Zapraszamy na III Konferencję Naukowo – Szkoleniową „SŁUCHAM, WIĘC POTRAFIĘ” LISTENING IS „I CAN”

Serdecznie zapraszamy do udziału w  III Konferencji Naukowo – Szkoleniowej pt. Słucham, więc potrafię: Terapia Audytywno-Werbalna. Czas posłuchać, która odbędzie się w dniu 30 listopada 2012 roku w Kajetanach.< Program Konferencji jest adresowany do wielospecjalistycznego środowiska terapeutów oraz rodziców i opiekunów dzieci z zaburzeniami słuchu i mowy. W szczególności będzie dotyczył w części teoretycznej zagadnień obustronnego zastosowania wszczepu ślimakowego, relacji wiek – a efekty implantacji, pomocy psychologicznej ze strony terapeuty mowy. W części praktycznej – prowadzone będą warsztaty z technik i strategii metody audytywno-werbalnej. Wykładowcami podczas konferencji będą specjaliści - absolwenci jedynego w Polsce profesjonalnego kursu dotyczącego metody audytywno-werbalnej – Listening for Life© Auditory – Verbal Studies: Principles into Practice, zorganizowanego przez WE Listen International Inc. i Instytut Fizjologii Patologii Słuchu. Znacząca część spotkania będzie miała formę warsztatów skierowanych do logopedów, surdologopedów, pedagogów i surdopedagogów. Organizatorzy konferencji: Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu i Komitet Nauk Klinicznych PAN Więcej na stronie http://listening.ifps.org.pl/