Nagrody i wyróżnienia 2009 roku

 • Złoty Medal z Wyróżnieniem dla Platformy Badań Zmysłów w konkursie „BRUSSELS EUREKA” odbywającym się podczas 58. Światowych Targów Wynalazczości, Badań Naukowych i Nowych Technik „BRUSSELS INNOVA 2009”, Bruksela, Belgia
 • Medal 60-lecia „Cepelii” przyznany profesorowi Henrykowi Skarżyńskiemu przez Fundację „Cepelia” – Polska Sztuka i Rękodzieło – 60 lat troski o ginące piękno, Warszawa
 • Wyróżnienie „Złoty Skalpel 2008” przyznany dla profesora Henryka Skarżyńskiego w kategorii rozwiązania teleinformatyczne w medycynie podczas I edycji konkursu Pulsu Medycyny na wybitnego innowatora w polskiej opiece zdrowotnej za udział w projekcie „Telefiting i Domowa Klinika Rehabilitacji”, Warszawa
 • Odznaka „Bene Meritum” dla prof. Henryka Skarżyńskiego wraz z zespołem Międzynarodowego Centrum Słuchu i Mowy Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu za ofiarną służbę w ochronie zdrowia i życia ludzkiego, za tworzenie nieprzemijających wartości dla dobra społeczeństwa oraz za wybitne zasługi dla Polskiego Towarzystwa Lekarskiego, Warszawa
 • Złoty Medal Jury 108 Międzynarodowego Salonu Wynalazczości „Concours-Lépine 2009”  w Paryżu dla Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu za „System telerehabilitacji słuchowej pacjentów korzystających z implantu ślimakowego”. Złoty medal dla Katedry Systemów Multimedialnych Politechniki Gdańskiej, Young Digital Planet i Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu za „Interfejs multimodalny do sterowania komputerem za pomocą gestów warg i języka” orazsrebrny medal dla Katedry Systemów Multimedialnych Politechniki Gdańskiej, Young Digital Planet i Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu za „Graficzny interfejs multimodalny”, Paryż, Francja
 • Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu uzyskał Certyfikat nr 99596 i działa w oparciu o System Zarządzania Jakością zgodny z wymaganiami ISO 9001:2008 w zakresie: Diagnostyka, leczenie i rehabilitacja w zakresie otolaryngologii, audiologii i foniatrii. Diagnostyka w zakresie genetycznych uszkodzeń słuchu. Prowadzenie prac naukowo-badawczych w zakresie otolaryngologii, audiologii, foniatrii oraz genetycznych przyczyn uszkodzeń słuchu, Warszawa
 • Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu otrzymał nagrodę „Lider Oracle 2009” dla najlepszych klientów i partnerów polskiego oddziału koncernu podczas konferencji Forum Oracle, Warszawa
 • Otwarcie Naukowego Centrum Obrazowania Biomedycznego przy Instytucie Fizjologii i Patologii Słuchu zostało zwieńczone nagrodzeniem pracowników Instytutu. Przyznano 10 odznaczeń państwowych oraz 10 odznaczeń resortowych – Ministerstwa Zdrowia „Za Zasługi dla Ochrony Zdrowia”, Warszawa
 • Dyplom Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu za projekt pod nazwą „System zdalnego dopasowania procesora mowy za pomocą implantu ślimakowego”, Warszawa
 • Dyplom Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu i Politechniki Gdańskiej za projekt pod nazwą „Mobilne multimedialne systemy do badań przesiewowych słuchu i mowy”, Warszawa
 • Dyplom Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu i Politechniki Gdańskiej za projekt pod nazwą „Multimedialny system oceny wpływu hałasu na słuch z zastosowaniem środków teleinformatycznych”, Warszawa
 • „Solidna Firma 2008” tytuł przyznany Instytutowi Fizjologii i Patologii Słuchu za terminowe regulowanie wszelkich zobowiązań oraz poszanowanie ekologii i praw konsumenta, Warszawa
 • Profesor Henryk Skarżyński dziesiąty na Liście Stu 2008 najbardziej wpływowych osób w ochronie zdrowia w Polsce – tytuł przyznany przez Redakcję niezależnej gazety profesjonalistów „Puls Medycyny”, Warszawa