Nagrody i wyróżnienia 2007 roku

 • Nagroda dla Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu w kategorii „Szpitale monospecjalistyczne” przyznana przez Kapitułę Ogólnopolskiego Konkursu Medycznego „Perły Medycyny 2007”, Warszawa
 • Nagroda specjalna „Człowiek Roku 2007 w ochronie zdrowia” dla prof. Henryka Skarżyńskiego w VIII edycji konkursu „Sukces Roku 2007 w ochronie zdrowia” przyznana przez Kapitułę Konkursu i organizatora wydawnictwa medycznego Termedia, Warszawa
 • Złoty medal dla Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu za audiometr „Kuba Mikro AS” do przesiewowych badań słuchu przyznany na Międzynarodowych Targach URKUNDE IENA 2007 w Norymberdze, Norymberga, Niemcy
 • Grand Prix Międzynarodowej Wystawy Wynalazków IWIS 2007 dla Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu za audiometr przesiewowy do badań słuchu „Kuba Mikro AS”, Warszawa
 • Złoty medal Międzynarodowej Wystawy Wynalazków IWIS 2007 dla Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu za audiometr przesiewowy do badań słuchu „Kuba Mikro AS”, Warszawa
 • Srebrny medal Międzynarodowej Wystawy Wynalazków IWIS 2007 dla Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu za cement szklano-jonomerowy do stosowania w otochirurgii, Warszawa
 • Brązowy medal Międzynarodowej Wystawy Wynalazków IWIS 2007 dla Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu za zdalne dopasowanie systemu implantu ślimakowego, Warszawa
 • Solidna Firma 2006 tytuł przyznany Instytutowi Fizjologii i Patologii Słuchu za terminowe regulowanie wszelkich zobowiązań oraz poszanowanie ekologii i praw konsumenta, Warszawa
 • Złoty medal dla audiometru do badań przesiewowych słuchu „Kuba Mikro AS” przyznany na 35 Międzynarodowym Salonie Wynalazczości i Postępu Technicznego (Salon International des Inventions, des Techniques et des Produits Nouveaux) w Genewie, Genewa, Szwajcaria
 • Złoty Medal Jury 106 Międzynarodowego Salonu Wynalazczości „Concours-Lépine 2007” w Paryżu za wdrożenie cementów jonomerycznych w chirurgii rekonstrukcyjnej ucha, Paryż, Francja
 • Profesor Henryk Skarżyński ósmy na Liście Stu najbardziej wpływowych osób w ochronie zdrowia w Polsce – tytuł przyznany przez Redakcję niezależnej gazety profesjonalistów „Puls Medycyny”, Warszawa
 • Tytuł w kategorii nauka „Człowiek Sukcesu 2006” województwa podlaskiego dla prof. Henryka Skarżyńskiego przyznany przez tygodnik „Kontakty” oraz Wyższą Szkołę Agrobiznesu w Łomży, Łomża