Nagrody i wyróżnienia 2004 roku

  • Wyróżnienie „Budowa Roku 2003” przyznane przez Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa w Konkursie PZITB „Budowa Roku 2003” inwestorowi – Instytutowi Fizjologii i Patologii Słuchu w Warszawie za bardzo dobrą organizację procesu inwestycyjnego, wysoką jakość robót oraz zastosowanie nowoczesnych rozwiązań techniczno-technologicznych przy realizacji Międzynarodowego Centrum Słuchu i Mowy w Kajetanach koło Nadarzyna, Warszawa
  • Złoty Medal za urządzenie „Kuba-Mikro” do przesiewowych badań słuchu u noworodków i niemowląt, uznane za unikalne osiągnięcie wśród wynalazków z dziedziny ochrony zdrowia przyznany podczas trwania 103 Międzynarodowych Targów Wynalazczości Concours Lépine, Paryż, Francja
  • Certyfikat „Metody Tomatisa” dla Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu uprawniający do prowadzenia terapii metodą Tomatisa, Warszawa
  • Portal www.telewelfare.com, który obejmuje multimedialne systemy do badania słuchu, szumów usznych, mowy i wzroku, udostępnione w języku angielskim, znalazł się w gronie siedmiu finalistów w kategorii systemów interaktywnych podczas ministerialnej konferencji poświęconej rozstrzygnięciu konkursu eEurope Awards for eHealth na najlepsze opracowanie z dziedziny zastosowań technologii informatycznej w ochronie zdrowia, Cork, Irlandia
  • Złoty medal dla Międzynarodowego Centrum Słuchu i Mowy Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu za kompleksowe leczenie wad słuchu i mowy na najwyższym światowym poziomie przyznany przez Akademię Polskiego Sukcesu, Warszawa
  • Medal „Gloria Medicinae” dla prof. Henryka Skarżyńskiego za ofiarną służbę ludziom, za najwyższy szacunek dla zdrowia i życia ludzkiego, za sumienne i godne wykonywanie sztuki leczenia, za podtrzymywanie honoru i szlachetnych tradycji stanu lekarskiego, za tworzenie nieprzemijających wartości dla dobra Polskiego Towarzystwa Lekarskiego przyznany przez Kapitułę Polskiego Towarzystwa Lekarskiego, Warszawa
  • Dyplom „Piękniejsza Polska” dla prof. Henryka Skarżyńskiego za tworzenie piękna, którym możemy szczycić się przed światem nadany przez Ruch „Piękniejsza Polska” pod patronatem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Aleksandra Kwaśniewskiego, Kajetany/Warszawa
  • Dyplom „Sukces Roku 2004” – Lider Medycyny w Ochronie Zdrowia Publicznego dla prof. Henryka Skarżyńskiego przyznany przez wydawnictwo Termedia, Warszawa
  • Dyplom dla Międzynarodowego Centrum Słuchu i Mowy Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu za zajęcie 8 miejsca w kategorii „Najlepszy szpital monospecjalistyczny szpital publiczny w Polsce” przyznany w ogólnopolskim rankingu szpitali 2004 Rzeczpospolitej i Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia, Warszawa