Światowy Dzień Głosu

16 kwietnia przypada Światowy Dzień Głosu. Głos jest podstawowym narzędziem umożliwiającym i wspierającym funkcjonowanie współczesnego społeczeństwa opartego na komunikacji. Jego zaburzenia mają negatywny wpływ na wiele obszarów aktywności człowieka, powodują określone konsekwencje psychiczne, społeczne, zawodowe i znacząco oddziaływają na jakość życia.

W Polsce obchody Światowego Dnia Głosu odbędą się pod patronatem: prof. dr hab. n. med. Marioli Śliwińskiej-Kowalskiej – Konsultanta Krajowego w dziedzinie Audiologii i Foniatrii, Polskiego Towarzystwa Audiologicznego i Foniatrycznego, Kliniki Audiologii i Foniatrii Instytutu Medycyny Pracy w Łodzi.

W ramach obchodów Dnia będzie można wysłuchać wykładu pt.: „Wpływ muzyki na rozwój drogi słuchowej człowieka”, który wygłosi prof. dr hab. med. Henryk Skarżyński – Konsultant Krajowy w dziedzinie Otorynolaryngologii, dyrektor Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu. Wykład poprzedzi charytatywny koncert chórów, który odbędzie się w Filharmonii Łódzkiej im. Artura Rubinsteina o godz. 19.30. Tym samym Polska dołączy do kilkudziesięciu krajów świata – od Azji, przez Europę na obu Amerykach kończąc – w których odbędą się takie koncerty wieńczące obchody Światowego Dnia Głosu.

Więcej informacji na stronie powstałej z inicjatywy Komitetu Organizacyjnego Światowego Dnia Głosu: www.world-voice-day.org.