Przedstawiciele IFPS na konferencji Combined Otolaryngology Spring Meeting

W dniach 18 – 22 kwietnia 2012 r. w San Diego, w Kalifornii, odbyła się doroczna konferencja COSM – Combined Otolaryngology Spring Meeting, która zgromadziła najwybitniejszych na świcie naukowców zajmujących się otorynolaryngologią. Podczas konferencji spotkali się przedstawiciele najbardziej prestiżowych  towarzystw otolaryngologicznych: American Academy of Facial Plastic and Reconstructive Surgery, American Broncho – Esophagological Association, American Society of Pediatric Otolaryngology, American Laryngological Association, American Neurotology Society, American Otological Society, American Rhinologic Society oraz The Triological Society.

Misją COSM – zapisaną w jej statucie – jest “wspólne działanie członków towarzystw biorących udział w COSM, rezydentów otolaryngologii, studentów medycyny i specjalistów z dziedzin pokrewnych w celu rozpowszechniania i wymiany najnowszych osiągnięć klinicznych i podstawowych badań naukowych”. Ten szczytny cel przyświeca organizatorom COSM już od roku 1970, kiedy to miało miejsce pierwsze spotkanie tego typu. Wyjątkowość COSM gwarantuje fakt, że przyjmowane do prezentacji prace są oryginalne i nigdzie wcześniej nie prezentowane.

Najważniejszym dla nas wydarzeniem podczas konferencji było przyjęcie prof. Henryka Skarżyńskiego, pierwszego Polaka, do grona członków-korespondentów Amerykańskiego Towarzystwa Otologicznego, jednego z dwóch najstarszych specjalistycznych towarzystw Amerykańskich. Był to wyraz uznania dla wyjątkowego, osobistego wkładu prof. Skarżyńskiego do światowej nauki.

Na konferencji przedstawiono nasze dwie bardzo ciekawe prace: prof. Henryk Skarżyński zaprezentował swoje 5-letnie doświadczenie w zastosowaniu implantu ucha środkowego Vibrant Soundbridge do bezpośredniej stymulacji okienka okrągłego u pacjentów z przewlekłym zapaleniem uszu środkowych i po licznych wcześniejszych operacjach, a dr Piotr Skarżyński przedstawił pracę o zastosowaniu funkcjonalnego rezonansu magnetycznego w ocenie funkcji pierwotnej kory słuchowej u pacjentów z częściową głuchotą. Zaprezentowano też trzy plakaty. Zagadnienia przedstawione na plakatach dotyczyły wyników zastosowania nowej elektrody Cochlear SRA w leczeniu częściowej głuchoty u dzieci, 10-letniego doświadczenia w chirurgicznym leczeniu częściowej głuchoty oraz potencjału badań screeningowych przeprowadzanych przez Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu u dzieci w wieku szkolnym wyrażającym się wczesnym wykrywaniem wad wrodzonych ucha środkowego.

Uczestnicy Konferencji COSM mogli zapoznać się z najnowszymi pracami z dziedziny: onkologii, otolaryngologii dziecięcej, inżynierii tkankowej, zaburzeń głosu, rekonstrukcji ubytków twarzy urazów twarzoczaszki, zwężeń górnych dróg oddechowych, zaburzeń snu, alergologii. Niemniejszym zainteresowaniem cieszyły się także sesje poświęcone problemom pacjentów z przetoką kanału półkolistego górnego, sesja o sposobach diagnostyki i wynikach leczenia chirurgicznego oraz dwie sesje w ramach NS (American Neurotology Society) poświęcone szeroko pojętej problematyce implantów ślimakowych.

Więcej informacji na http://www.cosm.md/