17. Rocznica powołania Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu

W dniu 9 stycznia 2013 roku mija 17. rocznica powołania przez Ministra Zdrowia – w porozumieniu z Ministrem Finansów i Przewodniczącym Komitetu Badań Naukowych – Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu. Jego utworzenie było kolejnym milowym krokiem rozpoczynającym Nową Erę Otolaryngologii, Audiologii i Foniatrii.

Pionierska w Polsce operacja wszczepienia implantu ślimakowego osobie niesłyszącej przeprowadzona w 1992 r. przez prof. Henryka Skarżyńskiego, dała nie tylko szansę tysiącom niesłyszących pacjentów a naszym kraju, ale także stała się symbolicznym początkiem realizacji programu leczenia całkowitej i częściowej głuchoty we współczesnym świecie. Ogromne zainteresowanie tysięcy pacjentów stało się bodźcem do dalszych działań, w wyniku których powstały – wg. pomysłu, programu, założeń i pracy prof. Skarżyńskiego – nowe, unikatowe w skali kraju placówki: drugi w Europie Ośrodek Diagnostyczno-Leczniczo-Rehabilitacyjny dla Osób Niesłyszących i Niedosłyszących „Cochlear Center” w 1993 roku, trzy lata później – Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu, w 2003 roku Międzynarodowe Centrum Słuchu i Mowy, a w roku 2012 – Światowe Centrum Słuchu.

Na początku 1996 roku byliśmy niespełna 15 osobową rodziną przyjaciół. Tworzyliśmy Instytut od podstaw, wg. własnych pomysłów, programu, założeń. Byliśmy co prawda bogatsi o pewne doświadczenia, bo Instytut powstał na bazie dorobku naukowego, dydaktycznego i organizacyjnego zespołu Ośrodka, ale nadal było to wielkie wyzwanie. Dziś Instytut to dobrze działające i zorganizowane przedsiębiorstwo, które daje pracę ponad 300 pracownikom, ma silną pozycję w kraju i za granicą, a za swoje osiągnięcia dostaje liczne nagrody i wyróżnienia. To wiodący instytut badawczy oraz wysoko wyspecjalizowany szpital, a jako placówka medyczna reprezentuje najwyższy poziom referencyjny – powiedział prof. Henryk Skarżyński założyciel i wieloletni dyrektor Instytutu.

Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu ma ogromne doświadczenie w realizacji usług medycznych. W ciągu tych kilkunastu lat działalności klinicznej znacząco wzrosła liczba przyjmowanych w ramach hospitalizacji pacjentów z kilkuset do ponad 12 000, liczba procedur operacyjnych z około 1000 do ponad 17 000, a także liczba udzielanych porad, konsultacji i badań z kilku tysięcy do ponad 200 000 rocznie. W ciągu kilkunastu lat realizacji programu leczenia całkowitej i częściowej głuchoty przeprowadzono ponad 3 800 operacji wszczepienia implantów słuchowych, zrealizowane zostały liczne projekty, pionierskie programy naukowe i kliniczne, których wyniki miały wpływ na politykę zdrowotną państwa oraz wyznaczyły nowe standardy postępowania terapeutycznego osób z wadami słuchu w naszym kraju i na świecie.

Światowe Centrum Słuchu pierwsza tego typu placówka w skali międzynarodowej, powstała dzięki realizacji przez zespół Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu oraz jego wielu współpracowników w kraju i za granicą niezwykle bogatego programu naukowego, klinicznego i dydaktycznego w wielu obszarach nauki i medycyny. Centrum, będące dziś obecnie główną jednostką Instytutu, zapewnia kompleksową opiekę osobom ze schorzeniami wad wrodzonych i nabytych narządu słuchu, głosu, mowyi równowagi. Placówka ta jest zarówno znakomicie przygotowanym centrum naukowo-szkoleniowo-konferencyjnym, prowadzącym szeroko zakrojoną działalność badawczą i edukacyjną umożliwiającą szkolenia specjalistów z całego świata, jak i nowoczesnym szpitalem, świadczącym usługi medyczne na najwyższym światowym poziomie, wyposażonym w najnowocześniejszą aparaturę medyczną, z ogromnym zapleczem technicznym, które pozwala na wykonywanie największej w świecie liczby – dziennie około 70 – operacji poprawiających słuch.

Światowym Centrum Słuchu zainicjowana została nowa, unikalna sieć tego typu placówek w świecie, tzw. Centra Referencyjne. Do Polski, do Kajetan już przyjeżdżają naukowcy ze świata, aby się uczyć, wspólnie realizować najbardziej ambitne zadania.

Jedną z podstaw rozwoju współczesnego społeczeństwa jest niebywały postęp w kontaktach międzyludzkich, dostęp i wymiana informacji, rozwój technologii i narzędzi informatycznych. Niestety obecne szacunki, przedstawiane na najważniejszych światowych kongresach naukowych, wskazują, że różne uszkodzenia słuchu ma około 1 miliard osób na świecie. Starzejące się społeczeństwa, zwłaszcza zachodnie, u których obserwujemy wydłużenie przeciętnej długości życia, mają coraz większe problemy z różnymi częściowymi ubytkami słuchu. Stanowi to wielkie wyzwanie i impuls do poszukiwania i wdrażania nowych sposobów leczenia, które są konsekwencją opracowywania nowych rozwiązań chirurgicznych, terapii genowej oraz nowych technologii stosowanych w różnego rodzaju urządzeniach wszczepialnych. Tym wszystkim oczekiwaniom naukowym i społecznym wychodzą naprzeciw dotychczasowe wyniki Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu, którego zespoły badawcze i kliniczne wykazały się wieloma międzynarodowymi osiągnięciami– mówi prof. Skarżyński.

Obecnie pod opieką Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu są największe grupy zoperowanych i przebadanych chorych, a rozwinięcie na niespotykaną dotychczas w świecie skalę wielu programów badawczych dotyczących diagnostyki, leczenia i rehabilitacji różnych uszkodzeń słuchu stwarza dalsze olbrzymie możliwości badawcze i wdrożeniowe. To właśnie polscy pacjenci – jako jedni z pierwszych w świecie – mają dostęp do najnowszych, najbardziej zaawansowanych technologii medycznych. Tylko w minionym roku w Kajetanach przeprowadzono dwie pierwsze w Polsce operacje wczepienia pionierskich implantów słuchowych typu CODACS oraz BONEBRIDGE.

Nieomal każdego dnia realizują się marzenia wielu z nas. I tak  to trwa nieprzerwanie od 17 lat funkcjonowania resortowego Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu – powiedział prof. Skarżyński.