Nagrody i wyróżnienia 2003 roku

  • Nagroda Przewodniczącego Komitetu Badań Naukowych i Dyplom Uznania za nowatorskie wykorzystanie narzędzi informatycznych w ochronie zdrowia, Warszawa
  • Dyplomy Uznania za opracowanie projektu „Multimedialne systemy do badania słuchu, mowy i wzroku” oraz za opracowanie projektu „Urządzenie do badań przesiewowych słuchu” – „Kuba-Micro” przyznane przez Komitet Badań Naukowych, Warszawa
  • Nagroda JM Rektora Akademii Górniczo-Hutniczej im. St. Staszica w Krakowie pod nazwą „Trwały Ślad” dla profesora Henryka Skarżyńskiego – dyrektora Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu za szczególne dokonania w ochronie zdrowia,
    Kajetany/Warszawa
  • Złoty Medal za „Systemes multimedias pour examens de l`oue, de la parole et de la vue”, uznanych za unikalne osiągnięcie wśród wynalazków z dziedziny ochrony zdrowia przyznany podczas trwania 102 Międzynarodowych Targów Wynalazczości Concours Lépine, Paryż, Francja
  • Nagroda Miasta Stołecznego Warszawy dla prof. Henryka Skarżyńskiego w uznaniu zasług dla Stolicy Rzeczypospolitej Polskiej przyznana przez Radę Miasta Stołecznego Warszawy, Warszawa
  • Medal i Tytuł Innowacji za prezentowane na Targach Innowacji Gospodarczych i Naukowych INTARG 2003 rozwiązanie innowacyjne pt. „Urządzenie do badań przesiewowych „Kuba-Mikro” przyznane przez Jury Konkursu, Katowice
  • Certyfikat Wyróżnienia dla Międzynarodowego Centrum Słuchu i Mowy Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu – Laureata Tytułu Promocyjnego „Placówka Medyczna Przyjazna Pacjentowi” przyznany przez Światową Fundację Zdrowie-Rozum-Serce i Międzynarodową Kapitułę Wyróżnień, Warszawa
  • Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu – najlepszy w Polsce szpital otolaryngologiczny w roku 2003 w rankingu szpitali przeprowadzonym przez czasopismo „Wprost” , Warszawa