10 lat Polski w Unii Europejskiej

Otwarte dwa lata temu  Światowe Centrum Słuchu (WHC) to jeden z najlepszych projektów zrealizowanych w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013. Dlatego też  w Kajetanach odbyły się uroczystości  w ramach akcji 10 lat Polski w Unii Europejskiej, którą  – wraz z partnerami z całej Polski – zorganizowało na początku maja Ministerstwo Infrastruktury  i Rozwoju.

„Pokażmy, jak wielki postęp dokonał się w ciągu ostatnich 10 lat w naszym kraju!” – taki  pomysł na świętowanie okrągłej rocznicy wstąpienia Polski do Unii Europejskiej narodził się w Ministerstwie. Dlatego w wybranych ośrodkach, które były beneficjentami Programu Operacyjnego zorganizowano dni otwarte. Światowe Centrum Słuchu –  nawiązując do działań prowadzonych w ramach akcji „Zdrowe starzenie zaczyna się w dzieciństwie” – zaprosiło dzieci ze Szkoły Podstawowej w Ruścu oraz  słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku Stowarzyszenia „Europa i My” z Grodziska Mazowieckiego. Dla każdej z tych grup przygotowaliśmy atrakcje. Dla dzieci zespół Zakładu Epidemiologii i Badań Przesiewowych przygotował „lekcję”, której tematem była „Podróż przez ucho”.  Seniorzy mogli poddać się badaniu słuchu, a także zwiedzić te, miejsca, które na co dzień są dla pacjentów niedostępne, m.in.  nowoczesne sale konferencyjne, Naukowe Centrum Obrazowania Biomedycznego, Centrum Edukacyjne oraz sale pierwszej w świecie Krajowej Sieci Teleaudiologii.