Trzeci numer „Słyszę” w sprzedaży!

Trzeci numer „Słyszę” w sprzedaży! 
A w nim wiele ciekawych informacji na temat:

  • Wspierania rozwoju mowy i języka u dzieci z centralnymi zaburzeniami przetwarzania słuchowego
  • Piercingu i powikłań grożących osobom decydującym się na przekłucie nosa, języka, uszu
  • Neurofeedbacku i możliwości jego wykorzystania w terapii dzieci z zaburzeniami słuchu
  • Wyników najnowszych badań naukowych na temat wpływu muzyki na organizm człowieka
  • Dorastania i usamodzielniania się dzieci z wadą słuchu