Prof. Henryk Skarżyński doktorem honoris causa Uniwersytetu Warszawskiego

W dniu 13 lipca 2012 roku  prof. Henryk Skarżyński otrzymał tytuł doktora honoris causa Uniwersytetu Warszawskiego przyznany na wniosek Władz Dziekańskich i Rad Wydziału Zarządzania i Wydziału Biologii. Prof. Skarżyński został trzecim – w historii Uniwersytetu Warszawskiego – lekarzem, który otrzymał to zaszczytne wyróżnienie.
Ta wyjątkowa uroczystość odbyła się na Wydziale Zarządzania z udziałem  najwybitniejszych przedstawicieli świata nauki.

Tytuł doktora honoris causa nadany przez Senat Uniwersytetu Warszawskiego z inicjatywy środowiska naukowego związanego z dziedziną zarządzania i biologii, został przyznany prof. Henrykowi Skarżyńskiemu za opracowanie i wdrożenie produktów innowacyjnych w medycynie polskiej  i światowej – Programu leczenia całkowitej głuchoty za pomocą implantów ślimakowych oraz Programu leczenia częściowej głuchoty, licznych produktów innowacyjnych, programu wczesnego wykrywania wad słuchu i mowy, nowych narzędzi diagnostycznych  i systemów służących rehabilitacji, jak np.: pierwsza w świecie krajowa sieć teleaudiologii.

Wręczenie dyplomu poprzedziła laudacja wygłoszona przez Dziekana Wydziału Zarządzania  prof. dr hab. Alojzego  Z. Nowaka oraz Dziekan Wydziału Biologii prof. dr hab. Joannę Pijanowską.

Dyplom doktora honoris causa

Doktor honoris causa prof. dr hab. n. med. Henryk Skarżyński wygłosił okolicznościowy wykład pod tytułem „Ryzyko zarządzania produktem innowacyjnym w medycynie”.

Przyznanie tego zaszczytnego tytułu skłoniło mnie do przedstawienia Państwu, co może oznaczać opracowanie produktu innowacyjnego, jakie jest ryzyko jego wdrożenia do codziennej praktyki klinicznej, jakie są szanse jego upowszechnienia dzięki optymalnej organizacji oraz jaki może to mieć wpływ na dalszy rozwój badań naukowych w dziedzinie medycyny związanej z otorynolaryngologią, audiologią, foniatrią, rehabilitacją, a także w dziedzinach z obszaru pedagogiki, psychologii, logopedii i inżynierii klinicznej – powiedział prof. Skarżyński podczas wykładu.

Podczas uroczystości prof. Skarżyński podziękował Władzom Dziekańskim Wydziału Zarządzania i Wydziału Biologii, Wysokim Radom za wystąpienie z inicjatywą wyróżnienia tak zaszczytnym tytułem. Szczególne podziękowania za wyrażenie opinii na temat jego działalności prof. Skarżyński skierował także do autorytetów polskiej nauki prof. Marka Krawczyka, prof. Wojciecha Noszczyka i prof. Andrzeja Koźmińskiego. Serdecznie podziękował Jej Magnificencji Pani Profesor Katarzynie Chałasińskiej-Mackow  i   Wysokiemu Senatowi Uniwersytetu Warszawskiego za nadanie godności doktora honoris causa.

Tytuł przyznany mi przez to środowisko ma dla mnie szczególne znaczenie. Jako lekarz buduję swoją wiedzę na podstawach nauk biologicznych, a z nauk o zarządzaniu staram się korzystać i biorę to, co może służyć człowiekowi w jego życiu codziennym i pomagać w jego rozwoju – powiedział  na zakończenie prof. Skarżyński.

Tytuł doktora honoris causa to honorowy stopień naukowy nadawany przez uczelnie osobom wybitnym i szczególnie zasłużonym dla nauki,  kultury. Prof. Henryk Skarżyński ten zaszczytny tytuł  otrzymał już drugi raz. Po raz pierwszy został doktorem honoris causa Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie w roku 2011.

Prof. H.Skarżyński – wykład (plik PDF)
Prof. H.Skarżyński – sylwetka (plik PDF)