X Konferencja Naukowo-Szkoleniowa OTORYNOLARYNGOLOGIA w Łodzi

Klinika Audiologii i Foniatrii Instytutu Medycyny Pracy w Łodzi, Redakcja czasopisma: „Otorynolaryngologia – przegląd kliniczny” oraz Polskie Towarzystwo Audiologiczne i Foniatryczne byli organizatorami X Konferencji Naukowo-Szkoleniowej OTORYNOLARYNGOLOGIA, która odbyła się w dniach 7-8 marca 2013 w Łodzi.

W Konferencji uczestniczyli laryngolodzy, audiolodzy, foniatrzy, pediatrzy i lekarze innych specjalności zainteresowani otolaryngologią. Tematy wiodące Konferencji to:

 • Zachowawcze i operacyjne podejście do leczenia nawracających i przewlekłych zapaleń zatok przynosowych
 • Choroby alergiczne dróg oddechowych u dzieci
 • Postępy w diagnostyce i leczeniu nowotworów głowy i szyi.

Uczestnicy Konferencji mieli możliwość wzięcia udziału w sesjach: tematycznych, satelitarnych, plakatowych, doniesień oryginalnych oraz warsztatach i kursie szkoleniowym.

Ogromnym zainteresowaniem cieszył się wykład na zaproszenie pt.: Wpływ muzyki na rozwój drogi słuchowej”, który wygłosił prof. Henryk Skarżyński. Przedstawiciele Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu biorący udział w Konferencji zaprezentowali następujące prace:

 • Wzorce bioelektrycznej spoczynkowej aktywności mózgu osób z szumami usznymi – wyniki wstępne
  M. Ganc, M. Lewandowska, R. Milner, I. Niedziałek, L. Karpiesz, H. Skarżyński
 • Ośrodkowe zaburzenia słuchu – dysfunkcje słuchowe czy poznawcze? – Weryfikacja na podstawie wyników ilościowej analizy EEG (QEEG)
  R. Milner, M. Lewandowska, M. Ganc, N. Czajka, M. Kurkowski, K. Kochanek, H. Skarżyński
 • Behawioralne i elektrofizjologiczne korelaty opracowywania informacji słuchowej w dysleksji rozwojowej
  M. Lewandowska, R. Milner, M. Ganc, E. Włodarczyk, A. Pluta, M. Rusiniak, T. Wolak, H. Skarżyński
 • Współczesne wskazania do implantów słuchowych u dzieci
  A. Piotrowska
 • Czynniki ryzyka szumów usznych u dzieci
  D. Raj-Koziak, H. Skarżyński, K. Kochanek, A. Fabijańska
 • Przypadki oczopląsu pionowego do dołu – wpływ fiksacji
  G. Tacikowska, K. Pietrasik
 • Laryngoplastyka iniekcyjna jako alternatywna metoda rehabilitacji głosu w praktyce foniatrycznej
  B. Miaśkiewicz, A. Szkiełkowska
 • Emisje otoakustyczne – nowe możliwości
  W. W. Jędrzejczak
 • Stan zdrowia psychicznego i samoocena a efektywność treningu słuchowego u ogłuchłych osób dorosłych korzystających z implantu ślimakowego
  J. Kobosko, J. Rostkowska, A. Geremek-Samsonowicz, H. Skarżyński
 • Ocena rozwoju słuchowego małego dziecka z wykorzystaniem badań kwestionariuszowych
  J. Serafin-Jóźwiak, A. Piotrowska, A. Lorens, A. Obrycka, H. Skarżyński
 • Funkcjonalny rezonans magnetyczny (FMRI) w ocenie funkcji pierwotnej kory słuchowej: leczenie częściowej głuchoty
  P.H. Skarżyński, T. Wolak, K. Kochanek, M. Rusiniak, A. Pluta, M. Lewandowska, H. Skarżyński
 • Pilotażowy program badań przesiewowych słuchu w Tadżykistanie wśród dzieci pierwszej klasy szkoły podstawowej (7‑8 lat)
  P.H. Skarżyński, M. Ludwikowski, K. Kochanek, H. Skarżyński, A. Piłka, R. Barylyak, L. Karpiesz, I. Pierzyńska, K. Wołujewicz
 • Telemedyczne rozwiązania w diagnostyce, leczeniu i rehabilitacji pacjentów po wszczepieniu implantów ślimakowych (leczenie częściowej głuchoty)
  P.H. Skarżyński, A. Wąsowski, H. Skarżyński, Ł. Bruski, I. Pierzyńska

Konferencję zakończył kurs szkoleniowy pt.: Słuchowe potencjały wywołane z pnia mózgu – diagnostyka różnicowa, który poprowadził prof. Krzysztof Kochanek.