Warsztaty szkoleniowe z zakresu chirurgii implantów ślimakowych

Warsztaty szkoleniowe z zakresu chirurgii implantów ślimakowych III Surgical Foundation Course – XV Window Approach Workshop odbyły się w Kajetanach w dniach 12-14 listopada 2013 r.

Wszczepienie implantu ślimakowego w włożeniem elektrody przez okienko okrągłe jest obecnie uznawane za metodę optymalną, pozwalająca na zachowanie nie tylko resztek słuchowych, ale także struktur anatomicznych ślimaka. Metoda ta została opracowana i rozwinięta przez Prof. Henryka Skarżyńskiego w Instytucie Fizjologii i Patologii Słuchu. Dzisiaj liczni chirurdzy z całego świata chcą poznać tę technikę, więc Światowe Centrum Słuchu organizuje regularnie warsztaty szkoleniowe pod wspólną nazwą ‘WAW – Window Approach Workshop’.

Warsztaty były już 15 w cyklu WAW i jednocześnie trzecimi w serii Surgical Foundation Course organizowanymi we współpracy z Cochlear Academy z Belgii. W skład międzynarodowej grupy uczestników kursu wchodzili otochirurdzy z Rumunii, Serbii, Słowenii, Niemiec, Szwecji i Egiptu.

Program naukowy warsztatów obejmował wykłady specjalistów z Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu na tematy oceny i kwalifikacji pacjentów do wszczepienia implantu ślimakowego, najnowszych metod diagnostycznych takich jak obrazowanie biomedyczne, technik chirurgicznych i najnowszych technologii w zakresie implantów ślimakowych. Uczestnicy warsztatów mieli także unikalną możliwość edukacyjną obserwowania operacji pokazowych prowadzonych przez Prof. Skarżyńskiego. Po operacjach pokazowych uczestnicy przeszli do laboratorium aby ćwiczyć, pod nadzorem instruktorów, technikę wszczepiania implantów ślimakowych na preparatach kości skroniowych.