NHS&AHS 2012 – międzynarodowa konferencja nt. badań przesiewowych słuchu w Cernobbio

W dniach 5-9 czerwca 2012, we włoskim Cernobbio, odbyła się konferencja poświęcona zagadnieniu wczesnego wykrywania i diagnozowania zaburzeń słuchu u noworodków, dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym, u ludzi dorosłych i osób starszych.  Konferencja zgromadziła ok. 550 przedstawicieli z 60 krajów – specjalistów z obszarów audiologii, otolaryngologii, zaburzeń komunikacyjnych, neurologii, psychologii, genetyki, biologii, epidemiologii, opieki zdrowotnej, a także inżynierii.  Przedstawiciele Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu zaprezentowali w Cernobbio 7 prac.
 
Podczas konferencji szeroko dyskutowano m.in. o zasadności wdrażania programów badań przesiewowych słuchu w różnych grupach wiekowych, oraz zaprezentowano doświadczenia niektórych krajów w tej dziedzinie. Prezentowano wyniki leczenia zaburzeń słuchu przy pomocy wszczepiania nowoczesnych implantów ślimakowych, zastosowania aparatów słuchowych oraz różnych rodzajów terapii i rehabilitacji w zakresie zaburzeń komunikacyjnych.  Część poświęcona zaburzeniom słuchu u ludzi starszych odbyła się w ramach projektu AHEAD III (Assessment of Hearing in the Elderly: Aging and Degeneration – Integration through Immediate Intervention), dofinansowanego z funduszy Komisji Europejskiej.  

Wśród wystąpień przedstawicieli Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu odbyła się prezentacja osiągnięć zespołu IFPS przed i podczas prezydencji polski w Radzie UE w związku z realizacją priorytetu z obszaru zdrowia publicznego, w zakresie wyrównywania szans dzieci z zaburzeniami komunikacyjnymi w krajach Europy. W wyniku tych działań i prac zespołu pracującego pod kierunkiem prof. H. Skarżyńskiego, pod koniec polskiej prezydencji przyjęta została w Brukseli Konkluzja Rady w sprawie wczesnego wykrywania i leczenia zaburzeń komunikacyjnych u dzieci, z uwzględnieniem zastosowania narzędzi e-zdrowia i innowacyjnych rozwiązań. To pierwszy międzynarodowy dokument przyjęty na forum politycznym, który porusza kwestię problemu zaburzeń komunikacyjnych u dzieci. To dokument, na który powoływać się może całe europejskie środowisko audiologów i otolaryngologów prowadząc krajowe działania. 

W trakcie konferencji w Cernobbio, z udziałem przedstawicieli IFPS odbyło się spotkanie Grupy Roboczej ds. badań przesiewowych u dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym powołanej w ramach Europejskiej Federacji Towarzystw Audiologicznych (EFAS) zrzeszającej przedstawicieli 34 krajów. Grupę Roboczą stanowi siedmiu wybranych ekspertów, a idea jej utworzenia powstała wraz z przyjęciem w Warszawie 22 czerwca 2011 roku, z inicjatywy prof. Henryka Skarżyńskiego, Europejskiego Konsensusu Naukowego pn. „Badania przesiewowe słuchu u dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym”, podpisanego przez 35 europejskich ekspertów. Słowa uznania dla osiągnięć polskiego zespołu prowadzonego przez prof. H. Skarżyńskiego podczas prezydencji Polski w Radzie UE, przekazał na Walnym Zgromadzeniu EFAS w Cernobbio prezydent Federacji, prof. Kurt Stephan.

Prace przedstawicieli IFPS zaprezentowane podczas konferencji  NHS&AHS 2012:

  1. „European Consensus Statement on Hearing Screening of Pre-School and School-Age Children” – H. Skarzynski, A. Piotrowska, A. Lorens, P. Kamyk, M. Ludwikowski, P.H. Skarzynski
  2. “Bilateral hearing in pre-school children with cochlear implants” – A. Obrycka, A. Lorens, A. Piotrowska, M. Zgoda, A. Lutek, H. Skarzynski
  3. “Tinnitus as a problem among children during hearing screening program in school-age children in Poland” – P.H. Skarzynski, K. Kochanek, H. Skarzynski, A. Piotrowska, L. Śliwa, W.W. Jędrzejczak, A. Piłka, Ł. Bruski
  4. “Hearing screening program in school-age children in Poland” – P.H. Skarzynski, K.  Kochanek, H. Skarzynski, A. Piotrowska, L. Śliwa, W.W. Jędrzejczak, A. Piłka, Ł. Bruski
  5. „The adverse auditory effects of loud music listening in the school age children” – W. J. Sułkowski,H. Skarżyński,I. Korpus-Kamińska,K. Kochanek,W. Szymczak
  6. “MTHFR 677T is a strong determinant of the degree of hearing loss among Polish males with postlingual sensorineural hearing impairment” – A. Pollak, M. Mueller-Malesińska, U. Lechowicz, A. Skórka, L. Korniszewski, A. Sobczyk-Kopciol, A. Waśkiewicz, G. Broda, K. Iwanicka-Pronicka, M. Oldak, H. Skarżyński, R. Płoski
  7. “Audiological characteristics of patients with the mutation M.A1555G” – U. Lechowicz, A. Pollak, M. Mueller-Malesińska, L. Korniszewski, H. Skarzyński, R. Płoski.