Profesor Henryk Skarżyński Wybitnym Polakiem

W Teatrze Wielkim w Warszawie, w dniu 11 czerwca 2012r., odbyła się uroczysta Jubileuszowa Gala finałowa Konkursu „Teraz Polska”, na której po raz trzeci przyznano prestiżowe tytuły Wybitnego Polaka.  Kapituła przyznaje ten tytuł za działalność w Polsce oraz poza jej granicami. 

W tym roku jednym z dwóch Wybitnych Polaków został Profesor Henryk Skarżyński, którego wyróżniono w kategorii Nauka za Jego pracę i działalność w kraju.

Drugim wyróżnionym został prof. Wiesław L. Nowiński – radiolog pracujący w Singapurze.

Laudację na cześć Profesora Henryka Skarżyńskiego odczytał prezes Polskiej Akademii Nauk  prof. Michał Kleiber, a pamiątkową statuetkę wręczył  – Marszałek Senatu Bogdan Borusewicz.

Konkurs jest odpowiedzią na potrzebę popularyzacji i promocji działań wybitnych osobistości, które poprzez swoje dokonania i zaangażowanie przyczyniają się do propagowania oraz umacniania pozytywnego wizerunku Polski i Polaków w kraju i na świecie. W latach ubiegłych Wybitymi Polakami zostali m.in. prof. Maria Siemionow, prof. Hilary Koprowski, Wojciech Kilar, Adam Małysz.

 Wieczór uświetnił koncert niepowtarzalnego duetu: światowej sławy sopranistki Aleksandry Kurzak oraz Sebastiana Karpiela-Bułecki, lidera zespołu Zakopower, śpiewających w towarzystwie Orkiestry Symfonicznej Teatru Wielkiego. Gospodarzami wieczoru byli: Agata Konarska oraz Grzegorz Miśtal.