Podpisano umowę o współpracy

Długotrwała współpraca w ramach działalności naukowo – badawczej i edukacji oraz międzynarodowa wymiana pracowników naukowych i materiałów edukacyjnych, to niektóre z założeń podpisanej podczas Konferencji Naukowej w dniu 13 lutego 2013 r. przez prof. Henryka Skarżyńskiego i prof. Botira Daminova umowy pomiędzy Instytutem Fizjologii i Patologii Słuchu a Taszkienckim Instytutem Medyczno – Pediatrycznym z Uzbekistanu. Uroczyste podpisanie Umowy, które odbyło się w Światowym Centrum Słuchu w Kajetanach swoją obecnością zaszczycił Ambasador Uzbekistanu w Polsce Jego Ekscelencja Ikrom Nazarov.

W ramach tego porozumienia określona została współpraca przy realizacji programów badawczych, organizacji sympozjów, seminariów, konferencji. Umowa kładzie szczególny nacisk na rozwój i udoskonalanie narzędzi i rozwiązań z zakresu telekonsultacji i telerehabilitacji, a także na wsparcie w zakresie przeprowadzania operacji pokazowych.

Uczestnicy Konferencji wysłuchali i obejrzeli także 11 prezentacji naukowych. Zapoznali się m.in. z działalnością Taszkienckiego Instytutu Medyczno – Pediatrycznego w uzbekistańskim systemie ochrony zdrowia, poznali cele i zadania stojące przed niedawno otwartym Światowym Centrum Słuchu. Szczególnym zainteresowaniem zagranicznych gości cieszyły się prezentowane zagadnienia z zakresu leczenia częściowej głuchoty, programowania  procesorów mowy u pacjentów po wszczepieniu implantu ślimakowego oraz wyniki przesiewowych badań słuchu na świecie.

Uzbekistan jest jednym z kilku kolejnych krajów, w których zespół Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu podejmie działania mające na celu promowanie idei wdrażania programów badań przesiewowych słuchu, a także wzroku oraz mowy, u dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym.

Realizowanie idei wdrażania tego typu programów możliwe jest dzięki prowadzonej na szeroką skalę współpracy międzynarodowej, w ramach takiej właśnie współpracy, jeszcze w tym roku, pracownicy Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu sprawdzą słuch u kilkuset uzbekistańskich dzieci.