Złoty Medal z wyróżnieniem dla Krajowej Sieci Teleaudiologii

W dniach 24 – 27 października br., w największym mieście Turcji – Istambule – odbyły się 2. Międzynarodowe Targi Innowacyjnych Technologii i Wynalazczości INNOVATION TURKIYE. Do odbywającego się w trakcie targów konkursu zgłoszona została stworzona przez specjalistów ze Światowego Centrum Słuchu IFPS innowacyjna, pierwsza w świecie, Krajowa Sieć Teleaudiologii.

Ideą wystawy jest promocja wynalazków i innowacji tworzonych w instytutach naukowych, wyższych uczelniach, parkach naukowych i przedsiębiorstwach innowacyjnych oraz ich transfer do gospodarki. Zadaniem targów jest stworzenie międzynarodowej platformy wymiany naukowo-gospodarczej mającej na celu współpracę nauki i przemysłu. Wystawcami prezentującymi swoje osiągnięcia i wynalazki są uniwersytety, instytuty badawcze, firmy innowacyjne i instytucje wspierające wynalazczość.

Oficjalne otwarcie targów odbyło się z udziałem wielu gości honorowych reprezentujących instytucje rządowe, w tym Ministra Badań Naukowych, Nihata Erguna. Łącznie zaprezentowanych zostało 588 wynalazków, wśród nich 4 pochodziły z Polski.

Jury Targów INNOVATION TURKIYE, za stworzenie Krajowej Sieci Teleaudiologii przyznało Instytutowi Fizjologii i Patologii Słuchu Złoty Medal z wyróżnieniem.