Wyróżnienia Mołdawskiego Uniwersytetu Farmaceutyczno-Medycznego

W dniach 2-3 grudnia 2012 r. odbyła się oficjalna wizyta państwowa Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego w Republice Mołdawii. Na specjalne zaproszenie Pana Prezydenta polską medycynę reprezentowali prof. Henryk Skarżyński i dyr. Jerzy Mazur.

Podczas wizyty – obok oficjalnych rozmów Prezydentów obu państw, spotkań biznesmenów, intelektualistów, naukowców z obu krajów, a także spotkań z Polonią – miało miejsce niezwykle ważne dla Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu wydarzenie. Zgodnie z decyzją Senatu Uniwersytetu Farmaceutycznego – Medycznego im.  Nicolae Testemitanu Republiki Mołdawii prof. Henryk Skarżyński oraz dyr. Jerzy Mazur zostali wyróżnieni tytułami profesora nadzwyczajnego za wkład w szkolenie personelu medycznego i zarządzającego oraz promocję nauk medycznych i rozwój zdrowia publicznego w Republice Mołdawii.

To wyróżnienie jest ukoronowaniem kilkuletniej współpracy z przedstawicielami mołdawskiej nauki i medycyny. Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu nawiązał bliską współpracę naukową z Narodowym Uniwersytetem Farmaceutyczno – Medycznym podczas pobytu na targach medycznych MoldMEDIZIN w 2011 roku, w Kiszyniowie. Podpisana wówczas umowa zawiera ustalenia dotyczące: wymiany doświadczeń  w zakresie szkoleń podyplomowych oraz szkoleń specjalistów medycznych, deklarację organizacji wspólnych przedsięwzięć – takich jak konferencje, warsztaty, udział w programach naukowych, wymianę specjalistów, przedstawienie zebranych wyników badań we  wspólnych publikacjach.

Naukowcy z Mołdawii byli z wizytą w Światowym Centrum Słuchu w maju tego roku i odwiedzili wtedy m.in. Klinikę Audiologii i Foniatrii, Klinikę Szumów Usznych, Klinikę Rehabilitacji, Zespół Implantów i Percepcji Słuchowej oraz Naukowe Centrum Obrazowania Biomedycznego. Kontynuowano wówczas rozmowy na temat m.in. projektu związanego głównie z badaniami naukowymi oraz realizacji pilotażowych badań słuchu wśród uczniów ze szkół w Kiszyniowie. Początek badań pilotażowych zapowiedziany jest na marzec przyszłego roku.