V Międzynarodowy Kurs Chirurgii Endoskopowej Zatok

W Światowym Centrum Słuchu w dniach 20-22 lutego 2013 r. odbył się V Międzynarodowy Kurs Chirurgii Endoskopowej Zatok, jedyny w Polsce i jeden z nielicznych w Europie kursów w tej dziedzinie połączonych z ćwiczeniami praktycznymi na świeżo mrożonych preparatach głów.

Piąta edycja Kursu, organizowanego od 2008 roku, zgromadziła w Kajetanach około 80 uczestników z całego świata. Wykładowcami na Kursie byli uznani światowi specjaliści z dziedziny rynologii i rynochirurgii. Kurs w Kajetanach wyrobił sobie bardzo dobrą renomę na świecie i przyciąga jednych z najlepszych i najbardziej popularnych wykładowców i instruktorów, gwarantujących najwyższy poziom merytoryczny szkolenia. W tym roku wykładowcami na Kursie byli:

  • prof. Hans Rudolf Briner – Centrum Otorynolaryngologii, Klinika Hirslanden, Zurych, Szwajcaria
  • prof. Piero Nicolai – Klinika Otorynolaryngologii Uniwersytetu w Brescia, Włochy, Sekretarz Generalny European Academy of Otorhinolaryngology, Head and Neck Surgery
  • prof. Sergey Pukhlik – Katedra Otorynolaryngologii, Narodowy Uniwersytet Medyczny, Odessa, Ukraina, międzynarodowy ekspert w zakresie rynochirurgii
  • prof. Paweł Stręk – Katedra Otolaryngologii Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków, Polska, przedstawiciel Polski w European Rhinologic Society
  • prof. Timoleon Terzis – Ateńskie Centrum Rynologiczne, Szpital Mediterraneo, Ateny, Grecja, międzynarodowy ekspert w zakresie rynologii i rynochirurgii
  • prof. Elżbieta A. Trafny – Wojskowy Instytut Higieny i Epidemiologii im. gen. Karola Kaczkowskiego, Warszawa, Polska, krajowy ekspert w dziedzinie mikrobiologii
  • prof. Hubert Wanyura – Katedra Chirurgii Czaszkowo-Szczękowo-Twarzowej, Chirurgii Stomatologicznej i Implantologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, Warszawa, Polska, Konsultant krajowy w dziedzinie chirurgii szczękowo-twarzowej.

Trzydniowy Kurs składał się ze szkolenia teoretycznego oraz zajęć w laboratorium. Szkolenie teoretyczne obejmowało wykłady na temat anatomii i patologii zatok, leczenia zachowawczego, postępowania chirurgicznego i trwało dwa dni. W sumie część teoretyczna Kursu objęła 35 prezentacji, w dużej części opartych na bardzo wartościowych dla uczestników analizach trudnych przypadków, oraz dokładnych objaśnień postępowania w okresie perioperacyjnym.

Trzeci dzień Kursu poświęcony był ćwiczeniom praktycznym, podczas których uczestnicy, po obejrzeniu demonstracji odpowiednich technik endoskopowych i wysłuchaniu wyjaśnień, samodzielnie wykonywali prezentowane zabiegi pod kierunkiem instruktorów. Każdy  z uczestników części praktycznej miał możliwość wykonania wszystkich ćwiczonych procedur, dzięki zapewnionej przez organizatorów odpowiedniej ilości specjalistycznych narzędzi, w tym także komputerowej nawigacji chirurgicznej, oraz preparatów. Zajęcia odbyły się w Pracowni Badań Klinicznych Głowy i Szyi, która wyposażona jest w nowoczesny sprzęt do ćwiczeń chirurgicznych na preparatach anatomicznych i symulatorach komputerowych. Sala wyposażona jest z 10 stanowisk do ćwiczeń z zakresu rynochirurgii i 20 stanowisk do ćwiczeń na preparatach kości skroniowych. W ćwiczeniach z zakresu chirurgii endoskopowej zatok może uczestniczyć równocześnie 20 osób. Jest to jedna z najnowocześniejszych i najlepiej wyposażonych pracowni anatomicznych o takim profilu na świecie.

Tegoroczna edycja Kursu cieszyła się dużym zainteresowaniem, dlatego organizatorzy przygotowali aż 9 stanowisk do ćwiczeń, każde przeznaczone dla dwóch uczestników. Dzięki ograniczeniu ilości uczestników do dwóch osób na jeden preparacie możliwe jest zapewnienie wysokiej jakości szkolenia. Ta ilość plasuje Kurs Chirurgii Endoskopowej Zatok w ścisłej światowej czołówce tego typu kursów. Taki rodzaj treningu jest dla każdego młodego chirurga, niezwykle wartościowym doświadczeniem i okazją do połączenia wiedzy teoretycznej z praktyczną, a możliwość ćwiczeń na preparatach innych niż syntetyczne jest bezcenna.

Więcej informacji na stronie http://rynochirurgia.ifps.org.pl/