Jubileusz 20-lecia od Ośrodka „Cochlear Center” do Światowego Centrum Słuchu

25 tytułów doktorskich, do 70 operacji poprawiających słuch dziennie, organizacja 169 konferencji i warsztatów naukowych, ponad 300 nagród i wyróżnień, 1295 publikacji polskich i zagranicznych, 4858 referatów i wystąpień na konferencjach polskich i zagranicznych. To zaledwie niewielki fragment zgromadzonego przez 20 lat dorobku naukowego, klinicznego, organizacyjnego i medycznego prof. Henryka Skarżyńskiego i jego Zespołu. Te unikatowe w skali naszego kraju osiągnięcia były możliwe m.in. dzięki utworzeniu Ośrodka Diagnostyczno – Leczniczo – Rehabilitacyjnego dla Osób Niesłyszących i Niedosłyszących „Cochlear Center”. 14 lipca mija 20 rocznica otwarcia tej placówki.

Ośrodek „Cochlear Center”, druga tego typu placówka w Europie, dała początek nie tylko Instytutowi Fizjologii i Patologii Słuchu, a także – otwartemu w ubiegłym roku – Światowemu Centrum Słuchu.

Otwarcie Ośrodka było ogromnym sukcesem. W tamtych latach powstanie placówki o takim znaczeniu międzynarodowym, było możliwe dzięki otwarciu się Polski na świat, na nowe rozwiązania, na nowe potrzeby, a także dzięki inicjatywie prof. Henryka Skarżyńskiego utworzenia dwóch organizacji pozarządowych: Fundacji Rozwoju Medycyny „Człowiek-Człowiekowi” w 1990 roku i Stowarzyszenia Przyjaciół Osób Niesłyszących i Niedosłyszących w 1992 roku. Obie te organizacje oficjalnie powołały Ośrodek Diagnostyczno-Leczniczo-Rehabilitacyjnego dla Osób Niesłyszących i Niedosłyszących „Cochlear Center”.

– Z uporem dążyłem do tego, by ogromny sukces naukowy i kliniczny, jakim było wcześniejsze wdrożenie programu leczenia głuchoty w Polsce, nie został zmarnowany. By pierwsza grupa zoperowanych pacjentów miała zapewnioną wielospecjalistyczną opiekę, by następni mogli skorzystać z najnowszych osiągnięć już wdrożonych w świecie, by mieli do nich stały dostęp. Pragnąłem też pokazać światu, że my, Polacy, nie jesteśmy gorsi – potrafimy od podstaw zbudować nowoczesną placówkę, a potem umiejętnie nią zarządzać. Już po kilku miesiącach działalności w Ośrodku „Cochlear Center” przyjmowano ponad 30 pacjentów dziennie i wykonywano około 200 specjalistycznych badań – wspomina prof. Henryk Skarżyński założyciel i ówczesny Dyrektor Ośrodka.

Po ponad trzech latach działalności Ośrodek „Cochlear Center” miał na swoim koncie nie tylko sukcesy w leczeniu wad słuchu, lecz także duży dorobek naukowy, dydaktyczny i organizacyjny. W dowód uznania Minister Zdrowia i Opieki Społecznej w porozumieniu z Ministrem Finansów oraz Przewodniczącym Komitetu Badań Naukowych powołał do życia Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu.

– Tworzyliśmy Instytut od podstaw, wg. własnych pomysłów, programu, założeń. Byliśmy co prawda bogatsi o pewne doświadczenia, ale nadal było to wielkie wyzwanie. Dziś Instytut to dobrze działające i zorganizowane przedsiębiorstwo, które daje pracę ponad 300 pracownikom, ma silną pozycję w kraju i za granicą, a za swoje osiągnięcia dostaje liczne nagrody i wyróżnienia. To wiodący instytut badawczy oraz wysoko wyspecjalizowany szpital, a jako placówka medyczna reprezentuje najwyższy poziom referencyjny – powiedział prof. Skarżyński, który kieruje Instytutem do dziś.

Równolegle z adaptacją nowej siedziby Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu rozpoczęto przygotowania do budowy stałej siedziby. Idee utworzenia supernowoczesnego, przestronnego, świetnie wyposażonego centrum medycznego prof. Henryk Skarżyński opracował już w 1992 roku. Pięć lat później Fundacja Rozwoju Medycyny „Człowiek – Człowiekowi”, w Kajetanach pod Warszawą, rozpoczęła budowę nowej siedziby Instytutu. Uroczyste otwarcie Międzynarodowego Centrum Słuchu i Mowy nastąpiło w maju 2003 roku.

– Już w pierwszym roku funkcjonowania Międzynarodowego Centrum miały miejsce wyjątkowe wydarzenia: przeprowadziłem pierwszą w świecie operację wszczepienia implantu ślimakowego u dziecka z częściową głuchotą oraz pierwszy w Polsce implant do ucha środkowego, został opracowany program telemedyczny „Domowa Klinika Rehabilitacji”, rozpoczęliśmy cykl Krajowych Konferencji dla Osób z Szumami Usznymi i Nadwrażliwością Słuchową – wspomina prof. Skarżyński – Każdy następny rok przynosił nowe wyzwania, wielkie międzynarodowe wydarzenia naukowe, ciekawe projekty badawcze. Nasze osiągnięcia naukowo-badawcze, wdrożeniowe, dydaktyczne i organizacyjne były wielokrotnie nagradzane przez polskie i międzynarodowe środowiska medyczne, gospodarcze, naukowe, a nawet media. Postanowiłem to wykorzystać, bo zawsze należy mierzyć wyżej.– mówi prof. Skarżyński pomysłodawca i założyciel Centrum.

Światowe Centrum Słuchu, otwarte w maju 2012 roku, to unikalna, pierwsza tego typu placówka w skali międzynarodowej. Jej powstanie jest bardzo ważne dla rozwoju nauki i poszukiwania nowych sposobów diagnozowania i leczenia wad zmysłów. Centrum jest zarówno nowoczesnym szpitalem, świadczącym usługi medyczne na najwyższym światowym poziomie, wyposażonym w unikalną aparaturę medyczną, z ogromnym zapleczem technicznym, jak i znakomicie przygotowanym Centrum Edukacyjnym, prowadzącym szeroko zakrojoną działalność badawczą i edukacyjną umożliwiającą szkolenie specjalistów z całego świata, z obszaru medycyny, inżynierii klinicznej, logopedii, surdopedagogiki i surdopsychologii.

W 2012 roku wydarzyło się coś niezwykle ważnego w polskiej medycynie i w polskiej nauce: powstała unikalna w skali światowej placówka – Światowe Centrum Słuchu. Coś takiego nie powstaje z dnia na dzień i nie powstaje każdego roku. Za tym się kryła praca wielu ludzi, za tym się kryły określone wkłady finansowe. Ponad 120 milionowa inwestycja została zrealizowana w ciągu kilkunastu miesięcy. Ponad jedna trzecia środków to były środki wypracowane przez zespół. Powstało kilka nowych zakładów naukowych, w tym wiele pierwszych w skali międzynarodowej, takich jak: pierwsza w świecie Krajowa Sieć Teleaudiologii. W ciągu kilku miesięcy przeprowadziliśmy najwięcej w świecie operacji poprawiających słuch – wspomina prof. Skarżyński. – Tworząc założenia i plan działania Światowego Centrum Słuchu od początku widziałem je w wielu wymiarach, które dotyczyły różnych środowisk naukowych w obszarze nie tylko samej medycyny, ale i poza nią. Chciałem, aby powstanie tej placówki gwarantowało – poprzez aktywność naukową – budowanie nowego wizerunku, pozycji nauki i medycyny polskiej na świecie, a także pokazało nowe kierunki działania. –mówił prof. Skarżyński, Dyrektor Światowego Centrum Słuchu.

Czas pokazał, że nie były to puste słowa. W okresie maj 2012 – czerwiec 2013 członkowie zespołu Światowego Centrum Słuchu przygotowali i przedstawili na 57 kongresach, konferencjach i sympozjach o zasięgu światowym, kontynentalnym i innym międzynarodowym – 309 prac, a w tym samym okresie na forum krajowym brali udział w 37 konferencjach naukowych, gdzie przedstawili 157 prac. To plasuje nas w ścisłej czołówce światowej aktywności naukowej. W pierwszym roku działalności w Światowym Centrum Słuchu wykonano ponad 18 tysięcy procedur medycznych, i udzielono ponad 200 tysięcy świadczeń medycznych. Dziennie przeprowadzanych jest około 70 operacji poprawiających słuch – najwięcej w świecie w zakresie otorynolaryngologii, audiologii i foniatrii.

Wraz z otwarciem Światowego Centrum Słuchu pojawiła się wielka szansa zbudowania silnej pozycji Polski na mapie naukowej i medycznej świata. I chociaż otwarcie Centrum to początek nowego wielkiego programu, którego scenariusz piszę każdego dnia, zrobię wszystko, aby danej nam szansy nie zmarnować! – mówi prof. Henryk Skarżyński.

20 lat Ośrodka Diagnostyczno-Leczniczo-Rehabilitacyjnego dla Osób Niesłyszących i Niedosłyszących “Cochlear Center”

– zobacz relacje ze spotkania