Plebiscyt „Ludzie Wolności” – zapraszamy do głosowania

Z okazji 25-lecia odrodzenia wolnej Polski Gazeta Wyborcza i telewizja TVN zorganizowały plebiscyt Ludzie Wolności, który wyłoni bohaterów, którzy są dla Polaków symbolami niepodległości, rozwoju i demokracji. Honorowy patronat nad plebiscytem objął Prezydent RP Bronisław Komorowski. Jest nam niezmiernie miło poinformować, że prof. Henryk Skarżyński został nominowany w kategorii nauka< W drodze ogólnonarodowego głosowania wyłonieni zostaną ludzie, którzy w ostatnim ćwierćwieczu stali się symbolem zmian, byli i są autorytetami nie tylko w swojej dziedzinie, uchodzą za wzór. „Chcemy pokazać ludzi, którzy w wolnej Polsce byli i są dla nas autorytetem i wzorem, służyli i będą służyć naszemu krajowi” napisali Markus Tellenbach i Adam Michnik.

Osobą, która przyczyniła się do rozwoju nauki i polskiej medycyny oraz wpłynęła na życie setek tysięcy rodzin jest z pewnością prof. Henryk Skarżyński, światowej sławy otochirurg i specjalista z otorynolaryngologii, audiologii i foniatrii, pierwszy w Polsce zoperował osobę głuchą w 1992 r., w 1998 r. w Polsce jako czwartym kraju świata wszczepił implant do pnia mózgu. W roku 2003 zaś pierwszy w Polsce wszczepił implant do ucha środkowego. W 2002 zoperował pierwszego w świecie dorosłego pacjenta z częściową głuchotą, a w roku 2004 zoperował pierwsze w świecie dziecko  takim niedosłuchem. Metoda ta uważana za polską specjalność jako „metoda Skarżyńskiego”, do której opracował nową elektrodę i procedurę kliniczną wdrożoną następnie w wielu krajach świata.

Prof. Henryk Skarzyński to także twórca i dyrektor – powstałego w 1993 roku – drugiego tego typu w Europie Ośrodka Diagnostyczno – Leczniczo – Rehabilitacyjnego „Cochlear Center”, na bazie którego w 1996 r. utworzył resortowy Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu. Był pomysłodawcą, twórcą i dyrektorem pierwszego w Europie, powstałego w 2003 r., Międzynarodowego Centrum Słuchu i Mowy, co w wyniku rozbudowy i rozwoju naukowego pozwoliło mu utworzyć pierwsze i jedyne na świecie Światowe Centrum Słuchu, otwarte w 2012 r. Od 2003 roku w Kajetanach wykonywanych jest najwięcej w świecie operacji poprawiających słuch.

Działalność prof. H. Skarżyńskiego obejmuje także programy przesiewowych badań słuchu noworodków i niemowląt w latach 1995 – 1998 oraz u dzieci szkolnych w latach 2008 – 2014. Zainicjował program „Wyrównywania szans dzieci z zaburzeniami komunikacyjnymi w krajach europejskich. Był głównym inicjatorem przyjęcia w 2011 w Warszawie Europejskiego Konsensusu Naukowego w tym zakresie. Zwieńczeniem tych działań było przyjęcie w 2011 roku Konkluzji Rady UE nt. „Wczesnego wykrywania i leczenia zaburzeń komunikacyjnych u dzieci, z uwzględnieniem zastosowania narzędzi e-zdrowia i innowacyjnych rozwiązań”.

Jest autorem 14 patentów, ponad 3000 prac i doniesień naukowych krajowych i zagranicznych, jest laureatem ponad 300 nagród i wyróżnień, w tym przyznanych przez Prezydenta, Prezesa Rady Ministrów, Ministra Zdrowia, Ministra Rozwoju Regionalnego, Ministra Nauki i Ministra Spraw Zagranicznych, środowiska medycznego, środowisk naukowych, w tym Polskiej Akademii Nauk oraz kilkudziesięciu prestiżowych nagród przyznawanych w kraju i za granicą – w tym przez pacjentów. Jest odznaczony przez Prezydenta RP Krzyżem Kawalerskim, Oficerskim i Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski oraz państwowymi odznaczeniami zagranicznymi przyznanymi przez Króla Belgii, Prezydenta Ukrainy i Prezydenta Gruzji. W roku 2013 na wniosek Ks. Kardynała Kazimierza Nycza prof. Henryk Skarżyński został odznaczony przez Papieża Franciszka Medalem Papieskim Pro Ecclesia et Pontifice. Na wniosek dzieci został odznaczony Orderem Uśmiechu.

Osiągnięcia prof. Skarżyńskiego podniosły jakość życia wielu Polaków, a także wpłynęły na pozytywny wizerunek naszego kraju. To człowiek, który – zgodnie ze słowami Adama Michnika i Markusa Tellenbacha – zamiast brnąć w utarte schematy, idzie pod prąd – z dobrym skutkiem. Człowiek, który choć sam niekiedy potrzebował pomocy, pomagając sobie – pomaga innym – wytyczając kierunki, pokazując drogę.

Na prof. Henryka Skarżyńskiego można głosować do 31.05.2014 r. wysyłając SMS o treści 01 pod nr 7122, (koszt 1,23zł z VAT)