Tytuł Honorowego Ambasadora Kongresów Polskich dla prof. Henryka Skarżyńskiego

Prof. Henryk Skarżyński został wyróżniony tytułem Honorowego Ambasadora Kongresów Polskich oraz dyplomem przyznanym w uznaniu zasług w promowaniu Polski jako miejsca międzynarodowych kongresów. Wyróżnienie to zostało przyznane w dniu 15 listopada 2012 r. podczas Międzynarodowych Tragów Poznańskich przez Convention Bureau of Poland Polskiej Organizacji Turystycznej oraz Stowarzyszenie Konferencji i Kongresów w Polsce.

Program Ambasadorów Kongresów Polskich jest prowadzony od 10 lat jako dowód uznania za pracę i zaangażowanie wielu ludzi, bez których nie odbywałyby się w Polsce licznie kongresy i konferencje. Jest to działanie, które ma na celu wyróżnienie w sposób szczególny osób, które aktywnie i z wielkim zaangażowaniem pozyskują coraz to nowe kongresy dla Polski.

Prof. Skarżyński przez ponad 20 lat swojej działalności edukacyjnej, dydaktycznej i naukowej był pomysłodawcą, inicjatorem i organizatorem ponad 200 kongresów, sympozjów, warsztatów i innych konferencji przygotowywanych zarówno dla środowiska medycznego, jak i naukowego. Wiele z nich to unikatowe w skali międzynarodowej spotkania światowej sławy ekspertów i specjalistów. Dzięki jego zaangażowaniu, to właśnie Polsce powierzono organizację 2 kontynentalnych kongresów naukowych: IX Europejskiego Kongresu Implantów Ślimakowych u Dzieci oraz X Kongresu Europejskich Stowarzyszeń Audiologicznych, w których uczestniczyły tysiące naukowców, lekarzy, specjalistów  i studentów.

To wyróżnienie jest uhonorowaniem wkładu prof. Henryka Skarżyńskiego w rozwój  i promocję polskiej nauki i medycyny w świecie.