Ważna informacja

Uprzejmie informujemy, że w związku z koniecznością  stopniowego  przenoszenia  działalności szpitalnej  i ambulatoryjnej Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu z lokalizacji przy ul. Zgrupowania AK „ Kampinos” 1   w Warszawie, wszyscy  wcześniej zapisani pacjenci na wizytę lekarską w Warszawie, będą przyjęci w tych samych terminach w siedzibie Instytutu w Kajetanach przy ul. Mokrej 17 ( koło Nadarzyna).   

 Jak dojechać

Od dnia 07.02.2013 r. wszystkie zaplanowane wizyty w Instytucie w Warszawie,  odbywać się będą w Instytucie w Kajetanach. Pacjenci zaplanowani na konsultacje w IFPS w Warszawie do dnia 07.02.2013 r., dla których miejsce wizyty ulegnie zmianie na Kajetany zostaną o tym powiadomieni telefonicznie lub listownie.

Za niedogodności przepraszamy!

Obecna siedziba:
Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu (Światowe Centrum Słuchu)
Kajetany, ul. Mokra 17, 05-830 Nadarzyn