Poznaliśmy Liderów Zmian w Ochronie Zdrowia

Zakończyła się I edycja Konkursu Liderzy Zmian w Ochronie Zdrowia – wspólnej inicjatywy wydawnictwa Wolters Kluwer Polska oraz Uczelni Łazarskiego.  Na uroczystej Gali, która odbyła się w dniu 27 lutego 2013 w  Warszawie w Hotelu InterContinental, poznaliśmy nominowanych i nagrodzonych w czterech kategoriach Liderów Zmian w Ochronie Zdrowia. Nagrodę Specjalną „dla szpitala szczególnego, którego osiągnięcia medyczne, naukowe i organizacyjne zasługują na szczególne wyróżnienie” przyznano Światowemu Centrum Słuchu Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu. Nagrodę otrzymaną za całokształt działalności oraz przełomowe osiągnięcia w zakresie medycyny i zarządzania odebrał prof. Henryk Skarżyński.

–  Ten Konkurs jest kolejną okazją do pokazania, że w Polsce jest bardzo dużo znakomitych ośrodków i szpitali, jeszcze więcej znakomitych zespołów. Okazją do pokazania osiągnięć i dobrych stron naszej wspólnej, często niełatwej działalności. Przyszło nam pracować w ciekawych, ale i też trudnych okolicznościach. Właśnie dlatego, tak niezwykle ważne jest, abyśmy mówili jak najwięcej i jak najczęściej o sukcesach tego środowiska. Środowiska które na to zasługuje, które na to ciężko pracuje i autentycznie takie sukcesy osiąga. Serdecznie dziękuję za wyróżnienie i gratuluję wszystkim nominowanym i nagrodzonym.  – powiedział prof. Henryk Skarżyński odbierając nagrodę.

Kapituła Konkursu wyróżniała i nagrodziła te projekty, które przyniosły już wymierne, pozytywne efekty i mogą stać się inspiracją dla innych. Wśród wyróżnionych placówek i projektów znalazły się następujące szpitale:

  • w kategorii Zarządzanie bezpieczeństwem pacjentów – Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Ostrowi Mazowieckiej za projekt „Zarządzanie bezpieczeństwem pacjentów”
  • w kategorii Zarządzanie finansami – Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 5 Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach za projekt ,,Rozszerzenie oferty świadczeń medycznych, pozyskanie środków finansowych oraz wprowadzenie nowoczesnych rozwiązań zarządczych w ramach rozwoju i rozbudowy Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego Nr 5 Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach w latach 2010-2012”
  • w kategorii Zarządzanie infrastrukturą – Zachodniopomorskie Centrum Onkologii za projekt „Budowa i wyposażenie Centrum Diagnostyki i Terapii Nowotworów Piersi”
  • w kategorii Zarządzanie kapitałem ludzkim – Wojskowy Instytut Medyczny za projekt „Zespoły interdyscyplinarne ds. działań strategiczno-koordynacyjnych w Wojskowym Instytucie Medycznym”.

Celem konkursu jest promowanie najwyższych standardów zarządzania podmiotami leczniczymi, w tym upowszechnianie najlepszych praktyk i rozwiązań w zakresie zarządzania bezpieczeństwem pacjentów, finansami, infrastrukturą i kapitałem ludzkim.

Podsumowanie konkursu rozpoczęło się ogólnopolską konferencją „Najlepsze praktyki zarządzania szpitalem”, w której udział wzięli przedstawiciele nominowanych szpitali, zaproszeni goście oraz Eksperci Konkursu: dr Małgorzata Gałązka-Sobotka, Sylwia Szparkowska, Jerzy Gryglewicz oraz dr Robert Mołdach. Konferencję rozpoczęło wystąpienie prof. Henryka Skarżyńskiego, który przedstawił wizję szpitala XXI wieku. Na przykładzie Światowego Centrum Słuchu omówił kluczowe elementy decydujące o sukcesie szpitala. Drugą część spotkania stanowiły sesje tematyczne odpowiadające kategoriom konkursowym. Dodatkowy wykład dotyczący zarządzania ryzykiem i jego wpływu na wysokość składki ubezpieczeniowej poprowadził dr Krzysztof Łyskawa z Katedry Ubezpieczeń Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, przedstawiciel firmy Mentor S.A.