Międzynarodowy Dzień Walki z Hałasem za nami

25 kwietnia 2013 r. obchodzono XIX Międzynarodowy Dzień Walki z Hałasem. Z tej okazji Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu wraz z Pałacem Młodzieży zorganizował akcję edukacyjną pod hasłem „Tyle hałasu i nic?!” dla dzieci uczęszczających na zajęcia do Klubu Młodzieżowego. Obchody odbyły się w Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie.

W spotkaniu wzięło udział około stu dzieci w wieku szkolnym. Uczestnicy mogli zapoznać się z budową ucha i mechanizmem słyszenia, dowiedzieć się, jak dbać o słuch, sprawdzić, jaki poziom głośności osiągają ich krzyki, a także zrobić sobie badanie słuchu.

Wszystkie dzieci miały także możliwość wzięcia udziału w dwóch konkursach: plastycznym oraz z wiedzy o słuchu. Wśród uczestników konkursu zostały rozlosowane nagrody. Atrakcje przygotowane przez Zespół Epidemiologii i Badań Przesiewowych Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu umożliwiły uczestnikom zdobycie wiedzy o zagrożeniach dla zdrowia spowodowanych hałasem. 

Mamy nadzieję, że spotkanie to przyczyni się nie tylko do zwiększenia świadomości dzieci i młodzieży w tym zakresie, lecz także skłoni ich do zmiany złych nawyków.