Nagrody i wyróżnienia 2005 roku

  • Tytuł „Firma Roku 2004” dla Międzynarodowego Centrum Słuchu i Mowy za światowy poziom ogólnodostępnych usług medycznych i wzorcową działalność gospodarczą przyznany przez Kapitułę i Zarząd Polskiego Klubu Biznesu, Warszawa
  • Nagroda i Dyplom Uznania za międzynarodowe urządzenia wynalazcze – urządzenie do badań przesiewowych słuchu u noworodków o nazwie „Kuba-Mikro” przyznane przez Ministra Nauki i Informatyzacji, Warszawa
  • Złoty Medal za urządzenie „Audiometr skriningowy” do badań słuchu u noworodków i niemowląt, uznane za unikalne osiągnięcie wśród wynalazków z dziedziny ochrony zdrowia przyznany podczas trwania 104 Międzynarodowych Targów Wynalazczości Concours Lépine, Paryż, Francja
  • Honorowa Nagroda Zaufania „Złoty OTIS 2004” dla prof. Henryka Skarżyńskiego za pracę na rzecz pacjentów przyznana przez konsumentów, Warszawa
  • Polskie Godło Promocyjne „Teraz Polska” za program leczenia zaburzeń słuchu za pomocą implantów słuchowych oferowany przez Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu otrzymało Międzynarodowe Centrum Słuchu i Mowy w kategorii na najlepsze produkty i usługi przyznane przez Kapitułę Polskiego Godła Promocyjnego, Warszawa
  • Certyfikaty Rejestracji Systemu Zarządzania Jakością i Systemu Zarządzania Środowiskowego dla Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu z siedzibą przy ul. Zgrupowania AK „Kampinos” (d. Pstrowskiego) w Warszawie i przy ul Mokrej 17 w Kajetanach działające w oparciu o System Zarządzania Jakością zgodny z wymogami BS EN ISO 9001:2000 oraz System Zarządzania Środowiskowego zgodny z wymogami BS EN ISO 14001:2004 w obszarze „Diagnostyka, leczenie i rehabilitacja w zakresie otolaryngologii, audiologii i foniatrii. Diagnostyka w zakresie genetycznych przyczyn uszkodzeń słuchu. Prowadzenie prac naukowo-badawczych w zakresie otolaryngologii, audiologii, foniatrii oraz genetycznych przyczyn uszkodzeń słuchu”, Warszawa
  • Ogólnopolski Ranking Szpitali „Bezpieczny Szpital 2005” zorganizowany przez dziennik „Rzeczpospolita” – IV miejsce dla Międzynarodowego Centrum Słuchu i Mowy Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu w Kajetanach w kategorii Szpitale publiczne monospecjalistyczne, Warszawa
  • Krzyż Kawalerski „Merite de I`Invention” Królestwa Belgii nadany za zasługi na polu wynalazczości i wdrażania postępu naukowego i technicznego podczas trwania 54 Światowego Salonu Wynalazczości i Postępu Technicznego „Brussels Eureka 2005”, Bruksela, Belgia
  • Złoty medal za urządzenie Kuba-Mikro AS” do przesiewowych badań słuchu oraz dyplom Rosyjskiego Stowarzyszenia podczas trwania 54 Światowego Salonu Wynalazczości i Postępu Technicznego „Brussels Eureka 2005”, Bruksela, Belgia