Dyplom dla Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu przyznany przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za projekt pod nazwą „Domowa Klinika Rehabilitacji system telerehabilitacji”

Dyplom dla Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu przyznany przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za projekt pod nazwą „Domowa Klinika Rehabilitacji – system telerehabilitacji”

Dyplom przyznany przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego