Postępowania doktorskie

W Instytucie Fizjologii i Patologii Słuchu od 1 października 2019 r. można ubiegać się o nadanie stopnia naukowego doktora w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki medyczne w trybie eksternistycznym. Informacje o zasadach i trybie postępowania oraz wymaganej dokumentacji znajdują się na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Instytutu pod adresem: https://bip.ifps.org.pl/