badań audiometrycznych wykonywanych u dzieci w wieku przedszkolnym Evaluation of repeatability of audiometric tests in preschool children
  Autorzy: Dziedzic P., Piłka A., Kochanek K.

Nazwa: 4th Symposium on Bone Conduction Hearing -craniofacial osseointegration
Termin: 6-8.06.2013, UK, Newcastle

 • Praca: Bonebridge – the first surgical experience and 6 months results
  Autorzy: Skarżyński P. H., Porowski M., Mrówka M., Olszewski Ł., Skarżyński H.,
 • Praca: BAHA – experience of World Hearing Center
  Autorzy: Olszewski Ł., Skarżyński P.H., Skarżyński H., Mrówka M.,

Nazwa: VIII Konferencja Sekcji Audiologicznej i Sekcji Foniatrycznej Polskiego Towarzystwa Otorynolaryngologów-Chirurgów Głowy i Szyi (PTORL)
Termin i miejsce: 6-8.06.2013, Łódź, Polska

 • Praca: Standaryzacja wybranych testów centralnych funkcji słuchowych
  Autorzy: Dajos K., Piłka A., Kochanek K.,

Nazwa: ESHG 2013
Termin: 8-11.06.2013, Paryż, Francja

 • Praca: The WFS1 with chromosomal 4p16.1 position
  Autorzy: Lechowicz U., Pollak A.,
 • Praca: Exome sequencing and linkage analysis identifies novel N714H mutation in WFS1 as a cause of autosomal dominant hearing loss
  Autorzy: A. Pollak, U. Lechowicz, M. Oldak, M. Mueller-Malesinska, L. Korniszewski, H. Skarżyński, R. Ploski,
 • Praca: Audiologic characteristics of carriers of a dominant WFS1 mutation
  Autorzy: U. Lechowicz, M. Oldak, A. Pollak, M. Mueller-Malesinska, L. Korniszewski, H. Skarżyński, R. Ploski;

Nazwa: XXIII IERASG (International Evoked Response Audiometry Study Group) Biennial Symposium
Termin: 9-13.06.2013 USA, New Orleans

 • Praca: Chirp – evoked otoacoustic emissions
  Autorzy: Jedrzejczak, W. W., Kochanek, K., Sliwa, L., Piotrowska, A. , Pilka, E., Skarżyński, H.
 • Praca: Low – Frequency Otoacoustic Emissions Evoked by 0.5 kHz Tone Bursts
  Autorzy: Jędrzejczak W. W., Piotrowska, A., Kochanek, K., Sliwa, L., Skarżyński, P.H., Skarżyński, H.
 • Praca: Evaluation of repeatability of transiently-evoked otoacoustic emissions (TEOAE) in young subjects
  Autorzy: Kochanek K., Puchacz K., Jędrzejczak W.W., Hatzopoulos S., Piłka A., Śliwa L.,
 • Praca: Influence of normative data on results of examinations with Stacked-ABR method
  Autorzy: Śliwa, L., Kochanek, K., Piłka, A., Gołębiewski, M., Hatliński, G., Skarżyński, H.,
 • Praca: Evaluation of auditory fatigue using audiometric, ABR and fMRI methods
  Autorzy: Skarżyński, P.H., Kochanek, K., Śliwa L., Piłka A., Wolak, T., Jędrzejczak, W.W., Rusiniak, M., Skarżyński H.,
 • Praca: Evaluation of repeatability of transiently-evoked otoacoustic emissions (TEOAE) in young subjects
  Autorzy: Kochanek K., Puchacz K., Jędrzejczak W.W., Hatzopoulos S., Piłka A., Śliwa L.,
 • Uczestnik okrągłego stołu – Skarżyński P.H.,

Nazwa: Human Brain Mapping
Termin: 16-20.06.2013, USA, Seattle

 • Praca: Mapping of the somatosensory cortex using MRI-compatible Braille stimulator
  Autor: Wolak T.,
 • Praca: Is the EEG alpha rhythm reflected in the fMRI resting state network?
  Autor: Wolak T.,
 • Praca: Alpha rhythm hemispheric dominance – an EEG-fMRI study (preliminary results)
  Autor: Wolak T.,

Nazwa: 11th Congress of the European Federation of Audiology Societies (EFAS)
Termin: 19-22.06.2013, Budapeszt, Węgry

 • Praca: Assessment of intra- and intersubjective variability of wave V amplitude in Stacked-ABR measurement
  Autorzy: Śliwa L. Kochanek K. Piłka A., Hatliński G., Skarżyński H.,
 • Praca: Validation of the Auditory Adaptive Speech Test in the group of patients with Partial Deafness
  Autorzy: Lorens A., Coninx F., Lutek A., Piotrowska A., Skarżyński H.,
 • Praca: MTHFR677T as an important determinant of a degree of hearing loss an mong Polish males with post lingual sensorieneural hearing impairmet
  Autorzy: Pollak A., Mueller-Malesińska M., Lechowicz U., Skórka A., Korniszewski L., Sobczyk-Kopciol A., Waśkiewicz A., Bróda G., Ołdak M., Skarżyński H., Płoski R.,
 • Praca: Novel N714H mutation in WFS1 identified by exome sequencing and linkage analysis as a cause of autosomal dominant hearing loss
  Autorzy: Lechowicz U., Pollak A., Podgórska A., Ołdak M., Mueller Malesińska M., Korniszewski L., Skarżyński H., Płoski R.,
 • Praca: Minimal hearing loss in school age children – prevalence and consequences
  Autorzy: Piotrowska A., Piłka A., Kochanek K., Śliwa L., Jędrzejczak W.W., Skarżyński P.H., Skarżyński H.,
 • Praca: Diagnostic pure tone evaluation after hearing scrreening in school children
  Autorzy: Piotrowska A., Lorens A., Piłka A., Kochanek K., Śliwa L., Jędrzejczak W.W., Skarżyński P.H., Skarżyński H.,
 • Praca: Chirp-evoked otoacoustic emissions in adults and children
  Autorzy: Jędrzejczak W.W., Kochanek K., Śliwa L., Piotrowska A., Piłka E., Skarżyński H.,
 • Praca: 0,5 kHz tone burst-evoked otoacoustic emissions in schoolchildren
  Autorzy: Jędrzejczak W., Piotrowska A., Kochanek K., Śliwa L., Skarżyńśki H.,
 • Praca: Linear and nonlinear click evoked otoacoustic emissions and removal of a short-latency stimulus artifact
  Autorzy: Jędrzejczak W.W., Bell A., Hatzopoluos, Skarżyński P.H., Kochanek K., Skarżyński H.,
 • Praca: Nationalwide network of teleaudiology in postoperative care over implanted patients
  Autorzy: Skarżyński P.H., Wąsowski A., Bruski Ł., Pankowska A., Majchrzak A., Skarżyński H.,
 • Praca: Hearing Screening in School Age Children in Poland – past, present and future
  Autorzy: Skarżyński H., Piotrowska A., Kochanek K., Skarżyńska P.,
 • Praca: Report of EFAS Working Group on pre-school and school age hearing screening (SHS)
  Autorzy: Wouters J., Coninx F., Davis A., Dreschler W., Grandori F., Laukli E., Sirimanna T., Skarżyński H.,
 • Praca: Application of Nucleus SRA electrode (CI422) in subjects with various levels of residual low-frequency hearing
  Autorzy: Skarżyński H., Lorens A., Matusiak M., Porowski M., Skarżyński P., James CJ.,
 • Praca: 15 year experience with hearing preservation and over decade achivements with Partial Deafness Treatment (PDT)
  Autorzy: Skarżyński H., Lorens A., Piotrowska A., Skarżyński P., Matusiak M.,
 • Praca: Assessment of effectiveness of algorithms applied in Vivosonic integrity device for rejection of muscle Artefacts in abr recording
  Autorzy: Skarżyński P., Piłka A., Śliwa L., Kochanek K., Skarżyński H.,
 • Praca: Electrophysiological resting state activity in comorbid dyslexia and Central Auditory Processing Disorders
  Autorzy: Lewandowska M., Milner R., Ganc M., Włodarczyk E., Cieśla K., Skarżyński H.,
 • Praca: Insertion depth angle in relation to hearing preservation in partial deafnesscochlear implantation
  Autorzy: Skarżyński H., Matusiak M., Furmanek M., Porowski M., Mrówka M., Skarżński P.,
 • Praca: Brain correlates of sound frequency discrimination – a simultaneous ERP-fMRI study
  Autorzy: Rusiniak M., Lewandowska M., Wolak T., Cieśla K., Pluta A., Ganc M., Milner R., Skarżyński H.,
 • Praca: Application of high-resolution fMRI for Primary Auditory Cortex mapping
  Autorzy: Wolak T., Rusiniak M., Pluta A., Lewandowska M., Cieśla K., Śliwa L., Skarżyński H.,
 • Praca: Expert telefitting mode with the help of supoort specialists for cochlear implant recipients
  Autorzy: Wąsowski A., Obrycka A., Walkowiak A., Skarżyński H., Bruski L., Skarżyński P.H.,
 • Praca: Coping strategies, self-esteem, symptoms of psychopathology and cochlear implant satisfaction in postlingually deafened adults
  Autorzy: Kobosko J., Pankowska A., Geremek-Samsonwicz A., Skarżyński H.,
 • Praca: Council Conclusions on early detection and treatment of communication disorders in children, including the use of e-Health tools and innovative solutions
  Autorzy: Skarżyński H., Piotrowska A., Kamyk P., Kochanek K., Skarżyński P.H.,
 • Praca: Hearing and leisure-sound exposure in the school ang children
  Autorzy: Sułkowski W., Skarżyński H., Kochanek K., Zielińska-Blizniewska H., Olszewski J.,
 • Praca: Evaluation of repeatability of transiently-evokred otoacustic emissions (TEOAE) in young subjects
  Autorzy: Kochanek K., Puchacz K., Jędrzejczak W., Hatzopoulos S., Piłka A., Śliwa L.,
 • Praca: Frequency and place overlap in Electric and Acoustic stimulation after Partial Deafness Treatment
  Autorzy: Lorens A., Zgoda M., Polak A., Skarżyński H., Piotrowska A., Skarżyński P.H.,
 • Praca: Assessment of hearing preservation in relation to cochlea size in substantial low frequency hearing cochlear implantation
  Autorzy: Skarżyński H., Matusiak M., Furmanek M., Lorens A., Skarżyński P.H.,
 • Praca: Hearing Screening in School Age Children in Poland – past, present and future
  Autorzy: Skarżyński H., Piotrowska A., Kochanek K., Skarżyński P.H.,

Nazwa: XLIV Zjazdu Psychiatrów Polskich
Termin i miejsce: 27 – 29.06.2013, Lublin, Polska

 • Praca: Decyzje semantyczne u osób z zespołem Aspergera – badanie czynnościowym rezonansem magnetycznym
  Autorzy: A. Bryńska , T. Wolak, P. Naumczyk
 • Praca: Badania morfometryczne oparte o pomiar voksela (Voxel Based Morphometry) u osób z zespołem Aspergera
  Atorzy: A. Bryńska , T. Wolak, P. Naumczyk

Nazwa: XXXI Zjazd Anatomiczny
Termin: 27-30.06.2013 Słupsk, Polska

 • Praca: Analiza morfologiczna nerwu twarzowego w badaniach kości skroniowej
  Autorzy: Skarżyńska B., Skarżyński P.H.

Nazwa: Nowe technologie w medycynie
Termin: 20-22.07.2013, Aszchabat, Turkmenistan

 • Praca: Współczesne podejście w leczeniu częściowej głuchoty
  Autorzy: Pierzyńska I., Skarżyński P.H.,
 • Praca: Innowacyjne technologie w medycynie: screening i tele-medycyna
  Autor: Skarżyński P.H.,

Nazwa: Pan European Voice Conference PEVOC 10, Prague
Termin: 21-24.08.2013, Praga, Czechy

 • Praca: Long-term voice results in patients after augmentation of hyaluronic acid to the vocal fold/Odległe wyniki głosowe u pacjentów po implantacji kwasu hialuronowego do fałdów głosowych
  Autorzy: Miaskiewicz B., Szkiełkowska A., Skarżyński H.,
 • Praca: Videostrobokymography of the vocal folds in cases of Reinke edema
  Autorzy: Szkiełkowska A., Krasnodębska P., Miaśkiewicz B., Skarżyński H.,

Nazwa: 29th World Congress Of The Ialp – The Worldwide Organization Of Professionals And Scientifics In Communication, Voice, Speech Language Pathology, Audiology And Swallowing
Termin: 25-29.08.2013, Włochy, Turyn

 • Praca: Zastosowanie wideostrobokimografii u pacjentów z obrzękami Reinke / vIDEOSTROBOKYMOGRAPHY OF THE vOCAL OLD IN CASES O REINKE EDEMA
  Autorzy: Krasnodębska P., Szkiełkowska A., Miaśkiewicz B., Skarżyński H.,

Nazwa: ACI Alliance
Termin: 24-26.08.2013, USA, Washington

 • Praca: Hearing Preservation Classification
  Autor: Lorens A.,
 • Praca: Long Term Results of Partial Deafnes Treatment
  Autor: Skarżyński H.,
 • Praca: National Network of Teleaudiology for Paediatric Cochlear Implant Recipients
  Autor: Skarżyński P.H.,

Nazwa: „Uwaga! Sposób na sukces” – innowacyjny program nauczania oparty na metodzie Tomatisa
Termin: 26.08.2013 Warszawa, Polska

 • Praca: Współczesne metody rehabilitacji narządu słuchu
  Autor: Geremek-Samsonowicz A.,
 • Praca: Przedstawienie wyników skuteczności metody Tomatisa w trakcie trzyletnich badań w polskich szkołach
  Autor: Mularzuk M.,

Nazwa: Hearring meeting
Termin: 4-7.09.2013 Indie, Jaipur

 • Praca: Stymulacje elekryczno-akustycznej (case stady)
  Autor: Lorens A.,
 • Udział w spotkaniu grupy eksperckiej Hearring – Lorens A., Skarżyński H., Skarżyński P.H.,
 • Praca: Hearing preservation – surgical aspects
  Autor: Skarżyński P.H.,

Nazwa: IV Polski Kongres Genetyki
Termin i miejsce: 10-13.09.2013, Poznań, Polska

 • Praca: Nowa mutacja N714H w genie WFS1 zidentyfikowana z użyciem sekwencjonowania nowej generacji i analizy sprzężeń jako przyczyna utraty słuchu
  Autorzy: Lechowicz U., Pollak A. , Podgórska A., Ołdak M., Mueller-Malesińska M., Stawiński P., Schilhabel M. B., A., Korniszewski L., Skarzyński H., Płoski R.,

Nazwa: IV Konferencja Pediatryczna ORL
Termin: 12-14.09.2013 Rumunia, Poiana Brasov

 • Praca: First experiences with the Nucleus 6 sound processor at the World Hearing Center in Warsaw
  Autor: Skarżyński P.H.,
 • Praca: Hearing screening program in school aged children
  Autor: Skarżyński P.H.,
 • Praca: Uczestnik okrągłego stołu
  Autor: Skarżyński P.H.,

Nazwa: XV Sympozjum Onkologia w Laryngologii
Termin i miejsce: 19-21.09.2013, Polska, Łódź

 • Praca: Opracowanie urządzeń wszczepialnych w ramach projektu Innotech
  Autor: Skarżyński P.H,

Nazwa: Advanced Bionics Audiology Advisory Board
Termin: 18-19.09.2013 Szwajcaria, Feusisberg

 • Praca: Udział, jako przedstawiciel Instytutu, w cyklicznych obradach międzynarodowej grupy doradczej sformowanej przy Advanced Bionics
  Autor: Walkowiak A.,

Nazwa: EDU Trendy 2013
Termin: 26-27.09.2013 Warszawa, Polska

 • Praca: Uczestnik
  Autor: Bombol-Lagha M.,

Nazwa: VIII KRAKOWSKA KONFERENCJA MŁODYCH UCZONYCH
Termin: 26-28.09.2013 Polska, Kraków

 • Praca: Uczestnik
  Autor: Wójcik J.,

Nazwa: Konferencja dla osób z szumami usznymi i obniżoną tolerancją na dźwięki
Termin: 28.09.2013, Kajetany, Polska

 • Praca: Rola kompensacji ubytku słuchowego w terapii szumów usznych
  Autor: Raj-Koziak D.
 • Praca: Zaburzenia snu u osób z szumami usznymi
  Autor: Niedziałek I.
 • Praca: Znaczenie współpracy lekarza i psychologa w rehabilitacji pacjenta z szumami usznymi
  Autor: Karpiesz L.,
 • Praca: Psychologiczne aspekty szumów usznych: aspekty wsparcia osób z szumami usznymi
  Autor: Sarnicka I.,
 • Praca: Vademecum wsparcia
  Autorzy: Fludra M., członkowie klubu Tinnitus
 • Praca: Jak szumy uszne wpływają na aktywność mózgu? – wstępne wyniki badań metodą QEEG i fMRI
  Autor: Lewandowska M.,
 • Praca: Neorofeedback jako jedna z metod terapii szumów usznych
  Autorzy: Milner R., Ganc M.,

Nazwa: Nowe technologii w diagnostyce i leczeniu przewlekłych stanów zapalnych i chorób onkologicznych w laryngologii
Termin: 28.09 – 1.10.2013 Ukraina, Lwów

 • Praca: Uczestnik
  Autorzy: Barylyak R., Karpiesz L., Pankowska A., Skarżyński P.H.,
 • Praca: Диагностика и план терапии пациентов после кохлеарной имплантации/ DIAGNOSTYKA I PLAN TERAPII PACJENTÓW PO WSZCZEPIENIU IMPLANTU ŚLIMAKOWEGO
  Autor: Pankowska A.,
 • Praca: Йоанна Сольница „Реабилитация пациентов с частичной глухотой
  Autorzy: Pankowska A.,
 • Praca: 21 lat implantów ślimakowych w Polsce
  Autor: Skarżyński P.H.,
 • Praca: 16 lat operacji z zachowaniem resztek słuchowych w Instytucie Fizjologii i Patologii Słuchu
  Autor: Skarżyński P.H.,
 • Praca: Etiologia szumów usznych
  Autor: Karpiesz L.,
 • Praca: Diagnostyka audiologiczna szumów usznych
  Autor: Karpiesz L.,
 • Praca: Cechy chirurgii okienka okrągłego przy implantacji ślimakowej
  Autor: Barylyak R.,
 • Praca: Telemedycyna w leczeniu, diagnostyce i rehabilitacji pacjentów
  Autorzy: Irina Pierzyńska (pracę prezentowała Magda Żelazowska)
 • Praca: Złożone przypadki w stapedotomii i restapedotomii
  Autor: Barylak R.,

Nazwa: European Society for Magnetic Resonance in Medicine and Biology (ESMRMB)
Termin: 3-5.10.2013 Francja, Toulouse

 • Praca: uczestnik
  Autorzy: Rusiniak M., Wolak T.,
 • Praca: General Linear Model for fMRI analysis based on EEG time domain data: Towards assessment of correlation between fMRI and EEG signal spatial distributions
  Autorzy: Rusiniak M., Wolak T.,
 • Praca: The relation between EPI sequence parameters and electroencephalographic data during simultaneous EEG-fMRI registration: an initial report
  Autorzy: Rusiniak M., Wolak T.,
 • Praca: Semantic decisions in patients with Asperger syndrome – fMRI studies
  Autorzy: Wolak T., Rusiniak M.,

Nazwa: Konferencja – Wczesna interwencja i wspomaganie rozwoju dziecka z deficytem słuchu
Termin i miejsce: 9.10.2013, Lublin, Polska

 • Praca: Diagnostyka przyczynowa zaburzeń słuchu u dzieci ze szczególnym uwzględnieniem badań genetycznych
  Autor: Mueller – Malesińska M.

Nazwa: XXXVI Konferencja Naukowo- Szkoleniowa Polskiego Towarzystwa Otorynolaryngologów Dziecięcych oraz Sekcji Otorynolaryngologii Dziecięcej Polskiego Towarzystwa Otorynolaryngologów Chirurgów Głowy i Szyi „Problemy otolaryngologii dziecięcej w codziennej praktyce”
Termin: 10-12.10.2013 Lublin

 • Praca: Błędy w progowych badaniach ABR
  Autor: Kochanek K.
 • Praca: Przewodniczący sesji
  Autor: Kochanek K.,
 • Praca: Wysokoczęstotliwościowe ubytki słuchu u dzieci szkolnych
  Autorzy: Zapert A., Piotrowska A., Tarczyński K., Piłka E., Danielewicz A., Skarżyński H.,
 • Praca: Miejsce dzieci z częściową głuchotą korzystających z implantu ślimakowego w systemie edukacyjnym
  Autorzy: Zgoda M., Lorens A., Putkiewicz-Aleksandrowicz J., Obrycka A., Skarżyński H.,
 • Praca: Czynniki wpływające na rozwój słuchowy dzieci, którym wszczepiono implant ślimakowy przed ukończeniem drugiego roku życia
  Autorzy: Obrycka A., Lorens A., Piotrowska A., Skarżyński H.,
 • Praca: Ocena tympanometrii wieloczęstotliwościowej w diagnostyce ucha środkowego u małych dzieci
  Autorzy: Sączek A., Piłka E., Niedzielski A.B., Kochanek K., Skarżyński H.,
 • Praca: Ocena wpływu hałasu szkolnego na centralne procesy przetwarzania słuchowego
  Autorzy: Fajdek L., Piłka A., Jędrzejczak W.W., Kochanek K.,
 • Praca: Współczesne możliwości w leczeniu wad wrodzonych uszu
  Autorzy: Mrówka M., Skarżyński H., Porowski M., Skarżyński P.H., Niedzielski A.,
 • Praca: Działania psychologiczne jako ważny element terapii dziecka z CAPD i jego rodziny
  Autorzy: Rostkowska J., Geremek-Samsonowicz A.,
 • Praca: Analiza częstości występowania szumów usznych u dzieci w wieku szkolnym
  Autorzy: Raj-Koziak D., Skarżyński H., Kochanek K., Niedziałek I.,

Nazwa: XVIII Krajowa Konferencja Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej
Termin: 10-12.10.2013 Gdańsk, Polska

 • Praca: Uczestnik
  Autorzy: Rusiniak M., Wąsowski A., Walkowiak A.,
 • Praca: Jednoczesna rejestracja EEG-fMRI jako metoda do badania mózgu w stanie spoczynkowym
  Autorzy: M.Rusiniak, M.Lewandowska, T. Wolak, K.Cieśla, A. Pluta, H. Skarżyński
 • Praca: Stymulacja elektro-akustyczna drogi słuchowej
  Autorzy: A. Lorens, H. Skarżyński, A. Wąsowski
 • Praca: Wykorzystanie metody Neurofeedback w terapii dzieci z ośrodkowymi zaburzeniami słuchu – wyniki wstępne
  Autorzy: R. Milner, M. Ganc, M. Rusiniak, N. Czajka, M. Kurkowski, W. Jędrzejczak, H. Skarżyński
 • Praca: Pomiary obiektywne w doborze parametrów stymulacji u dzieci – użytkowników systemu implantu ślimakowego
  Autorzy: A. Walkowiak, A. Lorens, M. Polak, B. Kostek, A. Obrycka, A. Wąsowski, H. Skarżyński
 • Praca: Krajowa Sieć Teleaudiologii w opiece nad pacjentem z implantem ślimakowym
  Autorzy: A. Wąsowski, H. Skarżyński, A. Obrycka, A. Walkowiak, A. Lorens, P. Skarżyński, Ł. Bruski

Nazwa: V Ogólnopolska Konferencja Psychologii Klinicznej Dziecka „Trudności Rodzicielstwa”
Termin i miejsce: 12-13.10.2013, Warszawa, Polska

 • Praca: Zdrowie psychiczne rodziców a głuchota dziecka
  Autor: Kobosko J.,

Nazwa: Konferencja Komisji Stomatologicznej Naczelnej Rady Lekarskiej
Termin i miejsce: 17.10.2013

 • Praca: Uczestnik debaty
  Autor: Skarżyński H.,

Nazwa: III Sympozjum Polskich Użytkowników Illuminy
Termin i miejsce: 17-18.10.2013, Poznań, Polska

 • Praca: Uczestnicy konferencji
  Autorzy: Lechowicz U., Pollak A.,

Nazwa: Konferencja Naukowa: Psychiatria i Neurologia: Odnajdując wspólną część
Termin i miejsce:18-19.10.2013 Warszawa, Polska

 • Praca: Funkcjonalny 3T MRI: świat pionierów i odkrywców
  Autorzy: B.Łoza, R.Andrysiak, T.Wolak
 • Praca: Członek komitetu organizacyjnego
  Autor: Wolak T.,

Nazwa: Baha Forum, VI Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Baha Forum
Termin i miejsce: 18-19.10.2013, Białowieża, Polska

 • Praca: Udział w okrągłym stole: Doświadczenia własne w implantacjach obuusznych
  Autor: Mrówka M.,
 • Praca: Wpływ stabilności implantu na podłączenie procesora dźwięku
  Autor: Mrówka M.,
 • Praca: Okrągły stół: Wpływ technik operacyjnych na występowanie powikłań po wszczepieniu implantów zakotwiczonych w kości
  Autor: Mrówka M.,
 • Praca: Okrągły stół: Implanty zakotwiczone u dzieci – konsensus dot.. kryteriów kwalifikacyjnych, chirurgii i opieki pooperacyjnej
  Autor: Piotrowska A.,
 • Praca: Udział szkoleniowy w konferencji, udział w sesji okrągłego stołu pt. Implanty zaoktwiczone u dzieci – konsensus dot. kryteriów kwalifikacyjnych, chirurgii i opieki pooperacyjnej
  Autor: Skarżyński P.H,

Nazwa: The 9th Asia Pacific Symposium on Cochlear Implant and Related Sciences
Termin i miejsce:26-29.10.2013, Indie

 • Praca: Preliminary results from Poland with the new semi-implantable Cochlear CODACS system
  Autor: Olszewski Ł., Wąsowski A., Skarżyński H., Skarżyński P.H., Porowski M.,

Nazwa: Thinking with Hands, Eyes and Things. TRENDS IN INTERDISCIPLINARY STUDIES. An International Avant-Conference 2013
Termin i miejsce: 7-10.11.2013, Toruń, Polska

 • Praca: Altered patterns of ReHo and ICA in children with auditory processing disorder: resting-state fMRI study
  Autorzy: Pluta A., Wolak T., Rusiniak M., Lewandowska M.,

Nazwa: 3-cia Konferencja „Zastosowanie systemów rezonansu magnetycznego 3T w badaniach naukowych i praktyce klinicznej
Termin i miejsce: 15-16.11.2013, Łódź, Polska

 • Praca: Kliniczne zastosowanie badań fMRI do oceny dominacji półkulowej funkcji mowy
  Autorzy: Wolak T., Pluta A., M.Lewandowska. M.Rusiniak, K.Cieśla, H.Skarźyński
 • Praca: Badanie lateralizacji mózgu w oparciu o metodę jednoczesnej rejestracji EEG-fMRI
  Autorzy: M.Rusiniak, Wolak T., M.Lewandowska, K.Cieśla, Pluta A., H.Skarżyński

Nazwa: IV Międzynarodowa Konferencja Sekcji Otologii i Neurootologi PTOL ChGiSz „Otologia 2013”
Termin i miejsce: 21-23.11.2013, Warszawa, Polska

 • Praca: fMRI In PDT-EC and PDT-EAS patients / Wykorzystanie techniki fMRI u pacjentów z grup PDT – EC i PDT – EAS
  Autorzy: Wolak T., K.Cieśla, A.Lorens, Ł.Olszewski, H.Skarżyński
 • Praca: Wykorzystanie różnych typów elektrod w zachowaniu resztek słuchowych / Application of various types of electrodes in maintenance of residual hearing
  Autor: Skarżyński P.H,
 • Praca: Moderator Okrągłego stołu pt. Leczenie częściowej głuchoty
  Autor: Skarżyński H.,
 • Praca: Udział na zaproszenie w okrągłym stole nt: Procedura Chirurgiczna w implantacji obustronnej, czy jest się czego obawiać?
  Autor: Mrówka M.,
 • Praca: Audiologiczne aspekty leczenia częściowej głuchoty – badania wielo-ośrodkowe z udziałem Światowego Centrum Słuchu
  Autor: Lorens A.,
 • Praca: Benign paroxysmal positional vertigo – patophysiology and treatment
  Autor: Tacikowska G.,
 • Praca: Wykrywanie częściowej głuchoty u dzieci w wieku szkolnym z wykorzystaniem otoemisji akustycznych / Detection of partial deafness in school- age children with use of otoacustic emission
  Autor: Jędrzejczak W.W.,
 • Praca: Partial deafness treatment
  Autor: Lorens A.,

Nazwa: Konferencja – Słuch Noworodka
Termin i miejsce: 28.11.2013, Polska, Poznań

 • Praca: Uczestnik konferencji
  Autor: Piotrowska A.,

Nazwa: II Ogólnopolska Konferencja Medycznych Studenckich Kół Naukowych
Termin i miejsce: 6.12.2013, Rzeszów, Polska

 • Praca: Okołoporodowe przyczyny niedosłuchu u pacjentów poddanych procedurze wszczepienia implantu ślimakowego
  Autorzy: Osińska K. , Król B., Skarżyński P.H.,

2012

Nazwa: II научно-практическая конференция «современные аспекты диагностики, лечения и профилактики врожденных и приобретенных заболеваний в детской оториноларингологии»,
Termin i miejsce: 12-13.01.2012,Taszkent, Uzbekistan

 • Praca: Использование имплантов среднего уха и вживленногов кость слухового аппарата (ВАНА) у детей
  Autorzy: Skarżyński P.H., Skarżyński H.,
 • Praca: Лечение частичной глухоты (РДТ) – 10 летный опыт и результаты/ Współczesne aspekty diagnostyki, leczenia i profilaktyki wrodzonych i nabytych patologii w dziecięcej otorynolaryngologi
  Autorzy: Skarżyński P.H., Skarżyński H.,
 • Praca: Современные возможности реконструкции cлухового аппарата/ Współczesne możliwości rekonstrukcji aparatu przewodzącego dźwięki ucha środkowego
  Autorzy: Skarżyński H., Barylyak R., Skarżyński P.H., Porowski M., Mrówka M.,
 • Praca: „Непосредственная стимуляция круглого окна с помощью Vibrant SoundBridge/ Bezpośrednia stymulacja okienka okrągłego przez Vibrant SoundBridge – 5-letnie doświadczenie używania techniki bez powięzi”
  Autorzy: Skarżyński H., Barylyak R., Skarżyński P.H., Porowski M., Olszewski Ł.,

Nazwa: Presbyacousis research meeting
Termin i miejsce: 13-14.01.2012, Monachium, Niemcy

 • Praca: Benefits of EAS and CI for older adults
  Autorzy: Wilson B., Lorens A., Piotrowska A., Skarżyński H.,
 • Praca: Behavioral and subjective methods to evaluate older adults
  Autorzy: Lorens A., Skarżyński H.,

Nazwa: 2012 Ultimate Colorado Mid Winter Meeting
Termin i miejsce: 5-9.02.2012 Vail, Colorado, USA

 • Praca: Hearing Preservation
  Autor: Skarżyński H.,

Nazwa: IX Konferencja Naukowo-Szkoleniowa OTORYNOLARYNGOLOGIA
Termin i miejsce: 8-9.03.2012, Łódź, Polska

 • Praca: Ocena progu słuchu u małego dziecka – rola badań elektrofizjologicznych (ABR, ASSR)
  Autor: Kochanek K.,
 • Praca: Wczesne i odległe wyniki głosowe u pacjentów po implantacji kwasu hialuronowego do fałdów głosowych
  Autorzy: Szkiełkowska A., Miaśkiewicz B., Remacle M., Skarżyński H.,
 • Praca: Metody oceny wyników przesiewowego testu audiometrycznego u dzieci
  Autorzy: Piotrowska A., Piłka A., Kochanek K., Lorens A., Tarczyński K., Skarżyński H.,
 • Praca: Współczesne możliwości wykorzystania drogi słuchowej
  Autor: Skarżyński H.,
 • Praca: Zastosowanie nawigacji chirurgicznej w operacjach endoskopowych zatok przynosowych – doświadczenia własne
  Autorzy: Łazęcka K., Gwiadalska I., Osmólski R., Sosna M., Skarżyński H.,
 • Praca: Strategie radzenia sobie ze stresem osób dorosłych postlingwalnie ogłuchłych korzystających z implantu ślimakowego w porównaniu z populacją ogólną słyszących
  Autorzy: Kobosko J., Rostkowska J., Pankowska A., Geremek A., Skarżyński H.,
 • Praca: Wideotrening Komunikacji jako metoda wspierająca rozwój emocjonalno-społeczny dziecka głuchego oraz z trudnościami w komunikowaniu się werbalnym
  Autorzy: Piełuć M., Rostkowska J., Geremek A., Skarżyński H.,
 • Praca: Trening słuchowy dla pacjentów z częściową głuchotą po operacji wszczepienia implantu ślimakowego – przydatność i poziom trudności w ocenie pacjentów i terapeutów
  Autorzy: Solnica J., Pankowska A., Zgoda M., Geremek A., Skarżyński H.,
 • Praca: Strategie radzenia sobie ze stresem a efektywność treningu słuchowego i satysfakcja z CI u dorosłych postlingwalnie ogłuchłych pacjentów
  Autorzy: Rostkowska J., Kobosko J., Skarżyński H.,
 • Praca: Głos i mowa u dzieci z zaburzeniami słuchu
  Autor: Szkiełkowska A.,
 • Praca: Rodzicielstwo dziecka głuchego a style radzenia sobie ze stresem
  Autor: Kobosko J.,
 • Praca: Przewodniczący sesji
  Autor: Szkiełkowska A.,

Nazwa: American Auditory Society Meeting
Termin i miejsce: 8-10.03.2012 Scottsdale, AZ, USA

 • Praca: Speech Perception Outcomes with the New Nucleus CI422 25mm Straight Array
  Autorzy: Lorens A., Skarżyński H., Matusiak M., Zgoda M., Piotrowska A., James Ch.,
 • Praca: European consensus statement on hearing screening of pre-school and school-age children
  Autorzy: Skarżyński H., Piotrowska A.,

Nazwa: 30th Congress of the International Commission on Occupational Health
Termin i miejsce: 18-23.03.2012, Cancun, Meksyk

 • Praca: Noise –induced hearing loss in school age children: questionnaire, otological and audiometric study
  Autorzy: Sulkowski W., Skarżyński H., Kochanek K., Szymczak W., Korpus-Kaminska I.,

Nazwa: Cochlear Science Research Seminar on Aging Implantable Solutions
Termin i miejsce: 19-20.03.2012, Paris, France

 • Praca: Cochlear implantation for aging population
  Autorzy: Skarżyński H., Lorens A., Skarżyński P.H., Olszewski L., Matusiak M.,

Nazwa: Amerykańska Akademii Audiologii – AudiologyNOW!
Termin i miejsce: 27.03 – 1.04.2012 Boston, USA

 • Praca: Acceptability and use of RITE hearing aids for infants
  Autorzy: Roikjer M., Jeppesen A., Olszewski Ł., Matyja M.,

Nazwa: 5th European Conference on Head and Neck Oncology
Termin i miejsce: 18-19.04.2012, Polska, Poznań

 • Przewodniczący sesji: Skarżyński H.,

Nazwa: Combined Otolaryngology Spring Meeting
Termin i miejsce: 18-22.04.2012, San Diego, USA

 • Praca: Application of functional Magnetic Resonance imaging (fMRI) for Assessment of the Primary Auditory Cortex in Partial Deafness Treatment
  Autorzy: Skarżyński P.H., Wolak T., Skarżyński H., Lorens A., Śliwa L., Rusiniak M., Pluta A., Lewandowska M., Cieśla K.,
 • Praca: Direct Round Window Stimulation with the Vibrant SoundBridge (Med-El): 5 years Experience using Technique without fascia
  Autor: Skarżyński H.,
 • Praca: Hearing Preservation in Children: 10 years Experience with Partial Deafness Treatment (PDT)
  Autorzy: Skarżyński H., Lorens A., Porowski M., Matusiak M.,
 • Praca: Cochlear CI 422/SRA electrode in Partial Deafness Treatment: 18 month results after implantation
  Autorzy: Skarżyński H., Matusiak M., Lorens A., Skarżyński P.H., Piotrowska A.,
 • Praca: Congenital Middle Ear Disorders in Population 7 years old and 12 years old children in hearing screening programs in 2009-11
  Autorzy: Skarżyński P.H., Kochanek K., Skarżyński H., Piotrowska A., Śliwa L., Piłka A., Jędrzejczak W.W., Porowski M.,

Nazwa: 10th International Otorhinolaryngology Head and Neck Surgery Congress
Termin i miejsce: 26-28.04.2012, Ankara, Turcja

 • Praca: Deep insertion– round window approach by using soft electrodes: Flex EAS, Flex soft, flex M,
  Autorzy: Skarżyński H., Matusiak M., Lorens A.,
 • Praca: Application of middle ear implant Vibrant Soundbridge in congenital ear deformations
  Autorzy: Skarżyński H., Porowski M., Matusiak M., Mrówka M.,
 • Praca: Partial Deafness Treatment in children and adults with SRA/CI422 electrode – results of two clinical studies
  Autorzy: Skarżyński H., Matusiak M., Lorens A.,

Nazwa: XXXI World Congress of Audiology
Termin i miejsce: 29.04-3.05.2012, Moskwa, Rosja

 • Praca: Can quantitative eeg be an objective method for assessment of central auditory processing disorders?
  Autorzy: Milner R., Lewandowska M., Ganc M., Trzaskowski B., Czajka N., Piotrowska A., Kurkowski M., Kochanek K.,
 • Praca: An application of ERP-fMRI technique for assessment of auditory attention
  Autorzy: Rusiniak M., Lewandowska M., Wolak T., Pluta A., Ganc M., Milner R., Śliwa L., Skarżyński H.,

Nazwa: 12th International Conference on Cochlear Implants and other Implantable Auditory Technologies
Termin i miejsce: 3-5.05.2012, Baltimore, USA

 • Praca: Influence of non-optimal values of electric al stimulation parameters on hearing benefits
  Autorzy: Wąsowski A., Lorens A., Obrycka A., Walkowiak A., Skarżyński H.,
 • Praca: Nationwide network of teleaudiology in postoperative care over implanted patients
  Autorzy: Wąsowski A., Skarżyński H., Skarżyński P.H., Bruski L., Lorens A., Obrycka A., Walkowiak A.,
 • Praca: Partial Deafness Treatment – 10 years of program and 13 year experience with hearing preservation
  Autorzy: Skarżyński H., Lorens A., Skarżyński P.H.,

Nazwa: Otwarcie Światowego Centrum Słuchu (World Hearing Center – WHC)
Termin i miejsce: 10.05.2012, Kajetany, Polska

 • Praca: Developmental dyslexia as an auditory processing deficit – behavioral and electrophysiological evidence
  Autorzy: Lewandowska M., Milner R., Ganc M., Włodarczyk E., Pluta A., Rusiniak M., Wolak T.,

Nazwa: Positron Emission Tomography in Research and Diagnostics
Termin i miejsce: 16-19.05.2012, Warszawa, Polska

 • Praca: The use of 15O in PET studies / Zastosowanie pozytonowej tomografii emisyjnej do badań z wykorzystaniem izotopu 15O
  Autorzy: Cieśla K., Matthews J., Aggarwal R., Green K.,

Nazwa: ESPO – 11th International Congress in the European Society of Pediatric Otorhinolaryngology
Termin i miejsce: 20-23.05.2012, Amsterdam, Holandia

 • Praca: Hearing screening in school age children – results from 2008 to 2011 from Poland
  Autorzy: Skarżyński P.H., Piotrowska A., Skarżyński H., Mrówka M., Porowski M., Matusiak M.,
 • Praca: Influence of non-optimal values of electrical stimulation parameters on hearing benefits
  Autorzy: Wąsowski A., Lorens A., Obrycka A., Walkowiak A., Skarżyński H.,
 • Praca: Hearing preservation for children -Partial Deafness Treatment (PDT) – 10 year’s results
  Autorzy: Skarżyński P.H., Skarżyński H., Lorens A., Piotrowska A.,
 • Praca: Examination of dependences between ESR threshold and mcl value in large patient population
  Autorzy: Wąsowski A., Lorens A., Walkowiak A., Obrycka A., Skarżyński H.,
 • Praca: Nationwide network of teleaudiology in postoperative care over implanted patients
  Autorzy: Wąsowski A., Skarżyński H., Skarżyński P.H., Bruski Ł.,
 • Praca: Tailored implantation – life surgery complementation of electric stimulation
  Autorzy: Skarżyński H., Porowski M., Skarżyński P.H., Matusiak M.,
 • Praca: Deep insertion in children – round window approach by using oft electrodes: CI422 and Flex long
  Autorzy: Skarżyński H., Mrówka M., Porowski M., Skarżyński P.H., Matusiak M.,
 • Praca: Partial deafness treatment in children by using cochlear implantation with CI422 electrode – results after 1 year
  Autorzy: Skarżyński H., Piotrowska A., Skarżyński P.H., Porowski M., Matusiak M.,
 • Praca: Low frequency hearing preservation by using CI422 electrode in children
  Autorzy: Skarżyński H., Piotrowska A., Skarżyński P.H., Szkiełkowska A., Matusiak M.,
 • Praca: Application of middle ear implant Vibrant Soundbridge in congenital ear deformations in children
  Autor: Skarżyński H., Porowski M., Mrówka M., Olszewski L., Serafin-Jóźwiak J., Skarżyński P.H.,
 • Praca: Educational status of children after partial deafness treatment (PDT)
  Autorzy: Zgoda M., Lorens A., Putkiewicz J., Lutek A., Skarżyński H.,
 • Praca: School achievements in children with minimal hearing los
  Autorzy: Piotrowska A., Piłka A., Kochanek K., Lorens A., Serafin-Jóźwiak J., Skarżyński H.,
 • Praca: European consensus statement on hearing screening of pre-school and school-age children
  Autorzy: Piotrowska A., Skarżyński H., Kamyk P., Skarżyński P.H.,
 • Praca: Treacher Collins syndrome – possibilities in therapy
  Autorzy: Mrówka M., Porowski M., Łazęcka K., Olszewski Ł., Skarżyński H.,
 • Praca: Congenital cholesteatoma in children – recognition, surgical management and postoperativecare
  Autorzy: Mrówka M., Skarżyński H., Porowski M., Młotkowska–Klimek P.,
 • Praca: Tympanoplastic surgery after modified radical mastoidectomies in children
  Autorzy: Skarżyński H., Mrówka M., Porowski M., Młotkowska-Klimek P.,
 • Praca: Surgical treatment of otosclerosis in children
  Autorzy: Skarżyński H., Mrówka M., Porowski M., Młotkowska-Klimek P.,
 • Praca: Challenges of cochlear implantation in cases of rare genetic syndromes with congenital craniofacial deformations in children
  Autorzy: Porowski M., Skarżyński H., Mrówka M., Olszewski L., Serafin-Jóźwiak J., Skarżyński P.H.,
 • Praca: Reconstruction of the incudo-stapedial joint in children
  Autorzy: Porowski M., Skarzynski H., Mrówka M., Młotkowska-Klimek P., Skarzynski P.H.,

Nazwa: 6th Forum Science & Technology Days Poland-East
Termin i miejsce: 21-23.05.2012 Białystok, Polska

 • Praca: The use of tele – medicine and eHealth tools in diagnostics, treatment and rehabilitation of patients between Poland and the Eastern Countries
  Autorzy: Skarżyński H., Kochanek K., Wąsowski A., Piotrowska A., Skarżyński P.H., Śliwa L.,

Nazwa: Horyzonty pedagogiczne
Termin i miejsce: 23-24.05.2012, Olsztyn, Polska

 • Praca: Rehabilitacja dzieci z upośledzeniem sprzężonym – dzieci głuchoniewidome
  Autor: Waśkiewicz B.,
 • Praca: Terapia Tomatisa u dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
  Autor: Mularzuk M.,

Nazwa: 5th World Congress on Mental Health and Deafness
Termin i miejsce: 23-30.05.2012 Monterey, Meksyk

 • Praca: Mental health of the deaf and hearing children rated by their hearing parents and the parents’ psychological functioning as predictors
  Autor: Kobosko J.,

Nazwa: IV CONGRESO IBEROAMERICANO DE IC
Termin i miejsce: 24-26.05.2012, Buenos Aires, Argentyna

 • Praca: Partial Deafness Treatment – 10 year’s program results
  Autorzy: Skarżyński P.H., Skarżyński H.,
 • Praca: Deep insertion for hearing preservation – results with 25 mm insertion and more 3
  Autorzy: Skarżyński P.H., Skarżyński H.,

Nazwa: VII Konferencja Sekcji Audiologiczno-Foniatrycznej Polskiego Towarzystwa Otorynolaryngologów Chirurgów Głowy i Szyi
Termin i miejsce: 1-2.06.2012, Wrocław, Polska

 • Praca: Zaburzenia koncentracji uwagi słuchowej a komunikacja językowa – diagnoza i terapia
  Autorzy: Czajka N., Kurkowski Z.M., Skoczylas A., Grudzień D., Skarżyński H.,
 • Praca: Schemat postępowania diagnostycznego oraz terapeutycznego wobec pacjentów wykazujących wymienione trudności. /Auditory processing disorders and dyslalia – examination of the relation between specific tests. Preliminary study
  Autorzy: Skoczylas A., Kurkowski M., Pluta A., Ganc M., Skarżyński H.,
 • Praca: Diagnoza i terapia sensoryczna dzieci jąkających się
  Autorzy: Rosińska A., Kurkowski M., Skoczylas A., Cieśla K., Lewandowska M., Ganc M., Skarżyński H.,
 • Praca: Wideostrobokimografia w różnicowaniu obrzęków Reinke
  Autorzy: Szkiełkowska A., Miaśkiewicz B., Krasnodębska P., Skarżyński H.,
 • Praca: Porównanie efektów głosowych po jedno i dwuetapowej operacji obrzęków Reinke
  Autorzy: Miaśkiewicz B., Szkiełkowska B., Skarżyński H.,
 • Praca: Zastosowanie 24-godzinnej pH metrii krtaniowo-gardłowej diagnostyce zaburzeń głosu
  Autorzy: Ratyńska J., Szkiełkowska A., Ślusarczyk A., Skarżyński H.,
 • Praca: Odległe wyniki głosowe u pacjentów po implantacji kwasu hialuronowego do fałdów głosowych
  Autorzy: Szkiełkowska A., Miaśkiewicz B., Remacle M., Skarżyński H.,
 • Praca: Alternatywne i wspomagające metody komunikacji (AAC) w terapii zaburzeń rozwoju językowego w zespole Angelmana
  Autorzy: De Ines M., Pietrasik K., Szkiełkowska A.,
 • Praca: Charakterystyka wyższych funkcji słuchowych w zależności od wieku dziecka
  Autorzy: Włodarczyk E., Szkiełkowska A., Piotrowska A., Piłka A., Skarżyński H.,
 • Praca: Ocena stopnia hyperfunkcyjnej czynności głosowej
  Autorzy: Kazanecka E., Wrońska A., Kurowska-Janecka A., Szkiełkowska A., Skarżyński H.,
 • Praca: Nowe wyzwania dla medycyny szkolnej-badania przesiewowe słuchu
  Autor: Skarżyński H.,
 • Praca: Zastosowanie videostrobokimografii w ocenie zaawansowania zmian w obrzękach Reinke
  Autorzy: Szkiełkowska A., Krasnodębska P., Miaśkiewicz B., Skarżyński H.,
 • Praca: MTHFR, jako determinant wielkości ubytku słuchu
  Autorzy: Pollak A., Lechowicz U., Mueller-Malesińska M., Sobczyk-Kopcioł A., Waśkiewicz A., Broda G., Iwanicka-Pronicka K., Korniszewski L., Skarżyński H., Płoski R.,
 • Praca: Profil audiologiczny pacjentów z mutacją m.A1555G
  Autorzy: Lechowicz U., Pollak A., Mueller-Malesińska M., Korniszewski L., Skarżyński H., Płoski R.,
 • Praca: Stymulacja logopedyczna niemowlęcia z uszkodzonym zmysłem słuchu
  Autorzy: Rostkowska J., Walczak J., Geremek-Samsonowicz A., Skarżyński H.,
 • Praca: Zaburzenia przetwarzania słuchowego a dyslalia – badanie relacji między wybranymi testami. Doniesienie wstępne
  Autorzy: Skoczylas A., Kurkowski M., Pluta A., Ganc M., Skarżyński H.,
 • Praca: Ocena rozwoju słuchowego małych dzieci z niedosłuchem, z wykorzystaniem kwestionariusza LittlEARS®
  Autorzy: Serafin-Jóźwiak J., Piotrowska A., Lorens A., Obrycka A., Coninx F., Skarżyński H.,
 • Praca: Problemy emocjonalno-społeczne i komunikacyjne dzieci z CAPD w ocenie rodziców
  Autorzy: Rostkowska J., Kłonica L., Kobosko J., Geremek-Samsonowicz A., Skarżyński H.,
 • Praca: Problemy emocjonalno-społeczne dzieci głuchych, słabosłyszących i słyszących w ocenie rodziców
  Autorzy: Kobosko J., Geremek-Samsonowicz A., Skarżyński H.,
 • Praca: Uszkodzenie słuchu spowodowane hałasem u młodzieży szkolnej – badania ankietowe, otologiczne i audiometryczne
  Autorzy: Sułkowski W., Skarżyński H., Kochanek K., Korpus-Kamińska I., Szymczak W.,
 • Praca: Obrazowanie kory słuchowej pacjentów z częściową głuchotą z zastosowaniem techniki funkcjonalnego rezonansu magnetycznego
  Autorzy: Skarżyński H., Skarżyński P., Wolak P., Pluta A., Lewandowska M., Rusiniak M., Lorens A.,
 • Praca: Wykorzystanie terapii neurofeedback w poprawie wyższych funkcji słuchowych u dzieci z ośrodkowymi zaburzeniami słuchu – wyniki wstępne
  Autorzy: Milner R., Ganc M., Czajka N., Trzaskowski B., Piotrowska A., Kurkowski Z., Kochanek K., Skarżyński H.,
 • Praca: Efektywność treningu słuchowego osób z częściową głuchotą po wszczepieniu implantu ślimakowego w ocenie pacjentów i logopedów
  Autorzy: Solnica J., Kobosko J., Pankowska A., Zgoda M., Skarżyński H.,
 • Praca: Wyniki badań programów przesiewowych słuchu u dzieci w wieku szkolnym prowadzonych w latach 2007-2011
  Autorzy: Kochanek K., Skarżyński H., Piotrowska A.,
 • Praca: Ocena częstości występowania szumów usznych u dzieci w Polsce
  Autorzy: Raj-Koziak D., Skarżyński H., Kochanek K., Bartnik G., Fabijańska A.,
 • Praca: Analiza wyników badań przesiewowych słuchu u dzieci w wieku szkolnym z terenów wiejskich w roku 2011
  Autorzy: Danielewicz A., Zapert A., Ludwikowski M., Kochanek K., Piotrowska A., Skarżyński H.,
 • Praca: Związek pomiędzy wynikami badań przesiewowych wykonywanych w okresie noworodkowym i szkolnym
  Autorzy: Kruszyńska M., Piłka A., Kochanek K., Skarżyński H.,
 • Praca: Analiza wyników 3-letniego programu badań przesiewowych słuchu uczniów klas 6 w warszawskich szkołach podstawowych
  Autorzy: Ludwikowski M., Zapert A., Kochanek K., Ganc M., Piotrowska A., Danielewicz A., Piłka A., Skarżyński H.,
 • Praca: Emisje otoakustyczne wywołane krótkimi tonami u pacjentów z częściową głuchotą
  Autorzy: Jędrzejczak W.W., Kochanek K., Trzaskowski B., Piłka E., Skarżyński P.H., Skarżyński H.,
 • Praca: Emisje otoakustyczne mierzone za pomocą protokołu liniowego i nieliniowego
  Autorzy: Jędrzejczak W.W., Hatzopoulos S., Bell A., Kochanek K., Śliwa L., Skarżyński P.H., Skarżyński H.,
 • Praca: Wiarygodność audiometrycznych badań przesiewowych słuchu wykonywanych w szkołach
  Autorzy: Zapert A., Kochanek K., Piłka A., Skarżyński H.,
 • Praca: Wyniki badań przesiewowych słuchu u nauczycieli szkół podstawowych
  Autorzy: Pieczykolan A., Piłka A., Kochanek K., Skarżyński H.,
 • Praca: System automatycznej detekcji i usuwania fali sonomotorycznej z zapisów ABR
  Autorzy: Trzaskowski B., Jędrzejczak W.W., Piłka E., Kochanek K., Skarżyński H.,
 • Praca: Diagnostyka i terapia pacjentów z zespołem Cogana
  Autorzy: Iwanicka-Pronicka K., de Ines M., Kaczorowska M., Furmanek M.,
 • Praca: Minimalne ubytki słuchu u dzieci w wieku szkolnym – skala problemu i konsekwencje
  Autorzy: Piotrowska A., Piłka A., Tarczyński K., Kochanek K., Skarżyński H.,
 • Praca: Ocena przydatności wybranych testów w badaniach przesiewowych słuchu u dzieci w wieku przedszkolnym
  Autorzy: Kasperczuk A., Piłka A., Kochanek K.,
 • Praca: Ocena stopnia hyperfunkcyjnej czynności głosowej
  Autorzy: Kazanecka E., Wrońska A., Kurowska-Janecka A., Szkiełkowska A., Skarżyński H.,

Nazwa: 9th International Conference on Cholesteatoma and Ear Surgery
Termin i miejsce: 3-7.06.2012, Nagasaki, Japonia

 • Praca: The Vibrant Soundbridge middle ear implant in radical cavities
  Autorzy: Skarżyński H., Porowski M., Mrówka M., Skarżyński P.H., Olszewski Ł.,
 • Praca: Reconstruction of the incudostapedial joint
  Autor: Mrówka M., Skarżyński P.H., Porowski M., Skarżyński H.,
 • Praca: Stapedotomy in otitis media with cholesteatoma
  Autor: Skarżyński H.,

Nazwa: AHS & HNS Conference
Termin i miejsce: 5-7.06.2012, Cernobbio, Włochy

 • Praca: European Consensus Statement on Hearing Screening of Pre-School and School-Age Children
  Autorzy: Skarżyński H., Piotrowska A., Lorens A., Kamyk P., Ludwikowski M., Skarżyński P.H.,
 • Praca: Bilateral hearing in pre-school children with cochlear implants
  Autorzy: Obrycka A., Lorens A., Piotrowska A., Zgoda M., Lutek A., Skarżyński H.,
 • Praca: Tinnitus as a problem among children during hearing screening program in school-age children in Poland
  Autorzy: Skarżyński P.H., Kochanek K., Skarżyński H., Piotrowska A., Śliwa L., Jędrzejczak W.W., Piłka A., Bruski L.,
 • Praca: Hearing screening program in school-age children in Poland
  Autorzy: Skarżyński P.H., Kochanek K., Skarżyński H., Piotrowska A., Śliwa L., Jędrzejczak W.W., Piłka A., Bruski L.,
 • Praca: The adverse auditory effects of loud music listening in the school age children
  Autorzy: Sulkowski W.J., Skarżyński H., Korpus-Kamińska I., Kochanek K., Szymczak W.,
 • Praca: MTHFR 677T is a strong determinant of the degree of hearing loss among Polish males with postlingual sensorineural hearing impairment
  Autorzy: Pollak A., Mueller-Malesińska M., Lechowicz U., Skórka A., Korniszewski L., Sobczyk-Kopciol A., Waśkiewicz A., Broda G., Iwanicka-Pronicka K., Oldak M., Skarżyński H., Płoski R.,
 • Praca: Audiological characteristics of patients with the mutation M.A 1555G
  Autorzy: Lechowicz U., Pollak A., Mueller-Malesińska M., Korniszewski L., Skarżyński H., Płoski R.,

Nazwa: Balkan ENT Congress
Termin i miejsce: 8-12.06.2012 Tirgu Murez, Rumunia

 • Praca: 20 years experience in Cochlear Implantation at World Hearing Center in Kajetany
  Autor: Skarżyński P.H.,

Nazwa: Human Brain Mapping (HBM)
Termin i miejsce: 10-14.06.2012, Pekin, Chiny

 • Praca: A new approach to attention network examination in auditory processing: a simultaneous ERP-fMRI study
  Autorzy: Rusiniak M., Lewandowska M., Wolak T., Pluta A., Ganc M., Milner R., Śliwa L.,
 • Praca: Altered patterns of ReHo in children with auditory processing disorder: resting-state fMRI study
  Autorzy: Pluta A., Wolak T., Rusiniak M., Lewandowska M., Czajka N., Grudzień D., Śliwa L., Skarżyński H.,
 • Praca: A new approach to attention network examination in auditory processing: a simultaneous ERP-fMRI study
  Autorzy: Rusiniak M., Lewandowska M., Wolak T., Pluta A., Ganc M., Milner R., Śliwa L.,
 • Praca: Altered patterns of ReHo in children with auditory processing disorder: resting-state fMRI study
  Autorzy: Pluta A., Wolak T., Rusiniak M., Lewandowska M., Czajka N., Grudzień D., Śliwa L., Skarżyński H.,

Nazwa: 6th International Conference on Tinnitus
Termin i miejsce: 13-16.06.2012, Brugia, Belgia

 • Praca: Wyniki badan epidemiologicznych na temat częstości występowania szumów usznych u dzieci w Polsce
  Autor: Raj-Koziak D.,

Nazwa: Memro
Termin i miejsce: 27.06 – 1.07.2012 Daegu, Korea

 • Praca: Direct Stimulation of the Round Window Membrane by Vibrant Soundbridge
  Autor: Mrówka M.,
 • Praca: Finite Element Modeling of Sound Transmission through the Inner Ear Before and After Stapedotomy Surgery
  Autor: Mrówka M.,

Nazwa: 8th Conference of the International Test Commision
Termin i miejsce: 3-5.07.2012, Amsterdam, Holandia

 • Praca: The role of the ITC Guidelines
  Autor: Obrycka A.,

Nazwa: SLI – Specyficzne zaburzenie językowe – diagnoza, prognoza, interwencja / SLI – Specific Language Impairment – diagnosis, prognosis, intervention
Termin i miejsce: 5-8.07.2012, Warszawa, Polska

 • Praca: Central Auditory Processing Disorders and their influence on speech and language development / Profile centralnych zaburzeń przetwarzania słuchowego i ich wpływ na rozwój mowy
  Autorzy: Skoczylas A., Lewandowska M., Kurkowski Z., Lus-Sałdyka A.,

Nazwa: Collegium Otorhinolaryngologicum Amicitae Sacrum Meeting
Termin i miejsce: 27-29.08.2012, Rzym, Włochy

 • Praca: Minisymposium President: EARLY COCHLEAR IMPLANTS IN CHILDREN
  Autor: Skarżyński H.,
 • Praca: Outcomes and hearing preservation in direct round window stimulation without fascia by Vibrant Soundbridge
  Autorzy: Skarżyński H., Olszewski Ł., Skarżyński, P.H., Porowski M.,
 • Praca: Przewodniczący sesji: Early cochlear implants in children
  Autor: Skarżyński H.,

Nazwa: EAONO – The 6th Instructional Workshop of European Academy of Otology and Neuro-Otology and Consensus in Auditory Implants Meeting
Termin i miejsce: 30.08 – 2.09.2012 Bratysława, Słowacja

 • Praca: Direct round window stimulation with the Vibrant Soundbridge (Med-El): 6-year experience using technique without fascia
  Autorzy: Skarżyński H., Olszewski Ł., Porowski M., Lorens A., Skarżyński P.H.,
 • Praca: BAHA: Indications, surgical techniques and outcomes, H. Skarżyński, M. Mrówka, P.H. Skarżyński, Ł. Olszewski Partial Deafness Treatment (PDT) – 10 years – results and future trends
  Autor: Skarżyński H.,
 • Praca: Round Table Moderator: Electric and acoustic stimulation – Partial deafness management
  Autor: Skarżyński H.,
 • Praca: Sekretarz naukowy/uczestnik panelu
  Autorzy: Skarżyński H., Lorens A.,
 • Praca: Partial Deafness Treatment (PDT) – 10 years – results and future trends
  Autor: Skarżyński H.,
 • Praca: Prowadzenie kursu z zakresu implantów Baha
  Autor: Mrówka M.,

Nazwa: XLV Zjazd Polskiego Towarzystwa Otorynolaryngologów Chirurgów Głowy i Szyi
Termin i miejsce: 5-8.09.2012, Gdańsk, Polska

 • Praca: Jakość głosu u pacjentów z obrzękiem Reinkego po jedno- i dwuetapowej mikrochirurgii laserowej / Quality of voice in patients with Reinke oedema after one- and two-step laser microsurgery
  Autorzy: Miaśkiewicz B., Szkiełkowska A., Krasnodębska P.,
 • Praca: Przewodniczący sesji: Choroby strzemiączka
  Autor: Skarżyński H.,
 • Praca: Ocena wybranych problemów chirurgii strzemiączka w otosklerozie – analiza 12374 uszu
  Autorzy: Skarżyński H., Młotkowska-Klimek P., Mrówka M., Porowski M.,
 • Praca: Stapedotomia wykonywana w zaawansowanej patologii ucha środkowego
  Autorzy: Skarżyński H., Porowski M., Mrówka M.,
 • Praca: Staopedotomia wykonana w jedynie słyszącym uchu
  Autor: Skarżyński H.,

Nazwa: Konferencja dla osób z szumami usznymi i obniżoną tolerancją na dźwięki
Termin i miejsce: 8.09.2012, Kajetany, Polska

 • Praca: Nowe trendy w terapii szumów usznych
  Autor: Fabijańska A.,
 • Praca: Szumy uszne i nadwrażliwość słuchowa u dzieci
  Autor: Raj-Koziak D.,
 • Praca: Szumy uszne a choroby ogólnoustrojowe; wpływ czynników zewnętrznych na szumy uszne
  Autor: Niedziałek I.,
 • Praca: Znaczenie współpracy lekarza z psychologiem w terapii szumów usznych
  Autor: Karpiesz L.,
 • Praca: Rola psychologów w terapii szumów usznych
  Autorzy: Latkowska E., Fludra M., Sarnicka I.,
 • Praca: Zastosowanie funkcjonalnego rezonansu magnetycznego (fMRI) w diagnostyce i terapii szumów usznych
  Autor: Lewandowska M.,

Nazwa: 16 th BIOFEEDBACK FOUNDATION OF EUROPE MEETING
Termin i miejsce: 11-15.09.2012 Rzeszów, Polska

 • Praca: Wykorzystanie terapii neurofeedback do poprawy wyższych funkcji słuchowych u dzieci z ośrodkowymi zaburzeniami słuchu – wyniki wstępne
  Autorzy: Milner R., Ganc M., Czajka N., Trzaskowski B., Piotrowska A., Kurkowski M., Kochanek K., Skarżyński H.,
 • Praca: Can quantitative eeg be an objective method for assessment of central auditory processing disorders?
  Autorzy: Milner R., Ganc M., Lewandowska M., Czajka N., Rusiniak M., Kurkowski M., Kochanek K.,

Nazwa: 7th International symposium on Objective Measures in Auditory Implants
Termin i miejsce: 19-22.09.2012, Amsterdam, Holandia

 • Praca: Cortical Activity in Bilateral Cochlear Implant Users
  Autorzy: Cieśla K., Matthiews J., Aggrawal R., Green K.,
 • Praca: Evoked Stapedius Reflex Compound Action Potential Thresholds and Most Comfortable Loudness Level: Assessment of Their Relation for Charge-Based Fitting Strategies in Implants with 31,5 mm
  Autorzy: Lorens A., Walkowiak A., Polak M., Skarżyński H.,
 • Praca: Estimation of abnormalities of Cochlear Implant electrode placement using Spread of Excitation measurement
  Autorzy: Walkowiak A., Lorens A., Kostek B., Obrycka A., Wąsowski A., Skarżyński H.,
 • Praca: Cortical Activity in Bilateral Cochlear Implant Users
  Autorzy: Cieśla K., Matthiews J., Aggrawal R., Green K.,

Nazwa: Współczesne możliwości diagnostyki, leczenia i rehabilitacji w obszarze otorynolaryngologii/Современные возможности диагностики, лечения и реабилитации в области оториноларингологии
Termin i miejsce: 26-28.09.2012, Odessa, Ukraina

 • Praca: Zajęcia rehabilitacyjne dla pacjentów
  Autor: Pankowska A.,
 • Praca: Zajęcia z ustawienia procesora mowy
  Autor: Majchrzak A.,
 • Praca: Możliwości telemedycyny w diagnostyce i rehabilitacji pacjentów z zaburzeniami słuchu
  Autorzy: Skarżyński P.H., Skarżyński H.,
 • Praca: Ustawienie procesora u pacjentów po wszczepieniu implantu ślimakowego / Настройка процессора у пациентов после кохлеарной имплантации
  Autor: Majchrzak A.,
 • Praca: Leczenie częściowej głuchoty/Лечение частичной глухоты
  Autor: Skarżyński H.,
 • Praca: Chirurgiczne możliwości leczenia schorzeń ucha środkowego/Хирургические возможности лечения заболеваний среднего уха
  Autorzy: Barylyak R., Skarżyński H.,
 • Praca: Diagnostyka i plan terapii pacjentów po wszczepieniu implantu ślimakowego/Диагностика и план терапии пациентов после кохлеарной имплантации
  Autor: Pankowska A.,
 • Praca: Współczesne osiągnięcia w leczeniu szumów usznych/Современные достижения в лечении ушных шумов
  Autor: Karpiesz L.,

Nazwa: Inauguracja Roku Akademickiego Politechniki Warszawskiej 2012/13
Termin i miejsce: 1.10.2012, Warszawa, Polska

 • Praca: Wykład inauguracyjny na zaproszenie: Wybrane perspektywy dla inżynierii i medycyny
  Autor: Skarżyński H.,

Nazwa: All-Russian Congress on Hearing Implantation
Termin i miejsce: 2-4.10.2012, Saint-Petersburg, Rosja

 • Praca: Objective measurements – Evoked Compound Action Potentials and Stapedius Muscle Reflex in Cochlear Implant Systems Fitting
  Autorzy: Walkowiak A., Lorens A., Kostek B., Obrycka A., Wąsowski A., Skarżyński H.,
 • Praca: Rehabilitacja pacjentów z częściową głuchotą
  Autor: Pankowska A.,

Nazwa: Annual Meeting of ESMRMB 2012
Termin i miejsce: 4-6.10.2012, Lisbona, Portugalia

 • Praca: Mapping of Primary Auditory Cortex using high-resolution fMRI
  Autorzy: Wolak T., Rusiniak M., Pluta A., Lewandowska M., Śliwa L., Skarżyński H., Skarżyński P.H.,
 • Praca: A modified oddball paradigm for investigating of neural correlates of attention- a simultaneous ERP-fMRI study
  Autorzy: Rusiniak M., Lewandowska M., Wolak T., Pluta A., Milner R., Ganc M., Włodarczyk A., Senderski A., Śliwa L., Skarżyński H.,

Nazwa: OTOLOGIA 2012
Termin i miejsce: 5-6.10.2012 Łódź, Polska

 • Praca: Przedstawienie metody własnej operacji wszczepienia implantów ślimakowych
  Autor: Skarżyński H.,

Nazwa: Konferencja dla osób z szumami usznymi i obniżoną tolerancją na dźwięki
Termin i miejsce: 8.10.2012, Kajetany, Polska

 • Praca: Nowe trendy w terapii szumów usznych
  Autor: Fabijańska A.,
 • Praca: Szumy uszne i nadwrażliwość słuchowa u dzieci
  Autor: Raj-Koziak D.,
 • Praca: Szumy uszne a choroby ogólnoustrojowe; wpływ czynników zewnętrznych na szumy uszne
  Autor: Niedziałek I.
 • Praca: Znaczenie współpracy lekarza z psychologiem w terapii szumów usznych
  Autor: Karpiesz L.,
 • Praca: Rola psychologów w terapii szumów usznych
  Autorzy: Latkowska E., Fludra M., Sarnicka I.,
 • Praca: Zastosowanie funkcjonalnego rezonansu magnetycznego (fMRI) w diagnostyce i terapii szumów usznych
  Autor: Lewandowska M.,

Nazwa: Hearing Preservation Workshop
Termin i miejsce: 18-21.10.2012 Toronto, Kanada

 • Praca: HP Classification
  Autor: Skarżyński P.H.,
 • Praca: Long term experiences of HP in children
  Autor: Skarżyński P.H.,
 • Praca: Detection of Partial Deafness during hearing screening in school age children
  Autor: Piotrowska A.,
 • Praca: Overlap versus non overlap in PD with deep insertion
  Autor: Lorens A.,

Nazwa: XXXV Krajowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa – Problemy otolaryngologi dziecięcej w codziennej praktyce
Termin i miejsce: 18-20.10.2012, Lublin, Polska

 • Praca: Wybrane perspektywy dla medycyny i inżynierii
  Autorzy: Skarżyński H., Śliwa L.,
 • Praca: Diagnostyka audiologiczna w wieku rozwojowym
  Autor: Kochanek K.,
 • Praca: Wykład inauguracyjny – Muzyka w rozwoju drogi słuchowej u człowieka
  Autor: Skarżyński H.,
 • Praca: Ocena jakości audiometrycznych badań przesiewowych wykonywanych w szkołach
  Autorzy: Zapert A., Kochanek K., Piotrowska A., Piłka A., Ludwikowski M., Skarżyński H.,
 • Praca: Badania przesiewowe słuchu w uczniów klas VI warszawskich szkół podstawowych – analiza programu 3-letniego
  Autorzy: Ludwikowski M., Zapert A., Danielewicz A., Piłka A., Piotrowska A., Kochanek K., Skarżyński H.,
 • Praca: Porównanie problemów emocjonalno – społecznych i komunikacyjnych dzieci z CAPD i dzieci z niedosłuchem w ocenie rodziców
  Autorzy: Rostkowska J., Kobosko J., Kłonica L., Geremek-Samsonowicz A.,
 • Praca: Zastosowanie metody VIT w terapii rodziny niemowlęcia z uszkodzonym zmysłem słuchu
  Autorzy: Rostkowska J., Geremek-Samsonowicz A.,
 • Praca: Telerehabilitacja – forma pomocy dla dzieci korzystających z systemu implantów ślimakowych w ramach opieki pooperacyjnej
  Autorzy: Solnica J., Pankowska A., Skarżyński H.,
 • Praca: Specyficzne zaburzenia rozwoju mowy i języka u dzieci w wieku szkolnym
  Autorzy: Włodarczyk E., Szkiełkowska A., Kurkowski M. Z., Skarżyński H.,

Nazwa: 7 Konferencja na temat Elektroencefalografii – Sekcja Elektroencefalografii Polskiego Towarzystwa Neurofizjologii Klinicznej
Termin i miejsce: 20.10.2012, Warszawa, Polska

 • Praca: Możliwości i problemy jednoczesnych rejestracji EEG-fMRI
  Autorzy: Rusiniak M., Lewandowska M., Wolak T., Pluta A., Milner R., Ganc M., Śliwa L., Skarżyński H.,

Nazwa: 6th International Forum on Innovative Technologies in Medicine
Termin i miejsce: 21-23.10.2012, Białystok, Polska

 • Praca: Wyrównywanie szans dzieci z zaburzeniami komunikacyjnymi – program badań przesiewowych w wieku szkolnym, z wykorzystaniem innowacyjnych technologii
  Autor: Kamyk P.,
 • Praca: Przewodniczący sesji
  Autor: Śliwa L.,

Nazwa: International Debate „Fitting for Performance”
Termin i miejsce: 22-23.10.2012 Antwerpia, Belgia

 • Uczestnik debaty: Walkowiak A.,

Nazwa: XXXIII Międzynarodowa Konferencja Naukowa – Odpowiedzialność za edukację osób z uszkodzonym słuchem
Termin i miejsce: 25-27.10.2012, Warszawa, Polska

 • Praca: Problemy emocjonalno-społeczne dzieci głuchych, słabosłyszących i słyszących na różnych etapach edukacji szkolnej Socio-emotional problems of deaf, hard of hearing and hearing children on different levels of school education
  Autorzy: Kobosko J., Geremek-Samsonowicz A.,
 • Praca: Specyfika trudności słuchowych, językowych i artykulacyjnych u dzieci z częściową głuchotą
  Autorzy: Solnica J., Pankowska A., Skarżyński H.,
 • Praca: Stan zdrowia psychicznego rodziców a głuchota dziecka. Implikacje dla programów wczesnej interwencji, rehabilitacji i edukacji szkolnej dzieci głuchych i słabosłyszących
  Autor: Kobosko J.,
 • Praca: Sytuacja edukacyjna dzieci z częściową głuchotą korzystających z implantu ślimakowego minimum 5 lat
  Autor: Zgoda M.,

Nazwa: 13 International Meeting MSOA
Termin i miejsce: 26-29.10.2012 Neapol, Włochy

 • Praca: EAONO Guidelines in Cochlear Implantation
  Autor: Lorens A.,
 • Praca: New indication in Cochlear Implantation
  Autor: Lorens A.,

Nazwa: Spotkanie Polskiego Towarzystwa Neurofizjologii Klinicznej
Termin i miejsce: 27.10.2012 Warszawa, Pałac Staszica, Polska

 • Praca: Możliwości i problemy jednoczesnych rejestracji EEG-fMRI
  Autor: Rusiniak M.,

Nazwa: Polsko-Japońskie Seminarium MCB
Termin i miejsce: 8-13.11.2012, Warszawa, Polska

 • Praca: Auditory attention Network investigation using simultaneous ERP-fMRI
  Autorzy: Rusiniak M., Lewandowska M., Wolak T., Pluta A., Milner R., Ganc M., Włodarczyk A., Senderski A., Śliwa L., Skarżyński H.,
 • Praca: National Network of Teleaudiology in clinical practice for cochlear implant patients
  Autorzy: Wąsowski A., Skarżyński H., Lorens A., Obrycka A., Walkowiak A., Bruski Ł.,

Nazwa: Konferencja użytkowników rezonansów 3T w Łodzi
Termin i miejsce: 16-17.11.2012, Łódź, Polska

 • Praca: Badanie fMRI układu słuchowego z wykorzystaniem skanera MR 3T – doświadczenia własne
  Autorzy: Wolak T., Rusiniak M., Lewandowska M., Pluta A., Cieśla K., Skarżyński P., Olszewski Ł.,

Nazwa: 2nd CI Surgical Foundation Course
Termin i miejsce: 19-21.11.2012, Kajetany, Polska

 • Praca: Hearing sensitivity in patients selected for cochlear implantation
  Autor: Piotrowska A.,
 • Praca: Candidacy considerations: outcome prediction
  Autor: Lorens A.,
 • Praca: Cochlear implants: qualification process
  Autor: Serafin-Jóźwiak J.,
 • Praca: Clinical imaging of CI patients
  Autor: Wolak T.,
 • Praca: Live CI surgeries
  Autorzy: Skarżyński H., Mrówka M., Porowski M., Matusiak M., Skarżyński P.,
 • Praca: Mastoidectomy presentation and/or demonstration
  Autorzy: Mrówka M., Porowski M.,
 • Praca: Posterior tympanotomy presentation and/or demonstration
  Autorzy: Mrówka M., Porowski M.,
 • Praca: Temporal Bone Presentation: Cochleostomy and round window approaches via monitor
  Autor: Skarżyński H.,
 • Praca: Temporal Bone Workshop III: Cochleostomy and round window approaches
  Autorzy: Mrówka M., Porowski M.,
 • Praca: Temporal Bone Workshop IV: Insertion of the electrode array
  Autorzy: Mrówka M., Porowski M.,
 • Praca: Round Table Discussion
  Autorzy: Skarżyński H., Obrycka A., Mrówka M., Porowski M.,

Nazwa: CIGICON 2012
Termin i miejsce: 22-24.11.2012, Ahmedabad, Indie

 • Praca: Deep insertion of the cochlear implant electrode in Partial Deafness Treatment
  Autorzy: Skarżyński P.H., Skarżyński H., Lorens A.,

Nazwa: Konferencja Naukowa „Teoretyczne i praktyczne aspekty rozwoju współczesnych nauk medycznych”
Termin i miejsce: 23-24.11.2012, Dushanbe, Tadżykistan

 • Praca: Zachowanie słuchu w leczeniu częściowej głuchoty
  Autorzy: Skarżyński H., Barylyak R., Skarżyński P.H., Porowski M., Olszewski Ł., Walkowiak A.,
 • Praca: Wykorzystanie telemedycyny w diagnostyce, leczeniu i rehabilitacji pacjentów z całkowitą i częściową głuchotą
  Autorzy: Skarżyński P.H., Pierzyńska I., Skarżyński H., Wąsowski A., Kamyk P.,
 • Praca: Badania przesiewowe słuchu u uczniów klas pierwszych mieszkających na terenach wiejskich wschodnich regionów Polski
  Autorzy: Skarżyński P.H., Ludwikowski M., Wołujewicz K., Piłka A., Piotrowska A., Kochanek K.,

Nazwa: III Konferencja Naukowo-Szkoleniowa „Słucham, więc potrafię”
Termin i miejsce: 30.11.2012, Kajetany, Polska

 • Praca: Po co nam dwoje uszu
  Autor: Obrycka A.,
 • Praca: Kiedy późno może być za późno
  Autor: Lorens A.,
 • Praca: Wsparcie psychiczne dla rodziców, rola terapeuty mowy
  Autor: Kobosko J.,
 • Praca: Warsztaty: Koncepcja, strategie i techniki metody audytywno-werbalnej
  Autorzy: Barej A., Lutek A., Pankowska A., Zgoda M., Zielińska E.,

Nazwa: Республиканский научно-практический семинар оториноларингологов с международным участием «Новые технологии в проблемах аудиологии»
Termin i miejsce: 6-7.12.2012, Białoruś

 • Praca: Аудиологическая диагностика ушных шумов
  Autor: Karpiesz L.,

Nazwa: Konferencja Naukowa „Badania nad głuchotą w Polsce”
Termin i miejsce: 15.12.2102, Łódź, Polska

 • Praca: Słyszący rodzice wobec głuchoty dziecka. Znaczenie tożsamości rodzicielskiej jako rodziców dziecka głuchego dla jego psychicznego rozwoju
  Autor: Kobosko J.,

2011

Nazwa: 34th Association for Research in Otolaryngology MidWinter Meeting
Termin i miejsce:19-23.02.2011 Baltimore, Maryland, USA

Nazwa: XVII Dni Otolaryngologii Dziecięcej
Termin i miejsce: 9-11.06.2011 Mikołajki, Polska

Nazwa: TRUDNOŚCI I ZABURZENIA W UCZENIU SIĘ – PERSPEKTYWA INTERDYSCYPLINARNA
Termin i miejsce: 14-16.02.2011 Lublin, Polska

Nazwa:X International Tinnitus Seminar
Termin i miejsce: 16-19.03.2011 Florianopolis, Brazylia

Nazwa: American Auditory Society Annual Meeting
Termin i miejsce: 3-5.03.2011 Arizona, USA

Nazwa: Nowoczesne metody wykrywania , diagnozowania i terapii stosowane w audiologii i foniatrii
Termin i miejsce: 4.04.2011 Opole, Polska

Nazwa: Uroczystość otwarcia Medincus
Termin i miejsce: 4.04.2011 Opole, Polska

Nazwa: Debata: Telemedycyna – nowa jakość systemu opieki zdrowotnej społeczeństwa informacyjnego
Termin i miejsce: 10.05.2011 Villa Foksal Dom Dziennikarza, Warszawa, Polska

Nazwa:Przygotowanie nauczycieli i nauczycieli akademickich do wykorzystywania technik informacyjnych w procesie nauczania
Termin i miejsce: 17.05.2011 BUW, Warszawa, Polska

Nazwa:Krajowa naukowo- praktyczna konferencja otorynolaryngologów z międzynarodowym udziałem, poświęcona 50- leciu Katedry Otorynolaryngologicznej Uniwersytetu Medycznego w Grodnie (Białoruś)
Termin i miejsce: 19-20.05 2011 Grodno, Białoruś

Nazwa: European Human Genetics Conference 2011
Termin i miejsce: 28 – 31.05.2011 Amsterdam, Holandia

Nazwa: XVII Dni Otolaryngologii Dziecięcej
Termin i miejsce: 9-11.06.2011 Mikołajki, Polska

Nazwa: X Konferencja Akustyka w Audiologii i Foniatrii
Termin i miejsce: 3-4.06 2011 Poznań, Polska

Nazwa: IV Ogólnopolska Konferencja psychologii klinicznej
Termin i miejsce: 22 V 2011 Warszawa

Nazwa: XI Dyskursy Pedagogiki Specjalnej25-27.05. 2011 Sopot, Polska10th European Symposium on Paediatric Cochlear Implantation
Termin i miejsce: 12-15.05.2011 Ateny, Grecja

Nazwa: 2nd International Congress of Young Scientists and Students
Termin i miejsce: 22.06.2011 Hotel Hilton, Warszawa, Polska

Nazwa: 10th EFAS Congress
Termin i miejsce: 22–25.06.2011 Hotel Hilton,Warszawa, Polska

Nazwa: 1st Congress of the Confederation of the European ORL-HNS
Termin i miejsce: 2-6.07.2011 Barcelona, Hiszpania

Nazwa: XXII IERASG Biennial Symposium
Termin i miejsce: 26-30.06.2011 Moskwa, Rosja

Nazwa: Advances in telemedicine applications
Termin i miejsce: 17. 06. 2011 Warszawa, Polska

Nazwa: II Konferencja Słucham, więc potrafię
Termin i miejsce: 22–25.06.2011 Hotel Hilton, Warszawa, Polska

Nazwa: XXVIth Congress of Union of European Phoniatricians (UEP)
Termin i miejsce: 11 – 14.05.2011 Lund, Szwecja

Nazwa: 34 Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Psychologicznego „Oblicza współczesnej psychologii”
Termin i miejsce: 18-21.09 2011 Katowice, Polska

Nazwa: 5th Baltic Otorhinolaryngology Congress
Termin i miejsce: 16-18.09.2011 Ryga, Łotwa

Nazwa: ESMHD SIG MEETING „Celebrating 25 years of ESMHD: achievements and results, targets and challenges”
Termin i miejsce: 5-8.10.2011 Teneryfa, Hiszpania

Nazwa: I Krajowy Zjazd Szkoleniowy Polskiego Towarzystwa Otorynolaryngologów Chirurgów Głowy i Szyi
Termin i miejsce: 17-19.11.2011 Warszawa, Polska

Nazwa: XXXIV Krajowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa „Problemy otolaryngologii dziecięcej w codziennej praktyce”
Termin i miejsce: 6-8.11.2011 Lublin, Polska

Nazwa: XXI Zjazd PTN w Poznaniu, 7-10.09.2011 Poznań, Polska44th Annual Meeting of ESPGHAN
Termin i miejsce: 25-28.05.2011 Sorrento, Włochy

Nazwa: Konferencji szumów usznych dla pacjentów
Termin i miejsce: 3.09.2011 Kajetany

Nazwa: Polska Ogólnopolska Konferencja Naukowa „ODKRYWAJĄC SEKRETY LUDZKIEGO UMYSŁU – WSPÓŁCZESNE WYZWANIA NEUROPSYCHOLOGII
Termin i miejsce: 18-20.11 2011 Lublin, Polska

Nazwa: Spotkanie Użytkowników Systemów MR o polu 3T
Termin i miejsce: 7-8.12 2011 Łódź, Polska

Nazwa: 28th Annual Meeting of European Society of Magnetic Resonance in Medicine and Biology
Termin i miejsce: 6-8.10.2011 Lipsk, Niemcy

Nazwa: 6th Polish Audiology and Phoniatrics Conference
Termin i miejsce: 23-25.06.2011 Warszawa, Polska

Nazwa: The 8th Asia Pacific Symposium on Cochlear Implant and Related Sciences (APSCI 2011)
Termin i miejsce: 25-28.10.2011 EXCO, Daegu, Korea

Nazwa: HEARRING Meeting11-12.10.2011 Bradford, Angila10th Hearing Preservation Workshop
Termin i miejsce: 13-16.10.2011 Londyn, Angila

Nazwa: Munich’LMU Hearing Implant Symposium 2011
Termin i miejsce: 8-11.12.2011 Monachium, Niemcy

Nazwa: Audiology Advisory Board
Termin i miejsce: 13-15.04.2011 Innsbruck, Austria

Nazwa: Implantable Devices 2011: The State of the Art
Termin i miejsce: 25.11.2011 National College of School Leadership, Nottingham, Anglia

Nazwa: Cochlear implants in children
Termin i miejsce: 14-16.07.2011 Sheraton Hotel, Chicago, USA

2010

Nazwa: Symposium on 20 years of CI in children
Termin i miejsce: 3-5.02.2010 Holandia, Nijmegen

 • Praca: Prowadzenie warsztatów: Opieka pooperacyjna nad dzieckiem z częściową głuchotą – ustawienie procesora mowy
  Autor: Lorens A.,

Nazwa: Annual Meeting of American Auditory Society 2010
Termin i miejsce: 3-6.03 2010 Scottsdale, Arizona, USA

 • Praca: Click and tone burst evoked otoacoustic emissions in subjects with hearing loss above 0.5 and 1 kHz
  Autorzy: Jędrzejczak W.W., Pilka E., Lorens A., Piotrowska A., Kochanek K., Skarżyński H.,

Nazwa: 33 nd Association for Research in Otolaryngology MidWinter Meeting
Termin i miejsce: 06-10.02 2010 Anaheim, USA

 • Praca: Transiently evoked otoacoustic emissions decomposed into asymmetric waveforms
  Autorzy: Jędrzejczak W.W., Kwaśkiewicz K., Blinowska K.J., Kochanek K., Skarżyński H.,

Nazwa: AHEAD III WP5-WP6 Meeting
Termin i miejsce: 30-31.03.2010 2010 Budapeszt

 • Praca: Speech Testing in Special Populations infants & elderly – an adaptive and multilingual solution
  Autorzy: Coninx F., Śliwa L.

Nazwa: XVI Krajowa Konferencja Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej
Termin i miejsce: 26-29.04 2010 Warszawa; Polska

 • Praca: Emisje otoakustyczne dla bodźców o niskich częstotliwościach
  Autorzy: Piłka E., Jędrzejczak W.W., Kochanek K., Skarżyński H.,
 • Praca: Algorytm automatycznej detekcji słuchowych potencjałów wywołanych pnia mózgu wykorzystujący zależność latencji sygnału od intensywności pobudzenia
  Autorzy: Trzaskowski B., Jędrzejczak W.W., Kochanek K., Piłka E., Skarżyński H.,
 • Praca: Reprezentacja sygnałów akustycznych przez słowniki z funkcjami asymetrycznymi
  Autorzy: Kwaskiewicz K., Blinowska K. J., Jędrzejczak W. W.
 • Praca: Wpływ patologii na czasowo-częstotliwościowe właściwości emisji otoakustycznych
  Autorzy: Jędrzejczak W. W., Blinowska K. J., Konopka W., Hatzopoulos S., Kochanek K., Skarżyński H.
 • Praca: Procedura doboru wartości poziomu komfortowego słyszenia oparta o pomiary psychofizyczne i obiektywne
  Autorzy: Wąsowski A., Lorens A., Obrycka A., Wlkowiak A., Skarżyński H., Pałko T.,
 • Praca: Telefitting szansą na stały nadzór i kontrolę implantu ślimakowego
  Autorzy: Wąsowski A., Skarżyński H., Zgoda M., Obrycka A., Skarżyński P.H., Bruski Ł. Kopaczewski M.
 • Praca: Badania czynnościowe fMRI kory motorycznej u osób zdrowych i po udarach
  Autorzy: Bogorodzki P., Piątkowska-Janko E., Gaworek G., Wolak T., Krawczyk M., Soluch P., Szatkowska I.,
 • Praca: Nowa generacja implantów slimakowych dla małych dzieci
  Autorzy: Skarżyńki H., Mrówka M., Porowski M., Lorens A.,
 • Praca: Osiągnięcia biomechaniczne w implantach ucha środkowego
  Autorzy: Skarżyński H., Mrówka M., Porowski M., Młotkowska – Klimek P.,
 • Praca: Inzynieria Biomedyczna w audiologii otochiurgii i rynochirurgii
  Autor: Skarżyński H.,
 • Praca: Zastosowanie algorytmów akustycznych (DPOAE) i elekrofizjologicznych (ASSR) w ocenie progu słyszenia
  Autor: Śliwa L.,
 • Praca: Symulacja percepcji słuchowej u pacjentów implantowanych
  Autorzy: Walkowiak A., Kostek B., Lorens A., Skarzyński H.,
 • Praca: Optymalne rozwiązania w chirurgii rekonstrukcyjnej ucha środkowego z zastosowaniem różnych materiałow
  Autorzy: Skarżyński H., Porowski M., Barylyak R.,
 • Praca: Uczestnictwo w konferencji
  Autorzy: Piłka E., Wolak T., Barylyak R., Porowski M., Walkowiak A., Wąsowski A., Skarżyński P., Skarżyński H., Kochanek K., Jędrzejczak W., Trzaskowski B., Śliwa L.,
 • Praca: Obrazowanie biomedyczne w zmęczeniu słuchowym (TTS)
  Autorzy: Wolak T., Bogorodzki P., Kotus J., Skarżyński P., Czyżewski A., Kochanek K., Piątkowska-Janko E.,
 • Praca: System do Kontroli jakości w badaniach czynnościowych – fantom oraz oprogramowanie
  Autorzy: Adaszewski S., Kamińska K., Piątkowska-Janko E., Bogorodzki P., Piskalk M., Wolak Autorzy.,

Nazwa: Symposium „CI in the perspectives of the future: 20 years of CI in children in the Netherlands”.
Termin i miejsce: 4.02 2010 Holandia

 • Praca: Electro-Acoustic Stimulation (EAS): a promising application, now and the future?
  Autor: Lorens A.,

Nazwa: XXX Światowy Zjazd Audiologów
Termin i miejsce: 28.03 -1.04 2010 Brazylia, Sao Paulo

 • Praca: Hearing screening in school age children in Poland – results from 2008 and 2009
  Autorzy: Skarżyński P.H., Kochanek K., Skarżyński H., Senderski A., Bruski Ł.,
 • Praca: IT Technologies in quality management of hearing screening at schools
  Autorzy: Skarżynski P., Senderski A., Kochanek K., Piłka A., Skarżynski H.
 • Praca: Our experience with bilateral cochlear implantation
  Autorzy: Skarżyński P., Obrycka A., Lorens A., Skarżyński H., Porowski M.,
 • Praca: Partial Deafness Treatment
  Autorzy: Skarżyński P., Lorens A., Piotrowska A., Porowski M. , Skarżyński H.
 • Praca: Partial Deafness Treatment and the round window approach for preservation of residual hearing in Warsaw cochlear implant program (1992-2010)
  Autorzy: Skarżyński P., Lorens A., Porowski M., Skarżyński H., Senderski A.
 • Praca: Polish dichotic digits test – normative values and clinical significance
  Autorzy: Senderski A., McPherson D., Skarżyński P., Kochanek K., Skarżyński H., Bruski A.

Nazwa: Akustyka w Audiologii i Foniatrii
Termin i miejsce: 28-29.V 2010 Poznań

 • Praca: Badania przesiewowe słuchu u dzieci w wieku szkolnym
  Autor: Kochanek K.

Nazwa: V Konferencja Sekcji Audiologicznej i Sekcji Foniatrycznej polskiego Towarzystwa Otorynolaryngologów Chirurgów Głowy i Szyi
Termin i miejsce: 20-22 V 2010 Zielona Góra

 • Praca: 3-letni program badań populacji 12-latków w Warszawie – wyniki
  Autorzy: Skarżyński H., Senderski A., Kochanek K., Ludwikowski M., Piłka A., Skarzyński P.,
 • Praca: Wyniki badań przesiewowych słuchu dzieci z kla pierwszych z terenów wiejskich i małych miast województwa podkarpackiego zrealizowanych w 2008 r.
  Autorzy: Szuber D., Kochanek K., Bruski Ł., Skarżyński P.,
 • Praca: Ocena przydatności metod obiektywnych i audiometrycznych w badaniach przesiewowych słuchu u dzieci w wieku szkolnym
  Autorzy: Śliwa L., Kochanek K., Piłka A., Senderski A., Ganc M., Skarżyński H.,
 • Praca: Nowe technologie informatyczne w organizacji badań przesiewowych – wpływ na redukcję kosztów i poprawę wiarygodności badań
  Autorzy: Skarżyński H., Senderski A., Kochanek K., Ludwikowski M., Piłka A., Skarżyński P.,
 • Praca: Ocena algorytmu automatycznej detekcji słuchowych potencjałów wywołanych pnia mózgu
  Autorzy: Trzaskowski B., Jędrzejczak W., Kochanek K., Piłka E., Skarżyński H.,
 • Praca: Emisje otoakustyczne u pacjentów z częściową głuchotą
  Autorzy: Jędrzejczak W., Piłka E., Trzaskowski B., Piotrowska A., Lorens A., Kochanek K., Skarżyński H.,
 • Praca: Wykład inauguracyjny obrady: Współczesne możliwości audiologii, otologii i obrazowania biomedycznego w rozwoju słuchu i mowy
  Autor: Skarżyński H.,
 • Praca: Specyficzne zaburzenia rozwoju językowego (SLI) a zaburzenia centralnych procesów słuchowych
  Autorzy: Włodarczyk E., Szkiełkowska A., Mularzuk M., Markowska R., Skarżyński H., Ganc Autorzy., Piłka A.,
 • Praca: Stapedotomia w leczeniu otosklerozy u dzieci
  Autorzy: Skarżyński H., Porowski M., Młotkowska-Klimek P., Skarżyński P., Pastuszak A.,
 • Praca: Protezowanie jednostronne niedosłuchów odbiorczych u dzieci z wykorzystaniem systemu BAHA
  Autorzy: Piotrowska A., Mrówka M., Lorens A., Skarżyński H.,
 • Praca: Symulacja percepcji słuchowej u pacjentów implantowanych
  Autorzy: Walkowiak A., Kostek B., Lorens A., Skarżyński H.,
 • Praca: Procedura doboru wartości poziomu komfortowego słyszenia oparta o pomiary psychofizyczne i obiektywne
  Autorzy: Wąsowski A., Lorens A., Obrycka A., Walkowiak A., Skarżyński H., Pałko T.,
 • Praca: Wyniki rehabilitacji słuchu u dzieci z mnogimi wadami po wszczepieniu implantu
  Autorzy: Lutek A., Zgoda M., Pankowska A., Geremek A., Skarżyński H.,
 • Praca: Wpływ funkcji artykulatorów na zaburzenia głosu
  Autorzy: Kazanecka, Wrońska, Kurowska, Szkiełkowska A., Skarżyński H.,
 • Praca: Przydatność videostrobokimografii w praktyce klinicznej
  Autorzy: Szkiełkowska A., Miaśkiewicz B., Markowska R., Włodarczyk E., Uszyńska – Tuzinem M., Skarżyński H.,
 • Praca: Vocastim w rehabilitacji pacjentów z dysfonią porażenną
  Autorzy: Ratyńska J., Szkiełkowska A., Baczyńska S.,
 • Praca: Zastosowanie metod biofeedback u pacjentów z dysfonią hperfunkcjonalną
  Autorzy: Szkiełkowska A., Baczyńska S., Ratyńska J.,
 • Praca: Telefitting nową szansą na stały nadzór i kontrolę implantu ślimakowego
  Autorzy: Wąsowski A., Skarżyński H., Zgoda M., Obrycki A., Skarżyński P., Bruski Ł., Kopaczewski M.,
 • Praca: Implant ucha środkowego szansą na eliminację niektórych ograniczeń w odbiorze dźwięków wprowadzanych przez aparaty słuchowe
  Autorzy: Olszewski Ł., Ratuszniak A., Obrycka A., Porowski M., Skarżyński H.,
 • Praca: Badania retrospektywne prógów słyszenia u pacjentów z częściową głuchotą kwalifikowanych do wszczepienia implantu ślimakowego w latach 1992-2009
  Autorzy: Piotrowska A., Lorens A., Skarżyński H.,
 • Praca: Wpływ percepcji struktury czasowej dźwięku na rozumienie mowy u pacjentów implantowanych
  Autorzy: Lorens A., Zgoda M., Obrycka A., Piotrowska A., Skarżyński H.,
 • Praca: Porównanie wartości progu rozumienia mowy z progiem słyszenia w polu swobodnym u dzieci po wszczepieniu implantu ślimakowego
  Autorzy: Lutek A., Lorens A., Piotrowska A., Putkiewicz J., Geremek A., Skarżyński H.,
 • Praca: Częstość występowania mutacji 35delG w grupach pacjentów z niegenetycznymi czynnikami ryzyka niedosłuchu
  Autorzy: Mueller-Malesińska M., Pollak A., Lechowicz U., Skórka A., Ołdak M., Skarżyński H., Korniszewski L., Płoski,
 • Praca: Poszukiwanie nieznanych mutacji w regionie genu GJB2 wśród pacjentów z niedosłuchem w oparciu o nową metodę Mutation Matched Chromosome Pool Analysis – MMCPA
  Autorzy: Pollak A., Lechowicz U., Mueller – Malesińska M., Skórka A., Ołdak M., Skarżyński H., Korniszewski L., Płoski,
 • Praca: Adaptacja i walidacja testów dyskryminacji mowy dla dzieci
  Autorzy: Zgoda M., Cobibx, Lorens A., Hubinger, Stumpf, Lutek A., Piotrowska A., Skarżyński H.,
 • Praca: Walidacja kwestionariusza LittlEARS w grupie dzieci implantowcyh
  Autorzy: Obrycka A., Padilla, Lorens A., Piotrowska A., Skarżyński H.,
 • Praca: Użycie i rozumienie przyimków w grupie dzieci 3-6 letnich korzystających z systemu implantu ślimakowego
  Autorzy: Solnica J., Barej A., Pankowska A., Waśkiewicz B., Lutek A., Skarżyński H.,
 • Praca: Wyniki zachowawczego leczenia dysfunkcji trąbek słuchowych
  Autorzy: Szkiełkowska A., Ratyńska J., Ślusarczyk, Pietrasik K.,
 • Praca: Ćwiczenia percepcji słuchowej u dzieci z centralnymi zaburzeniami przetwarzania słuchowego
  Autorzy: Kłonnica L., Lus-Sałdyka A., Geremek A., Skarżyński H.,
 • Praca: Wpływ treningu słuchowego u pacjentów postlingwalnych korzystających z implantu ślimakowego
  Autorzy: Rostkowska J., Wojewódzka, Geremek A., Skarżyński H.,
 • Praca: Przydatność testu SERT w ocenie rzpoznawania dźwięków otoczenia u pacjentów po wszczepieniu implantu ślimakowego
  Autorzy: Waśkiewicz B., Barej A., Pankowska A., Solnica J., Lutek A., Geremek A., Skarżyński H.,
 • Praca: Terapia metodą audytywno-werbalną w grupie dzieci wieku 1-3 po wszczepieniu implantu ślimakowego
  Autorzy: Barej A., Pankowska A., Lutek A., Solnica J., Waśkiewicz B., Skarżyński H.,
 • Praca: Zastosowanie słuchowych potencjałów wywołanych pnia mózgu w skalowaniu hasła impulsowego i ciągłego
  Autorzy: Kochanek K., Żera, Piłka A., Młyński, Skarżyński P.,
 • Praca: Nadwrażliwość słuchowa u dzieci w materiale Kliniki Szumów Usznych IFPS
  Autorzy: Bartnik G., Jędrzejczak W.W., Fabijańska A., Raj-Koziak D., Niedziałek I., Karpiesz L., Fludra M., Latkowska E., Sarnicka I., Skarżyński H.,
 • Praca: Współczesna strategia postępowania w szumach usznych u dorosłych
  Autorzy: Bartnik G., Fabijańska A., Raj-Koziak D., Niedziałek I., Karpiesz L., Fludra M., Latkowska E., Sarnica I., Skarżyński H.,
 • Praca: Ocena częstości występowania szumów usznych wśród 7–latków w Polsce wschodniej
  Autorzy: Raj-Koziak D., Piłka A., Bartnik G., Fabijańska A., Skarżyński H.,
 • Praca: Audiometria wysokich częstotliwości i DPOAE u pacjentów z jednostronnymi szumami usznymi i prawidłowym słuchem
  Autorzy: Fabijańska A., Smurzyński J., Kochanek K., Bartnik G., Raj-Koziak D., Skarżyński H.,
 • Praca: Jednoczesna rejestracja EEG/ERP i fMRI jako metoda badania ośrodkowego części układu słuchowego
  Autorzy: Milner R., Rusiniak M., Wolak T., Piątkowska-Janko E., Bogorodzki P., Senderski A., Skarżyński H.,
 • Praca: Postępy dzieci po wszczepieniu implantu ślimakowego w wieku 1-3 lat w ocenie rodziców – na podstawie wywiadu
  Autorzy: Pankowska A., Barej A., Waśkiewicz B., Lutek A., Solnica J., Skarżyński H.,
 • Praca: Rola zajęć grupowych w terapii pacjentów po wszczepieniu implantu ślimakowego
  Autorzy: Waśkiewicz B., Barej A., Pankowska A., Solnica J., Lutek A., Geremek A., Skarżyński H.,
 • Praca: Wstępne oceny zmian funkcjonowania pacjentów pooperacji CI z głuchotą prelingwalną operowanych pomiędzy 18-25 r.ż.
  Autorzy: Rostkowska J., Kobosko J., Lutek A., Geremek A., Skarżyński H.,
 • Praca: Pomoc psychologiczna słyszącym rodzicom dzieci głuchych w konfrontacji z rzeczywistością
  Autor: Kobosko J.,
 • Praca: Kwestionariusz satysfakcji z użytkowania systemu implantu u pacjentów z częściową głuchotą
  Autorzy: Putkiewicz J., Obrycka A., Piotrowska A., Jeruzalska M., Lorens A., Skarżyński H.,
 • Praca: Zmiana jakości życia u osób dorosłych po wszczepieniu implantu ślimakowego
  Autorzy: Jeruzalska M., Zgoda M., Lorens A., Skarżyński H.,
 • Praca: Zapalenia górnych dróg oddechowych a choroba refluksowa (LPR) u dzieci
  Autorzy: Markowska R., Dziekiewicz, Banaszkiewicz, Szkiełkowska A., Ratyńska J., Miaśkiewicz B., Skarżyński H., Radzikowski,
 • Praca: przewodniczący sesji
  Autor: Kobosko J.,

Nazwa: I Konferencja Naukowo-Szkoleniowa „Słucham, więc potrafię” LISTENING IS „I CAN” Terapia Audytywno-Werbalna w teorii i praktyce.
Termin i miejsce: 31,05-01,06 2010 Kajetany

 • Praca: Implanty ślimakowe w częściowej głuchocie
  Autor: Pankowska A.,
 • Praca: Techniki i strategie metody audytywno-werbalnej. Praca z dzieckiem i rodzicami
  Autor: Pankowska A.,
 • Praca: Wykład otwierający konferencję
  Autor: Skarżyński H.,
 • Praca: Słucham, więc potrafię
  Autor: Zgoda M.,
 • Praca: Słyszenie dzięki implantowi
  Autor: Lorens A.
 • Praca: Implanty słuchowe u najmłodszych
  Autor: Geremek A.,
 • Praca: Słyszenie dwuuszne
  Autor: Obrycka A.,
 • Praca: Implant u dzieci z dodatkowymi dysfunkcjami rozwojowymi
  Autor: Putkiewicz J.,
 • Praca: Panel terapeutyczny – techniki i strategie metody audytywno-werbalnej
  Autorzy: Barej A., Lutek A., Pankowska A., Zielińska E., Zgoda M.,
 • Praca: Panel dyskusyjny- praktyka metodą audytywno-werbalna w perspektywie terapeutów
  Autorzy: Barej A., Lutek A., Pankowska A., Zielińska E., Zgoda M.,
 • Praca: Uczestnik Konferencji
  Autor: Kobosko J.,
 • Praca: Organizacja konferencji
  Autorzy: Pankowska A., Barej A., Lutek A., Zgoda M., Zielińska E., Zagrod J., Wołujewicz K., Wanatowska O.,

Nazwa: XLIV Zjazd Polskiego Towarzystwa Otolaryngologów Chirurgów Głowy i Szyi
Termin i miejsce: 9-12.06 2010 Warszawa

 • Praca: Uczestnik Konferencji
  Autorzy: Raj-Koziak D., Matusiak M., Obrycka A., Skarżyński H., Wolak T., Cudejko R., Tacikowska G., Wąsowski A., Walkowiak A., Iwanicka-Pronicka K., Lorens A., Kochanek K., Miaśkiewicz B., Bartnik G., Senderski A., Szkiełkowska A., Porowski M., Piotrowska A., Łazęcka K.,
 • Praca: Członkowie komitetu naukowego konferencji
  Autorzy: Kochanek K., Skarżyński H.,
 • Praca: Sesja sekcji audiologicznej – audiologia praktyczna
  Autorzy: Kochanek K., Skarżyńśki H., Bartnik G., Senderski A.,
 • Praca: Sesja plenarna – fonochirurgia i foniatria
  Autor: Szkiełkowska A.,
 • Praca: Stapedotomia w wadach wrodzonych oraz otosklerozie wieku dziecięcego
  Autorzy: Skarżyński H., Porowski M., Skarżyński P., Mickielewicz A., Barylak R.,
 • Praca: Audiometria wysokich częstotliwości i DPOAE u pacjentów z obstronnymi szumami usznymi i prawidłowym słuchem
  Autorzy: Fabjańska A., Smurzyński J., Kochanek K., Bartnik G., Raj-Koziak D., Skarżyński H.,
 • Praca: Przewodniczący sesji – doniesienia zjazdowe audiologia
  Autor: Kochanek K.,
 • Praca: Badania retrospektywne progów słyszenia u pacjentów z częściową głuchotą kwalifikowanych do wszczepienia implentu ślimakowego w latach 1992 – 2009
  Autorzy: Piotrowska A., Lorens A., Jędrzejczak W., Skarżyński H.,
 • Praca: Postępowanie chirurgiczne w wadach wrodzonych ucha środkowego i zewnętrznego (mikrocja z atrezją przewody słuchowego zewnętrznego) – nowe perspektywy
  Autorzy: Skarżyński H., Łazęcka K., Mrówka M., Porowski M., Skarżyński P., Serafin A., Barylyak R.,
 • Praca: Bezpośrednia stymulacja błony okienka okrągłego za pomocą VBS
  Autorzy: Skarżyński H., Lorens A., Porowski M., Mrówka M., Oleszewski Ł., Skarżyński P., Łazęcka K., Ratuszniak A.,
 • Praca: Mal De Debarquement
  Autorzy: Tacikowska A., Rzeski M.,
 • Praca: Położeniowe zawroty głowy i oczopląs – różnicowanie
  Autorzy: Tacikowska G., Rzeski M.,
 • Praca: Konferencja okrągłego stołu – implanty słuchowe
  Autorzy: Skarżyński H., Lorens A.,
 • Praca: Screening słuchowy a wczesna implantacja
  Autorzy: Iwanicka-Pronicka K., Geremek A., Lus-sałdyka A., Kłonica K., Piełuć M., Skarżyński H.,
 • Praca: Leczenie częściowej głuchoty metodą PDCI-SRA – wyniki po 1 roku
  Autorzy: Skarżyński H., Matusiak M., Lorens A.,
 • Praca: Wyniki dwuusznego stosowania implantów ślimakowych
  Autorzy: Obrycka A., Skarżyński H., Mrówka M., Porowski M., Piotrowska A., Lorens A.,
 • Praca: Stymulacja elektryczna u pacjentów z częściową głuchotą w przypadkach pogorszenia progu słyszenia w uchu implantowym (PDT-ES)
  Autorzy: Lorens A., Zgoda M., Skarżyński H.,
 • Praca: Zmiany emocjonalne w rozwoju dziecka po wszczepieniu implantu ślimakowego
  Autorzy: Putkiewicz J., Pankowska A., Lutek A., Skarżyński H.,
 • Praca: Sesja 50 – Kosnensus – Audiologia i foniatria
  Autorzy: Skarżyński H., Kochanek K., Szkiełkowska A.,
 • Praca: Zmiany w centralnym układzie nerwowym jako efekt zmęczenia słuchowego w obrazie fMRI
  Autorzy: Skarżyński P., Wolak T.,
 • Praca: Rekonstrukcja stawu kowałdełkowego – strzemiączkowego
  Autorzy: Skarżyński H., Mrówka M., Porowski M., Młotkowska-Klimek P., Skarżyński P.,
 • Praca: Refluks żołądkowy – przełykowo-krtaniowy (LPR) a przerost migdałków podniebiennych i gardłowego u dziecka
  Autorzy: Markowska R., Dziekiewicz M., Banaszkiewicz A., Szkiełkowska A., Ratyńska J., Miaśkiewicz B., Skarżyński H., Radzikowski A.,
 • Praca: Kwestionariusz satysfakcji z użytkowania systemu implantu u pacjentów z częściową głuchotą
  Autorzy: Putkiewicz J., Obrycka A., Piotrowska A., Jeruzelska M., Lorens A., Skarżyński H.,
 • Praca: Spreadof excitation – nowa metoda oceny funkcjonowania nerwu ślimakowego
  Autorzy: Walkowiak A., Obrycka A., Wąsowski A., Lorens A., Skarżyński H.,
 • Praca: Różne sposoby stymulacji ucha środkowego za pomocą MEI
  Autorzy: Skarżyńkski H., Porowski M., Mrówka M., Barylak R., Skarżyński P., Łazęcka K., Pastuszak A., Olszewski Ł., Lores A.,
 • Praca: Spreadof excitation – nowa metoda oceny funkcjonowania nerwu ślimakowego
  Autorzy: Piotrowska A., Mrówka M., Lorens A., Skarżyński H.,
 • Praca: Wyniki odległe stosowania aparatów zakotwiczonych BAHA u pacjentów z niedosłuchami we wrodzonych i nabytych wadach słuchu
  Autorzy: Mórkwa M., Skarżyński H., Porowski M.,
 • Praca: Niewydolność trąbek słuchowych u dzieci z alergią
  Autorzy: Szkiełkowska A., Markowska R., Skarżyński H.,
 • Praca: Zastosowanie fizykoterapii w leczeniu wysiękowego zapalenia uszu u dzieci
  Autorzy: Szkiełkowska A., Miaśkiewicz B., Markowska R., Ratyńska J., Skarżyński H.,
 • Praca: Zespół treachera-collinsa – współczesne możliwości terapii
  Autorzy: Mrówka M., Skarżyński H., Porowski M.,
 • Praca: Wyniki rehabilitacji dziecka z zespołem skrzelowo-oczno-twarzowym po zastosowaniu implantu ślimakowego
  Autorzy: Zgoda M., Porowski M., Skarżyński H.,
 • Praca: Telefitting nową szansą na stały nadzór i kontrolę implantu ślimakowego
  Autorzy: Wąsowski A., Skarżyński H., Zgoda M., Obrycka A., Skarżyński P., Bruski Ł., Kopaczewski M.,
 • Praca: Procedura doboru wartości poziomu komfortowego słyszenia opartego o pomiary psychologiczne i obiektywne
  Autorzy: Wąsowski A., Lorens A., Obrycka A., Walkowiak A.,
 • Praca: Optymalne postępowianie w szumach usznych u dzieci
  Autorzy: Bartnik G., Raj-Koziak D., Niedziałek I., Karpiesz L., Skarżyński H.,
 • Praca: Procedura postępowania u pacjentów z nadwrażliwością słuchową w klinice szumów usznych IFPS
  Autorzy: Bartnik G., NIedziałek I., Raj-Koziak D., Fabijańska A., Karpiesz L., Skarżyński H.,
 • Praca: Wyniki 3-letniej pierwszej w świecie obustronnej stymulacji pnia mózgu (ABI)
  Autorzy: Skarżyński H., Behr R., Lorens A., Mrówka M.,
 • Praca: Wpływ wybranych czynników na zachowanie czułości słuchowych po wszczepieniu implantu ślimakowego
  Autorzy: Lorens A., Piotrowska A., Obrycka A., Skarżyński H., Polak M.,
 • Praca: Jednoczesna rejestracja EEF / ERP i fMRI jako metoda badania ośrodkowej części układu słuchowego – wstępne wyniki
  Autorzy: Milner R., Rusiniak M., Wolak T., Piątkowska-Janko E., Bogrodzki P., Senderski A., Skarżyński H.,
 • Praca: Poszukiwania nieznanych mutacji w regionie genu GJB2 wśród pacjentów z niedosłuchem w oparciu o nową metodę mutation matched chromosome pool analysis – MMCPA
  Autorzy: Pollak A., Lechowicz U., Mueller-Malesińska M., Skórka A., Ołdak M., Skarżyński H., Korniszewski L., Płoski R.,
 • Praca: Zachowanie słuchu w grupie pacjentów z częściową głuchotą leczonych PDCI – SRA
  Autorzy: Skarżyński H., Matusiak M., Lorens A.,
 • Praca: Obiektywizacja wyników estetyczno-funkcjonalnych chirurgicznego leczenia was wrodzonych małżowiny usznej
  Autorzy: Łazęcka K., Cieśla W., Barylak R., Chmielewska A.,
 • Praca: Korelacja wartości progu rejestrowania złożonego potencjału czynnościowego i progu elektrycznie wywołanego odruchu mięśnia strzemączowego u dzieci i dorosłych, użytkowników implantu ślimakowego
  Autorzy: Walkowiak A., Lorens A., Polak M., Kostek B., Skarżyński H.,
 • Praca: Postępowanie w kieszonkach retrakcyjnych u dzieci
  Autorzy: Porowski M., Młotkowska-Klimek P., Serafin A., Skarżyński H.,
 • Praca: Rekonstrukcja ucha środkowego po wcześniejszych operacjach radykalnych zmodyfikowanych
  Autorzy: Skarżyński H., Mrówka M., Młotkowska-Klimek P., Porowski M., Serafin A.,
 • Praca: Torbiel Tornwalda w praktyce klinicznej
  Autorzy: Sziełkowska A., Pietrasik K., Ślusarczyk A., De Ines M., Niedziałek I.,

Nazwa: X Ogólnopolska Konferencja Naukowa w ramach cyklu „Dyskursy pedagogiki specjalnej”
Termin i miejsce: 7-8 VI 2010 Olsztyn

 • Praca: Wybór języka fonicznego lub/i migowego dla dziecka głuchego słyszących rodziców – współczesna perspektywa psychologiczna
  Autor: Kobosko J.,

Nazwa: 10th International Congress of the European Society of Pediatric Otorhinolaryngology
Termin i miejsce: 05-08.06 2010 Pampeluna, Hiszpania

 • Praca: Evaluation of low frequency otoacoustic emissions in children with partial deafness
  Autorzy: Jędrzejczak W. W., Piłka E., Lorens A., Piotrowska A., Kochanek K., Skarżyński H.,
 • Praca: A method of automated assessment of Auditory Brainstem Responses in children
  Autorzy: Trzaskowski B., Jędrzejczak W. W., Piłka E., Kochanek K., Skarżyński H.,
 • Praca: Otoacoustic emissions in neonates measured in different acquisition protocol modalities
  Autorzy: Jędrzejczak W.W., Hatzopoulos S., Sliwa L., Kochanek K., Skarżyński H.,
 • Praca: The treatmen of partial deafness in children
  Autorzy: Skarżyński H.,
 • Praca: Application of Middle Ear Implant Vibrant Soundbridge in Congenital Ear Deformations in Children
  Autorzy: Skarżyński H., Porowski M., Łazęcka K.,
 • Praca: Long term results in children with hearning loss, using none anchored hearning aids (BAHA), in various acquired and congenital ear malformations
  Autorzy: Mrówka M., Skarżyński H., Porowski M.,
 • Praca: Detection of Congenital Cholesteatoma of the Ear Based On Screening Examinations of School Children
  Autorzy: Skarżyński H., Mrówka M., Sendreski A., Porowski M., Skarżyński P., Kochanek K.,
 • Praca: Objectivization of Aesthetic and Functionql Results of Surgical Treatment of Auricle Congenital Malformations (Mictotia) According to Skarzynski Scale
  Autorzy: Łazęcka K., Cieśla W., Barylak R., Skarżyński P., Chmielewska A.,
 • Praca: Tempo + TO OPUS II UPGRADE RESULTS IN CHILDREN , EXPERIENCE USERS OF COMBI 40+ IMPLANT
  Autorzy: Lorens A., Zgoda M., Obrycka A., Piotrowska A., Skarżyński H.,
 • Praca: Effectiveness of hearning threshold evaluation method by auditory bainstem esponses elicited by click stimuli and tone-pips of frequncy 500 hz and 1000 hz
  Autorzy: Kochanek K., Śliwa L., Piłka A., Skarżyński H.,
 • Praca: Results of baha system aplication in single sided sensorineural deafness in children
  Autorzy: Piotrowska A., Mrówka M., Ratuszniak A., Olszewski Ł., Skarżyński H.,
 • Praca: Assessment of usefulness of objective and audiometric methods in hearning screening of school children.
  Autorzy: Śliwa L., Kochanek K., Senderski A., Piłka A., Skarżyński H.,
 • Praca: Speech perception in bilateral implanted children
  Autorzy: Obrycka A., Skarżyński H., Lorens A., Mrówka M., Zgoda M.,
 • Praca: Subjective benefitt after partial deafnes cochlear implantation
  Autorzy: Putkiewicz J., Lorens A., Piotrowska A., Obrycka A., Skarżyński H., Padilla Gracia J.L.,
 • Praca: Middle ear reconstrucion after modified redical masteoidectomies in children
  Autorzy: Skarżyński H., Mrówka M., Młotkowska-Klimek P., Porowski M., Serafin A.,
 • Praca: Suttering reduction after application of the digital speech aid in stutterng children
  Autorzy: Ratyńska J., Szkiełkowska A., Markowska R., Kurkowski M., Włodarczyk E., Mularzuk M.,
 • Praca: Treacher collins syndrome – current possibilities in therapy
  Autorzy: Mrówka M., Skarżyński H., Porowski M.,
 • Praca: Partial deafness treatment in children
  Autorzy: Skarżyński H., Lorens A., Piotrowska A., Mrówka M., Porowski M., Skarżyński P.,
 • Praca: Low frequency hearing sensitivity in patients slected for cochlear implantion durning 18 years of ci program – retrospective analyses
  Autorzy: Piotrowska A., Skarżyński H., Lorens A., Mrówka M., Porowski M.,
 • Praca: Psychological determinants of language development in deaf children and adolescents of hearning parents
  Autor: Kobosko J.,
 • Praca: Reconstruction of the incudostapedial joint in children
  Autorzy: Skarżyński H., Mrówka M., Porowski M., Młotkowska-Klimek P., Skarżyński P.,
 • Praca: Surgical management in congenital defects of the middle and external ear (microtia with aural atresia) – new perspectives
  Autorzy: Skarżyński H., Mrówka M., Skarżyński P., Chmielewska A., Barylak R.,
 • Praca: Remote fitting – important part of postoperative care over pediatric cochlear implant recipients
  Autorzy: Wąsowski A., Skarżyński H., Zgoda M., Obrycka A., Walkowiak A., Lorens A., Skarżyński P.,
 • Praca: Stapedotomy in the treatment of otosclerosis in children
  Autorzy: Skarżyński H., Porowski M.,
 • Praca: Esrt, art and mcl correlations in experirnced pediatric cochlear implant users
  Autorzy: Walkowiak A., Lorens A., Polak M., Kostek B., Skarżyński H.,
 • Praca: Mutation matched chromosome pool analysis (mmcpa) as a novel method of search for novel mutations validation and application to serch for unknown in gjb2 region among hearning impaired
  Autorzy: Lechowicz U., Pollak A., Kisiel B., Skórka A., Malesińska M., Ołdak M., Korniszewski L., Skarżyńśki H., Płoski R.,
 • Praca: Preavalence of 35delg homozygocity among patients with non genetic risk factor for deafness
  Autorzy: Pollak A., Malesińska M., Skórka A., Ołdak M., Korniszewski L., Skarżyński H.,
 • Praca: Acoustic structure of voice in children after cochlear implantation
  Autorzy: Szkiełkowska A., Ratyńska J., Wakarowa A., Markowska R., Skarżyński H.,
 • Praca: Laryngophageal reflux (lpr) and hypertrophy of adenoid and tonsils in children
  Autorzy: Markowska R., Dziekiewicz M., Banaszkiewicz A., Szkiełkowska A., Ratyńska J., Miaśkiewczi B. Skarżyński H., Radzikowski A.,
 • Praca: Uczestnik Konferencji
  Autorzy: Skarżyński H., Śliwa L., Kochanek K., Senderski A., Jędrzejczak W., Wołujewicz K., Walkowiak A., Kochanowicz P., Ratyńska J., Pollak A., Lorens A., Piotrowska A., Porowski M., Mrówka M., Skarżyński P., Łazęcka K.,

Nazwa: I Konferencja naukowo – szkoleniowa „SŁucham, więc potrafię” Listening is „I can” Terapia audytywno-werbalna w teorii i praktyce
Termin i miejsce: 31.05 – 1.06 2010 Kajetany

 • Praca: Komitet Naukowy
  Autorzy: Skarżyński H., Szkiełkowska A., Putkiewicz J., Pankowska A., Obrycka A., Lutek A., Lorens A., Kochanek K., Geremek A., Barej A., Zgoda M., Zgoda E.,

Nazwa: IV consensus in auditory implants V Eaono instructional workshop
Termin i miejsce:16-19.06 2010 Włochy, Parma

 • Praca: Round Table: Hearing Loss in Children (Conference room)
  Autor: Skarżyński H.,
 • Praca: Hearing preservation in Partial Deafnes Treatment by using a new electrode SRA
  Autor: Matusiak M.
 • Praca: Advantages of RW Approach in PDT
  Autor: Skarżyński H.,
 • Praca: Partial Deafness Treatment (PDT): Surgical Treatment and Results
  Autorzy: Skarzyński H., Lorens A., Zgoda M., Skarżyński P.,
 • Praca: Uczestnicy konferencji
  Autorzy: Skarżyński H., Zgoda M., Matusiak M., Skarżyński P.,

Nazwa: European Congress of Radiology
Termin i miejsce: 4-8.03.2010 Wiedeń

 • Praca: High resolution temporal bone multislice computed tomography in diagnosing cause of facial nerve stimulation after cochlear implantation
  Autorzy: Furmanek M.I., Piotrowska A., Lorens A., Walecki J., Skarżyński H.,

Nazwa: IV Międzynarodowa Konferencjia TRI (Tinnitus Research Initiative)
Termin i miejsce: 8-11.06.2010 Dallas

 • Praca: „Distortion product otoacoustic emissions in normally hearing patients with unilateral tinnitus”
  Autorzy: Fabijańska A., Smurzyński J, Kochanek K., Bartnik G., Raj-Koziak D., Skarżyński H.

Nazwa: American Audiologic Society
Termin i miejsce: 26-28.03.2010 Scottsdale,USA

 • Praca: „Extended high-frequency audiometry and DPOAEs in patients with unilateral tinnitus
  Autorzy: Smurzynski H., Fabijanska A., Kochanek K.,

Nazwa: NHS 2010 – Beyond Newborn Hearing Screening Infant and Childhood Hearing in Science and Clinical Practice
Termin i miejsce: 8-10.06.2010 Włochy, Cernobbio (Como Lake)

 • Praca: Frequency of GJB2 gene mutations among patients with other risk factors for hearing loss (HI)
  Autorzy: Skórka A., Pollak A., Lechowicz U., Malesińska M., Ołdak M., Skarżyński H., Korniszewski L., Płoski R.,
 • Praca: Frequency of tRNAleu (mtDNA) mutations among patients with hearing impairment
  Autorzy: Pronicka K., Lechowicz U., Pollak A., Skórka A., Ołdak M., Skarżyński H., Pronicka E., Korniszewski L., Płoski R.,
 • Praca: Mutation Matched Chromosome Pool Analysis (MMCPA) as a novel method of search for novel mutations: Validation and application to search for unknown mutation in GJB2 region among hearing impaired
  Autorzy: Pollak A., Skórka A., Lechowicz U., Malesińska M., Ołdak M., Skarżyński H., Korniszewski L., Płoski R.,
 • Praca: Rehabilitation results in children after Partial Deafness Treatment (PDT)
  Autorzy: Zgoda M., Lorens A., Putkiewicz J., Piotrowska A., Skarżyński H.,
 • Praca: Translation and validation of the Polish version of the LittlEars questionnaire
  Autorzy: Obrycka A., Padilla J.L., Pankowska A., Lorens A., Skarżyński H.,

Nazwa: 11th International Conference on Cochlear Implants and Other Imlantable Auditory technologies
Termin i miejsce: 30.06 – 3.07.2010 Sweden, Stockholm

 • Praca: Surgical and radiological outcomes with the new Nucleus CI422 25mm straight array
  Autorzy: Skarżyński H., Lorens A., Matusiak M., Porowski M., Skarżyński P., James Ch.,
 • Praca: Partial Deafness Treatment
  Autorzy: Skarżyński H., Lorens A., Zgoda M., Piotrowska A.,
 • Praca: Validatio of the LittlEars questionnaire in Polish Cochlear Implanted Children
  Autorzy: Obrycka A., Padilla J., Garcia L., Lorens A., Piotrowska A., Skarżyński H.,
 • Praca: Rehabilitation results in children after Partial Deafness Treatment (PDT)
  Autorzy: Zgoda M., Lorens A., Putkiewicz J., Piotrowska A., Skarżyński H.,
 • Praca: Speech perception outcomes with the new Nucleus CI422 25mm straight array
  Autorzy: Lorens A., Skarżyński H., Zgoda M., Piotrowska A., James Ch.,
 • Praca: ESRT, ART and MCL correlations in experienced paediatric cochlear implant user
  Autorzy: Walkowiak A., Lorens A., Polak M., Kostek B., Skarżyński H.,
 • Praca: Rehabilitation results after sequential bilateral auditory brainstem implantation
  Autorzy: Skarżyński H., Behr R., Lorens A., Zgoda M., Mrówka M.,
 • Praca: Uczestnictwo w konferencji
  Autorzy: Skarżyński H., Lorens A., Zgoda M., Walkowiak A., Obrycka A., Skarżyński P., Piotrowska A.,
 • Praca: Hearing preservation in Partial Deafnes Treatment by using a new electrode SRA
  Autorzy: Matusiak M., Skarzyński H., Lorens A.,
 • Praca: Cochlear implant patients after hearing screening program in schoolchildren
  Autorzy: Skarżyński P., Kochanek K., Śliwa L., Jędrzejczak W.W., Lorens A., Skarżyński H.,
 • Praca: Low frequency hearing sensitivity in patients selected for cochlear implantation – retrospective analyses
  Autorzy: Piotrowska A., Lorens A., Skarżyński H.,
 • Praca: Remote Fitting – important part of postopeative care over pediatric cochlear implant recipients
  Autorzy: Wąsowski A., Skarżyński H., Lorens A., Obrycka A., Walkowiak A., Zgoda M.,
 • Praca: Questionnaire for Partial Deafness Treatment (PDT) satisfaction assessment
  Autorzy: Obrycka A., Putkiewicz J., Padilla Garcia J.L., Loren A., Piotrowska A., Zgoda M., Skarżyński H.,
 • Praca: Application of Duet1 and Duet2 in Partial Deafness Treatment (PDT)
  Autorzy: Lorens A., Zgoda M., Skarżyński H.,
 • Praca: Direct stimulation of the round window membrane by Vibrant Soundbridge
  Autorzy: Skarżyński H., Porowski M., Mrówka M., Skarżyński P.,
 • Praca: Application of the middle ear implant Vibrant Soundbridgr in congrnital ear deformations
  Autorzy: Skarżyński H., Porowski M., Łazęcka K., Mrówka M., Skarżyński P.,
 • Praca: Results of BAHA system application in single sided sensorineural deafness in children
  Autorzy: Piotrowska A., Lorens A., Mrówka M., Ratuszniak A., Skarżyński H.,
 • Praca: Rehabilitation results in children after Partial Deafness Treatmnet (PDT)
  Autorzy: Zgoda M., Lorens A., Putkiewicz J., Piotrowska A., Skarżyński H.,

Nazwa: Światowy Zjazd Inżynierów Polskich
Termin i miejsce: 8-10.09.2010 Warszawa, Polska

 • Praca: Wykorzystanie techniki w audiologii i otorynolaryngologii
  Autorzy: Skarżyński H. Kochanek K., Jęrdzejczak W., Śliwa L.,

Nazwa: XXXIII Krajowa Konferencja Naukowo – Szkoleniowa Problemy otorynolaryngologii dziecięcej w codziennej praktyce
Termin i miejsce: 26-28.09 2010 Kazimierz Dolny, Polska

 • Praca: Wyniki ogólnopolskiego programu badań przesiewowych słuchu u dzieci
  Autorzy: Skarżyński H., Kochanek K., Senderski A., Piłka A., Skarzyński P.H., Ludwikowski M., Piotrowska A.,
 • Praca: Przewodniczący sesji VI
  Autor: Kochanek K.,
 • Praca: Uczestnictwo w Konferencji
  Autor: Kochanek K.,
 • Praca: Psychologiczne uwarunkowania rozwoju językowego dzieci i młodzieży głuchej słyszących rodziców
  Autor: Kobosko J.,
 • Praca: Wybrane problemy otolaryngologii dziecięcej
  Autor: Skarżyński H.,
 • Praca: Pierwsze w świecie zastosowanie nowej elektrody SRA u dzieci z częściową głuchotą
  Autorzy: Skarżyński H., Matusiak M., Lorens A., Skarżyński P.H., Olszewski Ł.,
 • Praca: Zastosowanie implantu ucha środkowego Vibrant Soundbridge w złożonych wadach wrodzonych narządu słuchu u dzieci
  Autorzy: Skarżyński H., Porowski M., Mrówka M.,
 • Praca: Protezowanie jednostronnych niedosłuchów odbiorczych u dzieci z wykorzystaniem systemu BAHA
  Autorzy: Piotrowska A., Lorens A., Skarżyński H., Mrówka M.,
 • Praca: Diagnostyka i chirurgia w perlakach wrodzonych u dzieci
  Autorzy: Skarżyński H., Mrówka M., Porowski M., Młotkowska-Klimek P.,
 • Praca: Wyznaczenie normy wiekowej testu identyfikacji fonemów „Teetahtoo”
  Autorzy: Zgoda M., Coninx F., Lorens A., Hubinger P., Stumpf P., Lutek A., Piotrowska A., Skarżyński H.,
 • Praca: Zapalenie górnych dróg oddechowych a choroba refleksowa (LPR) u dzieci
  Autorzy: Markowska R., Dziedkiewicz M., Szkiełkowska A., Ratyńska J., Miaśkiewicz B., Skarżyński H.,
 • Praca: Analiza procedury diagnostyczno-terapeutycznej u najmłodszych dzieci kwalifikowanych do operacji wszczepienia implantu ślimakowego
  Autorzy: Geremek A., Iwanicka-Pronicka K., Lus-Sałdyka A., Kłonica K.,
 • Praca: Tempo nabywania umiejętności słuchowych u dzieci implantowanych przed ukończeniem 2 roku życia w ocenie subiektywnej rodziców
  Autorzy: Obrycka A., Padilla J.L., Lorens A., Piotrowska A., Skarżyński H.,
 • Praca: Użycie i rozumienie przyimków w grupie dzieci 3-6 letnich korzystających z systemu implantu ślimakowego
  Autorzy: Solnica J., Barej A., Pankowska A., Waśkiewicz B., Zgoda M., Skarżyński H.,
 • Praca: Wyniki rehabilitacji słuchu po wszczepieniu implantu u dzieci z wadami mnogimi
  Autorzy: Lutek A., Zgoda M., Pankowska A., Skarżyński H.,
 • Praca: Badanie satysfakcji z użytkowania systemu implantu u pacjentów z częściową głuchotą
  Autorzy: Putkiewicz J., Obrycka A., Piotrowska A., Jeruzalska M., Lorens A., Zgoda M., Skarżyński H.,
 • Praca: Rola zajęć grupowych w terapii pacjentów po wszczepieniu implantu ślimakowego
  Autorzy: Waśkiewicz B., Barej A., Lutek A., Pankowska A., Solnica J., Geremek A., Skarżyński H.,
 • Praca: Wpływ wybranych czynników na zachowanie czułości słuchu po wszczepieniu implantu ślimakowego
  Autorzy: Piotrowska A., Lorens A., Skarżyński H.,
 • Praca: Ocena częstości występowania szumów usznych u dzieci z prawidłowym wynikiem badania przesiewowego słuchu
  Autorzy: Raj-Koziak D., Piłka A., Bartnik G., Fabijańska A., Skarżyński H.,
 • Praca: Algorytm postępowania u dzieci z szumami usznymi w Klinice Szumów usznych IFPS
  Autorzy: Bartnik G., Niedziałek I., Fabijańska A., Raj-Koziak D., Karpiesz L., Skarżyński H.,
 • Praca: Analiza potencjałów korowych u dzieci z trudnościami w nauce czytania i pisania
  Autorzy: Szkiełkowska A., Włodarczyk E., Ganc M., Piłka A., Skarżyński H.,
 • Praca: Ocena wagi niegenetycznych czynników ryzyka w zaburzeniach słuchu badaniem mutacji genu GJB2
  Autorzy: Mueller-Malesińska M., Pollak A., Lechowicz U., Skórka A., Ołdak M., Skarżyński H., Korniszewski L., Płoski R.,

Nazwa: XVth Anniversary Symposium in Audiological Medicine International Association of Physicians in Audiology and Society of Audiology and Phoniatrics
Termin i miejsce: 19-22.09.2010 Kraków, Polska

 • Praca: Results of hearing screening in school-age cildren in Poland
  Autorzy: Skarżyński H., Kochanek K., Senderski A., Skarżyński P. H., Piłka A., Ludwikowski M, Piotrowska A.,
 • Praca: Uczestnictwo w Konferencji
  Autor: Kochanek K.,
 • Praca: Scientific comittee
  Autor: Skarżyński H.,
 • Praca: Specific language impairment (SLI) and central auditory processing disorders
  Autorzy: Włodarczyk E., Szkiełkowska A., Mularzuk M., Markowska R., Skarżyński H., Ganc Autorzy., Piłka A.
 • Praca: P1 Positional vertigo and nystagmus of different causes – clinical features
  Autorzy: Tacikowska G., Pietrasik K., Rzeski M.,
 • Praca: Algorithm of genetic screening among Polish patients with hearing loss
  Autorzy: Pollak A., Lechowicz U., Mueller-Malesińska M., Skórka A., Ołdak M., Kostrzewa G., Iwanicka-Pronicka K., Korniszewski L., Płoski R.,
 • Praca: The frequency of 35delG mutation of GJB2 gene among patients with environmental causes of hearing loss
  Autorzy: Skórka A., Pollak A., Lechowicz U., Malesińska M., Ołdak M., Skarżyński H., Korniszewski L., Płoski R.,
 • Praca: Participation of large deletion/insertion GJB6/GJB2 genes in the pathogenesis of genetically related hearing loss
  Autorzy: Lechowicz U., Pollak A., Mueller-Malesińska M., Skórka A., Ołdak M., Korniszewski L., Płoski R.,
 • Praca: Postlingual bilateral sensorineural hearing loss in patients with MELAS mutation 3243 A>G in tRNA leu in mtDNA
  Autorzy: Iwanicka-Pronicka K., Pollak A., Lechowicz U., Skórka A., Korniszewski L., Płoski.,
 • Praca: Chairpersons
  Autorzy: Skarżyński H., Kochanek K.,
 • Praca: Long term results of Partial Deafness Treatment in children
  Autor: Skarżyński H.,
 • Praca: Przewodniczący sesji: Genetic of deafness; audiological diagnostics
  Autor: Pollak A.,

Nazwa: ICED – XXI International Congress on the Education of the Deaf
Termin i miejsce: 18-22.07.2010 Vancouver, Kanada

 • Praca: Being Handicapped or Different? Deaf Adolescents’ Personal and Social Identity
  Autor: Kobosko J.,
 • Praca: Self Image of Deaf Adolescents with Different Competence in Polish Oral and/or Sign Language
  Autor: Kobosko J.,

Nazwa: Collegium Oto-rhino-laryngologicum Amicitae Sacrum
Termin i miejsce: 22-25.07.2010 Budapest, Hungary

 • Praca: Partial Deafness Treatment – long term results
  Autorzy: Skarzynski H., Lorens A., Skarzynski P.H., Zgoda M.,

Nazwa: III Zjazd Otorynolaryngologów Uzbekistanu
Termin i miejsce: 8-9.10.2010 Taszkent, Uzbekistan

 • Praca: Członek Prezydium: Problemy patologii związanych z błędnikiem i chorobami uszu
  Autor: Skarżyński H.,
 • Praca: Program przesiewowych badań słuchu – od noworodków przez uczniów szkół podstawowych po dorosłych
  Autorzy: Skarżyński P.H., Kochanek K., Skarżyński H., Bruski L., Barylyak R.,
 • Praca: Leczenie częściowej głuchoty i różnych rodzajów niedosłuchów
  Autorzy: Skarżyński H., Lorens A., Piotrowska A., Skarzynski P.H., Barylyak R.,
 • Praca: Jatrogenne powikłania po stapedotomii, metody rekonstrukcji , przyczyny
  Autorzy: Skarżyński H., Barylyak R., Porowski M., Skarżyński P.H.,

Nazwa: II Międzynarodowa Konferencja Naukowa Programu Dźwięki Marzeń
Termin i miejsce: 15-16.10.2010 Warszawa, Polska

 • Praca: Rodzice dziecka głuchego wobec różnych form pomocy psychologicznej – dlczego trudno po nie sięgać?
  Autor: Kobosko J.,
 • Praca: Rehabilitacja dziecka niesłyszącego w warunkach domowych – doświadczenia polskie i amerykańskie – znaczenie wczesnej interwencji
  Autor: Piotrowska A.,

Nazwa: 38th Annual Meeting of the International Neuropsychological Society in Acapulco
Termin i miejsce: 3-6.02.2010 Mexico

 • Praca: Functional MRI of Recognition Memory in the Hippocampus. A Preliminary Study
  Autorzy: Szatkowska I., Wolak T., Soluch P., Marchel A.,

Nazwa: European Congress of Radiology
Termin i miejsce: 4-8.03.2010 Viena, Austria

 • Praca: FMRI of overt speech production in adults with persistent developmental stuttering
  Autorzy: Adamczyk M., Szamburski K., Rosiek K., Wolak T., Walecki J.,
 • Praca: Functional MRI detection of deception during memory tasks
  Autorzy: Fersten E., Głowacki M., Walasek N., Mroziak B., Adamczyk M., Wolak T., Walecki J.,

Nazwa: Annual Mitting ISMRM/ESMRMB
Termin i miejsce: 1-7.05.2010 Shtockholm, Szwecja

 • Praca: A pneumatical thumb actuator for fMRI of disabled patients
  Autorzy: Piątkowska-Janko E., Goworek G., Handke A., Bogorodzki P., Wolak T.,
 • Praca: A fMRI study of Temporary Hearing Threshold Shift
  Autorzy: Bogorodzki P., Wolak T., Kochanek K., Piatkowska-Janko E., Skarżyńki P., Piłka A., Kotus J., Czyżewski A.,

Nazwa: XXXIX Zjazd Polskiego Lekarskiego Towarzystwa Radiologicznego
Termin i miejsce: 27-29.05.2010 Szczecin, Polska

 • Praca: Kontrola jakości w badaniach czynnościowych mózgu
  Autorzy: Adaszewski S., Kamińska K., Piątkowska-Janko E., Bogorodzki P., Pisklak M., Wolak Autorzy.,

Nazwa: 16th Human Brain Mapping Annual Meeting in Barcelona
Termin i miejsce: 6-10.06.2010 Barcelona, Hiszpania

 • Praca: Changes in regional activity in motor cortex during intensive physiotherapy in patient after stroke
  Autorzy: Piatkowska-Janko E., Bogorodzki P., Goworek G., Krawczyk M., Soluch P., Szatkowska I., Wolak T.,
 • Praca: Evaluation of the usefulness of application fMRI to neurosurgery treatment. A preliminary study
  Autorzy: Soluch P., Wolak T., Szatkowska I., Szeszkowski W., Piatkowska-Janko E., Marchel A., Bogorodzki P.,
 • Praca: Neural substrates of cognitive dysfunction in Parkinson’s Disease
  Autorzy: Szatkowska I., Gawrys L., Pilacinski A., Piatkowska-Janko E., Bogorodzki P., Wolak Autorzy., Falkiewicz M., Friedman A., Krolicki L., Kaczmarek L.,

Nazwa: The Polish Neuropsychological Society and The Polish Neuroscience Society Joint Mid-Year Meeting
Termin i miejsce: 30.06 – 3.07. 2010 Kraków, Polska

 • Praca: Neural Bases of Executive Dysfunction In Parkinson Diesease, The International Neuropsychological Society
 • Autorzy: Gawryś L., Pilaciński A., Piątkowska-Janko E., Bogorodzki P., Wolak T., Falkiewicz M., Friedman A., Sienkiewicz J., Koziorowski D., Janik P., Jamrozik Z., Królicki L., Andrysiak R., Kuliński R., Kaczmarek L., Szatkowska I.,

Nazwa: 7th Forum of European Neuroscience
Termin i miejsce: 3-7.07. 2010 Amsterdam, Holandia

 • Praca: The application of Fast ForWord training is accompanied by changes in brain activation for temporal processing
  Autorzy: Lewandowska M., Piątkowska-Janko E., Bogorodzki P., Wolak T., Szeląg E.,

Nazwa: IX Zjazd Polskiego Towarzystwa Neurofizjologii Klinicznej
Termin i miejsce: 14-16.10.2010 Kraków, Polska

 • Praca: Korelacja pomiędzy obrazem fMRI i wzorem zapisu EEG w teście reakcji zatrzymania
  Autorzy: Wolak T., Milner R., Piątkowska-Janko E., Senderski A., Olejarczyk E., Sobieszek A.,
 • Praca: Zastosowanie jednoczesnych rejestracji słuchowych potencjałów wywołanych i funkcjonalnego rezonansu magnetycznego do badania procesów ośrodkowej części układu słuchowego – wyniki wstępne
  Autorzy: Milner R., Rusiniak M., Wolak T., Piątkowska-Janko E., Bogorodzki P., Senderski A., Skarżyński H.,

Nazwa:Wmurowania Kamienia Węgielnego pod budowę Światowego Centrum Leczenia Częściowej Głuchoty – World Partial Deafness Center
Termin i miejsce: 25.10.2010 Kajetany, Polska

 • Praca: Idea powstania i realizacji programu leczenia częściowej głuchoty
  Autor: Skarżyński H.,
 • Praca: Organizacja powszechnych badań przesiewowych słuchu, wzroku i mowy w kraju i za granicą
  Autor: Kochanek K.,
 • Praca: Systemy informatyczne do wspomagania badań naukowych w medycynie
  Autorzy: Tadeusiewicz R., Kopaczewski M.,
 • Praca: Obrazowanie czynności drogi słuchowej metodą fMRI
  Autorzy: Zaremba K., Wolak T.,
 • Praca: Współczesne możliwości teleinformatyczne w teleaudiologii
  Autorzy: Wąsowski A., Kochanowicz P.,
 • Praca: Nowoczesne technologie dla potrzeb telerehabilitacji słuchu i mowy
  Autorzy: Geremek A., Pankowska A.,
 • Praca: Organizacja Banku Tkanek i Płynów Ucha
  Autorzy: Pollak A., Skarżyński P.,
 • Praca: Fenomen stymulacji elektroakustycznej w leczeniu częściowej głuchoty
  Autor: Lorens A.,
 • Praca: Rozwój głosu i mowy u pacjentów z implantem ślimakowym
  Autor: Szkiełkowska A.,

Nazwa: III Międzynarodowy Kongres Zdrowia Publicznego
Termin i miejsce: 21-22.10.2010 Warszawa, Polska

 • Praca: Wyrównywanie różnic w zdrowiu Deklaracja Warszawska
  Autor: Piotrowska A.,

Nazwa:Wizyta przedstawicieli szkoły dla osób niedosłyszących w Briskeby, Norwegia w Międzynarodowym Centrum Słuchu i Mowy
Termin i miejsce: 5.11.2010 Kajetany, Polska

 • Praca: Międzynarodowe Centrum Słuchu i Mowy – jak powstało, dlaczego jest obecnie wiodącym ośrodkiem na świecie?
  Autor: Skarżyński H.,
 • Praca: Klinika Rehabilitacji – organizacja, aktywność, osiągnięcia
  Autor: Geremek A.,
 • Praca: Program Implantów Słuchowych Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu
  Autor: Lorens A.,
 • Praca: Program rozwoju ogólnopolskiej sieci ośrodków telerehabilitacji słuchowej – wsparcie udzielone przez Norwegię poprzez dofinansowanie ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego
  Autor: Wąsowski A.,
 • Praca: Demonstracja telefittingu stosowanego w ramach ogólnopolskiej sieci ośrodków telerehabilitacji słuchowej
  Autorzy: Lorens A., Obrycka A., Wąsowski A., Lutek A., Putkiewicz J., Walkowiak A.,
 • Praca: Postępowanie z pacjentami z zaburzeniami równowagi – Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu
  Autor: Tacikowska G.,
 • Praca: Klinika Szumów Usznych Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu
  Autor: Fabijańska A.,
 • Praca: Program przesiewowych badań słuchu u dzieci w wieku szkolnym w Polsce
  Autor: Ludwikowski M.,
 • Praca: Tożsamość a język – badania młodzieży niesłyszącej z rodzin słyszących
  Autorzy: Kobosko J., Zgoda M.,
 • Praca: Panel
  Autorzy: Porowski M., Lorens A., Zgoda M., Putkiewicz J., Obrycka A.,
 • Praca: Jak będzie wyglądała przyszłość?
  Autor: Skarżyński H.,

Nazwa: User Associations and Clinical Centres for Cochlear Implantation in Europe.
Termin i miejsce: 12-13.11.2010 Rzym, Włochy

 • Praca: Our Experience in Cochlear Implantation, 1992-2010
  Autorzy: Skarżyński H., Lorens A., Kochanek K., Śliwa L., Skarżyński P.H.,

Nazwa: 28th World Congress of the International Association of Logopedics and Phoniatrics
Termin i miejsce: 22-26.08.2010 Athens, Greece

 • Praca: Voice problems and associated diseases in professional voice users
  Autorzy: Markowska R., Szkiełkowska A., Ratyńska J., Włodarczyk E., Skarżyński H.,
 • Praca: Listening ability and auditory laterality in dysphonic children
  Autorzy: Szkiełkowska A., Ratyńska J., Markowska R., Skarżyński H.,
 • Praca: Application of the digital speech aid in stutteres
  Autorzy: Szkiełkowska A., Ratyńska J., Markowska R., Skarżyński H.,

Nazwa: 8th Congress on Mental Health and Deafness – Healthy Deaf Minds
Termin i miejsce: 2-5.11.2010 Cambridge, Angila

 • Praca: The nature of maternal involvement in being a hearing mother of a deaf child as an essential predictor of oral and/or sign language development
  Autor: Kobosko J.,

Nazwa: Tinnitus symposium: Neuste Erkentnisse aus Forschung und Praxis / Szumy uszne – najnowsze osiągnięcia naukowe i praktyczne
Termin i miejsce: 4.10 2010 Berlin, Niemcy

 • Praca: Uczestnik
  Autor: Raj-Koziak D.,

Nazwa: I Sesja Naukowa II Wydziału Lekarskiego WUM
Termin i miejsce: 10.12 2010 Warszawa, Polska

 • Praca: Wieloparametryczna analiza stopnia zachowania resztek słuchowych po wszczepieniu implantu ślimakowego
  Autor: Piotrowska A.,

Nazwa: INNOVA BRUSSELS 2010
Termin i miejsce: 18-20.11 2010 Bruksela

 • Praca: prezentacja Instytutu i DKR,
  Autor: Pankowska A.,

Nazwa: Konferencja Naukowo-Szkoleniowa „Zaburzenia neurorozwojowe u dzieci – możliwości diagnostyczno-lecznicze i rola zespołu terapeutycznego”
Termin i miejsce: 10.12 2010 Warszawa, Polska

 • Praca: uczestnik konferencji
  Autor: Pankowska A.,

Nazwa: Sixth International Symposium on Meniere’s Disease
Termin i miejsce: 14-17.11 2010 Kyoto, Japonia

 • Praca: Diagnosis and Treatment of Meniere’s Disease in International Center of Hearing and Speech
  Autorzy: Skarżyński H., Tacikowska G., Sosna M., Krasnodębska P., Skarżyński P.H.,

Nazwa: Congress of the Hungarian Society of Oto-Rhino-Laryngology, Head&Neck Surgery
Termin i miejsce: 13-16.10.2010 Budapest, Węgry

 • Praca: Round window applicaton of the cochlear implant electrode array in partial deafness treatment
  Autorzy: Skarżyński H., Lorens A., Skarżyński P.H., Piotrowska A., Włodarczyk E.,

2009

Nazwa: 32nd Association for Research in Otolaryngology MidWinter Meeting
Termin i miejsce: 14-19.02.2009 Baltimore, USA

 • Praca: Long-lasting components of transiently evoked otoacoustic emissions
  Autorzy: Jedrzejczak W.W., Blinowska K.J., Kochanek K., Skarżyński H.,

Nazwa: Annual Meeting of American Auditory Society 2009
Termin i miejsce: 5-7.03.2009 Scottsdale, Arizona, USA

 • Praca: Low frequency otoacoustic emissions in subjects with normal and impaired hearing
  Autorzy: Jędrzejczak W.W., Lorens A., Piotrowska A., Kochanek K., Skarżyński H.,

Nazwa: Konferencja Naukowa towarzysząca otwarciu Naukowego Centrum Obrazowania Biomedycznego
Termin i miejsce: 19-20.03.2009 Warszawa/Kajetany, Polska

 • Praca: Demonstracja nowego skanera rezonansu magnetycznego MR
  Autor: Wolak T.,
 • Praca: Obrazowanie czynnościowe kory słuchowej u ludzi
  Autorzy: McPherson D., Skarżyński H.,

Nazwa: IV Konferencja Sekcji Audiologicznej i Foniatrycznej PTORL
Termin i miejsce: 18-20.06.2009 Lublin, Polska

 • Praca: Warsztaty z audiometrii i mpedancyjnej
  Autor: Kochanek K.,
 • Praca: Przewodniczący sesji
  Autor: Kochanek K.,
 • Praca: Wiarygodność audiometrycznych badań progowych wykonywanych w szkole
  Autorzy: Kochanek K., Skarżyński H. Piłka A., Senderski A.
  Praca: Analiza niepowodzeń w leczeniu pacjentów z szumem usznym przy zastosowaniu Tinnitus Retraining Therapy
  Autorzy: Bartnik G., Fabijańska A., Raj-Koziak D., Borawska B., Kapiesz L.,
 • Praca: Ocena parametrów szumu u młodych pacjentów z szumami usznymi w wieku 18-35 lat
  Autorzy: Raj-Koziak D., Bartnik G., Skarżyński H., Piłka A., Fabijańska A.,
 • Praca: Standard logopedycznej diagnozy i terapii zaburzeń głosu
  Autorzy: Szkiełkowska A., Wysocka M., Skoczylas A., Mularzuk M.,
 • Praca: Objawy foniatryczno-laryngologiczne w chorobie neuronu ruchowego – opis dwóch przypadków
  Autorzy: Miaśkiewicz B., Szkiełkowska A., Skoczylas A., Skarżyński H.,
 • Praca: Okrągły Stół: Protezowanie narządu słuchu u dzieci do lat 4 – uczestnik
  Autor: Szkiełkowska A.,
 • Praca: Ocena skuteczności treningu słuchowego w rehabilitacji dzieci w wieku wczesnoszkolnym z dyslalią
  Autorzy: Szkiełkowska A., Włodarczyk E., Ganc M., Kłonica L., Piłka A., Markowska R., Skarżyński H.,
 • Praca: Szum uszny u dzieci z normą słuchu w materiale IFPS. Tinnitus children with normal hearing level in the material of the Institute Physiology and Pathology of Hearing
  Autorzy: Borawska B., Skarżyński H., Piłka A., Bartnik G., Raj-Koziak D., Fabijańska A., Karpiesz L.,
 • Praca: Dzienne obciążenie głosu u nauczycieli w badaniach akustycznych w zależności od stażu pracy
  Autorzy: Markowska R., Będziński W., Szkiełkowska A., Ratyńska J., Włodarczyk E., Skarżyński H.,
 • Praca: Badania przesiewowe słuchu wykonywane u dzieci w wieku 6-7 lat z zastosowaniem adaptacyjnego testu słownego
  Autorzy: Senderski A., Coninx F., Kochanek K., Lorens A., Skarżyński H.,
 • Praca: Korelacja wyników dwudzielnego testu liczbowego z wynikami badaniami ankietowymi u dzieci w wieku szkolnym
  Autorzy: Senderski A., McPherson D., Kochanek K., Piłka A., Skarżyński H.,
 • Praca: Implanty ucha środkowego
  Autorzy: Skarżyński H., Mrówka M., Porowski M.,
 • Praca: Chirurgia rekonstrukcyjna ucha środkowego
  Autorzy: Skarżyński H., Mrówka M., Porowski M.,
 • Praca: Słyszenie tonów wysokich, a poziom otoemisji – DPOAE w zakresie niższych częstotliwości
  Autorzy: Fabijańska A., Kochanek K., Smurzyński J., Piłka A., Skarżyński H.,
 • Praca: Zależność między obiektywnymi i subiektywnymi metodami oceny przetwarzania słuchowego
  Autorzy: Ratyńska J., Szkiełkowska A., Kurkowski M., Włodarczyk E.,
 • Praca: Udział dużych delecji genów GJB6/GJB2 w patogenezie niedosłuchu uwarunkowanego genetycznie
  Autorzy: Pollak A., Lechowicz U., Mueller-Malesińska M., Skórka A., Ołdak M., Korniszewski L., Płoski R.,
 • Praca: Częstość występowania mutacji 35delG w grupach pacjentów z czynnikami ryzyka
  Autorzy: Mueller-Malesińska M., Pollak A., Lechowicz U., Skórka A., Ołdak M., Korniszewski L., Płoski R.,
 • Praca: Położeniowe zawroty głowy i oczopląs – przypadki kliniczne
  Autorzy: Tacikowska G., Rzeski M., Rojek D.,
 • Praca: Wyniki zastosowania systemu BAHA w głuchotach jednostronnych u dzieci
  Autorzy: Piotrkowska A., Olszewski Ł., Charukiewicz A., Lorens A., Skarżyński H.,
 • Praca: Zastosowanie systemu DUET w leczeniu głuchoty za pomocą implantów ślimakowych
  Autorzy: Lorens A., Piotrowska A., Skarżyński H., Polak M.,
 • Praca: Leczenie częściowej głuchoty – wyniki odległe
  Autorzy: Skarżyński H., Lorens A., Piotrowska A.,
 • Praca: Natura zaangażowania matki w rehabilitację dziecka głuchego ważnym predyktorem rozwoju językowego
  Autor: Kobosko J.,
 • Praca: Normy wiekowe dla liczbowego testu dwudzielnego
  Autorzy: Senderski A., McPherson D., Kochanek K., Piłka A., Skarżyński H.,

Nazwa: II Kurs Międzynarodowy Chirurgii Endoskopowej Zatok
20-21 II 2009 MCSM Kajetany, Polska

 • Praca: Przewodniczący komitetu naukowego / sekretarz naukowy
  Autorzy: Skarżyński H., Łazecka K,
 • Praca: Komitet Organizacyjny
  Autorzy: Wołujewicz K., Wanatowska O., Gałęska E., Kościów D., Janeczek P.,
 • Praca: Komitet Naukowy Kursu
  Autorzy: Wróbel B., Gwizdalska I., Strzembosz A., Mrówka M., Podskarbi-Fayette R., Porowski M., Krasucki K.,

Nazwa: Badania nad językiem migowym
Termin i miejsce: 28-29.03.2009 Warszawa, Polska

 • Praca: Tożsamość a język. Z badań nad młodzieżą głuchą porozumiewającą się językiem fonicznym lub/ i migowym słyszących rodziców
  Autor: Kobosko J.,

Nazwa: II Kongres Akademii po Dyplomie – Neurologia 2009
Termin i miejsce: 13-14.02.2009 Warszawa, Polska

 • Praca: Diagnostyka i terapia obwodowych zaburzeń otoneurologicznych
  Autor: Tacikowska G.,

Nazwa: 9th European Symposium on Pediatric Cochlear Implantation (ESPCI2009)
Termin i miejsce: 14-17.05.2009 Warsaw, Poland

 • Praca: Molecular analysis among group of polish CI patients
  Autorzy: Pollak A., Mueller-Malesińska M., Lechowicz U., Skórka A., Kostrzewa G., Ołdak M., Korniszewski L., Wąsowski A., Skarżyński H., Ploski R.,
 • Praca: Cochlear implantation in cases of congenital malformation of the cochlea known as a common cavity
  Autorzy: Skarżyński H., Barylyak R., Porowski M., Mrówka M., Lorens A.,
 • Praca: Surgical Procedure in PDCI – Difficult Casus
  Autorzy: Skarżyński H., Podskarbi-Fayette R., Mrówka M., Porowski M.,
 • Praca: ESRT, ART and MCL correlations in experienced pediatric cochlear implant users
  Autorzy: Walkowiak A., Lorens A., Polak M., Kostek B., Skarżyński H.,
 • Praca: Remote Fitting of Cochlear Implant System
  Autorzy: Wąsowski A., Skarżyński H., Lorens A., Obrycka A., Walkowiak A.,
 • Praca: Preliminary results of DUET 1 to DUET 2 upgrade
  Autorzy: Lorens A., Zgoda M., Skarżyński H.,
 • Praca: Speech perception and subjective benefit in pediatric C40+ users after the upgrade to Fine Structure Processing (FSP)
  Autorzy: Lorens A., Zgoda M., Skarżyński H.,
 • Praca: Translation of the LittlEARS questionnaire into Polish
  Autorzy: Obrycka A., Pankowska A., Padilla J.L., Lorens A., Skarżyński H.,
 • Praca: Treatment of Hering Impairment in BOFS – a very rare genetic disorder
  Autorzy: Podskarbi-Fayette R., Zgoda M., Skarżyński H.,
 • Praca: Hearing preservation thought round window approach in cochlear implantation
  Autorzy: Batman C., Skarżyński H., Olgun L.,
 • Praca: Preservation of residual hearing with two different electrode arrays in cochlear implantation
  Autorzy: Batman C., Skarżyński H., Olgun L.,
 • Praca: Factor analysis of hearing preservation after cochlear implantation
  Autorzy: Piotrowska A., Lorens A., Jędrzejczak W., Skarżyński H.,
 • Praca: Scientific Committee
  Autorzy: Bartnik G., Barylak R., Geremek A., Gwizdalska I., Jeruzalska M., Jędrzejczak W., Koboska J., Kochanek K., Krasucki K., Lorens A., Łazęcka K., Młotkowska-Klimek P., Mrówka M., Mueller-Malesińska M., Obrycka A., Pankowska A., Piotrowska A., Podskarbi-Fayette R., Porowski M., Putkiewicz J., Ratyńska J., Senderski A., Spoliński P., Strzebosz A., Szkiełkowska A., Szuchnik J., Śliwa L., Tacikowska G., Walkowiak A., Wąsowski A., Włodarczyk E., Wolak T., Wyocki J.. Zgoda M.,
 • Praca: Auditory Verbal Therapy as the way of working with youngest implanted patients
  Autorzy: Pankowska A., Barej A., Lutek A., Zielinska E., Zgoda M., Skarżyński M.,
 • Praca: 7-day rehabilitation stays as the effective form of care for implanted children
  Autorzy: Pankowska A., Barej A., Kochanowicz P.,
 • Praca: Programming sesion of Remote Fitting Method
  Autor: Wąskowski A.,
 • Praca: Results of Partial Deafness Cochlear Implantation (PDCI) – patient’s perspective
  Autorzy: Jeruzalska M., Lorens A., Piotrowska A., Skarzynski H.,
 • Praca: Psychological family determinants of successful language development – case study of two deaf adolescents with CI
  Autor: Kobosko J.,
 • Praca: How do deaf adolescents experience themselves? Deaf identity and oral or sign language communication
  Autor: Kobosko J.,
 • Praca: Assessment of speech reception threshold in implanted children
  Autorzy: Lutek A., Lorens A., Piotrowska A., Coninx F., Skarżyński H.,
 • Praca: Assessment of benefit after bilateral cochlear implantation in children
  Autorzy: Obrycka A., Lorens A., Piotrowska A., Zgoda M., Skarżyński H.,
 • Praca: Meta-Analysis of Development of Language and Literacy in Children with Cochlear Implants: A Comparison of Outcomes in Implanted vs. Non-Implanted Children
  Autorzy: McPherson D.L., Skarżyński H., Tourekmani A., Neff S., Senderski A.,
 • Praca: Oral or sign language for a deaf child? The old dilemma – new psychological perspective
  Autor: Kobosko J.,
 • Praca: New Technology for Hearing Stimulation Employing the SPS-S Method
  Autorzy: Skarżyński H., Czyżewski A.,
 • Praca: Bilateral electric stimulation from auditory brainstem implants in a patient with neurofibromatosis type II (NF2)
  Autorzy: Skarżyński H., Behr R., Lorens A., Podskarbi-Fayette R., Kochanek K.,
 • Praca: Monitoring and control measures of rehabilitation program after cochlear implantation- one-week rehabilitation stay
  Autorzy: Pankowska A., Zgoda M., Barej A., Piotrowska A., Lorens A., Skarżyński H.,
 • Praca: Application of cochlear implants in treatment of deafness in patients with the Oculo-Auriculo-Vertebral Dysplasia (Goldenhar) Syndrome
  Autorzy: Porowski M., Skarżyński H., Podskarbi-Fayette R.,
 • Praca: Clinical outcomes with the new SRA cochlear implant electrode designed for preservation of residual hearing
  Autorzy: Skarżyński H., Podskarbi-Fayette R., Lorens A., James C.,
 • Praca: Subjective benefit after partial deafness cochlear implantation
  Autorzy: Putkiewicz J., Lorens A., Piotrowska A., Obrycka A., Lutek A., Skarżyński H.,
 • Praca: Forms of care of patients implemented in the International Center of Hearing and Speech
  Autorzy: Pankowska A., Zgoda M., Barej A., Lorens A, Skarżyński H.,
 • Praca: Home Rehabilitation Clinic as form of support for parents of implanted children
  Autorzy: Pankowska A., Zgoda M., Wąsowski A., Geremenk A., Skarżyński H.,
 • Praca: Spread of Excitation – a non invasive assessment of cochlear implant electrode placement
  Autorzy: Walkowiak A., Kostek B., Lorens A., Obrycka A., Wąsowski A., Skarżyński H.,
 • Praca: Influence of non-optimal values of electrical stimulation parameters on hearing benefits
  Autorzy: Wąsowski A., Pałko T., Lorens A., Obrycka A., Walkowiak A., Woźniak A., Skarżyński H.,
 • Praca: Tinnitus in children with normal hearing in the material of the Institute of Physiology and Pathology of Hearing / Szum uszny u dzieci z normą słuchu w materiale IFPS
  Autorzy: Borawska B., Skarżyński H., Bartnik G., Raj-Koziak D., Fabijańska A., Karpiesz L., Piłka A.
 • Praca: Acoustic structure of voice in children after cochlear implantation
  Autorzy: Szkiełkowska A., Ratyńska J., Wakarowa A., Markowska R., Skarżyński H.,
 • Praca: Window Approach Workshop – Round Window Approach in Cochlear Implants
  Autor: Skarżyński H.,
 • Praca: Scientific Secretary
  Autor: Lorens A.,
 • Praca: Validation results of the Polish version of the LittlEars questionnaire
  Autorzy: Obrycka A., Pankowska A., Padilla J.L., Lorens A., Skarżyński H.,
 • Praca: Preservation of Low Frequency Hearing after cochlear Implantation in Behavioral and objective measurements
  Autorzy: Piotrowska A., Śliwa L., Jędrzejczak W., Lorens A., Kochanek K., Skarżyński H.,
 • Praca: Improving central auditory processing in children with cochlear implants – challenges and new possibilities
  Autorzy: Senderski A., Milner R.,
 • Praca: Preservation of residual hearing with respect to the length of the electrode array
  Autorzy: Batman C., Skarżyński H., Olgun L., Serin G.M.,
 • Praca: Round Table: Treatment of partial deafness
  Autorzy: Skarżyński H., Lorens A., Podskarbi-Fayette R.,
 • Praca: Experts’ meeting – Education in audiology and otology in Europe
  Autor: Lorens A.,
 • Praca: Charirman
  Autorzy: Czyżewski A., Skarżyński H., Kochanek K., Wysocki J.,
 • Praca: Round Table: Middle ear implants
  Autor: Mrówka M.,
 • Praca: Poster and Film Session (Secretary of session)
  Autorzy: Wysocki J., Krasucki K., Ratuszniak A., Mossakowski T.,
 • Praca: Secretary of session
  Autorzy: Geremek A., Zgoda M., Pankowska A., Putkiewicz J., Gwizdalska I., Piotrowska A.(2), Porowski M., Podskarbi-Fayette R.(4), Lorens A. (3), Skarżyński P.H., Tacikowska G., Jędrzejczak W., Walkowiak A., Wąsowski A., Młotkowska-Klimek P., Śliwa L., Kobosko J., Barylak R., Woźniak A., Strzembosz A.(2), Michalak T., Obrycka A.(2), Ratyńska J., Szkiełkowska A.(2), Bartnik G., Mrówka M.(4), Senderski A.(2), Wolak T., Mueller-Malesińska M., Olszewski Ł., Włodarczyk E., Sopliński P., Łazęcka K., Ratuszniak A., Skoczylas A., Milner R.,
 • Praca: New electrode design for preservation of residual hearing in EAS and PDCI – results of temporal bone study
  Autorzy: Podskarbi-Fayette R., Skarżyński H., Krasucki K., Risi F., Radeloff A., Skarżyński P.H.,
 • Praca: Organizing Team
  Autorzy: Skarżyński H., Lorens A., Cieśla W., Chlewiska M., Czepczarz M., Gałęska E., Graniweski A., Kochanowicz P., Kopaczewski M., Lau D., Bombol M., Ludwikowska E., Ludwikowski M., Mazur J., Olkowska-Hejnik A., Piłka A., Skarżyński P.H., Wanatowska O., Wołujewicz K., Zagrodzka J.,
 • Praca: A computer-based, word free phoneme identification test Teetahtoo – adaptation into Polish
  Autorzy: Zgoda M., Lorens A., Hübinger P., Coninx F., Piotrowska A., Skarżyński H.,
 • Praca: Electric-acoustic ABR in cochlear implant subjects: possible use of application
  Autorzy: Lorens A., Polak M., Skarżyński H.,
 • Praca: Fitting of the hearing system affects EAS performance
  Autorzy: Polak M., Lorens A., Helbig S., McDonald S., Vermeire K.,
 • Praca: Application of Visual Analog Scale for satisfaction and preference assessment in cochlear implanted children
  Autorzy: Zgoda M., Lorens A., Waśkiewicz B., Skarżyński H.,
 • Praca: Emotional expression in children with cochlear implantation
  Autorzy: Putkiewicz J., Lorens A., Piotrowska A., Obrycka A., Lutek A., Skarżyński H.,
 • Praca: The evaluation of partial deafness patients by transiently evoked otoacoustic emissions
  Autorzy: Jędrzejczak W., Lorens A., Piotrowska A., Piłka E., Kochanek K., Skarżyński H.,

Nazwa: Warsztaty Metod Projekcyjnych – Wydział Psychologii
20 V 2009 Warszawa, UKSW – Wydział Psychologii

 • Praca: Rysunek autoportretu w diagnozie klinicznej dzieci i młodzieży
  Autor: Kobosko J.,

Nazwa: Special Interest Gropus – E.S.M.H.D.
Termin i miejsce: 15-17.04.2009 Rome, Italy

 • Praca: Mother’s maternal identity and child’s daefness
  Autor: Kobosko J.,

Nazwa: Metody Diagnozy w Psychologii Klinicznej Dziecka
Termin i miejsce: 8-10.05.2009 Jachranka, Polska

 • Praca: Rysunek rodziny matek i/lub ojców i jego wykorzystanie w diagnozie klinicznej dzieci i młodzieży o zaburzonym rozwoju
  Autor: Kobosko J.,

Nazwa: IX Konferencja „Uniwersytet Wirtualny: model, narzędzia, praktyka”
Termin i miejsce: 17-19.06.2009 Warszawa, Polska

 • Praca: E-learning w służbie audiologii
  Autorzy: Bombol M., Kochanek K.,

Nazwa: XXI Biennial Symposium of the International Evoked Response Audiometry Study Group (IERASG)
Termin i miejsce: 7-11.06.2009 Rio de Janeiro

 • Praca: przewodniczący sesji
  Autor: Kochanek K.,
 • Praca: INFLUENCE OF UNILATERAL TINNITUS ON DISTORTION PRODUCT OTOACOUSTIC EMISSION (DPOAE) LEVELS
  Autorzy: Smurzynski, J., Fabijanska, A., Kochanek, K., Skarżyński H.,
 • Praca: MATCHING PURSUIT ALGORITHM APPLIED TO THE EVALUATION OF CLICK-EVOKED OTOACOUSTIC EMISSIONS RECORDED WITH LINEAR AND NONLINEAR PROTOCOLS
  Autorzy: Jędrzejczak, W.W., Smurżyński J., Kochanek K., Skarżyński H.,
 • Praca: Analysis of effectiveness of hearing sensitivity evaluation by OAE and ASSR automated algorithms
  Autorzy: Śliwa, L., Jędrzejczak, W.W., Hatzopoulos, S., Kochanek, K., Piłka, E., Skarżyński, H.,
 • Praca: APPLICATION OF THE AUDITORY BRAINSTEM RESPONSE FOR SCALING IMPULSIVE AND CONTINUOUS NOISE
  Autorzy: Kochanek, K., Zera, J., Pilka, A., Mlynski, R., Skarżyński P.H.,
 • Praca: DETECTION OF LONG LASTING AND SPONTANEOUS COMPONENTS OF CLICK-EVOKED OTOACOUSTIC EMISSIONS BY MEANS OF MATCHING PURSUIT ALGORITHM
  Autorzy: Jędrzejczak, W.W., Skarżyński H., Kochanek K., Śliwa L., Blinowska K.J.,

Nazwa: 3rd National Congress of audiology; 7rd International symposium „modern problems of physiology and pathology of hearing”
Termin i miejsce: 26-28.05.2009 Suzdal, Moscow

 • Praca: Diagnosis and treatment of central disorders of auditory analyzer
 • Autorzy: Senderski A., Kaprpiesz A., Karpiesz L., Skarżyński H.,
 • Praca: Hyperacusis in children and adolescents
 • Autorzy: Karpiesz L., Borawska B., Skarżyński H.,

Nazwa: XVI Dni otolaryngologii Dziecięcej
Termin i miejsce: 28-30.05.2009 Bydgoszcz, Polska

 • Praca: Postępy w audiologii dziecięcej
  Autor: Kochanek K.,
 • Praca: Ocena Centralnych procesów słuchowych u dzieci z dyslalia w wieku wczesnoszkolnym
  Autorzy: Szkiełkowska A., Włodarczyk E., Senderski A., Piłka A., Ganc M., Skarżyński H.,
 • Praca: Panel expertów: Następstwa przewlekłego zapalenia uszu z wysiękiem u dzieci
  Autor: Mrówka M.,
 • Praca: Aparaty BAHA we wrodzonych i nabytych wadach ucha u dzieci
  Autorzy: Mrówka M., Skarżyński H., Porowski M.,
 • Praca: Perlaki wrodzone u dzieci: rozpoznawanie, leczenie i demonstracja przypadków
  Autorzy: Skarżyński H., Mrówka M., Porowski M.

Nazwa: Jednorodne Grupy Pacjentów – teoria a praktyka
Termin i miejsce: 29-30.06.2009 Warszawa, Polska

 • Praca: E-learning w służbie zdrowia
  Autor: Bombol M.,

Nazwa: 9th EFAS 2009
Termin i miejsce: 21-24.06.2009 Tenerife, Canary Island, Spain

 • Praca: Distortion product otoacoustic emissions and extended high-frequency (ehf) audiometry in normal-hearing patients with unilateral tinnitus
  Autorzy: Fabijańska A., Smurżyński J., Kochanek K., Skarżyński H.,
 • Praca: Application of the auditory brainstem response for scaling impulsive and continuous noise
  Autorzy: Kochanek K., Zera J., Piłka A., Młynski R., Skarżyński P.,
 • Praca: Screening with AAAST in 6-7 year old children in elementary schools in Poland
  Autorzy: Coninx F., Senderski A., Kochanek K., Lorens A., Skarżyński H.,
 • Praca: Results of hearing screening in school age children in eastern Poland
  Autorzy: Skarżyński H., Kochanek K., Senderski A., Sułkowski W.,
 • Praca: Time-frequency analysis of click-evoked otoacoustic emissions recorded with linear and nonlinear protocols
  Autorzy: Jędrzejczak W.W., Smurżyński J., Kochanek K., Skarżyński H.,
 • Praca: TIME-FREQUENCY ANALYSIS OF CLICK-EVOKED OTOACOUSTIC EMISSIONS RECORDED WITH LINEAR AND NONLINEAR PROTOCOLS
  Autorzy: Jędrzejczak W.W., Smurżyński J., Kochanek K., Skarżyński H.,
 • Praca: APPLICATION OF THE AUDITORY BRAINSTEM RESPONSE FOR SCALING IMPULSIVE AND CONTINUOUS NOISE
  Autorzy: Kochanek K., Zera J., Piłka A., Młynski R., Skarzynski P.,
 • Praca: DISTORTION PRODUCT OTOACOUSTIC EMISSIONS AND EXTENDED HIGH-FREQUENCY (EHF) AUDIOMETRY IN NORMAL-HEARING PATIENTS WITH UNILATERAL TINNITUS
  Autorzy: Fabijanska A., Smurżyński J., Kochanek K., Skarżyński H.,
 • Praca: LONG TERM AND SHORT TERM RESULTS OF PARTIAL DEAFNESS COCHLEAR IMPLANTATION (PDCI)
  Autorzy: Skarżyński H., Lorens A., Podskarbi-Fayette R., Piotrowska A.,
 • Praca: RESULTS OF APPLICATION OF FSP CODING STRATEGY IN CHILDREN – SATISFACTION AND PREFERENCE STUDY
  Autorzy: Lorens A., Zgoda M., Skarżyński H.,
 • Praca: SPEECH DISCRIMINATION IN SPATIALLY SEPARATED NOISE IN THE GROUP OF UNILATERAL DEAF CHILDREN FITTED WITH BAHA AND CONVENTIONAL CROS SYSTEMS
  Autorzy: Piotrowska A., Lorens A., Mrówka M., Olszewski Ł., Charukiewicz A., Skarżyński H.,
 • Praca: FACTOR ANALYSIS OF HEARING PRESERVATION AFTER COCHLEAR IMPLANTATION
  Autorzy: Piotrowska A., Lorens A., Jędrzejczak W.W., Skarżyński H.,
 • Praca: SCREENING WITH AAST IN 6-7 YEAR OLD CHILDREN IN ELEMENTARY SCHOOLS IN POLAND
  Autorzy: Coninx F., Senderski A., Kochanek K., Lorens A., Skarżyński H.,
 • Praca: NORMATIVE VALUES FOR POLISH DICHOTIC DIGIT TEST
  Autorzy: Senderski A., McPherson D., Kochanek K., Piotrowska A., Skarżyński H.,
 • Praca: DICHOTIC DIGITS TEST – WHAT IT CAN TELLS US ABOUT LEARNING AND COMMUNICATION ABILITIES OF SCHOOL AGE CHILDREN
  Autorzy: Senderski A., McPherson D., Kochanek K., Piłka A., Skarżyński H.,
 • Praca: RESULTS OF HEARING SCREENING IN SCHOOL AGE CHILDREN IN EASTERN POLAND
  Autorzy: Skarżyński H., Kochanek K., Senderski A., Sułkowski W.,
 • Praca: Application of automated OAE and ASSR Algorithms to evaluation of hearing sensitivity in normal-hearing and hearing impaired subjects
  Autorzy: Śliwa L., Jędrzejczak W.W., Hatzopoulos S., Kochanek K., Piłka E., Skarżyński H.,
 • Praca: Assessment of usefulness of objective and audiometric methods in hearing screening of schoolchildren
  Autorzy: Śliwa L., Kochanek K., Piłka A., Senderski A., Sułkowski W., Skarżyński P.H.,
 • Praca: EVALUATION OF LOW FREQUENCY OTOACOUSTIC EMISSIONS IN SUBJECTS WITH NORMAL AND IMPAIRED HEARING
  Autorzy: Jędrzejczak W.W., Lorens A., Piotrowska A., Kochanek K., Śliwa L., Skarżyński H.,
 • Praca: DIRECT STIMULATION OF THE ROUND WINDOW AS THE SIGNIFICANT DEVELOPMENT INOTOLOGY
  Autor: Skarżyński H.,

Nazwa: XIX ENT WORLD CONGRESS – IFOS 2009 BRAZIL
Termin i miejsce: 1-5.06.2009 Brazil, Sao Paulo

 • Praca: Acoustic strukture of voice in patients implanted with unilateral cochlear implants
  Autorzy: Szkiełkowska A., Skarżyński H., Podskarbi-Fayet R.,
 • Praca: CHAIRMAN / MODERATOR
  Autor: Skarżyński H.,
 • Praca: PARTIAL DEAFNESS COCHLEAR IMPLANTATION
  Autor: Skarżyński H.,
 • Praca: OR-221 Partial deafness cochlear implantation and the round window approach for preservation of residual hearing
  Autorzy: Skarżyńśki H., Podskarbi-Fayet R., Lorens A., Skarżyński P.H.,
 • Praca: OR-442 Our experience with (simulataneous) bilateral cochlear implantation
  Autorzy: Skarżyński H., Podskarbi-Fayet R., Obrycka A., Lorens A., Skarżyński P.H.,
 • Praca: Partial Deafness Cochlear Implantation in pediatric population – wykład podczas Satellite Symposium f-y MedEl
  Autor: Fayette R.,
 • Praca: Udział w obradach okrągłego stołu
  Autor: Podskarbi-Fayette R.,
 • Praca: Treatment of conductive hearing loss in children with down’s syndrome
  Autorzy: Łazęcka K., Podskarbi-Fayette R., Skarżyński H., Porowski M.,
 • Praca: Difficulties in treatment of chronic sinusitis with recurrent polyps in patients with Samster’s triad – case presentation of a patient after surgical treatment, massive mucocelle of the frontal left sinus and intolerance of non-steroidal anti-inflammatory drug
  Autorzy: Łazęcka K., Gwizdalska I., Strzembosz A., Skarżyński H., Porowski M.,

Nazwa: 2nd International Symposium on bone conduction heating – croniofacial osseointegration
Termin i miejsce: 11- 13.06.2009 Elite park Avenue, Goteborg, Szwecja

 • Praca: Results of BAHA system application in single sided sensorineural deafness in children
  Autor: Piotrowska A.,

Nazwa: 15 Friedberger Cochlear Implant Symposium
Termin i miejsce: 25-27.06.2009 Niemcy

 • Praca: EAS In children
  Autorzy: Lorens A., Zgoda M.,

Nazwa: 10-th Asia Pacific Congress on Deafness
Termin i miejsce: 4-7.08.2009 Bangkok, Thailand

 • Praca: Hearing screening in school age children in Poland
  Autorzy: Skarżyński P.H., Kochanek K., Senderski A., Skarżyński H.,
 • Praca: New metod of Partial Deafness Cochlear Implantation (ODCI)
  Autorzy: Skarżyński H., Podskarbi-Fayette R., Lorens A., Skarżyński P.H.,

Nazwa: 80 jubileuszowy Zjazd Niemieckiego Towarzystwa Otorynolaryngologów – Chirurgów Głowy i Szyi
Termin i miejsce: 20 – 24.05.2009 Rostock, Niemcy

 • Praca: Cochlear implants: cochleostomy or round window approach
  Autor: Fayette R.,

Nazwa: 12th Symposium on Cochlear Implants in Children
Termin i miejsce: 17 – 20.06.2009 Seattle, Washington, USA

 • Praca: Electrical stimulation complements usable remaining hearing: a synergistic effect in Partial Deafness Cochlear Implantation
  Autor: Fayette R.,
 • Praca: Bilateral Stimulation from auditory brainstem implants in a patient with neurofibromatosis type 2 (NF2)
  Autor: Fayette R.,
 • Praca: EAS AND PDCI: THE BENEFIT OF THE IMPLANTED EAR WITH THE HEARING PRESERVATION
  Autorzy: Lorens A., Polak M., Helbig S., McLaren S., McDonald S., Vermeire K.,
 • Praca: Extention criteria for Partial Deafness Cochlear Implantation (PDCI) in children / A synergistic efect in partial-deafness cochlear implantation
  Autorzy: Skarżyński H., Lorens A., Piotrowska A.,
 • Praca: Results from an upgrade study: looking at Fine Structure Processing (FSP) in children with C40+ cochlear implant
  Autorzy: Lorens A., Zgoda M., Skarżyński H.,
 • Praca: Przewodniczący sesji
  Autor: Skarżyński H.,

Nazwa: 5th European Research Meeting
Termin i miejsce: 12-15.02. 2009 Cyprus, Limassol

 • Praca: EAS in Noise
  Autorzy: Lorens A., Piotrowska A., Skarżyński H.,
 • Praca: Warsaw upgrade study
  Autorzy: Lorens A., Zgoda M., Lutek A., Piotrowska A., Anderson I., Nopp P., Polak M.,

Nazwa: BADANIA KLINICZNE 2009 – Zmiany w prawie i finansowanie badań
Termin i miejsce: 25-26.05.2009 Warszawa, Polska

 • Uczestnictwo w konferencji

Nazwa: XL ZJAZD FIZYKÓW POLSKICH
Termin i miejsce: 6-11.09.2009 Kraków, Polska

 • Praca: Dźwięki ucha – mody rezonansowe w emisjach otoakustycznych
  Autorzy: Jędrzejczak W.W.,

Nazwa: AHEAD Specialist Meeting WP5, WP6
Termin i miejsce: 19-20.03.2009 Munich, Niemcy

 • Praca: Hearing screening programmes in Poland
  Autorzy: Senderski A., Kochanek K., Śliwa L., Coninx F., Zając J., Skarżyński H.,

Nazwa: 10th Polish-Japanese Seminar on New Trends In Biomedical and Clinical Engineering – 104 Seminarium Międzynarodowego Centrum Biocybernetyki Polskiej Akademii Nauk (104th ICB Seminar)
Termin i miejsce: 15.09.2009 Warszawa, Polska

 • Praca: Computer simulation of auditory perception with cochlear implant
  Autorzy: Walkowiak A., Lorens A., Kochanek K., Skarżyński H.,

Nazwa: I Ogólnopolska Konferencja Naukowa: Psychologia w medycynie. Medycyna w psychologii. Człowiek chory – aspekty biopsychospołeczne
Termin i miejsce: 25–27.09.2009 KUL, Lublin, Polska

 • Praca: Głuchota a zdrowie psychiczne. Z badań nad młodzieżą głuchą i jej słyszącymi matkami
  Autor: Kobosko J.,
 • Praca: Formy interwencji psychologicznych wspomagające leczenie szumów usznych
  Autorzy: Fludra M., Sarnicka I., Latkowska E.,
 • Praca: Psychologiczne aspekty szumów usznych
  Autorzy: Sarnicka I., Fludra M., Latkowska E., Bartnik G.,
 • Praca: Charakterystyka psychologiczna pacjentów z szumami usznymi na podstawie inwentarza osobowości oraz wybranych narzędzi pomiaru w psychologii zdrowia
  Autorzy: Sarnicka I., Fludra M., Latkowska E., Borawska B., Karpiesz L., Bartnik G., Skarżyński H.,
 • Praca: Charakterystyka psychologiczna pacjentów z szumami usznymi na podstawie inwentarza osobowości oraz wybranych narzędzi pomiaru w psychologii zdrowia
  Autorzy: Sarnicka I., Fludra M., Latkowska E., Borawska B., Karpiesz L., Bartnik G., Skarżyński H.,

Nazwa: 27th Politzer Society Meeting
Termin i miejsce: 03-05.09.2009 Londyn, Anglia

 • Praca: Bilateral electric stimulation from auditory brainstem implants in a patient with neurofibromatosis type II
  Autorzy: Skarżyński H., Behr R., Lorens A., Podskarbi-Fayette R., Kochanek K., Zgoda M.,
 • Praca: Surgical Technique for the Nucleus® CI 512 Cochlear Implant
  Autor: Skarżyński H.,
 • Praca: EAS and PDCI: Using the Apical Region
  Autor: Skarżyński H.,

Nazwa: XXIX Zjazd Polskiego Towarzystwa Anatomicznego
Termin i miejsce: 3-5.09.2009 Bydgoszcz, Polska

 • Praca: General morphology of the skull of mink
  Autorzy: Krasucki K.P., Wysocki J., Bartyzel B. J.,
 • Praca: Temporal bone anatomy of mink
  Autorzy: Krasucki K.P., Wysocki J., Skarżyńska B.,
 • Praca: Preliminary morphological and imaging characteristics of the brachiocephalic trunk in selected species of domestic birds
  Autorzy: Urbańska K., Bartyzel B.J., Barszcz K., Bakoń L., Nowicka A., Krasucki K.P.,

Nazwa: 21th European Congress of Radiology 2009
Termin i miejsce: 5-10.03.2009 Wiedeń, Austria

 • Praca: Dynamic T1 Functional MRI examinations with use of blood pool contrast agent: An approach to optimization of the technique
  Autorzy: Majos A., Wolak T., Bogorodzki P., Piatkowska-Janko E., Stefanczyk L.,

Nazwa: II Ogólnopolska Konferencja Neuropsychologiczna – Neuronalny Świat Umysłu
Termin i miejsce: 15-16.05.2009 Gdańsk, Polska

 • Praca: Mapowanie dynamiki procesów emocjonalnych o genezie homeostatycznej i transgresyjnej z użyciem neuroobrazowania fMRI (doniesienie wstępne)
  Autorzy: Imbir K., Wolak T., Bala A., Soluch P.,

Nazwa: 11th European Congress of Psychology
Termin i miejsce: 7-10.07.2009 Oslo, Norway

 • Praca: Task difficulty in auditory perception of temporal order: a fMRI study
  Autorzy: Lewandowska M., Piątkowska-Janko E., Bogorodzki P., Wolak T., Szeląg E.,

Nazwa: 29th Congress of Polish Anatomical Society
Termin i miejsce: 3-5.09.2009 Bydgoszcz, Polska

 • Praca: Preliminary Analysis of volume reconstruction of the osseous system of parti-coloured bat vespertilio murinus (Linnaeus, 1758) in computed tomography
  Autorzy: Bartyzel B.J., Bakoń L., Barszcz K., Krasucki K.P., Komornicki J., Wolak T.,

Nazwa: 9th International Congress of the Polish Neuroscience Society
Termin i miejsce: 9-12.09.2009 Warszawa, Polska

 • Praca: Parkinson’s disease leads to distorted interaction of episodic and working memory systems
  Autorzy: Gawrys L., Szatkowska I., Pilacinski A., Piatkowska-Janko E., Bogorodzki P., Wolak T., Friedman A., Sienkiewicz J., Koziorowski D., Janik P., Jamrozik Z., Krolicki L., Andrysiak R., Kulinski R., Kaczmarek L.,
 • Praca: Neuroanatomical correlates of Fast forward tracking: an fMRI study
  Autorzy: Lewandowska M., Piatkowska-Janko E., Bogorodzki P., Wolak T., Szelag E.,
 • Praca: Sex differences in implicit memory: an fMRI study using the weather prediction probabilistic classification task
  Autorzy: Pilacinski A., Wolak T., Grabowska A., Krolicki L., Szatkowska I.,

Nazwa: 41st European Brain and Behaviour Society Meeting
Termin i miejsce: 13 – 18.09.2009 Rhodes Island, Greece

 • Praca: The effect of Fast ForWord training on brain activation during temporal information processing: an fMRI study
  Autorzy: Lewandowska M., Piatkowska–Janko E., Bogorodzki P., Wolak T., Szelag E.,

Nazwa: 26th Annual Meeting of European Society for Magnetic Resonance in Medicine and Biology (ESMRMB 2009)
Termin i miejsce: 1-4.10.2009 Antalya, Turcja

 • Praca: A pneumatical thumb actuator for fMRI of disabled patients
  Autorzy: Piatkowska-Janko E., Goworek G., Handke A., Bogorodzki P., Wolak T.,
 • Praca: A fMRI audio system for temporary hearing threshold shifts studies
  Autorzy: Bogorodzki P., Kochanek K., Czyżewski A., Kotus J., Wolak T., Piatkowska-Janko E., Skarżyński P.H., Piłka A.,

Nazwa: V International Symposium on Childhood Deafness
Termin i miejsce: 9-11.10.2009 Sorrento k. Neapolu

Nazwa: III Międzynarodowa Konferencja Naukowa – Psychoterapia poznawczo-behawioralna – w poszukiwaniu skutecznych metod leczenia
Termin i miejsce: 26-28.06.2009 Warszawa, Wyższej Szkoła Psychologii Społecznej

 • Praca: Uczestnictwo w konferencji
  Autor: Fludra M.,

Nazwa: 16 International Congress on Sound and Vibration (ICSV 2009)
Termin i miejsce: 5 – 9.07.2009 Kraków, Polska

 • Praca: Online urban noise monitoring system
  Autorzy: Czyżewski A., Kotus J., Szczodrak M., Kostek B.,
 • Praca: Speech analysis in the context of the prevention of voice disorders
  Autorzy: Żwan P., Kostek B.,
 • Praca:Uczestnictwo w konferencji
  Autorzy: Kostek B.,
 • Praca: Online urban noise monitoring system
  Autorzy: Czyżewski A., Kotus J., Szczodrak M., Kostek B.,
 • Praca: Speech analysis in the context of the prevention of voice disorders
  Autorzy: Żwan P., Kostek B.

Nazwa: 56 Otwarte Seminariumn z Akustyki OSA’2009
Termin i miejsce: 15-18.09.2009 Goniądz, Polska

 • Praca: Badanie możliwości korekcji ubytku słuchu w polu akustycznym z wykorzystaniem głośników superkierunkowych
  Autorzy: Suchomski P., Charukiewicz A., Kostek B.,
 • Praca: Badanie możliwości korekcji ubytku słuchu w polu akustycznym z wykorzystaniem głośników superkierunkowych
  Autorzy: Suchomski P., Charukiewicz A., Kostek B.,

Nazwa: Noise and Vibration: Emerging Methods (NOVEM 2009)
Termin i miejsce: 5-8.04.2009 Oxford, Wielka Brytania

 • Praca: An Internet-based system for evaluation of the noise impact on hearing
  Autorzy: Kotus J., Kozielecki P., Kostek B.,

Nazwa: 127 Audio Eng. Soc. Convention
Termin i miejsce:9-12.10.2009 New York, USA

 • Praca: New Technology for Hearing Stimulation Employing the SPS-S Method
  Autorzy: Czyżewski A., Skarżyński H., Kostek B., Odya P., Suchomski P., Skarżyński P.H.,

Nazwa: EURONOISE 2009
Termin i miejsce: 26-28.10.2009 Edinburgh, Wielka Brytania

 • Praca: Long-term continuous complex acoustical climate evaluation in selected schools
  Autorzy: Kotus J., Szczodrak M., Czyżewski A., Kostek B., Skarżyński H.,

Nazwa: 126 Audio Eng. Soc. Convention
Termin i miejsce: 26-28.05.2009 Munich, Niemcy

 • Praca: New Methodological Approach to the Noise Threat Evaluation Based on the Selected Physiological Properties of the Human Hearing System
  Autorzy: Kotus J., Kostek B., Czyżewski A.,

Nazwa: 13 International Symposium on Sound Engineering and Tonmaistering (ISSET 2009)
Termin i miejsce: 16-18.10.2009 Warszawa, Polska

 • Praca: SPS-S – Nowa metoda stymulacji słuchowej
  Autorzy: Czyżewski A., Odya P., Kostek B., Skarżyński H.,
 • Praca: SPS-S – Nowa metoda stymulacji słuchowej
  Autorzy: Czyżewski A., Odya P., Kostek B., Skarżyński H.,

Nazwa: 8th Hearing Preservation Workshop
Termin i miejsce: 15-18.10.2009 Wiedeń, Austria

 • Praca: Partial Deafness Treatment (PDT) – Electrical Stimulation (ES)
  Autorzy: Skarżyński H., Lorens A., Piotrowska A., Zgoda M., Skarżyński P.H.,
 • Praca: Partial Deafness Treatment (PDT) – Electrical Complementation (EC)
  Autorzy: Skarżynski H., Lorens A., Piotrowska A., Zgoda M., Skarżyński P.H.,
 • Praca: Application of DUET and DUET 2 in partial deafness treatment
  Autorzy: Lorens A., Piotrowska A., Zgoda M., Skarżyński H.,

Nazwa: IX Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa SHL
Termin i miejsce: 4-7.10.2009 Stare Jabłonki, k. Ostródy, Polska

 • Praca: Uczestnictwo w konferencji
  Autor: Miachalak T.,

Nazwa: 54. Internationaler Hörgeräteakustiker-Kongress CongressCenter Nürnberg, CCN Ost
Termin i miejsce: 21-23.10.2009 Norymberga, Niemcy

 • Praca: Uczestnik konferencji
  Autor: Olszewski Ł.,

Nazwa: VII Konferencja Naukowo-Szkoleniowa OTOLARYNGOLOGIA
Termin i miejsce: 15-16.10.2009 Łódź, Polska

 • Praca: Uczestnictwo w konferencji
  Autor: Szkiełkowska A.,
 • Praca: Spotkania z ekspertami – Diagnostyka audiologi
  Autor: Kochanek K.,
 • Praca: Terapia szumów usznych – wyzwanie czy porażka?
  Autor: Bartnik G.,

Nazwa: Ogólnopolskie Forum Rynologiczne
Termin i miejsce: 5 – 7.12.2009 Novotel Airport, Warszawa

 • Praca: Leczenie zachowawcze dysfunkcji trąbek słuchowych
  Autorzy: Szkiełkowska A., Ratyńska J.,

Nazwa: 3rd Tinnitus Research Initiative Meeting
Termin i miejsce: 24-26.06.2009 Stresa, Italy

 • Praca: Extended high-frequency audiometry and distortion produkt otoacoustic emissions in normal-hearing patients with unilateral tinnitus
  Autorzy: Smurzyński J., Fabijańska A., Kochanek K., Skarżyński H.,

Nazwa: Warsztaty Naukowo-Szkoleniowe Baha Forum
Termin i miejsce: 6-7.11.2009 Warszawa, hotel Westin, Polska

 • Praca: Wyniki zastosowania implantow Baha w gluchotach jednostronnych u dzieci
  Autor: Piotrowska A.,

Nazwa: 7th Asia Pacific Symposium on Cochlear Implants and Related Sciences (APSCI 2009)
Termin i miejsce: 1-4.12.2009 Raffles City Convention Centre, Singapore

 • Praca: Partial Deafness Treatment And The Round Window Approach For Preservation Of Residual Hearing
  Autorzy: Skarżyński H., Podskarbi-Fayette R., Lorens A., Porowski M., Skarżyński P.H.,
 • Praca: Fine Structure Processing (FSP) Coding Strategy In Children – Objective And Subjective Benefit
  Autorzy: Lorens A., Zgoda M., Skarżyński H.,
 • Praca: Rehabilitation Results After Sequential Bilateral Auditory Brainstem Implantation
  Autor: Lorens A.,
 • Praca: Our Experience With Bilateral Cochlear Implantatio
  Autorzy: Porowski M., Skarżyński H., Obrycka A., Lorens A., Skarżyński P.H.,
 • Praca: Partial Deafness Treatment
  Autorzy: Skarżyński H., Lorens A., Piotrowska A., Porowski M., Skarżyński P.H.,

Nazwa: Bilateral Meeting Institute of Physiology and Pathology of Hearing & Cochlear
Termin i miejsce: 18.11.2009 Mechelen, Belgia

 • Praca: fMRI – Possibilities of collaboration
  Autorzy: Śliwa L., Skarżyński P.H.

2008

Nazwa: III Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Sekcji Foniatrycznej i Sekcji Audiologicznej Polskiego Towarzystwa Otorynolaryngologów Chirurgów Głowy i Szyi, XXV Kongres Unii Europejskich Foniatrów VII Konferencja z cyklu akustyka w Audiologii i Foniatrii
Termin i miejsce: 8-10.05.2008 Poznań, Polska

 • Praca: Mobile hearing and speech screening applications
 • Autorzy: Czyżewski A., Kosikowski Ł., Kurkowski M., Szkiełkowska A., Kochanek K., Skarżyński H., Kostek B.,
 • Praca: A portable device for voice monitoring
 • Autorzy: Czyżewski A., Kosikowski Ł., Kostek B., Szkiełkowska A., Kochanek K., Skarżyński H.,
 • Praca:Szumy uszne u 12-letnich dzieci w Warszawie / Tinnitus in 12-years old children in Warsaw
 • Autorzy: Borawska B., Skarżyński H., Kochanek K., Piłka A.,
 • Praca: Wyniki wdrożenia metod nauczania na odległość w nauczaniu audiologii
 • Autorzy: Bombol M., Śliwa L., Kochanek K., Skarżyński H.,
 • Praca: Results of hearing screening program in sixth-form pupils of primary schools in Warsaw
 • Autorzy: Skarżyński H., Kochanek K.,
 • Praca: Organization of hearing screening program in seven voivodeships of Eastern Poland Organizacja programu badań przesiewowych słuchu w województwach Polski wschodniej
 • Autorzy: Skarżyński H., Kochanek K., Czyżewski A., Niedzielska G., Rogowski M., Smarzyńska A., Szuber D., Ogonowska G.,
 • Praca: Supresja emisji otoakustycznych wywołanych przez podwójne krótkie tony
 • Autorzy: Jędrzejczak W., Smurzyński J., Blinowska K J., Kochanek K., Skarżyński H.,
 • Praca: Bezpośrednia stymulacja błony okienka okragłego w leczeniu zaburzeń słuchu
 • Autorzy: Skarżyński H., Lorens A., Pitrowska A., Porowski M., Mrówka M.,
 • Praca: Immediate speech fluency improvement after application of the Digital Speech Aid in stuttering patients
 • Autorzy: Ratyńska J., Szkiełkowska A., Kurkowski M., Mularzuk M., Włodarczyk E.,
 • Praca: Stuttering patients reports on the usefulness of the Digital Speech Aid in everyday life
 • Autorzy: Ratyńska J., Szkiełkowska A., Markowska R., Kurkowski M., Włodarczyk E., Mularzuk M.,
 • Praca: Fiberoskope evaluation of the voice track functions in singing
 • Autorzy: Kazanecka E., Wrońska A., Szkiełkowka A., Skarżyński H.,
 • Praca: Acoustic measurements of teachers voice before and after their one-day work in classrooms
 • Autorzy: Markowska R., Szkiełkowska A., Będziński W., Ratyńska J., Skarżyński H.,
 • Praca: Ocena centralnego przetwarzania słuchu u dzieci z dyslalią
 • Autorzy: Szkiełkowska A., Włodarczyk E., Senderski A., Kurkowski M., Skarżyński H.,
 • Praca: Przewodniczący sesji
 • Autorzy: Skarżyński H., Kochanek K., Szkiełkowska A.,
 • Praca: Language disorders and mother-child relationship. Study of deaf adolescents from hearing families
 • Autor: Kobosko J.,
 • Praca: Adaptation process of the LittlEARS Questionnaire in Polish
 • Autorzy: Obrycka A., Pankowska A., Padilla JL., Zgoda M., Lorens A., Skarżyński H.,
 • Praca: Poziomy DPOAE oraz funckje wzrostu wejścia-wyjścia u osób prawidłowo słyszących z szumem usznym i/lub nadwrażliwością słuchową
 • Autorzy: Bartnik G., Hawley M., Rogowski M., Raj-Koziak D., Fabijańska A., Formby C.,
 • Praca: Rozdzielczość częstotliwości słuchu elektrycznego osób zaimplantowanych wszczepem ślimakowym
 • Autorzy: Walkowiak A., Kostek B., Lorens A., Obrycka A., Wąsowski A., Skarżyński H.,
 • Praca: Zdalne dopasowanie systemu implantu ślimakowego
 • Autorzy: Wąsowski A., Lorens A., Obrycka A., Walkowiak A., Skarżyński H.,
 • Praca: „Klasyczne” oraz „nowe” wskazania BAHA – wyniki kliniczne
 • Autorzy: Mrówka M., Skarżyński H., Porowski M.,
 • Praca: Otoskleroza u dzieci – wyniki leczenia chirurgicznego
 • Autorzy: Skarżyński H., Porowski M., Podskarbi-Fayette R.,
 • Praca: Częstotliwość występowania i wpływ czynnościowy zaburzeń przetwarzania słuchowego u dzieci w wieku szkolnym
 • Autorzy: Senderski A., McPherson D., Kochanek K., Skarżyńśki H.,
 • Praca: Rozdzielczość częstotliwościowa słuchu elektrycznego u użytkowników implantu ślimakowych
 • Autorzy: Walkowiak A., Kostek B., Lorens A., Obrycka A., Wąsowski A., Skarżyński H.,
 • Praca: Analiza molekularna pacjentów ze wszczepem ślimakowym w Polsce
 • Autorzy: Pollak A., Mueller-Malesińska M., Skórka A., Kostrzewa G., Ołdak M., Korniszewski L., Wąsowski A., Skarżyński H., Ploski R.,

Nazwa: XLIII Zjazd Polskiego Towarzystwa Otorynolaryngologów Chirurgów Głowy i Szyi
Termin i miejsce: 4-7.06.2008 Łódź, Polska

 • Praca: Extending the Universal Screening System „I can hear…” with diagnosing influence of noise to hearing Rozbudowa systemu przesiewowych badań słuchu „Słyszę” o funkcje diagnozowania wpływu hałasu na słuch
 • Autorzy: Czyżewski A., Kotus J., Kostek B., Kochanek K., Skarżyński H.,
 • Praca: Contactless hearing aid Bezkontaktowy aparat słuchowy
 • Autorzy: Czyżewski A., Kostek B., Geremek A., Kochanek K., Skarżyński H.,
 • Praca: Szum uszny u dzieci jako nowe wyzwanie w audiologii
 • Autorzy: Borawska B., Skarżyński H., Bartnik G., Raj-Koziak D., Fabijańska A., Karpiesz L.,
 • Praca: Badania morfologiczne nerwu twarzowego.
 • Autorzy: Krasucki K., Skarżyński H., Skarżyńska B.,
 • Praca: Szumy uszne u osób młodych do 35 roku życia
 • Autorzy: Raj-Koziak D., Bartnik G., Skarżyński H., Piłka A., Fabijańska A., Borawska B.,
 • Praca: Warsztaty: Praktyczne aspekty audiometrii impedancyjnej
 • Autor: Kochanek K.,
 • Praca: Warsztaty: Zastosowanie badań elektrofizjologicznych w diagnostyce narządu słuchu
 • Autor: Kochanek K.,
 • Praca: Warsztaty: Chirurgia rekonstrukcyjna w przewlekłym zapaleniu ucha środkowego
 • Autor: Skarżyński H.,
 • Praca: Parametryczna ocena wyników w otochirurgii
 • Autorzy: Skarżyński H., Druko T., Podskarbi-Fayette R.,
 • Praca: Trzyletnie doświadczenia w obustronnym wszczepianiu implantów ślimakowych
 • Autorzy: Skarżyński H., Lorens A., Obrycka A., Piotrowska A., Mrówka M., Podskarbi-Fayette R., Porowski M.,
 • Praca: Nowa metoda leczenia częściowej głuchoty przy użyciu implantów ślimakowych (PDCI)
 • Autorzy: Skrżyński H., Podskarbi-Fayette R., Lorens A., Piotrowska A., Mrówka M.,
 • Praca: Ocena progu zrozumienia mowy u dzieci implantowanych
 • Autorzy: Lutek A., Lorens A., Piotrowska A., Coninx F., Skarżyński H.,
 • Praca: Wyniki dyskryminacji mowy po wszczepieniu implantu ślimakowego u osób z resztkami słuchu
 • Autorzy: Lorens A., Piotrowska A., Skarżyński H.,
 • Praca: Pomiary potencjału nerwu słuchowego we współczesnych systemach implantów ślimakowych
 • Autorzy: Walkowiak A., Kostek B., Lorens A., Obrycka A., Wąsowski A., Skarżyński H.,
 • Praca: Proces adaptacji kwestionariusza słuchowego LittEARS do języka polskiego
 • Autorzy: Obrycka A., Pankowska A., Padilla JL., Lorens A., Skarżyński H.,
 • Praca: Dobór materiału leksykalnego do testu AAST oraz walidacja w różnych przedziałach wiekowych
 • Autorzy: Woźniak A., Lorens A., Piotrowska A., Skarżyński H., Coninx F.,
 • Praca: Program badań przesiewowych słuchu i głosu w województwach Polski wschodniej
 • Autorzy: Skarżyński H., Kochanek K., Czyżewski A., Niedzielska G., Rogowski M., Kurkowski M., Ogonowska G., Smarzyńska A., Szuber D., Mokrzycka-Świerczyńska E.,
 • Praca: Odległe wyniki leczenia otosklerozy w onad 6000 uszu
 • Autorzy: Skrżyński H., Młotkowska-Klimek P., Mrówka M., Porowski M., Borawksa B.,
 • Praca: Klasyfikacja grzybiczych zapaleń zatok przynosowych
 • Autor: Strzembosz A.,
 • Praca: Wyniki leczenia otosklerozy wieku dziecięcego
 • Autorzy: Skarżyńska H., Porowski M., Młotkowska-Klimek P., Podskarbi-Fayette R.,
 • Praca: Morfologiczne badania nerwu twarzowego – implikacje kliniczne
 • Autorzy: Krasucki KP., Skarżyński H., Podskarbi-Fayette R., Skarżyńska B.,
 • Praca: Wyniki stosowania implantu ucha środkowego w niedosłuchach mieszanych
 • Autorzy: Piotrowska A., Obrycka A., Lorens A., Skarżyński H.,
 • Praca: Bezpośrednia stymulacja błony okienka okrągłego przy zastosowaniu implantów ucha środkowego
 • Autorzy: Skarżyński H., Piotrowska A., Lorens A., Podskarbi-Fayette R.,
 • Praca: Wyniki zastosowania systemu BAHA w głuchotach jednostronnych u dzieci
 • Autorzy: Piotrowska A., Olszewski Ł., Charukiewicz A., Lorens A., Skarżyński H.,
 • Praca: Możliwość i ograniczenia implantów ucha środkowego jako uzupełnienia dotychczasowych metod terapii osoób z niedosłuchem
 • Autorzy: Skarżyńska H., Piotrowska A., Podskarbi-Fayette R., Oleszewski Ł., Mrówka M.,
 • Praca: Wyniki odległe stosowania aparatrów zakotwiczonych BAHA u pacjentów z niedosłuchem we wrodzonych i nabytych wadach ucha
 • Autorzy: Mrówka M., Skarżyński H., Podskarbi-Fayette R., Porowski M., Łazęcka K., Barylak R.,
 • Praca: Rola leków mukolitycznych w leczeniu schorzeń otolaryngologicznych
 • Autor Strzembosz A.,
 • Praca: Rozbudowa systemu przesiewowych badań słuchu „Słyszę” o funkcje diagnozowania wpływu hałasu na słuch
 • Autorzy: Czyżewski A., Kotus J., Kostek B., Kochanek K., Skarżyńśki H.,
 • Praca: Bezkontaktowy aparat słuchowy
 • Autorzy: Czyżewski A., Kostek B., Geremek A., Kochanek K., Skarżyński H.,
 • Praca: Telemedycyna w działalności klinicznej i edukacji
 • Autorzy: Skarżyński H., Skarżyński PH., Kochanek K., Podskarbi-Fayette R., Bruski Ł., Kochanowicz P., Bombol M.,
 • Praca: Rekonstrukcja anatomiczna i funkcjonalna po operacjach radykalnych zmodyfikowanych
 • Autorzy: Skarżyński H., Mrówka M., Młotkowska-Klimek P., Podskarbi-Fayette R., Porowski M., Łazęcka K., Sitarz L., Buniowska B., Barylak R.,
 • Praca: Stapedotomie w zaawansowanych stanach patologicznych ucha środkowego
 • Autorzy: Skarżyński H., Młotkowska-Klimek P., Mrówka M., Porowski M., Podksarbi-Fayette R., Łazęcka K.,
 • Praca: Chirurgiczne leczenie pourazowe uszkodzeń aparatu przewodzącego ucha środkowego
 • Autorzy: Skarżyńśki H., Mrówka M., Młotkowska-Klimek P., Podksarbi-Fayette R., Porowski M., Łazęcka K., Barylak R., Skarżyński PH.,
 • Praca: Zespół Goldenhara – możliwości chirurgicznej poprawy słuchu na podstawie własnych doświadczeń
 • Autorzy: Porowski M., Skarżyński H., Mrówka M., Podkarbi-Fayette R.,
 • Praca: Współczesne metody leczenia chirurgicznego w przypadkach wad rozwojowych małżowin usznych
 • Autorzy: Skarżyński H., Łazęcka K., Mrówka M., Podksarbi-Fayette R.,
 • Praca: Zespół Treachera Collinsa – współczesne możliwości terapii
 • Autorzy: Mrówka M., Skarżyński H., Podksarbi-Fayette R., Porowski M.,
 • Praca: Rehabilitacja głosu u chorych po mikrochirurgii krtani
 • Autorzy: Szkiełkowska A., Miaśkiewicz B., Włodarczyk E., Kazanecka E., Skarżynśki H.,
 • Praca: Możliwości szybkiej diagnostyki mikrobiologicznej zapaleń gardła wywołanych przez paciorkowca B-hemolizującego grupy A (Streptococcus pyogenes)
 • Autorzy: Łazęcka K., Hryniewicz W., Skarżyński H., Stefaniuk E.,

Nazwa: Posiedzenie Polskiego Towarzystwa Anatomicznego – Oddział Warszawski
Termin i miejsce: 16-17.05.2008 Kajetany, Polska

Nazwa: I Międzynarodowy Kurs Chirurgii Endoskopowej Zatok
Termin i miejsce: 26-27.03.2008 Kajetany, Polska

Nazwa: Annual Meeting of American Auditory Society 2008
Termin i miejsce: 6-8.03.2008 Scottsdale, Arizona, USA

 • Praca: Origin of the otoacoustic emissions latency difference between full-term and preterm neonates
 • Autorzy: Jedrzejczak WW., Hatzopoulos S., Blinowska KJ., Kochanek K., Skarżyński H.,
 • Praca: Stability Of Hearing Preservation And Long Term Benefit From The Combined Electric Acoustic Stimulation After Partial Deafness Cochlear Implantation
 • Autorzy: Lorens A., Skarżyński H., Piotrowska A., Jedrzejczak W.,
 • Praca: Ultra-high frequency hearing and DPOAE levels at lower frequencies
 • Autorzy: Fabijańska A., Smurzyński J., Kochanek K., Piłka A., Skarżyński H.,

Nazwa: 23 Ogólnopolska Konferencja Psychiatrów Dzieci i Młodzieży
Termin i miejsce: 28-30.03.2008 Warszawa, Polska

 • Praca: Funkcjonalny Rezonans Magnetyczny w psychologii i neurologii
 • Autorzy: Wolak T., Bogorodzki P Piątkowska-Janko E., Kochanek K., Skarżyński H.,

Nazwa: 14. Multidisziplinaeres Kolloquium der Geers-Stiftung
Termin i miejsce: 18-19 II 2008 Bonn, Niemcy

Nazwa: Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Dolnośląskiego Oddziału Polskiego Twoarzystwa Otoarynolaryngologów, Chirurgów Głowy i Szyi
Termin i miejsce: 23.02.2008 Wrocław, Polska

 • Praca: Postęp w dziedzinie obiekltywnych badań słuchu oraz w badaniach przesiewowych
 • Autorzy: Kochanek K., Skarżyński H.,

Nazwa: Posiedzenie naukowe Oddziału Mazowieckiego Polskiego Towarzystwa Otorynolaryngologów Chirurgów Głowy i Szyi oraz Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu
Termin i miejsce: 19.04.2008 Warszawa, Polska

 • Praca: Nowe metody diagnostyki molekularnej niedosłuchu
 • Autorzy: Płoski R., Pollak A., Mueller-Malesińka M Skórka A., Ołdak M., Kornieszewski L.,
 • Praca: Postępy genetyki molekularnej niedosłuchu
 • Autor: Korniszewski L.,
 • Praca: Korelacja genotyp-fenotyp. Wskazania do badań genetycznych w niedosłuchu
 • Autorzy: Mueller-Malesińska M., Pollak A., Skórka A., Ołdak M.,

Nazwa: 11 Annual Meeeting of German Audiological Society
Termin i miejsce: 4-6.03.2008 Kiel, Niemcy

 • Praca: Hörscreening mit AAST an Grundschulen in Polen
 • Autorzy: Coninx F., Kochanek K., Śliwa L., Lorens A., Skarżyński H.,

Nazwa: 10th International Conference on Cochlear Implants and other Implantable Auditory Technologies
Termin i miejsce: 10-12 IV 2008 San Diego, USA

 • Praca: Factor analysis of hearing preservation after cochlear implantation
 • Autorzy: Piotrowska A., Lorens A., Skarżyński H., Wasowski A.,
 • Praca: Results of Electric Acoustic Stimulation after Partial Deafness Cochlear Implantation – Duet Study
 • Autorzy: Lorens A., Polak M., Piotrowska A., Skarżyńnski H.,
 • Praca: Remote fitting of cochlear implant system
 • Autorzy: Wasowski A., Lorens A., Obrycka A., Putkiewicz J., Walkowiak A., Skarżyński H.,
 • Praca: Rozdzielczość częstotliwościowa słuchu elektrycznego u użytkowników implantu ślimakowych
 • Autorzy: Walkowiak A., Kostek B., Lorens A., Obrycka A., Wąsowski A., Skarżyński H.,

Nazwa: I Międzynarodowy Kurs Otoneurologii i Chirurgii Podstawy Czaszki
Termin i miejsce: 2008 Kajetany, Polska

Nazwa: VI Zjazd Otolaryngologów na Białorusi
Termin i miejsce: 15-16.05.2008 Białoruś

 • Praca: Współczesne perspektywy i możliwości audiologii i otochirurgii
 • Autorzy: Karpiesz A., Skarżyński H.,
 • Praca: Nadwrażliwość słuchowa u dzieci i młodzieży na materiale Kliniki Szumów Usznych IFPS
 • Autorzy: Karpiesz L., Borawska B., Karpiesz A., Skarżyński H.,

Nazwa: XXIXth International Congress of Audiology
Termin i miejsce: 8-12.06 2008 Hong Kong, Chiny

 • Praca: Latency of transiently evoked otoacoustic emissions as a parameter connected to the hearing loss
 • Autorzy: Jedrzejczak W., Blinowska K., Konopka W., Hatzopoulos S., Kochanek K., Skarżyński H.,
 • Praca: Suppression in otoacoustic emissions evoked by closely-spaced two-tone burst stimuli
 • >Autorzy: Smurzyński J., Jedrzejczak WW., Blinowska KJ.,
 • Praca: Analysis of effectiveness of hearing sensitivity evaluation by OAE and ASSR automated algorithms
 • Autorzy: Śliwa L., Hatzopoulos S., Kochanek K., Piłka E., Skarżyński H.,
 • Praca: Universal computer audiometer for school-age children hearing screening
 • Autorzy: Kochanek K., Śliwa L., Coninx F., Lorens A., Zając J., Skarżyński H.,
 • Praca: Organization of hearing screening program in seven provinces of Eastern Poland
 • Autorzy: Skarżyński H., Kochanek K., Coninx F., Niedzielska G., Rogowski M., Kurkowski M., Ogonowska G.,

Nazwa: NHS 2008 Conference
Termin i miejsce: 19-21.06.2008 Cernobbio (Como Lake), Italy

 • Praca: Universal computer audiometer for school age children hearing screening
 • Autorzy: Skarżyński H., Kochanek K., Coninx F., Sliwa L., Lorens A., Zając J., Zoth P.,
 • Praca: Different applications of the Adaptive Auditory Speech Test (AAST)
 • Autorzy: Lorens A., Coninx F., Piotrowska A., Zgoda M., Kochanek K., Skarżyński H.,
 • Praca: Language competence of cochlear-implanted children at the age of 6-8 years
 • Autorzy: Pankowska A., Zgoda M., Barej A., Lutek A., Wąsowski A.,
 • Praca: Molecular analysis among group of Polish patients with cochlear implants
 • Autorzy: Pollak A., Mueller-Malesińska M., Skórka A., Kostrzewa G., Ołdak M., Korniszewski L., Wasowski A., Skarżyński H., Ploski R.,
 • Praca: Mutational analysis of basal promotor region of GJB2 gene in population of polish patients heterozygous for 35delG mutation
 • Autorzy: Skórka A., Pollak A., Mueller-Malesińska., Kostrzewa G., Ołdak M., Korniszewski L., Skarżyński H., Ploski R.,

Nazwa: AHEAD III Kick-off Meeting
Termin i miejsce: 23-24.05 2008 Padwa, Włochy

 • Praca: Hearing screening programs in schoolchildren in Poland
 • Autorzy: Skarżyński H., Kochanek K., Śliwa L., Coninx F., Ludwikowski M.,

Nazwa: 5th International Conference on Information Technology and Applications in Biomedicine (ITAB 2008)
Termin i miejsce: 30-31.05.2008 Shenzhen, China

 • Praca: Matching Pursuit reveals the relation between transient and spontaneous otoacoustic emissions
 • Autorzy: Blinowska K., Jedrzejczak W.,

Nazwa: Polish-Russian Scientific Workshop on Audiology and Otorhinosurgery
Termin i miejsce: 27-28.06.2008 Kajetany, Polska

 • Praca: Estimation of auditory threshold with the use of ASSR method
 • Autorzy: Śliwa L., Kochanek K., Piłka A., Skarżyński H.,
 • Praca: Hearing screening in school-age children. Universal computer audiometer for school-age children hearing screening
 • Autorzy: Kochanek K., Śliwa L., Zając J., Skarżyński H.,
 • Praca: Genetically-related hearing impairment
 • Autorzy: Pollak A., Mueller-Maliesińska M.,
 • Praca: Distortion Product Otoacoustic Emission Levels and Input/Output-Growth Functions in Normal-Hearing Individuals with Tinnitus and/or Hyperacusis
 • Autor: Bartnik G.,
 • Praca: Contemporary problems in temporal bone investigations
 • Autor: Wysocki J.,
 • Praca: Application of cochlear implants in partial deafness treatment (PDCI)
 • Autorzy: Skarżyński H., Lorens A., Piotrowska A.,
 • Praca: Auditory perception In CI patients
 • Autor: Lorens A.,
 • Praca: Application of Neural Response Telemetry (NRT) in cochlear implant fitting
 • Autorzy: Walkowiak A., Lorens A., Wąsowski A.,
 • Praca: Spread of excitation in cochlear implant users
 • Autorzy: Walkowiak A., Wąsowski A., Obrycka A., Kostek B., Lorens A., Skarżyński H.,
 • Praca: Remote Fitting of Cochlear Implant System
 • Autorzy: Walkowiak A., Wąsowski A., Lorens A., Obrycka A., Skarżyński H.,
 • Praca: Time-frequency analysis of otoacoustic emissions
 • Autorzy: Jęrzejczak W., Blinowska K., Konopka W., Kochanek K., Skarżyński H.,
 • Praca: Latency and duration of transiently-evoked otoacoustic emissions as a parameters connected to the hearing loss
 • Autorzy: Jedrzejczak W., Blinowska K., Konopka W., Hatzopoulos S., Kochanek K., Skarżyński H.,
 • Praca: New technology in treatment of speech fluency disorders
 • Autor: Ratyńska J.,

Nazwa: 3rd MED-EL Aural Rehabilitation Conference Assessment, Paediatric Habilitation, Adult Rehabilitation
Termin i miejsce: 27-29.03.2008 Den Bosch, Holandia

 • Praca: Educational Possibilities for Children after Cochlear Implantation
 • Autorzy: Zgoda M., Lorens A., Obrycka A., Skarżyński H.,

Nazwa: Complex Children and Cochlear Implantation: are issues and outcomes different?
Termin i miejsce: 4.04.2008 Nottingham, UK

 • Praca:Uczestnictwo w konferencji

Nazwa: ESPO-8th International Conference of the European Society of Paediatric Otorhinolaryngology
Termin i miejsce: 8-11.06.2008 Budapeszt, Węgry

 • Praca: Partial deafness chochlear implantation (PDCI) in children with electric and acustic stimulation (EAS) application
 • Autorzy: Skarżyński H., Lorens A., Piotrowska A., Zgoda M.,
 • Praca: OTOSCLEROSIS IN CHILDHOOD – RESULTS OF SURGICAL TREATMENT
 • Autorzy: Skarżyński H., Porowski M., Mrówka M., Podskarbi-Fayette R., Młotkowska-Klimek P.,
 • Praca: Classification in evolution of treatment of congenital defects of the external ear with Skarzynski’s grading scale
 • Autorzy: Łazęcka K., Skarżyński H., Podskarbi-Fayette R., Mrówka M., Skrżyńska B.,
 • Praca: Eas and PDCI in children
 • Autor: Skarżyński H.,
 • Praca: Otosclerosis in childhood – results of surgical treatment
 • Autorzy: Porowski M., Skarżyńśki H., Podskarbi-Fayette R., Młotkowska-Klimek P., Mrówka M.,
 • Praca: Congenital cholesteatoma in children: early recognition, surgical treatment and postoperative care
 • Autorzy: Podskarbi-Fayette R., Skarżyński H., Porowski M., Wysocki J., Skarżyński PH., Łazęcka K.,
 • Praca: Adaptation process of the LittlEARS Questionnaire in Polish
 • Autorzy: Obrycka A., Pankowska A., Padilla JL., Lorens A., Skarżyński H.,
 • Praca: Hearing screening program in eastern Poland – preliminary results
 • Autorzy: Skarżyński H., Kochanek K., Porowski M., Podksarbi-Fayette R., Czyżewski A., Niedzielska G., Rogowski M., Kurkowski M., Ogonowska G., Smarzyńska A., Szubert D., Mokrzycka-Świerczyńska E.,
 • Praca: Hearing loss treatment in various acquired and congenital ear malformations with the use of bone anchored hearing aids (BAHA)
 • Autorzy: Mrówka M., Skarżyński H., Porowski M., Podskarbi-Fayette R.,
 • Praca: Rare genetic syndromes in otorhinolaryngology
 • Autorzy: Podskarbi-Fayette R., Skarżyńśki H., Mrówka M., Porowski M., Pollak A.,

Nazwa: IX th International Tinnitus Seminar
Termin i miejsce: 15-18.06.2008 Goteborg, Szwecja

 • Praca: Przewodnicząca sesji, Członek Komitetu Naukowego
 • Autor: Bartnik G.,
 • Praca: Distortion Product Otoacoustic Emission Levels and Input/Output-Growth Functions in Normal-Hearing Individuals with Tinnitus and/or Hyperacusis
 • Autorzy: Bartnik G., Hawley M., Rogowski M., Raj-Koziak D., Fabijańska A., Formby C.,

Nazwa: Ogólnopolska konferencja specjalizstyczna – Diagnoza psychologiczna osób niesłyszących
Termin i miejsce: 30.05.- 1.06.2008 Poznań, Polska

 • Praca: Rysunek autoportretu jako element diagnozy klinicznej dzieci i młodzieży głuchej i słabo słyszącej
 • Autor: Kobosko J.,

Nazwa: Posiedzenie Oddziału Warszawskiego Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego
Termin i miejsce: 29.05.2008 Warszawa, Polska

 • Praca: Farmakoterapia zapalenia ucha środkowego
 • Autor: Wysocki J.,

Nazwa: 8th International Conference on Cholesteatoma & Ear Surgery
Termin i miejsce: 15-20.06.2008 Antalaya, Turcja

 • Praca: Remediation of Hearing Loss
 • Autorzy: Lorens A., Skarżyński H., Piotrowska A., Podskarbi-Fayette R., Mrówka M.,

Nazwa: EFAS Concertation Meeting – European University Education in Audiology
Termin i miejsce: 17-18.01.2008 Bad Zwischenahn, Niemcy

 • Praca: Training in Audiology & Hearing Science
 • Autorzy: Skarżyński H., Kochanek K., Śliwa L., Lorens A.,

Nazwa: Acoustics’08, 2nd joint meeting of the Acoustical Society of America (ASA) and the European Acoustics Association (EAA)
Termin i miejsce: 29.06 – 4.07.2008 Paryż, Francja

 • Praca: The noise induced harmful effects assessment using psychoacoustical noise dosimeter
 • Autorzy: Kotus J., Kostek B., Czyżewski A., Kochanek K., Skarżyński H.,
 • Praca: Hearing-screening tests based on filtered sounds and on speech-in-noise intelligibility tests
 • Autorzy: Kostek B., Czyżewski A., Kosikowski L., Kochanek K., Skarżyński H.,

Nazwa: XVI Konferencja Naukowo – Szkoleniowa Polskiego Towarzystwa Logopedycznego „Standardy diagnozowania i terapii zaburzeń mowy”
Termin i miejsce: 6-8.06.2008 Lublin, Polska

 • Praca: Standard postępowania logopedycznego w przypadkach osób z zaburzeniami głosu
 • Autorzy: Wysocka M., Skoczylas A., Szkiełkowska A., Włodarczyk E., Mularzuk M.,
 • Praca: Postępowanie logopedyczne w przypadkach osób z zaburzeniami głosu
 • Autorzy: Skoczylas A., Mularzuk M., Wysocka M.,

Nazwa: IX Ogólnopolskie Sympozjum „Blok Operacyjny” – organizacja i funkcjonowanie
Termin i miejsce: 12-13.06.2008 Warszawa, Polska

 • Praca: Możliwości rozwoju bloku operacyjnego w publicznej jednistc służby zdrowia
 • Autorzy: Skarżyński H., Doliński D., Remigiusz G., Cieśla W.,
 • Praca: Telemedycyna w edukacji i rozwoju otorynolaryngochirurga
 • Autorzy: Skarżyński H., Cieśla W., Porowski M., Kochanowicz P.,

Nazwa: The 10th International Workshop on the Mechanics of Hearing
Termin i miejsce: 27-31.07.2008 Keele, United Kingdom

 • Praca: Otoacoustic Emissions Evoked By Two-Tone Bursts Using Linear And Non-Linear Protocol
 • Autorzy: Jędrzejczak W., Smurzyński J., Blinowska K., Kochanek K., Skarżyński H.,

Nazwa: 6th Conference of the International Test Commision
Termin i miejsce: 14-16.07.2008 Liverpool, Wielka Brytania

 • Praca: Adaptation process of the LittlEARS Questionnaire in Polish
 • Autorzy: Obrycka A., Padilla JL., Pankowska A., Lorens A., Skarżyński H.,

Nazwa: Ogólnopolska Konferencja Logopedyczna: Trudności w porozumiewaniu się językowym jako problem interdyscyplinarny
Termin i miejsce: 12-14.09.2008 Warszawa, Polska

 • Praca: Centralne zaburzenia słuchu, zagadnienia diagnozy i organizacji terapii. Zadania dla różnych specjalistów
 • Autorzy: Senderski A., Pankowska A., Lus-Sałdyka A., Skarżyński H.,
 • Praca: Afektywne aspekty relacji matka-dziecko a zaburzenia rozwoju językowego dziecka. Studia na słyszącymi matkami i młodzieżą głuchą
 • Autor: Kobosko J.,

Nazwa: III Kongres Polskiego Towarzystwa Medycyny Rodzinnej: Choroby cywilizacyjne – wyzwaniem dla medycyny rodzinnej w XXI wieku
Termin i miejsce: 18-21.09.2008 Wrocław, Hala Stulecia

 • Praca: Telediagnostyka, telerehabilitacja, badania przesiewowe
 • Autor: Skarżyński H.,
 • Praca: Nowa era w audiologii i otochirurgii
 • Autor: Skarżyński H.,

Nazwa: WMSCI, IMSCI, IMETIO 2008
Termin i miejsce: 29.06- 2.07.2008 Orlando, Florida, USA

 • Praca: Remote Fitting of Cochlear Implant System
 • Autorzy: Wąsowski A., Lorens A., Skarżyński H., Obrycka A., Walkowiak A.,

Nazwa: ESNR 2008, 33rd European Society of Neuroradiology anunual meeting, 17th advanced course , 1st interventional advanced course
Termin i miejsce: 18-21.09.2008 Kraków, Polska

 • Praca: Application of functional MRI studies in preoperative diagnostic of epilepsy
 • Autorzy: Wolak T., Soluch P., Szymańska O., Bala A., Marchel A., Bogordzki P., Pitątkowska-Janko E.,
 • Praca: Neural Correlates of temporal order perception: FMRI and event-related potentials study
 • Autorzy: Lewandowksa M., Szelag E., Senderski A., Piątkowska-Janko., Wolak T., Bogrodzki R., Kochanek K., Śliwa L.,
 • Praca: Does amygdala, Putamen adn globus pallidus volumes differ between healthy people and those who stutter – volumetric MRI assssment
 • Autorzy: Adamczyk M., Szamburski K., Wolak T., Bekiesinska-Figatowska., Walecki J., Bogrodzki P.,

Nazwa: Special Interest Groups ESMHD
Termin i miejsce: 3-6.09.2008 Dublin, Irlandia

 • Praca: Are there narcissistic personality disorders (or traits) typical of the deaf?
 • Autor: Kobosko J.,

Nazwa: XXXIII Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Psychologicznego
Termin i miejsce: 24-27.09.2008 Poznań, Polska

 • Praca: Wykorzystanie rysunku autoportretu w diagnozie klinicznej dzieci i młodzieży
 • Autor: Kobosko J.,

Nazwa: XX Zjazd Polskiego Towarzystwa Neurologicznego
Termin i miejsce: 3-6.09.2008 Wrocław, Polska

 • Praca: Demonstracja przypadków otoneurologicznych
 • Autor: Tacikowska G.,

Nazwa: IAPA 2008 – The XIV International Syposium in Audiological Medicine
Termin i miejsce: 18-21.10.2008 Ferrara, Italy

 • Praca: Assessment of benefit after bilateral cochlear implantation
 • Autorzy: Obrycka A., Lorens A., Piotrowska A., Zgoda M., Skarżyński H.,

Nazwa: ESMRMB 2008 Congress
Termin i miejsce: 2-4.10.2008 Valencia, Espania

 • Praca: Event-elated odd-ball experiment: comparison P3000 evoked potential versus fMRI
 • Autorzy: Piątkowska-Janko E., Bigrodzki P., Gradkowski W., Szeląg E., Lewandowska M., Skarżyński H., Kochanek K., Śliwa L., Senderski A., Wolak T.,
 • Praca: Detecting BOLD signal on T1 sensitive images with the aid of Blood=Pool Contrast Agent
 • Autorzy: Bogrodzki P., Piątkowska-Janko E., Obrębski W., Wolak T., Majos A., Stefańczyk L.,
 • Praca: A MR compatible Sound Delivery System
 • Autorzy: Kolaszewski L., Bogorodzki P., Skarżyński H., Wolak T.,

Nazwa: II Ogólnopolska Konferencja Naukowa – Środowiskowe uwarunkowania i profilaktyka chorób wieku rozwojowego
Termin i miejsce: 9 – 11.09.2008 Lublin, Polska

 • Praca: Porównanie wielkości midgałka gardłowego u dzieci w badaniach endoskopowych i radiologicznych
 • Autorzy: Markowska R., Szkiełkowska A., Ratyńska J., Skarżyński H.,
 • Praca: Comarison of Adenoid Size Visualized by Radiograms and Endoscopic Examination – Indications for Adenoidectomy
 • Autorzy: Markowska R., Szkiełkowska A., Ratyńska J., Skarżyński H.,

Nazwa: Window Approach Workshop 4
Termin i miejsce: 5-6.10.2008 Kajetany/Warszawa, Polska

 • Praca: Round Window Approach in Cochlear Implants
 • Autor: Skarżyński H.,
 • Praca: Live surgeries transmission from the operating theatre during breaks presentation of cases (1 RW+2 VSB)
 • Autorzy: Skarżyński H., Podskarbi-Fayette R., Mrówka M., Porowski M., Lorens A.,
 • Praca: Our experience with Round Window Approach Procedure for Vibrant and Partial Deafness Cochlear Implantation (PDCI) – results
 • Autorzy: Lorens A., Piotrowska A., Obrycka A.,

Nazwa: The 1st International Congress of Students and Young Scientists
Termin i miejsce: 24–25.10.2008 Kajetany/Warszawa, Polska

 • Praca: Komitet naukowy
 • Autorzy: Skarżyński H., Wysocki J., Strzembosz A., Mrówka M., Kochanek K., Lorens A., Szkiełkowska A.,
 • Praca: Transmissions of live surgeries from the operating theater: otosurgery, phonosurgery, rhinosurgery
 • Autor: Krasucki K.,
 • Praca: Introduction to the morphology of ear and larynx
 • Autor: Wysocki J.,
 • Praca: Principles of endoscopic sinus surgery – perspectives of rhinosurgery
 • Autor: Strzembosz A.,
 • Praca: Current possibilities of rehabilitation of patients with auditory implants
 • Autorzy: Zgoda M., Pankowska A., Lorens A.,
 • Praca: New era in otosurgery
 • Autorzy: Skarżyński H., Mrówka M.,
 • Praca: Present capabilities of phonosurgery
 • Autorzy: Ratyńska J., Szkiełkowska A.,
 • Praca: Telemedicine – practical applications for young scientists
 • Autorzy: Skarżyński H., Bruski Ł., Kochanowicz P., Marzec D.,
 • Praca: Workshops in the Head and Neck Clinical Anatomy Laboratory. Hands-on training on temporal bone and head specimens
 • Autor: Krasucki K.,

Nazwa: Sympozjum: Obrazowanie funkcji i struktury mózgu: gdzie jesteśmy, dokąd zmierzamy?
Termin i miejsce: 15.10.2008 Warszawa, Instytut Nenckiego

 • Praca: Obrazowanie struktur mózgu w rezonansie magnetycznym
 • Autor: Wolak T.,
 • Praca: Neuroanatomiczne podłoe zaburzen poznawczych w chorobie Parkinsona
 • Autorzy: Szatkowska I., Gawrys L., Pilacinski A., Karczmarek L., Bogorodzki P., Piatkowska-Janko E., Bielecki M., Wolak T., Friedman A., Sienkiewicz J., Koziorowski D., Janik P., Jamrozik Z., Andrysiak R., Kulinski R., Królicki L.

Nazwa: XXXI Krajowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa – Problemy otolaryngologii dziecięcej w codziennej praktyce
Termin i miejsce: 16-18.10.2008 Słok k/Bełchatowa

 • Praca: Perlak wrodzony u dzieci: wczesne rozpoznawanie, postępowanie chirurgiczne i opieka pooperacyjna
 • Autorzy: Skarżyński H., Podskarbi-Fayette R., Porowski M., Mrówka M.,
 • Praca: Ocena funkcji procesów centralnego przetwarzania słuchowego u dzieci z dyslalią
 • Autorzy: Włodarczyk E., Szkiełkowska A., Senderski A., Ratyńska J.,
 • Praca: Podłoże genetyczne niedosłuchu u dzieci z czynnikami ryzyka
 • Autorzy: Mueller-Malesińska M., Pollak A., Lechowicz U., Skóra A., Ołdak M., Korniszewski L., Skarżyński H., Płoski R.,
 • Praca: Wyniki badań przesiewowych słuchu w siedmiu województwach Polski wschodniej
 • Autorzy: Skarżyński H., Senderski A., Kochanek K.,

Nazwa: VI Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Otolaryngologów Chirurgów Głowy i Szyi
Termin i miejsce: 23-25.10.2008 Łódź, Polska

 • Praca: Kompleksowe postepowanie u dzieci po wszczepach implantów ślimakowych
 • Autor: Szkiełkowska A.,
 • Praca: Program działania konsultanta krajowgo ds. audiologii i foniatrii
 • Autor: Skarzyński H.,

Nazwa: Sympozjum XX-lecia Rosyjskiego Naukowo-Klinicznego Centrum Audiologii i Rehabikitacji Słuchu
Termin i miejsce: 7-8.10.2008 Moskwa

Nazwa: Konferencja naukowo-szkoleniowa – „Nowe technologie w leczeniu głuchoty u dzieci i dorosłych”
Termin i miejsce: 20.10.2008 Grodno, Białoruś

 • Praca: Badania przesiewowe słuchu u dzieci w wieku szkolnym w Polsce
 • Autorzy: Kochanek K., Skarzyński H.,
 • Praca: Nowa era w otochirurgii
 • Autor: Skarżyński H.,

Nazwa: Dzień Informacyjny Tematu Zdrowie
Termin i miejsce: 28.10.2008 Ministerstwo Zdrowia, Warszawa

Nazwa: Polsko-Słowackie Forum Kooperacyjne
Termin i miejsce: 27-28.10.2008 Żylina-Trenczyn, Słowacja

 • Praca: Uniwersalny audiometr komputerowy do badań przesiewowych i diagnostyki słuchu u dzieci „KUBA MIKRO AS”
 • Autorzy: Skarżyński H., Kochanek K., Śliwa L., Zając J.,
 • Praca: Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu
 • Autorzy: Skarżyński H Kochanek K., Śliwa L.,

Nazwa: 36eme Salon International des Inventions, des Techniques et Produits Nouveaux
Termin i miejsce: 2-6.04.2008 Genewa, Szwajcaria

 • Praca: Mobile multimedia hearing and speech screening systems
 • Autorzy: Czyżewski A., Kostek B., Skarżyński H., Kochanek K., Śliwa L., Kurkowski M., Kosikowski Ł., Odya P.,

Nazwa: OSA’2008: 55 Otwarte Seminarium z Akustyki Polskiego Towarzystwa Akustycznego
Termin i miejsce: 8-12.09.2008 Wrocław, Piechowice

 • Praca: Hearing Aid Fitting Method Based on Fuzzy Logic Processing
 • Autorzy: Suchomski P., Czyżewski A., Kostek B.,
 • Praca: The Assessment of the Noise-Induced Harmful Effects Based on the Properties of Human Hearing System
 • Autorzy: Kotus J., Kostek B.,
 • Praca: New Generation Speech Aid For Stuttering People
 • Autorzy: Odya P., Czyżewski A., Kostek B.,

Nazwa: Konferencja dla pacjentów z szumem usznym
Termin i miejsce: 29.11.2008 Kajetany, Polska

 • Praca: Uczestnik Konferencji dla pacjentów z szumem usznym
 • Autorzy: Fabijańska A., Raj- Koziak D., Karpiesz L., Latkowska E., Bartnik G.,

Nazwa: ICT for independent living and inclusion
Termin i miejsce: 8.12.2008 Bruksela

 • Praca: Institute of Physiology and Pathology of Hearing: Research anddevelopment in medical applications of Information and Communication Technology
 • Autorzy: Śliwa L., Czyżewski A., Kochanek K., Skarżyński H.,

Nazwa: 7th Wullstein Symposium
Termin i miejsce: 4-7.12.2008 University of Würzburg, Germany

 • Praca: The Warsaw CI program – Warm-up
 • Autor: Mrówka M.,
 • Praca: How to fit: EAS
 • Autor: Lorens A.,
 • Praca: EAS in children
 • Autor: Piotrowska A.,

Nazwa: Warsztaty Szkoleniowe „Otoemisje Akustyczne”
Termin i miejsce: 22-23.11.2008 MCSiM w Kajetanach, Polska

 • Praca: Uczestnictwo w warsztatach
 • Autor: Smurzyński J.,

2007

Nazwa: Annual Meeting of American Auditory Society 2007
Termin i miejsce: 3-6.03.2007 Scottsdale, Arizona, USA

 • Praca: Evaluation of hearing protector attenuation by ABRs
 • Autorzy: Żera J., Piłka A., Młyński R.,
 • Praca: Duration of the components of TEOAEs
 • Autorzy: Jedrzejczak WW., Blinowska KJ., Konopka W., Kochanek K.,
 • Praca: Potential usefulness of auditory brainstem responses elicited by tone pips in diagnosis of retrocochlear hearing loss
 • Autorzy: Kochanek K., Orkan-Łęcka E., Durrant J D., Piłka A., Śliwa L., Skarżyński H.,
 • Praca: Partial Deafness Cochlear Implantation with Round Window Approach
 • Autorzy: Skarżyński H., Lorens A., Piotrowska A.,
 • Praca: Partial Deafness Cochlear Implantation: Outcomes with the DUET
 • Autorzy: Lorens A., Polak M., Piotrowska A., Skarżyński H.,
 • Praca: Distortion-product otoacoustic emissions (DPOAEs) in patients with low- frequency sensorineural hearing loss (LFSNHL)
 • Autorzy: Smurzyński J., Kochanek K., Piłka A., Skarżyński H.,
 • Praca: Evaluation of differences between audiometric and ASSR thresholds
 • Autorzy: Śliwa L., Kochanek K., Piotrowska A., Piłka A., Skarżyński H.,
 • Praca: Auditory Steady State Responses (ASSR): Threshold estimation in normal and impaired hearing subjects
 • Autorzy: Hatzopoulos S., Prosser S., Kochanek K., Śliwa L Skarżyński H.,
 • Praca: Cholesteatoma surgery and reconstruction of the incudostapedial joint as one-stage procedure
 • Autorzy: Skarżyński H., Porowski M., Młotkowska-Klimek P., Mrówka M.,
 • Praca: ASSR Threshold Estimation In Normal And Impaired Hearing Subjects
 • Autorzy: Kochanek K., Skarżyński H., Śliwa L.,
 • Praca: Srandardy Postępowania Diagnostyczno-Terapeutycznego w chorobach nosa, uszu i gardła u dzieci
 • Autorzy: Skarżyński H., Fayette R.,
 • Praca: event related potentials in dyslectic children
 • Autor: Senderski A.,

Nazwa: The 4rd International Scientific Congress of Medical Students and Young Doctors
Termin i miejsce: 27-29.04.2007 Akademia Medyczna Warszawa, Polska

 • Praca: Application of new telemedicine tools in otolaryngology
 • Autorzy: Skarżyński PH., Wąsowski A., Ludwikowski M.,

Nazwa: I Konferencja Audiologiczno-Foniatryczna
Termin i miejsce: 10–12.09.2007 Warszawa, Polska

 • Praca: Klasyczne aparaty na przewodnictwo kostne kontra BAHA – porównanie kliniczne
 • Autorzy: Mrówka M., Skarżyński H., Młotkowska-Klimek P., Podskarbi-Fayette R., Porowski M., Buniowska B., Łazęcka K., Galewicz A.,
 • Praca: Parametry słuchowych potencjałów poznawczych dla bodźców słownych dla stymulacji w swobodnym polu dźwiękowym
 • Autorzy: Senderski A., Piłka A., Kochanek K., Skarżyński H.,

Nazwa: International Students Conference of Medical Sciences
Termin i miejsce: 12-14.04.2007 Kraków, Polska

 • Praca: Badania morfologiczne nerwu twarzowego
 • Autorzy: Skarżyński P.H., Heleniak K., Ludwikowski M., Krasucki K., Skarżyńska B.,

Nazwa: XII Ogólnopolska konferencja Studenckich Kół Naukowych Uczelni Medycznych
Termin i miejsce: 16-18.03 2007 Wrocław, Polska

 • Praca: Badania morfologiczne nerwu twarzowego.
 • Autorzy: Skarzyński PH., Heleniak K., Ludwikowski M., Krasucki K., Skarżyńska B.,

Nazwa: XV Dni Otolaryngologii Dziecięcej
Termin i miejsce: 31.05.- 02.06.2007 Wisła, Polska

 • Praca: Szumy uszne u dzieci z przewlekłym wysiękowym zapaleniem ucha środkowego
 • Autorzy: Borawska B., Skarżyński H., Młotkowska-Klimek P., Mrówka M., Porowski M., Podskarbi-Fayette R.,
 • Praca: Aktualna rola obiektywnych badań słuchu w diagnostyce słuchu u dzieci
 • Autorzy: Kochanek K., Skarżyński H.,
 • Praca: Wyniki stymulacji bimodalnej w aspekcie edukacyjnym Educational consequences of bimodal stimulation
 • Autorzy: Zgoda M., Lorens A., Wąsowski A., Obrycka A., Skarżyński H.,
 • Praca: Słuch elektryczno-akustyczny u dzieci z częściową głuchotą
 • Autorzy: Lorens A., Piotrowska A., Obrycka A., Zgoda M., Skarżyński H.,
 • Praca: Dynamika słyszenia elektrycznego i poziom komfortowego słyszenia u pacjentów implantowanych
 • Autorzy: Wąsowski A., Lorens A., Walkowiak A., Woźniak A., Skarżyński H.,
 • Praca: Wyniki dwusznego stosowania implantów ślimakowych u dzieci
 • Autorzy: Obrycka A., Lorens A., Woźniak A., Skarżyński H.,
 • Praca: Chirurgiczne leczenie pourazowych uszkodzeń aparatu przewodzącego ucha środkowego u dzieci
 • Autorzy: Skarżyński H., Mrówka M., Młotkowska-Klimek P., Porowski M., Podskarbi-Fayette R., Łazęcka K., Sitarz L., Buniowska B., Michalak T., Barylak R.,
 • Praca: Różne możliwości zastosowania implantów tytanowych w chirurgii funkcjonalnej i estetycznej
 • Autorzy: Mrówka M., Skarżyński H., Włochacz K.,
 • Praca: Rzadkie zespoły genetycznie uwarunkowane w otolaryngologii
 • Autorzy: Podskarbi-Fayette R., Skarżyński H., Mrówka M., Młotkowska-Klimek P., Skarżyńska B., Wysocki J., Szkiełkowska A.,
 • Praca: Nowoczesne metody diagnostyki niedosłuchu uwarunkowanego genetycznie
 • Autorzy: Pollak A., Skórka A., Mueller-Malesińska M., Płoski R., Kisiel B., Kostrzewa G., Korniszewski L.,
 • Praca: Profil audiologiczny dzieci z różnymi mutacjami genu GJB2
 • Autorzy: Pollak A., Skórka A., Mueller-Malesińska M., Kostrzewa G., Korniszewski L., Płoski R., Skarżyński H.,
 • Praca: Szumy uszne u dzieci w przebiegu przewlekłego wysiękowego zapalenia ucha środkowego
 • Autorzy: Borawska B., Skarżyński H., Młotkowska-Klimek P., Mrówka M., Porowski M.,
 • Praca: Jednoetapowa procedura usunięcia perlaka z rekonstrukcja stawu kowadełkowo-strzemiączkowego
 • Autorzy: Skarżyński H., Porowski M., Młotkowska-Klimek P., Mrówka M.,
 • Praca: Perlak wrodzony u dzieci – wczesne wykrywanie, postepowanie chirurgiczne i opieka pooperacyjna
 • Autorzy: Skarżyński H., Podskarbi-Fayette R., Wysocki J., Młotkowska-Klimek P., Mrówka M.,
 • Praca: Wyniki stosowania implantacji dwuusznej u dzieci
 • Autorzy: Skarżyński H., Obrycka A., Woźniak A., Lorens A., Piotrowska A.,
 • Praca: Aktualna rola badań obiektywnych w diagnostyce słuchu u dzieci
 • Autorzy: Kochanek K., Skarżyński H.,
 • Praca: Aktualna strategia postępowania w przewlekłym wysiękowym zapaleniu uszu w rozszczepach podniebienia
 • Autorzy: Skarżyński H., Młotkowska-Klimek P., Mrówka M., Porowski M., Podskarbi-Fayette R., Łazęcka K.,
 • Praca: Algorytm postępowania w wadach wrodzonych ucha zewnętrznego i środkowego
 • Autorzy: Mrówka M., Skarżyński H.,
 • Praca: Leczenie wrodzonych i nabytych zaburzeń słuchu za pomocą aparatów BAHA
 • Autorzy: Mrówka M., Skarżyński H., Porowski M.,
 • Praca: Słuch elektryczno-akustyczny u dzieci z częściową głuchotą – plakat
 • Autorzy: Lorens A., Piotrowska A., Zgoda M., Obrycka A., Skarżyński H.,
 • Praca: Ocena progu słyszenia u dzieci z ubytkami słuchu typu ślimakowego z zastosowaniem słuchowych potencjałów stanu ustalonego – ASSR
 • Autorzy: Kochanek K., Śliwa L., Piłka A., Piotrowska A., Skarżyński H.,
 • Praca: Zasady rehabilitacji słuchu i mowy po operacjach ucha środkowego i/lub wewnętrznego
 • Autor: Skarżyński H.,
 • Praca: Rekonstrukcja anatomiczna i funkcjonalna po operacjach radykalnych zmodyfikowanych u dzieci.
 • Autorzy: Skarżyński H., Mrówka M., Młotkowska-Klimek P., Porowski M., Fayette R., Łazęcka K., Sitarz L., Buniowska B., Michalak T., Barylak R.,
 • Praca: Dwuetapowe rekonstrukcje małżowiny usznej u dzieci i młodzieży w różnym wieku.
 • Autorzy: Skarżyński H., Mrówka M., Łazęcka K., Fayette R.,
 • Praca: Leczenie pacjentów z niedosluchami we wrodzonych i nabitych wadach ucha, przy pomocy aparatów zakotwiczonych baha
 • Autorzy: Skarżyński H., Mrówka M., Porowski M.,
 • Praca: Słuchowe potencjały poznawcze u dzieci z dysleksją i bez zaburzeń czytania
 • Autorzy: Senderski A., Kurkowski M., Skarżyński H.,
 • Praca: Zastosowanie szybkiego testu diagnostycznego wykrywającego antygen wielocukrowy paciorkowsca B-Hemolizującego grupy A (streptococcus pyogenes) w ostrym zapaleniu gardła u dzieci
 • Autorzy: Łazęcka K., Hryniewicz W., Skarżyński H., Stefaniuk E.,
 • Praca: Niewydolnośc trabek sluchowych u dzieci z alergią
 • Autorzy: Szkiełkowska A., Markowska R., Włodarczyk E.,
 • Praca: poprawa płynności mowienia u dzieci jakających się po zastosowaniu cyfrowego korektora mowy
 • Autorzy: Ratyńska J., Szkiełkowska A., Markowska R., Włodarczyk E., Mularzuk M., Kurkowski M.,
 • Praca: Niewydolność trąbek słuchowych u dzieci
 • Autor: Szkiełkowska A.,

Nazwa: International Medical Students Congress
Termin i miejsce: 19-21.04.2007 Ankara, Turcja

 • Praca: Morphological studies of the facial nerve
 • Autorzy: Skarżyński P.H., Heleniak K., Ludwikowski M., Krasucki KP., Komarnicki J.,

Nazwa: IEEE International Workshop on Medical Instrumentation and Applications
Termin i miejsce: 4-5.05.2007 Warszawa, Polska

 • Praca: A Universal Computer Audiometer for Objective Hearing Testing and Screening
 • Autorzy: Kochanek K., Śliwa L., Zając J., Skarżyński H.,

Nazwa: 15th International Student Scientific Conference for Students and Young Doctors
Termin i miejsce: 10-12.05.2007 Gdańsk, Polska

 • Praca: Morphological studies of the facial nerve
 • Autorzy: Skarzyński PH., Heleniak K., Ludwikowski M., Krasucki K., Skarżyńska B.,
 • Praca: Bilateral implantation – our results
 • Autor: Piotrowska A.,
 • Praca: Zastosowanie stapedotomii w zaawansowanej patologii ucha środkowego
 • Autorzy: Skarżyński H., Młotkowska-Klimek P., Mrówka M., Porowski M., Podskarbi-Fayette R., Borawska B., Łazęcka K., Buniowska B.,
 • Praca: Application of new telemedicine tools in otolaryngology
 • Autorzy: Skarżyński P., Wąsowski A., Ludwikowski M.,
 • Praca: Wyniki dwuusznego stosowania implantów ślimakowych u dzieci
 • Autorzy: Obrycka A., Lorens A., Woźniak A., Skarżyński H.,

Nazwa: XXVIII Zjazd Polskiego Towarzystwa Anatomicznego i XLII Sympozjum Polskiego Towarzystwa Histochemików i Cytochemików
Termin i miejsce: 5-7.09.2007 Poznań, Polska

 • Praca: Topography and content of the tympanic cavity of rabbit
 • Autorzy: Wysocki J., Krasucki KP.,
 • Praca: Morphology of the incudo-mallei and incudo-stapedial joint of a human
 • Autorzy: Krasucki K P., Skarżyńska B., Skarżyński PH.,
 • Praca: Proportions of the human and animal larynx in immarure and mature individuals
 • Autorzy: Wysocki J., Kielska E.,

Nazwa: 2nd National Congress of Audiology 6th International Symposium – Modern Problems of Physiology and Pathology of Hearing
Termin i miejsce: 28.05-1.06 2007 Suzdal, Rosja

 • Praca: Etiologia i wyniki habituacji szumu usznego u pacjentów w materiale własnym The etiology and results of habituation of tinnitus patients in our material
 • Autorzy: Kapiesz L., Skarżyński H., Bartnik G., Fabijańska A., Raj-Koziak D., Borawska B., Latkowska E., Szymańska E.,
 • Praca: Aktualny algorytm postępowania z pacjentem z szumami usznymi i lub nadwrażliwością na dźwięki w Instytucie Fizjologii i Patologii Słuchu w Warszawie
 • Autorzy: Borawska B., Skarżyński H., Karpiesz L., Bartnik G., Raj-Koziak D., Fabijańska A.,
 • Praca: Szumy uszne u dzieci w materiale Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu w Warszawie.
 • Autorzy: Borawska B., Skarżyński H., Karpiesz L., Bartnik G., Raj- Koziak D., Fabijańska A.,
 • Praca: Рекострукция анатомическая и функциональная после радикальных модифицированных операций
 • Autorzy: Skarżyński H., Karpiesz A., Młotkowska-Klimek P., Mrówka M., Skarżynska B.,
 • Praca: Причины и лечение ушных шумов на материале 18 000 пациентов Клиники Ушных Шумов Института Физиологии И Патологии Слуха в Варшаве.
 • Autorzy: Karpiesz L., Skarżyński H., Borawska B., Bartnik G., Raj-Koziak D., Fabijańska A., Szymańska E., Sarnicka I., Latkowska E.,
 • Praca: Диагностика и лечение пациентов с ушным шумом в Институте Физиологии и Патологии Слуха в Варшаве.
 • Autorzy: Borawska B., Skarżyński H., Karpiesz L., Bartnik G., Raj-Koziak D., Fabijańska A.,
 • Praca: Speech test results of Vibrant Soundbridge Middle Ear Implant in the ears with mixed hearing loss;
 • Autorzy: Piotrowska A., Obrycka A., Lorens A., Skarżyński H.,
 • Praca: Metody i narzędzia wykorzystywane dla aktualizacji programu rehabilitacji pacjentów implantowanych
 • Autor: Karpiesz L.,
 • Praca: Etiologia i wyniki metody habituacji na materiale kliniki szumów usznych
 • Autorzy: Karpiesz L., Skarżyński H., Bartnik G., Borawska B., Szymańska E., Latkowska E.,
 • Praca: Metody i narzędzia wykorzystywane dla aktualizacji programu rehabilitacji pacjentów implantowanych
 • Autorzy: Pankowska A., Zgoda M., Karpiesz L., Putkiewicz J., Barej A.,
 • Praca: The diffrent methods and tools for creating the rehabilitation program.
 • Autorzy: Pankowska A.,Zgoda M.,Putkiewicz J., Barej A., Karpiesz L.,

Nazwa: 8th EFAS Congress
Termin i miejsce: 05-09.06 2007 Heidelberg, Niemcy

 • Praca: Remote Fitting of Cochlear Implant System
 • Autorzy: Wąsowski A., Lorens A., Obrycka A., Putkiewicz J., Skarżyński H.,
 • Praca: Estimation of abnormalities of Cochlear Implant Electrode placement using Spread of Excitation measurement
 • Autorzy: Walkowiak A., Kostek B., Lorens A., Obrycka A., Wąsowski A., Skarżyński H.,
 • Praca: Applications of ABRs elicited by tone pips in diagnosis of retrocochlear hearing loss. 8th EFAS Congress, Heidelberg, 6-9.06.2007
 • Autorzy: Kochanek K., Orkan-Łęcka E., Durrant JD., Śliwa L., Skarżyński H.,
 • Praca: A scanner noise impact on functional Magnetic Resonance Imaging studies
 • Autorzy: Bogorodzki P., Piątkowska-Janko E., Wolak T., Śliwa L., Kochanek K., Orzechowski M., Kurjata R., Gołębiowski M., Szeszkowski W., Skarżyński H.,
 • Praca: Expectations of cochlear implant benefits prior to implantation
 • Autorzy: Putkiewicz J., Piotrowska A., Lorens A., Pankowska A., Lutek A., Skarżyński H.,
 • Praca: AAST Adaptive Auditory Speech Test – the Polish version
 • Autorzy: Coninx F., Lorens A., Piotrowska A., Hübinger P.,
 • Praca: Partial Deafness Cochlear Implantation: Outcomes with the DUET Partial Deafness Cochlear Implantation
 • Autorzy: Lorens A., Polak M., Piotrowska A., Skarżyński H.,
 • Praca: Application of ABRs elicited by tone pips in diagnosis of retrocochlear hearing lose
 • Autorzy: Kochanek K., Orkan-Łęcka E., Durrant E., Eliwa O., Skarżyński H.,
 • Praca: Partial Deafness Cochlear Implantation: Outcomes with the DUETPartial Deafness Cochlear Implantation: Outcomes with the DUET
 • Autorzy: Lorens A., Polak M., Piotrowska A., Skarżyński H.,
 • Praca: Expectation of cochlear implant benefits prior to implantation
 • Autorzy: Piotrowska A., Putkiewicz J., Lorens A., Pankowska A., Zgoda M., Lutek A.,Skarżyński H.,
 • Praca: Congenital cholesteatoma in children – early recognition, surgical management and postoperative care
 • Autor: Skarżyński H.,
 • Praca: Management of congenital malformations of middle ear
 • Autorzy: Skarżyński H., Porowski M., Skarzynska B., Podskarbi-Fayette.,
 • Praca: Morphological examinations of facial nerve
 • Autorzy: Skarżyński H., Wysocki J., Porowski M., Krasucki K., Skarżyński PH.,
 • Praca: Application of Vibrant Soundbridge Middle Ear Implant in the ears with mixed hearing loss.
 • Autorzy: Skarżyński H., Piotrowska A., Obrycka A., Lorens A.,
 • Praca: Evaluation of differences between audiometric and ASSR thresholds in normal subjects
 • Autorzy: Śliwa L., Kochanek K., Piotrowska A., Piłka A., Skarżyński H.,
 • Praca: Polish tests of distorted speech – development and clinical usefulness: First results.
 • Autorzy: Senderski A., McPherson DL., Harris M., Skarzynski H.,
 • Praca: Examining possibilities of transmitting signals to inner ear employing bone-conductive ultrasound carrier
 • Autorzy: Czyżewski A., Kostek B., Suchomski P., Skarżyński H.,
 • Praca: Anatomical and functional reconstruction after modified radical operations
 • Autorzy: Skarżyński H., Mrówka M., Młotkowska-Klimek P., Porowski M., Podskarbi-Fayette R., Łazęcka K., Sitarz L., Buniowska B., Michalak T., Barylak R.,
 • Praca: Rzadkie zespoły genetycznie uwarunkowane w otolaryngologii.
 • Autorzy: Skarzynski H., Podskarbi-Fayette R., Mrowka M., Mlotkowska-Klimek P., Skarzynska B.,
 • Praca: Expectations connected with CI method.
 • Autorzy: Putkiewicz J., Piotrowska A., Lorens A., Pankowska A., Zgoda M., Lutek A., Skarżyński H.,
 • Praca: AAST German vs Polish.
 • Autorzy: Coninx., Lorens., Piotrowska., Hubinger., H Skarżynski.,
 • Praca: Nonverbal Phoneme Identifikation Test.
 • Autorzy: Coninx., Lorens., Piotrowska., Hubinger., H Skarzynski.,
 • Praca: SPINE New version In Polish and German language.
 • Autorzy: Hubinger., Coninx., Fink., Lorens., Piotrowska., H Skarżyński:.,
 • Praca: Application of DUET speech processor for electric-acoustic stimulation (EAS);
 • Autorzy: Lorens A., Polak M., Piotrowska A., Skarżyński H.,
 • Praca: Evaluation of differences between audiometric and ASSR thresholds
 • Autorzy: Śliwa L., Kochanek K., Piotrowska A., Piłka A., Skarżyński H.,

Nazwa: XX Biennial Symposium of the International Evoked Response Audiometry Study Group
Termin i miejsce: 10-14.06.2007 Bled, Słowenia

 • Praca: Time-frequency analysis of auditory steady state responses
  Autorzy: Jedrzejczak W.W., Kochanek K., Sliwa L., Pilka A., Blinowska KJ.,
 • Praca: Evaluation of Hearing Protector Attenuation by Auditory Brainstem Responses
  Autorzy: Kochanek K., Żera J., Piłka A., Młyński R., Skarżyński H.,
 • Praca: Evaluation of Differences between Audiometric and ASSR Thresholds
  Autorzy: Śliwa L., Kochanek K., Piotrowska A., Piłka A., Skarżyński H.,
 • Praca: Relationship between hearing sensitivity and distortion-product otoacoustic emissions in patients with low-frequency sensorineural hearing loss
  Autorzy: Smurzyński J., Kochanek K., Piłka A., Skarżyński H.,

Nazwa: II Kongres Telemedycyna 2007 – „Telemedycyna – Medycyna w zasięgu telefonu i internetu”
Termin i miejsce: 20-21.06.2007 Warszawa, Polska

 • Praca: Teleotochirurgia – nauka w wielu wymiarach
 • Autorzy: Skarzyński H., Wysocki J., Mrówka M., Krasucki K.,
 • Praca: Telediagnostyka słuchu, wzroku, głosu i mowy
 • Autorzy: Kochanek K., Senderski A., Ratyńska J., Bruski Ł., Kochanowicz P.,
 • Praca: Telefitting – dopasowanie procesora mowy implantu ślimakowego na odległość
 • Autorzy: Wąsowski A., Walkowiak A., Skarżyński H.,
 • Praca: Telerehabilitacja – w szpitalu, w przychodni i w domu
 • Autorzy: Zgoda M., Pankowska A., Putkiewicz J., Obrycka A., Skarżyński H.,
 • Praca: Polska wersja adaptacyjnego testu pomiaru progu rozumienia mowy (AAST)
 • Autorzy: Piotrowska A., Lorens A., Coninx F., Pankowska A., Woźniak A., Skarżyński H.,
 • Praca: Ocena głosu u chorych z obrzękami Reinke leczonych operacyjnie z użyciem lasera CO2
 • Autorzy: Szkiełkowska A., Miaśkiewicz B., Włodarczyk E.,
 • Praca: Monitorowanie hałasu
 • Autorzy: Czyżewski A., Kotus J.,
 • Praca: Rozwiązania techniczne umożliwiające realizację usług telemedycznych
 • Autorzy: Kopaczewski M., Kochanowicz P., Skarżyński H.,
 • Praca: Telekonsultacja – rola lekarza i konsultanta w procesie leczenia
 • Autorzy: Skarżyński H., Podskarbi-Fayette R., Mrówka M., Cieszek A.,
 • Praca: Współcześnie stosowane rozwiązania telemedyczne – efekty społeczne i ekonomiczne
 • Autor: Skarżyński H.,

Nazwa: Akustyka Audiologii
Termin i miejsce: 15-16 VI 2007 Poznań, Polska

 • Praca: Rejestracja słuchowych potencjałów wywołanych ABR na drodze przewodnictwa kostnego
  Autorzy: Mrugalska–Handke K., Kochanek K.,

Nazwa: 6th European Congress of Oto-Rhino-Laryngology Head and Neck Surgery (EUFOS)
Termin i miejsce: 30.06. – 4.07.2007 Wiedeń, Austria

 • Praca: A scanner noise impact on functional Magnetic Resonance Imaging studies
 • Autorzy: Bogorodzki P., Piątkowska-Janko E., Wolak T., Śliwa L., Kochanek K., Orzechowski M., Kurjata R., Gołębiowski M., Szeszkowski W., Skarżyński H.,
 • Praca: ASSR threshold estimation in normal and impaired hearing subjects.
 • Autorzy: Hatzopoulos S., Proser S., Kochanek K., Śliwa L., Skarżyński H.,
 • Praca: Usefulness of tone-pip evoked ABRs in diagnostics of retrochochlear hearing loss in tinnitus patients
 • Autorzy: Karpiesz L., Kochanek K., Karpiesz A., Borawska B., Skarżyński H.,
 • Praca: Application of ABRs elicited by tone pips in diagnosis of retrocochlear hearing loss. 6th European Congress of Oto-Rhino-Laryngology Head and Neck Surgery, Wiedeń,
 • Autorzy: Kochanek K., Orkan-Łęcka E., Durrant JD., Śliwa L., Skarżyński H.,
 • Praca: Low redundancy polish speech tests: development and clinical application.
 • Autorzy: Senderski A., Skarżyński H., Kochanek K.,
 • Praca: DPOAEs in patients with low-frequency sensorineural hearing loss (LFSNHL).
 • Autorzy: Smurzyński J., Kochanek K., Skarżyński H.,
 • Praca: Evaluation of differences between audiometric and ASSR thresholds in normal subjects
 • Autorzy: Śliwa L., Kochanek K., Piotrowska A., Piłka A., Skarżyński H.,
 • Praca: Morphological examination of facial nerve
 • Autorzy: Skarżyński H., Wysocki J., Krasucki K., Skarżyński PH., Porowski M.,
 • Praca: Analysis of symptomathology and concomitant diseases with balance disturbances in epidemiological aspect
 • Autorzy: Wysocki J., Skarżyński H., Chrząstowski W., Szymański I., Orszulak P.,
 • Praca: Analysis of agents carrying weight on therapeutic success in balance disturbances treated ambulatory by betahistine application
 • Autorzy: Wysocki J., Skarżyński H., Chrząstowski W., Szymański I., Orszulak P.,
 • Praca: Monitoring and control measures of rehabilitation program after cochlear implantation
 • Autorzy: Pankowska A., Barej A., Zgoda M., Putkiewicz J., Lorens A., Piotrowska A., Skarżyński H.,
 • Praca: Current European opinions on bilateral cochlear implants
 • Autor: Piotrowska A.,
 • Praca: Bilateral implantation at IFPS
 • Autorzy: Skarzynski H., Piotrowska A., Lorens A., Obrycka A.,
 • Praca: New application of Vibrant Soundbridge Middle Ear Implant in the ears with mixed hearing loss
 • Autorzy: Skarżyński H., Piotrowska A., Obrycka A., Lorens A., Łazęcka K.,
 • Praca: Results of Partial Deafness Cochlear Implantation with round window approach
 • Autorzy: Skarżyński H., Piotrowska A., Lorens A.,
 • Praca: Remote Fitting of Cochlear Implant System
 • Autorzy: Wąsowski A., Lorens A., Obrycka A., Putkiewicz J., Skarżyński H.,
 • Praca: Remote Fitting of Cochlear Implant System
 • Autorzy: Wąsowski A., Lorens A., Obrycka A., Putkiewicz J., Skarżyński H.,
 • Praca: Congenital cholesteatoma in children – early recognition, surgical management and postoperative care
 • Autorzy: Skarżyński H., Porowski M.,
 • Praca: Cholesteatoma surgery and reconstruction of the incudostapedial joint as one-stage procedure
 • Autorzy: Skarżyński H., Porowski M., Młotkowska-Klimek P., Mrówka M.,
 • Praca: Surgical management of congenital malformations of middle ear
 • Autorzy: Skarżyński H., Porowski M., Skarżyńska B., Podskarbi-Fayette R.,
 • Praca: Multi-year experience in application of multimedia programs „I can Hear”, and „I can speak” in hearing screening
 • Autorzy: Skarżyński H., Czyżewski A., Senderski A., Bruski Ł., Skarżyński PH.,
 • Praca: Morphological examinations of facial nerve
 • Autorzy: Skarżyński H., Wysocki J., Porowski M., Krasucki K., Skarżyński PH.,
 • Praca: Application of Vibrant Soundbridge Middle Ear Implant in the ears with mixed hearing loss.
 • Autorzy: Skarżyński H., Piotrowska A., Obrycka A., Lorens A.,
 • Praca: Analysis of symptomathology and concomitant diseases with balance disturbances in epidemiological aspect
 • Autorzy: Skarżyński H., Chrząstowski W., Szymański I., Orszulak P.,
 • Praca: Application of ABRs elicited by tone pips in diagnosis of retrocochlear hearing loss.
 • Autorzy: Kochanek K., Orkan-Łęcka E., Durrant JD., Śliwa L., Skarżyński H.,
 • Praca: Polish tests of distorted speech – development and clinical usefulness- First results
 • Autorzy: Senderski A., McPherson DL., Harris M., Skarzynski H.,
 • Praca: Usefulness of ABRs elicited by short tone pips in diagnostics of tinnitus patients with retrochochlear hearing loss
 • Autorzy: Karpiesz L., Kochanek K., Karpiesz A., Borawska B., Skarżyński H:.,
 • Praca: A scanner noise impact on functional Magnetic Resonance Imaging studies.
 • Autorzy: Bogorodzki P., Piątkowska-Janko E., Wolak T., Śliwa L., Kochanek K., Orzechowski M., Kurjata R., Gołębiowski M., Szeszkowski W., Skarżyński H:.,
 • Praca: Examining possibilities of transmitting signals to inner ear employing bone-conductive ultrasound carrier
 • Autorzy: Czyżewski A., Kostek B., Suchomski P., Skarżyński H:.,
 • Praca: Anatomical and functional reconstruction after modified radical operations
 • Autorzy: Skarżyński H., Mrówka M., Młotkowska-Klimek P., Porowski M., Podskarbi-Fayette P., Łazęcka K., Sitarz L., Buniowska B., Michalak T., Barylak R..,
 • Praca: Surgical treatment of posttrauma impairments of middle ear conducting system
 • Autorzy: H Skarżyński., MMrówka., P Młotkowska-Klimek., MPorowski., R Podskarbi-Fayette., K Łazęcka., LSitarz., B Buniowska., T Michalak., R Barylak:.,
 • Praca: Rare genetic syndromes in otorhinolaryngology
 • Autorzy: Podskarbi-Fayette R.,Skarzynski H., Mrowka M., Mlotkowska-Klimek P., Skarzynska B:.,
 • Praca: Metoda monitorowania i aktualizacji programu rehabilitacji u pacjentów implantowanych – formuła 7-dniowych pobytów rehabilitacyjnych
 • Autorzy: Pankowska A.,Barej A.,Zgoda M., Putkiewicz J.,Lorens A.,Piotrowska A., H Skarżyński.,
 • Praca: Uczestnik okrągłego stołu – Controversies in the treatment of facial nerve palsy
 • Autor: Skarżyński H.,
 • Praca: Przewodniczący okrągłego stołu – Current opinions on bilateral cochlear implants
 • Autor: Skarżyński H.,
 • Praca: Long term assessment of the results of operations improving hearing based on the material of over 15000 ears
 • Autorzy: Skarzynski H., Mrowka M., Mlotkowska-Klimek P., Porowski M.,
 • Praca: Assessement of voice In patients with Reinke’s oedemas after laser surgery
 • Autorzy: Szkiełkowska A., Miaśkiewicz B., Włodarczyk E.,
 • Praca: Assesment of acoustic examination in patients with rhinoloalia aperta
 • Autorzy: Markowska R., Szkiełkowska A., Będziński W., Ratyńska J., Skarżyński H.,
 • Praca: A scanner noise impact on functional Magnetic Resonance Imaging studies
 • Autorzy: Wolak T., Bogorodzki P., Piątkowska-Janko E., Orzechowski M., Kurjata R., Skarżyński H., Śliwa L., Kochanek K., Gołębiowski M., Szeszkowski W.,
 • Praca: Window approach in cochlear implant surgery MedEl lunch symposium
 • Autor: Podskarbi-Fayette R.,

Nazwa: Age Related Hearing Impairment Congress
Termin i miejsce: 24-25.05 2007 Antwerpia, Belgia

 • Praca: Results of CI application in Elderly Recipients
 • Autorzy: Piotrowska A., Lorens A., Pankowska A., Skarżyński H.,

Nazwa: I Międzynarodowa Konferencja Użytkowników Implantów Ślimakowych
Termin i miejsce: 13-14.07.2007 Kajetany, Polska

 • Praca: Zdalne dopasowanie implantu ślimakowego przez Internet
 • Autorzy: Wąsowski A., Lorens A., Obrycka A., Putkiewicz J., Skarżyński H.,
 • Praca: Stosowanie implantów dwuusznych u dzieci
 • Autorzy: Obrycka A., Piotrowska A., Skarżyński H.,
 • Praca: Słyszenie dwuuszne – stymulacja bimodalna
 • Autor: Woźniak A.,
 • Praca: Sytuacja edukacyjna dzieci implantowanych
 • Autorzy: Zgoda M.,Lorens A.,Skarżyński H.,
 • Praca: Oczekiwania pacjenta i rodziny wobec metody implantu ślimakowego
 • Autorzy: Putkiewicz J., Piotrowska A., Lorens A., Pankowska A., Obrycka A., Zgoda M., Lutek A.,
 • Praca: Implant-Nadzieja-Życie
 • Autorzy: Lutek A., Turek A., Napieraj A., Putkiewicz J., Lorens A., Skarżyński H.,
 • Praca: Pomoc osobom niepełnosprawnym w Polsce
 • Autorzy: Pankowska A., Jeruzalska M.,
 • Praca: Nowoczesne technologie telemedyczne
 • Autorzy: Czyżewski A., Kostek B., Skarżyńśki H.,
 • Praca: Słyszenie z implantem pniowym
 • Autorzy: Nowakowski K., Lorens A., Szuchnik J.,
 • Praca: Dlaczego rehabilitacja?
 • Autor: Szuchnik J.,
 • Praca: Historia i przyszłość programu Implantów ślimakowych w Polsce
 • Autor: Skarżyński H.,
 • Praca: Ocena efektywności implantów ucha środkowego typu Vibrant
 • Autorzy: Giarbani N., Lorens A., Skarżyński H.,
 • Praca: Stymulacja elektryczno-akustyczna (EAS) z zastosowaniem procesora DUET
 • Autorzy: Polak M., Lorens A., Skarżyński H.,
 • Praca: Ocena programu implantów ślimakowych przez pacjentów
 • Autorzy: Jeruzalska M., Tomaszewska K.,
 • Praca: Symulacja słyszenia w implancie
 • Autorzy: Walkowiak A., Czyżewski A., Skarżyński H.,

Nazwa: Window Approach Workshop 1
Termin i miejsce: 16.04.2007 Kajetany, Polska

 • Praca: VSB patients – testing protocol, audiological results and audioprocessor fitting procedure
 • Autorzy: Obrycka A Piotrowska A., Lorens A.,
 • Praca: Streszczenie referatów wygłaszanych na konferencjach krajowych publikowane w materiałach zjazdowych
 • Autorzy: Obrycka A., Piotrowska A., Lorens A.,
 • Praca: Complex care of the implanted patients
 • Autor: Pankowska A.,
 • Praca: moderator
 • Autorzy: Skarżyński H., Mrówka M.,
 • Praca: Live surgeries – transmission from the operating theatre, during breaks between surgeries case presentation (3+1 surgeries)
 • Autor: Skarżyński H.,
 • Praca: Own experience
 • Autor: Giarbini N.,

Nazwa: MEDICON 2007: 11th Mediterranean Conference on Medical and Biological Engineering and Computing
Termin i miejsce: 26-30.06.2007 Ljubljana, Slovenia

 • Praca: Electrically Elicited Stapedius Muscle Reflex in Cochlear Implant System fitting
 • Autorzy: Wąsowski A., Palko T., Lorens A., Walkowiak A., Obrycka A., Skarżyński H.,

Nazwa: 11th International Conference on Cochlear Implants in Children
Termin i miejsce: 11-14.04.2007 Charlotte,USA

 • Praca: Educational consequences of bimodal stimulation
 • Autorzy: Zgoda M., Lorens A., Wąsowski A., Obrycka A., Skarżyński H.,
 • Praca: The Adaptive Auditory Speech Test (AAST) – development of of the Polish version.
 • Autorzy: Coninx F., Lorens A., Piotrowska A., Hubinger P., Skarżyński H.,
 • Praca: A scanner noise impact on functional Magnetic Resonance Imaging studies
 • Autorzy: Bogorodzki P., Piątkowska-Janko E., Wolak T., Śliwa L., Kochanek K., Orzechowski M., Kurtaja R., Gołębiowski M.,Skarżyński H.,
 • Praca: Evaluation of differences between audiometric and ASSR thresholds
 • Autorzy: Śliwa L., Kochanek K., Piotrowska A., Piłka A., Skarżyński H.,
 • Praca: Presentation of the implementation of the Tomatis Method in 200 school in Poland through the Ministry of Education and the results after one year.
 • Autorzy: Ratyńska J., Skarżyński H., Szkiełkowska A., Mularzuk M., Kurkowski M., Włodarczyk E.,
 • Praca: Potential usefulness of auditory brainstem responses elicited by tone pips in diagnosis of retrocochlear hearing loss.
 • Autorzy: Kochanek K., Orkan-Łęcka E., Durrant J., Piłka A., Śliwa L., Skarżyński H.,
 • Praca: Auditory event related potentials among dyslexics and normal readers
 • Autorzy: Senderski A., Piłka A., Szkiełkowska A., Skarżyński H:.,
 • Praca: Partial Deafness Cochlear Implantation: Outcomes with the DUET (poster)
 • Autorzy: Lorens A., Piotrowska A., Skarżyński H.,
 • Praca: Dyskryminacja wysokości dźwięków a zaburzenia komunikacji językowej.
 • Autorzy: Kurkowski M., Skarżyński H., Szkiełkowska A., Ratyńska J., Skoczylas A.,
 • Praca: Partial Deafness Cochlear Implantation (PDCI) in Children with Electric and Acoustic Stimulation (EAS) application
 • Autorzy: H Skarzynski., A Lorens., A Piotrowska.,
 • Praca: Dobór materiału słownego do testu adaptacyjnego AAST
 • Autorzy: Woźniak A., Piotrowska A., Lorens A., Pankowska A., Skarżyńsk H.,
 • Praca: Oczekiwania pacjenta i rodziny wobec metody implantu ślimakowego
 • Autorzy: Putkiewicz J., Piotrowska A., Lorens A., Pankowska A., Obrycka A., Zgoda M., Lutek A.,

Nazwa: Zjazd Sekcji Rodziców i Opiekunów Dzieci Gluchoniewidomych TPG
Termin i miejsce: 17.03.2007 Bydgoszcz, Polska

 • Praca: Procedura kwalifikacji do wszczepienia CI
 • Autorzy: Piotrowska A., Zgoda M.,
 • Praca: Procedura dopasowania systemu implantu ślimakowego
 • Autorzy: Zgoda M., Piotrowska A., Skarżyński H.,

Nazwa: Seminarium Naukowo-Szkoleniowe Rehabilitacja Dzieci i Dorosłych Użytkowników Implantu Ślimakowego
Termin i miejsce: 26-27.04.2007 Sankt Petersburg, Rosja

 • Praca: Organizacja Rehabilitacji Pacjentów z Implantem Ślimakowym w Instytucie Fizjiologii i Patologii Słuchu
 • Autor: Zgoda M.,

Nazwa: XXXVIII Zjazd Polskiego Lekarskiego Towarzystwa Radiologicznego
Termin i miejsce: 23-26.05 2007 Bydgoszcz, Polska

 • Praca: Zastosowanie wielorzędowej TK w diagnostyce dzieci z głębokim niedosłuchem odbiorczym
 • Autorzy: Furmanek M., Piotrowska A., Lorens A., Walecki J., Skarżyński H.,
 • Praca: Ocena leczenia pacjentów z zaburzeniami afektywnymi dwubiegunowymi z wykorzystaniem fMRI
 • Autorzy: Andrysiak R., Łoza B., Wolak T., Królicki L., Papierski K., Pajk A., Patejuk-Mazurek I., Szeszkowski W., Bogorodzki P.,

Nazwa: Ogólnopolska Konferencja Naukowa nt. Dyskursy Pedagogiki Specjalnej. Pomiędzy teorią a praktyką pedagogiczną
Termin i miejsce: 23-25.05.2007 Stare Jabłonki, Polska

 • Praca: Kompetencja językowa dzieci w wieku 6-8 lat korzystających z systemu implantu ślimakowego, a gotowość do edukacji szkolnej w placówkach powszechnych
 • Autorzy: Pankowska A., Kłonica L., Barej A., Mrówka M., Szuchnik J., Wąsowski A.,
 • Praca: Realizacja obowiązku szkolnego w różnych placówkach edukacyjnych przez dzieci korzystające z systemu implantu ślimakowego
 • Autorzy: Pankowska A., Barej A., Mrówka M., Zgoda M., Wojewódzka B., Święcicka A., Wąsowski A.,

Nazwa: International Tomatis Convention
Termin i miejsce: 14-18.03. 2007 Mexico

 • Praca: Auditory event-related potentials among dyslexic and normal readers
 • Autorzy: Senderski.A., Skarżyński H.,
 • Praca: Sound pitch discrimination in patients with language disorders rmal readers
 • Autorzy: Skarżyński H., Ratyńska J., Murzaluk M., Senderski A., Kurkowski Z.M.,
 • Praca: Implementation of the Tomatis Method in 200 special and integration schools in Poland
 • Autorzy: Skarżyński H., Kurkowski M., Ratyńska J., Szkiełkowska A., Mularzuk M., Włodarczyk E.,
 • Praca: Pitch discrimination disturbances and language communication disorders IARCTC
 • Autorzy: Skarżyński H., Kurkowski M., Szkiełkowska A., Ratyńska J., Skoczylas A.,
 • Praca: Central auditory processing in dyslexics and normal readers konferencja IARCTC
 • Autorzy: Senderski A., Kurkowski M., Skarżyński H., Szkiełkowska A., Ratyńska J.,
 • Praca: Dyskryminacja wysokości dźwięków a zaburzenia komunikacjii językowej
 • Autorzy: Skarzyński H., Kurkowski M., Szkiełkowska A., Ratyńska J., Skoczylas A.,

Nazwa: III Polsko-Amerykańska Konferencja Otolaryngologiczna – „Wyzwania Współczesnej Neuro-Otologii”
Termin i miejsce: 15-17.03 2007 Warszawa, Polska

 • Praca: Zastosowanie implantów ucha środkowego w niedosłuchach mieszanych – nowe wskazania
 • Autorzy: Skarżyński H., Piotrowska A., Lorens A., Obrycka A.,
 • Praca: Zastosowanie stymulacji elektryczno-akustycznej z wykorzystaniem systemu DUET
 • Autorzy: Lorens A., Polak M., Piotrowska A., Skarżyński H.,

Nazwa: IV Kongres Akademii po Dyplomie Pediatria „Standardy postępowania diagnostyczno-terapeutycznego w chorobach wieku dziecięcego”
Termin i miejsce: 9.02.2007 Polska

 • Praca: Standardy postępowania w chorobach nosa, uszu i gardła u dzieci
 • Autor: Skarżyński H.,

Nazwa: Objective measures in cochlear and brainstem implants Fifth International Symposium and Workshop
Termin i miejsce: 9-12.05.2007 Varese, Włochy

 • Praca: Cochlear implant simulation using Spread of Excitation measurement results
 • Autorzy: Walkowiak A., Kostek B., Lorens A., Obrycka A., Wąsowski A., Skarżyński H.,

Nazwa: IV Międzynarodowa Białorusko – Polska Konferencja Otolaryngologów – Aktualne Problemy Farmakoterapii w Otolaryngologii
Termin i miejsce: 25-26.05 2007 Grodno, Białoruś

 • Praca: Etiologia i wyniki habituacji szumu usznego u pacjentów w materiale własnym. The etiology and results of habituation of tinnitus patients in our material
 • Autorzy: Kapiesz L., Skarżyński H., Bartnik G., Fabijańska A., Raj-Koziak D., Borawska B., Latkowska E., Szymańska E.,
 • Praca: Aktualny algorytm postępowania z pacjentem z szumami usznymi i lub nadwrażliwością na dźwięki w Instytucie Fizjologii i Patologii Słuchu w Warszawie
 • Autorzy: Borawska B., Skarżyński H., Karpiesz L., Bartnik G., Raj-Koziak D., Fabijańska A.,
 • Praca: Szum uszny i nadwrażliwość słuchowa u dzieci
 • Autorzy: Borawska B., Karpiesz L., Skarżyński H., Bartnik G., Raj- Koziak D., Fabijańska A.,
 • Praca: Szumy uszne u dzieci w materiale Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu w Warszawie.
 • Autorzy: Borawska B., Skarżyński H., Karpiesz L., Bartnik G., Raj-Koziak D., Fabijańska A.,
 • Praca: Możliwości współczesnej otologii i ich realizacja w IFPS w Warszawie
 • Autorzy: Skarżyński H., Karpiesz L., Karpiesz A., Podskarbi-Fayette R.,
 • Praca: Etiologia i wyniki habituacji szumu usznego u pacjentów w materiale własnym
 • Autorzy: Karpiesz L., Skarżyński H., Borawska B., Bartnik G., Fabijańska A., Raj-Koziak D., Latkowska E.,
 • Praca: Szumy Uszne u dzieci
 • Autorzy: Borawska B., Skarżyński H., Bartnik G., Karpiesz L., Raj-Koziak D., Fobijanska A.,
 • Autorzy: L. Karpiesz., H. Skarżyński., G. Bartnik., B. Borawska., E .Szymańska., E. Latkowska.,
 • Praca: Ediologia i wyniki habituacji szumów usznych u pacjentów

Nazwa: Application of ABRs elicited by tone pips in diagnosis of retrocochlear hearing loss
Termin i miejsce: 2007 Polska

 • Praca: Ocena skuteczności ochronników słuchu za pomocą pomiarów otoemisji akustycznych
 • Autorzy: Kochanek K., Żera J., Młyński R., Piłka A., Skarżyński H.,
 • Praca: Zastosowanie stymulacji elektryczno-akustycznej z wykorzystaniem systemu Nucleus Contour Softip
 • Autorzy: Skarżyński H., Lorens A., Piotrowska A.,
 • Praca: Aktualna rola badań obiektywnych w diagnostyce słuchu u dzieci.
 • Autorzy: Skarżyński H., Kochanek K.,
 • Praca: Postępowanie w zaburzeniach słuchu występujących u dzieci w zespole Downa
 • Autorzy: Łazęcka K., Skarżyński H., Porowski M.,

Nazwa: 12 Międzynarodowe Sympozjum Inżynierii Dźwięku i Obrazu w Gdańsku (XII International Symposium on Sound and Vision Engineering and Mastering)
Termin i miejsce: 15-16.06.2007 Gdańsk, Polska

 • Praca: Ultrasound hearing in certain deaf patient cases
 • Autorzy: Czyżewski A., Kostek B., Charukiewicz A., Kochanek K., Skarżyński H.,

Nazwa: III Meeting Consensus on Auditory Implant
Termin i miejsce: 14-16.06 2007 Marsylia, Francja

 • Praca: Partial deafness treatment in children and adults;
 • Autorzy: Skarżyński H., Lorens A.,

Nazwa: Jakość 2007 – Systemy jakości w ochronie zdrowia
Termin i miejsce: 18.06.2007 Warszawa, Polska

 • Praca: Rola menadżera w prowadzeniu systemu zarządzania jakością
 • Autor: Skarżyński H.,

Nazwa: 7 PAN European Voice Conference 29.08-1.09.2007 Netherlands (PEVOC)
Termin i miejsce: 29.08-1.09.2007 Netherlands

 • Praca: Emisja na instrumencie dętym a patologia krtani
 • Autorzy: E Kazanecka., AWrońska., A Szkiełkowska., H Skarżyński.,
 • Praca: Results of rehabilitation in patients with rhinolalia aperta
 • Autorzy: Markowska R., Szkiełkowska A., Ratyńska J., Bedziński W., Skarżyński H.,
 • Praca: Speech fluency improvement after application of digital speech aid in stuttering patiens
 • Autorzy: Ratyńska J., Szkiełkowska A., Markowska R., Włodarczyk E., Mularzuk M., Kurkowski M.,
 • Praca: Acousttic analysis of children voice
 • Autorzy: Szkiełkowska A., Ratyńska J., Markowska R., Będziński W.,
 • Praca: Zaburzenia uwagi słuchowej u wokalistów
 • Autorzy: Szkiełkowska A., Ratyńska J., Kurkowski M., Markowska R., Kazanecka E., Skarżyński H.,
 • Praca: Quality of voice in patients with Oedema Reinke after laser microsurgery
 • Autorzy: Szkiełkowska A., Miaśkiewicz B., Włodarczyk E., Skarżyński H.,

Nazwa: II Konferencja Audiologiczno-Foniatryczna
Termin i miejsce: 6-8.09.2007 Białystok, Polska

 • Praca: Nadwrażliwość na dźwięki u dzieci i młodzieży
 • Autorzy: Borwaska B., Bartnik G., Raj- Koziak D., Fabijańska A., Karpiesz L., Skarżyński H.,
 • Praca: Problemy audiologiczne u pacjentów z rozszczepem podniebienia
 • Autorzy: Geremek A., Pietrasik K., Ślusarczyk A., Skarżyński H.,
 • Praca: Ocena nieprawidłowości w położeniu elektrody implantu ślimakowego za pomocą obiektywnych badań potencjałów wywołanych z nerwu słuchowego
 • Autorzy: A Walkowiak., B Kostek., A Lorens., A Obrycka., A Wąsowski., H Skarżyński.,
 • Praca: Oczekiwania pacjenta i rodziny wobec metody implantu ślimakowego
 • Autorzy: J Putkiewicz., A Piotrowska., A Lorens., A Pankowska., A Obrycka., M Zgoda., A Lutek.,
 • Praca: Szum u pacjentów z jednostronnym głębokim niedosłuchem odbiorczym – możliwości leczenia i rehabilitacji w IFPS
 • Autorzy: Borawska B., Skarżyński H., Piotrowska A., Mueller – Malesińska M., Mrówka M., Olszewski Ł., Karpiesz L., Szymańska E., Sarnicka I.,
 • Praca: Zaburzenia głosu w chorobach neurologicznych
 • Autorzy: Szkiełkowska A., Dąbrowska A., Skarżyński H.,
 • Praca: Charakterystyka psychologiczna pacjentów z szumami usznymi na podstawie testu osobowościowego NEO-FFI oraz wybranych narzędzi pomiaru w psychologii zdrowia
 • Autorzy: Sarnicka I., Latkowska E., Fludra M., Karpiesz L., Borawska B., Bartnik G., Skarżyński H.,
 • Praca: On Influence of Acoustic Climate in Elementary Schools to Hearing Sensitivity of Schoolchildren
 • Autorzy: Czyżewski A., Kostek B., Kochanek K., Skarżyński H.,
 • Praca: Ocena progu słyszenia za pomocą progów odpowiedzi ASSR w różnych konfiguracjach audiogramów
 • Autorzy: Śliwa L., Kochanek K., Piłka A., Skarżyński H.,
 • Praca: Oczekiwania związane z zastosowaniem metody leczenia z wykorzystaniem implantu ślimakowego u pacjenta i jego rodziny
 • Autorzy: Putkiewicz J., Piotrowska A., Lorens A., Pankowska A., Zgoda M., Lutek A., Skarżyński H.,
 • Praca: Zastosowanie stymulacji elektryczno-akustycznej z wykorzystaniem systemu Nucleus Contour Softip
 • Autorzy: Skarżyński H., Lorens A., Piotrowska A.,
 • Praca: Wyniki stosowania systemu DUET u pacjentów ze znacznymi resztkami słuchu
 • Autorzy: Lorens A., Polak M., Piotrowska A., Skarżyński H.,
 • Praca: Ocena skuteczności zastosowania implantu ślimakowego u dzieci z dodatkowymi dysfunkcjami
 • Autorzy: Zgoda M., Obrycka A., Barej A., Putkiewicz J., Skarżyński H.,
 • Praca: Ocena kompetencji językowej dzieci w wieku 6-8 lat korzystajacych z systemu implantu ślimakowego
 • Autorzy: Pankowska A., Barej A., Lutek A., Mrówka M., Szuchnik J., Wąsowski A.,
 • Praca: Metody i narzędzia wykorzystywane w rehabilitacji pacjentów implantowanych
 • Autorzy: Pankowska A., Mrówka M., Barej A., Zgoda M., Putkiewicz J.,
 • Praca: Latencja emisji otoakustycznych u noworodków zdrowych i przedwcześnie urodzonych
 • Autorzy: Jędrzejczak W., Hatzopoulos S., Blinowska KJ.,
 • Praca: Profil audiologiczny młodych pacjentów z szumami usznymi w materiale własnym
 • Autorzy: Raj-Koziak D., Bartnik G., Fabijańska A., Borawska B., Karpiesz L., Piłka A., Skarżyński H.,
 • Praca: Analiza porównawcza wpłuwy hałasu skanera MR na wynik badania czynościowego słuchu techniką rezonansu magnetycznego (fMRI) dla skanerów 1,5 oraz 3T
 • Autorzy: Bogorodzki P., Piątkowska-Janko E., Wolak T., Skarżyński H., Śliwa L., Kochanek K., Szeszkowski W., Bobek-Bilewicz B., Senczenko W.,
 • Praca: Wpływ klimatu akustycznego w szkołach i klubach muzycznych na słuch dzieci i młodzieży
 • Autorzy: Czyżewski A., Kostek B., Kotus J., Kochanek K., Skarżyński H.,
 • Praca: Podstawy metody ABR TON stosowanej w diagnostyce zaburzeń pozaślimakowych słuchu
 • Autor: Kochanek K.,
 • Praca: Ocena rezerwy ślimakowej za pomocą słuchowych potencjałów wywołanych pnia mózgu
 • Autorzy: Mrugalska-Handtke K., Kochanek K.,
 • Praca: Polskie testy mowy utrudnionej – opracowanie i wartość kliniczna
 • Autorzy: Senderski A., Kochanek K., Skarżyński H.,
 • Praca: Przewodniczący sesji
 • Autor: Kochanek K.,
 • Praca: Wyniki stosowania implantu ucha środkowego w niedosłuchach mieszanych
 • Autorzy: Skarżyński H., Piotrowska A., Obrycka A., Lorens A.,
 • Praca: Zastosowanie systemu BAHA w głuchotach jednostronnych
 • Autorzy: Piotrowska A., Lorens A., Mrówka M., Skarżyński H.,
 • Praca: Wyniki stosowania systemu DUET u pacjentów ze znacznymi resztkami słuchu
 • Autorzy: Lorens A., Polak M., Piotrowska A., Skarżyński H.,
 • Praca: Polska wersja adaptacyjnego testu pomiaru progu rozumienia mowy (AAST)
 • Autorzy: Piotrowska A., Lorens A., Coninx F., Woźniak A., Pankowska A., Skarżyński H.,
 • Praca: Ocena nieprawidłowości w położeniu elektrody implantu śli- makowego za pomocą obiektywnych badań potencjałów wywołanych z nerwu słuchowego
 • Autorzy: Walkowiak A., Kostek B., Lorens A., Obrycka A., Wąsowski A., Skarżyński H.,
 • Praca: Członek Komitetu Naukowego
 • Autorzy: Skarżyński H., Kochanek K.,
 • Praca: M34T i V37I – porównanie z innymi mutacjami genu GJB2 powiązanymi z niedosłuchem
 • Autorzy: Pollak A., Skórka A., Mueller-Malesińska M., Kostrzewa G., Kisiel B., Ołdak M., Korniszewski L., Skarżyński H., Ploski R.,
 • Praca: Szumy uszne u pacjentów powyżej 60-go r życia- doświadczenia własne
 • Autorzy: Bartnik G., Fabijanska A., Raj-Koziak D., Borawska B.,
 • Praca: New Tools for Laryngectomy Patients” Nowe narzędzia dla pacjentów po laryngektomii
 • Autorzy: Czyżewski A., Odya P., Kosikowski Ł., Szczuko P.,
 • Praca: Przyczyny i możliwości terapii szumów usznych i nadwrażliwość słuchowej u dzieci w materiale IFPS
 • Autorzy: Borawska B., Skarżyński H., Karpiesz L., Bartnik G., Raj- Koziak D., Fabijańska A., Szymańska E., Sarnicka I., Latkowska E.,
 • Praca: Analiza czynników wpływających na płynności mowy u osób korzystających z korektora mowy
 • Autorzy: Ratyńska J., Szkiełkowska A., Markowska R., Włodarczyk E., Mularzuk M., Kurkowski M.,
 • Praca: Wykorzystanie Testu Sprawności Językowej w diagnozowaniu dzieci z uszkodzonym narządem słuchu (w grupach CI oraz HA) oraz w grupie dzieci słyszących z trudnościami w nabywaniu języka
 • Autorzy: Szuchnik J.,Słodownik-Rycaj E., Kłonica K.,
 • Praca: Walidacja testów słownych w różnych rodzajach szumów
 • Autorzy: Obrycka A., Lorens A., Piotrowska A., Marasek M.,
 • Praca: Dobór materiału słownego do testu adaptacyjnego dla dzieci i dorosłych
 • Autorzy: Woźniak A., Pankowska A., Piotrowska A., Lorens A., Skarżyński H.,
 • Praca: Chrypka a przerost migdałka gardłowego u dzieci
 • Autorzy: Szkiełkowska A., Włodarczyk E., Wakarowa A., Będziński W., Skarżyński H.,
 • Praca: Ocena głosu u chorych z obrzękami Reinkego leczonych chirurgicznie z użyciem lasera CO2
 • Autorzy: Szkiełkowska A., Miaśkiewicz B., Włodarczyk E., Wakarowa A., Skarżyński H.,

Nazwa: XV Krajowa Konferencja Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej 12-15.09.2007 Wrocław
Termin i miejsce: 12- 15.09.2007 Wrocław, Polska

 • Praca: Zdalne programowanie systemu implantu ślimakowego przez Internet
 • Autorzy: Wąsowski A., Obrycka A., Putkiewicz J., Lorens A. Walkowiak A., Skarżyński H.,
 • Praca: Zdalne programowanie systemu implantu ślimakowego przez Internet
 • Autorzy: Wąsowski A., Obrycka A., Putkiewicz J., Lorens A., Walkowiak A., Skarżyński H.,
 • Praca: Zdalne programowanie systemu implantu ślimakowego przez Internet
 • Autorzy: Wąsowski A., Obrycka A., Putkiewicz J., Lorens A., Walkowiak A., Skarżyński H.,
 • Praca: Możliwość prowadzenia badań na odległość metodami obiektywnymi – ABR i OAE za pomocą urządzenia Kuba Mikro AS
 • Autorzy: Piłka A., Kochanek K., Zając J., Śliwa L., Skarżyński H.,
 • Praca: Stymulacja krótkimi tonami o różnych czasach narastania bodźca do identyfikacji fali V w badaniach słuchowych potencjałów wywołanych pnia mózgu (ABR)
 • Autorzy: Hatliński GJ., Kochanek K., Piłka A., Bochenek W.,
 • Praca: Wykorzystanie elektrycznie wywołanego odruchu mięśnia strzemiączkowego (ESR) w procedurze dopasowania systemu implantu ślimakowego
 • Autorzy: Wąsowski A., Pałko T., Lorens A., Obrycka A., Walkowiak A., Skarżyński H.,

Nazwa: V Międzynarodowe WARSZTATY Naukowo-Szkoleniowe 1.05.07-4.05.07 we Lwowie
Termin i miejsce: 1-4.05.2007 Lwów, Ukraina

 • Praca: Kryteria kwalifikacji do operacyjnego leczenia różnych odbiorczych uszkodzeń słuchu przy pomocy implantów ślimakowych
 • Autor: Skarżyński H.,
 • Praca: Przesiewowe programy badań słuchu, mowy i wzroku we wczesnej diagnostyce audiologicznej.
 • Autor: Skarżyński H.,

Nazwa: VIII Ogólnopolskie sympozjum ” Blok Operacyjny-organizacja i funkcjonowanie Warszawa 14-15 czerwca 2007
Termin i miejsce: 14-15.06.2007 Warszawa, Polska

 • Praca: Blok operacyjny w otolaryngologii
 • Autorzy: Skarżyński H., Podskarbi-Fayette R., Cieśla W.,

Nazwa: Konferencja Polskiego Towarzystwa Naukowego Zaburzeń Słuchu, Głosu i Komunikacji Językowej
Termin i miejsce: 2007 Polska

 • Praca: Historia i przyszłość programu implantów ślimakowych w Polsce
 • Autor: H. Skarżyński.,

Nazwa: Cochlear Implant Training Workshop
Termin i miejsce: 4-5.05 2007 Colombo, Sri Lanka

 • Praca: Qualification criteria and diagnostic procedure before cochlear implantation
 • Autorzy: A Piotrowska., A Lorens.,
 • Praca: Psychoacoustic measurements and auditory training in patients with cochlear implants
 • Autorzy: A Lorens., A Piotrowska.,

Nazwa: VII Zjazd Otolaryngologów Wojskowych
Termin i miejsce: 13-15.09.2007 Dębe, Polska

 • Praca: Wartość wielorzędowej TK w wykrywaniu wad wrodzonych ucha wewnętrznego i przydatność metody w procedurze kwalifikacji do wszczepienia CI
 • Autorzy: M Furmanek., A Piotrowska., M Bogusławska-Walecka., H Skarżyński., J Walecki.,

Nazwa: XXXI Conference of the Italian Audiological Society and Phoniatrics. XXXI Kongres Włoskiego Towarzystwa Audiologiczno-Foniatrycznego.
Termin i miejsce: 13-15.09 2007 Ferrara, Włochy

 • Praca: Approach for residual hearing preservation and electroacoustic stimulation
 • Autorzy: Skarżyński H., Piotrowska A.,

Nazwa: Konferencja Otolaryngologów Dziecięcych Słok 06-08.12.2007
Termin i miejsce: 6-8.12.2007 Słok, Polska

 • Praca: Fonofobia u dzieci-analiza 9 przypadków.
 • Autorzy: Borawska B., Bartnik G., Raj-Koziak D., Fabijańska A., Karpiesz L., Skarżyński H.,
 • Praca: Trudności diagnostyczne w ocenieniedosłuchu u dzieci z innymi obciążeniemi
 • Autorzy: Mueller-Malesińska M., Szuchnik J., Senderski A.,

Nazwa: 9th Vienna International Workshop on Functional Electrical Stimulation
Termin i miejsce: 19-22.09.2007 Krems, Austrtia

 • Praca: Evaluation of hearing of partial deafness patients with cochlear implants by auditory evoked potentials
 • Autorzy: Jedrzejczak W W., Lorens A., Pilka A., Walkowiak A., Piotrowska A., Skarzynski H.,

Nazwa: II Polski Kongres Genetyki
Termin i miejsce: 18-20.09 2007 Warszawa, Polska

 • Praca: Profil audiologiczny pacjentów z najczęstszymi mutacjami w genie GJB2 (koneksyna 26)
 • Autorzy: Skórka A., Pollak A., Kostrzewa G., Kisiel B., Mueller-Malesińska M., Skarżyński H., Korniszewski L., Płoski R.,
 • Praca: M34T i V37I – porównanie z innymi mutacjami genu GJB2 powiązanymi z niedosłuchem
 • Autorzy: Pollak A., Skórka A., Mueller-Malesińska M., Kostrzewa G., Kisiel B., Ołdak M., Korniszewski L., Skarżyński H., Płoski R.,
 • Praca: Przypadek dystrofii nabłonkowej Meesmana bez mutacji w „hot-spotach” genów keratyny 3 i 12 (KRT3 i KRT12)
 • Autorzy: Ołdak M., Szaflik J., Pollak A., Maksym R., Udziela M., Płoski R., Szaflik J.,

Nazwa: 10th EFOMP Congress, PIsa, Włochy, 20-23.09.2007
Termin i miejsce: 20-23.09.2007 Pisa, Włochy

 • Praca: Examination of dependences between ESR threshold and MCL value in large patient population
 • Autorzy: A Wasowski., T Palko., A Lorens., A Walkowiak., A Obrycka., H Skarżyński.,

Nazwa: V Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa „Otorynolaryngologia”
Termin i miejsce: 11-13.10.2007 Łódź, Polska

 • Praca: Wpływ ubytków słuchu w zakresie wysokich częstotliwości na amplitudę sygnału otoemisji produktów zniekształceń nieliniowych ślimaka u osób z prawidłowym audiogramem w zakresie 125-8000 Hz
 • Autorzy: Fabijańska A., Kochanek K., Piłka A., Bartnik G., Raj-Koziak D., Karpiesz L., Borawska B.,
 • Praca: Skryning słuchu u noworodków i niemowląt – wartość predykcyjna ABR
 • Autor: Kochanek K.,
 • Praca: Członek Komitetu Naukowego
 • Autor: Kochanek K.,
 • Praca: Zaburzenia głosu i mowy u dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym
 • Autor: Szkiełkowska A.,

Nazwa: Collegium Oto-Rhino-Laryngologicum Amicitae Sacrum 2007
Termin i miejsce: 26-29.08.2007 Seul, Korea

 • Praca: New treatment option for patients with mixed hearing loss
 • Autorzy: Skarżyński H., Lorens A., Wołujewicz K.,
 • Praca: Telefitting – new chance for the CI users
 • Autorzy: Wąsowski A., Obrycka A., Putkiewicz J., Lorens A., Skarżyński H.,

Nazwa: Hearing Preservation Workshop VI
Termin i miejsce: 19-20.10 2007 Antweropia, Belgia

 • Praca: Temporal bone live work
 • Autorzy: Skarżyński H., Lorens A., Podskarbi-Fayette R.,
 • Praca: Round Window Approach – surgical issues
 • Autorzy: Skarżyński H., Podskarbi-Fayette R.,
 • Praca: SESJA: Electric Acoustic Stimulation
 • Autorzy: Skarżyński H., Podskarbi-Fayette R., Lorens A.,

Nazwa: Konferencja Naukowa dla Otoneurologów i Neurologów w Mińsku
Termin i miejsce: 25.10.2007 Mińsk, Białoruś

 • Praca: Diagnostyka i leczenie szumów usznych
 • Autorzy: Karpiesz L., Bartnik G., Borawska B., Skarżyński H.,

Nazwa: Międzynarodowy kurs szkoleniowy ” Szumy uszne: epidemiologia, przyczyny, współczesne metody diagnostyki i leczenia”. Konferencja szkoleniowa
Termin i miejsce: 15-16.11.2007 Lwów, Ukraina

 • Praca: Szumy uszne, jako problem społeczny. Przyczyny, diagnostyka, leczenie
 • Autorzy: Borawska B., Skarżyński H.,
 • Praca: Dysfunkcja trąbek słuchowych jako przyczyna szumów usznych
 • Autorzy: Wakarowa A., Szkiełkowska A., Skarżyński H.,

Nazwa: Konferencja dla pacjentów w Zachodnio-Pomorskim Centrum Słuchu i Mowy w Szczecinie
Termin i miejsce: 29.09 2007 Szczecin, Polska

 • Praca: Szumy uszne we współczesnej wiedzy medycznej
 • Autorzy: Borawska B., Skarżyński H.,

Nazwa: Jubileuszowa konferencja Kliniki Otolaryngologicznej Akademii Medycznej Podyplomowego Kształcenia w San Petersburgu
Termin i miejsce: 8-9.11.2007 San Petersburg, Rosja

 • Praca: Współczesne perspektywy i możliwości w Audilogii i Otochirurgii
 • Autorzy: Skarżyński H., Karpiesz L.,

Nazwa: XXV Rocznica Centralnego Szpitala Klinicznego Patologii Słuchu i Mowy w Mińsku
Termin i miejsce: 15-16.11.2007 Mińsk, Białoruś

 • Praca: Współczesne perspektywy audiologii i chirurgii
 • Autorzy: Skarżyński H., Karpiesz A., Karpiesz L., Borawska B.,
 • Praca: Współczesne metody leczenia szumów usznych
 • Autorzy: L Karpiesz., G Bartnik., B Borawska., A Fabijańska., D Raj- Koziak., H Skarżyński., ELatkowska., I Sarnicka., M Fludra.,
 • Praca: Rekonstrukcja anatomiczna i funkcjonalna po operacjach radykalnych modyfikowanych
 • Autorzy: Karpiesz A., Skarżyński H., Karpiesz L ., Borowaska B., Skarżyńska B.,

Nazwa: XXX Krajowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa „Problemy Otorynolaryngologii Dziecięcej w codziennej praktyce”
Termin i miejsce: 6-8.12.2007 Słok k/Bełchatowa, Polska

 • Praca: Badania molekularne pacjentów implantowanych
 • Autorzy: Pollak A., Mueller-Malesińska M., Skórka A., Kostrzewa G., Ołdak M., KorniszewskiL., Wasowski A., Skarżyński H and Ploski R.,
 • Praca: Poprawa płynności mówienia u dzieci jąkających się po zastosowaniu cyfrowego korektora mowy
 • Autorzy: Ratyńska J., Szkiełkowska A.,Miaśkiewicz B., Markowska R.,Włodarczyk E.,

Nazwa: 122 Audio Eng. Soc. Conv., Paper No. 7116: 1-8
Termin i miejsce: 5-8.05.2007 Vienna, Włochy

 • Praca: Virtual hearing aid – a computer application for simulating hearing aids performance
 • Autorzy: Czyżewski A., Kostek B., Kosikowski Ł.,

Nazwa: 123 Audio Engineering Society Convention
Termin i miejsce: 5-8.10.2007 New York, USA

 • Praca: New Generation Artificial Larynx
 • Autorzy: Czyżewski A., Odya P., Kostek B., Szczuko P.,

Nazwa: XIV International Conference on Noise Control Noise Control’07
Termin i miejsce: 3-6.06.2007 Elbląg, Polska

 • Praca: Determining the noise impact on hearing using psychoacoustical noise dosimeter
 • Autorzy: Czyżewski A., Kotus J., Kostek B.,

Nazwa: Inter-Noise 2007
Termin i miejsce: 28-31.08. 2007 Istanbul, Turcja

 • Praca: Application of the psychoacoustic noise dosimeter for the determination of noise impact on hearing
 • Autorzy: Czyzewski A., Kotus J., Kostek B.,

Nazwa: II Ogólnopolska Konferencja Naukowa Psychologii Klinicznej Dziecka „Dziecko w świecie relacji i emocji”
Termin i miejsce: 19-21.10.2007 Jachranka, Polska

 • Praca: Uczestnictwo w konferencji
  Autorzy: Kobosko J., Piełuć M.,
 • Praca: Relacja matka-dziecko a zaburzenia językowe. Studia nad młodzieżą głuchą
  Autor: Kobosko J.,

Nazwa: II Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa pt.:”Integracja sensoryczna a neuronauka – od narodzin do starości”
Termin i miejsce: 27.10.2007 Warszawa, Polska

Nazwa: Konferencja naukowo-szkoleniowa dla ośrodków II st. ref. Programu Powszechnych Przesiewowych Badań Słuchu u Noworodków
Termin i miejsce: 19-20.06.2007 Warszawa, Polska

Nazwa: I Międzynarodowy Interdyscyplinarny Kongres „Głos”
Termin i miejsce: 29-30.11 2007 Moskwa, Rosja

 • Praca: Wyniki rehabilitacji głosu Kliniki Foniatrii IFPS
  Autorzy: Wakarowa A., Szkiełkowska A., Skarżyński H.,

Nazwa: IV Annual Meeting Health Technology Assessment International
Termin i miejsce: 16-20.06.2007 Spain, Barcelona

 • Praca: I Can Hear – a system for mass scale hearing screening
  Autorzy: Czyzewski A., Kostek B., Skarżyński H., Kochanek K.,

Nazwa: I POMORSKA KONFERENCJA z cyklu Jakość Środowiska
Termin i miejsce: 25.06 2007 Gdańsk, Polska

 • Praca: Monitoring stanu środowiska nowe szanse technologiczne
  Autorzy: Czyżewski A ., Kotus J.,

Nazwa:IX Konferencja Naukowa – Technologia Elektronowa (ELTE)
Termin i miejsce: 04-07.09 2007 Kraków, Polska

 • Praca: Microelectronics applications to communication senses diagnostics and therapy
  Autorzy: A Czyżewski., B Kostek.,

Nazwa: Konferencja dla pacjentów z szumem usznym
Termin i miejsce: 20.10 2007 Kajetany, Polska

 • Praca: Potecjalne przyczyny szumów usznych. Wyniki terapii
  Autor: Borawska B.,

Nazwa: III Międzynarodowa Konferencja Logopedyczna „Logopedia u progu XXI wieku”
Termin i miejsce: 21-23.09. 2007 Wrocław, Polska

 • Praca: Wykorzystanie testu sprawności językowej w diagnozowaniu dzieci z uszkodzonym narządem słuchu (w grupach CI oraz HA) oraz w grupie dzieci słyszących z trudnościami w nabywaniu języka
  Autorzy: Szuchnik J., Słodownik-Rycaj E.,
 • Praca: Efekty zastosowania metody Tomatisa (SAPL) w terapii osób z zaburzeniami komunikacji językowej
  Autorzy: Szkiełkowska A., Kurkowski M., Ratyńska J., Mularzuk M., Skoczylas A., Szypłowska M.,

Nazwa: Diagnoza i terapia loogopedyczna
Termin i miejsce: 27.10.2007 2007 UKSW Warszawa, Polska

 • Praca: Uczestnictwo w konferencji
  Autorzy: Bielecki J., Pawłowski Z.,Szczepankowski B.,Wolnicz-Pawłowska E., Zabłocki J., W Brejnak., Szuchnik J.,

Nazwa: Kinezjologia edukacyjna, nauka, pseudonauka czy manipulacja
Termin i miejsce: 21.11.2007 Warszawa, Polska

Nazwa: Neurootologia 2007
Termin i miejsce: 12.06.2007 Warszawa, Polska

 • Praca: Vertigo as the important Otolaryngological problem
  Autor: Tacikowska G.,

Nazwa: 7th ESMHD „Joining forces”
Termin i miejsce: 11-14.09.2007 Haarlem, Holandia

 • Praca: Deaf adolescent children in hearing famulies – psychological characteristics of emotional exchange
  Autor: Kobosko J.,

Nazwa: Tożsamość społeczno-kulturowa głuchych
Termin i miejsce: 9-11.10.2007 Łódź, Polska

 • Praca: Co to znaczy być osobą głuchą? – Studia nad osobową tożsamością młodzieży głuchej
  Autor: Kobosko J.,

Nazwa: 4th European Reaserch Meeting
Termin i miejsce: 29.11-02.12 2007 Las Palmas, Hiszpania

 • Praca: Speech discrimination after partial deafness cochlear implantation: a duet study
  Autorzy: Lorens A., Polak M., Piotrowska A., Skarżyński H., Olszewski Ł.,

Nazwa: 2nd International Electro-Acoustic Workshop
Termin i miejsce: 14-15.12 2007 Hannover, Niemcy

 • Praca: Results of pdci using various electrode design
  Autorzy: Skarzynski H., Lorens A., Piotrowska A., Podskarbi-Fayette R.,

Nazwa: Window Approach Workshop 2
Termin i miejsce: 12.11. 2007 Warszawa, Kajetany, Polska

 • Praca: PDCI,VSB, case studies
  Autorzy: Piotrowska A., Lorens A., Obrycka A., Podskarbi-Fayette R.,
 • Praca: moderowanie
  Autor: Skarżyński H.,
 • Praca: Round Window Approach in Cochlear Implants
  Autor: Skarżyński H.,
 • Praca: Live surgeries transmission from the operating theatre during breaks presentation of cases (4 RW+1 VSB)
  Autorzy: Skarżyński H.,Piotrowska A., Podskarbi-Fayette R., Mrówka M.,
 • Praca: Surgical Technique and Next Steps in the Vibrant Soundbridge
  Autorzy: Podskarbi-Fayette R., Mrówka M.,
 • Praca: Live surgeries transmission from the operating theatre during breaks presentation of cases (1 RW+2 VSB)
  Autorzy: Skarżyński H.,Piotrowska A., Podskarbi-Fayette R., Mrówka M.,
 • Praca: Our experience with Vibrant Round Window Approach Procedure and PDCI
  Autorzy: Piotrowska A., Lorens A., Obrycka A.,
 • Praca: Live surgeries – transmission from the operating theatre, during breaks between surgeries case presentation (2 surgeries)
  Autor: Skarżyński H.,

Nazwa: Joint annual meeting of International Society of Magnetic Resonance in Medicine European Society of Magnetic Resonance in Medicine and Biology
Termin i miejsce: 19-25.05 2007 Berlin, Niemcy

 • Praca: Modelling BOLD Response In Auditory Cortex with Baloon Hemodynamic Model
  Autorzy: Bogorodzki P., Wolak T., Piątkowska-Janko E., Orzechowski M., Kurjata R., Skarżyński H., Gradkowski W.,

Nazwa: XLII Zjazd Psychiatrów Polskich
Termin i miejsce: 14-16.06 2007 Szczecin, Polska

 • Praca: Czynnościowy rezonans magnetyczny w zaburzeniach dwubiegunowych: początek badań w Polsce
  Autorzy: Łoza B., Wolak T., Królicki L., Papierski K., Szeszkowski W., Kurjata R., Orzechowski M., Bogorodzki P., Patejuk-Mazurek I., Andrysiak R., Roszkowska A., Mosiołek A.,
 • Praca: Spektroskopia rezonansu magnetycznego w zaburzeniach dwubiegunowych
  Autorzy: Roszkowska-Górska A., Łoza B., Wolak T., Patejuk-Mazurek I., Szeszkowski W., Kurjata R., Orzechowski M., Bogorodzki P., Królicki L., Papierski K., Andrysiak R.,

Nazwa: 8th International Congress of Polish Neuroscience Society
Termin i miejsce: 24-27.09 2007 Kraków, Polska

 • Praca: Region of interest analysis of fMRI studies with fluid dynamic based segmentation
  Autorzy: Wolak T., Kurjata R., Orzechowski M., Bogorodzki P., Piątkowska-Janko E., Skarżyński H., Kochanek K.,
 • Praca: Functional dissociation within the rewards system In humans
  Autorzy: Jednoróg K., Szatkowska I., Marchewka A., Wolak T., Bogorodzki P.,

Nazwa: 4th Krakow-Winnipeg Workshop on Magnetic Resonance and Molecular Imaging
Termin i miejsce: 2-5.10 2007 Kraków, Polska

 • Praca: Measuring Regional BOLD response with Baloon Model
  Autorzy: Bogorodzki P., Piątkowska-Janko E., Wolak T., Kochanek K., Skarżyński H.,

Nazwa: I Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa z cyklu Nowoczesna diagnostyka w psychiatrii
Termin i miejsce: 13-15.12 2007 Wisła, Polska

 • Praca: Badania aktywności mózgu techniką Czynnościowego Rezonansu Magnetycznego
  Autorzy: Łoza B., Wolak T., Patejuk-Mazurek I., Mosiołek A., Papierski K., Bogorodzki P., Szeszkowski W., Orzechowski M., Królicki L., Andrysiak R.,

Nazwa: Live International Otolaryngology Network LION
Termin i miejsce: 27.05 2007

Nazwa: Innovative approaches in otosurgery
Termin i miejsce: 2-5.09 2007 Thessaloniki, Grecja

 • Praca: Round Window Approach, Warsaw – Results
  Autorzy: H Skarżyński., A Lorens., R Fayette.,

Nazwa: 27 World Congress of the International Association of Logopedics and Phoniatrics
Termin i miejsce: 5-9.08.2007 Denmark

 • Praca: Acoustic analysis of children voice
  Autorzy: Szkiełkowska A., Ratyńska J., Markowska R., Będziński W.,
 • Praca: Speech fluency improvment after application of digital speech aid in stuttering patiens
  Autorzy: Ratyńska J., Szkiełkowska A., Markowska R., Włodarczyk E., Mularzuk M., Kurkowski M.,
 • Praca: Results of rehabilitation in patiens with rhinolalia aperta
  Autorzy: Markowska R., Szkiełkowska A., Ratyńska J., Będziński W., Skarżyński H.,

Nazwa: OSA’2008: 55 Otwarte Seminarium z Akustyki Polskiego Towarzystwa Akustycznego
Termin i miejsce: 29-30.11.2007 Moskwa, Rosja

 • Praca: Hearing Aid Fitting Method Based on Fuzzy Logic Processing
  Autorzy: Suchomski P., Czyżewski A., Kostek B.,

2006

Nazwa: Młodzież akademicka wobec wyzwań współczesności
Termin i miejsce: 2006 Siedlce – Akademia Podlaska, Polska

 • Praca: Praktyczne możliwości telemedycyny w edukacji studenta – metody powszechnych przesiewowych badań słuchu, mowy i wzroku u dzieci w wieku szkolnyma
  Autorzy: Skarżyński P H., Wierzbowska J., Bruski Ł., Heleniak K., Kochanowicz P., Kruszewska K., Krasucki K.
 • Praca: Assessment of selected temporal bone structures by means Accuitomo three- dimensional computer tomography for purpose of otosugery
  Autorzy: Krasucki K., Skarżyńska B., Skarżyński P.H.,
 • Praca: Research of facial nerve morphology
  Autorzy: Skarżyńska B., Krasucki K., Skarżyński P.H.,

Nazwa: Kongres Telemedycyna 2006
Termin i miejsce: 2006 Warszawa, Polska

 • Praca: Scrop – prosty symulator ossikuloplastyki z wykorzystaniem interfejsu dotykowego haptic
  Autorzy: Jenerowicz A., Starzyński F., Kalicki K., Marasek K., Krasucki K.,

Nazwa: I Konferencja Audiologiczno-Foniatryczna, Warszawa
Termin i miejsce: 10–12.09 2006 Warszawa, Polska

 • Praca: The possibilities of distance learning In ABR and OAE testing methodology by means of the Kuba Mikro AS device
  Autorzy: Kochanek K., Zając J., Pietraszek S., Piłka A., Skarżyński H.,
 • Praca: Uczestnik wystąpienia
  Autor: Krasucki K.,
 • Praca: Emisja gry na instrumencie dętym a patologia krtani
  Autorzy: Kazanecka E., Wrońska A., Szkiełkowska A., Skarżyński H.,
 • Praca: Ocena progu słyszenia u osób z ubytkami słuchu typu ślimakowego z zastosowaniem słuchowych potencjałów stanu ustalonego – ASSR
  Autorzy: Kochanek K., Piłka A., Śliwa L., Piotrowska A., Skarżyński H.,
 • Praca: Teletransmisja fragmentu operacji otolaryngologicznej
  Autor: Skarżyński H.,
 • Praca: International journal of Telemedicine- Teletransmisja fragmentu operacji otochirurgicznej
  Autor: Skarżyński H.,
 • Praca: Leczenie wad wrodzonych ucha zewnętrznego
  Autorzy: Skarżyński H., Mrówka M., Łazęcka K., Skarżyńska B., Młotkowska-Klimek P., Porowski M., Podskarbi-Fayette R.,
 • Praca: Odległa ocena wyników operacji poprawiających słuch na materiale ponad 17000 uszu
  Autorzy: Skarżyński H., Mrówka M., Młotkowska-Klimek P., Porowski M., Skarżyńska B., Sitarz L., Buniowska B.,
 • Praca: Szumy uszne u dzieci w materiale Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu
  Autorzy: Borawska B., Bartnik G., Raj-Koziak D., Fabijańska A., Karpiesz L., Skarżyński H.,
 • Praca: Określenie tonotopowej organizacji kory słuchowej z wykorzystaniem badania czynnościowego słuchu techniką rezonansu magnetycznego (fMRI) – badania pilotażowe
  Autorzy: Bogorodzki P., Piątkowska-Janko E., Wolak T., Orzechowski M., Kurjata R., Skarżyński H., Śliwa L., Kochanek K., Gołębiowski M., Szeszkowski W.,
 • Praca: Możliwość szkolenia na odległość w zakresie metodologii badań ABR i OAE za pomocą urządzenia Kuba Mikro AS
  Autorzy: Kochanek K., Zając J., Pietraszek S., Piłka A., Skarżyński H.,
 • Praca: Ocena przydatności otoemisji akustycznej TEOAE i DPOAE w ocenie słuchu u słyszących nosicieli mutacji 35delG
  Autorzy: Mueller-Malesińska M., Skórka A., Pollak A., Korniszewski L., Waligóra J., Płoski R., Pietrasik K., Kisiel B., Skarżyński H.,
 • Praca: Wykorzystanie testu przesiewowego dla programowania działań rehabilitacyjnych w ramach treningu słuchowego na materiale słownym
  Autorzy: Pankowska A., Barej A., Mrówka M., Obrycka A., Lorens A., Szuchnik J., Skarżyński H.,
 • Praca: Profil audiologiczny pacjentów z różnymi mutacjami genu GJB2
  Autorzy: Pollak A., Skórka A., Mueller-Malesińska M., Kostrzewa G., Korniszewski L., Płoski R., Skarżyński H.,
 • Praca: Rozwój społeczno-emocjonalny dziecka po wszczepieniu implantu ślimakowego|
  Autorzy: Putkiewicz J., Piotrowska A., Lorens A., Pankowska A., Obrycka A., Skarżyński H.,
 • Praca: Słuchowe potencjały poznawcze u dzieci z dysleksją i bez zaburzeń czytania
  Autorzy: Senderski A., Szkiełkowska A., Kurkowski M., Ratyńska J., Skarżyński H., Piłka A.,
 • Praca: Ocena różnic między progami audiometrycznymi i elektrofizjologicznymi odpowiedzi ASSR u pacjentów normalnie słyszących
  Autorzy: Śliwa L., Kochanek K., Piotrowska A., Piłka A., Skarżyński H.,
 • Praca: Zdalne dopasowanie systemu implantu ślimakowego za pośrednictwem Internetu
  Autorzy: Wąsowski A., Lorens A., Walkowiak A., Rudowski P., Kochanowicz P., Skarżyński H:.,
 • Praca: Etapy treningu słuchowego na materiale słownym w rehabilitacji dzieci po wszczepieniu implantu ślimakowego
  Autorzy: Wojewódzka B., Pankowska A., Mrówka M., Barej A., Szuchnik J., Skarżyński H.,
 • Praca: Ocena czynności gardła i krtani u osób grających na instrumentach dętych
  Autorzy: Wrońska A., Kazanecka E., Czerederecki J., Szkiełkowska A., Skarżyński H.,
 • Praca: Sytuacja edukacyjna dzieci implantowanych po rozszerzeniu kryteriów kwalifikacji
  Autorzy: Zgoda M., Wąsowski A., Lorens A., Obrycka A., Piotrowska A., Skarżyński H.,

Nazwa: 23rd Annual Scientific Meeting
Termin i miejsce: 21-23.09 2006 Warszawa, Polska

 • Praca: Measuring BOLD by the means of hemodynamic model: a metod for guantitative analysis of fMRI time series. ESMRMB
  Autorzy: Bogorodzki P., Piątkowska-Janko E., Kuriata R., Orzechowski M., Wolak T., Kochanek K., Skarżyński H., Śliwa L., Szeszkowski W.,
 • Praca: DPOAEs In Patients With Low-Frequency Sensorineural Hearing Loss
  Autorzy: Kochanek K., Skarżyński H.,

Nazwa: IV Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Otolaryngologia
Termin i miejsce: 15-18.11.2006 Łódź, Polska

 • Praca: Klasyfikacja własna w ocenie leczenia wad wrodzonych ucha zewnętrznego
  Autorzy: Skarżyński H., Podskarbi – Fayette R., Łazęcka K., Mrówka M., Młotkowska – Klimek P., Skarżyńska B., Porowski M.,
 • Praca: Ocena wyników operacji poprawiających słuch na materiale ponad 18 000 uszu
  Autorzy: Skarżyński H., Mrówka M., Młotkowska – Klimek P., Porowski M., Skarżyńska B., Sitarz L., Buniowska B., Podskarbi – Fayette R.,
 • Praca: Odległe wyniki leczenia otosklerozy w ponad 6000 zoperowanych uszach
  Autorzy: Skarżyński H., Młotkowska – Klimek P., Mrówka M., Porowski M., Podskarbi-Fayettes R., Beniowska B., Sitarz L., Borawska B.,
 • Praca: Implanty ucha środkowego – nowa szansa dla niedosłyszących
  Autorzy: Skarżyński H., Lorens A., Piotrowska A., Mrówka M., Młodkowska–Klimek P.,
 • Praca: Różne możliwości zastosowania implantów tytanowych w chirurgii funkcjonalnej i estetycznej
  Autorzy: Mrówka M., Skarżyński H., Włochacz K.,

Nazwa: Dwuetapowa rekonstrukcja małżowiny usznej u dzieci i młodzieży w różnym wieku
Termin i miejsce: 18-19.11 2006 Polska

 • Praca: Dwuetapowa rekonstrukcja małżowiny usznej u dzieci i młodzieży w różnym wieku
  Autorzy: Skarżyński H., Łazęcka K., Mrówka M., Podskarbi-Fayette R.,
 • Praca: „Zagadnienia implantacji dzieci w wieku wczesnoszkolnym”
  Autorzy: Pankowska A., Kłonica L., Wąsowski A.,
 • Praca: Walidacja testów słownych w różnych rodzajach szumów
  Autorzy: Obrycka A., Lorens A., Piotrowska A., Marasek K.,

Nazwa: 3rd International Scientific Congress of Medical Students and Young Doctors
Termin i miejsce: maj 2006 AM Warszawa, Polska

 • Praca: Research of facial nerve morphology
  Autorzy: Skarżyński P.H., Wierzbowska J., Heleniak K., Krasucki K.,
 • Praca: Facial nerve evaluation during otosurgical procedures
  Autorzy: Skarżyński P.H., Wierzbowska J., Heleniak K., Krasucki K.,

Nazwa: Collegium Oto-Rhino-Laryngologicum Amicitae Sacrum 2006
Termin i miejsce: 27-30.08 2006 Moskwa, Rosja

 • Praca: Application of electric and acoustic stimulation (EAS) in partially deafened children
  Autorzy: Skarżyński H., Lorens A., Piotrowska A.,

Nazwa: 11th Danube Symposium 2006, Internationl Otolaryngological Congress
Termin i miejsce: 27-30.09.2006 Bled, Słowenia

 • Praca: Results in treatment of congenital defects of the external ear
  Autorzy: Skarżyński H., Mrowka M., Młotkowska-Klimek P., Podskarbi R., Porowski M.,
 • Praca: Procedure of treatment of congenital defects of the middle ear
  Autorzy: Skarżyński H., Mrowka M., Młotkowska-Klimek., Podskarbi R., Porowski M.,
 • Praca: Hearing loss treatment in various aquired and congenital ear malformations with the use of bone anchored hearing
  Autorzy: Skarżyński H., Mrówka M., Młotkowska-Klimek P., Porowski M., Podskarbi R.,
 • Praca: Surgical treatment of otosclerosis in children
  Autorzy: Skarżyński H., Mrowka M., Młotkowska-Klimek., Podskarbi R., Porowski M.,
 • Praca: New application of cochlear implantation
  Autorzy: Skarżyński H., Zgoda M., Lorens A., Obrycka A., Piotrowska A.,

Nazwa: 9th International Conference of Cochlear Implants
Termin i miejsce: 14-17.06.2006 Wiedeń, Austria

 • Praca: Results of PDCI study
  Autorzy: Skarżyński H., Lorens A., Piotrowska A.,
 • Praca: Round window approach with different types of electrodes disign for hearing preservation
  Autorzy: Skarżyński H., Mrowka M., Klimek P., Podskarbi R., Lorens A., Piotrowska A.,
 • Praca: Surgical procedure of cochlear implantation in small children
  Autorzy: Skarżyński H., Mrowka M., Klimek P., Podskarbi R., Piotrowska A.,
 • Praca: Stability of hearing preservation after PDCI
  Autorzy: Piotrowska A., Skarżyński H., Lorens A.,
 • Praca: Application of temporal bone computed tomography in selection for cochlear implants
  Autorzy: Piotrowska A., Furmanek MI., Lorens A., Skarżyński H., Walecki JM.,
 • Praca: Telemedical application for remote cochlear implant fittinf
  Autorzy: Wąsowski A., Rudowski P., Lorens A., Walkowiak A., Obrycka A., Skarżyński H.,
 • Praca: Factors effecting speech perception in cochlear implanted adults
  Autorzy: Wąsowski A., Lorens A., Piotrowska A., Skarżyński H., Szkiełkowska A.,
 • Praca: The effects of significant residua hearing on self satisfaction or self report of benefis in cochlear implantem adults
  Autorzy: Zgoda M., Putkiewicz J., Wąsowski A., Lorens A., Piotrowska A., Skarżyński H.,
 • Praca: Pitch scaling versus spread of excitation in cochlear implant user
  Autorzy: Walkowiak A., Lorens A., Wąsowski A., Skarżyński H.,

Nazwa: Newborn Hearing Screening
Termin i miejsce: 31.05-03.06 2006 Como, Włochy

 • Praca: Bilateral cochlear implants in children
  Autorzy: Skarżyński., Obrycka., Lorens., Piotrowska., Putkiewicz.,
 • Praca: Monitoring sound detection and identification in cochlear implanted children
  Autorzy: Obrycka A., Pankowska A., Zgoda M., Putkiewicz J., Lorens A., Skarżyński H.,

Nazwa: HPW V
Termin i miejsce: 13-14.10.2006 North Carolina, USA

 • Praca: Preservation of low frequency hearing after cochlear implantation
  Autorzy: Skarżyński H., Lorens A., Piotrowska A.,

Nazwa: Harward practice in ENT symposium
Termin i miejsce: 17-21.05 2006 Cusadasi, Turcja

 • Praca: Round window approach PDCI
  Autorzy: Skarżyński H., Podskarbi R., Lorens A.,

Nazwa: 8th Pediatric Cochlear Implantation
Termin i miejsce:25-28.03.2006 Wenecja, Włochy

 • Praca: Pediatric Cochlear Implant Program at ICHS
  Autorzy: Skarżyński H., Piotrowska A., Lorens A., Pankowska A., Zgoda M., Obrycka A., Putkiewicz J.,
 • Praca: Partial Deafness Cochlear Implantation in children
  Autorzy: Skarżyński H., Lorens H., Piotrowska A.,
 • Praca: Preliminary results after bilateral cochlear implantation in children
  Autorzy: Skarżyński H., Lorens A., Piotrowska A., Obrycka A., Putkiewicz J.,
 • Praca: Monitoring of sound detection and identification in cochlear implants
  Autorzy: Obrycka A., Zgoda M., Pankowska A., Putkiewicz J., Lorens A., Skarżyński H.,
 • Praca: New application of cochlear implant in a child with mixed hearing loss
  Autorzy: Piotrowska A., Skarżyński H., Lorens A.,
 • Praca: Results of cochlear implantation in children with auditory neuropaty
  Autorzy: Piotrowska A., Skarżyński H., Lorens A., Obrycka A., Pankowska A.,
 • Praca: Emotional expression in children with cochlear implants
  Autorzy: Putkiewicz J., Piotrowska A., Lorens A., Pankowska A., Skarżyński H.,

Nazwa: Sympozjum „Zastosowania tomografii komputerowej i rezonansu magnetycznego w diagnostyce chorób cywilizacyjnych”
Termin i miejsce: 12.06 2006 Warszawa, Polska

 • Praca: Badania czynnościowe mózgu jako metoda diagnostyki przedoperacyjnej
  Autorzy: Wolak T., Szeszkowski W., Szymańska O., Soluch P., Marchel A., Bogorodzki P., Piątkowska-Janko E., Kurjata R., Orzechowski M.,

2005

Nazwa: XXI Zjazd Polskiego Towarzystwa Anatomicznego
Termin i miejsce: wrzesień 2005 Kielce, Polska

 • Praca: Anatomiczna rekonstrukcja aparatu przewodzącego ucha środkowego
  Autorzy: Skarżyńska B., Krasucki K., Skarżyński P.H., Piotrowska A