Leczenie Szpitalne

Szanowni Państwo,

Poniżej przekazujemy ważne informacje medyczne i organizacyjne, które umożliwią bezpieczny przebieg zabiegu w planowanym terminie. Prosimy się z nimi wnikliwie zapoznać!

Konsultacje przedoperacyjne

Pacjent zgłaszający się na hospitalizację nie może wykazywać cech infekcji oraz stanu zapalnego (poza schorzeniem będącym przyczyną samej hospitalizacji), a od odstawienia antybiotyku musi upłynąć min. 2 tygodnie. Zęby powinny być wyleczone, bez aktywnego stanu zapalnego.

 • na konsultację przedoperacyjną pacjenci rejestrowani są nie później niż 30 minut przed wskazaną godziną konsultacji i nie wcześniej niż 1,5 godziny przed planowanym terminem, zwykle w dniu poprzedzającym hospitalizację.
 • na konsultację przedoperacyjną pacjent zobowiązany jest posiadać:
  1. dokument potwierdzający dane osobowe (dowód osobisty lub paszport), oryginał skierowania do szpitala, na podstawie którego pacjent został wpisany do kolejki oczekujących (nie dotyczy pacjentów kwalifikowanych
   w Instytucie w Warszawie i Kajetanach)
  2. zalecone przez lekarza kwalifikującego wyniki badań i zaświadczenia niezbędne do planowanej operacji
  3. wyniki konsultacji dot. stanu zdrowia pacjenta zleconych przez lekarza podczas konsultacji (np. neurologiczna, kardiologiczna, hematologicz­na)
  4. karty informacyjne z przebytych wcześniej hospitalizacji i zabiegów operacyjnych
  5. informacje o lekach, które pacjent przyjmuje na stałe (w przypadku leków wysoko specjalistycznych prosimy o zabranie porcję na 1 dobę)
 • w okresie pandemii COVID-19 na teren szpitala/poradni wpuszczani są jedynie pacjenci oraz jeden opiekun dziecka lub osoby posiadającej orzeczenie o niepełnosprawności znacznego stopnia/osoby głęboko niesłyszącej
 • konsultacje przedoperacyjne odbywają się w godzinach wyznaczonych przez Zespół Planowania Zabiegów
 • po konsultacji przedoperacyjnej pacjent może być przyjęty na oddział szpitalny lub wyznacza mu się termin przyjęcia.

Informacje dla pacjentów o znieczuleniu ogólnym

NALEŻY PRZECZYTAĆ PRZED KONSULTACJĄ ANESTEZJOLOGICZNĄ

Bolesne zabiegi operacyjne wykonywane są w znieczuleniu ogólnym. Za wykonanie znieczulenia i utrzymania w czasie jego trwania ważnych funkcji życiowych (między innymi oddychania i krążenia krwi) odpowiada lekarz anestezjolog. Zadaniem anestezjologa jest zapewnienie pacjentowi bezpieczeństwa.

Możliwe objawy niepożądane i ryzyko powikłań

Każdy rodzaj znieczulenia ma wady i zalety. Anestezjolog proponuje postępowanie, które można zastosować do określonej operacji i które jest najmniej obciążające dla organizmu pacjenta, jednakże nie ma zabiegów  medycznych pozbawionych jakiegokolwiek ryzyka. Mogą wystąpić podskórne wylewy krwi w miejscu nakłucia żyły, podrażnienie żyły, reakcje alergiczne po podaniu niektórych leków (swędzenie skóry, wysypka, trudności w oddychaniu, spadek ciśnienia krwi). Bardzo ciężkie i ciężkie powikłania występują niezwykle rzadko.  Mogą to być:

 1. zawał ,zatrzymanie krążenia (brak czynności serca) – zwykle u pacjentów obciążonych poważnymi chorobami współistniejącymi;
 2. udar mózgu;-  najczęściej u pacjentów z ciężkimi chorobami towarzyszącymi
 3. uszkodzenie lub utrata zębów, uszkodzenie krtani, tchawicy, przełyku, żołądka, płuc – w czasie intubacji zwłaszcza u pacjentów otyłych lub z ograniczoną ruchomością szyi lub z wadami twarzoczaszki – niekiedy z koniecznością założenia tracheotomii, drenażu opłucnowego i ewentualnie wykonania zabiegu operacyjnego uszkodzonego narządu.

Po znieczuleniem ogólnym mogą wystąpić: nudności i wymioty pooperacyjne, skurczu krtani, oskrzeli, uczucie drapania lub ból gardła, ból przy połykaniu, przejściowa chrypka.

Wymieniono powyżej najczęstsze następstwa i powikłania, które mogą wystąpić ale w medycynie zawsze może dojść do sytuacji jeszcze nieopisanej w literaturze fachowej, związanych z nietypową anatomią lub nietypową reakcją organizmu. Ze wszystkimi wątpliwościami należy zgłaszać się do lekarza prowadzącego lub anestezjologa.

Przedoperacyjna ankieta anestezjologiczna

Przed przyjęciem do szpitala otrzymacie druk „Ankiety anestezjologicznej”. Ankieta służy do zebrania informacji, na podstawie których możliwe będzie wybranie najbardziej korzystnego postępowania anestezjologicznego. Dokładne i wyczerpujące wypełnienie tej ankiety pozwoli zwiększyć Państwa/dziecka bezpieczeństwo w czasie znieczulenia. Każde pytanie odnosi się do pewnych czynników mogących mieć wpływ na przebieg i bezpieczeństwo znieczulenia (choroby towarzyszące i dotychczas przebyte, aktualnie zażywane leki i środki ziołowe, uczulenia, używki).

Należy przygotować do wglądu:

 1. dokumentację medyczną dotyczącą ewentualnego wcześniejszego leczenia (karty informacyjne leczenia szpitalnego, zaświadczenia lekarskie, ew. stare badania EKG.
  w przypadku stwierdzonych wcześniej odchyleń od normy) oraz ew. badanie ECHO serca, USG naczyń szyjnych- jeżeli były robione;
 2. zlecone aktualne badania dodatkowe;
 3. zlecone zaświadczenie od lekarza rodzinnego i lekarza specjalisty w przypadku chorób dodatkowych (kardiologicznych, pulmonologicznych, neurologicznych itp.).

BARDZO  WAŻNE!

W przypadku zażywania doustnych leków wpływających na krzepnięcie krwi, należy wcześniej skonsultować się z kardiologiem lub lekarzem prowadzącym/rodzinnym pod kątem możliwości ich odstawienia lub zamiany  na  preparat heparyny w okresie  przedoperacyjnym.

Jeżeli ma Pani/Pan założone stenty do naczyń wieńcowych serca nie wolno wcześniej odstawiać preparatów aspirynowych (Acard, Polocard) – ostatnia dawka – dzień przed zabiegiem. W innych chorobach, preparaty te należy odstawić na 5 dni przed operacją.

Należy bezwzględnie odstawić przed zabiegiem:

 • preparaty ziołowe zawierające: dziurawiec, miłorząb (Ginko), czosnek, echinocea;
 • tran, sok malinowy – na 14 dni
 • Aclotin  – 14 dni
 • Plavix – 7 dni (ewentualnie zastąpić heparyną drobnocząsteczkową – ostatnia dawka 1 dzień przed operacją)
 • Sintrom lub Warfaryna, Prodaxa, Xarelto – 5 dni i ew. zastąpić według zaleceń lekarza preparatami heparyny drobnocząsteczkowej – ostatnia dawka – dzień przed operacją

W dniu znieczulenia proszę pamiętać:

 1. Leki, które przyjmuje Pan/Pani na stałe (z wyjątkiem leków przeciwkrzepliwych, doustnych leków przeciw cukrzycowych oraz leków moczopędnych) prosimy wziąć
  o zwykłej porze popijając niewielką ilością zwykłej wody, o ile lekarz nie zalecił inaczej. Należy również zastosować rano wziewne środki p. astmatyczne. Dawki insuliny będą ustalane indywidualnie w dniu poprzedzającym zabieg. W razie wątpliwości prosimy o kontakt z anestezjologiem.
 2. Najpóźniej na 2 godziny przed zabiegiem można wypić nie więcej niż 5 ml/kg m. ciała wody, herbaty lub klarowanego soku jabłkowego (dzieci mniejsze – ilości będą ustalane indywidualnie przez anestezjologa).
 3. Nie wolno nic jeść na 6 godzin przed znieczuleniem – ma to na celu zapobieganie powikłaniom (zmniejsza ryzyko wymiotów i przedostania się treści pokarmowej do dróg oddechowych).
 4. Nie należy nakładać makijażu (lub zmyć go przed operacją). Należy zmyć lakier
  z paznokci.
 5. W dniu zabiegu należy wykąpać się, ogolić się lub przystrzyc krótko brodę i wąsy oraz umyć zęby.
 6. Przed wejściem na blok operacyjny należy:
  • wyjąć protezy zębowe oraz szkła kontaktowe;
  • zdjąć kolczyki, pierścionki, łańcuszki, zegarek;
  • założyć otrzymane jednorazowe ubranie operacyjne.

UWAGA!

Otrzymane przed operacją druki świadomej zgody na znieczulenie ogólne prosimy dokładnie przeczytać i podpisać.

Po operacji w znieczuleniu ogólnym obowiązuje zakaz prowadzenia pojazdów i obsługi urządzeń mechanicznych w I dobie po zabiegu.

Wymagane badania i zaświadczenia do operacji:

Prosimy o wykonanie badań zleconych przez lekarza podczas konsultacji kwalifikującej do operacji. Na podstawie skierowania wystawionego podczas tej konsultacji, badania te mogą być wykonane bezpłatnie w laboratoriach diagnostycznych wymienionych poniżej.

Należy pamiętać o następujących zasadach:

 1. Oznaczenie grupy krwi z czynnikiem Rh – dokumentem wymaganym jest oryginał tego badania z podpisami diagnostów lub stempel w legitymacji krwiodawcy – nie ksero lub wpis do innego dokumentu.
 2. Wyniki pozostałych badań laboratoryjnych zleconych przez naszego lekarza są ważne 3 miesiące.
 3. Zgodnie z zaleceniem Ministerstwa Zdrowia pacjent przed operacją powinien być zaszczepiony przeciw wirusowemu zapaleniu wątroby typu B (WZW B). Operacja może odbyć się min. 2 tyg. po przyjęciu II dawki szczepienia.
  Małe dzieci zaszczepione w pierwszym roku życia (zgodnie z kalendarzem szczepień) nie muszą ich powtarzać przed zabiegiem chirurgicznym. Dzieci powyżej 8 roku życia oraz osoby dorosłe szczepione powyżej 5 lat wstecz powinny wykonać badanie poziomu przeciwciał HBS i w razie konieczności przyjąć dawkę przypominającą. Pacjentom poddawanym wcześniej zabiegom operacyjnym zaleca się wykonanie badania w kierunku HCV.
 4. RTG klatki piersiowej – wykonują pacjenci powyżej 45 r.ż. lub niezależnie od wieku pacjenci z obciążeniem chorobami płuc i krążenia. Badanie ważne jest 1 rok.
 5. EKG spoczynkowe – wykonują pacjenci powyżej 18 r.ż. lub niezależnie od wieku pacjenci z obciążeniem chorobami krążenia lub cukrzycą. W przypadku stwierdzonych wcześniej nieprawidłowości prosimy o dostarczenie starego badania EKG do porównania. Badanie ważne jest przez 3 miesiące.
 6. Zaświadczenie od lekarza internisty o stanie zdrowia pod kątem przeciwskazań do operacji i znieczulenia (ważne 1 miesiąc).
 7. Jeżeli pacjent zakwalifikowany do zabiegu, ma wywiad kardiologiczny, neurologiczny, metaboliczny konieczna jest ocena lekarza specjalisty w danej dziedzinie.
 8. W przypadku braku poświadczenia przez system NFZ e-WUŚ prawo do korzystania ze środków publicznych pacjent zobowiązany jest do podpisania druku “oświadczenia”.


Wykaz placówek, z którymi Instytut ma podpisaną umowę na bezpłatne wykonywanie zleconych przez  lekarzy  Instytutu badań diagnostycznych:


Uwaga:

Wszyscy pacjenci kwalifikowani do operacji w placówkach Instytutu, otrzymali skierowanie na wykonanie badań niezbędnych do zabiegu operacyjnego i zobowiązani są do korzystania z usług poniższych laboratoriów. Koszty badań wykonanych w innych laboratoriach będą zwracane jedynie pacjentom zapisanym na leczenie szpitalne na podstawie skierowań z innych jednostek ochrony zdrowia.

1. BADANIA LABORATORYJNE:

ALAB Laboratoria Sp. z o.o.  Stępińska 22/30, 00-739 Warszawa
(umowa obowiązuje do 15.12.2023r.)

Pacjent może zgłosić się jedynie ze skierowaniem od lekarza Instytutu do dowolnego punktu pobrań  ALAB w Polsce

Wszystkie punkty dostępne w wykazie pod linkiem:
https://www.alablaboratoria.pl/punkty


Dla pacjentów woj. mazowieckiego

Punkty pobrań w Warszawie:

 • Plac Sokratesa Starynkiewicza 1/3
  tel. 22 583 03 13
  godziny pobrań materiału do badań
  poniedziałek-piątek 7:00 – 15:00
  Pobrania krwi u dzieci (po wcześniejszym potwierdzeniu telefonicznym)
 • Czerniakowska 231
  tel. 22 584 12 09
  poniedziałek-piątek 7:00-13:00,
  sobota 8:00-12:00
 • Kasprzaka 17
  tel. 512 810 414
  poniedziałek-piątek 7:30-15:30, pobrania 7:30-15:00,
  sobota 8:00-11:30, pobrania 8:00-11:00
 • Poznańska 22
  tel. 22 525 12 73, 22 525 12 74, 22 525 12 75
  poniedziałek-piątek parter: 7:30 – 12:00; II piętro-laboratorium: 12:00 – 19:00
  sobota-niedziela II piętro-laboratorium: 8:00 – 19:00
  pobrania krwi u dzieci (po wcześniejszym potwierdzeniu telefonicznym)
 • Stępińska 19/25
  tel. (22) 318 63 73
  poniedziałek-piątek 7:30 – 12:00,
  sobota 7:30 – 12:00
  pobrania krwi u dzieci (po wcześniejszym potwierdzeniu telefonicznym) POWYŻEJ 4 roku życia
 • Iłża  ul. Dr Anki 4
  tel. (48) 385 69 62
  poniedziałek-piątek 7:30 – 19:00 pobrania 7:30-10:00
 • Sochaczew ul. Batalionów Chłopskich 3/7
  tel. 46 864 97 30, 46 864 97 31, 46 864 97 32
  poniedziałek-niedziela całodobowo 07:20-07:35 oraz 11:30-12:00 przerwa techniczna
  poniedziałek-piątek 15:00-07:35 dyżur laboratorium (należy czekać na pobranie)
  sobota 15:00-07:35 dyżur laboratorium (należy czekać na pobranie)
  Pobrania krwi u dzieci (po wcześniejszym potwierdzeniu telefonicznym)
  niedziela i święta – pacjenci ze skierowaniem CITO oraz badania płatne
 • Ostrołęka   Al. Jana Pawła II 120A
  tel. 29 765 29 38
  poniedziałek-piątek 7:10 – 14:15, pobrania 7:00 – 11:00,
  Badania CITO całodobowo
  Pobrania krwi u dzieci (po wcześniejszym potwierdzeniu telefonicznym)
 • Otwock   ul. Batorego 44
  tel. 506 058 732 / 506 058 733
  poniedziałek-piątek 7:30 – 12:30, sobota-niedziela 8:00-11:00
 • Radom   ul. Uniwersytecka 6
  tel. 665 787 303, 48 379 33 89, 48 389 99 96
  poniedziałek-piątek 7:30-11:30


2. BADANIA BAKTERIOLOGICZNE

na podstawie skierowania lekarza Instytutu
ALAB Laboratoria Sp. z o.o.
Stępińska 22/30, 00 – 739 Warszawa
(umowa obowiązuje do 25.05.2023r.)
Tel.: 22/ 349 60 60
Fax.: 22/ 349 60 23
https://www.alablaboratoria.pl

3. BADANIA HISTOPATOLOGICZNE

„DIAGNOSTYKA CONSILIO Sp. z o.o.” 
ul. Kosynierów Gdyńskich 61a, 93 – 357 Łódź 

materiał biologiczny pobierany  jest i wysyłany  tylko przez personel Instytutu
(umowa obowiązuje do 20.02.2024 r.)

4. BADANIA TOMOGRAFII KOMPUTEROWEJ I REZONANSU MAGNETYCZNEGO


Badania TK i MR  mogą być wykonane  na podstawie skierowania lekarza Instytutu
w każdej pracowni TK/MR posiadającej kontrakt z NFZ,
w tym w  Pracowni Badań Obrazowych w Światowym Centrum Słuchu IFPS Kajetany
ul. Mokra 17 ( tel. 22 356 03 48 )


5. INNE BADANIA DIAGNOSTYCZNE: RTG, USG, EKG, EMG

jedynie na podstawie skierowania lekarza Instytutu

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Pruszowie
z siedzibą w:
ul. Armii Krajowej 2/4, 05-800 Pruszków

Badania diagnostyczne RTG czaszki, twarzoczaszki i klatki piersiowej AP wykonywane będą w pracowni RTG od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-19:00
tel. 22 758 81 86,
fax 22 758 60 54 wew. 234 lub 22 758 60 55 wew. 246

Badania diagnostyczne USG szyi/ tarczycy/ ślinianek/ węzłów chłonnych z opisem oraz USG Doppler naczyń szyi z opisem wykonywane będą w pracowni USG po uprzednim zapisie.
tel. 22 758 81 86,
fax 22 758 60 54 wew. 234 lub 22 758 60 55 wew. 234

Badania EKG oraz EKG z opisem wykonywane będą w Izbie Przyjęć SPZZOZ w Pruszkowie w gabinecie zabiegowym po uprzednim zapisie
tel. 22 758 89 26, 22 758 60 54 wew. 201
fax 22 758 60 54 wew. 234 lub 22 758 60 55 wew. 234
(umowa obowiązuje do 2.07.2024 r.)

6. BADANIA LABORATORYJNE:

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej
05-800 Pruszków, ul. Armii Krajowej 2/4,
tel. 22 758 80 02
(umowa obowiązuje do 27.07.2023 r.)

Zasady pobytu w oddziałach szpitalnych:

 • pacjentom do 10 roku życia, w trakcie hospitalizacji, ze względów epidemiologicznych
  i organizacyjnych może towarzyszyć jedno z rodziców (lub opiekun prawny), wyjątkiem są pacjenci posiadający orzeczenie o niepełnosprawności i konieczności opieki ze strony innych osób
 • kolejność wykonywania zabiegów ustalana jest przez Kierownika/Ordynatora Kliniki w dniu zaplanowanej operacji
 • czas pobytu pacjenta w szpitalu uzależniony jest od rodzaju wykonanej operacji oraz od stanu zdrowia pacjenta
 • należy pamiętać o zabraniu ze sobą penów do podawania insuliny (pacjenci
  z cukrzycą) na czas pobytu należy zabrać ze sobą: piżamę oraz obuwie domowe, przybory toaletowe,  dla dzieci:  pieluchy, ulubioną zabawkę, przytulankę, książkę etc.
 • prosimy, nie zabierać ze sobą dużych sum pieniędzy oraz biżuterii  – Szpital nie ponosi odpowiedzialności za pieniądze i kosztowności pozostawione w ubraniu, szlafrokach,
  na szafkach w sali chorych.

Zespół Planowania Świadczeń Szpitalnych