Otology Jubilee: 150 Years of the Archive fur Ohrenheilunde

Konferencja w Halle została zorganizowana z okazji 150-lecia magazynu „Archive fur Ohrenheilunde”, który później został przekształcony w „European Archives of Oto-Rhino-Laryngology” i pod tą nazwą jest wydawany do dziś. Dlatego też obok sesji naukowych poświęconych naukom podstawowym, diagnostyce, chirurgii i implantologii, w programie konferencji znalazła się sesja na temat historii magazynu.

Przypomniano opublikowany w 1979 r. artykuł D. T. Kempa pt. „Evidence of mechanical nonlinearity and frequency selective wave amplification in the cochlea”, w którym po raz pierwszy opisano emisje otoakustyczne produktów zniekształceń oraz emisje spontaniczne. Jest to do dziś jedna z najczęściej cytowanych prac zamieszczonych w tym czasopiśmie. Tematyka konferencji była niezwykle rozległa. Wiele uwagi poświęcono zagadnieniom związanym z obrazowaniem medycznym. Zaprezentowano m.in. nowoczesne metody wykorzystywane do oceny choroby Meniere’a.

Dzięki rezonansowi magnetycznemu można m.in. diagnozować nawet niewielkie zmiany w obrębie ucha wewnętrznego i nerwu przedsionkowego. Z kolei technika tomografii wiązki stożkowej stwarza duże możliwości obrazowania wszczepionego implantu ślimakowego. Metoda ta nie tylko umożliwia niezwykle dokładne uwidocznienie ułożenia wszczepionej elektrody w ślimaku, lecz także pozwala na uzyskanie obrazu wolnego od artefaktów wywołanych przez metaliczne kontakty w elektrodzie, co jest istotnym problemem w tradycyjnej tomografii. Ważnym tematem konferencji były również szumy uszne. Zauważono, że dużą część wśród dostępnych obecnie terapii stanowią metody magnetycznej i elektrycznej stymulacji mózgu (m.in. wielokrotnie powtarzana przezczaszkowa stymulacja magnetyczna i głęboka stymulacja mózgu). Niestety stwierdzono, że nie wykazują one dużej skuteczności, gdyż ich efekty są krótkotrwałe.

Największe nadzieje budzi natomiast neurofeedback i stymulacja słuchowa. W przypadkach, gdy szumy uszne współwystępują z wadą słuchu, dobre efekty przynosi wszczepienie implantu ucha środkowego, ślimakowego lub do pnia mózgu. Podczas konferencji w Halle Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu był reprezentowany przez czteroosobowy zespół (dr hab. Wiesław Jędrzejczak, dr Agnieszka Pollak, dr Maciej Mrówka, mgr Mateusz Rusiniak), który przedstawił aż 14 prac. Jedna z nich „Budowa tonotopowa mózgu – badania fMRI”, zgłoszona przez zespół Instytutu w składzie: T. Wolak, K. Cieśla, M. Rusiniak, M. Lewandowska, A. Pluta, P. Skarżyński, A. Lorens, H. Skarżyński została nagrodzona. Na tle innych ośrodków z Polski obecnych na konferencji (Gdańsk, Szczecin i Łódź), które przedstawiły łącznie sześć prac, wkład merytoryczny zespołu Instytutu był imponujący.


Materiał pochodzi z dwumiesięcznika Słyszę, którego wydawcą jest Stowarzyszenie Przyjaciół Osób Niesłyszących i Niedosłyszących „Człowiek-Człowiekowi”. Współpraca Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu.