Wrześniowo-październikowy numer „Słyszę” dostępny!

Dostępny jest wrześniowo-październikowy numer „Słyszę”!

„Słyszę” to dwumiesięcznik wydawany przez Stowarzyszenie Przyjaciół Osób Niesłyszących i Niedosłyszących „Człowiek-Człowiekowi” przy współpracy Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu.

W „Słyszę” piszemy o wszystkim, co wiąże się ze słuchem, mową i komunikacją językową. Czytają nas zarówno specjaliści (lekarze, logopedzi, psycholodzy, pedagodzy, akustycy), jak i pacjenci – osoby z zaburzeniami słuchu i mowy.

W numerze wrześniowo-październikowym przeczytasz  m.in.:

  • O tym, co sprzyja częstym zachorowaniom na infekcje górnych dróg oddechowych i metodach skutecznego leczenia zapalenia ucha u dzieci.
  • O holistycznym modelu opieki nad pacjentem korzystającym z implantu ślimakowego, czyli o tym, jak ważna w terapii osoby z wadą słuchu jest współpraca lekarzy, inżynierów, logopedów i psychologów.
  • O obawach i lękach, jakich doświadczają rodzice wychowujący dzieci głuche lub słabosłyszące, a związane z funkcjonowaniem córki czy syna w „słyszącym” społeczeństwie.

Więcej na stronach dwumiesięcznika „Słyszę”