Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu na konferencji „Nauka jest przedsiębiorcza – komercjalizacja badań za pomocą programów NCBR” w Gliwicach

Zacieśnić współpracę przedsiębiorstw z uczelniami i jednostkami badawczymi sektora publicznego. Wesprzeć innowacyjne przedsięwzięcia z różnych dziedzin nauki i branż przemysłu, zwłaszcza w obszarze wysoko zaawansowanych technologii. To cele programu Innotech realizowanego w ramach środków przyznawanych przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. W ramach tego programu Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu – wraz z Wydziałem Inżynierii Materiałowej Politechniki Warszawskiej oraz Mennicą Metale Szlachetne S.A – prowadzi projekt „Opracowanie nowych technologii urządzeń wszczepialnych wspomagających proces słyszenia”.

Prace przewidziane do 30 września 2014 roku mają zaowocować opracowaniem  innowacyjnej  metody leczenia niektórych rodzajów niedosłuchów przy użyciu  urządzeń wszczepialnych, wykonanych z nowoczesnych materiałów.  W tym projekcie kluczowe jest  przygotowanie nowego modelu protezy słuchowej. Zakłada on jednak także opracowanie nowych rozwiązań chirurgicznych, dzięki którym możliwe będzie jej zastosowanie w praktyce. Efektów tego projektu nie sposób przecenić – najnowocześniejsze technologie staną się dostępne dla większej grupy pacjentów. Dla wielu osób z zaburzeniami słuchu, które obecnie nie mogą normalnie funkcjonować oznacza to szansę na powrót do normalnego życia.

Okazją do zaprezentowania założeń projektu, a także osiągnięć Światowego Centrum Słuchu była zorganizowana w Gliwicach przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju oraz Politechnikę Śląską konferencja „Nauka jest przedsiębiorcza  komercjalizacja badań za pomocą programów NCBR”.

Ta powołana w 2007 roku agencja wykonawcza Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego zajmuje się fi­nansowaniem innowacyjnych projektów m.in. ze środków krajowych oraz funduszy Unii Europejskiej.  Środki  są rozdzielane w oparciu o procedury konkursowe.  W ciągu roku  niezależni eksperci  rozpa­trują  ok. 3 tysiące wniosków, z czego dofinansowanie otrzymuje średnio co dziesiąty. Wygrywają ci, którzy prowadzą badania na światowym poziomie  i próbują je jeszcze wykorzystać w praktyce.

W ocenie prof. Krzysztofa Jana Kurzydłowskiego, Dyrektora NCBR pol­ska nauka jest coraz bardziej in­nowacyjna.  Obecnie NCBR realizuje 5 tys. umów na ponad 20 mld zł.

OPRACOWANIE NOWYCH TECHNOLOGII – urządzeń wszczepialnych wspomagających proces słyszenia – plakat pdf