Szanowni pacjenci

Informujemy, że Instytut podpisał przedstawioną przez NFZ propozycję kontraktu na świadczenia zdrowotne w 2011 roku w zakresie ambulatoryjnej opieki specjalistycznej oraz leczenia szpitalnego . Po przeprowadzeniu analizy przyznanego kontraktu informujemy iż średni, planowany czas oczekiwania na poszczególne zabiegi operacyjne musi ulec zmianie w stosunku do roku 2010.

Tak jak dotychczas realizujemy  wszystkie zabiegi operacyjne zgodnie z kolejnością zapisu pacjenta do danego pododdziału. Operacje pilne są wykonywane zgodnie z obowiązującymi wytycznymi Konsultantów Krajowych przygotowanymi dla Ministra Zdrowia.

Średni planowany czas oczekiwania wynosi obecnie odpowiednio:

  • operacje w pododdziale dziecięcym (zabiegi dotyczą migdałków z kontrolą uszu i nosa): około 14 miesięcy (termin ten nie obejmuje małych dzieci z głuchotą oraz wad wrodzonych uszu).
  • operacje w pododdziale otochirurgii (zabiegi dotyczące uszu): około 15 miesięcy (termin ten nie obejmuje pacjentów z głuchotą oraz zmian pourazowych).
  • pododdział rynochirurgii (zabiegi dotyczą nosa i zatok): około 16 miesięcy

Przedstawiony planowany średni czas oczekiwania może ulegać zmianie  w zależności od indywidualnych decyzji pacjentów zapisanych do kolejek  lub innych działań NFZ.