Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu otrzymał Nagrodę Gospodarczą Prezydenta RP

Prezydent RP Bronisław Komorowski wręczył 29 maja 2012 r. nagrody 4 laureatom tegorocznej edycji Nagrody Gospodarczej Prezydenta RP.

Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu – nominowany przez Polski Klub Biznesu – zdobył nagrodę w kategorii „Innowacyjność”. Nagroda została przyznana za opracowanie przez prof. Henryka Skarżyńskiego oryginalnej koncepcji rozbudowy infrastruktury Instytutu i opracowanie nowej – oryginalnej metody chirurgicznej oraz nowych narzędzi (elektrody) do leczenia częściowej głuchoty i przeprowadzenia pierwszych w świecie operacji u dzieci i dorosłych. Obecnie pod opieką Instytutu jest największa w świecie grupa pacjentów, która skorzystała z tych rozwiązań innowacyjnych. Nagrodę prof. Henrykowi Skarżyńskiemu wręczył prezydent Bronisław Komorowski.

Nagroda Gospodarcza Prezydenta RP została ustanowiona przez Aleksandra Kwaśniewskiego w 1998 roku i przyznawana była do 2005 roku. W roku 2011r. Bronisław Komorowski zdecydował kontynuować jej przyznawanie.

Wznawiając Nagrodę Gospodarczą Prezydenta RP, pragnąłem wyrazić szacunek i uznanie dla pracy, dla działań przyspieszających wzrost gospodarczy, a szczególnie dla kreatywności naszego społeczeństwa. (…) Umiejętności prowadzenia działalności gospodarczej, sukcesy biznesowe są dzisiaj miarą nowoczesnego polskiego patriotyzmu – powiedział prezydent podczas uroczystości.

Prezydent Komorowski podziękował wszystkim firmom i instytucjom, które dzięki swojej wytężonej pracy odnoszą sukcesy biznesowe, bo te przekładają się na sukces gospodarczy Polski. Podkreśli, że „wspólnym wysiłkiem trzeba budować akceptację dla tych, którzy (…) dźwigają w górę polską gospodarkę dzisiaj i będą dźwigali w przyszłości”. Jak zaznaczył, Nagroda Prezydencka jest formą podziękowania dla tych wszystkich, „którzy pracują (…) na sukces polskiej przyszłości gospodarczej”.

Nagroda Gospodarcza Prezydenta RP jest wyróżnieniem dla przedsiębiorstw, instytucji i wynalazców, którzy wnoszą znaczący wkład w unowocześnianie i rozwój naszej gospodarki, budują jej pozytywny wizerunek w kraju i za granicą. Nagroda sprzyja promocji, prezentacji i upowszechnianiu działań oraz dróg prowadzących do osiągania sukcesów gospodarczych. Jest nagrodą honorową.

 


Foto: prezydent.pl