Nagrody i wyróżnienia 2008 roku

 • Złoty medal  przyznany dla Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu za System do zdalnego dopasowania procesora mowy implantu ślimakowego (The System for remote fitting of cochlear implant speech processor) podczas Brussels EXPO – 57 Międzynaro­dowych Targów Wynalazczości, Badań Naukowych i Nowych Technik INNOVA 2008 oraz Konkursu Innowacji – Eureka!, Bruksela, Belgia
 • Wyróżnie­nie rumuńskiego Ministerstwa Edukacji i Badań Naukowych przyznane dla Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu za System do zdalnego dopasowania procesora mowy implantu ślimakowego (The System for remote fitting of cochlear implant speech processor) podczas Brussels EXPO – 57 Międzynaro­dowych Targów Wynalazczości, Badań Naukowych i Nowych Technik INNOVA 2008, Bruksela, Belgia
 • Krzyż Oficerski Labor Improdus Omnia Vincit nadany za dorobek naukowy Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu podczas Brussels EXPO – 57 Międzynaro­dowych Targów Wynalazczości, Badań Naukowych i Nowych Technik INNOVA 2008, Bruksela, Belgia
 • Nagroda zespołowa stopnia I dla prof. Henryka Skarżyńskiego za udział w pracach zespołu z Wydziału Elektroniki i Technik Informacyjnych Politechniki Warszawskiej za osiągnięcia naukowe w latach 2006-2007 przyznana przez Rektora Politechniki Warszawskiej, Warszawa
 • Złoty Medal za wynalazek „Mobilne Multimedialne Systemy do Badań Przesiewowych Słuchu i Mowy” dla Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu, Katedry Systemów Multimedialnych Politechniki Gdańskiej oraz dla Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie przyznane przez Stowarzyszenie Polskich Wynalazców i Racjonalizatorów podczas Międzynarodowej Wystawy Wynalazków IWIS 2008 w Warszawie, Warszawa
 • Dyplom za projekt pod nazwą „Cement szklano-jonomerowy do stosowania w otochirurgii” dla Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu; Instytutu Szkła, Ceramiki, Materiałów Ogniotrwałych i Budowlanych oraz Politechniki Warszawskiej przyznany przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego podczas Międzynarodowej Wystawy Wynalazków IWIS 2008 w Warszawie, Warszawa
 • Złoty Medal za „Mobilne Systemy Multimedialne do Badań Przesiewowych Słuchu i Mowy” (Mobile Multimedia Hearing and Speech Screening Systems) oraz srebrny medal za system monitorowania hałasu w środowisku – dla Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu i Katedry Systemów Multimedialnych Politechniki Gdańskiej przyznane przez Jury podczas 36 Międzynarodowego Salonu Wynalazczości i Postępu Technicznego w Genewie, Genewa, Szwajcaria
 •  Nominacja do finału konkursu „World Cup of Computer Implemented Invention” dla Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu za urządzenie do badań słuchu „Kuba Mikro AS”, Pekin, Chiny
 • Główna nagroda – GRAND PRIX i dyplom dla Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu oraz Centrum Elektryfikacji i Automatyzacji Górnictwa EMAG za projekt pod nazwą audiometr przesiewowy „Kuba Mikro AS” przyznany przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Warszawa
 • Dyplom dla Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu i Katedry Systemów Multimedialnych Politechniki Gdańskiej za projekt pod nazwą multimedialny system monitorowania hałasu przyznany przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Warszawa
 • Dyplom dla Międzynarodowego Centrum Słuchu i Mowy Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu, Instytutu Szkła i Ceramiki oraz Wydziału Chemicznego Politechniki Warszawskiej za projekt pod nazwą materiały szkło-jonomerowe dla otochirurgii przyznany przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Warszawa
 • Honorowe Wyróżnienie Programu „Solidna Firma” dla profesora Henryka Skarżyńskiego za wyjątkowe połączenie talentów lekarza, wynalazcy, przedsiębiorcy i społecznika, Warszawa
 • Srebrny certyfikat „Solidna Firma Biała Lista” dla Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu za trzykrotne zdobycie w Programie Gospodarczo-Konsumenckim pod patronatem Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej tytułów: „Solidna Firma 2005”, „Solidna Firma 2006”, „Solidna Firma 2007” za terminowe regulowanie wszelkich zobowiązań oraz poszanowania ekologii i praw konsumentów, Warszawa
 • „Solidna Firma 2007” tytuł przyznany Instytutowi Fizjologii i Patologii Słuchu za terminowe regulowanie wszelkich zobowiązań oraz poszanowanie ekologii i praw konsumenta, Warszawa