Nagrody i wyróżnienia 2010 roku

 • Złoty medal dla projektu „Domowa Klinika Rehabilitacji” przyznany przez Jury podczas Międzynarodowej Wystawy „Seoul International Invention Fair – SIIF Seoul 2010”, Seul, Korea
 • Nagroda specjalna dla projektu „Domowa Klinika Rehabilitacji” przyznana przez Stowarzyszenie „Rosyjski Dom na rzecz międzynarodowej współpracy naukowej i technologicznej” – Association „Russian House for International Scientific and Technological Cooperation” podczas Międzynarodowej Wystawy „Seoul International Invention Fair – SIIF Seoul 2010” Seul, Korea
 • Złoty medal dla Platformy Badań Zmysłów przyznany przez Jury podczas Międzynarodowej Wystawy „Seoul International Invention Fair – SIIF Seoul 2010”, Seul, Korea
 • Nagroda specjalna dla Platformy Badań Zmysłów przyznana przez Tajwańskie Stowarzyszenie Wynalazków – Taiwan Invention Association podczas Międzynarodowej Wystawy „Seoul International Invention Fair – SIIF Seoul 2010”, Seul, Korea
 • Dyplom za wybitne zasługi dla promocji Polski w świecie za rok 2009 dla prof. Henryka Skarżyńskiego przyznany przez Ministra Spraw Zagranicznych, Warszawa
 • Europejski Krzyż Zasługi Orderu Wynalazczości w Stopniu Oficerskim (Ordre du Mérite Européen de l’Innovation au grade de l’Officier) przyznany prof. Henrykowi Skarżyńskiemu przez Wysoką Komisję Odznaczeń Królestwa Belgii, Bruksela, Belgia
 • Złoty medal z wyróżnieniem podczas 59 Światowych Targów Wynalazczości, Badań Naukowych i Nowych Technologii „BRUSSELS INNOVA 2010” przyznany przez Jury dla Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu i Instytutu Ceramiki i Materiałów Budowlanych za opracowanie unikalnych materiałów stosowanych m.in. w operacjach rekonstrukcyjnych ucha środkowego – cement i implanty szkło-jonomerowe do stosowania w oto chirurgii, Bruksela, Belgia
 • Nagroda specjalna i dyplom ministra Rudy Demotte – prezydenta wspólnoty francuskiej Belgii, oraz nagroda specjalna przyznana przez Network Clinics ORIGITEA (Rosja) podczas 59 Światowych Targów Wynalazczości, Badań Naukowych i Nowych Technologii „BRUSSELS INNOVA 2010” dla Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu i Instytutu Ceramiki i Materiałów Budowlanych za opracowanie unikalnych materiałów stosowanych m.in. w operacjach rekonstrukcyjnych ucha środkowego – cement i implanty szkło-jonomerowe do stosowania w otochirurgii, Bruksela, Belgia
 • Srebrny medal podczas 59 Światowych Targów Wynalazczości, Badań Naukowych i Nowych Technologii „BRUSSELS INNOVA 2010” przyznany przez Jury dla Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu i Instytutu Narządów Zmysłów za opracowanie Domowej Kliniki Rehabilitacji, Bruksela, Belgia
 • Tytuł Honorowego Obywatela Warszawy dla profesora Henryka Skarżyńskiego przyznany przez Radę Warszawy, Warszawa
 • Główna nagroda 21st Century Achievement Awards dla Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu w konkursie The Computerworld Honors Program w kategorii opieki zdrowotnej (Healthcare) za System Zdalnego Fittingu i Telerehabilitacji, Waszyngton
 • Uchwałą Komisji Zarządu Głównego prof. Henryk Skarżyński został odznaczony godnością Honorowego Członka Polskiego Towarzystwa Otorynolaryngologów Chirurgów Głowy i Szyi za ogromne zasługi w dziedzinie otorynolaryngologii, Warszawa
 • Honorowa nagroda „Oskar Polskiego Biznesu XX-lecia” dla profesora Henryka Skarżyńskiego za działalność na rzecz leczenia osób z zaburzeniami słuchu, głosu, mowy i komunikacji językowej oraz zaszczytny tytuł „Firma Dwudziestolecia” dla Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu, jako jedynej jednostki medycznej w Polsce, w dowód uznania działalności Instytutu ze strony polskich środowisk gospodarczych i ekonomicznych, Warszawa
 • Główna nagroda „Złoty Skalpel 2010” dla prof. Henryka Skarżyńskiego za projekt „Leczenie częściowej głuchoty u dzieci i dorosłych z zastosowaniem implantów ślimakowych” przyznana przez Jury drugiej edycji konkursu na wybitnego innowatora w polskiej ochronie zdrowia, organizowanego przez magazyn „Puls Medycyny”, Warszawa
 • Wyróżnienie w V Ogólnopolskich Targach Innowacji Gospodarczych i Naukowych INTARG – Katowice 2010 dla rozwiązania z Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu pt.: „System telerehabilitacji słuchowej pacjentów korzystających z implantu ślimakowego” oraz certyfikat IX edycji Ogólnopolskiego Konkursu LIDER INNOWACJI 2010 dla Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu, Katowice
 • Wyróżnienie „Top Medical Trends 2010” dla prof. Henryka Skarżyńskiego przyznane przez Polskie Towarzystwo Medycyny Rodzinnej, Poznań
 • Dyplom Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu za projekt pod nazwą „System telerehabilitacji słuchowej pacjentów korzystających z implantu ślimakowego”, Warszawa
 • Złoty certyfikat „Solidna Firma Biała Lista” dla Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu za pięciokrotne zdobycie w Programie Gospodarczo-Konsumenckim pod patronatem Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej tytułów: „Solidna Firma 2005”, „Solidna Firma 2006”, „Solidna Firma 2007”, „Solidna Firma 2008”, „Solidna Firma 2009”   za terminowe regulowanie wszelkich zobowiązań oraz poszanowania ekologii i praw konsumentów, Warszawa
 • „Solidna Firma 2009” tytuł przyznany Instytutowi Fizjologii i Patologii Słuchu za terminowe regulowanie wszelkich zobowiązań oraz poszanowanie ekologii i praw konsumenta, Warszawa
 • Prezydent Ukrainy Wiktor Juszczenko przyznał Order za Zasługi trzeciego stopnia  prof. Henrykowi Skarżyńskiemu za aktywne działania na rzecz rozwoju stosunków polsko-ukraińskich, Ambasada Ukrainy w Warszawie
 • Złoty medal dla Platformy Badań Zmysłów podczas Międzynarodowego Salonu „Pomysły – Innowacje – Nowe Produkty – IENA”, Norymberga, Niemcy
 • Złoty medal dla Platformy Badań Zmysłów podczas IV Międzynarodowej Wystawy Wynalazków IWIS 2010, Warszawa
 • Srebrny medal dla Platformy Badań Zmysłów podczas 6. edycji Międzynarodowych Targów Wynalazków i Technologii „INST 2010” (6th Taipei International Invention Show & Technomart „INST 2010”), Taipei, Tajwan
 • Nagroda specjalna dla Platformy Badań Zmysłów przyznana przez międzynarodowe jury podczas 6. edycji Międzynarodowych Targów Wynalazków i Technologii „INST 2010” (6th Taipei International Invention Show & Technomart „INST 2010”), Taipei, Tajwan
 • Złoty medal dla Platformy Badań Zmysłów podczas 6. Międzynarodowego Salonu Wynalazczości i Nowych Technologii „Nowe Czasy”, Sewastopol, Ukraina
 • Złoty medal dla Platformy Badań Zmysłów podczas 21. Międzynarodowej Wystawy Wynalazków ITEX 2010, Kuala Lumpur, Malezja
 • Nagroda specjalna dla Platformy Badań Zmysłów przyznana przez Stowarzyszenie „Rosyjski Dom na rzecz międzynarodowej współpracy naukowej i technologicznej” – Association „Russian House for International Scientific and Technological Cooperation” podczas 21. Międzynarodowej Wystawy Wynalazków ITEX 2010, Kuala Lumpur, Malezja
 • Nagroda specjalna dla Platformy Badań Zmysłów przyznana przez Koreańskie Stowarzyszenie Promocji Wynalazków podczas 21. Międzynarodowej Wystawy Wynalazków ITEX 2010, Kuala Lumpur, Malezja
 • Srebrny medal dla Platformy Badań Zmysłów podczas 109. Międzynarodowych Targów Wynalazczości CONCOURS LEPINE, Paryż, Francja
 • Złoty medal dla Platformy Badań Zmysłów na 38. Międzynarodowej  Wystawie Wynalazków „INVENTIONS GENEVA”. Wystawa organizowana była pod patronatem Szwajcarskiego Rządu Federalnego oraz Światowej Organizacji Własności Intelektualnej WIPO, Genewa, Szwajcaria
 • Nagroda specjalna dla Platformy Badań Zmysłów przyznana przez ISFAHAN UNIVERSITY OF TECHNOLOGY ROBOTIC CENTER podczas 38. Międzynarodowej  Wystawy Wynalazków „INVENTIONS GENEVA”, Genewa, Szwajcaria
 • Tytuł Lidera Innowacji 2010 za rozwiązanie „Platforma Badań Zmysłów” IX edycji konkursu „Lider Innowacji” odbywającego się podczas V Ogólnopolskich Targów Innowacji Gospodarczych i Naukowych INTARG – KATOWICE 2010, Katowice
 • Nagroda Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za międzynarodowe osiągnięcia wynalazcze – za Platformę Badań Zmysłów. Nagroda wręczona podczas inauguracji XVII Giełdy Polskich Wynalazków nagrodzonych na światowych wystawach w roku 2009, Warszawa