Nagrody i wyróżnienia 2001 roku

  • Tytuł „Produkt Roku 2000” dla multimedialnych programów w diagnostyce i terapii zaburzeń słuchu, głosu i mowy, uznanych za unikatowe w świecie rozwiązanie umożliwiające leczenie wad narządu słuchu i mowy przyznany przez Kapitułę i Zarząd Polskiego Klubu Biznesu, Warszawa
  • Nagroda zespołowa I stopnia Ministra Zdrowia za szczególne osiągnięcia w dziedzinie ochrony zdrowia, w tym za opracowanie i wdrożenie w kilku regionach kraju multimedialnych programów do powszechnych badań słuchu i mowy dla prof. H. Skarżyńskiego i zespołu, Warszawa 
  • Tytuł „Lider Informatyki 2001” w kategorii Organizacje Użyteczności Publicznej w uznaniu dla nowatorskiego na skalę światową wykorzystania możliwości narzędzi informatycznych do prowadzenia profilaktyki zdrowotnej przyznany przez czasopismo ComputerWorld, Warszawa
  • Brązowy medal za osiągnięcia w działalności gospodarczej dla Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu przyznany przez Akademię Polskiego Sukcesu, Warszawa
  • Złoty Medal i nadanie tytułu Honorowego Członka Kapituły dla profesora Henryka Skarżyńskiego za wybitną działalność naukową, kliniczną w dziedzinie medycyny przyznany przez Akademię Polskiego Sukcesu, Warszawa
  • Złoty Medal w kategorii „Elektronika i Informatyka” na IV Międzynarodowej Wystawie Wynalazków „Innowacje 2001” za Powszechny System Diagnostyki Wad Widzenia, Badań i Rehabilitacji Mowy i Słuchu, Gdańsk