Leczenie Szpitalne

Szanowni Państwo,

Poniżej przekazujemy ważne informacje medyczne i organizacyjne, które umożliwią bezpieczny przebieg zabiegu w planowanym terminie. Prosimy się z nimi wnikliwie zapoznać!

Konsultacje przedoperacyjne

Pacjent zgłaszający się na hospitalizację nie może wykazywać cech infekcji oraz stanu zapalnego (poza schorzeniem będącym przyczyną samej hospitalizacji), a od odstawienia antybiotyku musi upłynąć min. jeden tydzień. Zęby powinny być wyleczone, bez aktywnego stanu zapalnego.

 • Na konsultację przedoperacyjną pacjenci rejestrowani są nie później niż 30 minut przed wskazaną godziną konsultacji i nie wcześniej niż 1,5 godziny przed planowanym terminem, zwykle w dniu poprzedzającym hospitalizację.
 • Na konsultację przedoperacyjną pacjent zobowiązany jest posiadać:
  1. dokument potwierdzający dane osobowe (dowód osobisty lub paszport), gdy nie zostało wystawione e-skierowanie ; oryginał skierowania do szpitala, na podstawie którego pacjent został wpisany do kolejki oczekujących (nie dotyczy pacjentów kwalifikowanych w Instytucie w Warszawie i Kajetanach),
  2. zalecone przez lekarza kwalifikującego wyniki badań i zaświadczenia niezbędne do planowanej operacji,
  3. wyniki konsultacji dot. stanu zdrowia pacjenta zleconych przez lekarza podczas konsultacji (np. neurologiczna, kardiologiczna, hematologicz­na),
  4. karty informacyjne z przebytych wcześniej hospitalizacji i zabiegów operacyjnych,
  5. informacje o lekach, które pacjent przyjmuje na stałe (w przypadku leków wysoko specjalistycznych prosimy o zabranie porcję na 1 dobę).
 • Pacjentowi małoletniemu (do 10 rok życia) lub posiadającemu orzeczenie o niepełnosprawności znacznego stopnia w trakcie hospitalizacji może towarzyszyć jeden z rodziców lub opiekun prawny. Nie zapewniamy oddzielnego łóżka ani wyżywienia.
 • Konsultacje przedoperacyjne odbywają się w godzinach wyznaczonych przez Zespół Planowania Zabiegów.
 • Po konsultacji przedoperacyjnej pacjent może być przyjęty na oddział szpitalny lub wyznacza mu się inny termin przyjęcia.

NALEŻY PRZECZYTAĆ PRZED KONSULTACJĄ ANESTEZJOLOGICZNĄ

Informacje dla pacjentów o znieczuleniu ogólnym

Bolesne zabiegi operacyjne wykonywane są w znieczuleniu ogólnym. Za wykonanie znieczulenia i utrzymania w czasie jego trwania ważnych funkcji życiowych (między innymi oddychania i krążenia krwi) odpowiada lekarz anestezjolog. Zadaniem anestezjologa jest zapewnienie pacjentowi bezpieczeństwa.

Możliwe objawy niepożądane i ryzyko powikłań

Każdy rodzaj znieczulenia ma wady i zalety. Anestezjolog proponuje postępowanie, które można zastosować do określonej operacji i które jest najmniej obciążające dla organizmu pacjenta, jednakże nie ma zabiegów medycznych pozbawionych jakiegokolwiek ryzyka. Mogą wystąpić podskórne wylewy krwi w miejscu nakłucia żyły, podrażnienie żyły, reakcje alergiczne po podaniu niektórych leków (swędzenie skóry, wysypka, trudności w oddychaniu, spadek ciśnienia krwi). Bardzo ciężkie i ciężkie powikłania występują niezwykle rzadko. Mogą to być:

 1. zawał, zatrzymanie krążenia (brak czynności serca) – zwykle u pacjentów obciążonych poważnymi chorobami współistniejącymi;
 2. udar mózgu;- najczęściej u pacjentów z ciężkimi chorobami towarzyszącymi
 3. uszkodzenie lub utrata zębów, uszkodzenie krtani, tchawicy, przełyku, żołądka, płuc – w czasie intubacji zwłaszcza u pacjentów otyłych lub z ograniczoną ruchomością szyi lub z wadami twarzoczaszki – niekiedy z koniecznością założenia tracheotomii, drenażu opłucnowego i ewentualnie wykonania zabiegu operacyjnego uszkodzonego narządu.

Po znieczuleniem ogólnym mogą wystąpić: nudności i wymioty pooperacyjne, skurczu krtani, oskrzeli, uczucie drapania lub ból gardła, ból przy połykaniu, przejściowa chrypka.

Wymieniono powyżej najczęstsze następstwa i powikłania, które mogą wystąpić ale w medycynie zawsze może dojść do sytuacji jeszcze nieopisanej w literaturze fachowej, związanych z nietypową anatomią lub nietypową reakcją organizmu. Ze wszystkimi wątpliwościami należy zgłaszać się do lekarza prowadzącego lub anestezjologa.

Przedoperacyjna ankieta anestezjologiczna

Przed przyjęciem do szpitala otrzymacie druk „Ankiety anestezjologicznej”. Ankieta służy do zebrania informacji, na podstawie których możliwe będzie wybranie najbardziej korzystnego postępowania anestezjologicznego. Dokładne i wyczerpujące wypełnienie tej ankiety pozwoli zwiększyć Państwa/dziecka bezpieczeństwo w czasie znieczulenia. Każde pytanie odnosi się do pewnych czynników mogących mieć wpływ na przebieg i bezpieczeństwo znieczulenia (choroby towarzyszące i dotychczas przebyte, aktualnie zażywane leki i środki ziołowe, uczulenia, używki).

Należy przygotować do wglądu:

 1. dokumentację medyczną dotyczącą ewentualnego wcześniejszego leczenia (karty informacyjne leczenia szpitalnego, zaświadczenia lekarskie, ew. stare badania EKG.
  w przypadku stwierdzonych wcześniej odchyleń od normy) oraz ew. badanie ECHO serca, USG naczyń szyjnych- jeżeli były robione;
 2. zlecone aktualne badania dodatkowe;
 3. zlecone zaświadczenie od lekarza rodzinnego i lekarza specjalisty w przypadku chorób dodatkowych (kardiologicznych, pulmonologicznych, neurologicznych itp.).

BARDZO WAŻNE!

W przypadku zażywania doustnych leków wpływających na krzepnięcie krwi, należy wcześniej skonsultować się z kardiologiem lub lekarzem prowadzącym/rodzinnym pod kątem możliwości ich odstawienia lub zamiany na preparat heparyny w okresie przedoperacyjnym.
Jeżeli ma Pani/Pan założone stenty do naczyń wieńcowych serca nie wolno wcześniej odstawiać preparatów aspirynowych (Acard, Polocard) – ostatnia dawka – dzień przed zabiegiem. W innych chorobach, preparaty te należy odstawić na 5 dni przed operacją.


Należy bezwzględnie odstawić przed zabiegiem:

 • preparaty ziołowe zawierające: dziurawiec, miłorząb (Ginko), czosnek, echinocea; tran, sok malinowy ( operacje stapedotomii, usunięcia migdałków podniebiennych i gardłowego) – na 14 dni;
 • Aclotin – 14 dni;
 • Plavix – 7 dni (ewentualnie zastąpić heparyną drobnocząsteczkową – ostatnia dawka 1 dzień przed operacją);
 • Sintrom lub Warfaryna, – 5 dni, Prodaxa, Xarelto,Eligus – 2 dni i ew. zastąpić według zaleceń lekarza preparatami heparyny drobnocząsteczkowej – ostatnia dawka – dzień przed operacją.

W dniu znieczulenia proszę pamiętać:

 1. Leki, które przyjmuje Pan/Pani na stałe (z wyjątkiem leków przeciwkrzepliwych, doustnych leków przeciw cukrzycowych oraz leków moczopędnych) prosimy wziąć o zwykłej porze popijając niewielką ilością zwykłej wody, o ile lekarz nie zalecił inaczej. Należy również zastosować rano wziewne środki p. astmatyczne. Dawki insuliny będą ustalane indywidualnie w dniu poprzedzającym zabieg. W razie wątpliwości prosimy o kontakt z anestezjologiem.
 2. Najpóźniej na 2 godziny przed zabiegiem można wypić nie więcej niż 5 ml/kg m. ciała wody, herbaty lub klarowanego soku jabłkowego (dzieci mniejsze – ilości będą ustalane indywidualnie przez anestezjologa).
 3. Nie wolno nic jeść na 6 godzin przed znieczuleniem – ma to na celu zapobieganie powikłaniom (zmniejsza ryzyko wymiotów i przedostania się treści pokarmowej do dróg oddechowych). Po zabiegu operacyjnym informacji kiedy można przyjąć posiłku udzieli pielęgniarka/lekarz dyżurny .
 4. Nie należy nakładać makijażu (lub zmyć go przed operacją). Należy zmyć lakier
  z paznokci.
 5. W dniu zabiegu należy wykąpać się, ogolić się lub przystrzyc krótko brodę i wąsy oraz umyć zęby.
 6. Przed wejściem na blok operacyjny należy:
  • wyjąć protezy zębowe oraz szkła kontaktowe;
  • zdjąć kolczyki, pierścionki, łańcuszki, zegarek.
  • założyć własną czystą piżamę (bez metalowych elementów), majtki, skarpetki, buty typu klapki lub sandały.

Otrzymane przed operacją druki Świadomej Zgody na Znieczulenie ogólne prosimy dokładnie przeczytać i podpisać.
Po operacji w znieczuleniu ogólnym obowiązuje zakaz prowadzenia pojazdów i obsługi urządzeń mechanicznych w I dobie po zabiegu.


Wymagane badania i zaświadczenia do operacji:

Prosimy o wykonanie badań zleconych przez lekarza podczas konsultacji kwalifikującej do operacji. Na podstawie skierowania wystawionego podczas tej konsultacji, badania te mogą być wykonane bezpłatnie w laboratoriach diagnostycznych wymienionych poniżej.

Należy pamiętać o następujących zasadach:

 1. Oznaczenie grupy krwi z czynnikiem Rh – dokumentem wymaganym jest oryginał tego badania z podpisami diagnostów lub stempel w legitymacji krwiodawcy – nie ksero lub wpis do innego dokumentu.
 2. Wyniki pozostałych badań laboratoryjnych zleconych przez naszego lekarza są ważne 3 miesiące.
 3. Zgodnie z zaleceniem Ministerstwa Zdrowia pacjent przed operacją powinien być zaszczepiony przeciw wirusowemu zapaleniu wątroby typu B (WZW B). Operacja może odbyć się min. 2 tyg. po przyjęciu II dawki szczepienia.
  Małe dzieci zaszczepione w pierwszym roku życia (zgodnie z kalendarzem szczepień) nie muszą ich powtarzać przed zabiegiem chirurgicznym. Dzieci powyżej 8 roku życia oraz osoby dorosłe szczepione powyżej 5 lat wstecz powinny wykonać badanie poziomu przeciwciał HBS i w razie konieczności przyjąć dawkę przypominającą. Pacjentom poddawanym wcześniej zabiegom operacyjnym zaleca się wykonanie badania w kierunku HCV.
 4. RTG klatki piersiowej – wykonują pacjenci powyżej 40 r.ż. lub niezależnie od wieku pacjenci z obciążeniem chorobami płuc i krążenia. Badanie ważne jest 1 rok.
 5. EKG spoczynkowe – wykonują pacjenci powyżej 18 r.ż. lub niezależnie od wieku pacjenci z obciążeniem chorobami krążenia lub cukrzycą. W przypadku stwierdzonych wcześniej nieprawidłowości prosimy o dostarczenie starego badania EKG do porównania. Badanie ważne jest przez 3 miesiące.
 6. Zaświadczenie od lekarza rodzinnego o stanie zdrowia pod kątem planowanej operacji i znieczulenia ogólnego (ważne 1 miesiąc).
 7. Jeżeli pacjent zakwalifikowany do zabiegu, ma wywiad kardiologiczny (np. zawał), neurologiczny, metaboliczny konieczna jest ocena lekarza specjalisty w danej dziedzinie.
 8. W przypadku braku poświadczenia przez system NFZ e-WUŚ prawo do korzystania ze środków publicznych pacjent zobowiązany jest do podpisania druku “oświadczenia”.


Wykaz placówek, z którymi Instytut ma podpisaną umowę na bezpłatne wykonywanie zleconych przez lekarzy Instytutu badań diagnostycznych:

Uwaga: Wszyscy pacjenci kwalifikowani do operacji w placówkach Instytutu, otrzymali skierowanie na wykonanie badań niezbędnych do zabiegu operacyjnego i zobowiązani są do korzystania z usług poniższych laboratoriów. Koszty badań wykonanych w innych laboratoriach będą zwracane jedynie pacjentom zapisanym na leczenie szpitalne na podstawie skierowań z innych jednostek ochrony zdrowia.

1. BADANIA LABORATORYJNE:

ALAB Laboratoria
ul. Stępińska 22/30, 00-739 Warszawa
(umowa obowiązuje do 16.12.2024r.)

Pacjent może zgłosić się jedynie ze skierowaniem od lekarza Instytutu do dowolnego punktu pobrań ALAB w Polsce

Wszystkie punkty dostępne w wykazie pod linkiem:
https://www.alablaboratoria.pl/punkty

Dla pacjentów woj. mazowieckiego

Punkty pobrań w Warszawie:

 • Plac Sokratesa Starynkiewicza 1/3
  tel. 22 583 03 13
  godziny pobrań materiału do badań
  poniedziałek-piątek 7:00 – 15:00
  Pobrania krwi u dzieci (po wcześniejszym potwierdzeniu telefonicznym)
 • Czerniakowska 231
  tel. 22 584 12 09
  poniedziałek-piątek 7:00-13:00,
  sobota 8:00-12:00
 • Kasprzaka 17
  tel. 512 810 414
  poniedziałek-piątek 7:30-15:30, pobrania 7:30-15:00,
  sobota 8:00-11:30, pobrania 8:00-11:00
 • Poznańska 22
  tel. 22 525 12 73, 22 525 12 74, 22 525 12 75
  poniedziałek-piątek parter: 7:30 – 12:00; II piętro-laboratorium: 12:00 – 19:00
  sobota-niedziela II piętro-laboratorium: 8:00 – 19:00
  pobrania krwi u dzieci (po wcześniejszym potwierdzeniu telefonicznym)
 • Stępińska 19/25
  tel. (22) 318 63 73
  poniedziałek-piątek 7:30 – 12:00,
  sobota 7:30 – 12:00
  pobrania krwi u dzieci (po wcześniejszym potwierdzeniu telefonicznym) POWYŻEJ 4 roku życia

Punkty pobrań w woj. mazowieckim poza Warszawą

 • Iłża ul. Dr Anki 4
  tel. (48) 385 69 62
  poniedziałek-piątek 7:30 – 19:00 pobrania 7:30-10:00
 • Sochaczew ul. Batalionów Chłopskich 3/7
  tel. 46 864 97 30, 46 864 97 31, 46 864 97 32
  poniedziałek-niedziela całodobowo 07:20-07:35 oraz 11:30-12:00 przerwa techniczna
  poniedziałek-piątek 15:00-07:35 dyżur laboratorium (należy czekać na pobranie)
  sobota 15:00-07:35 dyżur laboratorium (należy czekać na pobranie)
  Pobrania krwi u dzieci (po wcześniejszym potwierdzeniu telefonicznym)
  niedziela i święta – pacjenci ze skierowaniem CITO oraz badania płatne
 • Ostrołęka Al. Jana Pawła II 120A
  tel. 29 765 29 38
  poniedziałek-piątek 7:10 – 14:15, pobrania 7:00 – 11:00,
  Badania CITO całodobowo
  Pobrania krwi u dzieci (po wcześniejszym potwierdzeniu telefonicznym)
 • Otwock ul. Batorego 44
  tel. 506 058 732 / 506 058 733
  poniedziałek-piątek 7:30 – 12:30, sobota-niedziela 8:00-11:00
 • Radom ul. Uniwersytecka 6
  tel. 665 787 303, 48 379 33 89, 48 389 99 96
  poniedziałek-piątek 7:30-11:30

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej
05-800 Pruszków, ul. Armii Krajowej 2/4,
tel. 22 758 80 02

2. BADANIA BAKTERIOLOGICZNE
na podstawie skierowania lekarza Instytutu

ALAB Laboratoria
Stępińska 22/30, 00 – 739 Warszawa
(umowa obowiązuje do 25.05.2024r.)
Tel.: 22/ 349 60 60
Fax.: 22/ 349 60 23
https://www.alablaboratoria.pl

3. BADANIA HISTOPATOLOGICZNE

DIAGNOSTYKA CONSILIO
ul. Kosynierów Gdyńskich 61a, 93 – 357 Łódź
materiał biologiczny pobierany jest i wysyłany tylko przez personel Instytutu
(umowa obowiązuje do 20.02.2025 r.)

4. BADANIA TOMOGRAFII KOMPUTEROWEJ I REZONANSU MAGNETYCZNEGO

Badania TK i MR mogą być wykonane na podstawie skierowania lekarza Instytutu
w każdej pracowni TK/MR posiadającej kontrakt z NFZ, w tym w Pracowni Badań Obrazowych w Światowym Centrum Słuchu IFPS Kajetany
ul. Mokra 17 (tel. 22 356 03 48
)

5. INNE BADANIA DIAGNOSTYCZNE: RTG, USG, EKG, EMG
jedynie na podstawie skierowania lekarza Instytutu

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Pruszkowie
ul. Armii Krajowej 2/4, 05-800 Pruszków

Badania diagnostyczne RTG czaszki, twarzoczaszki i klatki piersiowej AP wykonywane będą w pracowni RTG od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-19:00
tel. 22 758 81 86,
fax 22 758 60 54 wew. 234 lub 22 758 60 55 wew. 246

Badania diagnostyczne USG szyi/ tarczycy/ ślinianek/ węzłów chłonnych z opisem oraz USG Doppler naczyń szyi z opisem wykonywane będą w pracowni USG po uprzednim zapisie.
tel. 22 758 81 86,
fax 22 758 60 54 wew. 234 lub 22 758 60 55 wew. 234

Badania EKG oraz EKG z opisem wykonywane będą w Izbie Przyjęć SPZZOZ w Pruszkowie w gabinecie zabiegowym po uprzednim zapisie
tel. 22 758 89 26, 22 758 60 54 wew. 201
fax 22 758 60 54 wew. 234 lub 22 758 60 55 wew. 234
(umowa obowiązuje do 2.07.2024 r.)

Zasady pobytu w oddziałach szpitalnych w celu zapewnienia Państwu maksymalnego bezpieczeństwa podczas hospitalizacji oraz uniknięcia nieporozumień prosimy o przestrzeganie następujących zaleceń przedoperacyjnych:

 1. W trakcie hospitalizacji pacjent nie może opuszczać terenu szpitala bez zgody lekarza dyżurnego.
 2. Konsultacje anestezjologiczne u pacjentów przeprowadzane są w godzinach popołudniowych, zgodnie ze wskazaniami ankiety anestezjologicznej wypełnionej przez pacjenta.
 3. Wieczorem, przed zabiegiem, należy wykonać toaletę całego ciała (włącznie z głową) przy użyciu środka myjącego dostępnego w kabinie prysznicowej. W dniu zabiegu zalecamy szybki prysznic.
 4. Rano, przed operacją, pacjent pozostaje na czczo (bez jedzenia, picia i gumy do żucia). Leki, które przyjmuje na stałe (z wyjątkiem leków przeciwkrzepliwych, doustnych leków przeciwcukrzycowych oraz leków moczopędnych), powinien wziąć o zwykłej porze, popijając niewielką ilością wody, o ile lekarz nie zalecił inaczej. Należy również rano zastosować wziewne środki przeciwastmatyczne. Dawki insuliny będą ustalane indywidualnie w dniu poprzedzającym zabieg. W razie wątpliwości prosimy o kontakt z anestezjologiem.
 5. O kolejności zaproszenia na operację decydują lekarze Bloku Operacyjnego, w pierwszej kolejności operowane są dzieci lub pacjenci ze wskazań nagłych.
 6. Pacjent zapraszany na Blok Operacyjny zostawia w swojej szafce: okulary, szkła kontaktowe, biżuterię (zalecamy jej oddawanie rodzinie jeszcze przed przyjęciem do szpitala), kolczyki, kółka piercingu, protezy zębowe, metalowe elementy (np. bieliznę zawierającą takie elementy).
 7. Pacjenci z głębokim niedosłuchem, wymagający dla kontaktu z otoczeniem aparatów słuchowych, zapraszani są na operację z aparatem, który na bloku zostanie włożony do czerwonej koperty, która wróci wraz z pacjentem po operacji na oddział i zostanie włożona do jego szafki. W przypadku jej braku, prosimy o niezwłoczną informację.
 8. Pacjenci proszeni są na Blok Operacyjny we własnych czystych piżamach (bez metalowych elementów), majtkach, skarpetkach, w butach typu klapki, sandały.
 9. Szpital zapewnia wyżywienie tylko dla pacjentów. Prosimy o zaopatrzenie się w wodę niegazowaną – min. 1 l, a w przypadku dzieci ewentualnie dodatkowo biszkopty. Dostępna jest możliwość zakupu posiłków w bufecie Antrum na parterze.
 10. W zależności od stanu zdrowia pacjent otrzymuje posiłki w sali chorych lub proszony jest o przejście do bufetu. Prosimy o zgłaszanie pielęgniarkom (dyżurka: parter – sala 0.10, piętro – sala 1.31) specjalnych diet lub alergii pokarmowych niezwłocznie po przyjęciu do szpitala.
 11. Na każdym z oddziałów pacjenci mają możliwość korzystania z kuchenki oddziałowej (parter – sala 0.38, piętro – sala 1.26 ) wyposażonej w lodówkę, czajnik, kuchenkę mikrofalową, dystrybutor z wodą.
 12. Zakazane jest korzystanie z czajników, grzałek na salach chorych.
 13. Pacjenci proszeni są o pozostawanie w swoich salach chorych w godzinach obchodów lekarskich: 8.30–10.00 oraz 20.00–21.00. Zabronione jest opuszczanie terenu szpitala bez zgody personelu medycznego.
 14. Odwiedziny na oddziale w dniu operacji możliwe są w godzinach 16.00–18.00. Rodzice/opiekunowie pacjentów dzieci mogą przebywać do godz. 19.00.
 15. Jeden z rodziców/opiekunów pacjentów dzieci do 10. roku życia może przebywać na oddziale podczas całej hospitalizacji, ale szpital nie zapewnia w każdym przypadku dodatkowego łóżka (jest to zależne od liczby pacjentów), ani wyżywienia.
 16. W przypadku pytań i wątpliwości dotyczących hospitalizacji prosimy o kontakt z personelem pielęgniarskim lub lekarzem dyżurnym oddziału.

Zespół Planowania Świadczeń Szpitalnych

Styczeń 2024