Cykl wykładów z okazji Światowego Dnia Głosu

Głos stanowi ważny element w procesie komunikacji międzyludzkiej. Stanowi nośnik mowy oralnej umożliwiający wymianę informacji w społeczeństwie, zaś  dla wielu środowisk zawodowych ma wymiar znacznie szerszy, jest bowiem  narzędziem w ich codziennej pracy.  Z uwagi na wielowymiarowość i istotę problemu Polska po raz kolejny włączyła się w obchody Światowego Dnia Głosu wpisując się na listę 49 krajów z całego świata uczestniczących w dniu 16 kwietnia 2014 roku w tym wydarzeniu. Z inicjatywy Komitetu Organizacyjnego Światowego Dnia Głosu założona została strona internetowa święta (www.world-voice-day.org), przedstawiająca m.in. mapę z zaznaczonymi państwami, które zgłosiły chęć włączenia się do obchodów tego święta. W Polsce patronat nad tym świętem  objęła prof. dr hab. med. Mariola Śliwińska-Kowalska – Konsultant krajowy w dziedzinie audiologii i foniatrii.

W ramach międzynarodowych obchodów Światowego Dnia Głosu Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu wraz z Katedrą Audiologii i Foniatrii Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina zorganizował cykl wykładów otwartych.

Uczestników przywitał kierownik Katedry Audiologii i Foniatrii UMFC oraz Światowego Centrum Słuchu  Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu prof. dr hab. med. h.c. Henryk Skarżyński wystąpieniem „Głos narzędziem komunikacji międzyludzkiej”.

Następnie wygłoszone zostały referaty:

  • dr hab. n. med. Agata Szkiełkowska „Współczesne spojrzenie na zagadnienie opieki nad głosem”.

Przedstawiono organiczne i czynnościowe zaburzenia głosu oraz elementy ich diagnostyki i  terapii, w tym zasady higieny głosu, leczenie farmakologiczne, fizykoterapeutyczne
i chirurgiczne.

  • dr n. med. Ewa Kazanecka „Czynnościowe zburzenia głosu”.

W referacie omówiono szczegółowo mechanizm, przyczyny i postępowanie foniatryczne w czynnościowych zaburzeniach głosu, które są główną przyczyną problemów osób zawodowo posługujących się głosem.

  •  mgr Agata Wrońska „Zastosowanie metody akcentów w nauce emisji i reedukacji głosu”.

Przedstawiono Metodę Akcentów jako jedną z form terapii funkcjonalnej zaburzeń głosu, która może być zastosowana z powodzeniem także w edukacji wokalnej.

  •  mgr Agnieszka Kurowska-Janecka ”Wpływ napięcia artykulacyjnego na emisję głosu”.

W prezentacji przedstawiono sposób pracy nad rozluźnieniem narządu artykulacyjnego, jednego z podstawowych elementów terapii.

Sesja wykładów miała charakter interdyscyplinarny. Organizatorami byli doświadczeni lekarze, terapeuci, logopedzi i wokaliści. To pozwoliło na wielo płaszczyznowe podejście do głosu i jego roli w życiu człowieka. Intencją tych wykładów było podkreślenie istotnej roli komunikacyjnej, informacyjnej i społecznej głosu oraz  jego roli  wśród osób wykorzystujących głos jako narzędzie ich codziennej pracy. Zwrócono uwagę na zagadnienia higieny głosu i podstawowych zagadnień i działań profilaktycznych oraz popularyzowano wiedzę na temat aktualnych, nowoczesnych metod diagnostyki , terapii i rehabilitacji głosu.