Nagrody i wyróżnienia 1998 roku

  • Nagroda zespołowa I stopnia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej za szczególne osiągnięcia w dziedzinie ochrony zdrowia, w tym za opracowanie ujednoliconego programu badań przesiewowych mających na celu wczesne wykrywanie wad słuchu u noworodków dla prof. H. Skarżyńskiego i zespołu, Warszawa
  • Tytuł Ambasadora Kongresów Polskich dla prof. H. Skarżyńskiego w uznaniu zasług dla promocji Polski jako kraju kongresów i konferencji przez Stowarzyszenie „Konferencje i Kongresy w Polsce” i Urząd Kultury Fizycznej i Turystyki, Warszawa