Przesiewowe badania słuchu w Mołdawii

W dniach 28.03 – 29.03.2013 r. przedstawiciele zespołu Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu  przebywali w Kiszyniowie w Mołdawii. Wizyta miała na celu realizację pilotażowego programu badań przesiewowych dzieci w wieku szkolnym oraz udział w Konferencji Mołdawsko -Polskiej „Współczesne problemy leczenia i rehabilitacji słuchu”, która to konferencja należy do jednych z najważniejszych wydarzeń naukowych w Mołdawii. W spotkaniu udział wzięli lekarze laryngolodzy, otolaryngolodzy, otochirurdzy, rehabilitanci mowy i słuchu, audiolodzy oraz studenci z Mołdawii, Ukrainy i Polski.

Głównym celem spotkania było zapoznanie uczestników konferencji z doświadczeniami i osiągnięciami w zakresie organizacji i realizacji programu implantów ślimakowych i leczenia różnych typu ubytków słuchu oraz przedstawienie wyników badań przesiewowych, które zostały uzyskane w Biszkeku w Kirgistanie. Konferencję otworzył prof. Ion Ababii – rektor Uniwersytetu Medycznego i Farmaceutycznego oraz były Minister Zdrowia Republiki Mołdawii.

Wystąpienia zespołu Instytutu  zostały przyjęte z dużym zainteresowaniem, o czym świadczyły liczne pytania zadawane przez uczestników konferencji. Lekarze z Mołdawii wyrazili uznanie dla polskich osiągnięć, sposobu organizacji diagnostyki, leczenia i rehabilitacji pacjentów.

Badania przesiewowe przy użyciu Platformy Badań Zmysłów przeprowadzono u 179 uczniów klas pierwszych i drugich w 3 szkołach w Kiszyniowie. Opracowane wstępne wyniki badań przedstawiono na późniejszej konferencji naukowej.

Ponadto zespół Instytutu uczestniczył w oficjalnym spotkaniu z prof. Ionem Ababii, podczas którego zostały przedstawione założenia dalszej współpracy pomiędzy Instytutem Fizjologii i Patologii Słuchu a Mołdawskim Uniwersytetem Medycznym i Farmaceutycznym.