XVIII Krajowa Konferencja Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej z udziałem przedstawicieli IFPS

XVIII Krajowa Konferencja Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej (KKBiIB) odbyła się w dniach 10-12 października 2013 roku w Gdańsku. Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu był reprezentowany przez dr inż. Arkadiusza Wąsowskiego, mgr inż. Adama Walkowiaka i mgr inż. Mateusza Rusiniaka.

Zespół ten zaprezentował następujące wykłady i prace:

 • Jednoczesna rejestracja EEG-fMRI jako metoda do badania mózgu w stanie spoczynkowym
  M.Rusiniak, M.Lewandowska, T. Wolak, K.Cieśla, A. Pluta, H. Skarżyński
 • Stymulacja elektro-akustyczna drogi słuchowej
  A. Lorens, H. Skarżyński, A. Wąsowski
 • Wykorzystanie metody Neurofeedback w terapii dzieci z ośrodkowymi zaburzeniami słuchu – wyniki wstępne
  R. Milner, M. Ganc, M. Rusiniak, N. Czajka, M. Kurkowski, W. Jędrzejczak, H. Skarżyński
 • Pomiary obiektywne w doborze parametrów stymulacji u dzieci – użytkowników systemu implantu ślimakowego
  A. Walkowiak, A. Lorens, M. Polak, B. Kostek, A. Obrycka, A. Wąsowski, H. Skarżyński
 • Krajowa Sieć Teleaudiologii w opiece nad pacjentem z implantem ślimakowym
  A. Wąsowski, H. Skarżyński, A. Obrycka, A. Walkowiak, A. Lorens, P. Skarżyński, Ł. Bruski

Sesję „Obrazowanie medyczne 2”, która cieszyła się największym zainteresowaniem wśród młodych naukowców, otworzył wykład przygotowany w IFPS pt.: „Jednoczesna rejestracja EEG-fMRI jako metoda do badania mózgu w stanie spoczynkowym”. Kolejne zaś cztery prace przedstawicieli IFPS były umieszone w sesji „Wspomaganie wad słuchu”, której przewodniczył mgr inż. Adam Walkowiak.

XVIII Krajowa Konferencja Biocybernetyka i Inżynieria Biomedyczna była konferencją cykliczną, ogólnokrajową, z udziałem gości zagranicznych. Jej tematyka obejmowała zagadnienia z zakresu analiz interdyscyplinarnych na pograniczu nauk technicznych, medycznych i biologicznych. Badania tego typu prowadzone są w celu udoskonalania produkcji i obsługi sprzętu medycznego, urządzeń diagnostycznych, oprzyrządowania obrazującego, wyposażenia laboratoryjnego, lekarstw oraz innego rodzaju środków służących terapii. Celem Konferencji było zgromadzenie naukowców i praktyków zajmujących się różnorodnymi aspektami rozwiązań technicznych w analizie układów biologicznych, szczególnie we wspomaganiu medycyny.