Kurs Audiometrii Tonalnej i Słownej i Studium Obiektywnych Badań Słuchu

Kurs Audiometrii Tonalnej i Słownej
Od wielu lat obserwuje się systematyczny wzrost liczby Pracowni i Ośrodków wykonujących diagnostykę czułości słuchu za pomocą audiometrii tonalnej. Dlatego, chcąc wyjść naprzeciw zapotrzebowaniu środowiska audiologów, Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu zaprasza na kurs audiometrii tonalnej i słownej. Kurs będzie obejmował wykłady oraz zajęcia praktyczne. Szczegółowe informacje o kursie oraz formularz zgłoszeniowy znajdują się w Portalu Edukacyjnym w zakładce „Kształcenie ustawiczne”. Na zgłoszenia czekamy do 15 września. Liczba miejsc ograniczona.

Studium Obiektywnych Badań Słuchu
W związku z licznymi zapytaniami o termin rozpoczęcia kolejnej edycji Studium Obiektywnych Badań Słuchu, uprzejmie informujemy, że przewidujemy uruchomienie kursu 13 października 2012 r. Kurs zakończy się w kwietniu 2013 r.

Osoby zainteresowane uczestnictwem w szkoleniu prosimy o przesłanie formularza zgłoszeniowego, który znajduje się na Portalu Edukacyjnym Instytutu.

Kierownik SOBS
Prof. Krzysztof Kochanek