Nagrody i wyróżnienia 2002 roku

  • Nagroda „Eskulap 2001” dla prof. Henryka Skarżyńskiego przyznana w ogólnopolskim plebiscycie w kategorii lekarz specjalista województwa mazowieckiego w ramach obchodów X Światowego Dnia Chorego przez Ogólnopolską Sieć Informacji Medycznych i Mazowiecką Kasę Chorych, Warszawa
  • Dyplom uznania dla Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu i Politechniki Gdańskiej za opracowanie projektów: „Powszechny System diagnostyki Wad Widzenia” i „Powszechny System Badań i Rehabilitacji Mowy” przyznany przez Komitet Badań Naukowych, Warszawa
  • Certyfikat Wyróżnienia dla Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu – Laureata Tytułu Promocyjnego „Lider Promocji Zdrowia w Polsce” przyznany przez Światową Fundację Zdrowie-Rozum-Serce i Międzynarodową Kapitułę Wyróżnień, Warszawa
  •  Medal za prezentowane na Targach Innowacji Gospodarczych i Naukowych INTARG 2002 rozwiązanie innowacyjne pt. „Multimedialne systemy do badań przesiewowych słuchu, mowy i wzroku” przyznany przez Jury Konkursu, Katowice
  • Srebrny medal i tytuł Członka Nadzwyczajnego Akademii Polskiego Sukcesu dla Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu przyznane przez Kapitułę Akademii Polskiego Sukcesu, Warszawa
  • Wielka Międzynarodowa Nagroda Światowej Organizacji Prasowej (Grand Prix International de l’Organisation Mondiale de la Presse Périodique) za „Multimedialne systemy do badania słuchu, wzroku i mowy” przyznana podczas trwania Światowego Salonu Wynalazczości i Postępu Technicznego,  Bruksela, Belgia
  • Puchar przyznany przez panią Marie Arena, Ministra Pracy i Kształcenia Regionu Walonii (Prix de la Ministre Wallonne de l’Emploi at de la Formation) za „Multimedialne systemy do badania słuchu, wzroku i mowy” podczas trwania Światowego Salonu Wynalazczości i Postępu Technicznego, Bruksela, Belgia
  • Złoty medal za „Multimedialne systemy do badania słuchu, wzroku i mowy” oraz Złoty Medal Jury za unikalne urządzenie do badań przesiewowych uszkodzeń słuchu u noworodków – Kuba-Mikro przyznany podczas trwania Światowego Salonu Wynalazczości i Postępu Technicznego, Bruksela, Belgia
  • Medal przyznany przez Zrzeszenie Wynalazców Chorwackich (Croatian Inventors Association) za unikalne urządzenie do badań przesiewowych uszkodzeń słuchu u noworodków – Kuba-Mikro przyznany podczas trwania Światowego Salonu Wynalazczości i Postępu Technicznego, Bruksela, Belgia