Międzynarodowy program badań przesiewowych słuchu IFPS dotarł do Afryki zachodniej

Propagowanie i organizacja pilotażowych programów badań w różnych krajach na świecie – przede wszystkim tych, w których służba zdrowia jest na niższym poziomie, stało się pewnego rodzaju światową misją zespołu Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu. W dniach 25-30 czerwca 2013r. przedstawiciele Światowego Centrum Słuchu Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu wzięli udział w dwóch wydarzeniach odbywających się na kontynencie afrykańskim – w Międzynarodowych Targach Medycznych „Medi Pharma Africa” w Akrze (Ghana) oraz Międzynarodowych Targach Medycznych „SISDAK” w Dakarze (Senegal).

Idea wczesnego wykrywania i leczenia zaburzeń komunikacyjnych u dzieci w wieku szkolnym poprzez zorganizowane programy badań przesiewowych słuchu, promowana jest przez Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu od kilku lat, zarówno na arenie krajowej, jak i międzynarodowej. O międzynarodowym zasięgu działania zespołu Instytutu świadczą m.in. różne europejskie inicjatywy tj. doprowadzenie do podpisania dwóch międzynarodowych konsensusów naukowych w zakresie badań przesiewowych słuchu, a także realizacja priorytetu polskiej prezydencji w Radzie UE, zakończona przyjęciem konkluzji Rady UE dotyczącej wczesnego wykrywania i leczenia zaburzeń komunikacyjnych u dzieci.

Propagowanie i organizacja pilotażowych programów badań w różnych krajach na świecie – przede wszystkim tych, w których służba zdrowia jest na niższym poziomie, stało się pewnego rodzaju światową misją zespołu Instytutu. Dotychczas pilotażowe badania przesiewowe słuchu zorganizowane zostały z udziałem lokalnych partnerów w wybranych szkołach w Rumuni, Mołdawii, Tadżykistanie i Kirgistanie.

Zarówno propagowanie idei wczesnego wykrywania i leczenia zaburzeń komunikacyjnych, jak i przeprowadzenie przesiewowych badań słuchu były celem udziału i działalności zespołu Instytutu podczas Międzynarodowych Targów Medycznych „Medi Pharma Africa” w Akrze (Ghana) oraz Międzynarodowych Targów  Medycznych „SISDAK” w Dakarze (Senegal).

Stoiska Światowego Centrum Słuchu odwiedzili zarówno przedstawiciele rządu Ghany, jak i minister zdrowia sąsiadującej Nigerii oraz wielu zainteresowanych mieszkańców Ghany i Senegalu. Obecność przedstawicieli Instytutu wywołała ogromne zainteresowanie wśród uczestników targów i towarzyszących im konferencji, o czym świadczyły kolejki chętnych do badania słuchu. Zdecydowana większość tych osób badania tego typu miała robione po raz pierwszy w życiu. Wyniki badania audiometrycznego lub konsultacji lekarskiej z użyciem videootoskopu wskazują na częste występowanie różnych problemów ze słuchem u mieszkańców zarówno Ghany, jak i Senegalu.

W ciągu kilku dni, przy użyciu Platformy Badań Zmysłów przeprowadzonych zostało ponad 200 badań przesiewowych słuchu, a nieprawidłowy wynik badania odnotowano aż u 40% badanych osób! Wśród niedosłuchów dominowały ubytki ślimakowe (64,4%), w tym niedosłuchy wysokoczęstotliwościowe (35,6%) oraz niedosłuchy przewodzeniowe (35,6%). Warto podkreślić, że w uczestniczącej w badaniach 17 osobowej grupie policjantów z Ghany u 8 z nich (47,1%) wykryto wysokoczęstotliwościowe ubytki słuchu, powstałe zapewne w wyniku zwiększonego narażenia na hałas.

Oprócz testów przesiewowych udzielane były porady lekarskie połączone z badaniem otoskopowym ucha. Najczęściej występującą dolegliwością było grzybicze zapalenie uszu zewnętrznych. Ponadto, były przypadki podejrzenia otosklerozy, wysiękowego zapalenia oraz perlakowe zapalenie ucha środkowego z perforacją błony.

Podczas wyjazdu miało miejsce kilka spotkań z udziałem przedstawicieli Światowego Centrum Słuchu, w instytucjach rządowych oraz medycznych.

Znacząca rozmowa odbyła się w ghanijskim Ministerstwie Zdrowia oraz w Ghana Health Service, instytucji rządowej, której głównym zadaniem jest przeprowadzanie reform zdrowia w kraju. Jej dyrektor wyraził swoje poparcie dla wdrażania diagnostyki oraz programów leczenia zaburzeń słuchu, które postrzega jako istotny problem w Ghanie, zarówno w kontekście zdrowotnym, jak i ekonomicznym. Zaprosił Światowe Centrum Słuchu do przygotowania propozycji programu, którą obiecał rekomendować do tworzonego obecnie nowego 3-letniego Programu Zdrowia dla Ghany.

Przedstawiciele Centrum odwiedzili również dwa szpitale. W Akrze był to jeden z najważniejszych ośrodków publicznych w kraju, szpital Korle Bu Teaching Hospital. W Dakarze natomiast spotkanie odbyło się największym szpitalu państwowym. Przedstawiciele obu placówek wyrazili wolę współpracy w zakresie organizacji programów badań przesiewowych słuchu wśród dzieci szkolnych oraz wdrożenia i prowadzenia konsultacji z wykorzystaniem rozwiązań telemedycznych. Przygotowana została już szczegółowa propozycja współpracy, która po przesłaniu lokalnym partnerom zostanie przekazana do akceptacji odpowiednio w Ministerstwach Zdrowia obu krajów.