II Warsztaty „Surgical Foundation Course”

Zaawansowane techniki chirurgiczne wszczepiania implantów ślimakowych w częściowej i całkowitej głuchocie były tematem specjalistycznego szkolenia dla otochirurgów w ramach II Warsztatów „Surgical Foundation Course”, które odbyły się w dniach 19-21 listopada 2012r. Kajetanach w Światowym Centrum Słuchu.

Program warsztatów obejmował część teoretyczną i ćwiczenia praktyczne. W części teoretycznej znalazły się wykłady przygotowane przez specjalistów z Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu dotyczące oceny i kwalifikacji pacjentów do wszczepienia implantu ślimakowego, zastosowania najnowszych metod diagnostycznych, w tym obrazowania biomedycznego, technik chirurgicznych stosowanych w implantacji, postępowania w trudnych przypadkach, wrażliwości słuchowej, najnowszych rozwiązań technicznych w zakresie implantów ślimakowych, w tym związane z działaniem pierwszej w świcie Krajowej Sieci Teleaudiologii.

W kursie uczestniczyło wąskie grono 13 specjalistów z Rumunii, Rosji, Libanu, Nigerii, Danii, Węgier, Bułgarii, Czech i Egiptu.

W części praktycznej uczestnicy – pod okiem instruktorów – mieli możliwość przećwiczenia poszczególnych etapów operacji wszczepienia implantu ślimakowego na świeżych preparatach kości skroniowych. Dodatkowo też ćwiczyli wprowadzanie elektrody do ślimaka na elektronicznych modelach kości skroniowych udostępnionych przez Cochlear Academy. Równolegle uczestnicy tego forum obserwowali przeprowadzane „na żywo” operacje wszczepienia implantów w specjalnie do tego stworzonych warunkach na bloku operacyjnym.

II Warsztaty „Surgical Foundation Course”, przygotowane były przez Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu przy współpracy Instytutu Narządów Zmysłów oraz Centrum Słuchu i Mowy „Medincus”, odbyły się w ramach Cochlear Academy – cyklu międzynarodowych szkoleń z zakresu implantów słuchowych organizowanych pod patronatem firmy Cochlear.

Zorganizowane szkolenie jest kolejna formą realizowania misji edukacyjnej Światowego Centrum Słuchu Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu.