Doroczny Kongres Collegium Oto-Rhino-Laryngologicum Amicitiae Sacrum

Włoscy członkowie Collegium Oto-Rhino-Laryngologicum Amicitiae Sacrum (CORLAS) byli gospodarzami tegorocznego spotkania wąskiego grona naukowców zrzeszonych w tym elitarnym towarzystwie. Spotkanie odbyło się w dniach 26-29 sierpnia 2012 roku w Rzymie. Polskę reprezentował prof. Henryk Skarżyński, który jest wieloletnim członkiem CORLAS-u.

Podczas spotkania prof. Skarżyński wygłosił wykład pt.: „Wczesna implantacja u dzieci” oraz zaprezentował plakat pt.: „Rezultaty i zachowanie słuchu w bezpośredniej stymulacji okienka okrągłego bez powięzi przy zastosowaniu Vibrant Soundbridge”.

Collegium Oto-Rhino-Laryngologicum Amicitiae Sacrum zostało założone w 1926 r. w Holandii z inicjatywy lekarzy otolaryngologów, którzy stracili swoich bliskich podczas I wojny światowej. Towarzystwo powstało jako forum naukowe będące ponad granicami terytorialnymi, a jego głównym celem jest wymiana doświadczeń naukowych w dziedzinie otorynolaryngologii. CORLAS jest towarzystwem elitarnym, zrzeszającym jedynie 300 czynnych członków z 50 krajów. Członkowie darzą się wzajemnym szacunkiem, który wynika z ich wspólnych doświadczeń, podejmowanej współpracy oraz przyjaźni, która ich łączy.

Towarzystwo powstało z inicjatywy lekarzy otolaryngologów, którzy stracili wielu swoich bliskich w I Wojnie Światowej, jako forum naukowe będące ponad granicami terytorialnymi. Aktualnie– czynnymi członkami z Polski są – oprócz prof. Skarżyńskiego –prof. Mariola Śliwińska- Kowalska z Łodzi oraz prof. Elżbieta Hassmann-Poznańska z Białegostoku.