Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu - strona główna

Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu

Logo Unii Europejskiej

Certyfikaty ISO

20 września 2005 r. Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu uzyskał Certyfikaty Rejestracji Systemu Zarządzania Jakością i Systemu Zarządzania Środowiskowego i działa w oparciu o System Zarządzania Jakością zgodny z wymogami BS EN ISO 9001:2000 oraz System Zarządzania Środowiskowego zgodny z wymogami BS EN ISO 14001:2004 w zakresie: Diagnostyka, leczenie i rehabilitacja w zakresie otolaryngologii, audiologii i foniatrii. Diagnostyka w zakresie genetycznych przyczyn uszkodzeń słuchu. Prowadzenie prac naukowo-badawczych w zakresie otolaryngologii, audiologii, foniatrii oraz genetycznych przyczyn uszkodzeń słuchu.

We wrześniu 2008 r. Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu uzyskał recertyfikację Systemu Zarządzania Jakością zgodnego z wymogami BS EN ISO 9001:2008 oraz Systemu Zarządzania Środowiskowego zgodnego z wymogami BS EN ISO 14001:2004.

We wrześniu 2011 r. Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu ponownie uzyskał recertyfikację Systemu Zarządzania Jakością zgodnego z wymogami BS EN ISO 9001:2008 oraz Systemu Zarządzania Środowiskowego zgodnego z wymogami BS EN ISO 14001:2004.

We wrześniu 2014 r. Fizjologii i Patologii Słuchu ponownie uzyskał recertyfikację Systemu Zarządzania Jakością zgodnego z wymogami BS EN ISO 9001:2008 oraz Systemu Zarządzania Środowiskowego zgodnego z wymogami BS EN ISO 14001:2004.

Certyfikat BS EN ISO 9001:2008Certyfikat BS EN ISO 14001:2004